จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ จะต้องเป็นเครื่องหมายก่อน

จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ จะต้องเป็นเครื่องหมายก่อน

สิ่งที่ต้องคิดก่อนอันดับแรก คือ อะไรคือสิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ นั่นคือ ก่อนจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้จะต้องเป็น “เครื่องหมาย” มาก่อน

เมื่อเป็นเครื่องหมายแล้วและนำเครื่องหมายนั้นไปใช้สำหรับสินค้า ก็เป็นเครื่องหมายการค้า ถ้านำไปใช้สำหรับการบริการ ก็เป็นเครื่องหมายบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการนำเครื่องหมายนั้นไปใช้กับอะไร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ถ้านำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์รับรองคุณภาพสินค้าหรือการบริการ ก็เป็นเครื่องหมายรับรอง และถ้านำเครื่องหมายนั้นไปใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายร่วมใช้กันในหมู่สมาชิกหรือบริษัทในเครือเดียวกัน ก็เป็นเครื่องหมายร่วม

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!