รายการสินค้าจำพวกที่ 16

รายการสินค้าจำพวกที่ 16
กระดาษ กระดาษแข็งและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่นสิ่งพิมพ์วัสดุใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องใช้ในสำนักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) วัสดุใช้ในการเรียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือเครื่อง-ใช้) วัสดุพลาสติกใช้ในการหีบห่อ (ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ไพ่ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ

1 กบเหลาดินสอ
2 กบเหลาดินสอเขียนคิ้ว
3 กบเหลาดินสอชนิดใช้ไฟฟ้า
4 กรวยกระดาษ
5 กรอบกระดาษที่มีลวดลายศิลป์ใช้ในสำนักงาน
6 กรอบขึงภาพวาดที่ถอดออกได้
7 กรอบทำด้วยกระดาษแข็งใช้กับจอคอมพิวเตอร์
8 กระดานเขียนแบบ
9 กระดานเขียนภาพ
10 กระดานเขียนหนังสือ
11 กระดานชนวน
12 กระดานดำ
13 กระดานติดกระดาษบันทึก
14 กระดานติดข้อความเพื่อเตือนความจำ
15 กระดานทำจากกระดาษ
16 กระดานบันทึกที่ลบได้
17 กระดานแบบมีกาวในตัวและสามารถเคลื่อนย้ายได้
18 กระดานแม่เหล็ก
19 กระดานเยื่อไม้ที่ใช้เป็นเครื่องเขียน
20 กระดานรองวาดภาพ
21 กระดานไวท์บอร์ด
22 กระดานแสดงภาพทำด้วยกระดาษ
23 กระดาษกรองกาแฟ
24 กระดาษกรองชา
25 กระดาษกรองน้ำมัน
26 กระดาษกราฟ
27 กระดาษก๊อบปี้
28 กระดาษก๊อสซี่
29 กระดาษกันกระแทกใช้ในการห่อของ
30 กระดาษกันไขมัน
31 กระดาษกันน้ำ
32 กระดาษกันน้ำมัน
33 กระดาษกันเปื้อน
34 กระดาษกันเปื้อนใช้บนโต๊ะอาหาร
35 กระดาษกันเปื้อนใต้คางเด็ก
36 กระดาษกันเปื้อนสำหรับพนักงานควบคุมเครื่องจักร
37 กระดาษกันไฟ
38 กระดาษกาวย่น
39 กระดาษกาวสำหรับใช้ในสำนักงานและในครัวเรือน
40 กระดาษกาวสำหรับโน๊ตย่อ
41 กระดาษแก้ว
42 กระดาษขยายพิมพ์ภาพ
43 กระดาษขุ่นขาว
44 กระดาษขุ่นสี
45 กระดาษเขียนข้อความ
46 กระดาษเขียนจดหมาย
47 กระดาษเขียนแบบ
48 กระดาษเขียนภาพ
49 กระดาษแข็ง
50 กระดาษแข็งเคลือบด้านเดียวใช้ในการหีบห่อ
51 กระดาษแข็งเคลือบมันแก้ว
52 กระดาษแข็งใช้จดบันทึก
53 กระดาษแข็งใช้ทำกล่อง
54 กระดาษแข็งใช้ทำแกนกระดาษ
55 กระดาษแข็งใช้ทำปกในการเข้าเล่มหนังสือ
56 กระดาษแข็งใช้ทำหลอด
57 กระดาษแข็งใช้ในการบรรจุหีบห่อ
58 กระดาษแข็งใช้ในการพิมพ์
59 กระดาษแข็งใช้ในการอัดหีบห่อกันกระแทก
60 กระดาษแข็งใช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์
61 กระดาษแข็งใช้เป็นเครื่องเขียน
62 กระดาษแข็งใช้ผลิตไพ่
63 กระดาษแข็งใช้รองภาพถ่าย
64 กระดาษแข็งใช้อัดสำเนา
65 กระดาษแข็งทำจากฟางใช้ในการหีบห่อ
66 กระดาษแข็งที่ตัดเป็นรูปใช้ประดับตกแต่ง
67 กระดาษแข็งประกบลูกฟูก
68 กระดาษแข็งลูกฟูก
69 กระดาษแข็งสังเคราะห์
70 กระดาษแข็งสีลายงาช้าง
71 กระดาษไข
72 กระดาษครอบกระถางต้นไม้
73 กระดาษคลุมที่นั่งโถส้วม
74 กระดาษคัดลายมือ
75 กระดาษคั่นแฟ้มเอกสาร
76 กระดาษคาร์บอน
77 กระดาษคำตอบใช้ตอบคำถาม
78 กระดาษเคลือบกาวใช้ห่อของ
79 กระดาษเคลือบเงา
80 กระดาษเคลือบใช้ถ่ายสำเนา
81 กระดาษเคลือบใช้ในการพิมพ์
82 กระดาษเคลือบน้ำมัน
83 กระดาษเคลือบผิวที่มีลายนูนหนังเทียม
84 กระดาษเคลือบพลาสติก
85 กระดาษเคลือบพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ
86 กระดาษเคลือบพลาสติกใช้พิมพ์ธนบัตร
87 กระดาษเคลือบพลาสติกใช้ห่อของ
88 กระดาษเคลือบมัน
89 กระดาษเคลือบโลหะ
90 กระดาษเงิน
91 กระดาษจดข้อความ
92 กระดาษจดบันทึก
93 กระดาษจับจีบ
94 กระดาษชนิดมีหัวจดหมาย
95 กระดาษชำระ
96 กระดาษเช็ดทำความสะอาดทำด้วยเซลลูโลส
97 กระดาษใช้กับเครื่องกลิ้งแผ่นใสสำหรับงานภาพนิ่ง
98 กระดาษใช้กับเครื่องทำสำเนา
99 กระดาษใช้กับเครื่องโทรเลข
100 กระดาษใช้กับเครื่องโทรสาร
101 กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด
102 กระดาษใช้เขียน
103 กระดาษใช้เขียนใบเสร็จที่มีสำเนา
104 กระดาษใช้เขียนใบเสร็จที่ไม่มีสำเนา
105 กระดาษใช้ติดประดับงานเลี้ยง
106 กระดาษใช้เติมในแฟ้มชนิดห่วง
107 กระดาษใช้ถ่ายเอกสาร
108 กระดาษใช้ถ่ายโอนหมึกพิมพ์ลงบนวัสดุ
109 กระดาษใช้ทำกล่อง
110 กระดาษใช้ทำงานศิลป์
111 กระดาษใช้ทำงานศิลปะกราฟฟิก
112 กระดาษใช้ทำถุง
113 กระดาษใช้ทำบัตรเยี่ยม
114 กระดาษใช้ทำใบหุ้น
115 กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร
116 กระดาษใช้ทำฝาปิดแบตเตอรี่
117 กระดาษใช้ทำสำเนา
118 กระดาษใช้ทำหัตถกรรม
119 กระดาษใช้ในการเข้าเล่มหนังสือ
120 กระดาษใช้ในการบรรจุหีบห่อ
121 กระดาษใช้ในการปิดผนึกกล่อง
122 กระดาษใช้ในการผลิตแผ่นกระดาษปิดฝาผนังที่มีลวดลาย
123 กระดาษใช้ในการพิมพ์
124 กระดาษใช้ในการวาดภาพ
125 กระดาษใช้ในการอัดหีบห่อกันกระแทก
126 กระดาษใช้บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
127 กระดาษใช้ปิดผนึก
128 กระดาษใช้ปูกันเปื้อน
129 กระดาษใช้ปูโต๊ะ
130 กระดาษใช้พิมพ์ข้อมูลจากเครื่องประมวลผลคำ
131 กระดาษใช้พิมพ์ธนบัตร
132 กระดาษใช้พิมพ์ภาพถ่าย
133 กระดาษใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์
134 กระดาษใช้รองเขียน
135 กระดาษใช้ห่อของ
136 กระดาษซองจดหมาย
137 กระดาษซับใช้ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
