รายการบริการจำพวกที่ 40

 

รายการบริการจำพวกที่ 40
การรับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุ

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

กดโลหะ

กรรมวิธีการเกี่ยวกับปิโตรเลียม

กรรมวิธีเกี่ยวกับน้ำมัน

กรรมวิธีเกี่ยวกับโลหะ

กรรมวิธีเกี่ยวกับสารเคมี

กรรมวิธีเกี่ยวกับสิ่งทอ

กรรมวิธีจัดการกับผ้าเสื้อผ้าและหนัง

กรรมวิธีจัดเตรียมอาหาร

กรรมวิธีแต่งทำแม่พิมพ์

กรรมวิธีทางเคมีในการผลิตวัตถุซึ่งทำจากเมทัลลิก(โลหะ)

กรรมวิธีทางเคมีสำหรับแก๊ส

กรรมวิธีทางเคมีสำหรับของเหลว

กรรมวิธีทางเคมีสำหรับน้ำมัน

กรรมวิธีทางเคมีสำหรับน้ำมันอุตสาหกรรม

กรรมวิธีทางเคมีสำหรับปิโตรเคมี

กรรมวิธีทางฟิสิกซ์ในการผลิตวัตถุซึ่งทำจากเมทัลลิก(โลหะ)

กรรมวีธีที่ใช้ในการผลิตโพลีเมอร์ที่มีโอเลฟินเป็นพื้นฐาน

กรองสารสีเขียวในอุตสาหกรรมทำกระดาษและเยื่อกระดาษ

กระบวนการทำดินประสิว

กระบวนการผลิตพลาสติก

กลั่นกรองวัสดุให้บริสุทธิ์

กลั่นแก๊ส

กลั่นของเหลว

กลั่นน้ำมัน

กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

กลั่นน้ำมันและแก๊ส

กลั่นน้ำมันและแอลกอฮอล์

กลั่นและการทำน้ำมัน

กลั่นและการทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซ

กลั่นและจัดการกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมิคอล

กลั่นหรือทำให้วัสดุบริสุทธิ์

กลึงโลหะ

กลึงหรือแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้บุคคลอื่น

กวาดตรวจภาพจากฟิล์มถ่ายรูปไปยังภาพแบบดิจิตอล

การแช่ผ้า เสื้อผ้า ขนเฟอร์และหนังเพื่อกันการยืดหยุ่น

การใช้ขยะและของเสียเพื่อถมดิน

การดำเนินกรรมวิธีการบำบัดโลหะและโลหะผสม

การทำผ้ากันไฟ

การพ่นทรายที่เป็นลวดลาย

การฟอกอากาศ

การอัดรูปถ่าย

กำจัดกลิ่น

กำจัดกลิ่นในอากาศ

กำจัดขยะและของเสีย

กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย

กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

กำจัดของเสียทางอุตสาหกรรม

กำจัดของเสียโรงงานอุตสาหกรรม

กำจัดขี้เถ้าจากโรงงานทิ้งของเสียทั้งในเขตเทศบาลและอุตสาหกรรม

กำจัดโคลนจากโรงงานทิ้งของเสียทั้งในเขตเทศบาลและอุตสาหกรรม

กำจัดโคลนเลนจากบึงถ่ายเทขนาดใหญ่ถังที่เก็บให้ตกตะกอน

กำจัดจาระบีในอุตสาหกรรมทั้งในเขตเทศบาลและอุตสาหกรรม

กำจัดและทำลายของเสียและขยะ

กำเนิดกระแสไฟฟ้า

กุ๊นเสื้อผ้า

เก็บคืนการบำบัด ปรับแต่งและการนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งสารละลายที่มีคลอรีน

เก็บคืนขจัดน้ำออก

เก็บคืนจัดการและกำจัดขยะหรือของเสียและสิ่งที่ปนเปื้อนอื่นๆ

เก็บรักษาภาพอัดล้างและผลิตภาพซ้ำ

เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมี

แก้ไขดัดแปลงวัตถุดิบ

แก้ไขดัดแปลงเสื้อผ้า

แกะสลัก

แกะสลักบนวัสดุโลหะหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ

แกะสลักเลขทะเบียนบนกระจกรถ

ขจัดตะกอนในอุตสาหกรรมทำกระดาษและเยื่อกระดาษ

ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากที่ดินหรือวัตถุอื่นๆก่อนที่จะนำไปกำจัดหรือนำมาใช้ใหม่

