รายการบริการจำพวกที่ 41

 

รายการบริการจำพวกที่ 41
การศึกษา การจัดฝึกอบรม ธุรกิจบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาหรือวัฒนธรรม

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

กระจายฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายทำแล้ว

กระจายวัสดุบันทึกมัลติมีเดีย

กระจายวีดีโอที่บันทึกไว้

การเช่าเครื่องบันทึกเทปวีดีโอ

การเช่าเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การเช่าโสตทัศนอุปกรณ์

การเช่าหนังสือ

การตัดต่อวีดีโอเทป

การตัดสินการแข่งขันกอล์ฟ

การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน

การเตรียมและดำเนินการพบปะ

การนำเสนองานด้านภาพ

การนำเสนองานด้านเสียง

การนำเสนอดนตรีที่ได้บันทึกไว้แล้ว

การนำเสนอนิทรรศการภาพยนตร์

การนำเสนอรายการวิทยุ

การนำเสนอวีดีโอที่ได้บันทึกไว้แล้ว

การแนะนำด้านฝึกซ้อมเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย

การบรรยายด้านการให้การศึกษา

การเผยแพร่วัสดุอุปกรณ์การสอนโดยผ่านระบบออนไลน์

การพนัน(ที่ได้รับอนุญาตแล้ว)

การพนันที่อนุญาตตามกฎหมาย

การพิมพ์(สำนักพิมพ์)

การแพร่ภาพเพื่อการศึกษา

การศึกษา

การศึกษาทางไกล

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

การแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อความบันเทิง

กำกับบทและตัดตอนบทภาพยนตร์

กำกับละคร

แก้ไขตรวจทานบทความ

แก้ไขและตัดต่อฟิล์ม

แก้ไขและตัดต่อวัสดุบันทึกภาพ

แก้ไขและตัดต่อวัสดุบันทึกเสียง

แก้ไขสาส์น

เขียนบทความให้แก่วารสาร

เขียนบทความให้แก่หนังสือพิมพ์

คลับเพื่อการบันเทิง

คลีนิคกอล์ฟ

คาบาเรท์

ค่ายพักนักกีฬา

ค่ายพักเพื่อการบันเทิง

คาราโอเกะ

คาสิโน(ที่ได้รับอนุญาตแล้ว)

งานบรรณาธิการ

งานแสดง…(ระบุ)……………….