138 กระดาษซับน้ำมันใช้ห่ออาหาร
139 กระดาษซับหมึก
140 กระดาษดอกไม้เงินดอกไม้ทองสำหรับไหว้เจ้า
141 กระดาษตั้งบนโต๊ะใช้โฆษณาสินค้า
142 กระดาษตัดเป็นรูปร่างใช้ในการเรียนการสอน
143 กระดาษตัวอย่างที่มีกลิ่นหอม
144 กระดาษติดหลังฉลาก
145 กระดาษตีราคา
146 กระดาษทำจากป่านมะนิลา
147 กระดาษทำจากเยื่อกระดาษแข็ง
148 กระดาษทำจากเยื่อไม้
149 กระดาษทำสำเนาในตัวใช้กับเครื่องพิมพ์
150 กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง
151 กระดาษที่ฆ่าเชื้อแล้ว
152 กระดาษที่ตีเส้นตารางไว้แล้ว
153 กระดาษที่ผนึกติดได้
154 กระดาษที่พิมพ์ลวดลายใช้ตกแต่งในงานเทศกาล
155 กระดาษที่พิมพ์ลวดลายไว้แล้วสำหรับใช้ตกแต่ง
156 กระดาษที่มีแถบกาวในตัว
157 กระดาษที่มีฟอยล์ซ้อนอยู่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
158 กระดาษที่มีลายใช้พิมพ์ลงบนวัตถุ
159 กระดาษที่มีเส้นบรรทัด
160 กระดาษที่ไวต่อแรงกดใช้ในการทำสำเนา
161 กระดาษทึบแสง
162 กระดาษโน๊ตเพลง
163 กระดาษบัญชี
164 กระดาษบันทึกกราฟสถิติ
165 กระดาษบันทึกการขาย
166 กระดาษบันทึกข้อความชนิดที่มีกาวในตัว
167 กระดาษบันทึกรายงาน
168 กระดาษแบบพิมพ์
169 กระดาษแบบฟอร์มที่พิมพ์ขึ้นใช้เป็นเครื่องเขียน
170 กระดาษแบบฟอร์มส่งของทางเรือ
171 กระดาษใบหุ้นกู้
172 กระดาษปกรายงาน
173 กระดาษปกสมุด
174 กระดาษปกหนังสือ
175 กระดาษประทับตรา
176 กระดาษปรู๊ฟ
177 กระดาษปลอดเชื้อใช้ในการหีบห่อ
178 กระดาษปอนด์ใช้ในการพิมพ์
179 กระดาษปอนด์ถ่ายเอกสาร
180 กระดาษปอนด์ที่เจาะรูไว้แล้วใช้เขียนหนังสือ
181 กระดาษโปร่งแสงสำหรับทาบเพื่อวาดรูปแบบ
182 กระดาษพิมพ์ฉลาก
183 กระดาษพิมพ์ใช้กับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
184 กระดาษพิมพ์ใช้กับเครื่องโทรพิมพ์
185 กระดาษพิมพ์ใช้กับเครื่องบันทึก
186 กระดาษพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์
187 กระดาษพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
188 กระดาษพิมพ์ตำรา
189 กระดาษพิมพ์นามบัตร
190 กระดาษพิมพ์บัตร
191 กระดาษพิมพ์แบบแปลน
192 กระดาษพิมพ์แบบฟอร์ม
193 กระดาษพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ
194 กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายกราฟฟิก
195 กระดาษพิมพ์หนังสือ
196 กระดาษพิมพ์หนังสือเดินทาง
197 กระดาษพิมพ์หัวจดหมาย
198 กระดาษฟอยล์ใช้เขียนข้อความ
199 กระดาษฟอยล์ที่พิมพ์รูปภาพใช้ในการตกแต่ง
200 กระดาษแฟ็กซ์
201 กระดาษไฟฟ้าสถิต
202 กระดาษมุมสำหรับติดรูปภาพ
203 กระดาษไม่มีส่วนผสมของไม้สำหรับเขียนและพิมพ์
204 กระดาษย่นใช้ห่อของ
205 กระดาษใยแก้ว
206 กระดาษใยบัวใช้ทำป้ายโฆษณา
207 กระดาษใยไม้อัดใช้ในการหีบห่อ
208 กระดาษรองกล่อง
209 กระดาษรองเค้ก
210 กระดาษรองจาน
211 กระดาษรองถาดอบขนม
212 กระดาษรองนั่งบนฝาชักโครก
213 กระดาษรองพื้นในกรงสัตว์เลี้ยง
214 กระดาษรองภายในกรอบรูป
215 กระดาษรองวาดรูป
216 กระดาษรองสมุด
217 กระดาษระบายสี
218 กระดาษร่างแบบ
219 กระดาษร่างแผนผัง
220 กระดาษรูปภาพ
221 กระดาษเรืองแสง
222 กระดาษลงคะแนน
223 กระดาษลอกแบบ
224 กระดาษลอกแบบสำหรับการตัดเสื้อ
225 กระดาษลอกลาย
226 กระดาษลอกลายชนิดใช้ความร้อนจากเตารีด
227 กระดาษลายงาช้าง
228 กระดาษลายน้ำ
229 กระดาษลายผนัง
230 กระดาษลายภาพสำหรับอัดพิมพ์ลงบนไม้
231 กระดาษลายเส้น
232 กระดาษลายหนัง
233 กระดาษลายหนังเทียม
234 กระดาษลูกฟูก
235 กระดาษลูกไม้
236 กระดาษไวต่อความร้อน
237 กระดาษสร้างแบบใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้า
238 กระดาษสะท้อนแสง
239 กระดาษสังเคราะห์
240 กระดาษสา
241 กระดาษสายรุ้ง
242 กระดาษสำหรับเติมแฟ้ม
243 กระดาษสำหรับรองสิ่งของ
244 กระดาษสำหรับใส่ชื่อแฟ้มแขวน
245 กระดาษสีใช้ในการติดเป็นตัวหนังสือ
246 กระดาษสีที่เป็นเครื่องเขียน
247 กระดาษเส้นใย
248 กระดาษหนังช้าง
249 กระดาษหนุนแม่พิมพ์เพื่อให้รูปเด่น
250 กระดาษห่อกระถางต้นไม้
251 กระดาษห่อของขวัญ
252 กระดาษห่อปกหนังสือ
253 กระดาษห่อแผ่นดิสก์
254 กระดาษห่อฟิล์ม
255 กระดาษห่อหมากฝรั่ง
256 กระดาษห่อเหรียญ
257 กระดาษไหว้เจ้า
258 กระดาษอนามัย
259 กระดาษอัด
260 กระดาษอัดกาวใช้ทำการฝีมือ
261 กระดาษอัดใช้ทำสิ่งของ
262 กระดาษอัดที่ใช้ทำรูปปั้น
263 กระดาษอัดพิมพ์ภาพลายดอก
264 กระดาษอัดลายหนังเทียม
265 กระดาษอาร์ต
266 กระป๋องใส่ดินสอ
267 กระปุกบรรจุครีมทำด้วยกระดาษ
268 กล่องกระดาษลูกฟูก
269 กล่องเก็บนามบัตร
270 กล่องเก็บนิตยสาร
271 กล่องเก็บแฟ้มเอกสาร
272 กล่องเก็บลวดเสียบกระดาษ
273 กล่องเก็บสะสมแมลง
274 กล่องเก็บเอกสาร
275 กล่องของขวัญทำด้วยกระดาษ
276 กล่องชอล์กทำด้วยกระดาษ
277 กล่องเซลลูโลสใช้ในในการบรรจุหีบห่อ
278 กล่องทำด้วยกระดาษ
279 กล่องทำด้วยกระดาษแข็ง
280 กล่องทำด้วยกระดาษแข็งใช้ในการขนส่งสัตว์เลี้ยง
281 กล่องทำด้วยกระดาษแข็งใช้ในการขนส่งสินค้า
282 กล่องทำด้วยกระดาษแข็งใช้ในการบรรจุหีบห่อ
283 กล่องทำด้วยกระดาษแข็งสำหรับใส่ขวด
284 กล่องทำด้วยกระดาษใช้ในการขนส่งสัตว์เลี้ยง
285 กล่องทำด้วยกระดาษใช้บรรจุหีบห่อ
286 กล่องทำด้วยกระดาษย่น