ขยายภาพถ่าย

ขัดเงาวัตถุ

ขัดถูหรือฝนวัสดุ

ขีดเขียนด้วยแสงเลเซอร์

ขีดเขียนและตัดพื้นผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์

ขุดลอกและแปรสภาพตะกอนหรือดินบริเวณแหล่งน้ำ

เข้าเล่มหนังสือ

เข้าเล่มเอกสาร

เครื่องจักรใช้ในการเติมบรรจุ

เครื่องจักรใช้ในการทาพ่นสี

เครื่องจักรใช้ในการร่อนหรือแยก

เครื่องดำเนินการกรรมวิธีการผลิตโลหะ

เครื่องปฏิบัติวิธีรักษาโลหะ

เครื่องผสม

เครื่องอัด

เคลือบกระจก

เคลือบกระดาษ

เคลือบแก้ว

เคลือบขนเฟอร์

เคลือบเงาโลหะ

เคลือบชิ้นส่วนโลหะสำหรับบุคคลอื่น

เคลือบโดยใช้สารประกอบไนโตรเจนและอ๊อกซิเจนโดยการชุบเกลือ

เคลือบน็อตลวดโลหะด้วยเรซิ่นหรือแว็กซ์

เคลือบผ้า

เคลือบผิวโลหะ

เคลือบพื้นผิววัสดุที่ทำด้วยโลหะวัสดุที่หลอมเหลวติดกันและมีรูพรุนและพลาสติกที่มีโครเมียม

เคลือบโลหะ

เคลือบโลหะด้วยอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าสถิตย์โดยวิธีชักนำ

เคลือบวัสดุชิ้นส่วนหรือชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะและที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะเพื่อความคงทนแข็งแรงและปลอดสนิม

เคลือบวัสดุด้วยยาง

เคลือบวัสดุสังเคราะห์

เคลือบสังกะสี

เคลือบสารกันคราบสกปรกสำหรับผ้า เสื้อผ้า ขนเฟอร์และหนัง

เคลือบสารกันน้ำสำหรับผ้า เสื้อผ้า ขนเฟอร์และหนัง

เคลือบสารกันไฟสำหรับผ้า เสื้อผ้า ขนเฟอร์และหนัง

เคลือบสารกันแมลงสำหรับผ้า เสื้อผ้า ขนเฟอร์และหนัง

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เคลือบสีผิวหน้าต่างกระจก

งานจัดการขยะและของเสีย

งานช่างโลหะ

งานบดแม่พิมพ์

งานบริการเชื่อมพอกผิวแข็งให้กับเครื่องจักรที่ใช้บดย่อยแร่หินกรวดหรือวัตถุดิบต่างๆ

