รายการสินค้าจำพวกที่ 4

รายการสินค้าจำพวกที่ 4
น้ำมันและไขใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับฝุ่นหรือทำให้ฝุ่นรวมตัว เชื้อเพลิง (รวมทั้งเชื้อเพลิงเครื่องยนต์) และวัสดุที่ใช้จุดให้แสงสว่าง เทียนไข ไส้ตะเกียง

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ 

1 กระดาษใช้จุดไฟ
2 กราไฟท์ใช้สำหรับหล่อลื่น
3 ก้อนเชื้อเพลิงใช้จุดไฟ
4 ก้อนแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
5 ก๊าซเชื้อเพลิง
6 ก๊าซเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องยนต์
7 ก๊าซเชื้อเพลิงที่ผ่านกระบวนการให้ก๊าซแข็งตัว
8 ก๊าซใช้จุดให้แสงสว่าง
9 ก๊าซใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม
10 ก๊าซโซลีน
11 ก๊าซโซลีนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
12 ก๊าซถ่านหิน
13 ก๊าซที่เหลือจากการกลั่นใช้เป็นเชื้อเพลิง
14 ก๊าซธรรมชาติ
15 ก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเชื้อเพลิง
16 ก๊าซบิวเทนใช้เป็นเชื้อเพลิง
17 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
18 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใช้เป็นเชื้อเพลิง
19 ก๊าซโพรเพน
20 ก๊าซหุงต้ม
21 ก๊าซเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
22 ก๊าซเอ็นจีวี
23 ก๊าซแอลพีจี
24 ขี้ไต้
25 ขี้ผึ้งคาร์นูบา
26 ขี้ผึ้งจากน้ำมันปิโตรเลียม
27 ขี้ผึ้งจากผัก
28 ขี้ผึ้งจากแร่
29 ขี้ผึ้งใช้กับกระดานโต้คลื่น
30 ขี้ผึ้งใช้กับสกี
31 ขี้ผึ้งใช้กับสเก็ตบอร์ด
32 ขี้ผึ้งใช้กับสโนว์บอร์ด
33 ขี้ผึ้งใช้จุดให้แสงสว่าง
34 ขี้ผึ้งใช้ในอุตสาหกรรม
35 ขี้ผึ้งใช้รักษาสภาพพื้นผิวโลหะ
36 ขี้ผึ้งใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต
37 ขี้ผึ้งใช้หล่อลื่นสายพาน
38 ขี้ผึ้งมาซัท
39 ไขของสัตว์
40 ไขใช้จุดให้แสงสว่าง
41 ไขใช้ในการหล่อลื่น
42 จารบีใช้กับเครื่องจักร
43 จารบีใช้กับเครื่องยนต์
44 จารบีใช้กับแบริ่ง
45 จารบีใช้กับเฟือง
46 จารบีใช้กับรองเท้า
47 จารบีใช้กับรองเท้าบูท
48 จารบีใช้กับสายพาน
49 จารบีใช้กับหนัง
50 จารบีใช้กับอาวุธ
51 จารบีใช้ในอุตสาหกรรม
52 จารบีใช้รักษาสภาพหนัง
53 จารบีหล่อลื่นโซ่
54 จารบีหล่อลื่นเฟืองเกียร์
55 จารบีหล่อลื่นลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า
56 จาระบีหล่อลื่นเกียร์
57 ถ่านโค้ก
58 ถ่านที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
59 ถ่านไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิง
60 ถ่านหิน
61 ถ่านหินแนฟทา
62 ถ่านหินป่นอัดก้อน
63 ถ่านหินผสมน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิง
64 ถ่านหินพีทอัดก้อน
65 ถ่านหินแอนทราไซต์
66 เทียนไข
67 เทียนไขใช้หล่อแบบแหวน
68 เทียนไขที่มีกลิ่นหอม
69 เทียนหอมใช้จุดให้ความสว่าง
70 น้ำมันก๊าซโซลีน
71 น้ำมันก๊าด
72 น้ำมันแก๊สโซฮอล์
73 น้ำมันเครื่อง
74 น้ำมันเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์
75 น้ำมันเครื่องดีเซลชนิดพิเศษ
76 น้ำมันเครื่องยนต์
77 น้ำมันเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์
78 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล
79 น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
80 น้ำมันเครื่องยนต์เรือเดินทะเล
81 น้ำมันโคลซาใช้หล่อลื่นเครื่องจักร
82 น้ำมันจักร
83 น้ำมันจากดอกทานตะวันใช้หล่อลื่นในอุตสาหกรรม
84 น้ำมันจากปลาที่ใช้ในอุตสาหกรรม
85 น้ำมันจากปลาที่ไม่ใช้บริโภค
86 น้ำมันจากเมล็ดฝ้ายใช้ในอุตสาหกรรม
87 น้ำมันชุบแข็งโลหะ
88 น้ำมันเชื้อเพลิง
89 น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องไอพ่น
90 น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม
91 น้ำมันเชื้อเพลิงจากแร่
92 น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดข้นใช้กับเครื่องยนต์