287 กล่องทำด้วยกระดาษอัด
288 กล่องบรรจุนมทำด้วยกระดาษ
289 กล่องบรรจุน้ำผลไม้ทำด้วยกระดาษ
290 กล่องบรรจุแฟ้มทำด้วยกระดาษ
291 กล่องบรรจุภัณฑ์ทำด้วยกระดาษ
292 กล่องบรรจุภัณฑ์ทำด้วยกระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรม
293 กล่องบรรจุสีและพู่กันทาสีทำด้วยกระดาษ
294 กล่องบรรจุสีหลอดสำหรับระบายทำด้วยกระดาษ
295 กล่องบรรจุหมึกสำหรับประทับตราทำด้วยกระดาษ
296 กล่องบรรจุอาหารทำด้วยกระดาษ
297 กล่องพิซซ่าทำด้วยกระดาษแข็ง
298 กล่องใส่กระดาษโน้ต
299 กล่องใส่จุลสาร
300 กล่องใส่ดินสอ
301 กล่องใส่ตราประทับ
302 กล่องใส่ตรายาง
303 กล่องใส่ปากกา
304 กล่องใส่ปากกาและดินสอ
305 กล่องใส่แผ่นพับโฆษณาทำด้วยพลาสติก
306 กล่องใส่แฟ้มเอกสาร
307 กล่องใส่ลวดเสียบกระดาษ
308 กล่องใส่หนังสือ
309 การ์ดแต่งงาน
310 การ์ดสามมิติ
311 การ์ดสำหรับสะสม
312 การ์ตูนในหนังสือพิมพ์
313 กาวใช้ในครัวเรือนหรือใช้ในสำนักงาน
314 กาวพลาสติกใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน
315 กาวยางใช้ในสำนักงานหรือในครัวเรือน
316 กาวลาเท็กซ์ใช้ในสำนักงานหรือใช้ในครัวเรือน
317 แกนผ้าหมึกของที่ลบคำผิด
318 แกนผ้าหมึกพิมพ์ดีด
319 แกนม้วนทำด้วยกระดาษแข็งใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
320 แกนม้วนทำด้วยกระดาษใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
321 ขวดหมึก
322 ขาตั้งกระดานวาดภาพ
323 ขาตั้งรูปภาพ
324 ขาตั้งเสียบบัตร
325 ขาตั้งหนังสือ
326 ขี้ผึ้งใช้ปิดผนึก
327 เข็มสำหรับเขียนภาพพิมพ์โลหะ
328 เข็มหมุดที่ใช้ในสำนักงาน
329 คลิปหนีบกระดาษ
330 คลิปหนีบธนบัตร
331 คลิปหนีบปากกา
332 คลิปหนีบป้ายชื่อ
333 คลิปหนีบแฟ้มดัชนี
334 คัมภีร์ไบเบิล
335 คัมภีร์อัลกุรอาน
336 คูปองที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว
337 คู่มือ (ระบุ)
338 คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
339 คู่มือการจัดดำเนินการทดสอบ
340 คู่มือการจ้างงาน
341 คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
342 คู่มือการใช้เครื่องโทรทัศน์ที่รับสัญญาณจากดาวเทียม
343 คู่มือการใช้งานสินค้า
344 คู่มือการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
345 คู่มือการใช้โทรศัพท์
346 คู่มือการใช้บริการ
347 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
348 คู่มือการปักผ้า
349 คู่มือการฝึกสอน
350 คู่มือคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา
351 คู่มือทางเทคนิค (ระบุ)
352 คู่มือทางเทคนิคของเลเซอร์
353 คู่มือแนะนำ (ระบุ)
354 คู่มือแนะนำการชำระภาษีอากร
355 คู่มือแนะนำวรรณกรรม
356 คู่มือปฏิบัติงาน (ระบุ)
357 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน
358 คู่มือประกอบการเรียนการสอน
359 คู่มือแผนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
360 คู่มือวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค
361 คู่มือสอนการเล่นกอล์ฟ
362 คู่มืออ้างอิง
363 คู่มืออ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์
364 คู่มืออ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
365 เครื่องเข้าเล่มหนังสือใช้ในสำนักงาน
366 เครื่องเข้าเล่มหนังสือแบบสันกาวที่ใช้ในสำนักงาน
367 เครื่องเข้าเล่มหนังสือแบบสันห่วงที่ใช้ในสำนักงาน
368 เครื่องเขียนเช็ค
369 เครื่องเคลือบเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน
370 เครื่องจ่ายแถบกาวใช้ในสำนักงาน
371 เครื่องจ่าหน้าซองจดหมาย
372 เครื่องเจาะกระดาษชนิดใช้ไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน
373 เครื่องเจาะกระดาษใช้ในสำนักงาน
374 เครื่องเจาะและเข้าเล่มหนังสือใช้ในสำนักงาน
375 เครื่องตัดกระดาษใช้ในสำนักงาน
376 เครื่องตัดเทปใช้ในสำนักงาน
377 เครื่องติดฉลากชนิดมือถือ
378 เครื่องติดบาร์โค้ดชนิดมือถือ
379 เครื่องติดแสตมป์อัตโนมัติ
380 เครื่องประทับตราไปรษณีย์
381 เครื่องประทับตรายกเลิกแสตมป์
382 เครื่องประทับตัวเลข
383 เครื่องปิดซองจดหมายที่ใช้ในสำนักงาน
384 เครื่องเปิดซองจดหมายชนิดใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน
385 เครื่องพับเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน
386 เครื่องพิพม์ดีด
387 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
388 เครื่องมือดึงลวดเย็บกระดาษ
389 เครื่องมือวาดภาพ
390 เครื่องย่อยกระดาษที่ใช้ในสำนักงาน
391 เครื่องเย็บกระดาษชนิดใช้ความร้อนใช้ในสำนักงาน
392 เครื่องเย็บกระดาษชนิดใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน
393 เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงาน
394 เครื่องโรเนียว
395 เครื่องลอกแสตมป์สำหรับใช้ในสำนักงาน
396 เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน
397 เครื่องอัดสำเนา
398 แค็ตตาล็อก
399 จดหมาย
400 จดหมายข่าว
401 จดหมายแจ้งข่าว
402 จดหมายเหตุ
403 จานพิมพ์พร้อมก้านพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด
404 จานสีสำหรับจิตรกร
405 จานใส่หมึกเขียน
406 จานหมึกสำหรับพิมพ์ลายนิ้วมือ
