รายการบริการจำพวกที่ 37

 

รายการบริการจำพวกที่ 37
การก่อสร้าง การซ่อมแซม การบริการติดตั้ง

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

กวาดถนน

กวาดทำความสะอาดในกิจการอุตสาหกรรม

กวาดทำความสะอาดปล่องไฟ

ก่อ ปู กระเบื้อง อิฐ และบล็อคก่อสร้าง

ก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้าง บำรุงรักษา และซ่อมแซมซึ่งระบบแช่เย็น

ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ก่อสร้าง ซ่อมแซม และติดตั้งเกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตกระดาษ

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงเลื่อยจักร

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดงานอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองการควบคุมเรือเดินทะเล

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองการต่อสู้

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองเครือข่ายไฟฟ้า

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองฝึกสอนการผจญเพลิง

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะชนิดใช้ราง

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางน้ำ

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางบก

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางอากาศ

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะอวกาศ

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองระบบการควบคุมเรือเดินทะเล

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองเรดาร์

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองโรงพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและผลิตกระดาษ

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งอาคารของโรงงานผลิตน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่ง

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโกดังสินค้า

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องติดตั้งก๊าซขนาดใหญ่

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องติดตั้งขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงาน

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อน้ำมัน

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงงาน

ก่อสร้าง ซ่อมแซมสถานีเรดาห์

ก่อสร้าง ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม

ก่อสร้าง แลกเปลี่ยนและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

ก่อสร้าง แลกเปลี่ยนและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ก่อสร้าง แลกเปลี่ยนและดูแลเครื่องใช้สำนักงาน

ก่อสร้าง แลกเปลี่ยนและดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ก่อสร้าง แลกเปลี่ยนและดูแลเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

ก่อสร้าง แลกเปลี่ยนและดูแลเครื่องอุปกรณ์จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ก่อสร้าง แลกเปลี่ยนและดูแลเครื่องอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล

ก่อสร้าง แลกเปลี่ยนและดูแลเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

ก่อสร้าง อาคาร บ้าน

ก่อสร้างเขื่อน

ก่อสร้างคลังสินค้า

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างเครื่องจักรกล

ก่อสร้างเครื่องโม่ ระบบการทำงานของเครื่องโม่

ก่อสร้างโครงโลหะ

ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร

ก่อสร้างงานโยธา

ก่อสร้างซ่อมแซมโกดัง

ก่อสร้างไซโล

ก่อสร้างเตาอุตสาหกรรม

ก่อสร้างใต้ดิน

ก่อสร้างใต้น้ำ

ก่อสร้างถนน

ก่อสร้างถังน้ำมันใต้ดิน

ก่อสร้างท่อขนส่ง

ก่อสร้างท่อน้ำทิ้ง

ก่อสร้างทางขึ้น ลงของเครื่องบิน

ก่อสร้างทางคมนาคมใต้ดิน

ก่อสร้างทางด่วน

ก่อสร้างทางรถไฟ

ก่อสร้างทางรถไฟใต้ดิน

ก่อสร้างท่าเรือ

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ

ก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคาร

ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ก่อสร้างระบบป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบท่อน้ำเสีย

ก่อสร้างศูนย์การค้า พลาซ่า

ก่อสร้างศูนย์วิจัย

ก่อสร้างสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่จอดยานพาหนะ

ก่อสร้างสถานที่อำนวยความสะดวกภายในอาคาร

ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน

ก่อสร้างสถานีพลังงานนิวเคลียร์

ก่ออิฐ

กันชื้นนอกอาคาร

กำจัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

กำจัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูล

กำจัดเชื้อรา

กำจัดปลวก

กำจัดมด

กำจัดสัตว์ที่รบกวนหรือทำลาย (ไม่ใช่เพื่อการเกษตร)

กำจัดหนูและแมลง (ไม่ใช่เพื่อการเกษตร)

แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองการต่อสู้ให้ผู้อื่น

แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองฝึกสอนการผจญเพลิงให้ผู้อื่น

แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะชนิดใช้รางให้ผู้อื่น

แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางน้ำให้ผู้อื่น

แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางบกให้ผู้อื่น

แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางอากาศให้ผู้อื่น

แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะอวกาศให้ผู้อื่น

แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองเรดาร์ให้ผู้อื่น

แก้ไข ปะ ชุน เสื้อกางเกง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้านและอาคาร

แก้และตกแต่งเสื้อผ้า

ขจัดความชื้นในอาคาร

ขัดเงายานพาหนะ

ขัดพื้น

ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ

ขุดเจาะบ่อ

ขุดเจาะบ่อน้ำมันหรือแก๊ส

ขุดเจาะบ่อบาดาล

ขุดพื้นผิวหน้าถนน

ขุดลอกคูหรือคลอง

ขุดลอกสาธารณูปโภค

ขุดหาแร่

ควบคุมการก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้างทางด่วน

ควบคุมการก่อสร้างทางรถไฟใต้ดิน

ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดของเสีย

ควบคุมการก่อสร้างโรงงาน

ควบคุมการก่อสร้างอาคาร

ควบคุมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุมดูแล และอำนวยการก่อสร้างสนามกอล์ฟ

เคลือบขัดสียานพาหนะ

เคลือบสี

ฆ่าเชื้อในอาคารและท่อน้ำทิ้ง

ฆ่าเชื้อโรคเครื่องโทรศัพท์

งานกระจก

งานเครื่องแก้วหรือกระจก

งานช่างไม้

งานเทพื้นอาคาร

งานประปา

งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

งานปูน

งานไฟฟ้า

งานวางท่อ

งานหลังคา

จัดการเกี่ยวกับก่อสร้างอาคาร

จัดการควบคุมดูแลการก่อสร้าง

จัดการดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

จัดการดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร

จัดการดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซมโรงงานอุตสาหกรรม

จัดการดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคาร

จัดการดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

จัดการดูแลเกี่ยวกับการติดตั้งทำให้ทันสมัยซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

จัดแต่งอุปกรณ์ของเครื่องจักรและโครงสร้าง

จัดสร้างบ้าน ทาวน์เฮ้าส์

จัดสร้างระบบโครงข่ายโทรศัพท์

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคารโดยผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

จัดหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยนต์

จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

จัดหาพนักงานทำความสะอาด

จัดหาวัสดุปูพื้น

เจาะปล่องเพื่อเป็นทางขึ้นลงบ่อน้ำ

ฉาบปูน

ฉาบผนัง

ฉาบอาคาร

เช่าเครื่องจักรกล เครื่องมือและเครื่องอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการก่อสร้าง

ซ่อม ประกอบ เคาะ พ่นสียานพาหนะ

ซ่อม ปะหรือหล่อดอกยาง

ซ่อมกรอบกระจก

ซ่อมกรอบรูป

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ซ่อมเครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์

ซ่อมเครื่องเล่นวีดีโอเกมและเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์

ซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องวัดเชิงกล

ซ่อมเครื่องสูบ

ซ่อมแซม บำรุงรักษาและตรวจดูแลยานยนต์ เครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ซ่อมแซม บำรุงรักษาและตรวจดูแลยานยนต์และเครื่องยนต์

ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดกระจกและอาคาร

ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดยานยนต์ทางบกและชิ้นส่วน

ซ่อมแซมกระจกรถยนต์

ซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป

ซ่อมแซมเครื่องฉายภาพ

ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในครัวเรือน

ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน

ซ่อมแซมเครื่องใช้สำหรับแก๊ส

ซ่อมแซมเครื่องดนตรี

ซ่อมแซมเครื่องทำความร้อน

ซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์

ซ่อมแซมเครื่องบิน

ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ซ่อมแซมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

