รายการสินค้าจำพวกที่ 7

รายการสินค้าจำพวกที่ 7
เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกำลังของกำลังของเครื่องจักร (ยกเว้นที่ใช้ยานพาหนะทางบก) เครื่องมือจักรกลที่ใช้ในเกษตรกรรม เครื่องฟักไข่

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ 

1 กบไสไม้ไฟฟ้า
2 กรรไกรไฟฟ้า
3 กระดานเลื่อนที่เป็นส่วนของเครื่องปลูกข้าว
4 กระบอกก๊าซไฮโดรเจนส์ในยานพาหนะทางบก
5 กระบอกเครื่องอัดอากาศ
6 กระบอกฉีดกาวชนิดใช้ไฟฟ้า
7 กระบอกเพลายันจานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
8 กระบอกยันจานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
9 กระบอกลดเสียงมอเตอร์เครื่องยนต์
10 กระบอกลูกสูบรถยนต์
11 กระบอกสูบของเครื่องยนต์
12 กระบอกสูบของมอเตอร์
13 กระบอกสูบเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
14 กระบอกสูบที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
15 กระบอกสูบยานพาหนะ
16 กระบอกสูบวงแหวนไฮดรอลิกสำหรับเครื่องสูบชนิดกำลังน้ำ
17 กระบอกสูบวงแหวนไฮดรอลิกสำหรับเครื่องไฮดรอสตาติก
18 กระบอกสูบสูญญากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
19 กระบอกสูบไฮครอลิกของเครื่องยนต์
20 กระบอกสูบไฮครอลิกที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
21 กระบะล้อเลื่อนที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องลำเลียงสินค้า
22 กระบังลมใช้กับเครื่องปั๊มน้ำ
23 กระปุกเกียร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
24 กระปุกเกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะ
25 กระสวยทอผ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
26 กระสวยปั่นด้ายที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
27 กลไกของหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรใช้ในการบรรทุก
28 กลไกของหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรใช้ในการแปรรูปผลไม้
29 กล่องกลไกควบคุมการจ่ายแก๊สแอลพีจีของรถยนต์
30 กล่องกลไกควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงเอทานอลของรถยนต์
31 กล่องควบคุมการจุดระเบิดหัวเทียนรถของจักรยานยนต์
32 กล่องดักไอน้ำมันแก๊สโซลีนแบบดูดซึมที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาบภายใน
33 กังหันแก๊ส
34 กังหันตีน้ำ
35 กังหันที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
36 กังหันที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
37 กังหันน้ำใช้ผลิตไฟฟ้า
38 กังหันเป่าอากาศเข้าลูกสูบ
39 กังหันระบายความร้อน
40 กังหันลม
41 กังหันลมใช้ผลิตไฟฟ้า
42 กังหันลมระบบไฮดรอลิค
43 กังหันไอน้ำ
44 กันชนกระสวยเครื่องทอผ้า
45 ก้านควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องเล่นเกม
46 ก้านควบคุมจุดระเบิดส่วนของเครื่องจักร
47 ก้านวัดน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์
48 ก้านวัดน้ำมันเครื่องของมอเตอร์
49 ก้านสูบของเครื่องจักร
50 ก้านสูบของเครื่องยนต์
51 ก้านสูบของเครื่องยนต์ยานพาหนะ
52 ก้านสูบของมอเตอร์
53 ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์ทำด้วยโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
54 ก้ามปูล้อหางที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
55 กี่ทอผ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักรทอผ้า
56 กุญแจปากตายที่ใช้กำลังลม
57 กุญแจปากตายไฟฟ้า
58 เกียร์เครื่องจักร
59 เกียร์เครื่องทอผ้า
60 เกียร์เครื่องบิน
61 เกียร์ถ่ายกำลังเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
62 เกียร์ทดกำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
63 เกียร์ทดของเครื่องจักร
64 เกียร์ทดรอบที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
65 เกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
66 เกียร์มอเตอร์ใช้ในการเปิดปิดประตูเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
67 เกียร์เรือ
68 แกนบดอาหารที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
69 แกนเพลาที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
70 แกนยึดกระสวยที่ส่วนของเครื่องจักร
71 แกนลูกเบี้ยวที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
72 แกนหมุนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
73 ขดลวดรอบใบพัดของเครื่องยนต์
74 ข้อต่อของเครื่องยนต์ของเครื่องจักร
75 ข้อต่อของเครื่องสูบน้ำ
76 ข้อต่อของเครื่องอัดอากาศ
77 ข้อต่อเครื่องอัดน้ำทำด้วยโลหะ
78 ข้อต่อเครื่องอัดน้ำมันทำด้วยโลหะ
79 ข้อต่อที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
80 ข้อต่อเบรกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
81 ข้อต่อปั้มน้ำทำด้วยโลหะ
82 ข้อต่อเพลาของเครื่องจักร
83 ข้อต่อเพลาของเครื่องยนต์
84 ข้อต่อย่อยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
85 ข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
86 ข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
87 ขากระเดื่องกดลิ้นเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
88 ขาตั้งเครื่องจักร
89 ขาตั้งเครื่องม้วนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
90 แขนของหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
91 ไขควงกำลังลม
92 ไขควงนิวเมติก
93 ไขควงไฟฟ้า
94 ไขควงไฟฟ้าแบบไร้สาย
95 คราดใช้กับเครื่องจักรใช้ในการคราด
96 คลัตช์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
97 ค้อนกำลังลม
98 ค้อนไฟฟ้า
99 ค้อนระบบนิวเมติก
100 ค้อนไฮดรอลิกที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
101 คอมเพรสเซอร์
102 คอมเพรสเซอร์ของเครื่องจักร
103 คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศใช้กับยานพาหนะ
104 คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น
105 คอมเพรสเซอร์แบบแกนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
106 คอยล์จุดระเบิดเครื่องยนต์ของรถ
107 คอยล์จุดระเบิดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
108 คันชักเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
109 คันไถที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
110 คันบังคับลิ้นควบคุมน้ำมันในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
111 คันส่งเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
112 คันสตาร์ทของรถจักรยานยนต์
113 คาร์บูเรเตอร์
114 คาร์บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์
115 คาร์บูเรเตอร์ของรถยนต์
116 เครนยกของ
117 เครนยกเครื่องยนต์
118 เครนสำหรับลำเลียงสายเคเบิล
119 เครื่องกกสัตว์ปีก
120 เครื่องกดขึ้นรูปแบบเกลียวที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
121 เครื่องกดขึ้นรูปแบบปั้นที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
122 เครื่องกดขึ้นรูปโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
123 เครื่องกรองเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
124 เครื่องกรองน้ำของเครื่องยนต์
125 เครื่องกรองน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
126 เครื่องกรองน้ำมันของเครื่องยนต์
127 เครื่องกรองฝุ่นที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
128 เครื่องกรองแม่เหล็ก
129 เครื่องกรองลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
130 เครื่องกรองสี
131 เครื่องกรองอากาศของเครื่องยนต์
132 เครื่องกรองอากาศที่เป็นส่วนของกังหันก๊าซ
133 เครื่องกรองอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
134 เครื่องกรองอาหาร
135 เครื่องกรองไอเสีย
136 เครื่องกรอเส้นด้าย
137 เครื่องกระจายความร้อนของเครื่องยนต์
138 เครื่องกระจายความร้อนของมอเตอร์
139 เครื่องกระจายความร้อนของหม้อน้ำเครื่องยนต์
140 เครื่องกระตุ้นการทำงานของวาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
141 เครื่องกระเทาะเปลือกข้าว
142 เครื่องกลไกขับเคลื่อนเครื่องจักรที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
143 เครื่องกลไกขับเคลื่อนเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก
144 เครื่องกลไกขับเคลื่อนที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
145 เครื่องกลไกควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
146 เครื่องกลไกควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์
147 เครื่องกลไกควบคุมการทำงานของมอเตอร์
148 เครื่องกลไกจุดระเบิดเครื่องยนต์
149 เครื่องกลไกสำหรับเปิด-ปิดประตูลิฟท์
150 เครื่องกลั่นก๊าซที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
151 เครื่องกลั่นน้ำมัน
152 เครื่องกลั่นไอน้ำ
153 เครื่องกลึงไม้
154 เครื่องกลึงโลหะ
155 เครื่องกวนอาหารแบบกังหันชนิดใช้ไฟฟ้า
156 เครื่องกวนอาหารไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน
157 เครื่องกวาดกลบหลุม
158 เครื่องกวาดตะกอน
159 เครื่องกวาดถนน
160 เครื่องกวาดฝ้าไฟฟ้า
161 เครื่องกวาดพรม
162 เครื่องกวาดพื้น
163 เครื่องกวาดสนาม
164 เครื่องกวาดหิมะ
165 เครื่องกว้าน
166 เครื่องกว้านเกลียวไฟฟ้า
167 เครื่องกว้านเกลียวโลหะไฟฟ้า
168 เครื่องกว้านเชือกโยงเรือ
169 เครื่องกว้านวัสดุที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
170 เครื่องกว้านอวน
171 เครื่องกักก๊าซ
172 เครื่องกักไอน้ำ
173 เครื่องกัดเกลียวโลหะไฟฟ้า
174 เครื่องกัดเซาะโลหะ
175 เครื่องกัดเซาะหิน
176 เครื่องกัดโลหะด้วยสารเคมี
177 เครื่องกำจัดขยะ
178 เครื่องกำจัดขยะด้วยไฟฟ้า
179 เครื่องกำจัดของเสียที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
180 เครื่องกำจัดทราย
181 เครื่องกำจัดปุ๋ย
182 เครื่องกำจัดวัชพืช
183 เครื่องกำจัดเศษอาหาร
184 เครื่องกำจัดอากาศออกจากหม้อน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
185 เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับ
186 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
187 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซอะเซทิลีนเป็นเชื้อเพลิง
188 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ไอน้ำเป็นเชื้อเพลิง
189 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม
190 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