งานหล่อโลหะ

งานอัดทำให้โลหะโค้งงอ

จัดการกับสารกึ่งตัวนำ

จัดการกับแหล่งน้ำ

จัดการเกี่ยวกันตะกอนเหล็กขี้โลหะ

จัดการเกี่ยวกับการทำสิ่งทอ

จัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปิโตรเลียม

จัดการเกี่ยวกับโรงงานผลิตเครื่องทำความร้อน

จัดการเกี่ยวกับโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ

จัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการผลิตเหล็ก

จัดการของเสีย

จัดการนำเหล็กและวัตถุพลอยได้เกี่ยวกับเหล็กมาใช้ใหม่

จัดการบำบัดพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคลือบ

จัดการและดำเนินงานโรงงานกำเนิดพลังงาน

จัดการแหล่งกำจัดของเสีย

จัดเก็บวัสดุโดยใช้บาร์โค้ตหรือคอมพิวเตอร์

จัดดำเนินการโรงงานน้ำดื่ม

จัดทำขนเฟอร์

จัดทำพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่

จัดทำภาพที่เก็บบันทึกไว้ในรูปของพลาสติกสำหรับผลิตทำภาพฮอโลแกรม

จัดทำรูปลอกและตัดแต่ง

จัดพิมพ์และออกแบบงานกราฟฟิค

จัดรูปหนัง

จัดหาสารต่อต้านการสึกหรอและการสึกกร่อนสำหรับใช้กับพื้นผิววัสดุทั่วไป

จัดองค์ประกอบและแต่งภาพถ่าย

จ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการขัดถูหรือฝนวัสดุ

จ้างทำเกี่ยวกับวัสดุที่ทำด้วยไม้

จำแนกน้ำเสีย

จำแนกสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากอุตสาหกรรมของเทศบาล

เจาะด้วยแสงเลเซอร์

เจียระไน

เจียระไนกระจกแว่นตา

ฉาบทอง

ชุบแคดเมี่ยม

ชุบเงิน

ชุบด้วยไฟฟ้า

ชุบด้วยสังกะสี

ชุบดีบุก

ชุบทอง

ชุบโลหะ

ชุปโครเมี่ยม

เชื่อมโลหะ

แช่น้ำยาถ่ายรูป

ดัดแปลงขยะและของเสียให้เกิดประโยชน์

ด้านการพิมพ์(โรงพิมพ์)

ดูแลรักษาไม้

ตกแต่งรูปถ่าย

ตกแต่งโลหะ

ตกแต่งวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์

ตกแต่งสิ่งทอ

ตกแต่งเสื้อผ้า

ตกแต่งหนังสัตว์

ตัดด้วยแสงเลเซอร์

ตัดแต่งและขัดเงาอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมืออุตสาหกรรมป่าไม้

ตัดแต่งหนัง

ตัดผ้า

ตัดไม้และซอยไม้

ตัดเย็บชุดแต่งกาย

ตัดเย็บเสื้อผ้า

ตัดและเข้าเล่มสิ่งพิมพ์เอกสารสำเนาและเอกสารงานพิมพ์ดีด

ตัดโลหะ

ตัดเสื้อขนสัตว์ตามแบบนิยม

ตีเหล็ก

เตรียมทำเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

เตรียมปุ๋ยจากขยะและของเสีย

เตรียมและตกแต่งหนัง

ถนอมอาหารและเครื่องดื่ม

ถนอมอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปผลไม้

ถลุงแร่

ถ่ายต้นฉบับฟิล์ม

ถ่ายโอนภาพจากแผ่นบันทึกวิดีโอไปยังกระดาษอัดภาพสี

ถ่ายโอนภาพถ่ายลงในแผ่นคอมแพคดิสก์

ถ่ายโอนภาพนิ่งจากฟิล์มถ่ายรูปไปยังแผ่นบันทึกวิดีโอ

ทอผ้า

ทำกรอบงานศิลป์งานช่างไม้การประกอบชิ้นส่วนวัสดุที่เกี่ยวกับงานศิลปะ

ทำกระดาษ

ทำกระดาษให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำแก้วให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำขนสัตว์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำความสะอาดผ้าขนสัตว์

ทำคอนกรีตให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำเครื่องหนัง

ทำซ้ำภาพถ่าย

ทำเซรามิคให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำดวงตราประทับเอกสาร

ทำดินให้สะอาด

ทำตราสำหรับตอก

ทำทะเบียน(รถ)ติดกระจก

ทำน้ำมันปิโตรเลียมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำน้ำให้บริสุทธิ์

ทำแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

ทำแบบพิมพ์ผ้า

ทำแบบพิมพ์ผ้าขนสัตว์

ทำแบบพิมพ์หนัง

ทำประตูม้วนประตูเลื่อน

ทำแปรงสำเร็จรูป

ทำผ้ากันน้ำ

ทำผ้านวม

ทำผ้าไม่ให้หด

ทำผ้าให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำแผ่นโครเมียม

ทำแผ่นนิกเกิ้ล

ทำฝ้าบนผิวน้ำให้บริสุทธิ์

ทำเพลทพิมพ์ระบบไฟฟ้า

ทำภาชนะหุงต้ม

ทำแม่แบบ

ทำแม่แบบสำหรับพิมพ์สเตนซิลและพิมพ์สกรีน

ทำแม่พิมพ์

ทำยางให้เหนียวและยืดหยุ่นโดยวิธีวัลคาไนเซชั่น

ทำระบบการบำบัดน้ำ

ทำระบบการบำบัดอากาศ

ทำลายเอกสารสำคัญ

ทำโลหะให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำวัสดุโลหะให้ร้อน

ทำวัสดุสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำวัสดุสิ่งทอให้ทนไฟ

ทำวัสดุสิ่งทอให้ปลอดจากแมลง

ทำวัสดุสิ่งทอให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำวัสดุหนังดิบให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำวัสดุให้เป็นแผ่นบาง

ทำวัสดุให้เป็นแม่เหล็ก

ทำวัสดุให้มีคุณสมบัติดีขึ้นโดยระบบสุญญากาศ

ทำสิ่งทอให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำเสื้อผ้ากันน้ำ

ทำหนังให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำหม้อน้ำ

ทำให้แก๊สบริสุทธิ์

ทำให้แก๊สบริสุทธิ์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม

ทำให้ขยะหรือของเสียสลายตัว

ทำให้ของเสียที่เป็นก๊าซและควันบริสุทธิ์

ทำให้ของเหลวบริสุทธิ์

ทำให้ของเหลวบริสุทธิ์ทางอุตสาหกรรม

ทำให้แข็งด้วยการช็อคด้วยแสงเลเซอร์

ทำให้แข็งด้วยการแปลงด้วยแสงเลเซอร์

ทำให้เคมีภัณฑ์ปิโตรเลียมบริสุทธิ์

ทำให้ดินมีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำให้น้ำบริสุทธิ์และการบำบัดน้ำ

