พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

51118824fa228370114af4c001894ad7.jpg

 

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

และค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า  ใหม่

 

ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า

 

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!