407 จุลสาร
408 เจลป้ายนิ้วสำหรับนับกระดาษที่เป็นเครื่องเขียน
409 ฉลากกระเป๋าเดินทางทำด้วยกระดาษ
410 ฉลากยาทำด้วยกระดาษ
411 ฉลากสินค้าทำด้วยกระดาษ
412 ฉลากสินค้าทำด้วยกระดาษฟอยล์
413 ฉลากสินค้าที่เคลือบเป็นชั้นทำด้วยกระดาษ
414 ชอล์กขีดผ้า
415 ชอล์กเขียนกระดาน
416 ชอล์กเขียนกระดานแบบสะท้อนแสง
417 ชอล์กใช้ในการพิมพ์หิน
418 ชอล์กใช้วาดภาพ
419 ชอล์กสีที่เป็นเครื่องเขียน
420 ชั้นวางตัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์
421 ชุดกระดานและขาตั้งสำหรับช่างเขียนแบบ
422 ชุดกระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมาย
423 ชุดกระดาษปูโต๊ะและกระดาษเช็ดปากสำหรับโต๊ะรับประทานอาหาร
424 ชุดเครื่องเขียนประจำโต๊ะ
425 ชุดเครื่องเย็บและลวดเย็บกระดาษ
426 ชุดตรายาง
427 ชุดที่เสียบปากกาใช้วางบนโต๊ะทำงาน
428 ชุดที่เสียบปากกาหมึกซึม
429 ชุดปากกาตั้งโต๊ะ
430 ชุดปากกาและดินสอ
431 ชุดสมุดตัวเลขและสีสำหรับฝึกวาดระบายสีตามตัวเลข
432 ชุดสมุดภาพ พู่กันและสีระบาย
433 ชุดสมุดภาพและดินสอสี
434 ชุดสีสำหรับวาดภาพ
435 ชุดหนังสือภาพการ์ตูน
436 ชุดหนังสืออ่านเล่นสำหรับเด็ก
437 ชุดอัลบั้มติดสติ๊กเกอร์
438 เชือกใช้เย็บเล่มหนังสือ
439 ซองกระดาษใช้ในการบรรจุหีบห่อ
440 ซองกระดาษใส่ของ
441 ซองกระดาษใส่เงิน
442 ซองจดหมาย
443 ซองพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ
444 ซองพลาสติกใช้บรรจุของ
445 ซองพลาสติกสำหรับใส่นามบัตร
446 ซองพลาสติกสำหรับใส่รูปภาพ
447 ซองพลาสติกสำหรับใส่เอกสาร
448 ซองพลาสติกใส่เครื่องเขียน
449 ซองพลาสติกใส่เงิน
450 ซองพลาสติกใส่ดินสอ
451 ซองพลาสติกใส่ปากกา
452 ซองพลาสติกใส่สื่อเก็บสัญญาณวีดีโอ
453 ซองพลาสติกใส่สื่อเก็บสัญญาณเสียง
454 ซองพัสดุไปรษณีย์
455 ซองใส่หนังสือเดินทาง
456 ดัชนี
457 ดัชนีติดเอกสาร
458 ดัชนีโทรศัพท์
459 ด้ามจับชอล์ก
460 ด้ามจับดินสอ
461 ด้ามจับปากกา
462 ด้ามจับสำหรับต่อดินสอ
463 ด้ามตรายาง
464 ดินน้ำมันใช้ทำแบบจำลอง
465 ดินพอลิเมอร์ใช้ทำแบบจำลอง
466 ดินสอ
467 ดินสอกด
468 ดินสอก๊อปปี๊
469 ดินสอขีดทำรอย
470 ดินสอขี้ผึ้ง
471 ดินสอเขียนกระจก
472 ดินสอเขียนกระดานชนวน
473 ดินสอชอล์ก
474 ดินสอใช้ทำเครื่องหมาย
475 ดินสอถ่านใช้ในการวาดภาพ
476 ดินสอที่ใช้ในการลอกแบบ
477 ดินสอที่ใช้ในงานช่าง
478 ดินสอที่มีระบบกลไก
479 ดินสอเทียน
480 ดินสอลบคำผิด
481 ดินสอสี
482 ดินสอหิน
483 ดินเหนียวใช้ทำแบบจำลอง
484 ดินเหนียวใช้ทำแบบจำลองสำหรับทำแม่พิมพ์
485 ตราประทับตัวเลข
486 ตราประทับที่เป็นรูปภาพ
487 ตราประทับที่ระบุวันที่
488 ตราประทับที่อยู่
489 ตราประทับสำหรับใช้ในสำนักงาน
490 ตราประทับแสตมป์
491 ตรายาง
492 ตรายางที่มีหมึกอยู่ในตัว
493 ตราสัญลักษณ์ทำด้วยกระดาษ
494 ตลับบรรจุเทปกาว
495 ตลับบรรจุเทปลบคำผิด
496 ตลับบรรจุผ้าหมึกของเครื่องพิมพ์ดีด
497 ตลับฟิล์มผ้าหมึกลบคำผิด
498 ตลับใส่สมุดจดหมายเลขโทรศัพท์
499 ตลับใส่ไส้ดินสอ
500 ตะกร้าใส่จดหมายใช้ในสำนักงาน
501 ตะกร้าใส่เอกสารใช้ในสำนักงาน
502 ตั๋วโดยสาร
503 ตัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด
504 ตั๋วแลกเงิน
505 ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
506 ตัวหนีบกระดาษที่ใช้ในสำนักงาน
507 ตัวอักษรพลาสติกที่ใช้ในสำนักงาน
508 ตัวอักษรสำหรับติดบนตาราง
509 ตั๋วอากรสรรพสามิต
510 ตารางเกี่ยวกับข้อมูลสถิติ
511 ตารางคณิตศาสตร์
512 ตารางคำนวณที่เป็นสิ่งพิมพ์
513 ตารางคำนวณที่เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน
514 ตารางบันทึกรายงาน
515 ตารางแผนการทำงาน
516 ตารางราคาสินค้า
517 ตารางเรียนประจำปีการศึกษา
518 ตารางเวลา
519 ตารางสอน
520 ตารางสูตรคูณ
521 ตำราทางวิชาการ
522 ตำราเรียน
523 ตำราอาหาร
524 ตู้ใส่เครื่องเขียนที่ใช้ในสำนักงาน
525 ถาดเก็บแฟ้มเอกสารทำด้วยพลาสติก
526 ถาดเก็บแฟ้มเอกสารทำด้วยไม้
527 ถาดจดหมาย
528 ถาดใช้แยกและนับเหรียญ
529 ถาดทาสีบ้าน
530 ถาดทำด้วยกระดาษใช้ในการบรรจุหีบห่อ
531 ถาดผสมสี
532 ถาดเรียงตัวพิมพ์
533 ถาดใส่ไข่ทำด้วยกระดาษ
534 ถาดใส่ชุดวาดเขียนที่ใช้ในสำนักงาน
535 ถาดหมึกที่เป็นเครื่องเขียน
536 ถาดหลุมทำด้วยกระดาษใช้ในการบรรจุหีบห่อ
537 ถุงกระดาษ
538 ถุงกระดาษใช้ในการบรรจุหีบห่อ
539 ถุงกระดาษรูปกรวย
540 ถุงกระดาษสำหรับใส่ขวดไวน์
541 ถุงกระดาษสำหรับใส่ของขวัญ
542 ถุงกระดาษสำหรับใส่ของในงานเลี้ยง
543 ถุงกระดาษสำหรับใส่แซนวิช
544 ถุงขยะทำด้วยกระดาษ
545 ถุงขยะทำด้วยพลาสติก
546 ถุงชงกาแฟทำด้วยกระดาษ
547 ถุงทำด้วยกระดาษแข็งสำหรับใส่ขวด
548 ถุงพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ
549 ถุงพลาสติกใช้ใส่ของแบบมีซิปปิด
550 ถุงพลาสติกใช้ใส่ของสำหรับแช่เย็น
551 ถุงพลาสติกใช้ใส่ชุดชั้นในเพื่อจำหน่าย
552 ถุงพลาสติกสำหรับเก็บอาหารที่ใช้ในครัวเรือน
553 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำแข็ง
554 ถุงพลาสติกสำหรับผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้ง
555 ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของเอนกประสงค์