ทำให้น้ำมันบริสุทธิ์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม

ทำให้น้ำมันอุตสาหกรรมบริสุทธิ์

ทำให้ปิโตรเคมีบริสุทธิ์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม

ทำให้ปิโตรเลียมบริสุทธิ์

ทำให้เป็นแผ่นบาง

ทำให้เป็นแม่เหล็ก

ทำให้ผิวหน้าของอุปกรณ์ซึ่งใช้กับเครื่องมืออุตสาหกรรมป่าไม้ราบเรียบ

ทำให้ผิวหน้าวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมราบเรียบ

ทำให้ยางหรือยูรีเทนมีคุณสมบัติดีขึ้น

ทำให้เหนียวด้วยความร้อน

ทำให้อากาศสดชื่น

ทำอากาศให้เย็นสดชื่น

ทำอานม้า

ทำอาวุธโลหะ

ธุรกิจการถนอมอาหารและแปรรูปผลไม้

นวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

นำกากวัตถุกลับมาใช้ใหม่

นำขยะและของเสียมาบำบัดใช้ใหม่

นำขยะและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้

นำของใช้แล้วและขยะมาบำบัดใช้ใหม่

นำของเสียกลับมาใช้ใหม่

นำของเสียมาวนใช้ใหม่

นำของเสียและใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีเพื่อใช้ใหม่

นำทรัพยากรที่มีค่ามาบำบัดใช้ใหม่

บดกาแฟ

บดผลไม้

บดและทำให้เป็นผงซึ่งพลาสติก

บดและทำให้เป็นผงซึ่งสารเคมี

บดโลหะ

บดอบและเตรียมเมล็ดกาแฟ

บริการ ล้าง อัด ขยาย เคลือบรูปภาพทุกประเภท

บริการเก็บรักษาสินค้า

บริการเครื่องหลอมโลหะ

บริการฆ่าสัตว์

บริการงานด้านโลหะด้วยเครื่องจักร

บริการแช่แข็ง

บริการป้องกันขั้วบวก

บริการฝน เจียระไน

บริการฟอกขาวในอุตสาหกรรมทำกระดาษและเยื่อ

บริการสี โม่ บดเมล็ดพืช

บริการไสไม้

บริการให้กำเนิดพลังงาน

บัดกรีโลหะ

บำบัดกากของเสียสิ่งมีชีวิต

บำบัดกากจุลินทรีย์

บำบัดขยะและของเสีย

บำบัดของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม

บำบัดเชื้อเพลิง

บำบัดดินปนเปื้อน

บำบัดตัวเร่งปฏิกิริยา

บำบัดน้ำ

บำบัดน้ำใต้ดิน

บำบัดน้ำเสีย

บำบัดผลิตภัณฑ์เคมี

บำบัดเมล็ดพืชทางเคมีเช่นการฆ่าเชื้อรา

บำบัดโลหะ

บำบัดวัสดุของเสียและสารอันตราย

บำบัดสารเคมี

บำบัดหรือปรับแต่งโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในการผลิต

บำรุงรักษาวัสดุโดยระบบสูญญากาศ

บำรุงรักษาสภาพน้ำ

บุขนเฟอร์ด้วยผ้าซาติน

ประกอบชิ้นส่วนวัสดุ

ประกอบเซมิคอนดัคเตอร์ให้ผู้อื่น

ประทับตราด้วยความร้อน

ประมวลภาพดิจิตอล

ปรับปรุงของเสียให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ปรับปรุงคุณภาพยางโดยวิธีวัลคาไนเซชั่น

ปรับปรุงผิวหน้ากระดาษและกระดาษแข็งด้วยการเคลือบ

ปรับปรุงผิวหน้ากระดาษและกระดาษแข็งด้วยการเคลือบพลาสติก

ปรับปรุงผิวหน้ากระดาษและกระดาษแข็งด้วยการชักเงา

ปรับปรุงภาพให้ดีขึ้นทางอิเล็คทรอนิกส์

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้น

ปรุงแต่งและบำบัดน้ำ

ปรุงแต่งและบำบัดปุ๋ยเหลว

ปรุงแต่งและบำบัดผลิตภัณฑ์เคมี

ปรุงแต่งและบำบัดพลาสติก

ปรุงแต่งและบำบัดวัสดุสิ่งทอ

ปรุงแต่งและบำบัดสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

ป้องกันผ้าไม่ให้เปียกน้ำ

ปักผ้า

ปักเลื่อมเสื้อผ้า

ปั่นด้าย

ปิดหุ้มโลหะ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโลหะ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสารเคมี

เปลี่ยนแปลงขยะของเสียในอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสภาพวัสดุ

เปลี่ยนสภาพสารเคมี

เปลี่ยนสภาพสารประกอบระเบิด

เปลี่ยนสภาพสี

แปรรูปแถบโลหะโดยใช้ความร้อนและอุณหภูมิทำงานด้วยเครื่องจักร

แปรรูปเนื้อและชิ้นส่วนอวัยวะจากสัตว์

แปรรูปพลาสติก

แปรสภาพขยะ

แปรสภาพขยะธรรมชาติให้เป็นปุ๋ย

แปรสภาพของเสีย

แปรสภาพวัตถุโดยวิธีการโพลีเมอร์ไรเซชั่น

ผลิตกระแสไฟฟ้า

ผลิตก๊าซและน้ำมัน

ผลิตก๊าซเหลวธรรมชาติ

ผลิตก๊าซไฮเดรท

ผลิตคาร์บอนมอน็อกไซด์

ผลิตเครื่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ

ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งให้แก่ผู้อื่น

ผลิตเครื่องจักรกลตามคำสั่งของลูกค้า

ผลิตเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้า

ผลิตเครื่องนำระบบพลังงานกลับสู่สภาพเดิม

ผลิตเครื่องอุปกรณ์ขนถ่ายมวลสารตามคำสั่งลูกค้า

ผลิตชิ้นส่วนเตาแก๊ส

ผลิตชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ตามคำสั่งและรายละเอียดให้แก่ผู้อื่น

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและยาง

ผลิตเชื้อเพลิง

ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ตามแบบให้ผู้อื่น

ผลิตเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว

ผลิตน้ำ

ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ผลิตน้ำมัน

ผลิตน้ำแร่

ผลิตในด้านอิเล็คทรอนิกส์

ผลิตปิโตรเลียม

ผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ผลิตแผ่นคอมโพซิทเทอร์โมพลาสติกโครงสร้าง

