รายการสินค้าจำพวกที่ 11

รายการสินค้าจำพวกที่ 11
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้แสงสว่าง ให้ความร้อน กำเนิดไอน้ำ ปรุงอาหาร ทำให้เย็น ทำให้แห้ง ระบายอากาศ จ่ายน้ำและสุขอนามัย

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ 

1 กรอบใส่หลอดไฟฟ้าใช้ติดตั้งติดกับเพดาน
2 กระจกครอบดวงไฟ
3 กระจกสำหรับตู้โชว์ที่มีลักษณะเป็นตู้เย็น
4 กระจุ๊บสำหรับเสียบหลอดไฟ
5 กระติกน้ำแบบเหยือกชนิดใช้ไฟฟ้า
6 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
7 กระทะก้นลึกชนิดใช้ไฟฟ้า
8 กระทะไฟฟ้า
9 กระบอกฉีดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทำความร้อนเพื่อป้องกันน้ำแข็งเกาะยานพาหนะ
10 กระบอกปัสสาวะแบบพกพา
11 กระบอกไฟฉาย
12 กระบอกใส่ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
13 กระเป๋าน้ำร้อน
14 กระเป๋าอุ่นอาหารไฟฟ้า
15 กระเปาะหลอดไฟฟ้า
16 กล่องเก็บความเย็นไฟฟ้า
17 กล่องขานีออน
18 กล่องขี้เถ้าเตาเผา
19 กล่องแช่แข็ง
20 กล่องแช่เย็น
21 กล่องทำความเย็นไฟฟ้า
22 กล่องทำน้ำแข็ง
23 กล่องพัดลมเครื่องปรับอากาศ
24 ก๊อกของแท็งก์น้ำ
25 ก๊อกน้ำ
26 ก๊อกน้ำใช้ผสมน้ำ
27 ก๊อกน้ำที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 ก๊อกน้ำที่ควบคุมโดยหน่วยวัดปริมาณความร้อนจากแสงอินฟราเรด
29 ก๊อกอ่างน้ำ
30 ก๊อกอ่างล้างหน้า
31 กาต้มกาแฟไฟฟ้า
32 กาต้มชาไฟฟ้า
33 กาต้มน้ำไฟฟ้า
34 ก้านฝักบัว
35 ขดลวดความร้อนของเครื่องทำความร้อน
36 ขดลวดส่วนของเครื่องติดตั้งเพื่อให้ความเย็นและความร้อน
37 ขดลวดให้แสงสว่างใช้กับหลอดไฟ
38 ขวดน้ำร้อน
39 ข้อต่อหลอดไฟ
40 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
41 ขั้วหลอดไฟนีออน
42 ขั้วหลอดไฟฟ้า
43 ขาตั้งโคมไฟ
44 ขาตั้งตะเกียง
45 ขาตั้งตู้เย็น
46 ขาตั้งเตาแก๊ส
47 ขาตั้งหม้อใช้กับเตาแก๊ส
48 ขาตั้งอ่างล้างหน้าที่เป็นส่วนของสุขภัณฑ์
49 ขาตั้งอ่างอาบน้ำ
50 ขายึดหลอดไฟฟ้า
51 ขายึดหัวฝักบัว
52 คบเพลิง
53 คบเพลิงไฟฟ้า
54 คบไฟ
55 คบไฟไฟฟ้า
56 คอยล์ทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
57 คอยล์ทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศใช้กับยานพานะ
58 เครื่องกรอง (ระบุ)(ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร)
59 เครื่องกรองกลิ่นไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
60 เครื่องกรองก๊าซไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
61 เครื่องกรองกาแฟไฟฟ้า
62 เครื่องกรองของเหลวไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
63 เครื่องกรองไขมันไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
64 เครื่องกรองความชื้นไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
65 เครื่องกรองที่มีแผ่นฟองน้ำใช้ในการกรองก๊าซที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
66 เครื่องกรองที่มีแผ่นฟองน้ำใช้ในการกรองของเหลวที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
67 เครื่องกรองน้ำ
68 เครื่องกรองน้ำใช้กับสระว่ายน้ำ
69 เครื่องกรองน้ำใช้กับอ่างน้ำร้อน
70 เครื่องกรองน้ำใช้ในที่เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ
71 เครื่องกรองน้ำดื่ม
72 เครื่องกรองน้ำดื่มไฟฟ้า
73 เครื่องกรองน้ำนมที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
74 เครื่องกรองน้ำในตู้ปลา
75 เครื่องกรองน้ำไฟฟ้า
76 เครื่องกรองน้ำมันที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
77 เครื่องกรองน้ำแร่
78 เครื่องกรองสารเคมีที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
79 เครื่องกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
80 เครื่องกรองอากาศชนิดใช้ประจุไฟฟ้า
81 เครื่องกรองอากาศใช้กับยานพาหนะ
82 เครื่องกรองอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม
83 เครื่องกรองอากาศในสระว่ายน้ำ
84 เครื่องกรองอากาศสำหรับใช้ในครัวเรือน
85 เครื่องกระจายความร้อน
86 เครื่องกระจายความร้อนไฟฟ้า
87 เครื่องกระจายน้ำ
88 เครื่องกระจายแสง
89 เครื่องกระจายอากาศ
90 เครื่องกลั่นก๊าซที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
91 เครื่องกลั่นถ่านหิน
92 เครื่องกลั่นน้ำทะเล
93 เครื่องกลั่นน้ำที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
94 เครื่องกลั่นน้ำเสียที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
95 เครื่องกำจัดกลิ่นที่ใช้กับชักโครก
96 เครื่องกำจัดกลิ่นที่ใช้กับตู้เย็น
97 เครื่องกำจัดกลิ่นในอากาศ
98 เครื่องกำจัดกลิ่นในอากาศชนิดใช้ไฟฟ้า
99 เครื่องกำจัดของเสียโดยใช้ความร้อนที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
100 เครื่องกำจัดความชื้น
101 เครื่องกำจัดน้ำเสีย
102 เครื่องกำจัดไอน้ำแข็งสำหรับรถยนต์
103 เครื่องกำเนิดไอน้ำ
104 เครื่องกำเนิดไอออนใช้ในการบำบัดอากาศ
105 เครื่องเก็บความเย็น
106 เครื่องเก็บความร้อน
107 เครื่องเก็บคืนก๊าซที่ได้จากการเผาแยกสลายขยะด้วยความร้อน
108 เครื่องเก็บน้ำแข็งชนิดใช้ไฟฟ้า
109 เครื่องเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
