รายการสินค้าจำพวกที่ 1

รายการสินค้าจำพวกที่ 1
ผลิตภัณฑ์เคมีใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม การทำสวนและการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่งที่เตรียมขึ้นใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ อาหาร สารใช้ในการฟอกหนัง สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ

1 กรดเกลือ
2 กรดไขมัน
3 กรดคลอริก
4 กรดคาร์บอกซิลิก
5 กรดคาร์บอนไดออกไซด์
6 กรดคาร์บอนิก
7 กรดซัลฟิวริก
8 กรดซัลโฟนิก
9 กรดซิตริกใช้ในอุตสาหกรรม
10 กรดดินประสิว
11 กรดไดคาร์บอนซิลิก
12 กรดทาร์ทาริก
13 กรดเทเรฟทาลิก
14 กรดน้ำส้มใช้ในอุตสาหกรรม
15 กรดไนตริก (กรดดินประสิว)
16 กรดบอริกใช้ในอุตสาหกรรม
17 กรดไพโรลิกเนียส (น้ำส้มควันไม้)
18 กรดฟอร์มิก
19 กรดฟอสฟอริกใช้ในอุตสาหกรรม
20 กรดมะนาวใช้ในอุตสาหกรรม
21 กรดแร่
22 กรดแลคติคที่ใช้ในอุตสาหกรรม
23 กรดสเตียริกใช้ในอุตสาหกรรม
24 กรดออกซาลิก
25 กรดอะคริลิคที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
26 กรดอะซิติก แอนไฮดรด์
27 กรดอะซิติกที่ใช้ในอุตสาหกรรม
28 กรดอะซิทิลซาลิไซลิกที่ใช้ในอุตสาหกรรม
29 กรดอะมิโนใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
30 กรดอะมิโนใช้ในอุตสาหกรรม
31 กรดแอลจินใช้ในอุตสาหกรรม
32 กรดโอเลอิก
33 กรดไฮโดรคลอริก
34 กรดไฮโดรฟลูออริก
35 กระดาษเคมีที่ใช้ในห้องทดลองที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์และสัตวแพทย์
36 กระดาษเคลือบสารเคมีใช้กับเครื่องโทรสาร
37 กระดาษเคลือบสำหรับอัดภาพถ่าย
38 กระดาษใช้ในการอัดภาพ
39 กระดาษทดสอบสารเคมี
40 กระดาษทำพิมพ์เขียว
41 กระดาษที่ปรับแสงได้เอง
42 กระดาษไนเตรต
43 กระดาษลิตมัส
44 กระดาษวัดความเข้มของแสง
45 กระดาษไวแสง
46 กระดาษแอมโมเนีย
47 กระถางถ่านหินเลนสำหรับปลูกพืชสวน
48 กลูโคสที่ใช้ในอุตสาหกรรม
49 กลูเตนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
50 ก๊าซขับดันสำหรับพ่นละอองของเหลว
51 ก๊าซคริปทอน
52 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
53 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
54 ก๊าซเฉื่อย
55 ก๊าซซีนอน
56 ก๊าซที่ใช้ในการเชื่อมโลหะ
57 ก๊าซที่ใช้ผลักดันละอองของเหลว
58 ก๊าซที่ใช้รมควันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อฆ่าแมลงและเชื้อรา
59 ก๊าซนีออน
60 ก๊าซมีเทน
61 ก๊าซเรดอน
62 ก๊าซอะเซทิลีน
63 ก๊าซอาร์กอน
64 ก๊าซอีเทน
65 ก๊าซเอทิลีน
66 ก๊าซเอทิลีน ไกลคอล
67 ก๊าซแอมโมเนีย แอนไฮดรัส
68 ก๊าซฮีเลียม
69 ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
70 การบูรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
71 กาวเคมีใช้ในการก่อสร้าง
72 กาวชนิดต้านความร้อนใช้ในอุตสาหกรรม
73 กาวเชื่อมติดของแตกใช้ในอุตสาหกรรม
74 กาวใช้ติดกระเบื้อง
75 กาวใช้ติดเครื่องหนัง
76 กาวใช้ติดในการมุงหลังคา
77 กาวใช้ติดใบปลิว
78 กาวใช้ติดไม้
79 กาวใช้ติดรองเท้า
80 กาวใช้ติดวอลเปเปอร์
81 กาวใช้ในการก่อสร้าง
82 กาวใช้ในการผลิตไม้อัด
83 กาวใช้ในอุตสาหกรรม
84 กาวยาแนวกระเบื้อง
85 กาววิทยาศาสตร์ใช้ในอุตสาหกรรม
86 กาวอีพ็อกซี่ใช้ในการก่อสร้าง
87 เกลือของโลหะมีค่าใช้ในอุตสาหกรรม
88 เกลือของโลหะอัลคาไลน์
89 เกลือแคลเซียม
90 เกลือโครมิค
91 เกลือใช้ล้างเรซินในเครื่องกรองน้ำ
92 เกลือซัลเฟต
93 เกลือดิบ
94 เกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรม
95 เกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
96 เกลือที่ได้จากการเตรียมทางเคมีสำหรับใช้กับเครื่องล้างจาน
97 เกลือปรับโทนสีภาพใช้ในการผลิตภาพถ่าย
98 เกลือโปรแตสเซียม
99 เกลือสำหรับทำน้ำทะเลเทียมใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
100 เกลือสำหรับละลายน้ำแข็ง
101 เกลือสินเธาว์
102 เกลือหิน
103 เกลือเหล็ก
104 เกลือแอมโมเนียม
105 แก้วเหลว
106 ของเหลวที่ใช้เสริมในสารขัด
107 ขี้ผึ้งใช้ในการติดตาต่อกิ่งต้นไม้
108 โครโทนิก แอลดีไฮด์
109 จุลินทรีย์ชีวภาพใช้ในการขจัดกลิ่น
110 จุลินทรีย์ใช้ในการเกษตร
111 จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายไขมันและสิ่งปฏิกูล
112 จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายน้ำมัน
113 จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในระบบบำบัดน้ำเสีย
114 จุลินทรีย์ใช้ปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น
115 จุลินทรีย์ใช้ผสมอาหารสัตว์
116 จุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์และทางสัตวแพทย์
117 เจลลาตินใช้ในการถ่ายภาพ
118 เจลลาตินที่ใช้ในอุตสาหกรรม
119 เชื้อหมักสำหรับใช้ในทางเคมี
120 เซรามิคในรูปเม็ดเล็กสำหรับใช้ในการกรองน้ำ
121 เซลล์เนื้อเยื่อสำหรับใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์หรือทางสัตวแพทย์
122 เซลลูโลส
123 เซลลูโลสอะซิเตทที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
124 เซลลูโลสอีเทอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
125 เซลลูโลสเอสเทอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
126 โซดาไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรม
127 ด่าง
128 ด่างกัดกร่อน
129 ด่างทับทิม
130 ดินขาวเคโอลิน
131 ดินขาวไชนาเคลย์
132 ดินใช้ในการเพาะปลูก
133 ดินเทียมใช้ในการเพาะปลูก
134 ดินประสิว
135 ดินผสมใช้ในการเพาะปลูก
136 ดินวิทยาศาสตร์ใช้ในการเพาะปลูก
137 ดินเหนียวใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิค
138 ตัวทำละลายที่ใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลง
139 ตัวทำละลายน้ำมันเคลือบเงา
140 ตัวทำละลายยางไม้
141 ตัวทำละลายแลคเกอร์
142 ตัวทำละลายสีทา
143 ตัวเร่งปฏิกริยาทางเคมีในอุตสาหกรรมพลาสติก
144 ถ่านกัมมันต์
145 ถ่านคาร์บอน
146 ถ่านใช้ในการกรองน้ำ
147 ถ่านไม้ใช้ดูดกลิ่น
148 ทรายที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
149 ทรายที่ใช้ในโรงหล่อ
150 ธาตุกัมมันตภาพรังสีกึ่งโลหะแอสทาทีน
151 ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ (ระบุชื่อธาตุ)
152 ธาตุกัมมันตภาพรังสีโพรมีเทียม
153 ธาตุกัมมันตภาพรังสีเรเดียมที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
154 ธาตุกำมะถัน
155 ธาตุกึ่งโลหะซิลิคอน
156 ธาตุกึ่งโลหะเทลลูเรียม
157 ธาตุกึ่งโลหะพลวง
158 ธาตุคาร์บอน
159 ธาตุแคลเซียม
160 ธาตุไนโตรเจน
161 ธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีคูเรียม
162 ธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีพลูโทเนียม
163 ธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีเฟอร์เมียม
