รายการสินค้าจำพวกที่ 33

 

รายการสินค้าจำพวกที่ 33
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์)

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

เครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีแอลกอฮอล์ผสม

เครื่องดื่มคาร์บอนเนทรสขิงทีมีแอลกอฮอลล์

เครื่องดื่มโซดาที่มีแอลกอฮอล์ผสม

เครื่องดื่มที่ช่วยให้เจริญอาหารที่ทำจากเหล้าไวน์เป็นหลัก

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้ายิน

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าว้อดก้า

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าวิสกี้

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าไวน์เป็นหลัก

เครื่องดื่มที่มีเหล้ายินผสม

เครื่องดื่มที่มีเหล้าสก๊อตวิสกี้ผสม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม (ระบุ) ยกเว้นเบียร์

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดมีข้าวเหนียวผสม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดมีผลไม้ผสม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำจากผลไม้

เครื่องดื่มที่อัดลมชนิดมีสุรากลั่นผสม

เครื่องดื่มโทนิคที่มีแอลกอฮอล์ผสม

เครื่องดื่มน้ำมะนาวที่มีแอลกอฮอล์ผสมยกเว้นเบียร์

เครื่องดื่มผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มผสมไวน์

เครื่องดื่มเย็นทำจากข้าวมอลท์ที่มีแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มรสขิงอัดลมผสมแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มรสแครนเบอรี่ผสมแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มรสสับปะรดผสมแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มว้อดก้า

เครื่องดื่มสกัดจากผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่น

แชมเปญ

น้ำตาลเมา

น้ำผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์ผสม

น้ำผลไม้หมักที่มีแอลกอฮอล์

น้ำแร่ผสมเหล้ากลั่นและปรุงรสด้วยผลไม้

น้ำแร่ผสมเหล้ากลั่นและปรุงรสด้วยผลไม้และสมุนไพร

น้ำแร่ผสมเหล้ากลั่นและปรุงรสด้วยสมุนไพร

น้ำอัดลมที่มีแอลกอฮอล์ผสม

บรั่นดี

บรั่นดีผลไม้

บรั่นดีผสม

บรั่นดีมาช (ทำจากผลไม้)