งานแสดงนิทรรศการด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์

งานแสดงสำหรับอุตสาหกรรม

จองตั๋วมหรสพใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

จัดการแข่งขันกีฬา

จัดการแข่งขันด้านการศึกษา

จัดการแข่งขันเต้นรำ

จัดการแข่งขันทางด้านดนตรี

จัดการแข่งขันทางด้านด้านการเสริมสวย

จัดการแข่งขันทางด้านทางด้านเสื้อผ้า

จัดการถ่ายภาพ

จัดการประชุม

จัดการฝึกอบรม

จัดการฝึกอบรมในด้านปฏิบัติงาน

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

จัดการและดำเนินการสัมมนา

จัดการแสดงทางโทรทัศน์

จัดการแสดงในไนต์คลับ

จัดการแสดงบนเวที

จัดการแสดงออกอากาศการประชุม

จัดการแสดงออกอากาศงานแสดง

จัดการแสดงออกอากาศภาพยนตร์

จัดกิจกรรมทางการฝึกอบรมการเลี้ยงดูเด็ก

จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมในยามว่าง

จัดแข่งขันกีฬา

จัดคอร์สฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

จัดโครงการประกวดหนุ่มสาววัยรุ่นเพื่อเข้าร่วมในวงการ

จัดงานการให้รางวัลทางด้านโทรทัศน์

จัดงานเลี้ยง

จัดงานแสดงรถมอเตอร์ไซค์

จัดงานแสดงรถยนต์

จัดงานแสดงสิ่งของและสิ่งประดิษฐ์

จัดฉายภาพยนตร์

จัดฉายวีดีโอ

จัดเตรียมการและเป็นผู้นำในการสัมมนา

จัดเตรียมงานเลี้ยง

จัดเตรียมรายงาน

จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขัน

จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบริหารร่างกาย

จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการว่ายน้ำ

จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานสันทนาการ

จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสโมสรกีฬา

จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสันทนาการ

จัดทดสอบและให้ประกาศรับรองทางด้านความงาม

จัดทำโปรแกรมสำหรับออกกำลังกายและฟื้นฟูสภาพร่างกาย

จัดทำรายการโทรทัศน์และวิทยุ

จัดทำรายการภาพยนต์

จัดทำรายงานผ่านสื่อด้านเสียง

จัดทำวารสารให้ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์

จัดทำวารสารให้ความรู้เกี่ยวกับวีดีโอ

จัดทำวีดีโอเทปโอเทป

จัดทำสนามเด็กเล่น

จัดนิทรรศการ

จัดแนะแนว โปรแกรมการออกกำลังกาย

จัดบรรยายเพื่อการศึกษา

จัดประชุม

จัดปาฐกถา

จัดโปรแกรมการสอนภาษา

จัดโปรแกรมความบันเทิงขนาดยาวที่กระจายผ่านโทรทัศน์

จัดโปรแกรมความบันเทิงขนาดยาวที่กระจายผ่านวิทยุ

จัดโปรแกรมความบันเทิงขนาดยาวที่กระจายผ่านเวิลไวด์เว็บ

จัดฝึกอบรม

จัดพิมพ์หนังสือ(สำนักพิมพ์)

จัดพิมพ์หนังสือกฎหมาย

จัดภาพยนตร์

จัดมหรสพ

จัดรายการข่าวทางโทรทัศน์

จัดรายการคอนเสิร์ต

จัดรายการทางเคเบิลทีวี

จัดรายการทางโทรทัศน์

จัดรายการทางวิทยุ

จัดรายการละครสัตว์

จัดรายการวาไรตี้โชว์

จัดรายการสารคดีเพื่อการบันเทิง

จัดรายการแสดงเพื่อความบันเทิง

จัดรายการแสดงสด

จัดละคร

จัดและดำเนินการแข่งขันฟุตบอล

จัดเวทีและฉากเพื่อการแสดงดนตรี

จัดเวทีและฉากเพื่อการแสดงสด

จัดสถานที่เต้นรำเพื่อความบันเทิง

จัดสอนเพิ่มเติมความรู้ทางเทคนิค

จัดสอนภาษา

จัดสัมมนา

จัดสัมมนาทางวิชาการ

จัดแสดงศิลปและวัฒนธรรม

จัดแสดงแสงเลเซอร์

จัดแสดงออเคสตรา

จัดหลักสูตรการศึกษา

จัดหลักสูตรการสอน

จัดหลักสูตรฝึกอบรม

จัดห้องฉายภาพยนตร์

จัดห้องถ่ายหนัง

จัดห้องแสดงดนตรี

จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับศูนย์เสริมสุขภาพ

จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการพักผ่อน

จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อการกีฬา

จัดหานางแบบให้จิตรกร

จัดหาบุคลากรให้กับบัณฑิตยวิทยาลัย

จัดหารายงานทางวิชาการ

จัดหาศิลปิน

จัดหาห้องบันทึกเสียงและภาพ

จัดให้รางวัลการแข่งขัน

จัดให้รางวัลการประกวด

จัดอบรมทางวิชาการ

จัดอบรมสัมมนา

จัดอภิปรายกลุ่ม

จัดอันดับเพลง

จับเวลาการแข่งขันกีฬาต่างๆ

จำหน่ายตั๋วอันเกี่ยวกับการศึกษาและบันเทิง

แจกจ่ายโปรแกรมโทรทัศน์

แจกจ่ายโปรแกรมภาพยนตร์

แจกจ่ายหรือกระจายแผ่นเสียง

แจกจ่ายหรือกระจายฟิล์มภาพยนตร์

แจกจ่ายหรือกระจายวีดีโอ

แจกจ่ายหรือกระจายหนังสือ

ฉายภาพยนตร์

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเช่ากล้องถ่ายวิดีโอ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเช่าชุดเครื่องวิทยุ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเช่าเทปวิดีโอ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเช่าโทรทัศน์