191 เครื่องเก็บเกี่ยวถั่วลิสง
192 เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
193 เครื่องเก็บเกี่ยวและมัดผลผลิตทางการเกษตร
194 เครื่องเก็บตะกรันหม้อน้ำ
195 เครื่องเก็บฝุ่นเชิงกล
196 เครื่องเก็บเมล็ดพันธุ์พืช
197 เครื่องเก็บเล่มหนังสือ
198 เครื่องเก็บเสียงของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
199 เครื่องเก็บเสียงของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
200 เครื่องเก็บเสียงของมอเตอร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
201 เครื่องเก็บเสียงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
202 เครื่องเก็บเสียงที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
203 เครื่องเกลี่ยดิน
204 เครื่องเกี่ยวข้าว
205 เครื่องเกี่ยวถั่วเขียว
206 เครื่องเกี่ยวและนวดข้าว
207 เครื่องเกี่ยวหญ้า
208 เครื่องขจัดรอยยับของเสื้อผ้า
209 เครื่องขยายรูระเบิดหินโดยการอัดอากาศ
210 เครื่องขัดพื้นชนิดใช้ไฟฟ้า
211 เครื่องขัดรองเท้าไฟฟ้า
212 เครื่องเข้าเล่มหนังสือที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
213 เครื่องควบคุมกลไกศูนย์กลางของเครื่องจักร
214 เครื่องควบคุมการกลึง
215 เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซด้วยแรงดันสำหรับเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดโลหะ
216 เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
217 เครื่องควบคุมการจ่ายที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
218 เครื่องควบคุมการดับของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
219 เครื่องควบคุมการทำงานของบันไดเลื่อน
220 เครื่องควบคุมการทำงานของลิฟท์
221 เครื่องควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติ
222 เครื่องควบคุมการทำงานระบบกำลังลมของเครื่องจักร
223 เครื่องควบคุมการทำงานระบบกำลังลมของเครื่องยนต์
224 เครื่องควบคุมการทำงานระบบกำลังลมของมอเตอร์
225 เครื่องควบคุมเกียร์อัตโนมัติ
226 เครื่องควบคุมเครื่องจักรใช้ผลิตโลหะ
227 เครื่องควบคุมจังหวะการปิดเปิดช่องไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
228 เครื่องควบคุมเชื้อเพลิง
229 เครื่องควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักร
230 เครื่องควบคุมแผงวงจรเปิดปิดใช้กับปั๊มน้ำ
231 เครื่องควบคุมแผงวงจรเปิดปิดใช้กับวาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
232 เครื่องควบคุมรอบเวลาของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
233 เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักร
234 เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิกของเครื่องยนต์
235 เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิคของมอเตอร์
236 เครื่องควบคุมวาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
237 เครื่องควบคุมวาล์วไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
238 เครื่องควบคุมหัวฉีดแก๊ส
239 เครื่องควบคุมหัวฉีดน้ำมันดีเซล
240 เครื่องควบคุมไอเสียของเครื่องจักร
241 เครื่องควบคุมไอเสียของมอเตอร์
242 เครื่องควบคุมไอเสียเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
243 เครื่องควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ
244 เครื่องควบแน่นน้ำ
245 เครื่องควบแน่นอากาศ
246 เครื่องควบแน่นไอน้ำ
247 เครื่องควบแน่นไอน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
248 เครื่องคัดแยกและอัดขยะ
249 เครื่องคั้นน้ำผลไม้ไฟฟ้า
250 เครื่องจักรกลใช้แซะร่องไม้
251 เครื่องจักรฉายแสงสำหรับผลิตแผงวงจร
252 เครื่องจักรใช้กดแม่แบบ
253 เครื่องจักรใช้กดอัดโลหะ
254 เครื่องจักรใช้กดอัดเส้นลวด
255 เครื่องจักรใช้กรองฝุ่น
256 เครื่องจักรใช้กลึงโลหะ
257 เครื่องจักรใช้กวนสี
258 เครื่องจักรใช้กวาดหิมะ
259 เครื่องจักรใช้กัดเกลียว
260 เครื่องจักรใช้การตรวจจับทางแสง
261 เครื่องจักรใช้กำจัดไอน้ำมัน
262 เครื่องจักรใช้เกลี่ยดิน
263 เครื่องจักรใช้เกลี่ยหญ้า
264 เครื่องจักรใช้แกะแม่พิมพ์
265 เครื่องจักรใช้แกะสลัก (ระบุวัตถุประสงค์)
266 เครื่องจักรใช้แกะสลักไม้
267 เครื่องจักรใช้โกยหญ้า
268 เครื่องจักรใช้ขนถ่ายของลงเรือ
269 เครื่องจักรใช้ขนถ่ายแท็งค์น้ำ
270 เครื่องจักรใช้ขนถ่ายวัสดุ
271 เครื่องจักรใช้ขนถ่ายวัสดุในงานเหมืองแร่
272 เครื่องจักรใช้ขนถ่ายสินค้า
273 เครื่องจักรใช้ขนย้ายดิน
274 เครื่องจักรใช้ขนย้ายสินค้า
275 เครื่องจักรใช้ขนส่งเมล็ดพืชด้วยกำลังลม
276 เครื่องจักรใช้ขัดข้าว
277 เครื่องจักรใช้ขัดเงาพื้น
278 เครื่องจักรใช้ขัดเงาโลหะ
279 เครื่องจักรใช้ขัดเงาวัตถุ
280 เครื่องจักรใช้ขัดถนน
281 เครื่องจักรใช้ขัดผิววัสดุ
282 เครื่องจักรใช้ขัดโลหะด้วยกระดาษทราย
283 เครื่องจักรใช้ขัดวัสดุกระดาษทราย
284 เครื่องจักรใช้ขัดวัสดุให้เรียบ
285 เครื่องจักรใช้ขัดสี
286 เครื่องจักรใช้ขันเกลียว
287 เครื่องจักรใช้ขันน็อต
288 เครื่องจักรใช้ขันบล๊อคไฟฟ้า
289 เครื่องจักรใช้ขันสกรู
290 เครื่องจักรใช้ขับเคลื่อนลูกกลิ้งด้วยไฟฟ้า
291 เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปพลาสติก
292 เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปโลหะ
293 เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปวัตถุด้วยประจุไฟฟ้า
294 เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปวัสดุ
295 เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปอะไหล่รถยนต์
296 เครื่องจักรใช้ขุดคู
297 เครื่องจักรใช้ขุดเจาะ (ระบุวัตถุประสงค์)
298 เครื่องจักรใช้ขุดเจาะก๊าซ
299 เครื่องจักรใช้ขุดเจาะดินในน้ำ
300 เครื่องจักรใช้ขุดเจาะน้ำมัน
301 เครื่องจักรใช้ขุดเจาะบ่อ
302 เครื่องจักรใช้ขุดเจาะแร่
303 เครื่องจักรใช้ขุดเจาะหิน
304 เครื่องจักรใช้ขุดชายฝั่ง
305 เครื่องจักรใช้ขุดเซาะและเจาะดินในเครื่องเดียวกัน
306 เครื่องจักรใช้ขุดตักดิน
307 เครื่องจักรใช้ขุดลอกคลอง
308 เครื่องจักรใช้ขุดเสา
309 เครื่องจักรใช้เข้าเล่มหนังสือชนิดใช้ลวดม้วน
310 เครื่องจักรใช้เขียนต้นแบบลงบนโลหะ
311 เครื่องจักรใช้คราด
312 เครื่องจักรใช้คว้านท่อ
313 เครื่องจักรใช้คว้านรู
314 เครื่องจักรใช้คว้านโลหะ
315 เครื่องจักรใช้คัดเมล็ดพืช
316 เครื่องจักรใช้คัดแยกขนาดวัสดุ
317 เครื่องจักรใช้คัดแยกของเสียชีวภาพ
318 เครื่องจักรใช้คัดแยกเครื่องมือ
319 เครื่องจักรใช้คัดแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม
320 เครื่องจักรใช้คั้นน้ำผลไม้
321 เครื่องจักรใช้คั้นน้ำอ้อย
322 เครื่องจักรใช้คั่วกาแฟ
323 เครื่องจักรใช้เคลือบน้ำยากันยูวี
324 เครื่องจักรใช้จับจีบและทำลอนเสื้อผ้าระบบไฮดรอลิค
325 เครื่องจักรใช้จับชิ้นโลหะ
326 เครื่องจักรใช้จับดอกสว่าน
327 เครื่องจักรใช้จับปลา
328 เครื่องจักรใช้จับลำเลียงสัตว์ปีกที่มีชีวิต
329 เครื่องจักรใช้จ่ายน้ำ
330 เครื่องจักรใช้จ่ายน้ำแข็ง
331 เครื่องจักรใช้จ่ายสีเข้าไปในของเหลว
332 เครื่องจักรใช้เจาะ (ระบุวัตถุประสงค์)
333 เครื่องจักรใช้เจาะดินในการสำรวจทางธรณีวิทยา
334 เครื่องจักรใช้เจาะและตอกรูวัตถุ
335 เครื่องจักรใช้เจาะโลหะ
336 เครื่องจักรใช้เจาะเหล็ก
337 เครื่องจักรใช้ฉีดน้ำให้เป็นละอองในกระบวนการผลิต
338 เครื่องจักรใช้ฉีดพ่นอากาศในกระบวนการผลิต
339 เครื่องจักรใช้เชื่อมตะเข็บ
340 เครื่องจักรใช้เชื่อมพลาสติก
341 เครื่องจักรใช้เชื่อมโลหะ
342 เครื่องจักรใช้ซักล้างและอบแห้งในงานซักรีดผ้า
343 เครื่องจักรใช้เซาะร่องไม้
344 เครื่องจักรใช้ดัดวัตถุ
345 เครื่องจักรใช้ดัดวัตถุให้โค้งงอ
346 เครื่องจักรใช้ดูดซับกลิ่นสารเคมีในกระบวนการผลิต
347 เครื่องจักรใช้ดูดซับไอน้ำมันในกระบวนการผลิต
348 เครื่องจักรใช้ดูดฝุ่น
349 เครื่องจักรใช้ดูดสเปกตรัมที่ปล่อยจากดวงอาทิตย์
350 เครื่องจักรใช้ตกแต่งวัสดุ
351 เครื่องจักรใช้ตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ
352 เครื่องจักรใช้ตอกหมุด
353 เครื่องจักรใช้ตัดใบฉลาก
354 เครื่องจักรใช้ตัดแผ่นวัสดุแบบใบมีดเดี่ยว
355 เครื่องจักรใช้ตัดโลหะ
356 เครื่องจักรใช้ตัดวัตถุ
357 เครื่องจักรใช้ตัดวัตถุด้วยระบบดิจิตอล
358 เครื่องจักรใช้ตัดหญ้า
359 เครื่องจักรใช้ตัดเหล็ก
360 เครื่องจักรใช้ตัดอาหาร
361 เครื่องจักรใช้ติดกระดาษ
362 เครื่องจักรใช้ติดฉลาก
363 เครื่องจักรใช้ตีขึ้นรูปโลหะ
364 เครื่องจักรใช้ตีไข่
365 เครื่องจักรใช้ตีตรา
366 เครื่องจักรใช้ตีตราไม้อัตโนมัติ
367 เครื่องจักรใช้เตรียมเครื่องดื่ม
368 เครื่องจักรใช้เตรียมวัสดุเส้นใยสำหรับการปั่นด้าย
369 เครื่องจักรใช้ถักเสื้อ
370 เครื่องจักรใช้ไถคราด
371 เครื่องจักรใช้ไถดิน
372 เครื่องจักรใช้ทำเกลียวนอก
373 เครื่องจักรใช้ทำความสะอาดเครื่องยนต์
374 เครื่องจักรใช้ทำความสะอาดพื้นอาคาร
375 เครื่องจักรใช้ทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์
376 เครื่องจักรใช้ทำยางดิบให้แข็งตัว
377 เครื่องจักรใช้เทปูน
378 เครื่องจักรใช้เทพลาสติก
379 เครื่องจักรใช้นวด (ระบุวัตถุประสงค์)
380 เครื่องจักรใช้นวดแป้ง
381 เครื่องจักรใช้นวดฟาง
382 เครื่องจักรใช้นวดอาหาร
383 เครื่องจักรใช้ในการกดและอัดคอนกรีต
384 เครื่องจักรใช้ในการกวนหรือคน (ระบุวัตถุประสงค์)
385 เครื่องจักรใช้ในการขนย้ายวัตถุดิบในการผลิต
386 เครื่องจักรใช้ในการขนสินค้า
387 เครื่องจักรใช้ในการขัดเงาเครื่องหนัง
388 เครื่องจักรใช้ในการขึ้นแบบโลหะและพลาสติกด้วยการฉีด
389 เครื่องจักรใช้ในการคัดแยกขยะ
390 เครื่องจักรใช้ในการเคลือบแลคเกอร์ไวแสงและชั้นสี
391 เครื่องจักรใช้ในการบรรจุหีบห่อ
392 เครื่องจักรใช้ในการบรรจุหีบห่อของแบบสูญญากาศ
393 เครื่องจักรใช้ในการบำบัดน้ำในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
394 เครื่องจักรใช้ในการพิมพ์
395 เครื่องจักรใช้บด (ระบุวัตถุประสงค์)
396 เครื่องจักรใช้บดน้ำแข็ง
397 เครื่องจักรใช้บดเนื้อ
398 เครื่องจักรใช้บดแป้ง
399 เครื่องจักรใช้บดอาหาร
400 เครื่องจักรใช้บัดกรี
401 เครื่องจักรใช้บากไม้
402 เครื่องจักรใช้บีบมะนาว
403 เครื่องจักรใช้ปรับแต่งพื้นและผนัง
404 เครื่องจักรใช้ปอกผักผลไม้
405 เครื่องจักรใช้ปอกมันฝรั่ง
406 เครื่องจักรใช้ปั่นน้ำผลไม้
407 เครื่องจักรใช้ปั่นผลไม้
408 เครื่องจักรใช้ปั่นและบดอาหารและผลไม้
409 เครื่องจักรใช้ปั่นอาหาร
410 เครื่องจักรใช้ปิดผนึก
411 เครื่องจักรใช้ปิดผนึกสินค้าโดยใช้ความร้อน
412 เครื่องจักรใช้เป่าลม