110 เครื่องเก็บหมอก
111 เครื่องควบคุมกลิ่น
112 เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สของเตาแก๊ส
113 เครื่องควบคุมการทำงานของเครื่องทำความร้อนสำหรับยานพาหนะ
114 เครื่องควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศสำหรับยานพาหนะ
115 เครื่องควบคุมการปรับอากาศ
116 เครื่องควบคุมการปิดเปิดของประตูน้ำ
117 เครื่องควบคุมการฟอกอากาศ
118 เครื่องควบคุมแก๊ส
119 เครื่องควบคุมความชื้น
120 เครื่องควบคุมเครื่องดูดควัน
121 เครื่องควบคุมทางลม
122 เครื่องควบคุมไฟของยานพาหนะระบบอัตโนมัติ
123 เครื่องควบคุมไฟบนเวที
124 เครื่องควบคุมมลพิษทางน้ำ
125 เครื่องควบคุมแสงไฟ
126 เครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์
127 เครื่องควบแน่นก๊าซที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
128 เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ
129 เครื่องคั่วกาแฟ
130 เครื่องคั่วกาแฟไฟฟ้า
131 เครื่องฆ่าเชื้อใช้ในทางการแพทย์
132 เครื่องฆ่าเชื้อใช้ในห้องทดลอง
133 เครื่องฆ่าเชื้อในการประกอบอาหารใช้ในครัวเรือน
134 เครื่องฆ่าเชื้อในน้ำ
135 เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ
136 เครื่องฆ่าเชื้อไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้ในทางการแพทย์
137 เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์
138 เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำใช้ในห้องทดลอง
139 เครื่องฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
140 เครื่องฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
141 เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต
142 เครื่องจ่ายก๊าซที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
143 เครื่องจ่ายกาแฟ
144 เครื่องจ่ายคลอรีน
145 เครื่องจ่ายเครื่องดื่มชนิดทำความเย็นในตัว
146 เครื่องจ่ายเครื่องดื่มไฟฟ้า
147 เครื่องจ่ายแชมพูไฟฟ้า
148 เครื่องจ่ายน้ำ
149 เครื่องจ่ายน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์
150 เครื่องจ่ายน้ำแข็ง
151 เครื่องจ่ายน้ำดื่ม
152 เครื่องจ่ายน้ำผลไม้
153 เครื่องจ่ายน้ำพุ
154 เครื่องจ่ายน้ำเย็น
155 เครื่องจ่ายน้ำร้อน
156 เครื่องจ่ายน้ำร้อน น้ำเย็นอัตโนมัติ
157 เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ
158 เครื่องจ่ายยาฆ่าเชื้อใช้ในห้องน้ำ
159 เครื่องจ่ายสบู่ไฟฟ้า
160 เครื่องชงกาแฟไฟฟ้า
161 เครื่องชงเครื่องดื่มชนิดใช้ไฟฟ้า
162 เครื่องชงชาไฟฟ้า
163 เครื่องแช่แข็งขนาดใหญ่
164 เครื่องแช่เครื่องดื่มชนิดใช้ไฟฟ้า
165 เครื่องแช่น้ำเย็น
166 เครื่องแช่เย็น
167 เครื่องแช่เย็นใช้ในห้องทดลอง
168 เครื่องดับกลิ่นในอากาศ
169 เครื่องดูดแก๊สในผักและผลไม้
170 เครื่องดูดควันแบบมีหน้าต่าง
171 เครื่องดูดควันไฟชนิดใช้ไฟฟ้า
172 เครื่องดูดควันไฟฟ้า
173 เครื่องดูดควันสำหรับใช้ในครัว
174 เครื่องดูดความชื้น
175 เครื่องดูดความเย็น
176 เครื่องดูดความร้อน
177 เครื่องดูดอากาศ
178 เครื่องดูดอากาศใช้ในอุตสาหกรรม
179 เครื่องต้มขวดนม
180 เครื่องต้มไข่ชนิดใช้ไฟฟ้า
181 เครื่องต้มชา กาแฟไฟฟ้า
182 เครื่องต้มน้ำไฟฟ้า
183 เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าสำหรับห้องซักรีด
184 เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ
185 เครื่องต้านรังสีปรมาณู
186 เครื่องติดตั้งเครื่องทำความร้อน
187 เครื่องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
188 เครื่องติดตั้งเครื่องมือสำหรับสถานีนิวเคลียร์ขนาดใหญ่
189 เครื่องติดตั้งทางเดินน้ำ
190 เครื่องติดตั้งทำความเย็น
191 เครื่องติดตั้งทำน้ำเย็น
192 เครื่องติดตั้งทำน้ำร้อน
193 เครื่องติดตั้งทำน้ำให้หายกระด้าง
194 เครื่องติดตั้งทำให้แห้ง (ระบุ)
195 เครื่องติดตั้งบำบัดน้ำและสิ่งโสโครก
196 เครื่องติดตั้งปล่องระบายอากาศเพื่อการจ่ายน้ำประปา
197 เครื่องติดตั้งแปรรูปเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
198 เครื่องติดตั้งระบายอากาศ
199 เครื่องติดตั้งระบายอากาศในรถยนต์
200 เครื่องติดตั้งส่งความร้อน
201 เครื่องติดตั้งสำหรับกรองน้ำดื่มใช้ในครัวเรือน
202 เครื่องติดตั้งสำหรับกรองน้ำดื่มใช้ในอุตสาหกรรม
203 เครื่องติดตั้งสำหรับกรองอากาศ
204 เครื่องติดตั้งสำหรับจ่ายน้ำ
205 เครื่องติดตั้งอ่างสุขภัณฑ์
206 เครื่องตุ๋นไฟฟ้า
207 เครื่องเติมถ่านหิน
208 เครื่องเติมสารให้ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
209 เครื่องเติมอากาศ
210 เครื่องถ่ายเทความร้อนที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
211 เครื่องถ่ายเทอากาศ
212 เครื่องทอดอาหารไฟฟ้า
213 เครื่องทั้งชุดใช้บำบัดน้ำและสิ่งโสโครก
214 เครื่องทำก๊าซไอเสียให้บริสุทธิ์
215 เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่ไฟฟ้า
216 เครื่องทำเกล็ดน้ำแข็ง
217 เครื่องทำขนมเครป
218 เครื่องทำขนมปัง
219 เครื่องทำขนมปังชนิดใช้ไฟฟ้า
220 เครื่องทำขนมปังอัตโนมัติ
221 เครื่องทำขนมปังอัตโนมัติที่ใช้ในครัวเรือน
222 เครื่องทำขนมโมจิ