93 น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดผลึกใช้กับเครื่องยนต์
94 น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีส่วนผสมของสารตะกั่ว
95 น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไร้สารตะกั่ว
96 น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใส
97 น้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
98 น้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องมอเตอร์
99 น้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องยนต์
100 น้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องไอพ่น
101 น้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับตะเกียง
102 น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
103 น้ำมันเชื้อเพลิงที่กลั่นจากถ่านหิน
104 น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
105 น้ำมันเชื้อเพลิงที่สกัดจากก๊าซ
106 น้ำมันเชื้อเพลิงแนฟทา
107 น้ำมันเชื้อเพลิงผสมชนิดระเหยเร็ว
108 น้ำมันเชื้อเพลิงผสมชนิดเหลว
109 น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์
110 น้ำมันเชื้อเพลิงให้แสงสว่าง
111 น้ำมันใช้ถนอมสภาพหนัง
112 น้ำมันใช้ถอดแบบหล่อ
113 น้ำมันใช้ทาแบบหล่อ
114 น้ำมันใช้รักษาสภาพหนัง
115 น้ำมันใช้ล้างเครื่องยนต์
116 น้ำมันโซล่า
117 น้ำมันโซลีน
118 น้ำมันดิบ
119 น้ำมันดีเซล
120 น้ำมันดีเซลหมุนช้า
121 น้ำมันดีเซลหมุนปานกลาง
122 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
123 น้ำมันเตา
124 น้ำมันเตาชนิดหนัก
125 น้ำมันถั่วเหลืองที่ใช้ในการผลิตสีและสารเคลือบ
126 น้ำมันถั่วเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรม
127 น้ำมันถ่านหิน
128 น้ำมันทำจากสัตว์ใช้ในทางอุตสหกรรม
129 น้ำมันที่ใช้ในการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
130 น้ำมันที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้เติมลงในน้ำมันหล่อลื่น
131 น้ำมันที่สกัดจากก๊าซใช้ในอุตสาหกรรมการบิน
132 น้ำมันที่อยู่ตามหิน
133 น้ำมันที่อยู่ในรูปของก๊าซชนิดใส
134 น้ำมันเบนซิน
135 น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษไร้สารตะกั่ว
136 น้ำมันเบนซินชนิดใส
137 น้ำมันเบนซินใช้กับเครื่องยนต์
138 น้ำมันเบนซินใช้กับเครื่องอากาศยาน
139 น้ำมันเบนซินใช้ในทางอุตสาหกรรม
140 น้ำมันเบนซินใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง
141 น้ำมันเบนซินใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
142 น้ำมันเบนซินซุปเปอร์
143 น้ำมันเบนซินที่ยังไม่ได้กลั่น
144 น้ำมันเบนซินธรรมดา
145 น้ำมันเบนซินพิเศษ
146 น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
147 น้ำมันเบนซินหมุนเร็ว
148 น้ำมันปิโตรเลียม
149 น้ำมันปิโตรเลียมเจลลีชนิดข้นใช้ในอุตสาหกรรม
150 น้ำมันพื้นฐานที่นำมาผลิตน้ำมันหล่อลื่น
151 น้ำมันเรพใช้หล่อลื่นเครื่องจักร
152 น้ำมันแร่ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
153 น้ำมันละหุ่งใช้ในอุตสาหกรรม
154 น้ำมันลินซีดใช้เป็นน้ำมันหลอลื่น
155 น้ำมันสังเคราะห์ใช้หล่อลื่น
156 น้ำมันหล่อเย็น
157 น้ำมันหล่อลื่น
158 น้ำมันหล่อลื่นกังหันใบพัด
159 น้ำมันหล่อลื่นเกียร์
160 น้ำมันหล่อลื่นเกียร์สังเคราะห์
161 น้ำมันหล่อลื่นเกียร์สำหรับเรือเดินทะเล
162 น้ำมันหล่อลื่นแกนหมุนเครื่องจักรกล
163 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องกลไกนาฬิกา
164 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์
165 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร
166 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องฉายเอ็กซ์เรย์
167 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องตัดและเครื่องบด
168 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