164 ธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีแฟรนเซียม
165 ธาตุโลหะกัมมันตรังสีแคลิฟอร์เนียม
166 ธาตุโลหะกัมมันตรังสียูเรเนียม
167 ธาตุโลหะแกโดลิเนียม
168 ธาตุโลหะแกลเลียม
169 ธาตุโลหะซาแมเรียม
170 ธาตุโลหะซีเซียม
171 ธาตุโลหะซีเรียม
172 ธาตุโลหะโซเดียม
173 ธาตุโลหะดิสโพรเซียม
174 ธาตุโลหะทูเลียม
175 ธาตุโลหะเทคนีเซียม
176 ธาตุโลหะเทอร์เบียม
177 ธาตุโลหะแทลเลียม
178 ธาตุโลหะนีโอดิเมียม
179 ธาตุโลหะเนปทูเนียม
180 ธาตุโลหะบิสมัท
181 ธาตุโลหะแบเรียม
182 ธาตุโลหะเพรซีโอดิเมียม
183 ธาตุโลหะยูโรเปียม
184 ธาตุโลหะลิเทียม
185 ธาตุโลหะลูทีเทียม
186 ธาตุโลหะแลนทานัม
187 ธาตุโลหะสแกนเดียม
188 ธาตุโลหะสทรอนเทียม
189 ธาตุโลหะหายาก (ระบุชื่อธาตุ)
190 ธาตุโลหะหายากซาแมเรียม
191 ธาตุโลหะอิตเทรียม
192 ธาตุโลหะอิตเทอร์เบียม
193 ธาตุโลหะเออร์เบียม
194 ธาตุโลหะโฮลเมียม
195 ธาตุอโลหะซีลีเนียม
196 ธาตุออกซิเจน
197 ธาตุอาหารพืชที่ให้ทางใบ
198 ธาตุอาหารรองสำหรับพืช
199 ธาตุไอโอดีนที่ใช้ในทางเคมี
200 ธาตุไฮโดรเจน
201 นมหมักสำหรับใช้ในทางเคมี
202 นมหมักสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
203 นมหมักสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
204 น้ำกรด (ระบุชนิด/วัตถุประสงค์)
205 น้ำกรดกำมะถัน
206 น้ำกรดใช้ผสมน้ำยางพารา
207 น้ำกรดแบตเตอรี่
208 น้ำกลั่นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
209 น้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่
210 น้ำแข็งแห้ง
211 น้ำผสมกรดสำหรับอัดประจุแบตเตอรี่
212 น้ำมวลหนัก
213 น้ำมันเกียร์
214 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
215 น้ำมันใช้กับระบบส่งกำลังของเครื่องจักร
216 น้ำมันใช้ในการฟอกหนัง
217 น้ำมันที่ใช้ในการถนอมอาหาร
218 น้ำมันเบรค
219 น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
220 น้ำมันไฮดรอลิค
221 น้ำยากัดสนิม
222 น้ำยากันซึม
223 น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ
224 น้ำยาคงสภาพใช้ในการผลิตภาพถ่าย
225 น้ำยาใช้ในการอัดรูป
226 น้ำยาตรวจจับรอยรั่ว
227 น้ำยาทำความสะอาดแท่นพิมพ์
228 น้ำยาทำให้รูปคงสภาพ
229 น้ำยาบ่มคอนกรีต
230 น้ำยาประสานคอนกรีต
231 น้ำยาประสานใช้ในการบัดกรี
232 น้ำยาปรับความเย็นของหม้อน้ำเครื่องยนต์
233 น้ำยาป้องกันน๊อตจับติด
234 น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
235 น้ำยาป้องกันสะเก็ดไฟใช้ในการเชื่อมโลหะ
236 น้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการแข็งตัว
237 น้ำยายืดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต
238 น้ำยารักษาสภาพหนัง
239 น้ำยาลอกขี้ผึ้ง
240 น้ำยาลอกสี
241 น้ำยาล้างคราบสกปรกในเครื่องยนต์
242 น้ำยาล้างท่อตัน
243 น้ำยาล้างฟิล์มภ่ายรูป
244 น้ำยาสำหรับฉีดทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
245 น้ำยาสำหรับเติมแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อยืดอายุการใช้งาน
246 น้ำยาหยุดภาพใช้ในการผลิตภาพถ่าย
247 น้ำยาแอร์
248 น้ำส้มควันไม้
249 น้ำหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร
250 เนื้อเยื่อชีวภาพใช้ในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์หรือทางสัตวแพทย์
251 เนื้อเยื่อชีวภาพที่ใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
252 บิวทิลแอลกอฮอล์
253 เบสไพริมิดีน
254 แบคทีเรียใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
255 แบคทีเรียใช้ในการผลิตอาหาร
256 แบคทีเรียที่เตรียมขึ้นใช้ในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์หรือทางสัตวแพทย์
257 ปุ๋ยเกลือ
258 ปุ๋ยคอก
259 ปุ๋ยเคมี
260 ปุ๋ยแคลเซียมไซยานาไมด์
261 ปุ๋ยจุลินทรีย์
262 ปุ๋ยชีวภาพ
263 ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต
264 ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
265 ปุ๋ยทำจากกระดูกวัว
266 ปุ๋ยทำจากกากแร่
267 ปุ๋ยทำจากถ่านหินเลน
268 ปุ๋ยทำจากน้ำหมักมูลไส้เดือน
269 ปุ๋ยทำจากปลา
270 ปุ๋ยทำจากใยมะพร้าว
271 ปุ๋ยทำจากแร่หินและจุลินทรีย์
272 ปุ๋ยทำจากสาหร่ายทะเล
273 ปุ๋ยธรรมชาติ
274 ปุ๋ยน้ำ
275 ปุ๋ยไนโตรเจน
276 ปุ๋ยโปแตสเซียม
277 ปุ๋ยผสมทำจากซากพืช
278 ปุ๋ยพืชสดทำจากซากพืชซากสัตว์
279 ปุ๋ยฟอสเฟต
280 ปุ๋ยยูเรีย
281 ปุ๋ยแร่ธาตุ
282 ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
283 ปุ๋ยหมัก
284 ปุ๋ยอินทรีย์
285 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
286 ปูนน้ำมันสำหรับอุดรูวัสดุ
287 แป้งเคมีใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
288 แป้งเคมีสำเร็จรูปใช้ในอุตสาหกรรม
289 แป้งใช้ในอุตสาหกรรม
290 แป้งใช้ในอุตสาหกรรมทำกระดาษ
291 แป้งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกสี
292 แป้งใช้ในอุตสาหกรรมสารยึดติด
293 แป้งเปียกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
294 แป้งมันฝรั่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
295 แป้งมันสำปะหลังใช้ในอุตสาหกรรม
296 แป้งสกัดจากพืชใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ
297 โปรตีนข้าวมอลท์
298 โปรตีนเคซีนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
299 โปรตีนเคซีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอุตสหกรรมอาหาร
300 ผงไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม (ยกเว้นสารสี)
301 ผงแอมโมเนียไบคาร์บอเนต
302 ผ้าไวต่อแสงใช้ในการผลิตภาพถ่าย
303 แผ่นพิมพ์ไวแสงใช้ในการพิมพ์ออฟเซ็ท
304 แผ่นเพลทดีบุกสำหรับอัดภาพถ่าย
305 แผ่นไวแสงที่ยังไม่ถ่าย
306 พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
307 พลาสติกเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
308 พลาสติกไนล่อนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
309 พลาสติกโพลิคาร์บอเนตที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
310 พลาสติกโพลิโพรพิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
311 พลาสติกโพลิสไตรีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
312 พลาสติกโพลิโอเลฟินที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
313 พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
314 พลาสติกยูรีเทนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
315 พลาสติกไวนิลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
316 พลาสติกสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
317 พลาสติกอะซิเตทเซลลูโลสที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