ผลิตแผ่นคอมโพซิทเทอร์โมพลาสติกเสริมแผ่นแก้ว

ผลิตแผ่นฉาบเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว

ผลิตแผ่นบานประตูและไม้กระดาน

ผลิตพลังงาน

ผลิตพลังงานความร้อน

ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ผลิตภาพย่อและภาพขยายโดยวิธีทางเคมีทางไฟฟ้าสถิตย์หรือทางฟิสิกส์

ผลิตยานยนต์อุปกรณ์ประกอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ตามสั่ง

ผลิตระบบปรับอากาศ

ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้ไฟฟ้า

ผลิตและประกอบติดตั้งเครื่องอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าตามสั่ง

ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสั่งและตามรายละเอียดให้แก่ผู้อื่น

ผลิตโลหะ

ผลิตวงจรรวม

ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมพลาสติกตามความต้องการของผู้อื่น

ผลิตสารกึ่งตัวนำ

ผลิตสารเคมี

ผลิตสารประกอบเซลลูลาร์โพลีเมอร์

ผลิตสารโอเลฟินโพลิเมอร์

ผลิตสินค้าที่ทำจากเม็ดพลาสติก

ผลิตหน่วยความจำ

ผลิตอ็อกโซแอลกอฮอล์

ผลิตอากาศอัด

ผลิตอาหารการแปรรูปอาหาร

ผลิตฮอโลแกรม

ผลิตไฮโดรเจน

ผสมเกี่ยวกับปิโตรเลียม

ผสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ผสมเกี่ยวกับโลหะ

ผสมน้ำมัน

ผสมวัสดุ

ผสมสารเคมี

ผสมสารประกอบระเบิด

ผสมสี

เผาขยะและของเสีย

เผาถ่านหินและสารเชื้อเพลิงหนักให้เป็นแก๊ส

เผาโลหะให้อ่อนตัว

ฝนเลนส์

พัฒนาคุณภาพของเสียจากบ้านเพื่อให้ประโยชน์ได้

พัฒนาคุณภาพของเสียจากโรงพยาบาลเพื่อให้ประโยชน์ได้

พัฒนาคุณภาพของเสียจากอุตสาหกรรมเพื่อให้ประโยชน์ได้

พัฒนาคุณภาพน้ำมัน

พัฒนาวิธีการจัดการของเสียตามสถานที่

พับเย็บและเข้าเล่มหนังสือ

พิมพ์นามบัตร

พิมพ์แบบ

พิมพ์แบบเครื่องแต่งกาย

พิมพ์แบบสกรีน

พิมพ์แผ่นหิน

พิมพ์ภาพถ่าย

พิมพ์ภาพแบบดิจิตอลบนกระดาษถ่ายรูป

พิมพ์ภาพแบบดิจิตอลลงบนกระดาษถ่ายรูป

พิมพ์ลวดลายผ้า

พิมพ์ลายผ้าทุกชนิด

พิมพ์หรืออัดภาพถ่าย

พิมพ์ออฟเซ็ท

ฟอกขาวเยื่อกระดาษ

ฟอกผ้า

ฟอกผ้า เสื้อผ้า ขนเฟอร์และหนัง

ฟอกย้อม

ฟอกหนัง

ฟอกอากาศ

ฟอกอากาศและการทำให้อากาศบริสุทธิ์

ฟื้นฟูสภาพดิน

ม้วนและตัดแต่งโลหะ

โม่-บดแป้ง

โม่แป้งโรงเลื่อย

ย้อมกระดาษ

ย้อมผ้า

ย้อมผ้า เสื้อผ้า ขนเฟอร์และหนัง

ย้อมสิ่งทอ

ย้อมสีไม้

ย้อมสีรองเท้า

ย้อมสีสิ่งทอและหนัง

ย่อยพลาสติค

ย่อยสลายพลาสติคด้วยแก๊ส

เย็บปักถักร้อย

เย็บเสื้อผ้า

แยกประเภทขยะและของเสีย

แยกลิกนินออกจากเยื่อกระดาษ

ร้บจ้างทำตรายาง

ร้บจ้างย้อมผ้า

รมควันอาหาร

ระบบกำจัดขยะและของเสีย

ระบบปรับอากาศ

ระบบสุขาภิบาล

รักษาของเสียทางเคมี

รับกลึงโลหะ

รับกลึงโลหะและผลิตชิ้นส่วนเตาแก๊ส

รับกำจัดขยะและหรือนำขยะมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

รับจัดองค์ประกอบและแก้ไขภาพถ่าย

รับจ้างฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก

รับจ้างฉีดพลาสติก

รับจ้างเชื่อมโลหะ

รับจ้างตัดชุดข้าราชการ

รับจ้างตัดชุดนักกีฬา

รับจ้างตัดชุดนักเรียน

รับจ้างตัดชุดวิวาห์

รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า

รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

รับจ้างตัดเสื้อผ้า

รับจ้างทอผ้า

รับจ้างทำการปักและทอเครื่องหมายป้ายชื่อรูปแบบต่างๆลงบนเสื้อผ้า

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการแกะสลัก

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการขีดเขียนด้วยเลเซอร์

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการเข้าเล่มหนังสือ

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการเจียรนัย

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการชุบแคดเมี่ยม