223 เครื่องทำขนมวาฟเฟิลไฟฟ้า
224 เครื่องทำของเหลวให้เย็นที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
225 เครื่องทำข้าวโพดคั่ว
226 เครื่องทำควัน
227 เครื่องทำความชื้น
228 เครื่องทำความเย็น
229 เครื่องทำความเย็นเครื่องดื่ม
230 เครื่องทำความเย็นใช้กับรถบรรทุก
231 เครื่องทำความเย็นแบบจุดเยือกแข็ง
232 เครื่องทำความเย็นแบบระเหย
233 เครื่องทำความเย็นและแช่แข็ง
234 เครื่องทำความเย็นอาหาร
235 เครื่องทำความร้อน (ระบุชนิด)
236 เครื่องทำความร้อนชนิดใช้แก๊ส
237 เครื่องทำความร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
238 เครื่องทำความร้อนชนิดใช้ไอน้ำ
239 เครื่องทำความร้อนชนิดที่ใช้ระบบการเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่มีความถี่สูง
240 เครื่องทำความร้อนชนิดพกพาที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
241 เครื่องทำความร้อนชนิดวางใต้ผ้าห่มที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
242 เครื่องทำความร้อนใช้กับยานพาหนะ
243 เครื่องทำความร้อนใช้ละลายน้ำแข็งเกาะกระจกยานพาหนะ
244 เครื่องทำความร้อนติดผนัง
245 เครื่องทำความร้อนในตู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
246 เครื่องทำความร้อนในสระว่ายน้ำ
247 เครื่องทำความร้อนในห้องอาบน้ำ
248 เครื่องทำความร้อนระบบใบพัดชนิดใช้น้ำมันก๊าด
249 เครื่องทำความร้อนระบบใบพัดชนิดใช้ไฟฟ้า
250 เครื่องทำความร้อนระบบแสงอินฟาเรด
251 เครื่องทำความร้อนระบบอิเล็กทรอนิกส์
252 เครื่องทำความอุ่นเท้าไฟฟ้า
253 เครื่องทำเค้กไฟฟ้า
254 เครื่องทำช็อกโกแลตฟองดู
255 เครื่องทำแซนด์วิชไฟฟ้า
256 เครื่องทำแซนด์วิชไส้แฮมกับเนยแข็งชนิดใช้ไฟฟ้า
257 เครื่องทำโดนัท
258 เครื่องทำน้ำแข็งไฟฟ้า
259 เครื่องทำน้ำแข็งใส
260 เครื่องทำน้ำจืดจากน้ำทะเล
261 เครื่องทำน้ำดื่ม
262 เครื่องทำน้ำดื่มไฟฟ้าที่อัดก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์
263 เครื่องทำน้ำนมไฟฟ้า
264 เครื่องทำน้ำพุ
265 เครื่องทำน้ำเย็น
266 เครื่องทำน้ำร้อนชนิดใช้แก๊ส
267 เครื่องทำน้ำร้อนชนิดติดตั้งกับที่
268 เครื่องทำน้ำร้อนชนิดพกพา
269 เครื่องทำน้ำร้อนชนิดไหลต่อเนื่อง
270 เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังแสงอาทิตย์
271 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า
272 เครื่องทำน้ำอุ่น
273 เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดใช้แก๊ส
274 เครื่องทำประจุไฟฟ้าสำหรับฟอกอากาศใช้ในครัวเรือน
275 เครื่องทำผ้าเย็นไฟฟ้า
276 เครื่องทำพิซซ่าไฟฟ้า
277 เครื่องทำแพนเค้ก
278 เครื่องทำโยเกิร์ต
279 เครื่องทำโยเกิร์ตชนิดใช้ไฟฟ้า
280 เครื่องทำเส้นพาสต้าไฟฟ้า
281 เครื่องทำเส้นเฟรนซ์ฟราย
282 เครื่องทำให้ของเหลวเย็น
283 เครื่องทำให้ข้าวเย็นชนิดใช้ไฟฟ้า
284 เครื่องทำให้จานแห้ง
285 เครื่องทำให้ที่นอนอุ่น
286 เครื่องทำให้นมเย็น
287 เครื่องทำให้น้ำระเหย
288 เครื่องทำให้ผมแห้ง
289 เครื่องทำให้ผมแห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
290 เครื่องทำให้เสียงเบาสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
291 เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้งด้วยความร้อน
292 เครื่องทำให้อากาศมีกลิ่นหอมไฟฟ้า
293 เครื่องทำให้อากาศหมุนเวียน
294 เครื่องทำให้อากาศแห้ง
295 เครื่องทำให้อากาศแห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
296 เครื่องทำให้อากาศอุ่น
297 เครื่องทำให้อากาศอุ่นชนิดใช้แก๊ส
298 เครื่องทำให้อากาศอุ่นชนิดใช้น้ำมันก๊าด
299 เครื่องทำให้อากาศอุ่นชนิดใช้ไฟฟ้า
300 เครื่องทำออกซิเจนในตู้ปลา
301 เครื่องทำไอน้ำใช้ในทางการแพทย์
302 เครื่องทำไอน้ำร้อน
303 เครื่องทำไอศกรีมชนิดใช้ไฟฟ้า
304 เครื่องทำฮอตดอกไฟฟ้า
305 เครื่องทำแฮมเบอร์เกอร์ไฟฟ้า
306 เครื่องนำความร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
307 เครื่องนึ่งขวดนม
308 เครื่องนึ่งขวดนมชนิดใช้ไฟฟ้า
309 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคใช้ในทางการแพทย์
310 เครื่องบ่มใบยาสูบ
311 เครื่องบำบัดกลิ่นน้ำเสีย
312 เครื่องบำบัดแก๊สพิษ
313 เครื่องบำบัดของเสีย
314 เครื่องบำบัดของเสียจากกัมมันตรังสี
315 เครื่องบำบัดน้ำเพื่อป้องกันการเกิดตะกัน
316 เครื่องบำบัดน้ำเสีย
317 เครื่องบำบัดอุจจาระ
318 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
319 เครื่องปรับสภาพน้ำ
320 เครื่องปรับสภาพโมเลกุลน้ำ
321 เครื่องปรับสภาพโลหะในน้ำ
322 เครื่องปรับแสง
323 เครื่องปรับอากาศ
324 เครื่องปรับอากาศชนิดใช้แก๊ส
325 เครื่องปรับอากาศใช้กับยานพาหนะ
326 เครื่องปรับอากาศใช้ติดตั้งอาคารขนาดใหญ่
327 เครื่องปรับอากาศใช้ในบ้าน
328 เครื่องปรับอากาศติดรถยนต์
329 เครื่องปรับอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์
330 เครื่องปรับอากาศและฆ่าเชื้อด้วยโอโซน
331 เครื่องปรับอุณหภูมิ
332 เครื่องปรับอุณหภูมิสู่สภาพเดิมสำหรับเครื่องทำความเย็น
333 เครื่องปล่อยลมร้อน
334 เครื่องปล่อยแสงอินทรีย์สำหรับให้แสงสว่าง
335 เครื่องป้องกันแสงจ้า
336 เครื่องป้องกันแสงจ้าใช้กับรถยนต์