318 ฟอร์มิก แอลดีไฮด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
319 ฟิล์มถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย
320 ฟิล์มภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ถ่าย
321 ฟิล์มภาพยนตร์ไวแสงที่ยังไม่ได้ถ่าย
322 ฟิล์มไวแสงชนิดไฟฟ้าสถิตที่ยังไม่ได้ถ่าย
323 ฟิล์มไวแสงที่ยังไม่ได้ถ่าย
324 ฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ยังไม่ถ่าย
325 แฟตตี้แอลกอฮอล์
326 โฟมพลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
327 มูลค้างคาว
328 มูลวัว
329 มูลสุกร
330 เมทิลแอลกอฮอล์ (เมทานอล)
331 แม่เหล็กชนิดเหลวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
332 ไมโครฟิล์มที่ยังไม่ได้ถ่าย
333 ยีนของเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับใช้ในการเกษตร
334 เยื่อกระดาษ
335 เยื่อกระดาษรีไซเคิล
336 เยื่อชานอ้อยใช้ในการผลิตกระดาษ
337 เยื่อเซรามิคสำหรับใช้เป็นตัวกลางในการกรอง
338 เยื่อฟางใช้ในการผลิตกระดาษ
339 เยื่อไม้
340 เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
341 เรซินโพรพิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
342 เรซินโพลีคาร์บอเนตที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
343 เรซินโพลีบิวทิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
344 เรซินโพลีเมทิลเมทาไครเลตที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
345 เรซินโพลีเมอร์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
346 เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
347 เรซินโพลีไวนิลลิดีนคลอไรด์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
348 เรซินโพลีอาซิทอลที่ยังไม่ผ่านผ่านกรรมวิธี
349 เรซินโพลีเอทิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
350 เรซินโพลีเอสเตอร์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
351 เรซินฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
352 เรซินเมลามีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
353 เรซินเมอร์โมพลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
354 เรซินไวนิลอะซิเตทที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
355 เรซินไวนิลเอสเตอร์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
356 เรซินสไตรีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
357 เรซินสไตรีนอะคริโลไนไตรล์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
358 เรซินสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
359 เรซินอะคริลิกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
360 เรซินอะคริโลโนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
361 เรซินอะคริโลไนทริล บิวทาไดอีน สไตรีนยังไม่ผ่านกรรมวิธี
362 เรซินอีพ็อกซี่ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
363 แร่กราไฟต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
364 แร่เคนไนท์
365 แร่ซิลิเกต
366 แร่บอกไซต์
367 แร่แบไรต์
368 แร่โพแทช
369 แร่แมกนีไซต์
370 แร่สปิเนล
371 แร่แอนไฮไดรด์
372 แร่โอลิวีน
373 แลคโตสใช้ในอุตสาหกรรม
374 แลคโตสใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
375 แลคโตสใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต
376 วัสดุกรองที่ทำจากพลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
377 วัสดุกรองที่ทำจากสารเคมี
378 วัสดุกรองที่ทำจากสารสกัดจากพืชผัก
379 วัสดุกรองที่ทำจากสารสกัดจากแร่ธาตุ
380 วัสดุเซรามิคใช้เป็นตัวกลางในการกรอง
381 วัสดุสังเคราะห์สำหรับการดูดซับน้ำมัน
382 วิตามินสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
383 วิตามินสำหรับใช้ในการผลิตยา
384 วิตามินสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
385 สเตมเซลล์ใช้ในการค้นคว้าวิจัย
386 สเตมเซลล์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
387 สเต็มเซลล์ที่ใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
388 สารกรีเซอไรด์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
389 สารกลีเซอรอล
390 สารกลูโคไซด์
391 สารกลูตาอัลดีไฮด์
392 สารกัดกร่อนที่ใช้กับโพลีไมด์
393 สารกัดกร่อนที่ใช้กับสารกึ่งตัวนำ
394 สารกันบูดใช้ในการผลิตน้ำมันพืช
395 สารกันบูดใช้ในการผลิตยา
396 สารกันบูดใช้ในการผลิตสบู่
397 สารไกลคอลอีเทอร์
398 สารคลอรีน
399 สารคลอเรต
400 สารคลอโรฟอร์ม
401 สารคลอโรฟิลด์
402 สารคลอไรด์
403 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
404 สารควบคุมการเจริญเติบโตของรากพืช
405 สารคอปเปอร์ซัลเฟต
406 สารคอลลอเดียน (ระบุวัตถุประสงค์)
407 สารคอลลอยด์ใช้เป็นสารละลายทางเคมี
408 สารคาร์บอนแบล็คที่ใช้ในอุตสาหกรรม
409 สารคาร์บอเนต
410 สารคาร์ไบด์
411 สารคาร์ราจีแนน
412 สารคิวมีนไฮโดรเปอร์ออกไซด์
413 สารคีเซอร์ไรด์
414 สารคีโตน
415 สารเคมีกัดสนิม
416 สารเคมีกันชื้นใช้กับสายพาน
417 สารเคมีกันซึมใช้ผสมปูนซีเมนต์
418 สารเคมีกันน้ำที่ใช้เคลือบพื้นผิวคอนกรีต
419 สารเคมีกันน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้
420 สารเคมีขจัดคราบน้ำมันใช้ในอุตสาหกรรม
421 สารเคมีคาโปรแลคตัมใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
422 สารเคมีเคลือบเครื่องลายคราม
423 สารเคมีเคลือบจับใบใช้ในทางการเกษตร
424 สารเคมีเคลือบเซรามิค
425 สารเคมีเคลือบผ้าเพื่อกันน้ำซึม
426 สารเคมีเคลือบฟิล์ม
427 สารเคมีเคลือบแม่แบบพลาสติก
428 สารเคมีเคลือบเลนส์แว่นตา
429 สารเคมีเคลือบสายเคเบิลป้องกันไฟ
430 สารเคมีเคลือบหนังเพื่อกันน้ำซึม
431 สารเคมีฉีดไล่ความชื้นในมอเตอร์เครื่องจักร
432 สารเคมีช่วยกำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
433 สารเคมีใช้กรองกระดาษและเยื่อกระดาษ
434 สารเคมีใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
435 สารเคมีใช้กันน้ำมัน
436 สารเคมีใช้กำจัดก๊าซแอมโมเนีย
437 สารเคมีใช้กำจัดจาระบี
438 สารเคมีใช้กำจัดตะกรัน
439 สารเคมีใช้กำจัดตะกรันในหม้อน้ำหรือในหอกลั่นเครื่องทำความเย็น
440 สารเคมีใช้กำจัดน้ำมัน
441 สารเคมีใช้กำจัดน้ำมันปิโตรเลียม
442 สารเคมีใช้กำจัดน้ำเสีย
443 สารเคมีใช้กำจัดน้ำเสียในบ่อกุ้ง
444 สารเคมีใช้กำจัดสารคลอรีน
445 สารเคมีใช้ขจัดกลิ่นในอุตสาหกรรม
446 สารเคมีใช้ขจัดกลิ่นปุ๋ย
447 สารเคมีใช้ขจัดกลิ่นอับในอุตสาหกรรม
448 สารเคมีใช้ขจัดก๊าซออกซิเจน
449 สารเคมีใช้ขจัดการต่อต้านการเกิดรูปภาพ
450 สารเคมีใช้ขจัดไขในขบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
451 สารเคมีใช้ขจัดไขในเครื่องยนต์