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการชุบโครเมี่ยม

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการชุบด้วยไฟฟ้า

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการชุบดีบุก

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการชุบทอง

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการชุบนิเกิล

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการชุบโลหะ

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการชุบสังกะสี

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการเชื่อมโลหะ

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการทำกรอบงานศิลป์

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการทำกระดาษสำเร็จรูป

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการทำกระดาษให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการทำแม่แบบ

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการทำแม่พิมพ์

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการทำให้เป็นแผ่นบาง

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการทำให้โลหะมีคุณสมบัติดีขึ้น

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการประกอบชิ้นส่วนวัสดุ

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการฟอกหนัง

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการย้อมสี

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการล้างอัดฟิล์มถ่ายรูป

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการหล่อโลหะ

รับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุโดยการอัดรูป

รับจ้างทำเครื่องอุปกรณ์ขนถ่ายมวลสารตามคำสั่งลูกค้า

รับจ้างทำตรายางนามบัตร

รับจ้างทำตะเกียบ

รับจ้างทำไปรษณียบัตรรูปภาพ

รับจ้างทำผลิตภัณฑ์กุญแจ

รับจ้างทำแผ่นสารกึ่งตัวนำชนิดบางของวงจรรวม

รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์

รับจ้างทำแม่พิมพ์

รับจ้างปักเย็บเสื้อผ้า

รับจ้างแปรรูปอาหาร

รับจ้างผลิตก้นกรองบุหรี่

รับจ้างผลิตกระดาษมวนบุหรี่

รับจ้างผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอน

รับจ้างผลิตเครื่องจักรใช้ในการบด

รับจ้างผลิตเครื่องระบายความร้อนของน้ำ

รับจ้างผลิตตัดจัดวางและปรับอัญมณี

รับจ้างผลิตแปรงต่างๆ

รับจ้างผลิตพลาสติก

รับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

รับจ้างผลิตยา

รับจ้างผลิตอาหาร

รับจ้างพิมพ์

รับจ้างพิมพ์ด้วยระบบเฟล็กโซ

รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

รับจ้างย้อมผ้า

รับจ้างสีข้าว

รับจ้างอัดผ้า

รับตกแต่งภาพถ่ายรับจัดองค์ประกอบและแก้ไขภาพถ่าย

รับตกแต่งสิ่งทอ

รับตัดเย็บเสื้อผ้า

รับทำกล่องพลาสติก

รับทำเกี่ยวกับอากาศยานชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของอากาศยาน

รับทำของชำร่วย

รับทำของใช้สำนักงานและของชำร่วย

รับทำเครื่องกรองชิ้นส่วนของเครื่องกรองและเครื่องแยกตามคำสั่งสำหรับงานกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

รับทำเครื่องจักรกล

รับทำเครื่องจักรทำความสะอาดใช้ในงานอุตสาหกรรมตามคำสั่ง

รับทำเครื่องมือช่างเงินช่างทอง

รับทำตรายาง

รับทำประกอบชุดของชิ้นส่วนแผ่นผลึกใสเวเฟอร์

รับทำประกอบชุดของชิ้นส่วนวงจรรวม

รับทำประกอบชุดชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำ

รับทำป้ายติดเสื้อป้ายเครื่องหมาย

รับทำป้ายพลาสติกทองเหลืองสแตนเลส

รับทำแผ่นตะแกรงให้ผู้อื่น

รับทำภาชนะที่บรรจุแรงดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ตามคำสั่ง