413 เครื่องจักรใช้เป่าสำหรับบีบอัด การปล่อยควันเสีย และการลำเลียงก๊าซ
414 เครื่องจักรใช้เปิดกระป๋อง
415 เครื่องจักรใช้แปรรูปเมล็ดพืช
416 เครื่องจักรใช้ผลิตกระดาษ
417 เครื่องจักรใช้ผลิตกระดาษลูกฟูก
418 เครื่องจักรใช้ผลิตกระป๋อง
419 เครื่องจักรใช้ผลิตกล่องกระดาษ
420 เครื่องจักรใช้ผลิตก๊าซ
421 เครื่องจักรใช้ผลิตขนมปัง
422 เครื่องจักรใช้ผลิตขนมปังชนิดเชิงกล
423 เครื่องจักรใช้ผลิตเครื่องดื่ม
424 เครื่องจักรใช้ผลิตฉนวนไฟฟ้า
425 เครื่องจักรใช้ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่เป็นโลหะ
426 เครื่องจักรใช้ผลิตซิป
427 เครื่องจักรใช้ผลิตเซรามิค
428 เครื่องจักรใช้ผลิตเดือย
429 เครื่องจักรใช้ผลิตตะปู
430 เครื่องจักรใช้ผลิตท่อ
431 เครื่องจักรใช้ผลิตที่ล๊อคกุญแจ
432 เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำตาล
433 เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำนม
434 เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำประปา
435 เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำมัน
436 เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำอัดลม
437 เครื่องจักรใช้ผลิตเนย
438 เครื่องจักรใช้ผลิตปุ๋ย
439 เครื่องจักรใช้ผลิตแผ่นดีวีดี
440 เครื่องจักรใช้ผลิตพลาสติก
441 เครื่องจักรใช้ผลิตยาง
442 เครื่องจักรใช้ผลิตเยื่อกระดาษ
443 เครื่องจักรใช้ผลิตโยเกิร์ต
444 เครื่องจักรใช้ผลิตรองเท้า
445 เครื่องจักรใช้ผลิตโลหะ
446 เครื่องจักรใช้ผลิตสารกึ่งตัวนำ
447 เครื่องจักรใช้ผลิตเหล็กกล้า
448 เครื่องจักรใช้ผลิตไอน้ำ
449 เครื่องจักรใช้ผสมของหวาน
450 เครื่องจักรใช้ผสมของเหลว
451 เครื่องจักรใช้ผสมปูน
452 เครื่องจักรใช้ผสมวัตถุต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกันชนิดใช้ไฟฟ้า
453 เครื่องจักรใช้ผสมอาหาร
454 เครื่องจักรใช้ฝนเฟือง
455 เครื่องจักรใช้พ่นสารเคมีทางการเกษตร
456 เครื่องจักรใช้พ่นสี
457 เครื่องจักรใช้พรวนดิน
458 เครื่องจักรใช้พิมพ์ผ้า
459 เครื่องจักรใช้ม้วนแผ่นฟรอยด์
460 เครื่องจักรใช้ยกของ
461 เครื่องจักรใช้ย่อยหิน
462 เครื่องจักรใช้ย้ายต้นกล้าข้าวไปปลูกในแปลงนา
463 เครื่องจักรใช้แยกขยะที่ใช้ในอุตสาหกรรม
464 เครื่องจักรใช้แยกของเหลวโดยการหมุนเหวี่ยง
465 เครื่องจักรใช้แยกครีมและนม
466 เครื่องจักรใช้แยกน้ำผลไม้
467 เครื่องจักรใช้แยกน้ำแยกเนื้อของผักและผลไม้
468 เครื่องจักรใช้แยกสารเคมี
469 เครื่องจักรใช้แยกสิ่งปนเปื้อนจากวัสดุ
470 เครื่องจักรใช้ร่อนแร่ดีบุก
471 เครื่องจักรใช้ร่อนและแยก (ระบุวัตถุประสงค์)
472 เครื่องจักรใช้รีดกระดาษ
473 เครื่องจักรใช้รีดโลหะ
474 เครื่องจักรใช้ลดความชื้นของข้าวเปลือก
475 เครื่องจักรใช้ลากจูงไม้
476 เครื่องจักรใช้ลากสายไฟ
477 เครื่องจักรใช้ล้างผัก
478 เครื่องจักรใช้ลำเลียง
479 เครื่องจักรใช้ลำเลียงวัตถุในกระบวนการผลิต
480 เครื่องจักรใช้เลื่อยไม้
481 เครื่องจักรใช้แลกเปลี่ยนความร้อนในการกลั่นน้ำมัน
482 เครื่องจักรใช้แล่อาหาร
483 เครื่องจักรใช้วางขุดเจาะดินและวางท่อ
484 เครื่องจักรใช้สกัดถ่านหิน
485 เครื่องจักรใช้สกัดน้ำผลไม้
486 เครื่องจักรใช้สร้างแม่พิมพ์
487 เครื่องจักรใช้สับเนื้อ
488 เครื่องจักรใช้สับอาหาร
489 เครื่องจักรใช้สำหรับแยกน้ำ
490 เครื่องจักรใช้หมักขยะชีวภาพ
491 เครื่องจักรใช้หล่อโลหะ
492 เครื่องจักรใช้ห่อของ
493 เครื่องจักรใช้หั่นเนื้อ
494 เครื่องจักรใช้หั่นผัก
495 เครื่องจักรใช้หั่นอาหาร
496 เครื่องจักรใช้ออกแบบงานโลหะ
497 เครื่องจักรใช้อัดก้อนขยะ
498 เครื่องจักรดายหญ้า
499 เครื่องจักรถักผ้า
500 เครื่องจักรถักไหมพรม
501 เครื่องจักรถากเปลือกไม้
502 เครื่องจักรทอผ้า
503 เครื่องจักรบัดกรีโลหะ
504 เครื่องจักรป้อนสกรูอัตโนมัติ
505 เครื่องจักรปักผ้า
506 เครื่องจักรปั่นด้าย
507 เครื่องจักรผสมยางมะตอย
508 เครื่องจักรพ้งผ้า
509 เครื่องจักรพิมพ์นามบัตร
510 เครื่องจักรเย็บขอบผ้า
511 เครื่องจักรเย็บผ้า
512 เครื่องจักรเย็บผ้าในอุตสาหกรรม
513 เครื่องจักรรีดผ้า
514 เครื่องจักรรีดยาง
515 เครื่องจักรลับเครื่องมือ
516 เครื่องจักรไสคอนกรีต
517 เครื่องจักรไสน้ำแข็ง
518 เครื่องจักรไสไม้
519 เครื่องจักรไสโลหะ
520 เครื่องจัดลำดับส่วนประกอบแผ่นชิบ
521 เครื่องจัดลำเลียงสิ่งพิมพ์เชิงกล
522 เครื่องจับเก็บฝุ่นที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
523 เครื่องจับยึดเครื่องมือที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
524 เครื่องจับยึดใบมีดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
525 เครื่องจ่ายก๊าซที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
526 เครื่องจ่ายเชื้อเพลิงของปั๊มน้ำมันระบบอัตโนมัติ
527 เครื่องจ่ายเทปกาว
528 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
529 เครื่องจ่ายน้ำให้หม้อน้ำเครื่องยนต์
530 เครื่องจ่ายใบเสร็จ
531 เครื่องจ่ายเหรียญ
532 เครื่องจ่ายอาหาร
533 เครื่องจำหน่ายตั๋ว
534 เครื่องจำหน่ายบัตร
535 เครื่องจำหน่ายไพ่
536 เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
537 เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ
538 เครื่องจุดระเบิดของเครื่องยนต์สันดาบภายใน
539 เครื่องเจาะคอนกรีต
540 เครื่องเจาะดิน
541 เครื่องเจาะผนัง
542 เครื่องเจาะเพชร
543 เครื่องเจาะไม้
544 เครื่องเจาะรูเดือย
545 เครื่องเจาะรูโลหะ
546 เครื่องเจาะแร่
547 เครื่องเจาะหิน
548 เครื่องเจาะอุโมงค์
549 เครื่องเจียรกระจก
550 เครื่องเจียรผิวโลหะ
551 เครื่องเจียระไนพลอย
552 เครื่องฉลุไม้ไฟฟ้า
553 เครื่องฉีดจารบี
554 เครื่องฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดถนน
555 เครื่องฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
556 เครื่องฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
557 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
558 เครื่องฉีดพ่นก๊าซ
559 เครื่องฉีดพ่นน้ำใช้เป็นละออง
560 เครื่องฉีดพ่นโพลียูรีเทนใช้ในการบรรจุหีบห่อ
561 เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
562 เครื่องฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช
563 เครื่องฉีดพลาสติก
564 เครื่องฉีดสารอุดกันรั่วใช้กับถังเลี้ยงปลา
565 เครื่องชักรอก
566 เครื่องชุบโลหะไฟฟ้า
567 เครื่องเชื่อมต่อและส่งกำลังที่ใช้สำหรับลิฟท์
568 เครื่องเชื่อมตัดโลหะชนิดใช้แก๊ส
569 เครื่องเชื่อมตัดโลหะไฟฟ้า
570 เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า
571 เครื่องเชื่อมอาร์คชนิดใช้ไฟฟ้า
572 เครื่องซักผ้า
573 เครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
574 เครื่องซักอบรีดใช้ในอุตสาหกรรม
575 เครื่องเซาะร่องไม้
576 เครื่องเซาะร่องโลหะ
577 เครื่องเซาะร่องหิน
578 เครื่องดักประกายไฟใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
579 เครื่องดักและขจัดฝุ่นใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท
580 เครื่องดัดท่อนโลหะ
581 เครื่องดัดท่อแป๊ป
582 เครื่องดัดและงัดวัตถุ
583 เครื่องดัดโลหะ
584 เครื่องดัดเหล็ก
585 เครื่องดันดิน
586 เครื่องดำนา
587 เครื่องดึงชิ้นงานโลหะหรือพลาสติกที่ผลิตเสร็จแล้ว
588 เครื่องดึงตัวถังรถยนต์
589 เครื่องดึงลวด
590 เครื่องดึงสายเคเบิลใต้ดิน
591 เครื่องดึงสายพาน
592 เครื่องดูดโคลน
593 เครื่องดูดฝุ่น
594 เครื่องดูดเม็ดพลาสติก
595 เครื่องดูดละอองน้ำ
596 เครื่องดูดเศษด้าย
597 เครื่องดูดเสียงที่เป็นส่วนของระบบท่อไอเสียยานพาหนะทางน้ำ
598 เครื่องดูดเสียงที่เป็นส่วนของระบบท่อไอเสียยานพาหนะทางบก
599 เครื่องดูดเสียงที่เป็นส่วนของระบบท่อไอเสียยานพาหนะทางอากาศ
600 เครื่องเด็ดใบชา
601 เครื่องตบดิน
602 เครื่องตอกตะปู
603 เครื่องตอกตะปูที่ใช้กำลังลม
604 เครื่องตอกเสาเข็ม
605 เครื่องตอกเสาเข็มที่ใช้กำลังลม
606 เครื่องตอกหมุดไฟฟ้า
607 เครื่องตอกหมุดย้ำ
608 เครื่องตอกอัดดินที่ใช้กำลังลม
609 เครื่องต่อประกบท่อ
610 เครื่องตะแกรงร่อนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
611 เครื่องตักดินไฟฟ้า
612 เครื่องตั้งแม่แรง
613 เครื่องตัดกระดาษ
614 เครื่องตัดกระเบื้อง
615 เครื่องตัดกำลังมอเตอร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
616 เครื่องตัดกิ่งไม้
617 เครื่องตัดแก้ว
618 เครื่องตัดขนแกะ
619 เครื่องตัดขนมปัง
620 เครื่องตัดขนสัตว์
621 เครื่องตัดคอนกรีต
622 เครื่องตัดเชือกไนล่อน
623 เครื่องตัดตะกั่ว
624 เครื่องตัดแต่งต้นไม้
625 เครื่องตัดแต่งสนามหญ้า
626 เครื่องตัดถนน
627 เครื่องตัดท่อ
628 เครื่องตัดท่อนเหล็ก
629 เครื่องตัดท่อพีวีซี
630 เครื่องตัดแนววัตถุที่เป็นส่วนของเครื่องหล่อแม่พิมพ์แบบฉีด
631 เครื่องตัดใบฉลาก
632 เครื่องตัดผัก
633 เครื่องตัดแผ่นโลหะ
634 เครื่องตัดแผ่นเหล็ก
635 เครื่องตัดพุ่มไม้
636 เครื่องตัดเพชรไฟฟ้า
637 เครื่องตัดฟาง
638 เครื่องตัดไฟเบอร์
639 เครื่องตัดไม้
640 เครื่องตัดยางมะตอย
641 เครื่องตัดรากไม้
642 เครื่องตัดแร่
643 เครื่องตัดลวด
644 เครื่องตัดเล็มแนวพุ่มไม้
645 เครื่องตัดเล็มรั้วต้นไม้
646 เครื่องตัดโลหะ
647 เครื่องตัดโลหะชนิดใช้ไฟฟ้า
648 เครื่องตัดวัตถุชนิดใช้ไฟฟ้า
649 เครื่องตัดสายเคเบิล
650 เครื่องตัดเส้นด้าย
651 เครื่องตัดเส้นใย
652 เครื่องตัดหญ้า
653 เครื่องตัดเหล็ก
654 เครื่องตัดอาร์คชนิดใช้ไฟฟ้า
655 เครื่องต๊าปเกลียว
656 เครื่องติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องดื่มชนิดใช้ไฟฟ้า
657 เครื่องติดตั้งเครื่องจักรสำหรับเครื่องจ่ายน้ำ
658 เครื่องติดตั้งเครื่องหนีบวัตถุ
659 เครื่องติดตั้งระบบขนส่งทางสายเคเบิลสำหรับขนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
660 เครื่องติดตั้งสายพานเครื่องจักร
661 เครื่องติดตั้งสำหรับกรองอากาศของเครื่องยนต์ยานพาหนะ
662 เครื่องติดตั้งหม้อน้ำรถยนต์
663 เครื่องตีไข่ชนิดใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน
664 เครื่องตีครีมน้ำสลัด
665 เครื่องตีดิน
666 เครื่องตีน้ำ
667 เครื่องตีฟองนม
668 เครื่องตีเหล็ก
669 เครื่องเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก
670 เครื่องเติมลมไนโตรเจนสำหรับยางรถยนต์
671 เครื่องเติมหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์
672 เครื่องแต่งโซ่ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
673 เครื่องแต่งผิวยางมะตอยและผิวคอนกรีต
674 เครื่องแต่งผิวแร่
675 เครื่องถลุงแร่
676 เครื่องถลุงโลหะ