556 ถุงพลาสติกสำหรับใส่แซนวิช
557 ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลสัตว์
558 ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร
559 ถุงสำหรับประกอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ
560 แถบกระดาษสำหรับการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์
561 แถบกาวสำหรับใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในครัวเรือน
562 แถบผ้าหมึกสำหรับเครื่องอ่านตัวอักษรแบบหมึกแม่เหล็ก
563 แถบพลาสติกใช้พิมพ์ข้อความ
564 ที่กั้นแถวหนังสือ
565 ที่แขวนตรายาง
566 ที่คั่นแยกประเภทเอกสาร
567 ที่คั่นแยกแฟ้มเอกสาร
568 ที่คั่นหนังสือ
569 ที่คั่นเอกสารที่มีดัชนี
570 ที่ตัดเทปปิดกล่อง
571 ที่ติดประดับปลายดินสอ
572 ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ
573 ที่ทับกระดาษ
574 ที่เปิดซองจดหมาย
575 ที่เปิดซองจดหมายชนิดใช้แบตเตอรี่
576 ที่พักนิ้วมือสำหรับจิตกร
577 ที่ยึดไส้ดินสอของช่างวาดแบบ
578 ที่เย็บกระดาษใช้ในสำนักงาน
579 ที่รองแก้วทำด้วยกระดาษ
580 ที่รองข้อมือสำหรับใช้ในสำนักงาน
581 ที่รองจานทำด้วยกระดาษ
582 ที่รองถ้วยทำด้วยกระดาษ
583 ที่เสียบดินสอ
584 ที่เสียบตั๋ว
585 ที่เสียบบิล
586 ที่เสียบปากกา
587 ที่ใส่ดินสอ
588 ที่เหลาดินสอ
589 เทปกระดาษใช้ปิดผนึกกล่องกระดาษ
590 เทปกระดาษที่พิมพ์ได้ใช้กับเครื่องคิดเลข
591 เทปกาวกระดาษใช้ในครัวเรือนและใช้ในสำนักงาน
592 เทปกาวใช้ในครัวเรือนและใช้ในสำนักงาน
593 เทปกาวทำด้วยผ้าใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในครัวเรือน
594 เทปกาวพลาสติกใช้ในครัวเรือนและใช้ในสำนักงาน
595 เทปย่นที่ใช้ในสำนักงาน
596 เทปลบคำผิด
597 เทปลบคำผิดใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด
598 แท่งหมึกจีน
599 แท่นจดเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน
600 แท่นตัดกระดาษใช้ในสำนักงาน
601 แท่นตัดเทปกาวที่ใช้ในสำนักงาน
602 แท่นรองที่ตั้งปากกา
603 แท่นหมึก
604 แท่นหมึกใช้ประทับตรา
605 แท่นหมึกและที่ตั้งหมึก
606 ธงทำด้วยกระดาษ
607 ธนบัตรทำด้วยกระดาษ
608 ธนบัตรทำด้วยพลาสติก
609 นามบัตร
610 น้ำยาลบหมึกใช้กับเครื่องเขียน
611 น้ำหมึกใช้เติมชุดตรายาง
612 น้ำหมึกใช้เติมแท่นหมึก
613 น้ำหมึกใช้เติมลูกกลิ้งหมึก
614 น้ำหมึกใช้ทำเครื่องหมาย
615 น้ำหมึกใช้ในการเขียน
616 น้ำหมึกเติมปากกาหมึกซึม
617 น้ำหมึกเหนียวสำหรับปากกาหัวแร้งจุ่มเขียน
618 นิตยสารการ์ตูน
619 นิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
620 นิตยสารเกี่ยวกับกีฬา
621 นิตยสารเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
622 นิตยสารเกี่ยวกับกีฬาบาสเก็ตบอล
623 นิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
624 นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา
625 นิตยสารรายการโทรทัศน์
626 นิตยสารวิชาการทางกฏหมายและภาษีอากร
627 บทความรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
628 บทความรายงานข้อมูลด้านงานวิจัยและวิเคราะห์
629 บทความรายงานข้อมูลในทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอุตสาหกรรม
630 บทความรายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของเภสัชกรรม
631 บล็อคตัวพิมพ์แบบใช้มือกด
632 บัตรกระดาษใช้เขียนข้อความ
633 บัตรกระดาษใช้คำนวณ
634 บัตรกระดาษใช้บันทึกแต้มสะสม
635 บัตรกระดาษเพื่อการบันทึกสะสมคะแนน
636 บัตรกระดาษสำหรับการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์
637 บัตรกำหนดการแสดง
638 บัตรกิจกรรมสำหรับใช้ในการศึกษา
639 บัตรของขวัญ
640 บัตรของขวัญที่พิมพ์แล้วไม่ได้เข้ารหัส
641 บัตรคะแนน
642 บัตรคำช่วยจำ
643 บัตรค้ำประกันเช็คทำด้วยกระดาษ
644 บัตรค้ำประกันเช็คทำด้วยกระดาษแข็ง
645 บัตรเครดิตชนิดที่ไม่มีการเข้ารหัส
646 บัตรโฆษณา
647 บัตรชมคอนเสิร์ตทำด้วยกระดาษแข็ง
648 บัตรชมคอนเสิร์ตบันเทิงทำด้วยกระดาษ
649 บัตรชำระเงินล่วงหน้าชนิดที่ไม่มีการเข้ารหัส
650 บัตรเชิญ
651 บัตรดัชนีที่เครื่องเขียน
652 บัตรเดบิตชนิดที่ไม่มีการเข้ารหัส
653 บัตรตอกเวลา
654 บัตรติดของขวัญ
655 บัตรติดแฟ้ม
656 บัตรที่นั่ง
657 บัตรโทรศัพท์ทำด้วยกระดาษแข็งที่ไม่ได้เข้ารหัส
658 บัตรโทรศัพท์ทำด้วยกระดาษที่ไม่ได้เข้ารหัส
659 บัตรโทรศัพท์ที่ได้ชำระเงินไว้ก่อนซึ่งเป็นบัตรที่ไม่ได้เข้ารหัส
660 บัตรโทรศัพท์ที่ไม่มีแถบแม่เหล็ก
661 บัตรธนาคารชนิดไม่มีแถบแม่เหล็ก
662 บัตรประกาศที่เป็นเครื่องเขียน
663 บัตรประจำตัว
664 บัตรประจำตัวทางการแพทย์
665 บัตรประจำตัวพนักงาน
666 บัตรเยี่ยม
667 บัตรรับรองการใช้เช็ค
668 บัตรรายการ
669 บัตรรูปการ์ตูน
670 บัตรรูปภาพ
671 บัตรรูปภาพใช้แลกเปลี่ยนของ
672 บัตรรูปภาพสำหรับเก็บสะสม
673 บัตรลงเวลา
674 บัตรลดราคา
675 บัตรแลกเปลี่ยนในวงการบาสเก็ตบอล
676 บัตรแลกเปลี่ยนเพื่อชิงโชค
677 บัตรสมนาคุณ
678 บัตรสมาชิก
679 บัตรสมาร์ทการ์ดที่ไม่ได้เข้ารหัส
680 บัตรอภินันทนาการ
681 บัตรอวยพร
682 บัตรอวยพรชนิดมีเสียงดนตรี
683 บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
