สำนักพัฒนาธุรกิจการค้าเขตกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งอยู่ที่ อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี หากต้องการคัดหนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง สำหรับ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต้องไปที่ สำนักพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ตามที่อยู่และเบอร์โทรดังนี้

 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า)
อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0 2446 8160-1, 67 , 69 FAX. 0 2446 8191

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)
อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)
อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3
ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
โทร. 0 2276 7253,55,56,59,66 FAX. 0 2276 7263

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์)
อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น GB เลขที่ 388
ถ.สี่พระยา แขวงแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศรีนครินทร์)
อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250
โทร.0 2108 6076-77 Fax. 0 2108 6078

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.0 2143 7921-2

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547-5155 FAX. 0 2547-5153

 


ในส่วนต่างจังหวัดให้ติดต่อที่

สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคกลาง

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 1
ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
โทร. 0 5570 5171-3 โทรสาร. 0 5570 5172
kamphaengphet@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
116 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ. ชัยนาท 17000
โทร. 0 5642 1315-6 โทรสาร. 0 5642 1315
chainat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
เลขที่ 642/48-49 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ. นครปฐม 73000
โทร. 0 3425 0620 . 0 3424 3652 , 0 3425 0620
โทรสาร. 0 3421 3529
nakhonpathom@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
400/65 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5622 4560 , 0 5622 3712-3
โทรสาร. 0 5622 3713 , 0 5622 4560
nakhonsawan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
15 ซ.รัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2591 7882 , 0 2589 7958 โทรสาร. 0 2580 1071
nonthaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
35 / 2 หมู่ 1 ซ.วัดเสด็จ ถ.ปทุม – รังสิต
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0 2567 0399 , 0 2567 0344 โทรสาร. 0 2567 3146
pathumthani@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42/2 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3534 6227 โทรสาร. 0 3534 6229-30
ayuthaya@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0 3642 1347 , 0 3641 3390
โทรสาร. 0 3641 3390 , 0 3641 3168
mailto:lopburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
3/1 ซอยศรีวิทยานอก ถ.ศรีสมุทร
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2395 1361-63 โทรสาร. 0 2395 1364
samutprakan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
92/11 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0 3471 6746 , 0 3471 1228 โทรสาร. 0 3471 1228
samutsongkhram@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
1600 / 47 อาคารรอยัลเพลส ถ.ท่าปรง
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3442 3231 , 0 3442 7529
โทรสาร. 0 3442 3231 , 0 3482 0268
samutsakhon@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
81 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3622 0293-4 , 0 3622 3205 (ON-LINE) โทรสาร. 0 3622 0294
saraburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ราชการจังหวัด อาคารพาณิชย์จังหวัด
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3653 9550 , 0 3653 9679 โทรสาร. 0 3653 9549
singburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถ. ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0 5561 1742 , 0 5561 2822 , 0 5561 2558
โทรสาร. 0 5561 1801
sukhothai@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
9/9 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน-บางลี่
ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3554 5705 , 0 3555 5025 โทรสาร. 0 3554 5705
suphanburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
22/1 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0 3561 3521-2 โทรสาร. 0 3561 3521
angthong@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
129 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0 5652 4776 , 0 5651 3819
โทรสาร. 0 5652 4776 , 0 5651 2570
uthaithani@dbd.go.th


สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคเหนือ

สำนักงานพาณิชย์เชียงใหม่

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5311 2736-7 โทรสาร. 0 5311 2738
chiangmai@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์เชียงราย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงรายชั้น 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0 5374 4115-6 โทรสาร. 0 5374 4116
chiangrai@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์น่าน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
4/16 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0 5477 4033 , 0 5477 4034 โทรสาร. 0 5477 4034
nan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พะเยา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5448 4370 โทรสาร. 0 5444 84327
payaow@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พิจิตร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930
โทรสาร. 0 5665 2891
phichit@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พิษณุโลก

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5521 6780 , 0 5521 6779
โทรสาร. 0 5521 6779
phitsanulok@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์เพชรบูรณ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
193 หมู่ที่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเคียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5673 7042 ,0 5673 7044
โทรสาร. 0 5673 7043
phetchabun@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์แพร่

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0 5452 2051 , 0 5452 1616
โทรสาร. 0 5452 2052
phrae@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์แม่ฮ่องสอน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2742 โทรสาร.0 5361 2743
maehongson@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ลำปาง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ. ลำปาง 52000
โทร. 0 5432 3040 , 0 5423 0110 ,
0 5423 0132 โทรสาร. 0 5423 0110
lampang@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ลำพูน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 0 5356 1483 โทรสาร. 0 5356 1483