เช่าเทปวีดีโอและเช่าเทปเสียง

เช่าและเช่าซื้อเครื่องดนตรี

เช่าและเช่าซื้อชุดโทรทัศน์

เช่าและเช่าซื้อเทปวิดีโอบันทึก

เช่าและเช่าซื้อฟิล์ม

เช่าและเช่าซื้อหนังสือ

ดำเนินการการประชุม

ดำเนินการและจัดคอนเสิร์ต

ดำเนินการศูนย์และอาร์เขตเพื่อความสนุกสนาน

ดำเนินการสอนในห้องเรียน

ดำเนินการสัมมนา

ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ดำเนินการอภิปราย

ดิสโก้เธค

ตรวจแก้ข้อความหนังสือ

ตรวจทานความถูกต้องของบทความและภาพประกอบ

ต้อนรับแขกเพื่อความบันเทิง

ตั้งแคมป์ในวันหยุดเพื่อความบันเทิง

ตั้งแคมป์เพื่อแข่งขันกีฬา

ตัดต่อเทปวีดีโอ

ตัดต่อภายนตร์และวีดีทัศน์

ตัดต่อและทำสำเนาฟิล์มภาพยนตร์

ตัวแทนเกี่ยวกับการแสดงละคร

ตัวแทนจองนักแสดง

ตัวแทนจองรายการเพื่อความบันเทิง

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเพื่อการบันเทิงการกีฬาและการศึกษา

ตัวแทนรับจองตั๋วเกี่ยวกับการบันเทิง

ตัวแทนรับจองตั๋วมหรสพ

ตัวแทนศิลปิน

ตัวแทนสำหรับการแสดงของศิลปิน

ตัวแทนห้องสมุดสะสมภาพถ่าย

ตัวแทนให้เช่าคอมแพคดิสก์

ตัวแทนให้เช่าแผ่นเสียง

ตัวแทนให้เช่าวิดีโอเทป

ตีพิมพ์บทความ(สำนักพิมพ์)

ถ่ายทอดวิธีการสอนภาษา

ถ่ายทำวีดีโอ

ถ่ายภาพ

ทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ

ทดสอบความสามารถในภาษา

ทดสอบทางการศึกษา

ทอล์กโชว์

ทัณฑสถาน

ทำรายงาน

ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม

ที่ปรึกษาด้านการสัมมนา

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร

ธุรกิจการฉายภาพยนตร์

ธุรกิจการให้เช่าภาพยนตร์

ธุรกิจคาราโอเกะ

ธุรกิจบันเทิงเกี่ยวกับการแสดงสดและการแสดงของสัตว์

ธุรกิจบันเทิงด้านการแสดงดนตรี

ธุรกิจบันเทิงทางเคเบิลทีวี

ธุรกิจบันเทิงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ธุรกิจบันเทิงทางโทรทัศน์

ธุรกิจบันเทิงทางวิทยุ

ธุรกิจบันเทิงในด้านการแข่งขันกีฬา

นำเสนอการแสดงดนตรี

นำเสนอการแสดงสด

นำเสนอวีดีโอที่ได้บันทึกไว้แล้ว

นิทรรศการสัตว์เลี้ยง

แนะนำการเลี้ยงสัตว์

แนะแนวทางการศึกษา

ไนต์คลับ

บริการด้านการฝึกอบรม

บริการด้านการเรียนการสอน

บริการด้านการเล่นกีฬา

บริการด้านพลศึกษา

บริการด้านพิพิธภัณฑ์

บริการดำเนินการการประชุม

บริการดิสโก้เธคให้ความบันเทิง

บริการตั้งแคมป์กีฬา

บริการทางการศึกษา

บริการทางการศึกษาและฝึกอบรม

บริการทางวิชาการ

บริการโทรทัศน์ที่ชำระเงินเมื่อดู

บริการฝึกพนักงาน

บริการฝึกสอน

บริการฝึกอบรม

บริการพลศึกษา

บริการห้องสนทนา

บาร์เพื่อการบันเทิง

ปฏิบัติการและสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ประกวดความหล่อของสุภาพบุรุษ