337 เครื่องป้องกันแสงใช้กับไฟยานพาหนะ
338 เครื่องปิ้งขนมปังชนิดใช้ไฟฟ้า
339 เครื่องปิ้งขนมปังชนิดใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
340 เครื่องปิ้ง-ย่างชนิดใช้ไฟฟ้า
341 เครื่องปิ้ง-ย่างบาบีคิวชนิดใช้ไฟฟ้า
342 เครื่องเป่าขยะให้แห้ง
343 เครื่องเป่าผมไฟฟ้า
344 เครื่องเป่ามือไฟฟ้า
345 เครื่องเป่ามือไฟฟ้าที่ใช้ในห้องน้ำ
346 เครื่องเป่าลมปล่องไฟ
347 เครื่องผลิตไอออนสำหรับบำบัดน้ำหรืออากาศ
348 เครื่องผสมน้ำที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำอุ่น
349 เครื่องพ่นจับฝุ่นละอองแบบแห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
350 เครื่องเพิ่มปริมาณความชื้นในอากาศ
351 เครื่องเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
352 เครื่องฟอกอากาศ
353 เครื่องฟอกอากาศใช้กับยานพาหนะ
354 เครื่องฟอกอากาศใช้ในการบำบัดของเสีย
355 เครื่องฟอกอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์
356 เครื่องไฟฟ้าสถิตย์สำหรับฟอกอากาศ
357 เครื่องย่างเนื้อที่มีเหล็กเสียบหมุนได้ชนิดใช้ไฟฟ้า
358 เครื่องแยกก๊าซ
359 เครื่องแยกกำมะถัน
360 เครื่องแยกเกลือออกจากน้ำ
361 เครื่องแยกของเสียที่เป็นของเหลว
362 เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
363 เครื่องแยกไอออนออกจากน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
364 เครื่องรมควัน
365 เครื่องระบายแก๊ส
366 เครื่องระบายของเหลว
367 เครื่องระบายควัน
368 เครื่องระบายความร้อน
369 เครื่องระบายอากาศ
370 เครื่องระบายอากาศชนิดใช้ไฟฟ้า
371 เครื่องระบายอากาศใช้กับยานพาหนะ
372 เครื่องระเหยก๊าซ
373 เครื่องระเหยน้ำหอมไฟฟ้า
374 เครื่องรีดผ้าเรียบด้วยระบบไอน้ำ
375 เครื่องรีดพร้อมตัดเส้นพาสต้าไฟฟ้า
376 เครื่องลดความชื้นในอากาศ
377 เครื่องลดความร้อน
378 เครื่องละลายขี้ผึ้งโดยใช้ไฟฟ้า
379 เครื่องละลายน้ำแข็ง
380 เครื่องละลายโปรตีนใช้ในการต่อผมชนิดใช้ไฟฟ้า
381 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพร้อมระบบระบายอากาศที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
382 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแรงดันสูงที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
383 เครื่องสูบความร้อนที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
384 เครื่องหมุนเวียนน้ำสำหรับทำให้เครื่องเชื่อมเย็น
385 เครื่องหมุนเหล็กย่าง
386 เครื่องหรี่พัดลมชนิดใช้ไฟฟ้า
387 เครื่องให้แสงสว่างด้วยไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)(ระบุ)
388 เครื่องอบกาแฟ
389 เครื่องอบขนม
390 เครื่องอบขนมปัง
391 เครื่องอบข้าว
392 เครื่องอบฆ่าเชื้อ
393 เครื่องอบจาน ชาม
394 เครื่องอบใช้สำหรับทำยาสูบให้ร้อน
395 เครื่องอบซาวน่า
396 เครื่องอบซาวน่าใช้กับหน้า
397 เครื่องอบตัว
398 เครื่องอบผมที่ใช้แสงอินฟาเรด
399 เครื่องอบผมไฟฟ้า
400 เครื่องอบผมระบบไอน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
401 เครื่องอบผลไม้
402 เครื่องอบผ้า
403 เครื่องอบผ้าไฟฟ้า
404 เครื่องอบเม็ดพลาสติก
405 เครื่องอบสี
406 เครื่องอบหน้าระบบไอน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
407 เครื่องอบแห้ง (ระบุ)
408 เครื่องอบอาหาร
409 เครื่องอัดก๊าซไฟฟ้าที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
410 เครื่องอุ่นกระป๋อง
411 เครื่องอุ่นขนมปัง
412 เครื่องอุ่นขวดนม
413 เครื่องอุ่นขวดนมไฟฟ้า
414 เครื่องอุ่นจาน ถ้วย ชามไฟฟ้า
415 เครื่องอุ่นอาหารไฟฟ้า
416 โคมตะเกียงไฟฟ้า
417 โคมตะแกรงไฟฟ้า
418 โคมตะแกรงสะท้อนแสงหลอดไฟ
419 โคมไฟ
420 โคมไฟแก้วเจียระไน
421 โคมไฟฉุกเฉิน
422 โคมไฟชนิดกันน้ำ
423 โคมไฟชนิดแขวน
424 โคมไฟชนิดมีปากหนีบ
425 โคมไฟชนิดมือถือ
426 โคมไฟชนิดส่องรอบทิศ
427 โคมไฟชนิดเสา
428 โคมไฟใช้กับยานพาหนะ
429 โคมไฟใช้ในการถ่ายรูป
430 โคมไฟใช้ในเหมือง
431 โคมไฟใช้ประดับ
432 โคมไฟตั้งโต๊ะ
433 โคมไฟตั้งพื้น
434 โคมไฟติดกำแพง
435 โคมไฟติดตั้งเวที
436 โคมไฟติดตามถนน
437 โคมไฟติดตามทางเดิน
438 โคมไฟติดฝาผนัง
439 โคมไฟทองเหลือง
440 โคมไฟทำด้วยแก้ว
441 โคมไฟทำด้วยพลาสติก
442 โคมไฟทำด้วยโลหะ
443 โคมไฟทำด้วยอะลูมิเนียม
444 โคมไฟนิรภัย
445 โคมไฟแบบจีน
446 โคมไฟโปรเจ็คเตอร์ไฟฟ้า
447 โคมไฟฟ้าที่มีตัวครอบสะท้อนแสงไฟและที่มีหนีบยึด
448 โคมไฟระย้า
449 โคมไฟสำหรับใช้กับหลอดชนิดมีไส้
450 โคมไฟอัลตร้าไวโอเลตที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
451 โครงโคมไฟ
452 โครงตะเกียง
453 โครงเตาปฏิกรณ์
454 โครงโลหะของเตาอบ
455 โครงหลอดไฟ
456 โครงเหล็กสำหรับตั้งภาชนะบนเตาไฟ
457 จานอุ่นอาหารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องไมโครเวฟ
458 ช่องระบายความร้อนที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ
459 ชักโครกในห้องน้ำ
460 ชักโครกอัจฉริยะ
461 ชุดก๊อกน้ำ
462 ชุดก๊อกปิดเปิดน้ำร้อนและน้ำเย็น
463 ชุดเครื่องปรับอากาศ
464 ชุดโคมไฟและพัดลมเพดาน
465 ชุดชักโครก
466 ชุดติดตั้งอ่างอาบน้ำ