677 เครื่องถอดกระจก
678 เครื่องถอนขนสัตว์ปีก
679 เครื่องถอนต้นกล้า
680 เครื่องถักผ้า
681 เครื่องถักไหมพรม
682 เครื่องถากเปลือกไม้
683 เครื่องถ่ายกำลังเครื่องยนต์
684 เครื่องถ่ายเทความร้อนของเครื่องยนต์
685 เครื่องถ่ายเทความร้อนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
686 เครื่องถ่ายน้ำมันเบรก
687 เครื่องไถแซะหญ้า
688 เครื่องไถหิมะ
689 เครื่องทดกำลังสำหรับเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
690 เครื่องทดกำลังสำหรับเครื่องยนต์
691 เครื่องทอขนสัตว์
692 เครื่องทอผ้า
693 เครื่องทอเส้นใย
694 เครื่องทากาว
695 เครื่องทาสี
696 เครื่องทาสีรถ
697 เครื่องทำกุญแจสำรอง
698 เครื่องทำเกลียวสลักชุด
699 เครื่องทำขนมจีน
700 เครื่องทำขวด
701 เครื่องทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง
702 เครื่องทำความสะอาดข้าว
703 เครื่องทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
704 เครื่องทำความสะอาดโซ่ยานพาหนะ
705 เครื่องทำความสะอาดถนน
706 เครื่องทำความสะอาดถังขยะ
707 เครื่องทำความสะอาดที่ใช้แรงดันสูงในการฉีดน้ำ
708 เครื่องทำความสะอาดแท็งค์น้ำและท่อน้ำ
709 เครื่องทำความสะอาดพรม
710 เครื่องทำความสะอาดพื้น
711 เครื่องทำความสะอาดรองเท้า
712 เครื่องทำความสะอาดลูกกอล์ฟ
713 เครื่องทำความสะอาดหน้าต่าง
714 เครื่องทำตรายาง
715 เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองไฟฟ้า
716 เครื่องทำน้ำแร่
717 เครื่องทำน้ำวน
718 เครื่องทำแม่พิมพ์ด้วยระบบหัวฉีด
719 เครื่องทำรอยบากเดือย
720 เครื่องทำเลื่อมเงินทองที่ประดับเครื่องแต่งตัวสำหรับใช้กับเครื่องปักลาย
721 เครื่องทำให้ของเหลวตกตะกอนชนิดสูญญากาศใช้ในกระบวนการผลิต
722 เครื่องทำให้เมล็ดพืชแห้งโดยไม่ใช้ความร้อน
723 เครื่องทำให้วัสดุตกผลึกใช้ในกระบวนการผลิต
724 เครื่องทำให้ไอน้ำในอากาศจับตัวกัน
725 เครื่องทุบถนน
726 เครื่องแทรกเตอร์ใช้ในการเกษตร
727 เครื่องแทรกเตอร์สำหรับบรรทุกของ
728 เครื่องนวดข้าว
729 เครื่องนวดธัญพืช
730 เครื่องนับกล่อง
731 เครื่องนับจำนวนหีบห่อ
732 เครื่องบดกาแฟที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
733 เครื่องบดกาแฟไฟฟ้า
734 เครื่องบดขยะ
735 เครื่องบดขอบเวเฟอร์
736 เครื่องบดข้าว
737 เครื่องบดถนน
738 เครื่องบดน้ำแข็ง
739 เครื่องบดพริกไทยไฟฟ้า
740 เครื่องบดเมล็ดพืช
741 เครื่องบดยางมะตอย
742 เครื่องบดแร่
743 เครื่องบดวัตถุ
744 เครื่องบดเศษโลหะ
745 เครื่องบดสิ่งปฏิกูล
746 เครื่องบดหิน
747 เครื่องบดอัดขยะ
748 เครื่องบดอัดดิน
749 เครื่องบดอัดดินและยางมะตอย
750 เครื่องบดอัดแน่น (ระบุวัตถุประสงค์)
751 เครื่องบดอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
752 เครื่องบดอาหารสัตว์ชนิดใช้ไฟฟ้า
753 เครื่องบ่มข้าวมอลท์
754 เครื่องบรรจุของเหลวใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
755 เครื่องบรรจุของเหลวลงขวดและกระป๋องใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
756 เครื่องบรรจุเครื่องดื่ม
757 เครื่องบรรจุเมล็ดธัญพืชใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
758 เครื่องบรรจุหีบห่อ
759 เครื่องบรรทุกของขึ้นเรือ
760 เครื่องบรรทุกเรซินใช้สำหรับเครื่องหล่อแม่พิมพ์แบบฉีด
761 เครื่องบัดกรีโลหะ
762 เครื่องบำบัดของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
763 เครื่องบำบัดน้ำมันแบบแนวตั้งที่เป็นอุปกรณ์การผลิตในแหล่งน้ำมัน
764 เครื่องบิดผ้า
765 เครื่องแบ่งด้าย
766 เครื่องแบ่งแป้ง
767 เครื่องประกอบตัวถังรถยนต์
768 เครื่องประทับแบบพิมพ์
769 เครื่องประสานโลหะ
770 เครื่องประหยัดเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องยนต์
771 เครื่องประหยัดเชื้อเพลิงใช้กับมอเตอร์
772 เครื่องประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
773 เครื่องปรับการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
774 เครื่องปรับความเร็วรอบของเครื่องจักร
775 เครื่องปรับความเร็วรอบของเครื่องยนต์
776 เครื่องปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
777 เครื่องปรับดิน
778 เครื่องปรับแต่งชิ้นงานโลหะ
779 เครื่องปรับแรงดันในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
780 เครื่องปลอกเปลือกข้าวโพด
781 เครื่องปลูกข้าว
782 เครื่องปลูกต้นพืช
783 เครื่องปลูกอ้อย
784 เครื่องปอกและกระเทาะเปลือก
785 เครื่องป้อนกระดาษ
786 เครื่องป้อนกระดาษใช้ในการพิมพ์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
787 เครื่องป้อนกระดาษอัตโนมัติใช้ในการพิมพ์
788 เครื่องป้อนโลหะและพลาสติก
789 เครื่องป้อนโลหะอัตโนมัติที่เป็นส่วนของเครื่องหล่อโลหะ
790 เครื่องป้อนหิน
791 เครื่องปักลายผ้าชนิดเปลี่ยนหัวได้ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
792 เครื่องปัดฝุ่นไฟฟ้า
793 เครื่องปั่นด้าย
794 เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไฟฟ้า
795 เครื่องปั่นแป้งสาลี
796 เครื่องปั่นผ้า
797 เครื่องปั่นผ้าลินิน
798 เครื่องปั่นไฟ
799 เครื่องปั่นและผสม (ระบุวัตถุประสงค์)
800 เครื่องปั่นและแยกกากอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
801 เครื่องปั๊มกล่อง
802 เครื่องปั๊มกุญแจ
803 เครื่องปั๊มของเหลว
804 เครื่องปั๊มคอนกรีต
805 เครื่องปั๊มเครื่องดื่มเย็น
806 เครื่องปั๊มเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
807 เครื่องปั๊มตราระบบพิมพ์
808 เครื่องปั๊มน้ำ
809 เครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง
810 เครื่องปั๊มน้ำมัน
811 เครื่องปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
812 เครื่องปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
813 เครื่องปั๊มเบียร์
814 เครื่องปั๊มลม
815 เครื่องปั๊มวงแหวน
816 เครื่องปั๊มสกรู
817 เครื่องปั๊มสำหรับหมุนเวียนน้ำ
818 เครื่องปั๊มสูญญากาศ
819 เครื่องปั๊มสูญญากาศ(เครื่องจักร)
820 เครื่องปั๊มสูญญากาศแบบลูกสูบ
821 เครื่องปั๊มอากาศ
822 เครื่องปิดฉลาก
823 เครื่องปิดผนึกกล่อง
824 เครื่องปิดผนึกของด้วยความร้อน
825 เครื่องปิดผนึกของแบบไฟฟ้า
826 เครื่องปิดผนึกด้วยพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ
827 เครื่องปิดผนึกถุงแบบสูญญากาศ
828 เครื่องปิดผนึกฝาขวด
829 เครื่องปิดผนึกภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
830 เครื่องปิดฝาและก้นกล่องอัตโนมัติ
831 เครื่องปูถนน
832 เครื่องปูหญ้าสนาม
833 เครื่องเปลี่ยนความเร็วโซ่ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
834 เครื่องเป่าพลาสติก
835 เครื่องเป่าลมใช้ขจัดฝุ่น
836 เครื่องเป่าลมใช้ในการขนส่งเมล็ดพืช
837 เครื่องเป่าลมและดูดลม
838 เครื่องเป่าลมโอโซน
839 เครื่องเป่าอากาศ
840 เครื่องเปิดกระป๋องชนิดใช้ไฟฟ้า
841 เครื่องเปิดปิดฉากระบบไฟฟ้า
842 เครื่องเปิดปิดม่านระบบไฟฟ้า
843 เครื่องเปิดปิดโรงจอดรถด้วยไฟฟ้า
844 เครื่องแปลงเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน
845 เครื่องแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรกล
846 เครื่องแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
847 เครื่องผลิตกระดาษ
848 เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
849 เครื่องผลิตกล่อง
850 เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน
851 เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนสำหรับเครื่องยนต์
852 เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์
853 เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพ
854 เครื่องผลิตคริสตัล
855 เครื่องผลิตคอมแพคดิสก์
856 เครื่องผลิตจอโทรทัศน์
857 เครื่องผลิตจอภาพแอลอีดี
858 เครื่องผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
859 เครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติก
860 เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลจากพืชธรรมชาติ
861 เครื่องผลิตประจุอิเล็กตรอนสำหรับงานอุตสาหกรรม
862 เครื่องผลิตแผงผลึกเหลว
863 เครื่องผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ
864 เครื่องผลิตไฟฟ้าจากลม
865 เครื่องผลิตสารกึ่งตัวนำ
866 เครื่องผลิตสารคอลีน
867 เครื่องผลิตอาหารกระป๋อง
868 เครื่องผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อน
869 เครื่องผสมก๊าซใช้กับเครื่องยนต์
870 เครื่องผสมก๊าซเอ็นจีวีกับน้ำมันดีเซลใช้กับรถยนต์
871 เครื่องผสมคอนกรีต
872 เครื่องผสมถ่านหิน
873 เครื่องผสมน้ำตาลชนิดใช้ไฟฟ้า
874 เครื่องผสมปูน
875 เครื่องผสมแป้ง
876 เครื่องผสมยา
877 เครื่องผสมยาง
878 เครื่องผสมสารเคมี
879 เครื่องผสมสารอินทรีย์
880 เครื่องผสมสีพลาสติก
881 เครื่องผสมอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
882 เครื่องฝนใบเลื่อย
883 เครื่องฝนโลหะ
884 เครื่องฝังชิ้นส่วนลงวงจรพิมพ์
885 เครื่องพ่นควัน
886 เครื่องพ่นสารเคมี
887 เครื่องพ่นสี
888 เครื่องพ่นไอน้ำ
889 เครื่องพรวนดิน
890 เครื่องพ่วงต่อใบพัดเครื่องยนต์
891 เครื่องพับกระดาษ
892 เครื่องพับกล่อง
893 เครื่องพับเหล็ก
894 เครื่องพิมพ์ฉลาก
895 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
896 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
897 เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ
898 เครื่องพิมพ์ปกที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
899 เครื่องพิมพ์ปากขวดอัตโนมัติ
900 เครื่องพิมพ์ผ้า
901 เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า
902 เครื่องพิมพ์ลายนูน
903 เครื่องพิมพ์ลายผ้า
904 เครื่องพิมพ์สกรีน
905 เครื่องพิมพ์สิ่งทอ
906 เครื่องเพิ่มความดันแบบกังหัน
907 เครื่องฟอกเส้นด้าย
908 เครื่องฟักไข่
909 เครื่องม้วนด้าย
910 เครื่องม้วนท่อโลหะ
911 เครื่องม้วนลวด
912 เครื่องม้วนเหล็ก
913 เครื่องมัดกล่อง
914 เครื่องมัดธนบัตร
915 เครื่องมัดฟาง
916 เครื่องมือกลสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
917 เครื่องโม่แป้ง
918 เครื่องยกของ
919 เครื่องยกของแบบใช้สายพานบันได
920 เครื่องยกชิ้นงานที่เป็นส่วนของเครื่องหล่อแม่พิมพ์แบบฉีด
921 เครื่องยกชิ้นโลหะอัตโนมัติที่เป็นส่วนของเครื่องขึ้นรูปโลหะ
922 เครื่องยกที่ติดตั้งบนรถบรรทุก
923 เครื่องยกมัดฟาง
924 เครื่องยกยานพาหนะ
925 เครื่องยกรถยนต์
926 เครื่องยกแร่
927 เครื่องยกและลำเลียงกระเป๋าเดินทางในสนามบิน