สำนักงานพาณิชย์อุตรดิตถ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
168 หมู่ 3 ถ.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5544 2787 , 0 5544 2572 โทรสาร. 0 5544 2572
uttaradit@dbd.go.th


 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานพาณิชย์กาฬสินธุ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
3/3 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 1435 โทรสาร. 0 4381 1431
kalasin@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ขอนแก่น

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
4/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4324 1184 , 0 4324 1519
โทรสาร. 0 4324 1162 , 0 4324 3415
khonkaen@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ชัยภูมิ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.บรรณาการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0 4483 0490-1 โทรสาร. 0 4483 0489
chaiyaphum@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นครพนม

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 3
ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0 4251 3957 , 0 4251 1887 , 0 4251 3888
โทรสาร. 0 4251 3888
nakhonphanom@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นครราชสีมา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราขสีมา
624/10 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0 4425 9806-7 โทรสาร. 0 4425 9806-7
korat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์บึงกาฬ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
251/3 หมู่ 1 ถ.รักสงบ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทร.0 4249 1960 โทรสาร. 0 4249 1970
bungkan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์บุรีรัมย์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 67/22 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0 4460 1400 โทรสาร. 0 4460 1353
buriram@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์มหาสารคาม

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
19/1 ถ.จุฑางกูร (มหาชัยดำริห์ ซอย 21)
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4372 5251 โทรสาร. 0 4374 0329
sarakham@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์มุกดาหาร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
อาคารพาณิชย์จังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัด
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4263 2733 , 0 4261 4201 โทรสาร. 0 4263 2734
mukdaharn@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ยโสธร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
125 หมู่ที่ 5 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ. ยโสธร 35000
โทร. 0 4571 4069 โทรสาร. 0 4571 4069
yasothon@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ร้อยเอ็ด

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
58 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.0 4351 3736 , 0 4351 3738 , 0 4351 8089
โทรสาร. 0 4351 3736
roiet@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์เลย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
302/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0 4281 2759 โทรสาร.0 4281 2719
loei@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ศรีสะเกษ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
428/4 ถ.ขุนอำไพอุทิศ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 4063 , 0 4562 3016 โทรสาร. 0 4561 4063
sisaket@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สกลนคร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 5090 , 0 4271 6537 โทรสาร. 0 4271 5090
sakonnakhon@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สุรินทร์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0 4451 2807 , 0 4451 8813 โทรสาร.0 4451 2807
surin@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์หนองคาย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซอยศูนย์ราชการ สาย 3
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0 4241 1528 , 0 4242 2813 โทรสาร. 0 4242 2813
nongkhai@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์หนองบัวลำภู

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.อุดร-เลย ต.ลำภู
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 0 4231 2731 , 0 4231 2732 โทรสาร. 0 4231 2732
nongbualumpoo@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์อำนาจเจริญ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ชยางกูร
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000
โทร. 0 4545 1453 ,0 4551 2118 โทรสาร. 0 4545 1433
amnatcharoen@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์อุดรธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
247/1 หมู่ที่ 7 ถนนอุดร-หนองคาย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
โทร. 0 4232 4969 , 0 4224 7324 โทรสาร. 0 4224 4192
udonthani@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์อุบลราชธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทร.0 4524 6108 โทรสาร. 0 4504 6108 , 0 4526 2790
ubonratchatani@dbd.go.th


 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคตะวันออก

 

สำนักงานพาณิชย์จันทบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
1162/2 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0 3930 1611 โทรสาร. 0 3931 1990
chanthaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ฉะเชิงเทรา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
246/3 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 2223 , 0 3881 4436
โทรสาร. 0 3851 2223
chachoengsao@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ชลบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 9169 , 0 3827 4812 โทรสาร. 0 3827 9521
chonburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ชลบุรี (สาขาพัทยา)

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
33/32 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 038-222106 , 038-222108, 038-2222109

สำนักงานพาณิชย์ตราด

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
322/1 หมู่ 5 ถ.ดอนจวบ-บ้านล่าง ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0 3951 1530 โทรสาร. 0 3952 0704
trat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นครนายก

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2(หลังเดิม)
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0 3731 3181 , 0 3731 2262 โทรสาร. 0 3731 3181
nakhonnayok@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ปราจีนบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัด (แห่งใหม่) ถ.สุวินทวงศ์
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3745 4070-1 , 0 3745 4071-2 โทรสาร. 0 3745 4070-1
prachinburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สระแก้ว