684 บิลเงินสด
685 บิลส่งของ
686 แบบกระดาษสำหรับตัดเสื้อ
687 แบบข้อสอบ
688 แบบเขียนตัวอักษร
689 แบบคำถามทดสอบ
690 แบบจำลองการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
691 แบบทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ
692 แบบทดสอบความสำเร็จในการเรียนการสอน
693 แบบทดสอบวิเคราะห์ใช้ในการเรียนการสอน
694 แบบบันทึกภูมิหลังการศึกษา
695 แบบใบสมัครงาน
696 แบบใบสั่งของ
697 แบบปักครอสติช
698 แบบแปลน
699 แบบฝึกหัด
700 แบบพิมพ์ใช้ในการตัดชุดแสดงละคร
701 แบบพิมพ์ตัวอักษรที่ใช้ในสำนักงาน
702 แบบพิมพ์บัญชี
703 แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล
704 แบบพิมพ์สัญลักษณ์
705 แบบพิมพ์หนังสือ
706 แบบแพทเทิร์นใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
707 แบบฟอร์มการเจรจาต่อรอง
708 แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
709 แบบฟอร์มของธนาคาร
710 แบบฟอร์มคำขอ
711 แบบฟอร์มจดหมายแจ้งข่าวที่ใช้ในธุรกิจ
712 แบบฟอร์มชนิดพิมพ์สำเร็จรูป
713 แบบฟอร์มทางธุรกิจ
714 แบบฟอร์มบัญชี
715 แบบร่างทางวิศวกรรม
716 แบบรายการจัดข้อมูลนำเที่ยว
717 แบบเรียน
718 แบบลวดลายที่ตัดจากกระดาษ
719 แบบลวดลายเย็บปักถักร้อย
720 แบบลอกลาย
721 แบบลายปักผ้า
722 แบบลายเย็บ
723 แบบวาดรูป
724 โบรชัวร์
725 โบรชัวร์เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์
726 โบรชัวร์เกี่ยวกับกีฬา
727 โบรชัวร์โฆษณา
728 โบว์ทำด้วยกระดาษ
729 ใบกำกับสินค้า
730 ใบแจ้งตารางเวลา
731 ใบแจ้งบัญชีการเงิน
732 ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร
733 ใบแจ้งราคา
734 ใบแจ้งหนี้
735 ใบตอบข้อความ
736 ใบติดต่องานภายใน
737 ใบแถลงการณ์
738 ใบแทรกเชิงตัวเลขและตัวอักษร
739 ใบแทรกทางธุรกิจ
740 ใบแทรกนิตยสาร
741 ใบแทรกหนังสือพิมพ์
742 ใบบันทึกเงินฝาก
743 ใบประกาศเกียรติคุณ
744 ใบประกาศข้อความ
745 ใบประกาศข่าว
746 ใบปลิวเกี่ยวกับการศึกษา
747 ใบปลิวเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
748 ใบปลิวเกี่ยวกับข่าวและบทความวิจารณ์
749 ใบปลิวเกี่ยวกับธุรกิจ
750 ใบปลิวเกี่ยวกับสถิติความน่าเชื่อถือและสภาวะทางการค้า
751 ใบปลิวโฆษณาเพลง
752 ใบพันธบัตร
753 ใบระเบียบวาระการประชุม
754 ใบรับรอง
755 ใบรับส่งโทรสาร
756 ใบเรียกเก็บเงิน
757 ใบล็อตเตอรี่ที่พิมพ์แล้วที่ไม่ใช่ของเล่น
758 ใบวางบิล
759 ใบส่งของ
760 ใบสำคัญเบิกจ่าย
761 ใบสำคัญแสดงการรับ-จ่ายเงิน
762 ใบเสนอราคา
763 ใบเสร็จรับเงิน
764 ใบแสดงข้อมูลสินค้า
765 ใบแสดงอากรสรรพสามิต
766 ใบหุ้น
767 ใบหุ้นกู้
768 ปกที่ใช้เป็นเครื่องเขียน
769 ปกพับเก็บเอกสาร
770 ปกพีวีซีที่ใช้เข้าเล่มหนังสือ
771 ปกแฟ้ม
772 ปกสมุดชนิดถอดได้
773 ปกสมุดเช็ด
774 ปกสมุดนัดทำด้วยหนัง
775 ปกหนังสือ
776 ปกหนังสือทำด้วยหนัง
777 ปกหุ้มสมุดบันทึก
778 ปกหุ้มหนังสือเดินทาง
779 ปกหุ้มหนังสือบันทึกการประชุม
780 ปฎิทิน
781 ปฎิทินโหราศาสตร์
782 ปฏิทินดาราศาสตร์
783 ปฏิทินนัดหมาย
784 ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์ประจำปี
785 ปฏิทินประจำปีที่มีรายละเอียดเหตุการณ์และสถิติต่างๆ
786 ปฏิทินภาพเหตุการณ์
787 ปฏิทินหมายกำหนดการ
788 ปลอกยางสวมนิ้วมือที่ใช้ในสำนักงาน
789 ปากกา
790 ปากกาเขียนกระดานชนวน
791 ปากกาเขียนแบบ
792 ปากกาเขียนแผ่นใส
793 ปากกาเคมี
794 ปากกาชนิดจุ่มหมึกเขียน
795 ปากกาชนิดมีพู่กัน
796 ปากกาตรวจธนบัตรปลอม
797 ปากกาตัดเส้น
798 ปากกาทำเครื่องหมาย
799 ปากกาที่มีระบบกลไก
800 ปากกาประดิษฐ์อักษรวิจิตร
801 ปากกาปลายแหลมทำจากผ้าสักหลาด
802 ปากกาเรืองแสง
803 ปากกาลบคำผิด
804 ปากกาลูกลื่น
805 ปากกาไวท์บอร์ด
806 ปากกาสีใช้เน้นข้อความ
807 ปากกาสีเมจิก
808 ปากกาสีสะท้อนแสง
809 ปากกาหมึกซึม
810 ป้ายข้อความขนาดใหญ่ทำด้วยกระดาษ
811 ป้ายโฆษณาทำด้วยกระดาษ
812 ป้ายโฆษณาทำด้วยกระดาษแข็ง
813 ป้ายชื่อติดเข็มกลัดทำด้วยกระดาษ
814 ป้ายประกาศทำด้วยกระดาษ
815 ป้ายประกาศทำด้วยกระดาษแข็ง
816 ป้ายราคาสินค้าทำด้วยกระดาษ
817 ป้ายราคาสินค้าทำด้วยกระดาษแข็ง
818 ป้ายร้านค้าทำด้วยกระดาษ
819 ป้ายร้านค้าทำด้วยกระดาษแข็ง
820 ป้ายห้อยทำด้วยกระดาษ
821 ป้ายห้อยทำด้วยกระดาษแข็ง
822 แป้งเปียกใช้ทำแบบจำลอง
823 แป้งเปียกใช้ในสำนักงานหรือใช้ในครัวเรือน
824 แป้นฟองน้ำสำหรับป้ายแสตมป์ใช้ในสำนักงาน
825 แป้นฟองน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่นิ้วเพื่อความสะดวกในการนับ
826 แป้นอักษรพิมพ์ดีด
827 แปรงเครื่องพิมพ์ดีด
828 แปรงทาสี
829 แปรงปัดยางลบสำหรับเครื่องพิมพ์ดีด
830 แปรงลบกระดาน
831 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด
832 แปรงสำหรับจิตรกร
833 ไปรษณียบัตร
834 ผงกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
835 ผ้าคลุมปริ้นเตอร์ที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
836 ผ้าใช้เข้าเล่มหนังสือ
837 ผ้าใบใช้วาดภาพ
838 ผ้าหมึกของเครื่องพิมพ์ดีด
839 ผ้าหมึกของเครื่องอัดสำเนา
840 ผ้าหมึกใช้กับเครื่องคิดเลข
841 ผ้าหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์