928 เครื่องยกและลำเลียงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
929 เครื่องยกและลำเลียงวัสดุที่เป็นรังสี
930 เครื่องยกวัตถุที่ทำงานด้วยแรงดันของแก๊สหรือลมเพื่อการขนย้ายวัตถุ
931 เครื่องยกสินค้า
932 เครื่องยกเสา
933 เครื่องยนต์กังหัน
934 เครื่องยนต์ของเครื่องจักร
935 เครื่องยนต์ของเครื่องจ่ายน้ำ
936 เครื่องยนต์ของเครื่องบิน
937 เครื่องยนต์ของเครื่องบินจำลอง
938 เครื่องยนต์ของเครื่องสูบน้ำ
939 เครื่องยนต์ของเรือ
940 เครื่องยนต์จรวด
941 เครื่องยนต์เจ็ทที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
942 เครื่องยนต์ดีเซลของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
943 เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการเกษตรกรรม
944 เครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
945 เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
946 เครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
947 เครื่องยนต์เทอร์ไบน์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
948 เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
949 เครื่องยนต์ไอพ่นที่ใช้ในยานพาหนะทางบก
950 เครื่องยนต์ไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
951 เครื่องย้อมผ้า
952 เครื่องย้อมสี
953 เครื่องย่อยดิน
954 เครื่องย่อยหิน
955 เครื่องย้ายต้นข้าว
956 เครื่องย้ำสกรู
957 เครื่องย้ำหัวหมุด
958 เครื่องย้ำหัวหมุดแบบอัตโนมัติ
959 เครื่องยิงตะปูเข็มไฟฟ้า
960 เครื่องยิงตะปูไฟฟ้า
961 เครื่องยิงลวดไฟฟ้า
962 เครื่องยิงลวดรูปตัวยูไฟฟ้า
963 เครื่องยิงหมุดไฟฟ้า
964 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า
965 เครื่องเย็บตะขอต่อสายพาน
966 เครื่องเย็บตะปูลวด
967 เครื่องเย็บลวดแนวเส้นคู่ใช้ในการบรรจุหีบห่อในอุตสาหกรรมอาหาร
968 เครื่องเย็บเล่มหนังสือที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
969 เครื่องเย็บสายพาน
970 เครื่องเย็บหนังสือด้วยลวดรูปตัวยูชนิดอัดลม
971 เครื่องแยกกระดาษ
972 เครื่องแยกของเหลว
973 เครื่องแยกครีม
974 เครื่องแยกความชื้น
975 เครื่องแยกคุณภาพไม้
976 เครื่องแยกเชื้อเพลิง
977 เครื่องแยกถ่านหิน
978 เครื่องแยกทราย
979 เครื่องแยกธัญพืช
980 เครื่องแยกน้ำจากเลน
981 เครื่องแยกน้ำมัน
982 เครื่องแยกน้ำแยกกากผลไม้ไฟฟ้า
983 เครื่องแยกฝุ่น
984 เครื่องแยกฝุ่นแบบลมหมุน
985 เครื่องแยกเมล็ดข้าว
986 เครื่องแยกเมล็ดพืช
987 เครื่องแยกแร่ไฟฟ้า
988 เครื่องแยกแร่เหล็กและโลหะ
989 เครื่องแยกเศษโลหะและเศษพลาสติก
990 เครื่องแยกสิ่งแปลกปลอมที่ใช้ในโรงงานพลังงานนิวเคลียร์
991 เครื่องแยกหิน
992 เครื่องแยกเหรียญ
993 เครื่องแยกอากาศ
994 เครื่องรดน้ำที่ใช้ในการเกษตร
995 เครื่องรวบรวมจัดเก็บและลำเลียงไข่
996 เครื่องรอกโซ่
997 เครื่องร่อนข้าว
998 เครื่องร่อนเศษไม้
999 เครื่องระงับเสียงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1000 เครื่องระบายความร้อนของน้ำมันเครื่อง
1001 เครื่องระบายความร้อนด้วยกำลังลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1002 เครื่องระบายอากาศของเครื่องส่งน้ำ
1003 เครื่องรัดกล่อง
1004 เครื่องรัดใช้ในการบรรจุหีบห่อ
1005 เครื่องรัดผ้า
1006 เครื่องรับแรงปะทะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1007 เครื่องราดยางมะตอย
1008 เครื่องราดยางมะตอยและเทคอนกรีต
1009 เครื่องรีดนม
1010 เครื่องรีดน้ำ
1011 เครื่องรีดแป้ง
1012 เครื่องรีดแผ่นโลหะ
1013 เครื่องรีดพลาสติก
1014 เครื่องรีดยาง
1015 เครื่องรีดอัดจีบกางเกง
1016 เครื่องรีดอัดจีบผ้า
1017 เครื่องรูดม่านไฟฟ้า
1018 เครื่องเรียงกระดาษที่เป็นส่วนของเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
1019 เครื่องโรยกรวดดิน
1020 เครื่องลดกำลังของเกียร์
1021 เครื่องลดกำลังเครื่องจักรแบบเกลียวตัวหนอน
1022 เครื่องลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
1023 เครื่องลดภาวะอากาศเป็นพิษของเครื่องยนต์
1024 เครื่องลดภาวะอากาศเป็นพิษของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1025 เครื่องลดภาวะอากาศเป็นพิษของมอเตอร์
1026 เครื่องลดแรงกดอากาศ
1027 เครื่องลดแรงดันเครื่องยนต์
1028 เครื่องลดแรงดันที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1029 เครื่องลอกฉลากด้วยไอน้ำ
1030 เครื่องลอกสายไฟ
1031 เครื่องละลายสารเคมี
1032 เครื่องลับเครื่องมือ (ระบุ)
1033 เครื่องลับใบเจียรโลหะ
1034 เครื่องลับใบมีด
1035 เครื่องลับใบเลื่อย
1036 เครื่องล้างแก้วชนิดใช้ไฟฟ้า
1037 เครื่องล้างจานชนิดใช้ไฟฟ้า
1038 เครื่องล้างจานและอบจานแห้ง
1039 เครื่องล้างชั้นวาง
1040 เครื่องล้างทำความสะอาดขวด
1041 เครื่องล้างทำความสะอาดคราด
1042 เครื่องล้างทำความสะอาดตาข่าย
1043 เครื่องล้างทำความสะอาดทราย
1044 เครื่องล้างผักผลไม้ชนิดใช้ไฟฟ้า
1045 เครื่องล้างยานพาหนะ
1046 เครื่องล้างรถ
1047 เครื่องล้างสี
1048 เครื่องลาดยาง
1049 เครื่องลำเลียงชนิดใช้สายพาน
1050 เครื่องลำเลียงใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร
1051 เครื่องลำเลียงที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องหล่อแม่พิมพ์แบบอัด
1052 เครื่องลำเลียงและป้อนกระดาษ
1053 เครื่องลำเลียงและป้อนวัสดุที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1054 เครื่องลำเลียงโลหะหลอมเหลว
1055 เครื่องลำเลียงวัสดุ
1056 เครื่องลำเลียงสินค้าที่อยู่ในตู้เก็บสินค้า
1057 เครื่องเลื่อยโซ่
1058 เครื่องเลื่อยเพชร
1059 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1060 เครื่องวางแนวเครื่องจักรสำหรับเจาะหิน
1061 เครื่องสกัดคอนกรีต
1062 เครื่องสกัดน้ำผลไม้ชนิดใช้ไฟฟ้า
1063 เครื่องสกัดน้ำมัน
1064 เครื่องสกัดแร่
1065 เครื่องส่งกำลังของเครื่องจักร
1066 เครื่องส่งกำลังของเรือเดินทะเล
1067 เครื่องส่งกำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1068 เครื่องส่งแก๊สเพื่อช่วยในการผลิตน้ำมัน
1069 เครื่องสถานีสูบน้ำ
1070 เครื่องสไลซ์ผักไฟฟ้า
1071 เครื่องสอดที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1072 เครื่องสั่นสะเทือน (ระบุ)
1073 เครื่องสั่นสะเทือนที่ไม่ได้ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
1074 เครื่องสางด้าย
1075 เครื่องสีข้าว
1076 เครื่องสีเมล็ดธัญพืช
1077 เครื่องสูบเชื้อเพลิง
1078 เครื่องสูบน้ำ
1079 เครื่องสูบน้ำของยานพาหนะ
1080 เครื่องสูบน้ำชนิดสูญญากาศ
1081 เครื่องสูบน้ำใช้กับเครื่องจ่ายน้ำ
1082 เครื่องสูบน้ำใช้ในการขุดเหมือง
1083 เครื่องสูบน้ำใช้ในเรือ
1084 เครื่องสูบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
1085 เครื่องสูบน้ำที่ใช้แรงเหวี่ยงออกจากศูนย์กลางดันน้ำขึ้นไป
1086 เครื่องสูบน้ำแบบกังหัน
1087 เครื่องสูบน้ำแบบจักรยาน
1088 เครื่องสูบน้ำแบบท่อ
1089 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
1090 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
1091 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ
1092 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าลักษณะเป็นเสากลมและแบบกังหัน
1093 เครื่องสูบน้ำมันแก็สโซลีนสำหรับสถานีบริการ
1094 เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง
1095 เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าลูกสูบ
1096 เครื่องสูบน้ำมันสำหรับสถานีบริการ
1097 เครื่องสูบน้ำมันหล่อลื่น
1098 เครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิค
1099 เครื่องสูบน้ำสำหรับใช้กับงานบ่อ
1100 เครื่องสูบลมใช้กับตู้เลี้ยงปลา
1101 เครื่องสูบลมที่ไม่ใช้กับยานพาหนะ
1102 เครื่องสูบลมรถที่ติดตั้งตามสถานีบริการ
1103 เครื่องสูบอัดของเหลวหรือแก๊ส
1104 เครื่องสูบอัดลมของเครื่องปรับอากาศ
1105 เครื่องสูบอากาศ
1106 เครื่องสูบอากาศโดยใช้แรงดันสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1107 เครื่องสูบอากาศสำหรับติดตั้งในโรงรถหรืออู่ซ่อมรถ
1108 เครื่องสูบไอน้ำ
1109 เครื่องสูบไอร้อนของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1110 เครื่องไสน้ำแข็งไฟฟ้า
1111 เครื่องไสไม้ไฟฟ้า
1112 เครื่องไสโลหะไฟฟ้า
1113 เครื่องหมุนชิ้นงานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1114 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
1115 เครื่องหล่อคอนกรีต
1116 เครื่องหล่อแบบ
1117 เครื่องหลอมพลาสติก
1118 เครื่องหลอมโลหะ
1119 เครื่องหล่อแม่พิมพ์
1120 เครื่องหล่อลื่นแกนกลางเครื่องพิมพ์
1121 เครื่องหล่อลื่นเครื่องพิมพ์ระบบอัตโนมัติ
1122 เครื่องหว่านปุ๋ย
1123 เครื่องหว่านเมล็ด
1124 เครื่องหั่นเนื้อไฟฟ้า
1125 เครื่องหั่นฟางไฟฟ้า
1126 เครื่องหุ้มสันหนังสือแบบมนที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1127 เครื่องให้ความเย็นกับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1128 เครื่องให้น้ำและให้อาหารสำหรับสัตว์
1129 เครื่องออกใบเสร็จ
1130 เครื่องอัดกระดาษ
1131 เครื่องอัดก๊าซ
1132 เครื่องอัดก๊าซที่ใช้ในสถานีก๊าซธรรมชาติ
1133 เครื่องอัดขยะ
1134 เครื่องอัดจารบี
1135 เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงร้อน-เย็น
1136 เครื่องอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ
1137 เครื่องอัดเปลือกไม้
1138 เครื่องอัดพลาสติก
1139 เครื่องอัดเพลา
1140 เครื่องอัดฟาง
1141 เครื่องอัดลม
1142 เครื่องอัดลายนูน
1143 เครื่องอัดลูกปืน
1144 เครื่องอัดลูกสูบ
1145 เครื่องอัดโลหะ
1146 เครื่องอัดวัตถุตะกอนที่ติดอยู่บนคราด
1147 เครื่องอัดเศษอาหาร
1148 เครื่องอัดอากาศกระบอกสูบที่ใช้ยานพาหนะทางบก
1149 เครื่องอัดอากาศกังหันเทอร์โบ
1150 เครื่องอัดอากาศของเครื่องยนต์
1151 เครื่องอัดอากาศไฮดรอลิค
1152 เครื่องไฮดรอลิคสำหรับเครื่องจักร
1153 เครื่องไฮดรอลิคสำหรับเครื่องยนต์
1154 เครื่องไฮดรอลิคสำหรับมอเตอร์
1155 โคมไฟใช้ในงานบัดกรี
1156 โครงกี่ทอผ้าที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทอผ้า
1157 โครงเครื่องจักร
1158 โครงเครื่องทอผ้า
1159 โครงฐานปั้นจั่น
1160 โครงไถนาที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1161 โครงผานรถไถนา
1162 โครงเลื่อยตัดเหล็ก
1163 โครงวงแหวนใช้เป็นส่วนของเครื่องจักร
1164 โครงสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1165 จักรยานที่มีมอเตอร์ใช้สูบน้ำ