ประกวดนางงาม

ประกวดร้องเพลง

ประกวดวงดนตรี

แปล และล่าม

ผลิตงานศิลปะ

ผลิตเทปเพลง

ผลิตเทปภาพยนต์วีดีโอ

ผลิตแผ่นเสียง

ผลิตภาพยนตร์

ผลิตภาพยนตร์การ์ตูน

ผลิตรายการเกี่ยวกับการแสดงสด

ผลิตรายการโชว์เพื่อความบันเทิง

ผลิตรายการทางโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี

ผลิตรายการโทรทัศน์

ผลิตรายการภาพยนตร์วีดีโอ

ผลิตรายการวิทยุ

ผลิตรายการแสดงคอนเสิร์ต

ผลิตรายการแสดงทางโทรทัศน์

ผลิตรายการแสดงสด

ผลิตละครเวที

ผลิตและจัดรายการโทรทัศน์

ผลิตและจัดรายการวิทยุ

ผลิตวัสดุบันทึกภาพถ่าย

ผลิตวัสดุบันทึกเสียง

ผลิตวัสดุบันทึกเสียงและภาพ

ผลิตวัสดุโสตทัศนศึกษา

ผลิตวีดีโอ

ผลิตสิ่งพิมพ์

ผลิตหนังสือ

เผยแพร่การดนตรี

เผยแพร่โปรแกรมโทรทัศน์

เผยแพร่โปรแกรมมัลติมีเดีย

เผยแพร่แผ่นเสียง

เผยแพร่ฟิล์มภาพยนตร์

เผยแพร่ภาพยนตร์

เผยแพร่วีดีโอ

เผยแพร่หนังสือ

ฝึกการออกกำลังกาย

ฝึกงานเรื่องการเสริมสวย

ฝึกบุคลากร

ฝึกสอนและอบรมทางด้านกีฬา

ฝึกอบรม

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเงิน

ฝึกอบรมความรู้ในด้านซอฟต์แวร์

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ฝึกอบรมเฉพาะบุคคล

ฝึกอบรมทางการศึกษา

ฝึกอบรมทางวัฒนธรรม

ฝึกอบรมทางวิชาการ

ฝึกอบรมทางวิชาการและภาคปฏิบัติ

ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับธุรกิจ

พัฒนาการแสดงออกของเด็ก

พัฒนาด้านภาษา

พัฒนาด้านศิลป

พัฒนาและกระจายการศึกษาแก่เด็กเล็กโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

พัฒนาและกระจายวัสดุทางการศึกษา

พัฒนาและแจกจ่ายวัสดุการศึกษาเกี่ยวกับการบัญชี

พัฒนาวัสดุการศึกษาที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเรือ

พัฒนาวิธีการแสดง

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

พิมพ์คู่มือทางวิชาการ

พิมพ์จดหมายข่าว(สำนักพิมพ์)

พิมพ์หนังสือ(สำนักพิมพ์)

