รายการสินค้าจำพวกที่ 14

51118824fa228370114af4c001894ad7.jpg

รายการสินค้าจำพวกที่ 14
โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น อัญมณี หินมีค่า เครื่องและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

1 กรอบนาฬิกาตั้งโต๊ะ
2 กรอบหน้าปัทม์นาฬิกา
3 กระจกหน้าปัทม์นาฬิกา
4 กระดุมข้อมือเสื้อ
5 กล่องโชว์นาฬิกา
6 กล่องทำด้วยโลหะมีค่า
7 กล่องใส่เครื่องประดับ
8 กล่องใส่เครื่องเพชรพลอย
9 กล่องใส่นาฬิกา
10 กล่องใส่อัญมณี
11 ก้อนโลหะมีค่าที่ตกแต่งบางส่วน
12 ก้อนโลหะมีค่าที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
13 กำไลข้อเท้า
14 กำไลข้อมือทองลงยา
15 กำไลข้อมือที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
16 กำไลข้อมือที่ทำด้วยอัญมณี
17 กำไลต้นแขน
18 กำไลทำด้วยงาช้าง
19 แกนเฟืองนาฬิกา
20 แกนยืดเฟืองนาฬิกา
21 แกนลานนาฬิกา
22 ข้อต่อสายนาฬิกา
23 ข้อรัดสายนาฬิกา
24 ข้อลูกโซ่กระดุมข้อมือเสื้อ
25 ขั้วเพชร
26 เข็มกลัดทำด้วยอัญมณี
27 เข็มกลัดทำด้วยอัญมณีเทียม
28 เข็มกลัดที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
29 เข็มกลัดเนคไท
30 เข็มกลัดป้ายชื่อใช้กลัดประดับอกเสื้อ
31 เข็มกลัดพลอยรูปพรรณ
32 เข็มกลัดเพชร
33 เข็มกลัดรูปโบว์ทำด้วยโลหะมีค่า
34 เข็มกลัดรูปวงแหวนสำหรับประดับผ้าพันคอ
35 เข็มติดเนคไท
36 เข็มติดหมวกทำด้วยโลหะมีค่า
37 เข็มทองเคติดผ้าพันคอ
38 เข็มนาฬิกา
39 เข็มมะยมนาฬิกา
40 เข็มเสียบประดับเพชรพลอย
41 เข็มเสียบผ้าพันคอ
42 เข็มาฬิกาจับเวลา
43 คริสตัลใช้ประดับนาฬิกา
44 คริสตัลเทียมใช้เป็นเครื่องประดับ
45 คลิปติดเนคไท
46 เครื่องกลไกของนาฬิกา
47 เครื่องกลไกของนาฬิกาข้อมือ
48 เครื่องกลไกของนาฬิกาแขวน
49 เครื่องกลไกของนาฬิกาจับเวลา
50 เครื่องกลไกของนาฬิกาตั้งโต๊ะ
51 เครื่องโครโนมิเตอร์
52 เครื่องโครโนเมทริค
53 เครื่องโครโนสโคป
54 เครื่องรางทำด้วยเงิน
55 เครื่องรางทำด้วยทองคำ
56 เครื่องรางทำด้วยทองคำขาว
57 เครื่องรางทำด้วยทองเทียม
58 เครื่องรางทำด้วยเพชรพลอย
59 เครื่องรางทำด้วยโลหะมีค่า
60 เครื่องรางทำด้วยอัญมณี
61 เครื่องรางที่เคลือบด้วยโลหะมีค่า
62 เครื่องรางที่ใช้เป็นเครื่องประดับกาย
63 เครื่องรางสำหรับห้อยโทรศัพท์มือถือ
64 เครื่องรางสำหรับห้อยพวงกุญแจ
65 เครื่องแสดงสัญลักษณ์ทำด้วยโลหะมีค่า
66 เครื่องแสดงสัญลักษณ์ที่คลือบด้วยโลหะกึ่งมีค่า
67 เครื่องแสดงสัญลักษณ์ที่เคลือบด้วยโลหะมีค่า
68 เครื่องแสดงสัญลักษณ์ที่ทำด้วยโลหะกึ่งมีค่า