467 ชุดเตาปิ้ง ย่างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบอาหาร
468 ชุดประตูเปิด ปิดน้ำ
469 ชุดแผ่นกรองน้ำในตู้ปลา
470 ชุดแผ่นปรับลมสำหรับทำความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
471 ชุดฝักบัวอาบน้ำ
472 ชุดรางหลอดไฟฟ้า
473 ชุดหลอดไฟตัดหมอก
474 ชุดหลอดไฟท้ายรวมสำหรับยานพาหนะทางบก
475 ชุดหลอดไฟฟ้า
476 ชุดหลอดไฟแสงสว่างไดนาโมสำหรับรถจักรยาน
477 ชุดหลอดไฟหน้ารวมสำหรับยานพาหนะทางบก
478 ชุดห้องอาบน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำในตัว
479 ชุดอ่างซิงก์ล้างจาน
480 ซุ้มไฟประดับเพดาน
481 ฐานตั้งอ่างล้างหน้า
482 ฐานติดตั้งโคมไฟ
483 ฐานรองเตาแก๊ส
484 ฐานรองเตาไฟฟ้า
485 ไดร์เป่าผม
486 ตะกรันในเตาไฟ
487 ตะเกียง
488 ตะเกียงเจ้าพายุ
489 ตะเกียงใช้ในห้องทดลอง
490 ตะเกียงที่ใช้ขจัดความเปียกชื้น
491 ตะเกียงที่ใช้ในการประกอบอาหาร
492 ตะเกียงน้ำมัน
493 ตะเกียงนิรภัย
494 ตะเกียงเผาให้ความร้อน
495 ตะเกียงพ่นไฟ
496 ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์
497 ตะเกียงไฟ
498 ตะเกียงไฟฟ้า
499 ตะแกรงเตา
500 ตะแกรงเตาแก๊ส
501 ตะแกรงนำความร้อนของเตาอบ
502 ตะแกรงนำความร้อนชนิดใช้แก๊ส
503 ตะแกรงนำความร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
504 ตะแกรงนำความร้อนทำด้วยเซรามิค
505 ตะแกรงระบายอากาศ
506 ตะแกรงเหล็กย่างของเครื่องปิ้งย่างไฟฟ้า
507 ตัวควบคุมการไหลของอากาศในเครื่องดูดควัน
508 ตัวควบคุมความดันน้ำ
509 ตัวควบคุมความดันน้ำใช้ในการชลประทาน
510 ตัวตัดความเย็นในระบบไฟของคอมเพรสเซอร์ในเครื่องปรับอากาศ
511 ตัวปรับความดันแก๊ส
512 ตัวเป่าลมร้อนในเตาอบ
513 ตัวยึดโคมไฟ
514 ตัวยึดหลอดไฟจากแสงโซล่าร์
515 ตัวยึดหลอดไฟบนเวที
516 ตัวเรือนไส้กรองใช้ในการกรองของไหลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
517 ตัวหน่วงความร้อนสำหรับเตาอบไฟฟ้า
518 ตู้กรองน้ำดื่ม
519 ตู้เก็บน้ำแข็ง
520 ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในห้องทดลอง
521 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้ในห้องทดลอง
522 ตู้คอนเทนเนอร์ที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็น
523 ตู้ฆ่าเชื้อโรคสำหรับช้อน ส้อม ด้วยความร้อน
524 ตู้แช่แข็งไฟฟ้า
525 ตู้แช่เครื่องดื่มไฟฟ้า
526 ตู้แช่น้ำนมไฟฟ้า
527 ตู้แช่เย็นไฟฟ้า
528 ตู้แช่เย็นไฟฟ้าที่ใช้ในห้องทดลอง
529 ตู้แช่เย็นไอศกรีมชนิดใช้ไฟฟ้า
530 ตู้โชว์เค้กที่มีลักษณะเป็นตู้เย็น
531 ตู้โชว์สินค้าที่เป็นตู้แช่แข็ง
532 ตู้ทำความเย็นสำหรับบรรจุสินค้า
533 ตู้ทำน้ำแข็งไฟฟ้า
534 ตู้น้ำเย็นไฟฟ้า
535 ตู้น้ำร้อนไฟฟ้า
536 ตู้ปลอดเชื้อใช้ในห้องทดลองที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
537 ตู้ปลอดเชื้อสำหรับป้องกันชีวะวัตถุที่เป็นอันตรายใช้ในห้องทดลอง
538 ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อโรคใช้ในห้องทดลองที่ไม่ใช่ทางการแพทย์
539 ตู้เย็นเก็บศพ
540 ตู้เย็นไฟฟ้า
541 ตู้เย็นและตู้แช่แข็งไฟฟ้าในเครื่องเดียวกัน
542 ตู้อบฆ่าเชื้อโรค
543 ตู้อบซาวน่า
544 ตู้อบตัว
545 ตู้อบผ้าแห้งไฟฟ้า
546 ตู้อบเม็ดพลาสติก
547 ตู้อบอาหารไฟฟ้า
548 ตู้อบไอน้ำ
549 ตู้อบไอน้ำสมุนไพรที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
550 ตู้อาบน้ำ
551 ตู้อาบน้ำฝักบัว
552 ตู้อุ่นอาหาร
553 เตาแก๊ส
554 เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ
555 เตาแก๊สชนิดมีฐานตั้ง
556 เตาแก๊สชนิดหลายหัวเตา
557 เตาแก๊สที่ใช้ในอุตสาหกรรม
558 เตาแก๊สที่มีเตาไฟฟ้ารวมอยู่ด้วย
559 เตาแก๊สที่มีเตาอบในตัว
560 เตาแก๊สแบบตู้
561 เตาต้มน้ำไฟฟ้า
562 เตาถ่าน
563 เตาถ่านชนิดไร้ควัน
564 เตาทอดที่มีเตาอบในตัวชนิดใช้ไฟฟ้า
565 เตาทอดไฟฟ้า
566 เตาทอดอาหารหลุมลึกไฟฟ้า
567 เตาทอดอาหารหลุมลึกไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม
568 เตาน้ำมันก๊าด
569 เตาน้ำมันโซล่า
570 เตาบาร์บีคิวไฟฟ้า
571 เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
572 เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
573 เตาปิ้งย่างชนิดใช้ก๊าซ
574 เตาปิ้งย่างไฟฟ้า
575 เตาผิง
576 เตาผิงไฟฟ้า
577 เตาเผาขยะ
578 เตาเผาขยะไฟฟ้า
579 เตาเผาที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง
580 เตาเผาที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง
581 เตาเผาที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
582 เตาเผาที่ใช้ในอุตสาหกรรม
583 เตาเผาที่ใช้ออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิง
584 เตาเผาที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง
585 เตาเผาแบบหมุนชนิดใช้ไฟฟ้า
586 เตาเผาไฟฟ้า
587 เตาพลังงานแสงอาทิตย์
588 เตาไฟ
589 เตาไฟชนิดใช้แก๊ส
590 เตาไฟฟ้า
591 เตาไฟฟ้าที่เป็นแผ่นโลหะ
592 เตาไฟฟ้าที่มีเตาแก๊สรวมอยู่ด้วย
593 เตาไฟฟ้าระบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหลายหัว
594 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
595 เตาไมโครเวฟ
596 เตาหลอมที่ไม่ใช้ในการทดลอง (ระบุหลอม..)