พั้นช์ทำจากเหล้าองุ่นแดงน้ำผลไม้และโซดา

พั้นช์ที่มีแอลกอฮอล์ผสม

ยิน

วิสกี้

วิสกี้ที่กลั่นจากมอลท์

ไวน์

ไวน์ขาว

ไวน์ค็อกเทล

ไวน์คูลเลอร์

ไวน์เครื่องเทศ

ไวน์ชนิดมีฟอง

ไวน์ชนิดมีไม่มีฟอง

ไวน์แดง

ไวน์ทำจากข้าว

ไวน์ผลไม้

ไวน์องุ่น

ไวน์อิตาลี่

สุรา

สุรากลั่น

สุรากลิ่นผิวส้ม

สุราขม

สุราขาว

สุราค็อกเทล

สุราจีน

สุราชนิดทำจากน้ำอ้อย

สุราชนิดมีแอลกอฮอล์แรง

สุราแช่

สุราญี่ปุ่น

สุราตะวันตก

สุราแต่งกลิ่นด้วยสมุนไพร

สุราทำจากน้ำผึ้ง

สุราทำจากลูกแพร์

สุราที่ทำจากข้าวจ้าว

สุราที่ทำจากน้ำตาล

สุราที่ปรุงรสหรือกลิ่น

สุราที่มีกลิ่นกล้วยหอม

สุราปรุงพิเศษ

สุราเปปเปอร์มินท์

สุราผลไม้

สุราผสม

สุราผสมพิเศษ

สุราพิเศษเซี่ยงชุน

สุราเม็กซิกัน

สุราสมุนไพรจีน

สุราหวาน

หัวเชื้อแอลกอฮอล์

เหล้า

เหล้ากรัพพา

เหล้ากรีก

เหล้ากลั่น

เหล้ากลั่นชนิดเข้มข้น

เหล้ากลิ่นเครื่องเทศ

เหล้ากลิ่นเปลือกส้ม

เหล้ากลิ่นยี่หร่า

เหล้ากลิ่นสะระแหน่

เหล้ากาแฟ

เหล้าเกาเลียงเจียว

เหล้าขาวรสจืด

เหล้าครีม

เหล้าค็อกเทล

เหล้าค็อกเทลที่ผสมแล้ว

เหล้าค็อกเทลที่ผสมเหล้ายิน

เหล้าค็อกเทลผลไม้

เหล้าคอนยัค

เหล้าตอร์เดียล

เหล้าคาลวาโดส

เหล้าคูราซาว

เหล้าเคิร์ช

เหล้าเคิร์ชที่กลั่นจากผลเชอรี่หมัก

เหล้าเคียวราเซา

เหล้าจีน

เหล้าชแนพพ์ส

เหล้าเชอรี่

เหล้าโชชู

เหล้าแซมบูคา

เหล้าโซจูของเกาหลี

เหล้าไซเดอร์

เหล้าญี่ปุ่น

เหล้าดัทซ์ยิน

เหล้าแต่งกลิ่นด้วยสมุนไพร

เหล้าที่ทำจากข้าว

เหล้าที่ทำจากอ้อย

เหล้าที่มีกาแฟผสม

เหล้าที่มีรสกาแฟ

เหล้าเทกีล่า

เหล้าน้ำผึ้ง

เหล้าบรั่นดีชนิดครีม

เหล้าบรั่นดีที่กลั่นจากผลเชอรี่หมัก

เหล้าบรั่นดีแอปเปิ้ล

เหล้าบิเควท

เหล้าบิตเตอร์

เหล้าเบอร์บอน

เหล้าแบรนดี้

เหล้าไบกานร์

เหล้าปรุงรสเครื่องเทศ

เหล้าปีโน

เหล้าเป็บเปอร์

เหล้าผลไม้

เหล้าผสม (ค๊อกเทล)

เหล้าผสมผลไม้

เหล้าผิวส้ม

เหล้าพอร์ท

เหล้าพิเควท

เหล้าเพอร์รี

เหล้าแพสติส

เหล้ามะนาว

เหล้ามันเทศ

เหล้ามิริน(ใช้ปรุงอาหาร)

เหล้ามีกลิ่นเปลือกส้มเปรียว

เหล้าเมซคัล

เหล้ายินโทนิค

เหล้ารสมะนาว

เหล้ารสองุ่น

เหล้ารัม

เหล้าโรง

เหล้าลิกเกอร์ที่มีรสมะนาว

เหล้าลิเดอร์

เหล้าลิคเคียวที่ปรุงด้วยหัวเชื้อสะระแหน่

เหล้าลิ้นจี่

เหล้าเลาเจียว

เหล้าวูเจียปีเจียว

เหล้าเวอร์มูธ

เหล้าไวน์

เหล้าไวน์ชอมเปอนัวส์

เหล้าไวน์ใช้ดื่มควบคุมน้ำหนักไม่ใช้ในทางการแพทย์

เหล้าไวน์ทำจากข้าวเจ้า

เหล้าไวน์ที่ทำจากข้าวจีน

เหล้าไวน์ที่ทำจากข้าวฟ่าง

เหล้าไวน์ที่ทำจากองุ่นป่า

เหล้าไวน์ที่มีฟองฟู่

เหล้าไวน์ที่มีแอลกอฮอล์เจือปน

เหล้าไวน์บ่ม

เหล้าไวน์ผลไม้

เหล้าไวน์พีโน

เหล้าไวน์องุ่น

เหล้าสก๊อตวิสกี้

เหล้าสปาร์คกิ้งไวน์ (เหล้าที่มีฟองฟู่)

เหล้าสปิริต

เหล้าสปิริตทำจากธัญญพืช

เหล้าสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์

เหล้าสมุนไพรที่มีรสขมไม่ใช้ในทางการแพทย์

เหล้าสะระแหน่

เหล้าโสมไม่ใช้ในทางการแพทย์

เหล้าหมักทำจากลูกพลัม

เหล้าหมักน้ำผึ้ง

เหล้าหมักลูกแพร์

เหล้าเอนนิเซทท์

เหล้าหวานทำจากโกโก้

เหล้าหวานทำจากผลพลัม

เหล้าหวานที่มีรสช็อคโกแล็ต

เหล้าหวานที่มีวิสกี้เป็นส่วนผสมหลัก

เหล้าหวานที่มีไวน์เป็นส่วนผสมหลัก

เหล้าหวานรสส้มไม่มีสี

เหล้าหวานวิสกี้

เหล้าหวานสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์

เหล้าองุ่น

เหล้าองุ่นที่มีฟอง

เหล้าองุ่นที่ไม่มีฟอง

เหล้าองุ่นหวาน

เหล้าอ้อย

เหล้าอามาญัค

เหล้าอูโซ

เหล้าแอ็ปเปิ้ล

เหล้าฮอลแลนด์

แอลกอฮอล์ทำจากข้าว

แอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่น

แอลกอฮอล์สกัดจากผลไม้

แอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำเหล้า

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!