เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ถูกจำหน่ายไปแล้ว สามารถนำมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ ได้หรือไม่

51118824fa228370114af4c001894ad7.jpg

เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ถูกจำหน่ายไปแล้ว สามารถนำมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ ได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ถูกจำหน่ายไปแล้วก็สามารถนำมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด  แต่เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ยื่นเข้ามาจะรับจดทะเบียนได้หรือไม่ ก็ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่

กรณีที่เครื่องหมายการค้าถูกจำหน่ายเพราะเจ้าของเดิมไม่ได้ต่ออายุ หากท่านนำเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอจดทะเบียน ท่านอาจถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมฟ้องร้องต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ หากว่าเจ้าของเดิมยังคงใช้เครื่องหมายการค้านั้นในการประกอบธุรกิจการค้าอยู่

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!