842 ผ้าหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์รหัสบาร์โค้ด
843 ผ้าหมึกใช้กับเครื่องรับส่งข้อความ
844 ผ้าหมึกใช้สำหรับเครื่องประมวลผลคำ
845 ผ้าหมึกบรรจุตลับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร
846 ผ้าหมึกบรรจุตลับใช้กับเครื่องโทรสาร
847 ผ้าหมึกบรรจุตลับใช้กับเครื่องพิมพ์ของคอมพิวเตอร์
848 ผ้าหมึกบรรจุตลับใช้กับเครื่องพิมพ์ภาพวิดีโอ
849 ผ้าหมึกบรรจุตลับใช้กับเครื่องพิมพ์รหัสบาร์โค้ด
850 แผ่นกระดาษ
851 แผ่นกระดาษซับน้ำมันใช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร
852 แผ่นกระดาษตัวเลขและตัวอักษรใช้ปะติดเครื่องเขียน
853 แผ่นกระดาษตารางวางแผนงานสำหรับนักธุรกิจ
854 แผ่นกระดาษตารางเวลา
855 แผ่นกระดาษตารางอักษร
856 แผ่นกระดาษที่เจาะเป็นแม่แบบรูปต่างๆใช้สำหรับเขียนแบบ
857 แผ่นกระดาษบันทึกการทำงาน
858 แผ่นกระดาษบันทึกเตือนความจำ
859 แผ่นกระดาษแสดงสถิติ
860 แผ่นกระดาษแสดงสสถิติเกี่ยวกับกีฬาบาสเก็ตบอล
861 แผ่นควบคุมความชื้นทำด้วยกระดาษใช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร
862 แผ่นควบคุมความชื้นทำด้วยพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร
863 แผ่นจานตัวอักษรในเครื่องพิมพ์ดีด
864 แผ่นฉลุลายทำด้วยกระดาษ
865 แผ่นเซลลูรอยด์ใช้เป็นเครื่องเขียน
866 แผ่นเซลลูโลสใช้ในการบรรจุหีบห่อ
867 แผ่นดัชนี
868 แผ่นดูดซับของเหลวทำด้วยกระดาษใช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร
869 แผ่นดูดซับของเหลวทำด้วยพลาสติกช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร
870 แผ่นต้นฉบับกระดาษไขสำหรับเครื่องอัดสำเนา
871 แผ่นตัวพิมพ์กระดาษกาว
872 แผนที่กระดาษใช้ในการศึกษาจำนวนประชากร
873 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ทำด้วยกระดาษ
874 แผนที่เส้นทางที่ทำด้วยกระดาษ
875 แผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากรที่ทำด้วยกระดาษ
876 แผ่นแบบเขียนคิ้ว
877 แผนผังรูปภาพที่ทำด้วยกระดาษ
878 แผ่นพลาสติกใช้เคลือบบัตร
879 แผ่นพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ
880 แผ่นพลาสติกใช้ห่อปกสมุดหนังสือ
881 แผ่นพลาสติกซับน้ำมันใช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร
882 แผ่นพลาสติกที่มีฟองอากาศใช้ในการบรรจุหีบห่อ
883 แผ่นพลาสติกสำหรับรองถาดรองมูลแมว
884 แผ่นพลาสติกสำหรับห่อของขวัญ
885 แผ่นพับข้อมูลยา
886 แผ่นพับโฆษณา
887 แผ่นพับชี้แจงข้อมูลทางเทคนิค
888 แผ่นพับชี้แจงระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์
889 แผ่นพิมพ์ที่อยู่ของเครื่องจ่าหน้าซองจดหมาย
890 แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ
891 แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ในการลอกลาย
892 แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ในการห่อของ
893 แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ในการห่ออาหาร
894 แผ่นฟิล์มพลาสติกที่ยืดออกได้ใช้ห่อของบนแท่นวางสินค้า
895 แผนภูมิ
896 แผนภูมิคะแนน
897 แผนภูมิใช้ในการสอน
898 แผนภูมิสถิติรูปกราฟ
899 แผนภูมิสถิติแสดงผลการเรียน
900 แผนภูมิแสดงการเจริญเติบโตของเด็ก
901 แผ่นยางรองสำหรับตัดกระดาษ
902 แผ่นรองเขียนชนิดมีที่หนีบกระดาษ
903 แผ่นใสที่เป็นเครื่องเขียน
904 แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน
905 แผ่มพิมพ์ตารางเวลา
906 ฝาครอบดินสอ
907 พจนานุกรม
908 พจนานุกรมคำพ้องคำเหมือนและคำความหมายตรงกันข้าม
909 พลาสติกใช้ทำแบบจำลอง
910 พู่กันใช้ในการเขียน
911 พู่กันทาสี
912 พู่กันวาดรูป
913 แฟ้มเก็บนิตยสาร
914 แฟ้มเก็บเอกสาร
915 แฟ้มเก็บเอกสารชนิดดึงเอกสารออกได้
916 แฟ้มเก็บเอกสารทำด้วยกระดาษ
917 แฟ้มจัดแยกเอกสารสำหรับตั้งโต๊ะ
918 แฟ้มใช้ในสำนักงาน
919 แฟ้มที่มีที่หนีบกระดาษ
920 แฟ้มแบบห่วง
921 แฟ้มพลาสติก
922 ภาพเขียน
923 ภาพเขียนลายเส้น
924 ภาพเขียนสีน้ำมัน
925 ภาพจำลองกราฟฟิก
926 ภาพจำลองงานศิลป์
927 ภาพถ่าย
928 ภาพถ่ายกราฟฟิก
929 ภาพถ่ายที่ใส่กรอบแล้ว
930 ภาพถ่ายสำเนา
931 ภาพบัตรคำประกอบการสอน
932 ภาพประดิษฐ์
933 ภาพโปสการ์ด
934 ภาพโปสเตอร์
935 ภาพพิมพ์
936 ภาพพิมพ์กราฟฟิก
937 ภาพพิมพ์การ์ตูน
938 ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์
939 ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
940 ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้
941 ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์โลหะ
942 ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์หิน
943 ภาพพิมพ์จากแม่เหล็ก
944 ภาพพิมพ์ทำซ้ำ
945 ภาพพิมพ์ที่ใส่กรอบแล้ว
946 ภาพพิมพ์รูปถ่าย
947 ภาพพิมพ์หิน
948 ภาพพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
949 ภาพลายเขียนตัวอักษร
950 ภาพวาด
951 ภาพวาดที่ใส่กรอบแล้ว
952 ภาพศิลป์ทำซ้ำ
953 ภาพศิลปะการเขียนอักษร
954 ภาพสีน้ำที่โปร่งแสง
955 เมนูรายการอาหาร
956 แม่พิมพ์โรเนียว
957 แม่พิมพ์สกรีนแบบใช้มือ
958 ไม้ฉากที่ใช้วาดภาพ
959 ไม้ชี้แผนภูมิที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