452 สารเคมีใช้ขจัดไขบนผิวโลหะ
453 สารเคมีใช้ขจัดคราบที่ใช้ในอุตสาหกรรม
454 สารเคมีใช้ขจัดคราบน้ำมันของแผงวงจรพิมพ์
455 สารเคมีใช้ขจัดคราบน้ำมันของอะไหล่รถยนต์
456 สารเคมีใช้ขจัดคราบน้ำมันใช้ในอุตสาหกรรม
457 สารเคมีใช้ขจัดความชื้น
458 สารเคมีใช้ขจัดความชื้นสำหรับใช้ภายในครัวเรือน
459 สารเคมีใช้ขจัดโคลนและตะกอน
460 สารเคมีใช้ขจัดตะกรัน
461 สารเคมีใช้ขจัดน้ำมันดินที่ใช้ในอุตสาหกรรม
462 สารเคมีใช้ขจัดน้ำออกจากน้ำยาทำความเย็น
463 สารเคมีใช้ขจัดน้ำออกจากวัสดุ
464 สารเคมีใช้ขจัดปูนขาวและซีเมนต์
465 สารเคมีใช้ขจัดฟองในน้ำมันหล่อลื่น
466 สารเคมีใช้ขจัดฟองในอุตสาหกรรม
467 สารเคมีใช้ขจัดฟองอากาศในการบำบัดผิวหน้าโลหะ
468 สารเคมีใช้ขจัดรอยด่างของเครื่องเงิน
469 สารเคมีใช้ขจัดสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรม
470 สารเคมีใช้ขูดขนบนผ้า
471 สารเคมีใช้ควบคุมอะตอมที่ได้จากการปฏิกริยาทางปรมาณูของอิเล็คตรอน
472 สารเคมีใช้เคลือบแท่นพิมพ์
473 สารเคมีใช้ฉีดพ่นต้นไม้เพื่อเคลือบใบป้องกันการชะล้างของน้ำ
474 สารเคมีใช้ช่วยให้ดินไม่ตกตะกอน
475 สารเคมีใช้ชุบโลหะ
476 สารเคมีใช้ชุปฟิล์มเพื่อกันฟอง
477 สารเคมีใช้ซ่อมรอยร้าวของคอนกรีต
478 สารเคมีใช้ดูดซับสิ่งเจือปนในอากาศ
479 สารเคมีใช้ดูดตะกั่ว
480 สารเคมีใช้ตกแต่งขั้นสุดท้ายและรองพื้นสี
481 สารเคมีใช้ตกแต่งความลื่นของผ้าเพื่อให้ทนต่อการเย็บจักร
482 สารเคมีใช้ตกแต่งเนื้อผ้าให้นุ่มและยึดหยุ่น
483 สารเคมีใช้ตกแต่งเนื้อผ้าให้มีความแข็งตัว
484 สารเคมีใช้ตกแต่งผ้าฝ้ายและใยสังเคราะห์ให้นุ่ม
485 สารเคมีใช้ตกแต่งเส้นใยสังเคราะห์กันไฟฟ้าสถิตย์
486 สารเคมีใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
487 สารเคมีใช้ตรวจสอบสารพิษในอาหาร
488 สารเคมีใช้เติมเครื่องยนต์เพื่อป้องกันน้ำมันแข็งตัว
489 สารเคมีใช้เติมเพื่อบำรุงรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
490 สารเคมีใช้เติมเพื่อป้องกันน้ำแข็งจับตัว
491 สารเคมีใช้เติมระบบน้ำหล่อเย็น
492 สารเคมีใช้เติมระบบเบรคของยานพาหนะป้องกันน้ำมันเบรคแข็งตัว
493 สารเคมีใช้เติมหม้อไอน้ำ
494 สารเคมีใช้ถนอมเมล็ดพืช
495 สารเคมีใช้ถนอมสภาพสบู่
496 สารเคมีใช้ถนอมอาหาร
497 สารเคมีใช้ถอดแบบพิมพ์พลาสติก
498 สารเคมีใช้ถอดแบบหล่อคอนกรีต
499 สารเคมีใช้ถอดแบบหล่อในอุตสาหกรรมผลิตแก้ว
500 สารเคมีใช้ถอดแบบหล่อยาง
501 สารเคมีใช้ถอดแบบหล่อโลหะ
502 สารเคมีใช้ทำความสะอาดระบบถ่ายเทความร้อน
503 สารเคมีใช้ทำเจล
504 สารเคมีใช้ทำให้เกิดภาพสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
505 สารเคมีใช้ทำให้หนังอิ่มตัว
506 สารเคมีใช้ในการกระตุ้นเพิ่มจำนวนดอกและเร่งให้ผลไม้สุก
507 สารเคมีใช้ในการเกษตร (ระบุชื่อสาร/วัตถุประสงค์ของสาร)
508 สารเคมีใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
509 สารเคมีใช้ในการขุดเจาะ
510 สารเคมีใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน
511 สารเคมีใช้ในการเคลือบสี
512 สารเคมีใช้ในการเจียผิวโลหะ
513 สารเคมีใช้ในการชุบโลหะ
514 สารเคมีใช้ในการชุบสังกะสี
515 สารเคมีใช้ในการเชื่อมโลหะ
516 สารเคมีใช้ในการซักรีดทางอุตสาหกรรม
517 สารเคมีใช้ในการดองอาหาร
518 สารเคมีใช้ในการดับเพลิง
519 สารเคมีใช้ในการดูดซึมไขมันของกรดไขมัน
520 สารเคมีใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในห้องทดลองที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์และทางสัตวแพทย์
521 สารเคมีใช้ในการถ่ายเทความร้อนและทดสอบคุณสมบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์
522 สารเคมีใช้ในการถ่ายภาพ
523 สารเคมีใช้ในการถ่ายภาพที่ทำให้เกิดความไวแสง
524 สารเคมีใช้ในการทดสอบสี
525 สารเคมีใช้ในการทำกระดาษ
526 สารเคมีใช้ในการทำขั้วไฟฟ้า
527 สารเคมีใช้ในการทำปุ๋ย
528 สารเคมีใช้ในการทำแผ่นพิมพ์
529 สารเคมีใช้ในการทำพื้นรองเท้า
530 สารเคมีใช้ในการทำโฟมกันความร้อน
531 สารเคมีใช้ในการทำแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนำ
532 สารเคมีใช้ในการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่
533 สารเคมีใช้ในการทำให้ผิวหน้าโลหะเรียบ
534 สารเคมีใช้ในการทำให้อาหารกรอบ
535 สารเคมีใช้ในการทำให้อาหารนิ่ม
536 สารเคมีใช้ในการบัดกรี
537 สารเคมีใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
538 สารเคมีใช้ในการบำบัดสารแขวนลอย
539 สารเคมีใช้ในการปรับแต่งเมล็ดพืช
540 สารเคมีใช้ในการปรับสภาพดินและน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง
541 สารเคมีใช้ในการป้องกันการแข็งตัว (ระบุ)
542 สารเคมีใช้ในการผลิตกระเบื้องเซรามิค
543 สารเคมีใช้ในการผลิตฟิล์มพลาสติก
544 สารเคมีใช้ในการผลิตโฟมยูรีเทน
545 สารเคมีใช้ในการผลิตยางโพลียูรีเทนเหนียว
546 สารเคมีใช้ในการผลิตสารเคลือบที่ไม่ใช่สารสี
547 สารเคมีใช้ในการผลิตสารยึดติด
548 สารเคมีใช้ในการผลิตสิ่งทอ
549 สารเคมีใช้ในการผสมกับซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์
550 สารเคมีใช้ในการพิมพ์ผ้า
551 สารเคมีใช้ในการพิมพ์ผ้าใยสังเคราะห์
552 สารเคมีใช้ในการแยกสารเคมี
553 สารเคมีใช้ในการแยกสารประกอบ
554 สารเคมีใช้ในการรักษาคุณภาพและทำให้เบียร์ใส
555 สารเคมีใช้ในการรักษาสภาพซีเมนต์
556 สารเคมีใช้ในการลอกสี
557 สารเคมีใช้ในการลอกสีและลอกสารเคลือบจากพื้นผิวคอนกรีต
558 สารเคมีใช้ในการล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์
559 สารเคมีใช้ในการล้างอัดรูป
560 สารเคมีใช้ในการวิเคราะห์ทดลองสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
561 สารเคมีใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปิโตรเคมี
562 สารเคมีใช้ในการสังเกตสีย้อมเพื่อการพิมพ์สอดสี
563 สารเคมีใช้ในการหมักอาหาร
564 สารเคมีใช้ในการหล่อเย็นโลหะ
565 สารเคมีใช้ในการหล่อโลหะ
566 สารเคมีใช้ในการอบและชุบโลหะ
567 สารเคมีใช้ในขบวนการสกัดโลหะโดยการละลายด้วยของเหลว
568 สารเคมีใช้ในทางการซ่อมแซมกระจกรถยนต์
569 สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรม (ระบุชื่อสาร/ประเภทของอุตสาหกรรม)
570 สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
571 สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
572 สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์
573 สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมสารทำความเย็น
574 สารเคมีใช้บำบัดน้ำเสีย
575 สารเคมีใช้บำบัดน้ำหล่อเย็น
576 สารเคมีใช้บำรุงรักษาต้นองุ่น
577 สารเคมีใช้บำรุงรักษาสภาพดิน
578 สารเคมีใช้ปรับแต่งกรวดให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