1166 จานขัดมันที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1167 จานเจียรที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1168 จานโซ่ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1169 จานเฟืองขับโซ่ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1170 จานหมุนของช่างทำเครื่องปั้นดินเผา
1171 ช่องลำเลียงวัตถุที่บดแล้วที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
1172 ชาร์ฟอก ชาร์ฟก้านใช้กับเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์
1173 ชุดขาไถพร้อมดุมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1174 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1175 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานของเครื่องยนต์สำหรับใช้กับพลังงานทางเลือก
1176 ชุดปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทางบก
1177 ชุดมู่เล่ย์ไฟฟ้า
1178 ชุดหัวเจาะของเครื่องชุดเจาะน้ำมัน
1179 ชุดแหวนลูกสูบ (ระบุ)
1180 โช้คอัพประตูชนิดใช้ไฟฟ้า
1181 ซี่เฟือง (ระบุ)
1182 ซีลปั๊มน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1183 โซ่ขับเคลื่อนใช้กับเครื่องจักร
1184 โซ่ขับเคลื่อนที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1185 โซ่ใช้กับรถยก
1186 โซ่ใช้กับเลื่อยยนต์
1187 โซ่ที่ใช้กับเครื่องจักร
1188 โซ่ที่ใช้กับเครื่องชักรอกชนิดไฟฟ้า
1189 โซ่ที่ใช้กับลิฟท์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1190 โซ่ใบพัดหมุนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1191 โซ่ราวลิ้น
1192 โซ่ลำเลียงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1193 โซ่ลูกกลิ้งที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1194 โซ่ส่งกำลังที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1195 โซ่ส่งกำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1196 โซ่สายพานส่งไม้ (ส่วนของเครื่องจักร)
1197 ฐานกระสวยทอผ้า
1198 ฐานรองเครื่องจักร
1199 ดอกขูดเซาะร่องที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1200 ดอกไขควงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1201 ดอกคว้านรูไม้ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1202 ดอกเจาะกระแทกทำจากคาร์ไบน์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1203 ดอกสว่าน (ส่วนของเครื่องจักร)
1204 ดอกสว่านไฟฟ้าใช้คว้านกระบอกสูบ
1205 ด้ามยึดไขควงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1206 ไดนาโม
1207 ไดนาโมเครื่องปั่นไฟ
1208 ไดนาโมรถจักรยาน
1209 ไดสตาร์ทรถยนต์
1210 ตลับลูกปืน (ส่วนของเครื่องจักร)
1211 ตลับลูกปืนเครื่องยนต์
1212 ตลับลูกปืนพัดลม
1213 ตลับลูกปืนมอเตอร์เครื่องยนต์
1214 ตลับลูกสูบของยานพาหนะ
1215 ตะกรับหม้อน้ำ
1216 ตะแกรงใช้ในการลำเลียงภายในเครื่องจักร
1217 ตะแกรงหม้อน้ำรถยนต์
1218 ตัวกรองเชื้อเพลิงของรถยนต์
1219 ตัวกรองน้ำมันเกียร์ของรถยนต์
1220 ตัวกรองอากาศของรถจักรยานยนต์
1221 ตัวกรองอากาศรถยนต์
1222 ตัวกระตุ้นวาล์วระบบไฮดรอลิคระบบนิวแมติก
1223 ตัวกันชนสำหรับเครน
1224 ตัวกันน้ำมันรั่วที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1225 ตัวกำหนดตำแหน่งสปริงใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์
1226 ตัวเก็บฝุ่นที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1227 ตัวขจัดและลดมลพิษสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
1228 ตัวขับเคลื่อนสายพานใช้กับเครื่องยนต์รถยนต์
1229 ตัวขับเซอร์โว
1230 ตัวควบคุมการป้อนน้ำของเครื่องจักร
1231 ตัวควบคุมการป้อนน้ำของเครื่องยนต์
1232 ตัวควบคุมการป้อนน้ำของมอเตอร์
1233 ตัวควบคุมความเร็วของเครื่องจักร
1234 ตัวควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
1235 ตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์
1236 ตัวควบคุมลูกเบี้ยวของเครื่องจักร
1237 ตัวจับยึดวัตถุของเครื่องกลึงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1238 ตัวจุดระเบิดเครื่องยนต์
1239 ตัวจุดระเบิดเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1240 ตัวจุดระเบิดเครื่องยนต์ยานพาหนะระบบอิเล็กทรอนิกส์
1241 ตัวตั้งเวลาจุดระเบิดของเครื่องยนต์
1242 ตัวตัดหน้าสัมผัสจุดระเบิดของเครื่องยนต์
1243 ตัวนำสายพานลำเลียงของเครื่องจักร
1244 ตัวเบี่ยงเบนทิศที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1245 ตัวปรับความเร็วรอบของเครื่องจักร
1246 ตัวปรับโซ่อัตโนมัติที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1247 ตัวแพร่กระจายผงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1248 ตัวม้วนดึง (ระบุ)(ส่วนของเครื่องจักร)
1249 ตัวม้วนดึงกระดาษที่เป็นส่วนของเครื่องจักรใช้การพิมพ์
1250 ตัวยึดสำหรับอัดอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1251 ตัวยึดเส้นด้ายที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทอผ้า
1252 ตัวรับสัมผัสเครื่องกีดขวางที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1253 ตัวเรือนของเครื่องจักรกังหันใช้กับโรงผลิตไฟฟ้า
1254 ตัวหน่วงการสั่นสะเทือนของเครื่องสูบที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1255 ตัวหมุน (ระบุ)(ส่วนของเครื่องจักร)
1256 ตัวหมุนจานจ่ายของเครื่องยนต์
1257 ตีนตะขาบที่เป็นส่วนของเครื่องกวาดหิมะ
1258 ตีนตะขาบที่เป็นส่วนของเครื่องจักรก่อสร้าง
1259 ตีนตะขาบที่เป็นส่วนของเครื่องจักรทำเหมืองแร่
1260 ตีนตะขาบที่เป็นส่วนของเครื่องยกของ
1261 ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
1262 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ
1263 ตู้ควบคุมลิฟท์
1264 ตู้จำหน่ายน้ำดื่มชนิดหยอดเหรียญ
1265 ตู้เชื่อมไฟฟ้า
1266 ตู้เชื่อมเหล็กไฟฟ้า
1267 ตู้ฟักไข่
1268 ตู้ลิฟท์
1269 ถ้วยดูดของเครื่องรีดนม
1270 ถังกรองอากาศสำหรับรถยนต์
1271 ถังจ่ายน้ำมันเครื่องคาร์บูเรเตอร์
1272 ถังเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาบภายใน (ส่วนของเครื่องจักร)
1273 ถังบรรจุที่ก้นเปิดถ่ายเทวัตถุให้ไหลออกได้โดยการใช้กลไก (ส่วนของเครื่องจักร)
1274 ถังปฏิกิริยาแรงดันของเครื่องกลั่นน้ำมัน
1275 ถังสะสมพลังงานไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1276 ถุงใส่ฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น
1277 แถบยึดติดสำหรับมู่เล่
1278 ท่อของเครื่องขุดเจาะทำด้วยโลหะ
1279 ท่อของเครื่องดูดฝุ่น
1280 ท่อของหม้อน้ำทำด้วยโลหะ
1281 ท่อน้ำของเครื่องซักผ้า
1282 ท่อนำความร้อนของหม้อน้ำรถยนต์
1283 ท่อน้ำมันแบบหลายแยกที่เป็นส่วนของเครื่องยนต์
1284 ท่อน้ำร้อนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1285 ท่อปล่อยของเสียแบบหลายแยกที่เป็นส่วนของเครื่องยนต์
1286 ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1287 ท่อรวมไอดี
1288 ท่อลมสำหรับการลำเลียงวัตถุดิบ
1289 ท่อลำเลียงแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ที่เป็นส่วนของเครื่องบรรจุ
1290 ท่อลำเลียงวัตถุที่บดแล้วที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
1291 ท่อโลหะเชื่อมแก๊สชนิดสายคู่
1292 ท่อโลหะเชื่อมแก๊สชนิดสายเดี่ยว
1293 ท่อโลหะสำหรับควบคุมกลไกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1294 ท่อส่งน้ำเป็นส่วนหนึ่งของปั๊มสูบน้ำ
1295 ท่อเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของระบบท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะทางน้ำ
1296 ท่อเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของระบบท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะทางบก
1297 ท่อเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของระบบท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะทางอากาศ
1298 ท่อไอเสียของเครื่องยนต์
1299 ท่อไอเสียของมอเตอร์
1300 ท่อไอเสียของยานพาหนะทางน้ำ
1301 ท่อไอเสียของยานพาหนะทางบก
1302 ท่อไอเสียของยานพาหนะทางอากาศ
1303 ท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
1304 ท่อไอเสียรถยนต์
1305 ทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ
1306 ที่กรองฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น
1307 ที่ครอบขั้วหัวเทียน
1308 ที่ดักทรายซึ่งเป็นอุปกรณ์การผลิตน้ำมัน
1309 ที่ดันทรงรองเท้า(ส่วนของเครื่องจักร)
1310 ที่ตั้งของลิ้นเปิดปิดที่เป็นส่วนของมอเตอร์และเครื่องยนต์ของรถยนต์
1311 ที่เปิดประตูชนิดใช้ไฟฟ้า
1312 ที่เปิดประตูระบบนิวแมติก
1313 ที่เปิดประตูระบบไฮดรอลิก
1314 ที่เปิดหน้าต่างชนิดใช้ไฟฟ้า
1315 ที่เปิดหน้าต่างระบบนิวแมติก
1316 ที่เปิดหน้าต่างระบบไฮดรอลิก
1317 ที่ลับมีดไฟฟ้า
1318 ที่ใส่วาล์วเครื่องยนต์ (ส่วนของเครื่องจักร)
1319 แท่งตัดสำหรับเครื่องตัด
1320 แท่งนำใช้กับโซ่เดือยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1321 แท่นกดอัดแม่พิมพ์ (ส่วนของเครื่องจักร)
1322 แท่นกลึงชนิดใช้ไฟฟ้า
1323 แท่นของเครื่องตัด
1324 แท่นขุดเจาะก๊าซ
1325 แท่นขุดเจาะน้ำมัน
1326 แท่นเครื่องเจาะ (ระบุ)
1327 แท่นเจาะไฟฟ้า
1328 แท่นตั้งเครื่องจักร
1329 แท่นตั้งปั้นจั่น
1330 แท่นตัดกระดาษ
1331 แท่นตุ๊กตาทำด้วยโลหะเป็นส่วนของเครื่องจักร
1332 แท่นนั่งร้าน
1333 แท่นพิมพ์ (ส่วนของเครื่องพิมพ์)
1334 แท่นยก (ส่วนของเครื่องจักร)
1335 แท่นลิ้น (ส่วนของเครื่องจักร)
1336 แท่นสำหรับรีดกระดาษ
1337 แท่นใส่แปรงถ่าน (ส่วนของเครื่องจักร)
1338 แท่นหมุน (ระบุ)(ส่วนของเครื่องจักร)
1339 น็อตยึดปลายเพลาล้อหางที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1340 น็อตหัวผ่าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1341 บล๊อคลมไฟฟ้า
1342 บันไดเลื่อน
1343 บ่าลิ้นเครื่องยนต์
1344 บูชวาลว์ไอดีสำหรับเครื่องยนต์
1345 เบรกของเครื่องจักร
1346 เบรกระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1347 เบรกอัดอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1348 เบ้าขันน็อตที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1349 เบ้าพิมพ์หล่อโลหะส่วนของเครื่องจักร
1350 เบาะรองแบริ่งที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1351 ใบจักรของเรือยนต์
1352 ใบผานจานรถไถ
1353 ใบพัดของเครื่องสูบ
