รายการสินค้าจำพวกที่ 34

 

รายการสินค้าจำพวกที่ 34
ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

กระดาษมวนซิการ์

กระดาษมวนบุหรี่

กระดาษมวนยาฉุน

กระดาษมวนยาสูบ

กระดาษมวนยาเส้น

กระป๋องยาสูบที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

กระป๋องยาเส้น

กระปุกใส่ยาสูบที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

กระเป๋ายาเส้น

กระเป๋าใส่ยาสูบ

กล่องเก็บความชื้นสำหรับใส่ซิการ์และยาสูบ

กล่องเก็บบุหรี่ ซิการ์ สำหรับกันความชื้นไม่ทำด้วยโลหะมีค่า

กล่องซิการ์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

กล่องดีบุกใส่ยาเส้นไม่ได้ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า

กล่องบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

กล้องบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

กล่องไฟแช็กที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

กล่องไม้ขีดที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

กล่องยานัตถุ์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

กล้องยาสูบ

กล้องยาสูบที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

กล้องยาสูบแบบชาวตะวันตก

กล่องยาเส้น

ก้อนกรองบุหรี่

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดที่จุดบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

ซองบุหรี่

ซองใส่ซิการ์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

ซิการ์

ซิการ์ชนิดเล็กบาง

ซิการ์ตัดหัวและปลาย

ซิการ์ที่มีก้นกรอง

ซิการ์มวนเล็ก

ซิการ์หัวเหลี่ยม

ด้ามกล้องยาสูบ

ด้ามจับของกล้องยาสูบ

ถุงใส่ยาเส้น

ที่กระทุ้งยาเส้น(tobacco tampers)

ที่เก็บกล้องยาสูบ

ที่เก็บซิการ์

ที่เก็บซิการ์ที่มีเครื่องทำให้ยาสูบชื้นในระดับที่เหมาะสม

ที่เก็บบุหรี่

ที่เก็บหรือวางซิการ์

ที่ขีดไฟ

ที่ขีดไฟทำด้วยพลาสติก

ที่ขีดไฟสำหรับซิการ์

ที่ขีดไฟสำหรับบุหรี่

ที่เขี่ยบุหรี่ ทำด้วยแก้วเจียรนัย

ที่เขี่ยบุหรี่ซึ่งไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

ที่เขี่ยบุหรี่ทำด้วยแก้ว

ที่เขี่ยบุหรี่ทำด้วยพลาสติกและเมลามีน

ที่จุดบุหรี่

ที่จุดไฟทำด้วยพลาสติก

ที่จุดไฟที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

ที่ตั้งกล้องยาสูบ

ที่ตัดซิการ์

ที่ตัดซิการ์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

ที่ตัดบุหรี่

ที่ทำความสะอาดกล้องยาเส้น

ที่บรรจุแก๊สสำหรับที่จุดซิการ์

ที่บรรจุเชื้อเพลิงและก๊าซสำหรับใช้เติมที่จุดบุหรี่

ที่วางเก็บกล้องยาสูบ

ที่วางซิการ์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

ที่วางบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

ที่วางไปป์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

ที่เสียบซิการ์(cigar pierces)

ที่ใส่บุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

บุหรี่

บุหรี่ก้นกรอง

บุหรี่ชนิดมวน

บุหรี่ซิการ์

บุหรี่ซิการ์ขนาดเล็ก

บุหรี่ซิการ์หัวสี่เหลี่ยม

บุหรี่ซิการ์หัวเหลี่ยม

บุหรี่ที่ประกอบด้วยยาสูบเทียม

บุหรี่ที่มวนด้วยกระดาษ

บุหรี่ที่มวนด้วยใบยาสูบ

บุหรี่สมุนไพร

ใบจาก

ใบจากใช้มวนยาสูบ

ผงยาสูบป่นสำหรับสูดเข้าจมูก

ไฟแช็ก

ภาชนะใส่ยาสูบไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า

ไม้ขีดไฟ

ยาฉุนใช้สำหรับเคี้ยว

ยาฉุนสำหรับมวนบุหรี่

ยานัตถุ์

ยาสูบชนิดผ่านกรรมวิธี

ยาสูบชนิดฝอย

ยาสูบที่แต่งแล้ว

ยาสูบที่ไม่ผ่านกรรมวิธี

ยาสูบสมุนไพร

ยาสูบสำหรับเคี้ยว

ยาสูบสำหรับเคี้ยวหรือดม

ยาสูบสำหรับสูดดม

ยาสูบสำหรับสูบกล้อง

ยาสูบสำหรับใส่กล้องยาสูบ

ยาเส้น

ยาเส้นที่ใช้มวนบุหรี่

ยาเส้นที่ใช้สูบ (ยาฉุน)

ยาเส้นที่เป็นม้วน(TOBACCO-ROLLS)

ยาเส้นที่หั่นละเอียด

ยาเส้นบรรจุห่อ

ยาเส้นสำหรับกล้องยาสูบ

ยาเส้นสำหรับเคี้ยว

ยาเส้นสำหรับใช้กับกล้องยาสูบ

ส่วนปลายของกล้องใช้ในการสูบ

หินเหล็กไฟ

อุปกรณ์กล้องยาสูบ

อุปกรณ์ขูดกล้องยาสูบ

อุปกรณ์ใช้ในการสูบบุหรี่

อุปกรณ์ทำความสะอาดกล้องยาสูบ

อุปกรณ์ในการสูบบุหรี่เป็นชุด

อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดไปป์

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!