69 เครื่องหมายใช้กลัดประดับหน้าหมวกที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
70 เครื่องหมายประดับสำหรับติดเสื้อที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
71 งานประติมากรรมทำด้วยเงิน
72 งานประติมากรรมทำด้วยทองคำ
73 งานประติมากรรมทำด้วยทองคำขาว
74 งานประติมากรรมทำด้วยโลหะมีค่า
75 เงินที่ตกแต่งบางส่วน
76 เงินที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
77 เงินแท่ง
78 เงินเหลว
79 จี้นาฬิกาห้อยคอ
80 จี้ประดับ
81 จี้ล็อกเกต
82 จี้สร้อยข้อมือ
83 จี้สร้อยคอ
84 จี้สร้อยคอทำด้วยงาช้าง
85 ชุดสร้อยคอ,แหวน,กำไลข้อมือ และต่างหูเพชร
86 ชุดสร้อยคอและต่างหูทำด้วยพลอย
87 ชุดสร้อยคอและต่างหูเพชร
88 ซองใส่เครื่องประดับ
89 ซองใส่นาฬิกา
90 โซ่ใช้เป็นเครื่องประดับ
91 โซ่ทำด้วยอัญมณี
92 โซ่นาฬิกา
93 โซ่นาฬิกาชนิดตั้งพื้น
94 ฐานตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ
95 ฐานแหวนใช้เป็นเครื่องประดับ
96 ด้ายเงินใช้ทำเครื่องประดับ
97 ด้ายทองใช้ทำเครื่องประดับ
98 ด้ายทำด้วยโลหะมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ
99 เดือยเข็มนาฬิกา
100 ตราประดับสำหรับกลัดหน้าหมวกที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
101 ตราประดับสำหรับกลัดอกเสื้อที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
102 ตะขอปรับสายนาฬิกา
103 ตะขอสร้อยข้อมือ
104 ตะขอสร้อยคอ
105 ตัวยึดสายนาฬิกา
106 ตัวเรือนนาฬิกา
107 ตัวล๊อคของสายนาฬิกาข้อมือ
108 ต่างหู
109 ตุ้มหู
110 ถ้วยรางวัลทำด้วยโลหะมีค่า
111 ถุงใส่นาฬิกา
112 แถบตัวเรือนนาฬิกา
113 แถบสัญลักษณ์ใช้ประดับสำหรับกลัดอกเสื้อที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
114 แถบอัญมณีประดับแขน
115 ทองคำก้อน
116 ทองคำขาวชนิดแท่ง
117 ทองคำขาวชนิดเหลว
118 ทองคำขาวที่ตกแต่งบางส่วน
119 ทองคำขาวที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
120 ทองคำที่ตกแต่งบางส่วน
121 ทองคำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
122 ทองคำแท่ง
123 ทองเคที่ตกแต่งบางส่วน
124 ทองเคที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
125 ท่อนโลหะมีค่า
126 ทับทิม
127 ทับทิมเทียม
128 แท่งโลหะผสมของโลหะมีค่า
129 แท่งโลหะมีค่า
130 แท่งโลหะมีค่าผสมเงิน
131 แท่งโลหะมีค่าผสมทองคำ
132 แท่งโลหะมีค่าผสมทองคำขาว
133 นาฬิกา
134 นาฬิกากำไล
135 นาฬิกาข้อมือ
136 นาฬิกาข้อมือใช้จับเวลา