ซ่อมแซมเครื่องผลิตไอน้ำ

ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

ซ่อมแซมเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์

ซ่อมแซมเครื่องเล่นวิดีโอ

ซ่อมแซมเครื่องสุขภัณฑ์

ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

ซ่อมแซมเครื่องเสียง

ซ่อมแซมเครื่องหนัง

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ซ่อมปะหรือหล่อดอกยาง

ซ่อมยานพาหนะทางบก

ซ่อมร่มและรองเท้า

ซ่อมและดูแลรักษาเครื่องกล

ซ่อมและดูแลรักษายานพาหนะ

ซัก อบ รีด

ซักผ้าโดยวิธีหยอดเหรียญ

ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม

ดัดแปลงอาคาร

ดูดฝุ่นในรถยนต์

ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้าง

ดูแลความสะอาด

ดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องหนัง

ดูแลรักษาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานและอาคาร

ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องอุปกรณ์

ดูแลรักษาเครื่องจักรไฟฟ้าอุปกรณ์และเครื่องมือ

ดูแลรักษาทำความสะอาดขนเฟอร์

ดูแลรักษาพื้น

ดูแลรักษาและซ่อมแซมทางด่วน

เดินท่อประปาอาคาร

ตรวจสภาพยานพาหนะก่อนซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ตรวจสอบเพื่อการซ่อมแซมท่อส่ง

ตอกเสาเข็ม

ต่อเติมอาคาร

ต่อเรือ

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนเงิน

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบแช่เย็น

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบทำความเย็น

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบทำความร้อน

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบปรับอากาศ

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบระบายอากาศ

ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งและซ่อมแซมสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ

ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงานและการจัดการในสำนักงาน

ติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ติดวอลเปเปอร์

เตรียมที่ดินเพื่อการทำฟาร์ม

ถ่วงล้อ

ถอดรื้อยานพาหนะ

ถ่ายเปลี่ยนน้ำมัน

ทาด้วยแลคเกอร์

ทาสีหรือซ่อมแซมป้ายสัญญาณ

ทาสีอาคาร

ทำการฆ่าเชื้อโรค

ทำความสะอาด ขัดเงาด้วยหินขัด

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อเครื่องรับโทรศัพท์

ทำความสะอาด ล้างยานยนต์

ทำความสะอาด และซ่อมแซมหม้อน้ำ

ทำความสะอาด และดูแลรักษาสำนักงาน

ทำความสะอาดกระจก

ทำความสะอาดครัว

ทำความสะอาดเครื่องครัว

ทำความสะอาดเครื่องจักร

ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ทำความสะอาดโครงสร้างอาคาร สถานที่บริเวณอาคาร พื้นผิวอาคาร

ทำความสะอาดงานก่อสร้างใต้น้ำ

ทำความสะอาดโซฟา

ทำความสะอาดเตาเผา

ทำความสะอาดเตาหลอม

ทำความสะอาดเตาอบ

ทำความสะอาดถนน

ทำความสะอาดถังที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสีย

ทำความสะอาดทางปล่อยขยะ

ทำความสะอาดที่พักอาศัย

ทำความสะอาดในทางอุตสาหกรรม

ทำความสะอาดบริเวณเคหะสถาน

ทำความสะอาดห้องน้ำ

ทำความสะอาดห้องน้ำอุดตัน

ทำความสะอาดห้องปฎิบัติการในโรงพยาบาล

ทำความสะอาดอสังหาริมทรัพย์

ทำความสะอาดอาคาร

ทำนั่งร้าน

ทำเบาะ

ทำเหมือง

ทำเหมืองแร่

ทำเหมืองหิน

ทำให้กลับสู่สภาพเดิมและการปรับปรุงเครื่องจักร

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง

บดถนนคอนกรีต

บดถนนลาดยางแอสฟัลต์

บริการทำความสะอาดในกิจการอุตสาหกรรมและกิจการค้า

บริการภารโรง

บริการอุดปิดด้วยซีเมนต์สำหรับใช้กับบ่อแก๊สและบ่อน้ำมัน

บริการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและเครื่องยกสิ่งก่อสร้าง