1354 ใบพัดเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1355 ใบพัดหม้อน้ำรถยนต์
1356 ใบเพชรตัดหินที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1357 ใบมีดกลึง
1358 ใบมีดของเครื่องกลึง
1359 ใบมีดของเครื่องจักรใช้ในการไส
1360 ใบมีดของเครื่องจักรเซาะร่อง
1361 ใบมีดของเครื่องเซาะร่อง
1362 ใบมีดของเครื่องแต่งเข้าไม้ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1363 ใบมีดของเครื่องไถ
1364 ใบมีดของเครื่องทุบ
1365 ใบมีดของเครื่องแล่
1366 ใบมีดของเครื่องหั่น
1367 ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
1368 ใบมีดใช้กับกบไฟฟ้า
1369 ใบมีดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1370 ใบเลื่อยของเครื่องเลื่อยชนิดใช้ไฟฟ้า
1371 ใบเลื่อยของเลื่อยฟันปลาชนิดใช้ไฟฟ้า
1372 ใบเลื่อยตัดเหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
1373 ใบเลื่อยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1374 ใบเลื่อยวงเดือนชนิดใช้ไฟฟ้า
1375 ใบเลื่อยวงเดือนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1376 ใบเลื่อยสายพาน
1377 ประกับเพลาส่วนของเครื่องจักร
1378 ประแจแบบใช้ลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1379 ประแจไฟฟ้า
1380 ปลอกก้านวาล์ว
1381 ปลอกนำวาล์วสำหรับเครื่องจักร
1382 ปลอกบูชกันกระแทกของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1383 ปลอกแบริ่งทำด้วยโลหะธรรมดาสำหรับเครื่องจักร
1384 ปลอกลิ้นเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1385 ปลอกวงแหวนรองเพลาที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1386 ปลอกวาล์วใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์
1387 ปลอกสูบของเครื่องจักร
1388 ปลอกสูบเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1389 ปั้นจั่น
1390 ปั้นจั่นกว้าน
1391 ปั้นจั่นเคลื่อนที่
1392 ปั้นจั่นโครงเหล็ก
1393 ปั่นจั่นชักรอก
1394 ปั้นจั่นบรรทุกของ
1395 ปั้นจั่นไฟฟ้า
1396 ปั้นจั่นยกของ
1397 ปั้นจั่นรถบรรทุก
1398 ปั๊ม(ระบุ)สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
1399 ปั๊มควบคุมเชื้อเพลิงชนิดใช้มือ
1400 ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับสถานีบริการ
1401 ปั๊มไดอะแฟรม
1402 ปั๊มที่ใช้สำหรับดูดซึม
1403 ปั๊มน้ำใช้ในตู้ปลา
1404 ปั๊มน้ำยานพาหนะ
1405 ปั๊มน้ำรถยนต์
1406 ปั๊มแรงดันกำหนดด้วยแรงลม
1407 ปั๊มแรงดันทำงานด้วยระบบจ่ายลม
1408 ปั๊มลมใช้ในตู้ปลา
1409 ปั๊มสำหรับเครื่องติดตั้งให้ความร้อน
1410 ปั๊มแอร์ของยานพาหนะ
1411 ปั๊มแอร์รถยนต์
1412 ปีกนกเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
1413 ปีกเปิดปิดท่อไอเสียเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1414 ปืนฉีดกาวชนิดใช้ไฟฟ้า
1415 ปืนฉีดจาระบีชนิดใช้ไฟฟ้า
1416 ปืนฉีดลมชนิดใช้ไฟฟ้า
1417 ปืนเป่าลมร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
1418 ปืนพ่นทรายชนิดใช้ไฟฟ้า
1419 ปืนพ่นสี
1420 ปืนยิงตะปูชนิดใช้ไฟฟ้า
1421 ปืนอัดอากาศใช้ในการฉีดขึ้นรูปยาง
1422 แป้นคลัตช์ชนิดล็อคได้ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1423 แปรงต่อลงดินที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1424 แปรงถ่านของเครื่องดูดฝุ่น
1425 แปรงถ่านของไดนาโม
1426 แปรงถ่านของมอเตอร์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1427 แปรงถ่านคาร์บอนใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า
1428 แปรงถ่านในไดนาโมใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า
1429 แปรงถ่านในไดนาโมใช้กับรถยนต์
1430 แปรงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1431 ผานไถ
1432 ผานรถไถนา
1433 ผ้าเบรกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1434 แผ่นขัดโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1435 แผ่นขัดเหล็กใช้กับเครื่องขัดเหล็กไฟฟ้า
1436 แผ่นขัดเหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
1437 แผ่นตัดโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1438 แผ่นเบรกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1439 แผ่นปิดป้องเครื่องจักร
1440 แผ่นแม่พิมพ์ใช้ในการพิมพ์ (พริ้นท์ติ้งเพลส)
1441 ฝักเบรกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1442 ฝาครอบกระบอกสูบเครื่องยนต์
1443 ฝาครอบคลัตช์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1444 ฝาครอบเครื่องยนต์ (ส่วนของเครื่องจักร)
1445 ฝาครอบหลังจานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1446 ฝาประกับเพลาเครื่องยนต์
1447 ฝาปิดกันฝุ่นดุมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1448 ฝาปิดก้ามปูที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1449 ฝาปิดบนก้านวาล์วใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์
1450 ฝาปิดหม้อระบายความร้อนของเครื่องยนต์
1451 ฝาวาล์วเครื่องยนต์
1452 ฝาสูบเครื่องยนต์
1453 ฝาหม้อน้ำรถยนต์
1454 พัดลมกังหัน
1455 พัดลมของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1456 พัดลมของมอเตอร์
1457 พัดลมหม้อน้ำยานพาหนะ
1458 พัดลมให้ความเย็นกับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทางบก
1459 เพลาข้อเหวี่ยงใช้กับเครื่องจักร
1460 เพลาจานพรวนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1461 เพลาไถนาเป็นส่วนของเครื่องจักร
1462 เพลาที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1463 เพลาล้อหางเป็นส่วนของเครื่องจักร
1464 เพลาลูกเบี้ยวของยานพาหนะ
1465 ฟันเฟืองเส้นแซมที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทอผ้า
1466 ฟิลเตอร์กรองอากาศใช้กับเครื่องยนต์
1467 เฟืองของสายพานส่งของ
1468 เฟืองควบคุมลิฟท์
1469 เฟืองเครื่องจักร
1470 เฟืองเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1471 เฟืองโซ่
1472 เฟืองทดกำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1473 เฟืองเพลา
1474 เฟืองยกกระจกที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1475 เฟืองและเกลียวตัวหนอนของเครื่องจักรอยู่ในชิ้นเดียวกัน
1476 เฟืองส่งกำลัง
1477 เฟืองแหวน
1478 มอเตอร์กว้าน
1479 มอเตอร์กำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1480 มอเตอร์ของเครื่องจ่ายน้ำ
1481 มอเตอร์ของเครื่องบิน
1482 มอเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ
1483 มอเตอร์ของเครื่องปั้มน้ำ
1484 มอเตอร์ของเครื่องร่อน
1485 มอเตอร์ของจักรเย็บผ้า
1486 มอเตอร์ของพัดลม
1487 มอเตอร์ของรถบังคับ
1488 มอเตอร์ของเรือ
1489 มอเตอร์ของลิฟท์
1490 มอเตอร์ขับเคลื่อนเกียร์
1491 มอเตอร์ขับเคลื่อนที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1492 มอเตอร์เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าของประตูม้วน
1493 มอเตอร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1494 มอเตอร์พัดลมยานพาหนะ
1495 มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
1496 มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
1497 มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับเกษตกรรม
1498 มอเตอร์ไฟฟ้าใช้เป็นเครื่องปรับและควบคุมสำหรับใช้กับปั๊มน้ำอยู่ในตัวเดียวกัน
1499 มอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1500 มอเตอร์ลูกเบี้ยวไฮดรอลิค
1501 มอเตอร์ไฮดรอลิคที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1502 มีดกลึงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1503 มีดแกะสลักไฟฟ้า
1504 มีดตัดที่เป็นส่วนของเครื่องตัด (ระบุ)
1505 มีดตัดแท่งชิ้นงานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1506 มีดตัดเหล็ก (ส่วนของเครื่องจักร)
1507 มีดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1508 มีดไฟฟ้า
1509 มือตักของรถแบ็กโฮ
1510 มือหมุนเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
1511 มู่เล่ย์ของสายพานไทน์มิ่ง
1512 มู่เล่ย์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1513 แม่แบบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
1514 แม่แบบขึ้นรูปโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1515 แม่พิมพ์ของเครื่องปั๊ม
1516 แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
1517 แม่พิมพ์ใช้กับเครื่องมือกลใช้ในการผลิตยานพาหนะ
1518 แม่พิมพ์หล่อแบบที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1519 แม่พิมพ์อัดตัดใช้ทำเกลียวตัวผู้
1520 แม่แรงไฟฟ้า
1521 แม่แรงยกของแบบรอกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
1522 แม่แรงไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1523 โม่ผสมคอนกรีต
1524 โม่ผสมปูนฉาบ
1525 ยางดูดสูญญากาศที่เป็นส่วนของเครื่องปั๊มสูญญากาศ
1526 รถกวาดถนน
1527 รถกวาดหิมะ
1528 รถเกรดดิน
1529 รถเกี่ยวและนวดข้าว
1530 รถไถนาเดินตาม
1531 รถไถพรวน
1532 รถทำความสะอาดถนน
1533 รถแบคโฮ
1534 รถปรับผิวถนน
1535 รถหน้าขุดหลังตัก
1536 รอกไฟฟ้า
1537 ระหัดวิดน้ำ
1538 รังของตลับลูกปืนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1539 รางลำเลียงสินค้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1540 เร้าเตอร์ไฟฟ้าใช้กับเครื่องจักร
1541 ลวดจุดระเบิดของเครื่องยนต์ยานพาหนะ
1542 ลวดเชื่อมสำหรับเครื่องจักรเชื่อมโลหะ
1543 ลวดปล่อยเส้นด้ายที่เป็นส่วนของเครื่องทอผ้า
1544 ล้อเจียรที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1545 ล้อตุนกำลังที่เป็นส่วนของเครื่องยนต์
1546 ล้อฟันเฟืองโซ่
1547 ล้อฟันเฟืองที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1548 ล้อฟุตลากไม้
1549 ล้อเฟืองใช้กับโซ่เดือยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1550 ล้อลับเครื่องมือที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1551 ล้อลากเครน
1552 ล้อเลื่อนของรอกโซ่
1553 ลิฟท์
1554 ลิฟท์ขนของ
1555 ลิฟท์โดยสาร
1556 ลิฟท์บรรทุกสินค้า
1557 ลิฟท์ยกรถ
1558 ลิฟท์ยกรถยนต์
1559 ลูกกระทุ้งลิ้นเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1560 ลูกกระทุ้งวาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1561 ลูกกลิ้งของสายพานลำเลียงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1562 ลูกกลิ้งทำด้วยเหล็กกล้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
