รายการบริการจำพวกที่ 35

 

รายการบริการจำพวกที่ 35
การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

การจัดการกิจการพาณิชย์

การจัดการแก้ไขวิกฤตกาลในการดำเนินงาน

การจัดการขายทอดตลาด

การจัดการงานทะเบียนบริษัท

การจัดการด้านการค้า

การจัดการด้านธุรกิจ

การจัดการด้านบริหารทางธุรกิจ

การจัดการด้านภาษี

การจัดการด้านอุตสาหกรรม

การจัดการตลาด

การจัดการติดต่อการค้าทางอิเล็คทรอนิกส์

การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวกับการขายส่ง

การจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า

การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประเมินราคาสินค้า

เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์

แก้ไขปรับปรุงวัสดุการโฆษณาให้ทันสมัย

ค้นคว้าทางการตลาด

ค้นคว้าทางธุรกิจ

ค้นคว้าและวิจัยทางธุรกิจ

ค้นหาข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจ

ควบคุมการปฏิบัติตามกฏระเบียบในส่วนของบุคลากร

ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการขายและแผนการจูงใจลูกค้า

ควบคุมดูแลด้านธุรกิจ

ควบคุมทางด้านพาณิชย์

คัดลอกสำเนา

คัดเลือกบุคลากร

คาดการณ์ภาวะทางเศรษฐกิจ

คุมสต็อกสินค้าโดยคอมพิวเตอร์

โฆษณาโดยวิธีส่งจดหมายเฉพาะตัว

โฆษณาทางโทรทัศน์

โฆษณาทางนิตยสาร

โฆษณาทางวิทยุ

โฆษณาทางหนังสือพิมพ์

โฆษณานอกสถานที่

โฆษณาในวารสาร

โฆษณาบนท้องถนน

โฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์

จดชวเลข

จัดการเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณา

จัดการขายปลีกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมหวานและขนมปัง

จัดการขายปลีกเครื่องแต่งกาย

จัดการขายปลีกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย

จัดการขายปลีกเครื่องบอกเวลา

จัดการขายปลีกเครื่องเพชรพลอย

จัดการขายปลีกเครื่องสำอาง

จัดการขายปลีกเครื่องหนัง

จัดการขายปลีกเครื่องหอม

จัดการขายปลีกรองเท้า

จัดการขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับสายตา

จัดการขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

จัดการขายส่งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือคอมพิวเตอร์

จัดการขายส่งและปลีกซอฟต์แวร์

จัดการจำหน่ายอะไหล่จักรยานยนต์

จัดการซื้อขายแก๊ส

จัดการซื้อขายเตาไฟ

จัดการซื้อขายน้ำมัน

จัดการซื้อขายปลีกและส่งสินค้าอัญมณี

จัดการซื้อขายไฟฟ้า

จัดการซื้อขายสัญญาณกันขโมย

จัดการด้านการค้าและอุตสาหกรรม

จัดการด้านการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จัดการทางธุรกิจให้นักกีฬา

จัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า

จัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

จัดเก็บแฟ้มข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์

จัดเก็บแฟ้มเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์

จัดเก็บและนำออกมาใช้เกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์

จัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลทางธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์

จัดเก็บเอกสาร

จัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ

จัดข้อมูลทางธุรกิจ

จัดคอลัมน์โฆษณา

จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์วัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา

จัดงานแสดงสินค้า

จัดจำหน่ายกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์

จัดจำหน่ายกระเป๋าและเครื่องหนัง

จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียม

จัดจำหน่ายของชำร่วยและของที่ระลึก

จัดจำหน่ายของที่ระลึก

จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

จัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์

จัดจำหน่ายเครื่องชุบทอง

จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

จัดจำหน่ายเครื่องโลหะ

จัดจำหน่ายชิ้นส่วนหรืออะไหล่สำหรับเครื่องปรับอากาศ

จัดจำหน่ายดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ต้นไม้ ไม้ประดับ

จัดจำหน่ายถ่านหิน

จัดจำหน่ายทองรูปพรรณและอัญมณี

จัดจำหน่ายเทปและวีดีโอ

จัดจำหน่ายน้ำมัน

จัดจำหน่ายน้ำมันที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม

จัดจำหน่ายภาพยนตร์ในและนอกประเทศ

จัดจำหน่ายยา

จัดจำหน่ายยาสมุนไพร ยารักษาโรค

จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์

จัดจำหน่ายรถยนต์

จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

จัดจำหน่ายแว่นตา

จัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ เลนส์ กรอบแว่นตา

จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน

จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง

จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปกรณ์ช่วยในการได้ยิน

จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับของขวัญ

จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย

จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า

จัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป

จัดจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสวมศรีษะ

จัดจำหน่ายเสื้อผ้าและบูติค

จัดจำหน่ายหินอ่อน

จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย

จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์

จัดตั้งธุรกิจ

จัดเตรียมการโฆษณา

จัดเตรียมข้อมูลทางการค้า

จัดเตรียมบัญชี

จัดเตรียมบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง

จัดเตรียมบุคลากร

จัดเตรียมใบกำกับสินค้า

จัดเตรียมรายงานทางธุรกิจ

จัดแต่งตู้โชว์

จัดทำข้อมูลสถิติ

จัดทำบัญชี

จัดทำบัญชี และสอบบัญชี

จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายและการตลาด

จัดทำรายงานด้านการตลาด

จัดทำรายชื่อเพื่อการส่งจดหมายทางธุรกิจ

จัดนิทรรศการทางการค้าหรือการโฆษณา

จัดบทความโฆษณา

จัดพิมพ์บทความเผยแพร่โฆษณา

จัดพิมพ์สื่อโฆษณา

จัดพิมพ์เอกสารโฆษณา

จัดและดำเนินการแสดงสินค้า

จัดสาธิตสินค้าเพื่อการโฆษณา

จัดแสดงสินค้า

จัดหน้าที่ในสำนักงาน

จัดหาข้อมูลทางพาณิชย์

จัดหาคนงานชั่วคราว

จัดหาคำแนะนำทางธุรกิจ

จัดหางาน

จัดหาบุคลากร

จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพ

จัดหาผู้บริหารระดับสูง

จัดหาเลขานุการ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านธุรกิจให้แก่แขกผู้มาพักในโรงแรม