บำรุงรักษา ซ่อมแซมและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

บำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร

บำรุงรักษา ตรวจดูและซ่อมยานพาหนะ

บำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร

บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดแสงสว่าง

บำรุงรักษาเครื่องครัว

บำรุงรักษาซึ่งระบบและอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อการใช้แก๊ส

บำรุงรักษาติดตั้งเครื่องจักร

บำรุงรักษาตู้เย็น

บำรุงรักษาตู้รถไฟและคอนเทนเนอร์

บำรุงรักษาเตาหลอมโลหะและวัสดุทนไฟ

บำรุงรักษาเตาอบ

บำรุงรักษาท่อแก็ส

บำรุงรักษาท่อขนส่ง

บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์

บำรุงรักษายานพาหนะ

บำรุงรักษาระบบความปลอดภัย

บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

บำรุงรักษาระบบน้ำและระบบการสุขาภิบาล

บำรุงรักษาระบบวางท่อ

บำรุงรักษาเรือ

บำรุงรักษาสถานที่

บำรุงรักษาสถานีพลังงาน

บำรุงรักษาสัญญาณกันขโมย

บูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง

ประกอบเครื่องจักรที่สึกหรอหรือเสียหายไปบางส่วนกลับคืนใหม่

ประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์และการผ่าตัด

ประกอบเครื่องมือป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์

ประกอบเครื่องมือและระบบการรักษาความปลอดภัย

ประกอบเครื่องยนต์ที่สึกหรอหรือเสียหายไปบางส่วนกลับคืนใหม่

ประกอบติดตั้งเครื่องติดตั้งของโรงงานโลหะ

ประกอบติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

ประกอบติดตั้งโครงสร้างไฮดรอลิก

ประกอบติดตั้งดูแลและซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

ประกอบติดตั้งนั่งร้าน

ประกอบติดตั้งโรงงานทำให้น้ำเสียบริสุทธิ์

ประกอบพื้นอาคาร

ประกอบและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

ปรับแต่งยานยนต์ให้คืนสภาพเดิม

ปรับปรุงตกแต่งพื้นคอนกรีตหรือพื้นปูนซีเมนต์

ปรับปรุงตกแต่งเสื้อผ้า

ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงและทำความสะอาดบ้าน

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม

ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ส่วนประกอบ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ปรับสภาพยานพาหนะ

ป้องกันความชื้น

ป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ป้องกันสนิมยานพาหนะ

ปะ ซ่อมยางรถ

ปะชุนเสื้อผ้า

ปะยางล้อ

ปูกระเบื้อง

ปูกระเบื้องและก่ออิฐถือปูน

ปูพื้นคอนกรีต

ปูพื้นถนน

ปูราดด้วยแอสฟัลท์

ปูหลังคา

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นยานพาหนะ

เปลี่ยนภาชนะรองรับการทิ้งเศษวัสดุและสิ่งของ

เฝ้าตรวจและทดสอบสภาพเครื่องจักร

เฝ้าตรวจและทดสอบสภาพเครื่องยนต์

พ่น ทาสีหรือซ่อมแซมป้ายสัญญาณ

พ่นกันสนิมยานพาหนะ

พ่นรมยาฆ่าแมลง (มิใช่เพื่อการเกษตร)