960 ไม้ทีใช้ในการวาดรุป
961 ไม้ทีเลื่อนสำหรับโต๊ะเขียนแบบ
962 ไม้บรรทัดเขียนอักษร
963 ไม้บรรทัดที่ใช้วาดภาพ
964 ไม้บรรทัดสามเหลี่ยมที่มีมาตรวัดย่อส่วนสำหรับการตัดเสื้อ
965 ไม้โปรแทรกเตอร์
966 ยางรัดของใช้ในสำนักงาน
967 ยางลบ
968 ยางลบปากกา
969 ยางลบหมึก
970 ยางลบหมึกชนิดมีแปรงทำความสะอาด
971 เยื่อกระดาษที่นำมาใช้ใหม่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
972 รายการอาหาร
973 รายงานการประชุม
974 รายงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค
975 รายงานข่าว
976 รายงานข่าวเกี่ยวกับการดูแลและให้อาหารสัตว์เลี้ยง
977 รายงานด้านการเงินการคลังของบริษัท
978 รายงานทางการแพทย์
979 รายงานทางธุรกิจ
980 ริบบิ้นทำด้วยกระดาษ
981 รูปถ่าย
982 รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยกระดาษอัด
983 รูปปั้นทำด้วยกระดาษอัด
984 รูปภาพ
985 รูปภาพกราฟฟิก
986 รูปภาพทำด้วยกระดาษใช้ปะติดด้วยความร้อน
987 รูปลอกชนิดขูด
988 รูปลอกติดรถยนต์
989 รูปลอกติดเสื้อผ้าชนิดใช้ความร้อน
990 รูปลอกติดเสื้อผ้าชนิดใช้เตารีด
991 รูปลอกพิมพ์ลายใช้ตกแต่งผ้า
992 รูปลอกพิมพ์ลายสำหรับงานเย็บปักถักร้อย
993 รูปลอกสะท้อนแสงใช้ติดเสื้อผ้า
994 ลวดเย็บกระดาษ
995 ลังบรรจุสินค้าทำด้วยกระดาษ
996 ลิ้นแฟ้ม
997 ลูกกลิ้งของปลายปากกาลูกลื่น
998 ลูกกลิ้งใช้ในงานออกแบบเสื้อผ้า
999 ลูกกลิ้งทาสีบ้าน
1000 ลูกโลกจำลอง
1001 วงเวียนที่ใช้ในการวาดภาพ
1002 วัสดุกันกระแทกทำด้วยกระดาษ
1003 วัสดุเข้าเล่มหนังสือ
1004 วารสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
1005 วารสารเกี่ยวกับกีฬา
1006 วารสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1007 วารสารโฆษณา
1008 วารสารแจ้งข่าว
1009 วารสารทางกฎหมาย
1010 วารสารทางการค้า
1011 วารสารทางการแพทย์
1012 วารสารทางธุรกิจ
1013 สติกเกอร์ขนาดใหญ่ติดท้ายรถยนต์
1014 สติกเกอร์ติดกันชนรถ
1015 สติกเกอร์ที่เป็นเครื่องเขียน
1016 สติกเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดท้ายรถยนต์
1017 สติกเกอร์สำหรับตกแต่งหมวกกันน็อก
1018 สมุด
1019 สมุดคูปอง
1020 สมุดจดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
1021 สมุดฉีกที่ใช้เขียน
1022 สมุดเช็ค
1023 สมุดทำบัญชี
1024 สมุดทำแบบฝึกหัด
1025 สมุดโน้ตเพลง
1026 สมุดบันทึก
1027 สมุดใบเสร็จรับเงิน
1028 สมุดประวัตินักเรียน
1029 สมุดพก
1030 สมุดภาพกิจกรรม
1031 สมุดภาพที่ใช้เพื่อการศึกษาของเด็ก
1032 สมุดอวยพร
1033 สมุดอัลบั้มสะสมเหรียญ
1034 สันรูดใช้เข้าเล่มหนังสือ
1035 สันห่วงใช้เข้าเล่มหนังสือ
1036 สายรัดหนังสือ
1037 สารยึดติดที่ใช้ในสำนักงานหรือที่ใช้ในครัวเรือน
1038 สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการการตลาด
1039 สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการโฆษณา
1040 สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน
1041 สิ่งพิมพ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร
1042 สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
1043 สิ่งพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับ… (ระบุ)
1044 สีใช้ในการวาดภาพ
1045 สีเทียน
1046 สีน้ำใช้ในการวาดภาพ
1047 สีน้ำโปสเตอร์ใช้ในการวาดภาพ
1048 เสาติดป้ายโฆษณาทำด้วยกระดาษแข็ง
1049 แสตมป์
1050 ไส้ดินสอ
1051 ไส้ปากกา
1052 หนังสือ
1053 หนังสือการกีฬา
1054 หนังสือการ์ตูน
1055 หนังสือการ์ตูนที่เป็นชุด
1056 หนังสือการออกแบบอาคารบ้านเรือน
1057 หนังสือเกี่ยวกับการเขียนหรือการประพันธ์
1058 หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา
1059 หนังสือเกี่ยวกับความงาม
1060 หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1061 หนังสือเกี่ยวกับภาษา
1062 หนังสือขนาดพกพา
1063 หนังสือข้อมูลสินค้า
1064 หนังสือข่าวสาร
1065 หนังสือคู่มือ (ระบุ)
1066 หนังสือคู่มือการจัดการงานพิมพ์
1067 หนังสือคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
1068 หนังสือคู่มือการใช้งานเครื่องมืองช่าง
1069 หนังสือคู่มือการทดสอบผลิตภัณฑ์
1070 หนังสือคู่มือการทำงานกราฟฟิก
1071 หนังสือคู่มือช่างยนต์
1072 หนังสือคู่มือสำหรับการอ้างอิง
1073 หนังสือจดหมายเวียน
1074 หนังสือชี้แจง
1075 หนังสือชี้ชวนเพื่อการโฆษณา
1076 หนังสือชีวประวัติ
1077 หนังสือธรรมะ
1078 หนังสือนิยาย
1079 หนังสือพิมพ์
1080 หนังสือสำนวนไทย
1081 หมึกอินเดีย
1082 หมุดใช้เป็นเครื่องเขียน
1083 หมุดตาไก่ใช้เป็นเครื่องเขียน
1084 หมุดติดบอร์ด
1085 หลอดทำด้วยกระดาษแข็ง
1086 หลอดทำด้วยกระดาษใช้บรรจุสินค้า
1087 หลอดพลาสติกเปล่าใช้ในการวาดเขียน
1088 หลอดสูบหมึกสำหรับเติมปากกาหมึกซึม
1089 หลอดหมึกของปากกาลูกลื่น
1090 ห่วงใช้เข้าเล่มหนังสือ
1091 หัวปากกา
1092 หัวปากกาลูกลื่น
1093 อัลบั้มเก็บบัตรแลกเปลี่ยน
1094 อัลบั้มเก็บสะสมสติ๊กเกอร์
1095 อัลบั้มเก็บสะสมแสตมป์
1096 อัลบั้มเก็บสะสมเหรียญ
1097 อัลบั้มภาพ
1098 อากรแสตมป์
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!