รับทำและตกแต่งเพลาล้อรถไฟตามคำสั่ง

รับทำสินค้าตามสั่ง

รับทำอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เป็นกลไกสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมป่าไม้ตามคำสั่ง

รับผลิตสินค้าประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

รับพิมพ์งาน

รับย้อมสีผ้า

รับย้อมสีเส้นด้าย

รับอัดรูปรับตกแต่งภาพถ่าย

รีดโลหะ

โรงกลึงโลหะ

โรงฆ่าสัตว์

โรงงานกำจัดและบำบัดของเสียและนำกลับมาใช้ใหม่

โรงสีข้าว

ลดความเค้นของโลหะ

ลอกคราบโลหะ

ลอกลายลวดลายจากรูปลอกหรือวัสดุลอกลายลงบนวัสดุ

ลอกและแต่งผิววัสดุ

ล้าง อัดและขยายภาพถ่าย

ล้างฟิลม์ภาพยนตร์

ล้างรูป

ล้างอัดฟิลม์ถ่ายรูป

ล้างอัดฟิล์มภาพยนตร์

สกัด-คัดแยกแร่

สกัดโลหะจากการแช่ในกรด

สกัดสารจากแร่

สตัฟฟ์สัตว์

สร้างภาพถ่ายโดยเครื่องประมวลภาพอิเล็กทรอนิกส์

สลักลายโดยใช้แสงเลเซอร์

หลอมแผ่นโลหะ

หลอมโลหะ

หล่อโลหะ

ให้กำเนิดกระแสไฟฟ้า

ให้กำเนิดพลังงาน

ให้กำเนิดพลังงานแก๊ส

ให้ข้อมูลการจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลือบวัสดุชิ้นส่วนหรือชิ้นงาน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับวัสดุ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากอุตสาหกรรมของเทศบาล

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมของเทศบาล

ให้ข้อมูลด้านการทำวัสดุ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเหล็ก

ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ล้างฟิล์ม อัดภาพ

ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำจัดขยะของเสีย

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตกลิ่นหอมในแก๊ส

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน

ให้เช่าเครื่องจักร (ระบุวัตถุประสงค์)

ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรม

ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องมือทางเคมี

ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องมือทำโลหะให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ให้เช่าเครื่องปรับอากาศ

ให้บริการการทำซ้ำโดยการให้บริการจากสื่อคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง

ให้บริการการเปลี่ยนสภาพจากสื่อคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง

ให้บริการเก็บเรียงหน้าพับเย็บทำรอยปรุ

ให้บริการชำระล้างของเหลวที่ใช้ในการขุดเจาะ

ให้บริการทำให้เศษสิ่งที่ได้จากการขุดเจาะเป็นของเหลวเข้มข้น

ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการเติมไฮโดรเจน(ไฮโดรเจนเนอเรชั่น)

ให้บริการบำบัดของเสียที่เป็นพิษน้ำเสียและน้ำโสโครก

ให้บริการประกอบติดแผ่นฟิล์มใส

ให้บริการเย็บปกแข็งและปกอ่อน

ให้บริการล้างฟิล์มถ่ายภาพ

ให้บริการล้างอัดฟิล์มถ่ายรูป

อบย้อมสิ่งทอ

อบเหนียวโลหะ

ออกแบบและรับทำแท่นผลิต

อัดกลีบผ้า เสื้อผ้า ขนเฟอร์และหนัง

อัดขยายรูปถ่าย

อัดจีบเสื้อผ้า

อัดแผ่นระบบไฟฟ้า

อัดพิมพ์เสื้อผ้าด้วยไฟฟ้า

อัดรูป

อัดโลหะโดยใช้ลูกกลิ้ง

อัดวีดีโอ(ทำสำเนาเป็นภาพๆ)

อัดสไลด์

อัดหนีบโลหะ

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

error: Content is protected !!