เครื่องหมายการค้ามีอายุกี่ปี

เครื่องหมายการค้ามีอายุกี่ปี

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดให้มีอายุ 10 ปี  นับแต่วันที่จดทะเบียนตามมาตรา 42 และอาจต่ออายุได้ตามมาตรา 45 นั่นคือ อายุของเครื่องหมายการค้า มีเพียง 10 ปีเท่านั้น แต่เมื่อครบกำหนด 10 ปีแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังสามารถต่ออายุเครื่องหมายการค้าได้อีก 10 ปีต่อไปได้เรื่อย ๆ ตราบใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังใช้สิทธิต่ออายุภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!