137 นาฬิกาข้อมือไฟฟ้า
138 นาฬิกาข้อมือระบบอิเล็กทรอนิกส์
139 นาฬิกาเข็มกลัด
140 นาฬิกาแขวน
141 นาฬิกาแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์
142 นาฬิกาไขลาน
143 นาฬิกาควบคุมเวลา
144 นาฬิกาควอทซ์
145 นาฬิกาควอทซ์แบบอนาล็อก
146 นาฬิกาโครโนกราฟ
147 นาฬิกาจับเวลา
148 นาฬิกาชนิดมีลูกตุ้ม
149 นาฬิกาตั้งโต๊ะ
150 นาฬิกาตั้งโต๊ะระบบอิเล็กทรอนิกส์
151 นาฬิกาตั้งทำด้วยโลหะมีค่า
152 นาฬิกาติดรถยนต์
153 นาฬิกาที่กดหยุดเวลาได้
154 นาฬิกาที่ทำงานด้วยเครื่องกลไกอัตโนมัติ
155 นาฬิกาที่มีเครื่องคิคเลขอิเล็กทรอนิกส์
156 นาฬิกาที่มีโคมไฟประดับ
157 นาฬิกาที่มีวิทยุ
158 นาฬิกาที่มีสายโซ่ห้อยคอ
159 นาฬิกาประดับด้วยเพชรพลอย
160 นาฬิกาปลุก
161 นาฬิกาไฟฟ้า
162 นิลที่ตกแต่งบางส่วน
163 นิลที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
164 ปิ่นปักผมทำด้วยอัญมณี
165 ปุ่มไขลานนาฬิกา
166 ปุ่มตั้งเข็มนาฬิกา
167 ปุ่มตั้งเวลานาฬิกา
168 ผ้ายันต์ที่เป็นเครื่องประดับทำด้วยเพชรพลอย
169 แผ่นโลหะมีค่า
170 ฝาปิดด้านหลังนาฬิกา
171 พลอยที่เจียระไนแล้ว
172 พลอยที่ยังไม่ได้เจียระไน
173 พลอยเทียม
174 พลอยประดับรองเท้า
175 พลอยรูปพรรณ
176 พลอยสี
177 พลอยสีเขียว
178 พลอยสีเขียวปนน้ำเงินอ่อน
179 พลอยสีเขียวโอลิวีน
180 พลอยสีแดง
181 พลอยสีน้ำเงิน
182 พลอยสีฟ้า
183 พลอยสีฟ้าใส
184 พลอยสีม่วง
185 พลอยสีเหลือง
186 พลอยสีเหลืองอ่อน
187 พวงกุญแจ
188 เพชร
189 เพชรเทียม
190 ไพฑูรย์
191 ไพลิน
192 ไพลินเทียม
193 ไพลินสังเคราะห์
194 เฟืองนาฬิกา
195 มรกต
196 มรกตสังเคราะห์
197 เม็ดมะยมนาฬิกา
198 โมเดลหุ่นจำลองทำด้วยโลหะมีค่าใช้ประดับตกแต่ง
199 รูปจำลองของตึกทำด้วยทองคำ
200 รูปปั้นทำด้วยโลหะมีค่า
201 รูปหล่อทำด้วยโลหะมีค่า
202 เรือนนาฬิกา
203 เรือนนาฬิกาข้อมือ
204 เรือนแหวนทองคำ
205 ลวดทำด้วยโลหะมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ
206 ล็อกเกตห้อยคอ
207 ลานนาฬิกา
208 ลานนาฬิกาข้อมือ
209 ลานนาฬิกาจับเวลาวิ่ง
210 ลานนาฬิกาตั้งโต๊ะ
211 ลูกตุ้มนาฬิกา
212 ลูกปัดสำหรับทำเครื่องประดับ
213 โลหะมีค่าแพลเลเดียม
214 โลหะมีค่ารูทีเนียม
215 โลหะมีค่าโรเดียม
216 โลหะมีค่าออสเมียม
217 โลหะมีค่าอิริเดียม
218 สปริงนาฬิกา
219 สปริงนาฬิกาข้อมือ
220 สร้อยข้อเท้าใช้เป็นเครื่องประดับ
221 สร้อยข้อเท้าที่ทำด้วยอัญมณี
222 สร้อยข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ
223 สร้อยข้อมือที่ทำด้วยอัญมณี
