รายการสินค้าจำพวกที่ 13

รายการสินค้าจำพวกที่ 13
อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ 

1 กระจกเงาใช้ในการเล็งปืน
2 กระจกเงาใช้ในการเล็งปืนยาว
3 กระบอกปืน
4 กระเป๋าที่ดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อเก็บปืนยาว
5 กระเป๋าบรรจุกระสุนปืน
6 กระสุนควัน
7 กระสุนเจาะเกราะ
8 กระสุนชนวนกลาง
9 กระสุนชนวนริม
10 กระสุนปืน
11 กระสุนปืนลูกซอง
12 กระสุนปืนเล็ก
13 กระสุนปืนใหญ่
14 กระสุนปืนใหญ่รถถัง
15 กระสุนปืนอัดลม
16 กลไกการควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ
17 กลไกควบคุมแรงระเบิดของ (ระบุ)
18 กล่องใส่ปืนไรเฟิล
19 กับระเบิด
20 แก๊ปที่โคนกระสุน
21 แก๊ปที่ใช้จุดระเบิด
22 แก๊ปไฟฟ้า
23 แก๊ประเบิด
24 แก๊สน้ำตาที่ใช้เป็นอาวุธ
25 โกร่งไกปืน
26 ไกปืน
27 ขาตั้งปืน
28 ขีปนาวุธ
29 เข็มขัดที่มีช่องบรรจุกระสุนปืน
30 เข็มขัดใส่กระสุนปืนลูกซอง
31 เข็มแทงชนวนกระสุนปืน
32 เครื่องกระตุ้นการระเบิดของ (ระบุ)
33 เครื่องกำหนดระยะการยิงของ (ระบุ)
34 เครื่องขับเคลื่อนให้กระสุนเคลื่อนออกจากปืนอย่างคงที่
35 เครื่องจุดระเบิดที่ระเบิดเมื่อถูกกระทบของ (ระบุ)
36 เครื่องจุดระเบิดไฟฟ้าของ (ระบุ)
37 เครื่องช็อตไฟฟ้า
38 เครื่องยิงจรวด
39 โครงตั้งปืนใหญ่
40 โครงปืน
41 จรวด
42 จรวดตอปิโด
43 จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
44 จรวดนำวิถี
45 จรวดมิสไซล์
46 จรวดสัญญาณ
47 ชนวนจุดระเบิด
48 ชนวนจุดระเบิดแบบถ่วงเวลา
49 ชนวนเทียนใช้จุดระเบิด
50 ชนวนระเบิดใช้ในเหมืองแร่
51 ชนวนอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิด
52 ชุดแก๊ประเบิดและสายชนวนเวลา
53 เชือกที่เป็นชนวนระเบิด
54 เชื้อดินปืนของ (ระบุ)
55 เชื้อประทุของ (ระบุ)
56 เชื้อปะทุชนวนระเบิด
57 ซองกระสุนปืน
58 ซองปืนพก
59 ดอกไม้เพลิง
60 ดอกไม้ไฟ
61 ด้ามปืน
62 ดินปืนของ (ระบุ)
63 ดินปืนลูกซอง
64 ดินระเบิด(ชนวนระเบิด)
65 ดินระเบิดของ (ระบุ)
66 ตัวเก็บเสียงปืน
67 ตัวบังคับเสียงใช้กับปืน
68 แถบบรรจุดินระเบิดที่ใช้กับอุปกรณ์กระตุ้นการระเบิดของดินปืน
69 ที่บรรจุระเบิดที่ใช้กับอุปกรณ์กระตุ้นการระเบิดของ (ระบุ)
70 ที่หนีบเชื้อประทุสำหรับจุดลูกระเบิด
71 ทุ่นระเบิด
72 นกสับของปืน
73 นกสับของปืนยาว
74 นิรภัยกระสุนในรังเพลิง
75 บั้งไฟ
76 ประทัด
77 ประทัดไฟ
78 ปลอกกระสุนปืน
79 ปลอกกระสุนปืนยาว
80 ปลอกกระสุนปืนลูกซอง
81 ปลอกกระสูนปืนกล
82 ปลอกระเบิด
83 ปลอกสำหรับบรรจุดินปืน
84 ปืน
85 ปืนกล
86 ปืนกลมือ
87 ปืนกลหนัก
88 ปืนครก
89 ปืนคาบศิลา
90 ปืนคาร์ไบน์
91 ปืนฉมวก
92 ปืนฉมวกติดสาย
93 ปืนดำน้ำยิงปลา (อาวุธ)
94 ปืนต่อสู้อากาศยาน
95 ปืนพก
96 ปืนยาว
97 ปืนยาวอัดลมที่เป็นอาวุธ
98 ปืนยิงแก๊สน้ำตา
99 ปืนยิงจรวด
100 ปืนยิงปลาที่ทำงานด้วยระบบกลไกสปริง
101 ปืนยิงพลุ
102 ปืนยิงลูกระเบิด
103 ปืนไรเฟิล
104 ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง
105 ปืนลมที่เป็นอาวุธ
106 ปืนล่าสัตว์
107 ปืนลูกซอง
108 ปืนลูกโม่
109 ปืนสปริงยิงลูกดอก (อาวุธ)
110 ปืนสั้น
111 ปืนใหญ่
112 ปืนใหญ่รถถัง
113 แผ่นยางรองพานท้ายปืน
114 ฝาครอบตัวจุดระเบิดเพื่อการส่งแรงระเบิด
115 พลุ
116 พลุควันสีสำหรับส่งสัญญาณ
117 พลุไฟ
118 พลุส่งสัญญาณ
119 พลุส่งสัญญาณฝ่าหมอก
120 พลุแสงอินฟราเรดเพื่อการตอบโต้
121 ฟิวส์ของระเบิด
122 ฟิวส์ของระเบิดใช้ในการทำเหมืองแร่
123 แม็กกาซีนปืน
124 รถถัง (อาวุธยุทโธปกรณ์)
125 ระเบิด
126 ระเบิดแก๊ส
127 ระเบิดควันส่งสัญญาณ
128 ระเบิดใช้ในการทำเหมืองแร่
129 ระเบิดไดนาไมต์
130 ระเบิดมือ
131 ระเบิดแอมโมเนียไนเตรท
132 รังเพลิงของปืน
133 ลำกล้องปืน
134 ลูกกระสุนแบบเม็ดตะกั่วสำหรับล่าสัตว์
135 ศูนย์เล็งจรวดนำวิถี
136 ศูนย์เล็งปากกระบอกปืน
137 ศูนย์เล็งปืน
138 ศูนย์เล็งปืนที่ไม่ใช่กล้องเล็งเทเลสโคป
139 สปริงนกสับของปืน
140 สปริงปุ่มกดแม็กกาซีนปืน
141 สเปรย์ที่เป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยส่วนบุคคล
142 สเปรย์พริกไทย
143 สลักระเบิด
144 สไลด์ปืน
145 ส่วนท้ายลำกล้องปืน
146 สายชนวนระเบิด
147 สายพานบรรจุกระสุนของปืนกล
148 สายสะพายบรรจุกระสุนปืน
149 สายสะพายอาวุธ
150 อาวุธเคมีสำหรับป้องกันตัว
151 อาวุธปืน
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!