169 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
170 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ในอุตสาหกรรม
171 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน
172 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องสูบน้ำ
173 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องสูบลมที่ใช้เป็นเครื่องไล่อากาศในเบรค
174 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ
175 น้ำมันหล่อลื่นชนิดสเปรย์
176 น้ำมันหล่อลื่นใช้กับงานโลหะ
177 น้ำมันหล่อลื่นใช้กับตู้เย็น
178 น้ำมันหล่อลื่นใช้กับมอเตอร์ในอุตสาหกรรม
179 น้ำมันหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ
180 น้ำมันหล่อลื่นใช้กับรถไถนาเพื่อการเกษตร
181 น้ำมันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์
182 น้ำมันหล่อลื่นใช้ต๊าปเกลียวท่อประปา
183 น้ำมันหล่อลื่นใช้ในการตัด
184 น้ำมันหล่อลื่นใช้ในทางอุตสาหกรรม
185 น้ำมันหล่อลื่นใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง
186 น้ำมันหล่อลื่นใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะทางอากาศ
187 น้ำมันหล่อลื่นใช้ในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร
188 น้ำมันหล่อลื่นใช้ลดการเสียดสี
189 น้ำมันหล่อลื่นซิลิโคนชนิดฉีดใช้กับเครื่งมือจักรกล
190 น้ำมันหล่อลื่นโซ่
191 น้ำมันหล่อลื่นโซ่แบบสเปรย์
192 น้ำมันหล่อลื่นทางเลื่อน
193 น้ำมันหล่อลื่นน็อต
194 น้ำมันหล่อลื่นปืน
195 น้ำมันหล่อลื่นพลาสติก
196 น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
197 น้ำมันหล่อลื่นเฟือง
198 น้ำมันหล่อลื่นเฟืองโซ่
199 น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
200 น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์สองจังหวะ
201 น้ำมันหล่อลื่นรถบรรทุกสำหรับงานเหมืองแร่
202 น้ำมันหล่อลื่นลูกสูบไอน้ำ
203 น้ำมันหล่อลื่นเลื่อยโซ่ยนต์
204 น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์จากยางพารา
205 น้ำมันหล่อลื่นสายพาน
206 น้ำมันหล่อลื่นอุปกรณ์ของเครื่องจักร
207 น้ำมันหล่อลื่นอุปกรณ์คาร์บูเรเตอร์
208 น้ำมันหล่อลื่นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
209 น้ำมันเหนียวข้นที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี
210 น้ำมันโอลีอิน
211 โปรดิวเซอร์ก๊าซ
212 พลังงานไฟฟ้า
213 พาราฟิน
214 ฟืน
215 เมทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
216 ไม้ป่นอัดก้อนใช้เป็นเชื้อเพลิง
217 วัสดุใช้เป็นเชื้อจุดไฟ
218 สารกันลื่นที่เตรียมขึ้นใช้กับสายพาน
219 สารเติมแต่งจารบีที่ไม่ใช่สารเคมี
220 สารเติมแต่งเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่สารเคมี
221 สารเติมแต่งน้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่สารเคมี
222 สารเติมแต่งน้ำมันเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่สารเคมี
223 สารเติมแต่งน้ำมันเชื่อเพลิงที่ไม่ใช่สารเคมี
224 สารเติมแต่งน้ำมันที่ไม่ใช่สารเคมี
225 สารเติมแต่งน้ำมันเบนซินที่ไม่ใช่สารเคมี
226 สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ใช่สารเคมี
227 สารประกอบที่ใช้ดูดซับฝุ่นทำให้ฝุ่นเปียกทำให้ฝุ่นรวมตัวและทำให้ฝุ่นจับตัว
228 สารหล่อลื่นชนิดแข็งที่ใช้ในอุตสาหกรรม
229 สารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง
230 ไส้ตะเกียง
231 ไส้ตะเกียงชุบไข
232 ไส้เทียน
233 หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่สารเคมี
234 หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่สารเคมี
235 หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ที่ไม่ใช่สารเคมี
236 หัวเชื้อน้ำมันเตาที่ไม่ใช่สารเคมี
237 หินน้ำมัน
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!