597 เตาหลอมโลหะ
598 เตาหลอมโลหะชนิดใช้ไฟฟ้า
599 เตาหลอมโลหะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
600 เตาหลอมเหล็ก
601 เตาอบขนม
602 เตาอบขนมปังไฟฟ้า
603 เตาอบขนมวาฟเฟิลไฟฟ้า
604 เตาอบชนิดใช้แก๊ส
605 เตาอบชนิดเป่าความร้อน
606 เตาอบที่ไม่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
607 เตาอบเนื้อ
608 เตาอบพิซซ่า
609 เตาอบไฟฟ้า
610 เตาอบแม่เหล็กไฟฟ้า
611 เตาอบไอน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
612 เตาอาร์คไฟฟ้าสำหรับถลุงแร่
613 เตาอุปกรณ์นิวเคลียร์
614 ถังขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนของเครื่องทำความเย็นของตู้แช่
615 ถังดักไขมัน
616 ถังน้ำชักโครก
617 ถังบำบัดน้ำดี
618 ถังบำบัดน้ำเสีย
619 ถังบำบัดสิ่งปฏิกูล
620 ถังบำบัดอากาศเสีย
621 ถังปั่นแห้งด้วยความร้อน
622 ถาดไฟฟ้าใช้สำหรับทำให้อาหารอุ่น
623 ถาดรองตู้อาบน้ำ
624 ถาดรองพื้นห้องอาบน้ำฝักบัว
625 ถุงกรองอากาศ
626 ถุงเก็บความเย็นชนิดใช้ไฟฟ้า
627 ถุงเท้าไฟฟ้า
628 โถปัสสาวะผู้ชาย
629 โถปัสสาวะผู้หญิง
630 โถส้วม
631 โถส้วมชักโครก
632 โถส้วมแบบนั่ง
633 ท่อของเครื่องทำความเย็นทำด้วยโลหะ
634 ท่อของหม้อน้ำใช้กับเครื่องทำความร้อน
635 ท่อของหม้อน้ำไอน้ำ
636 ท่อคอห่าน
637 ท่อน้ำของชักโครก
638 ท่อน้ำเข้าของเครื่องสุขภัณฑ์
639 ท่อน้ำทิ้งของเครื่องสุขภัณฑ์
640 ท่อฝักบัว
641 ท่อระบายควันในปล่องไฟ
642 ท่อสายฉีดชำระล้าง
643 ท่อสำหรับหม้อไอน้ำทำความร้อน
644 ที่กดน้ำชักโครกทำจากโลหะ
645 ที่กรองกาแฟที่ไม่ใช่กระดาษเป็นส่วนของเครื่องชงกาแฟไฟฟ้า
646 ที่กรองของเหลวที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
647 ที่กรองใช้สำหรับอ่างน้ำร้อน
648 ที่กรองน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องทำความเย็นของตู้แช่
649 ที่จับก๊อกน้ำ
650 ที่จุดไฟที่ไม่ใช่จุดบุหรี่
651 ที่ยึดโคมไฟด้านนอก
652 ที่ยึดโป๊ะตะเกียง
653 ที่ยึดโป๊ะไฟ
654 ที่ยึดไฟสปอตไลท์ติดหน้ารถ
655 ที่รองรับเตาเผา
656 เทียนไฟฟ้า
657 แท็งค์บำบัดน้ำเสีย
658 แท่งทำด้วยโลหะธรรมดาใช้กับเครื่องทำความเย็น
659 แท่งทำด้วยโลหะผสมใช้กับเครื่องทำความเย็น
660 น้ำพุ
661 น้ำพุชนิดใช้ไฟฟ้า
662 น้ำพุเทียม
663 น้ำพุประดับตกแต่ง
664 บ่อดักไขมันทำด้วยไฟเบอร์
665 บานเกล็ดที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องทำความร้อน
666 บานเกล็ดที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องระบายอากาศ
667 บานเลื่อนปิดเปิดอ่างอาบน้ำ
668 เบ้าใส่หลอดไฟฟ้า
669 เบาะทำความเย็นด้วยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
670 เบาะทำความร้อนไฟฟ้าที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
671 ใบพัดของพัดลม
672 ใบพัดเครื่องระบายอากาศ
673 ประตูระบายน้ำ
674 ปลอกสวมเท้าให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
675 ปล่องควัน
676 ปล่องดูดควันของเครื่องดูดควัน
677 ปล่องเผาแก๊สทิ้งใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน
678 ปล่องระบายความร้อนของหม้อไอน้ำ
679 ปืนจุดเตาแก๊ส
680 ปืนเป่าลมร้อน
681 โป๊ะโคมไฟ
682 โป๊ะตะเกียง
683 ผ้าคลุมทำความร้อนไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์
684 ผ้าห่มไฟฟ้าที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
685 แผงเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ไม่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
686 แผงขดความร้อนใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ
687 แผงควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
688 แผงความร้อนไฟฟ้า
689 แผงไฟอีแอลอินทรีย์
690 แผงไฟแอลอีดีใช้ในห้องทดลอง
691 แผงระบายความร้อน
692 แผงสำหรับติดตั้งฝักบัว
693 แผ่นกรองน้ำในตู้ปลา
694 แผ่นกรองอากาศของเครื่องดูดควัน
695 แผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
696 แผ่นกรองอากาศของเครื่องฟองอากาศ
697 แผ่นกรองอากาศของเครื่องระบายอากาศ
698 แผ่นชั้นวางที่เป็นส่วนของเตาอบไมโครเวฟ
699 แผ่นทำความเย็น (ระบุ)
700 แผ่นทำความเย็นและระบายอากาศ
701 แผ่นทำความร้อน (ระบุ)
702 แผ่นทำความร้อนไฟฟ้าใช้อุ่นอาหาร
703 แผ่นทำความร้อนให้ความอบอุ่นแก่เท้าที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
704 แผ่นป้องกันกระแสลมของเครื่องทำความร้อนเพื่อป้องกันน้ำแข็งเกาะยานพาหนะ
705 แผ่นปิดทางควัน
706 แผ่นปิดทางไฟ
707 แผ่นผนังติดตั้งในห้องน้ำใช้ในการนวดตัวโดยใช้แรงดันน้ำ
708 แผ่นรองที่เป็นอุปกรณ์ของที่กรองอากาศ
709 แผ่นระบายอากาศ
710 แผ่นโลหะปิดเครื่องดูดแก็สพิษ
711 แผ่นโลหะปิดเครื่องดูดควัน
712 แผ่นสะท้อนแสงโคมไฟ
713 แผ่นสะท้อนแสงใช้กับยานพาหนะ
714 แผ่นสะท้อนแสงใช้กับหลอดไฟ
715 แผ่นสะท้อนแสงสำหรับป้ายโฆษณา
716 แผ่นสะท้อนแสงหลอดไฟ
717 ฝักบัวอาบน้ำ
718 ฝักบัวอาบน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
719 ฝักบัวอาบน้ำชนิดมือถือ
720 ฝักบัวอาบน้ำติดผนัง
721 ฝักบัวอาบน้ำแบบซาวน่า
722 ฝาครอบเครื่องดูดอากาศ
723 ฝาครอบเครื่องระบายอากาศ
724 ฝาครอบตะเกียง