พ่นสีกันสนิม

พ่นสียานพาหนะ

ฟื้นฟูสภาพถนนคอนกรีต

ฟื้นฟูสภาพถนนลาดยางแอสฟัลต์

มุงหลังคา

ยกโครงสร้างและอุปกรณ์

โยกย้ายเครื่องติดตั้งของโรงงานโลหะ

โยกย้ายโครงสร้างไฮดรอลิก

โยกย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมัน

โยกย้ายโรงงานทำให้น้ำเสียบริสุทธิ์

โยกย้ายสถานีพลังงาน

ระเบิดหิน

ระเบิดอาคาร สิ่งก่อสร้าง

รักษาทำความสะอาดโรงแรม

รับจ้างต่อเรีอ

รับจ้างประกอบรถ

รับทำความสะอาดอาคาร

รับรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างงานวางท่อ งานประปา

รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย

รับเหมาก่อสร้างอาคาร

รีดผ้า

รื้อถอนที่นั่งร้าน

รื้อถอนโยกย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมัน

รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

รื้อถอนอาคาร

รื้อถอนอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค

รื้อทำลายอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง

เริ่มเดินเครื่องโครงสร้างไฮดรอลิก

เริ่มเดินเครื่องจักร

เริ่มเดินเครื่องติดตั้งของโรงงาน

เริ่มเดินเครื่องสถานีพลังงาน

ลับกรรไกร

ลับมีด

ลับมีดทำครัวและกรรไกร

ล้างทำความสะอาดถังส้วมซึม

ล้างทำความสะอาดโรงงาน

ล้างยานพาหนะ

ล้างและขัดสียานพาหนะ

ล้างและซ่อมหม้อน้ำ

วางแผนการก่อสร้าง

วางสายเคเบิ้ล ทั้งบนบกและในน้ำ

ศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ

สถานีบริการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องบินก่อนทำการบิน

สถานีบริการยานพาหนะ

สถานีบริการอัดฉีด ล้าง และทำความสะอาดยานพาหนะ

สถานีให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องบิน

สร้างเขื่อน

สร้างเครื่องบิน

สร้างถนน

สร้างประกอบติดตั้งและตรวจสอบเครื่องจักร

สร้างรถยนต์

สร้างระบบป้องกันการรั่วซึมของอาคาร

สร้างเรือ

สร้างสถานีพลังงาน

สร้างสะพาน

สร้างเส้นทางขนส่ง

ใส่และซ่อมแซมยางล้อยานพาหนะ

หยอดจารบียานพาหนะ

หล่อดอกยาง

หล่อดอกและซ่อมยางล้อยวดยาน

หล่อแผ่นคอนกรีตหรือแผ่นปูนซีเมนต์

หล่อลื่นยานพาหนะ

หล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องจักร

หล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องยนต์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อม การติดตั้งหรือการสร้างอาคาร

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซม

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องโทรคมนาคม

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเตือนอัคคีภัย

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดพรม

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดพื้น

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำถนน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมทางขึ้น ลงของเครื่องบิน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงตกแต่งภายใน

ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด

ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การหล่อลื่นและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ให้คำแนะนำและการให้บริการเกี่ยวกับการยึดติด

ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตั้ง ตรวจซ่อมในเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเหมือง

ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์

ให้คำปรึกษาและควบคุมด้านการก่อสร้าง

ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องจักร

ให้เช่าเครนและอุปกรณ์การยก

ให้เช่าเครื่องกำจัดสัตว์ขนาดเล็ก (ไม่ใช่เพื่อการเกษตร)

ให้เช่าเครื่องขนย้ายดินและเครื่องมือขุดเจาะ

ให้เช่าเครื่องขุดดิน

ให้เช่าเครื่องจักร (ระบุวัตถุประสงค์…)

ให้เช่าเครื่องจักรใช้ในวิศวกรรมโยธา

ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง

ให้เช่าเครื่องถ่วงศูนย์ล้อ

ให้เช่าเครื่องทำความสะอาด

ให้เช่าเครื่องมือก่อสร้าง

ให้เช่าเครื่องมือขุดเจาะ

ให้เช่าเครื่องมือทำความสะอาด

ให้เช่าเครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง

ให้เช่าเครื่องมืออุตสาหกรรม

ให้เช่าชิ้นส่วนของโครงสร้าง

ให้เช่าชิ้นส่วนประกอบของเครื่องมืออุตสาหกรรม

ให้เช่าที่กั้นหรือรั้ว

ให้เช่าที่นั่งร้าน

ให้บริการตรวจซ่อมเกี่ยวกับยานยนต์และอุปกรณ์ของยานยนต์

ให้บริการบำรุงรักษาสระน้ำและน้ำพุ

อบผ้า

อุดรอยรั่วของอาคาร

อู่ซ่อมเครื่องยนต์

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!