224 สร้อยคอใช้เป็นเครื่องประดับ
225 สร้อยคอที่ทำด้วยอัญมณี
226 สร้อยนาฬิกาพก
227 สร้อยประคำที่ใช้ในการสวดมนต์
228 สร้อยประดับรองเท้า
229 สร้อยพลอยรูปพรรณ
230 สร้อยเพชร
231 สร้อยลูกโซ่ทำด้วยโลหะมีค่า
232 สร้อยลูกโซ่ทำด้วยโลหะมีค่าเทียม
233 สร้อยลูกโซ่ที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
234 สร้อยสังวาลทำด้วยโลหะมีค่า
235 สร้อยสังวาลทำด้วยอัญมณี
236 ส่วนรองรับนาฬิกา
237 ส่วนหัวนาฬิกา
238 สายคาดนาฬิกา
239 สายนาฬิกา
240 สายนาฬิกาข้อมือทำด้วยโลหะ
241 สายนาฬิกาข้อมือทำด้วยหนัง
242 สายนาฬิกาชนิดกำไล
243 สายนาฬิกาชนิดยืดได้
244 สายนาฬิกาแบบแถบผ้า
245 หน้าปัทม์นาฬิกา
246 หน้าปัทม์นาฬิกาแสงอาทิตย์
247 หมุดไขลานนาฬิกา
248 หมุดสายนาฬิกา
249 หัวหมุดนาฬิกาใช้ตั้งเวลา
250 หัวแหวนทำด้วยงาช้าง
251 หินกึ่งมีค่า
252 หินคริสตัล
253 หินเทียมสำหรับทำเครื่องประดับ
254 หินเพริดอต
255 หินมีค่า
256 หินมีค่าที่ขัดเป็นรูปทรงกลม
257 หินมีค่าสังเคราะห์
258 หินโมรา
259 หินโมราเทียม
260 หินสีคราม
261 หินแสงจันทร์
262 หินหยก
263 หินออนิกซ์
264 หินโอปอล
265 หินโอปอล์เทียม
266 หูสายนาฬิกา
267 เหรียญกษาปณ์
268 เหรียญเข็มกลัดทำด้วยเงิน
269 เหรียญเข็มที่มีรูปเครื่องหมายทำด้วยโลหะมีค่า
270 เหรียญเงิน
271 เหรียญตรา
272 เหรียญตราขนาดใหญ่
273 เหรียญตราประจำตำแหน่งทำด้วยโลหะมีค่า
274 เหรียญทองแดง
275 เหรียญทำด้วยทองคำ
276 เหรียญทำด้วยโลหะมีค่า
277 เหรียญที่ระลึกใช้ประดับอกเสื้อ
278 เหรียญที่ระลึกทำด้วยโลหะมีค่า
279 เหรียญที่ระลึกประดับอัญมณี
280 เหรียญประดับติดเข็มกลัดทำด้วยโลหะมีค่า
281 เหรียญประดับทำด้วยโลหะมีค่า
282 เหรียญประดับที่เป็นเครื่องหมายทำด้วยโลหะมีค่า
283 เหรียญประดับเพชรพลอย
284 เหรียญสัญลักษณ์ที่เคลือบด้วยโลหะกึ่งมีค่า
285 เหรียญสัญลักษณ์ที่เคลือบด้วยโลหะมีค่า
286 เหรียญสัญลักษณ์ที่ทำด้วยโลหะกึ่งมีค่า
287 เหรียญสัญลักษณ์ที่ทำด้วยโลหะมีค่า
288 แหวนไข่มุก
289 แหวนเงิน
290 แหวนชุบทองเค
291 แหวนแต่งงานทำด้วยโลหะมีค่า
292 แหวนทองคำ
293 แหวนทองคำขาว
294 แหวนทองคำประดับพลอย
295 แหวนทองคำประดับเพชร
296 แหวนทองคำรูปพรรณ
297 แหวนทองคำลงยา
298 แหวนทองเค
299 แหวนทับทิม
300 แหวนทำด้วยโลหะมีค่าเทียม
301 แหวนที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
302 แหวนนาก
303 แหวนนาฬิกา
304 แหวนประดับอัญมณี
305 แหวนพลอยรูปพรรณ
306 แหวนเพชร
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!