725 ฝาครอบเตาอบ
726 ฝาถังบำบัดน้ำเสีย
727 ฝาปิดเครื่องกระจายความร้อน
728 ฝารองนั่งชักโครก
729 ฝารองนั่งโถส้วม
730 ฝารองนั่งและฝาปิดโถส้วม
731 พรมไฟฟ้าที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
732 พัดลมเครื่องบิน
733 พัดลมเครื่องปรับอากาศ
734 พัดลมใช้กับยานพาหนะ
735 พัดลมตั้งโต๊ะ
736 พัดลมตั้งพื้น
737 พัดลมติดเพดาน
738 พัดลมติดหน้าต่าง
739 พัดลมที่เป็นส่วนของเครื่องทำความเย็นของตู้แช่
740 พัดลมแบบท่อชนิดใช้ไฟฟ้า
741 พัดลมปรับอากาศชนิดใช้ไฟฟ้า
742 พัดลมปรับอากาศแบบติดตั้ง
743 พัดลมปั่นแห้ง
744 พัดลมเป่าปล่องไฟ
745 พัดลมเป่าอากาศร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
746 พัดลมไฟฟ้า
747 พัดลมระบายความร้อน
748 พัดลมระบายอากาศ
749 พัดลมระบายอากาศชนิดใช้ไฟฟ้า
750 พัดลมระบายอากาศสำหรับยานพาหนะ
751 พัดลมแรงดันสูงใช้ในงานอุตสาหกรรม
752 พัดลมไอน้ำ
753 พิมพ์ทอดไข่ดาว
754 ฟลอดไฟโอโซน
755 ฟลัชวาล์ว
756 ไฟของเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
757 ไฟฉาย
758 ไฟฉายขนาดเสียบกระเป๋า
759 ไฟฉายฉุกเฉิน
760 ไฟฉายชนิดใช้ไฟฟ้า
761 ไฟฉายใช้กับยานพาหนะ
762 ไฟฉายแบบกันน้ำได้
763 ไฟฉายแบบตั้งโต๊ะ
764 ไฟฉายแบบพกพา
765 ไฟชนิดเป็นแถวสำหรับให้แสงสว่าง
766 ไฟดิสโก้
767 ไฟตกแต่งหน้าร้านเสริมสวย
768 ไฟตัดแสงสะท้อนสำหรับรถยนต์
769 ไฟตัดหมอก
770 ไฟติดตั้งผนัง
771 ไฟใต้น้ำ
772 ไฟท้ายจักรยาน
773 ไฟประดับในงานเทศกาล
774 ไฟประดับสวนพลังงานแสงอาทิตย์
775 ไฟรวมแสงบนเวที
776 ไฟส่องกบ
777 ไฟส่องทาง
778 ไฟสะท้อนแสงที่ใช้ในห้องถ่ายภาพ
779 ไฟสำหรับดำน้ำ
780 ไฟสีน้ำเงินใช้กับรถตำรวจ
781 ไฟสีน้ำเงินใช้กับรถลาดตระเวน
782 ไฟเสามุมรถกะระยะ
783 ไฟหน้าจักรยาน
784 ม่านกั้นไฟ
785 ม่านระบายอากาศ
786 รังผึ้งทำความเย็นใช้กับเครื่องปรับอากาศสำหรับยานพาหนะ
787 รังผึ้งทำความร้อนใช้กับเครื่องปรับอากาศสำหรับยานพาหนะ
788 รางติดตั้งโคมไฟ
789 รางติดตั้งหลอดไฟฟ้า
790 รางน้ำฝักบัว
791 รางน้ำห้องอาบน้ำ
792 ราวตากเส้นพาสต้าใช้กับเครื่องทำพาสต้าไฟฟ้า
793 ราววางของทำให้แห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
794 ลวดต้มน้ำร้อนไฟฟ้า
795 ลวดให้แสงสว่างใช้กับหลอดไฟ
796 ลิ้นควบคุมระดับน้ำในถังน้ำ
797 ลิ้นชักอุ่นอาหารไฟฟ้า
798 ลิ้นปิด-เปิดน้ำใช้สำหรับก๊อกน้ำ
799 ลิ้นเปิดปิดชักโครกระบบอัตโนมัติ
800 ลูกลอยแท็งก์น้ำ
801 ลูกหมุนระบายอากาศ
802 วาล์วก๊อกน้ำ
803 วาล์วของเครื่องสุขภัณฑ์
804 วาล์วควบคุมด้วยอุณหภูมิส่วนของเครื่องติดตั้งสำหรับให้ความร้อน
805 วาล์วควบคุมระดับน้ำของแท็งค์น้ำ
806 วาล์วควบคุมระดับน้ำในแท็งก์น้ำ
807 วาล์วชักโครก
808 วาล์วผสมก๊อกน้ำ
809 วาล์วผสมน้ำฝักบัว
810 วาล์วฝักบัว
811 วาล์วลูกลอย
812 วาล์วหม้อน้ำควบคุมด้วยอุณหภูมิ
813 วาล์วอากาศของเครื่องทำความร้อน
814 สะดืออ่างน้ำ
815 สะดืออ่างน้ำทิ้ง
816 สะดืออ่างอาบน้ำ
817 สายชำระล้าง
818 สายท่อใช้กับชักโครก
819 สายน้ำดีใช้กับท่อสุขภัณฑ์
820 สายน้ำทิ้งใช้กับท่อสุขภัณฑ์
821 สายฝักบัว
822 สายอ่อนทำด้วยพลาสติกใช้กับเครื่องสุขภัณฑ์
823 สุขาเคลื่อนที่
824 ไส้กรองของเครื่องปรับอากาศ
825 ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
826 ไส้กรองน้ำดื่ม
827 ไส้กรองน้ำยาแอร์
828 ไส้กรองอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใช้กับเครื่องปรับอากาศ
829 ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
830 ไส้หลอดโคมไฟ
831 ไส้หลอดไฟฟ้า
832 ไส้หลอดไฟแมกนีเซียม
833 หน้ากากแอร์
834 หม้อกรองกาแฟชนิดไฟฟ้า
835 หม้อกรองน้ำยาแอร์
836 หม้อเก็บความร้อน
837 หม้อแก๊สที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
838 หม้อความดันสำหรับหุงข้าวที่ใช้ไฟฟ้า
839 หม้อดินไฟฟ้า
840 หม้อต้มกาแฟไฟฟ้า
841 หม้อต้มไข่ไฟฟ้า
842 หม้อต้มชนิดใช้แก๊ส
843 หม้อต้มใช้ทำอาหารแบบอัดความดันจากไอน้ำ
844 หม้อต้มใช้ทำไอน้ำที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
845 หม้อต้มน้ำที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
846 หม้อต้มน้ำไฟฟ้าใช้กับเครื่องติดตั้งเครื่องทำความร้อนจากส่วนกลาง
847 หม้อต้มน้ำร้อนชนิดใช้แก๊ส
848 หม้อต้มน้ำร้อนที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
849 หม้อต้มไฟฟ้า
850 หม้อต้มไฟฟ้าชนิดมีด้ามจับ
851 หม้อต้มไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม
852 หม้อต้มไฟฟ้าที่มีตัวคุมอุณหภูมิ
853 หม้อต้มสุกี้ไฟฟ้า
854 หม้อตุ๋นไข่ไฟฟ้า
855 หม้อตุ๋นอาหารไฟฟ้า
856 หม้อทอดอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
857 หม้อทำอาหารไฟฟ้าชนิดอัดความดันจากไอน้ำ
858 หมอนให้ความเย็นที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
859 หม้อนึ่งอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
860 หม้อพักน้ำเย็น
861 หม้อพักน้ำร้อน
862 หม้อหุง ต้ม ตุ๋น อุ่น นึ่ง ในเครื่องเดียวกันชนิดใช้ไฟฟ้า
863 หม้อหุงข้าวใช้แก๊ส
864 หม้อหุงข้าวที่มีตัวอุ่น
865 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
866 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ
867 หม้ออบไฟฟ้า
868 หม้ออัดความดันไฟฟ้า
869 หม้ออัดความร้อนไฟฟ้า
870 หม้ออุ่นข้าวไฟฟ้า
871 หม้ออุ่นอาหารไฟฟ้า
872 หม้อไอน้ำทำความร้อนส่วนกลาง
873 หม้อไอน้ำสำหรับการติดตั้งเพื่อทำความร้อน
874 หลอดกระจายแสงสำหรับโคมไฟ
875 หลอดครอบดวงไฟ
876 หลอดครอบตะเกียง
877 หลอดประหยัดไฟฟ้า
878 หลอดไฟของเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
879 หลอดไฟของเครื่องฉายภาพ
880 หลอดไฟของเครื่องฉายภาพยนตร์
881 หลอดไฟของใช้กับกล้องวีดีโอ
882 หลอดไฟเคลือบปรอท
883 หลอดไฟฆ่าเชื้อที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
884 หลอดไฟฉาย
885 หลอดไฟฉุกเฉิน
886 หลอดไฟชนิดกลม
887 หลอดไฟชนิดปล่อยประจุไฟฟ้า
888 หลอดไฟชนิดพกพา
889 หลอดไฟชนิดมีขั้ว
890 หลอดไฟชนิดมีฐาน
891 หลอดไฟชนิดมีไส้
892 หลอดไฟชนิดเมทัลเฮไลด์
893 หลอดไฟใช้กับยานพาหนะ
894 หลอดไฟใช้ติดตั้งโดยการฝังลงบนผนัง
895 หลอดไฟใช้ติดตั้งโดยการฝังลงบนพื้น
896 หลอดไฟโซเดียม
897 หลอดไฟตะกั่วไม่มีขดลวดกั้น
898 หลอดไฟตะเกียง
899 หลอดไฟติดผนัง
900 หลอดไฟติดเพดาน
901 หลอดไฟติดหลังคาของยานพาหนะ
902 หลอดไฟตู้เย็น
903 หลอดไฟถนน
904 หลอดไฟท้ายยานพาหนะ
905 หลอดไฟท้ายรถจักรยานยนต์
906 หลอดไฟทำความร้อน
907 หลอดไฟที่เจาะเข้าไปในผนัง
908 หลอดไฟที่ใช้สำหรับแบตเตอรี่
909 หลอดไฟที่มีลำแสงกว้างและจ้ามาก
910 หลอดไฟที่มีหม้อแปลงติดอยู่ด้วยสำหรับหลอดมีไส้
911 หลอดไฟที่ให้แสงหรี่ในเวลากลางคืน
912 หลอดไฟนิรภัย
913 หลอดไฟนีออน
914 หลอดไฟนีออนโฆษณา
915 หลอดไฟในช่องเก็บสัมภาระของยานพาหนะ
916 หลอดไฟในตู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
917 หลอดไฟในห้องเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
918 หลอดไฟบอกตำแหน่งที่เขี่ยบุหรี่ในยานพาหนะ
919 หลอดไฟบอกตำแหน่งยานพาหนะ
920 หลอดไฟบอกสถานะการทำงานบนหน้าปัดยานพาหนะ
921 หลอดไฟบีม
922 หลอดไฟบีมชนิดเปลี่ยนหลอดไม่ได้
923 หลอดไฟเบรคยานพาหนะ
924 หลอดไฟแบบกระเปาะ
925 หลอดไฟแบบกลม
926 หลอดไฟแบบแก้ว
927 หลอดไฟแบบเว้า
928 หลอดไฟประดับต้นคริสต์มาส
929 หลอดไฟเปิดๆปิดๆที่ใช้ในการแต่งป้ายโฆษณา
930 หลอดไฟผนึกลำแสง
931 หลอดไฟแผ่รังสีพิเศษ
932 หลอดไฟพลังแสงอาทิตย์
933 หลอดไฟเพดานห้องโดยสารในรถยนต์
934 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
935 หลอดไฟฟ้า
936 หลอดไฟยานพาหนะทางน้ำ
937 หลอดไฟยานพาหนะทางอากาศ
938 หลอดไฟรวมแสง
939 หลอดไฟเรืองแสง
940 หลอดไฟแรงสูง
941 หลอดไฟเล็กเสียบกระเป๋า
942 หลอดไฟสปอร์ตไลท์
943 หลอดไฟส่องป้ายทะเบียนยานพาหนะ
944 หลอดไฟสะท้อนกลับ
945 หลอดไฟสะท้อนแสง
946 หลอดไฟสีใช้ตกแต่งตามงานเทศกาล
947 หลอดไฟสุญญากาศ
948 หลอดไฟแสดงเส้นทางสำหรับยานพาหนะ
949 หลอดไฟหน้าปัทม์รถยนต์
950 หลอดไฟหน้ายานพาหนะ
951 หลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
952 หลอดไฟหน้ารถยนต์
953 หลอดไฟให้สัญญาณทิศทางใช้กับยานพาหนะ
954 หลอดไฟให้สัญญาณทิศทางใช้กับรถยนต์
955 หลอดไฟให้สัญญาณไฟเลี้ยวยานพาหนะ
956 หลอดไฟให้สัญญาณไฟเลี้ยวรถยนต์
957 หลอดไฟให้แสงสว่างแก่ป้ายโฆษณา
958 หลอดไฟให้แสงสว่างตามถนน
959 หลอดไฟอาร์ค
960 หลอดไฟอินฟราเรด
961 หลอดไฟอุโมงค์
962 ห้องเก็บไวน์ไฟฟ้า
963 ห้องทำความเย็น
964 ห้องน้ำ
965 ห้องน้ำชนิดเคลื่อนที่ได้
966 ห้องน้ำสาธารณะ
967 ห้องน้ำสำเร็จรูป
968 ห้องเย็น
969 ห้องเย็นสำเร็จรูป
970 ห้องระบายความเย็น
971 ห้องล้างหน้าเป็นชุดเคลื่อนที่ได้
972 ห้องสุขา
973 ห้องสุขาแยกส่วน
974 ห้องสุขาสาธารณะ
975 ห้องสุขาสำเร็จรูป
976 ห้องอบสีรถยนต์
977 ห้องอบไอน้ำ
978 ห้องอบไอน้ำแบบแยกส่วน
979 ห้องอาบน้ำ
980 ห้องอาบน้ำขนาดเล็ก
981 ห้องอาบน้ำที่มีอ่างอาบน้ำพื้นและอ่างล้างหน้าในตัว
982 ห้องอาบน้ำฝักบัว
983 ห้องอาบน้ำฝักบัวชนิดเคลื่อนย้ายได้
984 ห้องอาบน้ำแยกส่วน
985 ห้องอาบน้ำสำเร็จรูป
986 หอระบายความร้อนของน้ำ
987 หอหล่อเย็นใช้ในการต้มกลั่นน้ำ
988 หัวกรองก๊อกน้ำ
989 หัวก๊อกกรองน้ำ
990 หัวก๊อกจ่ายน้ำ
991 หัวก๊อกท่อแก๊ส
992 หัวก๊อกน้ำ
993 หัวก๊อกน้ำฝักบัว
994 หัวก๊อกอ่างอาบน้ำ
995 หัวครอบปากไฟฉาย
996 หัวจ่ายแก๊ส
997 หัวจ่ายลมใช้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
998 หัวจ่ายลมใช้ติดตั้งเครื่องระบายอากาศ
999 หัวจ่ายละอองน้ำของเครื่องติดตั้งสุขภัณฑ์
1000 หัวฉีดน้ำชำระสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
1001 หัวตะเกียงแก๊ส
1002 หัวตะเกียงชนิดอมไฟ
1003 หัวเตา
1004 หัวเตาแก๊ส
1005 หัวปรับเตาแก๊ส
1006 หัวเผาแบบประหยัดพลังงานชนิดที่สามารถดึงความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่
1007 หัวฝักบัวอาบน้ำ
1008 หัวไฟฉาย
1009 หัววาล์วแก๊ส
1010 หีบเก็บน้ำแข็ง
1011 หีบแช่เย็น
1012 เหยือกกรองน้ำ
1013 เหยือกน้ำไฟฟ้า
1014 อ่างซิงค์
1015 อ่างน้ำพุ
1016 อ่างน้ำวน
1017 อ่างล้างมือและล้างหน้าที่เป็นส่วนของสุขภัณฑ์
1018 อ่างสระผม
1019 อ่างอาบน้ำเซรามิค
1020 อ่างอาบน้ำที่ติดกับพื้นห้องอาบน้ำแบบถาวร
1021 อ่างอาบน้ำไฟเบอร์
1022 อ่างอาบน้ำแร่
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!