579 สารเคมีใช้ปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนให้แข็งตัวขึ้น
580 สารเคมีใช้ปรับปรุงสภาพหนังสัตว์
581 สารเคมีใช้ปรับสภาพดิน
582 สารเคมีใช้ปรับสภาพน้ำ
583 สารเคมีใช้ป้องกันกระจกขุ่นมัว
584 สารเคมีใช้ป้องกันการเกาะติดของโลหะที่หลอมเหลว
585 สารเคมีใช้ป้องกันการเกิดคราบน้ำในท่อน้ำ
586 สารเคมีใช้ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผ้า
587 สารเคมีใช้ป้องกันการแข็งตัวของน้ำ
588 สารเคมีใช้ป้องกันการสะสมของเศษเหล็ก
589 สารเคมีใช้ป้องกันคราบสกปรกในสิ่งทอ
590 สารเคมีใช้ป้องกันน้ำแข็งเกาะกระจก
591 สารเคมีใช้ป้องกันไม่ให้เกิดเมือกในเครื่องปรับอากาศ
592 สารเคมีใช้เป็นตัวช่วยชะลอการติดไฟของวัสดุ
593 สารเคมีใช้เป็นตัวชะลอปฏิกริยาทางเคมีในอุตสาหกรรมพลาสติก
594 สารเคมีใช้เป็นตัวนำไฟฟ้า
595 สารเคมีใช้เป็นตัวประสานวัสดุทนไฟ
596 สารเคมีใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
597 สารเคมีใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ
598 สารเคมีใช้เปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ
599 สารเคมีใช้ผสมกระดาษทำให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
600 สารเคมีใช้ผสมแก๊สเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
601 สารเคมีใช้ผสมคอนกรีตทำให้แข็งตัวเร็ว
602 สารเคมีใช้ผสมน้ำมันเครื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
603 สารเคมีใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เผาไหม้หมด
604 สารเคมีใช้ผสมน้ำมันเบรค
605 สารเคมีใช้ผสมน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์
606 สารเคมีใช้ผสมน้ำยาสำหรับใช้ในการขุดเจาะ
607 สารเคมีใช้ผสมปูนซิเมนต์ทำให้แข็งตัวเร็ว
608 สารเคมีใช้ผสมปูนซีเมนต์แทนปูนขาว
609 สารเคมีใช้ผสมปูนทำให้ฉาบมันและติดทน
610 สารเคมีใช้ผสมพลาสติกทำให้พลาสติกแข็งตัวเร็ว
611 สารเคมีใช้ผสมพลาสติกทำให้มีคุณภาพดีขึ้น
612 สารเคมีใช้ผสมยางทำโฟมรองเท้า
613 สารเคมีใช้ผสมยางทำให้ยางมีคุณภาพดีขึ้น
614 สารเคมีใช้ผสมแร่ซิลิเกตในอุตสาหกรรมกระดาษ
615 สารเคมีใช้เพิ่มน้ำหนักกุ้ง
616 สารเคมีใช้เพื่อการคงสภาพในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและโฟม
617 สารเคมีใช้ฟอกผ้าใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอ
618 สารเคมีใช้ฟอกสีขี้ผึ้ง
619 สารเคมีใช้ฟอกเส้นไหมและผ้าไหม
620 สารเคมีใช้ฟอกหนังเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำมัน
621 สารเคมีใช้ฟอกหนังสัตว์
622 สารเคมีใช้แยกผงโลหะออกจากแร่
623 สารเคมีใช้แยกสารเร่งปฏิกิริยา
624 สารเคมีใช้รมควันอาหาร
625 สารเคมีใช้รักษาคุณภาพคอนกรีต
626 สารเคมีใช้รักษาสภาพหนัง
627 สารเคมีใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืช
628 สารเคมีใช้ลดเขม่าควันพิษของรถยนต์
629 สารเคมีใช้ลดความเข้มของแสงอุลตร้าไวโอเลต
630 สารเคมีใช้ลดความเค็มของดินและปรับปรุงสภาพผิวดิน
631 สารเคมีใช้ลดปริมาณคาร์บอนในเครื่องยนต์
632 สารเคมีใช้ลดฟองในการบำบัดน้ำเสีย
633 สารเคมีใช้ลดอุณหภูมิของมอเตอร์ไฟฟ้า
634 สารเคมีใช้ลอกวัสดุในการบำบัดผิวหน้าโลหะ
635 สารเคมีใช้ละลายน้ำแข็งเกาะกระจกหน้ารถ
636 สารเคมีใช้ละลายน้ำแข็งในเครื่องยนต์
637 สารเคมีใช้ละลายยาง
638 สารเคมีใช้ล้างขี้ผึ้ง
639 สารเคมีใช้ล้างไขมัน
640 สารเคมีใช้ล้างเครื่องยนต์
641 สารเคมีใช้ล้างน้ำมัน
642 สารเคมีใช้ล้างหม้อน้ำเครื่องยนต์
643 สารเคมีใช้ไล่ความชื้นของระบบไฟฟ้า
644 สารเคมีใช้สร้างภาพในการพิมพ์
645 สารเคมีใช้สลักลายกระจก
646 สารเคมีใช้หล่อลื่นเส้นด้าย
647 สารเคมีต่อต้านการแข็งตัวจากความเย็นของสายส่งเชื้อเพลิง
648 สารเคมีต้านเปลวไฟ
649 สารเคมีเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น
650 สารเคมีเติมแต่งยาฆ่าเชื้อรา
651 สารเคมีเติมแต่งยาฆ่าแมลง
652 สารเคมีเติมแต่งยาฆ่าวัชพืช
653 สารเคมีเติมแต่งสารหล่อเย็น
654 สารเคมีทำความสะอาดคาบูเรเตอร์
655 สารเคมีทำความสะอาดใช้ในอุตสาหกรรม
656 สารเคมีทำให้เกิดรูเล็กๆใช้ในการผลิตอิฐทนไฟ
657 สารเคมีทำให้เปียกใช้ในการฟอกขาว
658 สารเคมีทำให้เปียกใช้ในการย้อมสี
659 สารเคมีที่ช่วยทำให้แก๊สธรรมชาติบริสุทธิ์
660 สารเคมีที่ช่วยทำให้ควันในอุตสาหกรรมบริสุทธิ์
661 สารเคมีที่ช่วยทำให้น้ำบริสุทธิ์
662 สารเคมีที่ช่วยทำให้น้ำมันบริสุทธิ์
663 สารเคมีที่ช่วยทำให้ปิโตรเลียมบริสุทธิ์
664 สารเคมีที่ช่วยทำให้ผิวหน้ากระจกมีความบริสุทธิ์
665 สารเคมีที่ช่วยทำให้พลาสติกมีความบริสุทธิ์
666 สารเคมีที่ช่วยทำให้โพลีโอเลฟินบริสุทธิ์
667 สารเคมีที่ช่วยทำให้โมเลกุลของสารยึดติดเชื่อมต่อกัน
668 สารเคมีที่ช่วยทำให้ระบบหล่อเย็นทำงานดีขึ้น
669 สารเคมีที่ช่วยทำให้โลหะมีความบริสุทธิ์
670 สารเคมีที่ช่วยทำให้ไวน์บริสุทธิ์
671 สารเคมีที่ช่วยในการกระจายของไข
672 สารเคมีที่ช่วยในการกระจายของน้ำมัน
673 สารเคมีที่ช่วยในการกระจายของปิโตรเลียม
674 สารเคมีที่ช่วยในการกระจายตัวของกาว
675 สารเคมีที่ช่วยในการกระจายตัวของเครื่องสำอาง
676 สารเคมีที่ช่วยในการกระจายตัวของพลาสติก
677 สารเคมีที่ช่วยในการจับตัวของโลหะหลอมเหลว
678 สารเคมีที่ช่วยในการดูดซึมสี
679 สารเคมีที่ช่วยในการตกตะกอน
680 สารเคมีที่ช่วยในการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตใช้ในการผลิตกระดาษ
681 สารเคมีที่ช่วยในการตัดโลหะ
682 สารเคมีที่ช่วยในการพิมพ์ให้ลายเส้นมีความคมชัด
683 สารเคมีที่ช่วยในการเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ
684 สารเคมีที่ช่วยในการฟอกขาวในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
685 สารเคมีที่ช่วยในการแยกพลาสติก
686 สารเคมีที่ช่วยในการรวมตัวของของเสียทางการเกษตรและน้ำเสีย
687 สารเคมีที่ช่วยในการรวมตัวของน้ำและน้ำมัน
688 สารเคมีที่ช่วยในการลงแป้งบนเนื้อผ้า
689 สารเคมีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
690 สารเคมีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยในขั้นตอนการทอ
691 สารเคมีที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการวัลคาไนเซชัน
692 สารเคมีที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการเคลือบผ้ากันน้ำ
693 สารเคมีที่ช่วยสร้างภาพใช้ในการถ่ายภาพ
694 สารเคมีที่ช่วยให้ฟองสบู่คงสภาพ
695 สารเคมีที่ช่วยให้ฟิล์มภาพถ่ายแห้งเร็ว
696 สารเคมีที่ช่วยให้สิ่งพิมพ์แห้งเร็วขึ้นและกัดล้างแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
697 สารเคมีที่ทำให้ขดลวดสะอาดและสดใส
698 สารเคมีที่ทำให้ดินรวมเนื้อกัน
699 สารเคมีที่ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำสะอาด
700 สารเคมีที่ทำให้น้ำหายกระด้าง
701 สารเคมีที่ทำให้แป้งในผ้าแข็งตัว
702 สารเคมีที่ทำให้แป้งในผ้าสลายตัว
703 สารเคมีที่ทำให้พลาสติกขยายตัวใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
704 สารเคมีที่ทำให้พลาสติกมีลักษณะเป็นวุ้น
705 สารเคมีที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัว
706 สารเคมีที่ทำให้โพลีเมอร์ขยายตัวใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโฟมโพลียูรีเทน
707 สารเคมีที่ทำให้โพลีเมอร์รวมตัวกัน
708 สารเคมีที่ทำให้โมเลกุลของสารอิ่มตัว
709 สารเคมีที่ทำให้ยางมีลักษณะเป็นวุ้น
710 สารเคมีที่ทำให้ใยแก้วแข็งตัว
711 สารเคมีที่ทำให้รูปคมชัดใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร
712 สารเคมีที่ทำให้เรซินสังเคราะห์แข็งตัว
713 สารเคมีที่ทำให้โลหะแข็งตัว
714 สารเคมีที่ทำให้โลหะอ่อนตัว
715 สารเคมีที่ทำให้สารเคลือบยึดติด
716 สารเคมีที่ทำให้สิ่งทอสดใส
717 สารเคมีที่ทำให้สีสดใสใช้ในอุตสาหกรรม
718 สารเคมีที่ทำให้เส้นด้ายลื่น
719 สารเคมีที่ทำให้เส้นใยอ่อนตัว
720 สารเคมีที่ทำให้หนังนิ่ม
721 สารเคมีที่ทำให้หนังอ่อนตัวและกันน้ำ
722 สารเคมีที่ทำให้อลูมิเนียมสะอาดและสดใส
723 สารเคมีที่ทำให้อาหารฟู
724 สารเคมีที่ประกอบด้วยโครเมียมใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
725 สารเคมีที่ประกอบด้วยสารเฟอริคคลอไรด์ช่วยให้เกิดการขยายตัวของแม่พิมพ์
726 สารเคมีที่เป็นตัวทำปฏิกริยาทางเคมีใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
727 สารเคมีที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า
728 สารเคมีที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า
729 สารเคมีที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน
730 สารเคมีปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้ง
731 สารเคมีปรับสภาพน้ำในบ่อปลา
732 สารเคมีป้องกันการควบแน่น
733 สารเคมีป้องกันขนขึ้นบนเสื้อผ้า
734 สารเคมีป้องกันความชื้นใช้ทาพื้นและผนัง
735 สารเคมีป้องกันตะไคร่น้ำ
736 สารเคมีป้องกันถุงเท้าขาดเป็นทางยาว
737 สารเคมีผสมคอนกรีตและปูนฉาบเพื่อปรับปรุงให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
738 สารเคมีเพิ่มความไวแสงใช้ในการถ่ายภาพ
739 สารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพเร่งการแตกหน่อของพืช
740 สารเคมีฟอกขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม
741 สารเคมีรักษาระดับความเป็นกรดด่างของเครื่องพิมพ์ออฟเซท
742 สารเคมีเร่งน้ำยางพารา
743 สารเคมีลดก๊าซออกซิเจนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
744 สารเคมีลดความเข้มข้นของคลอรีน
745 สารเคมีลดไฟฟ้าสถิตย์
746 สารเคมีลดแรงตึงผิว
747 สารเคมีละลายกำมะถัน
748 สารเคมีละลายคราบมันใช้ในอุตสาหกรรม
749 สารเคมีละลายคาร์บอน
750 สารเคมีล้างไขมันใช้ในอุตสาหกรรม
751 สารเคมีไวแสงใช้ในการถ่ายรูป
752 สารเคมีสำหรับขยายภาพใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร
753 สารเคมีสำหรับดับเพลิง
754 สารเคมีสำหรับทำให้น้ำอ่อน
755 สารเคมีสำหรับรักษาสภาพคอนกรีต (ยกเว้นสีและน้ำมัน)
756 สารเคมีหล่อเย็นหม้อน้ำของเครื่องยนต์
757 สารเคมีอะซิเตท (ระบุวัตถุประสงค์)
758 สารแคตไอออนิกโปรตีนใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
759 สารแคลเซียมคลอไรด์
760 สารแคลเซียมคาร์บอเนต
761 สารแคลเซียมคาร์ไบด์
762 สารแคลเซียมซัลเฟต
763 สารแคลเซียมซิลิเกต
764 สารแคลเซียมซิลิคอน
765 สารแคลเซียมฟลูออไรด์
766 สารแคลเซียมอลูมิเนต
767 สารแคลเซียมไฮโปคลอไรด์
768 สารโคบอลต์ออกไซด์สำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
769 สารโครเมียมออกไซด์
770 สารโคลีนคลอไรด์
771 สารจับเคลือบใบพืช
772 สารจับโลหะหนัก
773 สารฉีดเคลือบผลไม้เพื่อให้เงางาม
774 สารช่วยในการดูดซึมในขบวนการพิมพ์
775 สารซักฟอกใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
776 สารซัลเฟอร์โมโนคลอไรต์
777 สารซิลิกาคอลลอยด์ที่เป็นสารเติมแต่งที่ใช้ในการผลิตกระดาษ
778 สารซิลิคอนคาร์ไบด์
779 สารซิลิโคน
780 สารซีเมนต์ใช้ซ่อมแซมสิ่งของแตกหัก
781 สารซีโอไลท์
782 สารเซอร์โคเนีย
783 สารโซดาแอช
784 สารโซเดียมคลอไรด์
785 สารโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
786 สารโซเดียมคาร์บอเนต
787 สารโซเดียมซิเตรทที่ใช้ในอุตสาหกรรม
788 สารโซเดียมเบนโทไนท์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
789 สารโซเดียมแลคเตทที่ใช้ในอุตสาหกรรม
790 สารโซเดียมออกไซด์สำหรับช่วยให้ซิลิก้าละลายในน้ำได้
791 สารไซโคลเดกซ์ทริน
792 สารไซยาไนด์
793 สารไซลอล
794 สารไซลีน
795 สารโดโลไมท์ใช้ในอุตสาหกรรม
796 สารไดคูมิวเปอร์ออกไซด์
797 สารไดแคลเซียมฟอสเฟต
798 สารไดไซคลอเพนทาไดอีน
799 สารไดเมทิลเทเรฟทาเลต
800 สารไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
801 สารไดโอเลฟินส์
802 สารต่อต้านปฏิกริยาของออกไซด์
803 สารตะกั่วออกไซด์
804 สารตัวเติมสำหรับอุดตัวถังรถยนต์
805 สารตัวเติมสำหรับอุดโพรงของต้นไม้
806 สารต้านการเยือกแข็ง
807 สารต้านอนุมูลอิสระใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
808 สารต้านอนุมูลอิสระใช้ในการผลิตยา
809 สารต้านอนุมูลอิสระใช้ในการผลิตสารเคมี
810 สารต้านอนุมูลอิสระใช้ในการผลิตอาหารเสริม
811 สารติดยึดที่เป็นสื่อไฟฟ้า
812 สารไตรกลีเซอไรด์
813 สารทำความสะอาดใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
814 สารทำให้เกิดเสถียรภาพของโปรตีน
815 สารทำให้ใบพืชร่วง
816 สารที่เตรียมขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
817 สารที่เตรียมขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์และสัตวแพทย์
818 สารที่เตรียมขึ้นจากพืชใช้ทำปุ๋ย
819 สารที่เตรียมขึ้นจากเอนไซม์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
820 สารที่เตรียมขึ้นจากเอนไซม์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
821 สารที่เตรียมขึ้นใช้กัดกร่อนในอุตสาหกรรม
822 สารที่เตรียมขึ้นใช้กัดกร่อนสี
823 สารที่เตรียมขึ้นใช้กันไฟ
824 สารที่เตรียมขึ้นใช้ขจัดความชื้นในอากาศใช้ในครัวเรือน
825 สารที่เตรียมขึ้นใช้ต้านเปลวไฟ
826 สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการขจัดน้ำในอุตสาหกรรม
827 สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการควบแน่นทางเคมี
828 สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่อง รอยตำหนิ และรอยร้าวบนพื้นผิววัสดุ
829 สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการผลิตทองเหลือง
830 สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการละลายหิมะ
831 สารที่เตรียมขึ้นใช้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ใช้ในอุตสาหกรรม
832 สารที่เตรียมขึ้นใช้ผลิตอาหารเสริมพืช
833 สารที่เตรียมขึ้นใช้ย่อยอินทรีย์สารในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่น
834 สารที่เตรียมขึ้นใช้แยกธาตุทางเคมี
835 สารที่เตรียมขึ้นใช้ละลายกาวแป้งจากผ้า
836 สารที่เตรียมขึ้นใช้ละลายน้ำแข็ง
837 สารที่เตรียมขึ้นใช้ล้างสารละลายคาร์บอน
838 สารที่เตรียมขึ้นสำหรับป้องกันกระจกหมอง
839 สารที่เตรียมขึ้นสำหรับป้องกันการร้อนจัดใช้ในการหล่อเย็นเครื่องยนต์
840 สารที่ทำให้ขนมคงสภาพและเป็นเงามันใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
841 สารที่ทำให้ดินเหนียวติดกัน
842 สารที่ทำให้สารแขวนลอยในของเหลวรวมตัว
843 สารที่ทำให้สีย้อมติดแน่นใช้กับโลหะ
844 สารที่ทำให้อาหารประเภทเส้นคลายตัว
845 สารทึบแสงใช้เคลือบกระจก
846 สารโทลูอีน
847 สารไทมอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม
848 สารไทโอยูเรีย
849 สารนิกเกิลคาร์บอเนต
850 สารนิกเกิลซัลเฟต
851 สารนิกเกิลไนเตรท
852 สารนิกเกิลออกไซด์
853 สารนิวคลีโอไทด์
854 สารแนฟทาลีน
855 สารไนโตรพาราฟินส์ใช้เติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมัน
856 สารบอแรกซ์
857 สารบิวทาไดอีน
858 สารบิวทิลีนคาร์บอเนตใช้เป็นตัวละลายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
859 สารบิวทีน
860 สารเบนซอล
861 สารเบนซีน
862 สารเบนโทไนท์
863 สารแบเรียมซัลเฟต
864 สารไบคาร์บอเนตของโซดา
865 สารไบโอโพลีเมอร์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
866 สารปรอท
867 สารประกอบของแป้งทำให้ขนมฟูใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
868 สารประกอบของเรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
869 สารประกอบของเรซินสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
870 สารประกอบคีโตน
871 สารประกอบเคมีใช้ในการอุดขอบหน้าต่าง
872 สารประกอบจุลินทรีย์สำหรับช่วยย่อยของเสียสัตว์
873 สารประกอบช่วยถอดแบบพิมพ์ใช้ในการทำคอนกรีต
874 สารประกอบใช้เชื่อมติดในการขึ้นรูปพลาสติก
875 สารประกอบใช้ซ่อมแซมยางในของรถยนต์
876 สารประกอบทางเคมีใช้ในการแช่แข็ง
877 สารประกอบทางเคมีใช้ในการดับเพลิง
878 สารประกอบทางเคมีใช้ในการถนอมอาหาร
879 สารประกอบทางเคมีใช้ในการละลายไขมัน
880 สารประกอบไนเตรท
881 สารประกอบฟอสเฟต
882 สารประกอบแมกนีเซียมชนิดผง
883 สารประกอบยูรีเทนใช้ทำแบบพิมพ์
884 สารประกอบออร์กาโนฟอสฟอรัส
885 สารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก
886 สารประกอบอะซิเตท
887 สารประกอบอะมิโน
888 สารประกอบเอนไซม์ใช้ช่วยย่อยของเสียสัตว์
889 สารประกอบแอมโมเนีย
890 สารประกอบเฮเทอร์โรไซคลิก
891 สารปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำให้เป็นกลาง
892 สารปรับปรุงดิน
893 สารป้องกันการเกาะติดของลวดเชื่อม
894 สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของสารไฮโลเจน
895 สารป้องกันการแข็งตัวของกาว
896 สารป้องกันการตกสีของเส้นใยขนสัตว์
897 สารป้องกันการปนเปื้อนบนผ้าไนล่อน
898 สารป้องกันการยึดติดของกาวที่ใช้กับเทปกาวสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
899 สารป้องกันการแยกตัวของน้ำและน้ำมัน
900 สารป้องกันการเสื่อมของผ้าไนล่อนเนื่องจากการฟอกขาว
901 สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับไขมัน
902 สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับเครื่องดื่ม
903 สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับเครื่องสำอาง
904 สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับหัวน้ำมันหอม
905 สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับอาหาร
906 สารเปปไทด์ใช้ในการวินิจฉัยและทดสอบทางวิทยาศาสตร์
907 สารโปแทสเซียม
908 สารโปแทสเซียมคลอไรด์
909 สารโปแทสเซียมซัลเฟต
910 สารโปแทสเซียมซิลิเกต
911 สารโปแทสเซียมไซยาไนด์
912 สารโปแทสเซียมไนเตรท
913 สารโปรตีนใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
914 สารโปรตีนใช้ในการผลิตสารเคมี
915 สารโปรตีนใช้ในการผลิตอาหารเสริม
916 สารโปรตีนใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
917 สารโปรตีนใช้วัตถุดิบในการผลิตในกระบวนการผลิต
918 สารโปรตีนออโตไลเสทใช้ผสมยาฆ่าแมลง
919 สารโปรตีนอัลบูมินที่ได้จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
920 สารโปรตีนอัลบูมินที่ได้จากสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
921 สารโปรตีนไฮโดรไลเซทใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
922 สารพลาสติไซเซอร์
923 สารพอลิแซ็กคาไรด์ใช้ในการผลิตอาหาร
924 สารพาราไซลีน
925 สารเพอร์ออกซิโพรพิลเบนซีน
926 สารโพลี อัลฟา โอเลฟินส์
927 สารโพลีซัคคาไรด์
928 สารโพลีซิลิคอน
929 สารโพลีไซลอกเซน
930 สารโพลีฟอสเฟต
931 สารโพลีเมอร์แอนด์ไอออนิค
932 สารโพลีแลคเตท
933 สารโพลีออลส์
934 สารฟลาโวนอยด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
935 สารฟลูออรีน
936 สารฟอร์มาลีน
937 สารฟอสฟีนออกไซด์
938 สารฟีนอลใช้ในอุตสาหกรรม
939 สารฟูมาเรต
940 สารเฟอร์ฟูรัล
941 สารเฟอร์โรซิลิคอน
942 สารเฟอร์โรฟอสฟอรัส
943 สารเมทัลโลซีน
944 สารเมทาลิคใช้ทำสบู่
945 สารเมทิลเซลลูโลส
946 สารเมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์
947 สารเมทิลเอมีน
948 สารเมทิลีนคลอไรด์
949 สารเมอร์คิวริกคลอไรด์(สารคาโลเมล)
950 สารเมอร์คิวริกออกไซด์
951 สารแมกนีเซียมคลอไรด์
952 สารแมกนีเซียมซัลเฟต
953 สารแมกนีเซียมออกไซด์
954 สารโมโนเมทิลอีเทอร์
955 สารยับยั้งการกระทำการของสารเอทิลีนในผัก
956 สารยึดติดใช้ในการก่อสร้าง
957 สารยึดติดใช้ในการปูกระเบื้อง
958 สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม
959 สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรมฉนวนไฟฟ้า
960 สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
961 สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
962 สารยูเรเนียมไนเตรต
963 สารยูเรีย
964 สารรักษาคุณภาพกระเบื้อง
965 สารรักษาคุณภาพคอนกรีต
966 สารรักษาคุณภาพดอกไม้
967 สารรักษาคุณภาพปูน
968 สารรักษาคุณภาพปูนซิเมนต์
969 สารรักษาคุณภาพยาง
970 สารรักษาคุณภาพอิฐ
971 สารละลายไกลคอลอีเทอร์ใช้ในอุตสาหกรรม
972 สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์
973 สารละลายบัฟเฟอร์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
974 สารละลายอัลคิลเบนซิน
975 สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในการบรรจุหีบห่อแบบปลอดเชื้อ
