การได้มาซึ่งความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า

การได้มาซึ่งความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า มิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องนำเครื่องหมายการค้าที่คิดขึ้น ไปทำการจดทะเบียนเสียก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!