แจกจ่ายตัวอย่างสินค้า

แจกจ่ายสินค้า

แจกจ่ายเอกสารการโฆษณา

แจกผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา

แจ้งราคาสินค้า

ช่วยจัดการทางการค้าหรืออุตสาหกรรม

ช่วยจัดการทางการตลาด

ช่วยจัดการทางธุรกิจ

ช่วยจัดการธุรกิจ

ช่วยจัดการธุรกิจด้านการขายสินค้า

ช่วยจัดการและจัดองค์กรธุรกิจ

ช่วยจัดเตรียมสินค้าและบริการ

ช่วยด้านจัดการทางธุรกิจ

ช่วยเหลือทางการตลาด

ช่วยเหลือในด้านการจัดการอุตสาหกรรมและการค้า

ดำเนินการจัดการบริษัท

ดำเนินและจัดการทางด้านแสดงสินค้า

ตรวจตราควบคุมธุรกิจ

ตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบสถาบันธุรกิจ

ตอบข้อซักถามทางธุรกิจ

ตัวแทนการจ้างงาน

ตัวแทนข้อมูลทางการค้า

ตัวแทนข่าวสารทางการค้า

ตัวแทนโฆษณา

ตัวแทนโฆษณาทางด้านอินเตอร์เน็ท

ตัวแทนโฆษณาทางโทรทัศน์

ตัวแทนโฆษณาทางนิตยสาร

ตัวแทนโฆษณาทางวิทยุ

ตัวแทนโฆษณาทางหนังสือพิมพ์

ตัวแทนจัดการขายทอดตลาด

ตัวแทนจัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า

ตัวแทนจัดการภาษีในการนำสินค้าเข้าออก

ตัวแทนจัดการภาษีอากร

ตัวแทนจัดซื้อสินค้า

ตัวแทนจำหน่ายแบบฟอร์มธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์

ตัวแทนแจ้งราคาสินค้า

ตัวแทนดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจ

ตัวแทนนายหน้าจัดโฆษณา

ตัวแทนแนะนำด้านจัดการธุรกิจ

ตัวแทนในการจัดทำภาษี

ตัวแทนยื่นซองประมูล

ตัวแทนรับจัดการข้อมูลด้านการค้า

ตัวแทนรับสมัครงาน

ตัวแทนส่งออกและนำเข้า

ตัวแทนสั่งสินค้าและบริการ

ตีพิมพ์สื่อโฆษณา

เตรียมการโฆษณาให้แก่ผู้อื่น

เตรียมการด้านบัญชีเงินเดือน

เตรียมการด้านภาษี

เตรียมข้อมูลสถิติทางธุรกิจ

ถ่ายสำเนาเอกสาร

ทำการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์

ทำการวิจัยการตลาด

ทำงบประมาณธุรกิจทางการค้า

ทำบัญชี

ทำแบบโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย

ทำป้ายโฆษณา

ทำสำเนาเอกสาร

ที่ปรึกษาการนำเข้าและส่งออกสินค้า

ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านการจัดบุคลากร

ที่ปรึกษาด้านการจัดองค์กรธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านบัญชี

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่ปรึกษาทางการตลาด

ที่ปรึกษาทางบริหารธุรกิจ

นายหน้าโฆษณา

แนะนำด้านการจัดการธุรกิจ

แนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ

บริการควบคุมดูแลทางธุรกิจ

บริการคัดเลือกบุคลากร

บริการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

บริการคำถาม คำตอบทางธุรกิจ

บริการคำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย

บริการแคตตาล็อคสั่งของทางไปรษณีย์

บริการโฆษณา

บริการงานด้านเลขานุการ

บริการงานบัญชี

บริการงานบุคคล

บริการงานประมวลข้อมูลทางธุรกิจ

บริการจัดการกรรมสิทธิ์ทางธุรกิจ

บริการจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการตลาด

บริการจัดการเกี่ยวกับบัญชี

บริการจัดการเกี่ยวกับแบบฟอร์มธุรกิจ

บริการจัดการเกี่ยวกับสั่งซื้อ

บริการจัดการเกี่ยวกับสำนักงาน

บริการจัดแต่งผู้โชว์

บริการจัดแต่งหน้าร้าน

บริการจัดทำข้อมูลสถิติ

บริการจัดทำงบดุลทางบัญชี

บริการจัดทำเงินเดือน

บริการจัดทำถ้อยคำในโฆษณา

บริการจัดทำภาษี

บริการจัดทำไมโครฟิล์ม

บริการจัดทำรายงานและยื่นแบบภาษี

บริการตอบรับโทรศัพท์

บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ

บริการรับโทรศัพท์

บริการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

บริหารจัดการบริษัท

บริหารด้านอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจเกี่ยวกับซุปเปอร์มาร์เก็ต

บริหารและจัดองค์กรธุรกิจ

บริหารสำนักงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศโฆษณาทางธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ด้านการค้า

ประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางโฆษณา

ประมวลข้อมูลทางธุรกิจ

ประมวลผลข้อมูลในด้านสถิติทางเศรษฐกิจ

ประเมินธุรกิจ

ประเมินผลการวิจัยตลาด

ประเมินภาษี

ประเมินมูลค่าธุรกิจ

ประเมินราคากิจการ

ประเมินราคาตลาด

ประเมินราคาทางธุรกิจ

ปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจ

ปรับปรุงวัสดุโฆษณา

ปรึกษาการจัดระบบองค์การทางธุรกิจ

ปรึกษาการบริหารธุรกิจ

เป็นตัวแทนให้บริการด้านโฆษณาและสื่อโฆษณา

เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

เป็นสื่อกลางการโฆษณา

ผลิตและจัดเตรียมการโฆษณา

ผลิตสื่อโฆษณา

เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ

เผยแพร่ข่าวสารโฆษณา

เผยแพร่สิ่งพิมพ์โฆษณา

พยากรณ์ภาวะทางเศรษฐกิจ

พัฒนาข้อมูลทางธุรกิจ

พัฒนาตราสินค้า

พัฒนาและเรียบเรียงข้อมูลสถิติ

พิมพ์ดีด

พิมพ์เอกสารโฆษณา

พิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลทางธุรกิจ

เพิ่มพนักงานบริษัทโดยการจ้างตัวแทนชั่วคราว

รวบรวมงานโฆษณาสำหรับใช้เป็นเวบเพจบนอินเตอร์เนต

รวบรวมรายนามทางธุรกิจ

รวบรวมและการจัดหาข้อมูลทางธุรกิจ

รวบรวมและจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

รับโฆษณา

รับโฆษณาทางแผ่นป้าย

รับโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์

รับจัดการด้านการค้า

รับจัดการด้านการค้าและอุตสาหกรรม

รับจัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า

รับจัดทำข้อมูลทางสถิติ

รับจัดทำแบบโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย

รับรองบัญชีงบดุล

รับสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์

รับสั่งบริการ

รับสั่งบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รับสั่งสินค้า

โรเนียวเอกสาร

แลกเปลี่ยนสินค้า

วางแผนกลยุทธของข้อมูลทางด้านธุรกิจ

วางแผนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ทางธุรกิจ

วางแผนโฆษณา

วางแผนงานด้านธุรกิจ

วางแผนจัดการและจัดงานแสดงสินค้า

วิเคราะห์ตลาด

วิเคราะห์ราคาต้นทุน

วิเคราะห์สถาบันธุรกิจซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ

วิจัยตลาด

วิจัยธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลการตลาด

ศึกษาด้านการขาย

ศึกษาด้านเศรษฐกิจ

ศึกษาตลาด

ส่งเสริมการขาย

สร้างตราสินค้า

สร้างภาพพจน์และความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่องค์กร

สร้างภาพลักษณ์องค์กร

สร้างและพัฒนาภาพพจน์และชื่อเสียงของบริษัทลูกค้า

สร้างสรรและพัฒนาภาพพจน์และชื่อเสียงของบริษัทลูกค้า

สอบถามทางธุรกิจ

สอบบัญชี

สั่งซื้อสินค้าและบริการ

สาธิตสินค้า

สำนักงานจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

สำนักงานจัดหางาน

สำนักงานจัดหาลูกจ้าง

สำนักงานตัวแทนเกี่ยวกับภาษี

สำนักงานประชาสัมพันธ์ทางการค้า

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็นทางธุรกิจ

สำรวจทางธุรกิจ

สำรวจวิจัยตลาด

สืบสวนทางธุรกิจ

สืบหาข้อสนเทศทางธุรกิจ

เสนอขายสินค้าให้แก่ผู้อื่น

หาผู้ร่วมทำการค้า

ให้ข้อมูลข่าวสารโมษณา

ให้ข้อมูลด้านสิ่งพิมพ์โฆษณา

ให้ข้อมูลทางการพาณิชย์

ให้ข้อมูลทางด้านการค้าและธุรกิจ

ให้ข้อมูลทางธุรกิจ

ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริโภค

ให้ข้อมูลในการจัดหาสถานที่ตั้งของธุรกิจ

ให้ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ให้ข้อมูลสนเทศทางธุรกิจ

ให้ข้อสนเทศทางการตลาดเกี่ยวกับระดับดัชนี

ให้ข้อสนเทศทางการตลาดเกี่ยวกับสถิติของตลาด

ให้ข้อสนเทศทางธุรกิจ

ให้ข้อสนเทศทางพาณิชยกรรม

ให้ข่าวสารข้อมูลด้านธุรกิจ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการช่วยจัดการธุรกิจ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี

ให้คำแนะนำด้านความเสี่ยงภัยในการจัดการธุรกิจ

ให้คำแนะนำทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์

ให้คำแนะนำทางธุรกิจทางด้านการตลาด

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่

ให้คำแนะนำและปรึกษาในการตั้งโรงงาน

ให้คำปรึกษาการจัดการและการจัดองค์กรธุรกิจ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการส่งเสริมการขาย

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการบุคลากร

ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด

ให้คำปรึกษาทางด้านการประเมินผลความรู้ความชำนาญทางธุรกิจ

ให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการควบคุมการทำงาน

ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านธุรกิจ

ให้คำปรึกษาประเมินมูลค่าธุรกิจ

ให้คำปรึกษาและวางระบบการวางแผนธุรกิจ

ให้เช่าเครื่องจ่ายสิ่งของโดยอัตโนมัติ

ให้เช่าเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน

ให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน

ให้เช่าเครื่องถ่ายสำเนา

ให้เช่าป้ายปิดประกาศแสดงสินค้า

ให้เช่าแผ่นป้ายโฆษณา

ให้เช่าพื้นที่โฆษณา

ให้เช่าและเช่าซื้อเครื่องอุปกรณ์สำนักงานระบบอัตโนมัติ

ให้เช่าวัสดุโฆษณา

ให้เช่าอุปกรณ์ในการโฆษณา

ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับดำเนินธุรกิจ

ออกบัตรทางการค้าแก่สมาชิก

ออกแบบสื่อโฆษณา

ออกใบปลิวโฆษณา

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!