976 สารเลซิตินที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
977 สารเลซิตินที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
978 สารวิสโคส
979 สารสกัดคาร์โบไฮเดรดใช้ในการผลิตอาหาร
980 สารสกัดจากชาใช้ในการผลิตยา
981 สารสกัดจากชาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
982 สารสกัดจากชาในการผลิตเครื่องสำอาง
983 สารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
984 สารสกัดจากพืชใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
985 สารสกัดจากสาหร่ายทะเลใช้ทำฮอร์โมนพืช
986 สารส้ม
987 สารให้ความหวานซอร์บิทอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม
988 สารให้ความหวานแซ็กคารินที่ใช้ในอุตสาหกรรม
989 สารให้ความหวานไซคลาเมตที่ใช้ในอุตสาหกรรม
990 สารให้ความหวานโพลีออลส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
991 สารให้ความหวานอะเซซัลเฟม-เค ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
992 สารให้ความหวานแอสปาเทมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
993 สารอนินทรีไฮดราซีน
994 สารอนิลีน
995 สารอลูมินา
996 สารอลูมิเนียมซัลเฟต
997 สารอลูมิเนียมซิลิเกต
998 สารอลูมิเนียมไนไตรด์เซรามิคที่ใช้ในอุตสาหกรรม
999 สารอลูมิเนียมไนไตรด์ที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
1000 สารอลูมิเนียมฟอสเฟต
1001 สารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
1002 สารออกซาเลต
1003 สารออร์แกโนเมทัลลิก
1004 สารอะคริลิกโมโนเมอร์
1005 สารอะคริโลไนทริล
1006 สารอะครีเลตที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
1007 สารอะซิโตน
1008 สารอะซิโตฟีโนน
1009 สารอะซิทัลดีไฮด์
1010 สารอะเซทีลีน คาร์บอนแบล็ค
1011 สารอะมิโนฟีนอล
1012 สารอะมิโนไฮดรอกซี่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ
1013 สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
1014 สารอะโรเมติก
1015 สารอะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน
1016 สารอะลูมิโนซิลิเกต
1017 สารอัลคาไลน์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
1018 สารอัลคิลบีเทน
1019 สารอาหารใช้ใส่ในปุ๋ย
1020 สารอาหารที่ใช้เพิ่มน้ำหนักกุ้ง
1021 สารอาหารเพาะเชื้อเซลล์ใช้ในการค้นคว้าวิจัย
1022 สารอาหารเพาะเชื้อเซลล์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
1023 สารอินทรีย์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
1024 สารอินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
1025 สารอินทรีย์ที่เตรียมขึ้นเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์
1026 สารอินทรีย์อัลคาลอยด์ (ระบุวัตถุประสงค์)
1027 สารอินทรีย์เอมีน
1028 สารอีเทอร์ (ระบุชนิด/วัตถุประสงค์)
1029 สารอีมอลเลียนท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1030 สารเอทิล อะซิเตท
1031 สารเอทิล อีเทอร์
1032 สารเอทิลีนไดคลอไรด์
1033 สารเอสเทอร์ (ระบุวัตถุประสงค์)
1034 สารแอนติโมนีซัลไฟด์
1035 สารแอนติโมนีออกไซด์
1036 สารแอนไฮไดรด์ของกรดอินทรีย์
1037 สารแอนไฮไดรด์ของไอโซไซยาเนต
1038 สารแอมโมเนีย (ระบุวัตถุประสงค์)
1039 สารแอมโมเนียที่ใช้ในการผลิตเลเซอร์และไดโอดปล่อยแสง
1040 สารแอมโมเนียที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1041 สารแอมโมเนียมซัลเฟต
1042 สารแอมโมเนียมไนเตรต
1043 สารแอมโมเนียมฟอสเฟต
1044 สารแอมโมเนียมอะซิเตท
1045 สารแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1046 สารแอลจิเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1047 สารแอลจิเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
1048 สารแอลดีไฮด์ (ระบุวัตถุประสงค์)
1049 สารโอเลฟินส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
1050 สารไอโซไซยาเนต
1051 สารไอโซโทปที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
1052 สารเฮกซาฟลูออโรโพรพิลีน
1053 สารเฮกซาเมทิลีนเตตรามีน
1054 สารเฮกซิลีนไกลคอล
1055 สารไฮโดรควิโนน
1056 สารไฮโดรคอลลอยด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1057 สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1058 หัวเชื้อเคมีใช้ผสมน้ำมันเกียร์
1059 หัวเชื้อเคมีใช้ผสมน้ำมันเครื่อง
1060 อนุพันธ์ของซิลิโคนใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
1061 อนุพันธ์ของเซลล์เนื้อเยื่อที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยไม่ใช้ในทางการแพทย์และทางสัตวแพทย์
1062 อนุพันธ์ของไดคีทีน
1063 อนุพันธ์ของน้ำตาลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
1064 อนุพันธ์ของเนื้อเยื่อชีวภาพที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยไม่ใช้ในทางการแพทย์และทางสัตวแพทย์
1065 อนุพันธ์ของเบนซิน
1066 อนุพันธ์ของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1067 อนุพันธ์ของฟีนอล
1068 อนุพันธ์ของสารคลอรีน
1069 อนุพันธ์ของสารโซเดียม
1070 อนุพันธ์ของสารโบรไมน์
1071 อนุพันธ์ของอะซิเตท
1072 อนุพันธ์ของอีเทอร์
1073 อนุพันธ์ของเอทิลีนออกไซด์
1074 อนุพันธ์ของแอลกอฮอล์
1075 อนุพันธ์ของแอลดีไฮด์
1076 อนุพันธ์ของโอลิโกแซคคาไรด์
1077 อนุพันธ์ของโอเลฟิน
1078 อนุพันธ์เซลลูโลสที่เป็นสารเคมี
1079 อลูมิเนียมอะซิเตทที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1080 อัลบูเมนจากข้าวมอลต์
1081 อัลบูเมนจากสัตว์ใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต
1082 อาหารเสริมสำหรับพืช
1083 เอทานอลใช้ในทางวิทยาศาสตร์
1084 เอทิลแอลกอฮอล์
1085 เอนไซม์ใช้ในการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็น
1086 เอนไซม์ใช้ในการค้นคว้าวิจัย
1087 เอนไซม์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
1088 เอนไซม์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
1089 เอนไซม์ใช้ในอุตสาหกรรม
1090 เอนไซม์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
1091 เอนไซม์ใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก
1092 เอนไซม์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
1093 เอนไซม์ใช้ผสมอาหารสัตว์
1094 เอนไซม์ใช้ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล
1095 แอมโมเนีย แอลดีไฮด์
1096 แอลกอฮอล์ที่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก
1097 แอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1098 แอลดีไฮด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1099 ฮอร์โมนสำหรับพืช
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!