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัด
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0 3742 5042 โทรสาร. 0 3742 5043
srakae@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ระยอง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 2) ถ.สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร.0 3869 4053-4 โทรสาร. 0 3869 4054
rayong@dbd.go.th


 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคตะวันตก

สำนักงานพาณิชย์กาญจนบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
100/38 ถ. ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3451 6856 , 0 3456 4297 , 0 3456 4301 , 0 3456 4314
โทรสาร. 0 3462 2125
kanchanaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์เพชรบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
263 หมู่ 2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0 3240 0771 โทรสาร. 0 3240 0772
phetchaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ราชบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
45 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0 3232 7586 โทรสาร. 0 3232 7586
ratchaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
61 ถ.สุขใจ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3261 1528 , 0 3260 3495 โทรสาร. 0 3261 1528
prachuap@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน)

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6/230 ซอย 28 ถนนเพชรเกษม
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-520669, 032-520670

สำนักงานพาณิชย์ตาก

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 4582 โทรสาร. 0 5551 2546
tak@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ตาก (สาขาแม่สอด)

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด
เลขที่ 6/4 ถนนราชการดำริ 2 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทร. 055-532404, 055-532405


สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคใต้

สำนักงานพาณิชย์กระบี่

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7563 2376 โทรสาร. 0 7563 2377
krabi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ชุมพร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0 7750 2233 , 0 7750 3097 โทรสาร. 0 7750 3097
chumphon@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ตรัง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0 7521 5107-8 , 0 7521 5266 โทรสาร. 0 7521 5108
trang@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นครศรีธรรมราช

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
86 หมู่ที่ 1 ถ.มะขามชุม ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0 7534 5415 , 0 7534 0065 โทรสาร. 0 7534 5416
nakhonsi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นราธิวาส

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0 7351 4734 , 0 7351 4355 โทรสาร. 0 7551 4734
narathiwat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ปัตตานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
12 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ต. สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0 7333 3603 โทรสาร. 0 7333 3606
pattani@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พังงา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
647/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0 7644 0635 , 0 7644 0636 โทรสาร. 0 7644 0636
phangnga@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พัทลุง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
18/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0 7461 5162 โทรสาร. 0 7461 1344
phathalung@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ภูเก็ต

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
38/12 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0 7621 7406 , 0 7621 7746 , 0 7621 6578 โทรสาร. 0 7622 4419
phuket@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ยะลา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 1) ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0 7324 7100 โทรสาร. 0 7324 7100 . 0 7324 3016
yala@thairegistration.com

สำนักงานพาณิชย์ระนอง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
15/16 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7782 3743 , 0 7782 1674 โทรสาร. 0 7782 1674
ranong@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สงขลา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
5 ถนนศรีภูวนารถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7425 2457-8 โทรสาร. 0 7425 2459
songkhla@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สตูล

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
4 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาณ อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0 7473 0227-8 โทรสาร. 0 7473 0227
satun@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สุราษฎร์ธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7728 1328 , 0 7721 0303 โทรสาร. 0 7728 2584
suratthani@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
119/18 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-427034


สำนักต่างๆ ภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กองทะเบียนธุรกิจ
– Call Center 1570 1570 0 2547 4441

กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ
– ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 3012 0 2547 5155 0 2547 5155

– จองชื่อนิติบุคคล 3913 0 2547 4450 0 2547 4448

กองข้อมูลธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3601-2 0 2547 4373 0 2547 4372-3

กองกำกับบัญชีธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3802 0 2547 4920 0 2547 5977

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3196 0 2547 4511 0 2547 4512

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3911 0 2547 4445 0 2547 4445

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3181 0 2547 5951 0 2547 5952

กองธุรกิจบริการ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3188 0 2547 5962 0 2547 5963-4

กองบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3921 0 2547 4429 0 2547 4427-8

สำนักกฎหมาย
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3701 0 2547 4472 0 2547 4472

สำนักงานเลขานุการกรม
-ฝ่ายบริหารกลาง 3101 0 2547 4458-59 0 2547 4459
-กลุ่มประชาสัมพันธ์ 3131-2 0 2547 4464 0 2547 4463

กองคลัง
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3501 0 2547 4510 0 2547 4509

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3322 0 2547 5974 0 2547 4481

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT CENTER
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3642 0 2547 4381 0 2547 4383

กองตรวจสอบภายใน
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3311 0 2547 4476 0 2547 4476

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3192 0 2547 5960 0 2547 5973

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3205,3982 0 2547 5048 0 2547 5048

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3913 0 2547 4449 0 2547 4448

 

error: Content is protected !!