1563 ลูกกลิ้งที่ใช้ในการตีขึ้นรูปโลหะ
1564 ลูกกลิ้งรีดเส้นลวดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1565 ลูกเบี้ยวที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1566 ลูกปืนเครื่องยนต์ของรถแทรคเตอร์
1567 ลูกปืนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1568 ลูกปืนเรือ
1569 ลูกพิกสำหรับทำความสะอาดท่อ
1570 ลูกรอกหมุนเฉื่อยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1571 ลูกสูบของเครื่องจักร
1572 ลูกสูบของเครื่องยนต์
1573 ลูกสูบของเครื่องยนต์แรงดัน
1574 ลูกสูบของมอเตอร์
1575 ลูกสูบรถจักรยานยนต์
1576 ลูกสูบรถยนต์
1577 ลูกสูบสำหรับโช๊คอัพยานพาหนะ
1578 ลูกหมากเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
1579 ลูกหมากช่วงล่างยานพาหนะ
1580 ลูกหมากยานพาหนะ
1581 ลูกหมากรถยนต์
1582 ลูกหมุนแบบวงก้นหอยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1583 เลื่อยจักรตัดแผ่นโลหะ
1584 เลื่อยจักรหมุนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1585 เลื่อยจิ๊กซอชนิดใช้ไฟฟ้า
1586 เลื่อยเจาะรูที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1587 เลื่อยฉลุไฟฟ้า
1588 เลื่อยชนิดใช้ไฟฟ้า
1589 เลื่อยโซ่ไฟฟ้า
1590 เลื่อยโซ่ยนต์
1591 เลื่อยตัดแผ่นไม้ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1592 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
1593 เลื่อยสายพานไฟฟ้า
1594 วงล้อเครื่องจักร
1595 วงล้อใช้งัดโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1596 วงแหวนโลหะกันรั่วภายในปั๊มน้ำ
1597 วาล์วกันการไหลย้อนของน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1598 วาล์วของเครื่องคอมเพรสเซอร์
1599 วาล์วของเครื่องจักรใช้ในการอัดและถ่ายแก๊ส
1600 วาล์วของเครื่องพ่นละอองน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1601 วาล์วของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1602 วาล์วควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1603 วาล์วควบคุมการไหลของก๊าซที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1604 วาล์วควบคุมการไหลของน้ำในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1605 วาล์วควบคุมการไหลของน้ำมันที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1606 วาล์วควบคุมน้ำมันของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1607 วาล์วควบคุมปริมาณอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1608 วาล์วควบคุมปั๊มน้ำ
1609 วาล์วใช้กำลังลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1610 วาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1611 วาล์วแบบเปิดปิดด้วยมือที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1612 วาล์วปีกผีเสื้อเป็นส่วนของเครื่องจักร
1613 วาล์วเปิดปิดโดยใช้กำลังลมอัดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1614 วาล์วเปิดปิดระบบไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1615 วาล์วระบายน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1616 วาล์วระบายไอเสียที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1617 วาล์วลดแรงดันของมอเตอร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1618 วาล์วลดแรงดันเครื่องยนต์ที่ส่วนของเครื่องจักร
1619 วาล์วโลหะของท่อส่งไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1620 สกรูล็อคสลักก้ามปูที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1621 สดึงขึงผ้าของเครื่องจักรปักผ้า
1622 สตาร์ทเตอร์ใช้กับเครื่องยนต์ (ระบุ)
1623 สตาร์ทเตอร์ใช้กับเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1624 สตาร์ทเตอร์ใช้กับมอเตอร์ (ระบุ)
1625 สตาร์ทเตอร์ใช้กับมอเตอร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1626 สตาร์ทเตอร์ใช้กับยานพาหนะ
1627 สปริงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1628 สลักก้ามปูล้อหางที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1629 สลักเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
1630 สลักยึดท่อติดโครงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1631 สลักล็อคช่องเทโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1632 สว่านชนิดทำงานด้วยระบบลม
1633 สว่านแท่นเจาะ
1634 สว่านไฟฟ้า
1635 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก
1636 สว่านลมไฟฟ้า
1637 สายเคเบิลควบคุมเครื่องจักร
1638 สายปลั๊กหัวเทียนของเครื่องยนต์
1639 สายปลั๊กหัวเทียนใช้กับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
1640 สายพานของเครื่องจักร
1641 สายพานของเครื่องจักรทำด้วยยาง
1642 สายพานของเครื่องยนต์ (ระบุ)
1643 สายพานของเครื่องลำเลียง
1644 สายพานไดนาโมของรถยนต์
1645 สายพานที่เปลี่ยนแปลงความเร็วได้ใช้กับเครื่องจักร
1646 สายพานไทน์มิ่ง
1647 สายพานพัดลม
1648 สายพานพัดลมเครื่องยนต์ของรถยนต์
1649 สายพานพัดลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1650 สายพานมอเตอร์
1651 สายพานมอเตอร์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
1652 สายพานลำเลียงสินค้า
1653 สายพานลิฟท์
1654 สายพานส่งกำลังเครื่องปรับอากาศ
1655 สายพานส่งกำลังใช้กับเครื่องจักร
1656 สายพานส่งกำลังสำหรับเครื่องยนต์ในงานอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1657 สายพานส่งกำลังสำหรับมอเตอร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1658 สายยางสำหรับเครื่องดูดฝุ่น
1659 สายเอ็นไนล่อนตัดหญ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1660 สิ่วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1661 เสื้อกระบอกสูบที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1662 ไส้กรองแก๊สใช้กับเครื่องยนต์
1663 ไส้กรองแก๊สใช้กับมอเตอร์
1664 ไส้กรองเครื่องยนต์ (ระบุ)
1665 ไส้กรองเครื่องยนต์ของเครื่องกรองอากาศ
1666 ไส้กรองเครื่องยนต์ของเครื่องปรับอากาศ
1667 ไส้กรองเชื้อเพลิง
1668 ไส้กรองตะกอนหม้อน้ำเครื่องยนต์
1669 ไส้กรองที่เป็นส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
1670 ไส้กรองน้ำมัน
1671 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
1672 ไส้กรองน้ำมันเครื่องยนต์
1673 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
1674 ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น
1675 ไส้กรองอากาศ (ระบุ)
1676 ไส้กรองอากาศในเครื่องยนต์
1677 ไส้กรองอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใช้กับเครื่องเป่าลม
1678 ไส้กรองอากาศสำหรับเครื่องยนต์ยานพาหนะทางบก
1679 หน้าแปลนของเครื่องสูบน้ำ
1680 หน้าแว่นบดอาหารที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1681 หม้อกรองของเหลวที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
1682 หม้อกรองเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
1683 หม้อกรองน้ำมันเครื่องยนต์
1684 หม้อกรองอากาศของเครื่องยนต์
1685 หม้อกรองอากาศของมอเตอร์ยานพาหนะ
1686 หม้อกรองอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1687 หม้อกักก๊าซแรงดันลูกสูบของเครื่องยนต์
1688 หม้อกักไอเสียเครื่องยนต์
1689 หม้อน้ำของระบบหล่อเย็นใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
1690 หม้อน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1691 หม้อน้ำรถจักรยานยนต์
1692 หม้อน้ำรถยนต์
1693 หม้อน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์
1694 หม้อน้ำระบายความร้อนของมอเตอร์
1695 หม้อหล่อเย็นน้ำมันหล่อลื่น
1696 หม้อไอน้ำของเครื่องยนต์
1697 ห้องเกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1698 หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์
1699 หัวเกียร์ของเครื่องจักร
1700 หัวเกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
1701 หัวจับดอกสว่านไฟฟ้า
1702 หัวเจาะของรถแบ็กโฮ
1703 หัวเจาะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1704 หัวฉีดแก๊สในรถยนต์
1705 หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
1706 หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
1707 หัวดูดของเครื่องดูดฝุ่น
1708 หัวตัดวัตถุที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1709 หัวเทียนเครื่องยนต์
1710 หัวเทียนจุดระเบิดของเครื่องยนต์ยานพาหนะทางบก
1711 หัวเทียนจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง
1712 หัวเทียนจุดระเบิดสันดาบภายในของเครื่องยนต์
1713 หัวเทียนใช้กับรถจักรยานยนต์
1714 หัวเทียนรถยนต์
1715 หัวเผาที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล
1716 หัวแร้งบัดกรีชนิดใช้แก๊ส
1717 หัวแร้งบัดกรีชนิดใช้ไฟฟ้า
1718 หัวแร้งไฟฟ้า
1719 หัวสว่านที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1720 หัวหนีบดอกสว่านไฟฟ้า
1721 หัวอัดแก๊สในรถยนต์
1722 หินเจียรที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1723 หุ่นยนต์ขนย้ายสิ่งของ
1724 หุ่นยนต์ที่ใช้ดูดฝุ่น
1725 หุ่นยนต์ที่ใช้ตัดหญ้า
1726 หุ่นยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
1727 หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
1728 หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
1729 หุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรใช้ในการผลิต
1730 เหล็กตรงยึดแขนยกไถที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1731 เหล็กถ่วงน้ำหนักที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1732 เหล็กประกับยึดราวใบปาดดินที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1733 แหวนจารบีที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1734 แหวนยางโอริงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1735 แหวนยางโอริงที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
1736 แหวนลูกปืนของตลับลูกปืน
1737 แหวนลูกสูบของเครื่องยนต์
1738 แหวนโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1739 อุปกรณ์ตักดินที่เป็นส่วนของเครื่องจักรขนย้ายดิน
1740 อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!