พิมพ์หนังสือนิตยสาร

พิมพ์หนังสือพิมพ์

พิมพ์หนังสือวารสาร

พิมพ์หนังสือวิชาการ

มหาวิทยาลัย

มอบคุณวุฒิทางการศึกษา

มอบรางวัลการแข่งขัน

มอบรางวัลการประกวด

มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเด่น

รวบรวมการแสดง

รวบรวมบทความและสิ่งตีพิมพ์ทางด้านเทคนิค

รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการบันเทิง

รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ

รับจองเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องเล่นกีฬา

รับจองเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องออกกำลัง

รับจองบัตรเข้าชมมหรสพและกีฬา

รับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รับจัดกิจกรรมการบันเทิง

รับจัดประชุมและการพบปะหารือ

รับจัดแสดงดนตรี

รับถ่ายทำภาพยนตร์

รับถ่ายภาพ

รับแปลเอกสาร

รายการแข่งม้า

รายการโชว์ด้านบันเทิง

รายการดนตรี

รายการโทรทัศน์

รายการวิทยุ

รายการสนทนา

รายการสนุกสนานตลกขบขัน

รายการสารคดี

เรียบเรียงจัดพิมพ์เผยแพร่ซึ่งสิ่งตีพิมพ์หนังสือ

เรียบเรียงผลิตและเผยแพร่ซึ่งเทปบันทึกภาพ

เรียบเรียงผลิตและเผยแพร่ซึ่งเทปบันทึกเสียง

โรงเต้นรำ

โรงพละ

โรงภาพยนตร์

โรงเรียน

โรงเรียนกวดวิชา

โรงเรียนเลี้ยงเด็ก

โรงเรียนสอนตัดเสื้อ

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนภาษา

โรงเรียนเสริมสวย

โรงละคร

วางแผนเกี่ยวกับการแสดง

วางแผนเกี่ยวกับภาพยนตร์

วางแผนงานเลี้ยง

วางแผนจัดงานเพื่อความบันเทิง

วางแผนและจัดการประชุม

วางแผนและจัดการสัมมนา

วางแผนหรือจัดการแสดงความบันเทิง

วางแผนหรือจัดการแสดงดนตรี

วางแผนหรือจัดการแสดงภาพยนตร์

วางแผนหรือจัดการแสดงละคร

วิทยาลัย

ศูนย์กลางสำหรับพักผ่อนยามว่าง

ศูนย์ความบันเทิง

ศูนย์บริการเสริมสุขภาพ

ศูนย์ฝึกอบรมกฎหมาย

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลิกภาพ

ศูนย์ฝึกอบรมภาษา

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตโครงการงานดนตรี

ศูนย์ออกกำลังกาย

สตูดิโอถ่ายภาพ

สตูดิโอภาพยนตร์

สถานเต้นรำ

สถานที่แสดงดนตรี

สถานที่ออกกำลังกาย

สถานบริการด้านกีฬา

สถานบริการด้านบันเทิง

สถานบันเทิง

สถานเสริมสุขภาพ

สถานเสริมสุขภาพแบบสปา

สถาบันการศึกษา

สถาบันฝึกอบรมการพูด

สถาบันฝึกอบรมการแสดง

สถาบันพัฒนาวิชาชีพ

สถาบันสอนภาษา

สถาบันอบรมวิธีการแนะนำความงาม

สนามกอล์ฟ

สนามกีฬา

สนามเทนนิส

สนามบาสเกตบอล

สนามพักผ่อนหย่อนใจ

สนามม้า

สโมสรด้านการศึกษา

สโมสรเพื่อการบันเทิง

สโมสรเพื่อการพักผ่อน

สโมสรเพื่อสันทนาการ

สโมสรสำหรับนักศึกษา

สโมสรออกกำลังกาย

สวนสนุก

สวนสัตว์

สวนสาธารณะ

สอนขี่ม้า

สอนคณิตศาสตร์

สอนคอมพิวเตอร์

สอนเทควอนโด

สอนภาษาต่างประเทศ

สอนโยคะ

สอนเล่นกอล์ฟ

สอนหนังสือ

สันทนาการ

สัมมนาทางวิชาการ

สารคดี

สำนักพิมพ์

เสาะหาภาพถ่ายจากห้องสมุด

แสดงการเต้นรำ

แสดงกิจกรรมกีฬา

แสดงดนตรี

แสดงตลก

แสดงทางโทรทัศน์

แสดงนิทรรศการ

แสดงในไนต์คลับ

แสดงบนเวที

แสดงแบบมัลติมีเดีย

แสดงปาฐกถา

แสดงมายากล

แสดงรายการโชว์

แสดงรายการโชว์ทางวิทยุและโทรทัศน์

แสดงละคร

แสดงสด

แสดงหุ่นละครเล็ก

ห้องบันทึกภาพและเสียง

ห้องบันทึกเสียง

ห้องฟังดนตรี

ห้องเรียน

ห้องเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

ห้องเล่นบิลเลียด

ห้องศิลป์

ห้องสมุด

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดภาพ

ห้องสมุดสะสมภาพถ่าย

ให้การศึกษา

ให้การศึกษาเกี่ยวกับยา

ให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ให้การศึกษาด้านการเขียนโปรแกรม

ให้การศึกษาด้านความปลอดภัย

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความบันเทิงและมหรสพ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรี

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลป

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความบันเทิง

ให้ข้อมูลด้านนันทนาการ

ให้ข้อมูลด้านสันทนาการ

ให้ข้อมูลธุรกิจบันเทิง

ให้ความบันเทิงเกี่ยวกับละครสัตว์

ให้ความบันเทิงคาราโอเกะ

ให้ความบันเทิงเชิงโต้ตอบทางออนไลน์

ให้ความบันเทิงด้านการแสดงสด

ให้ความบันเทิงด้านดนตรี

ให้ความบันเทิงทางคอมพิวเตอร์

ให้ความบันเทิงทางเคเบิลทีวี

ให้ความบันเทิงทางดาวเทียม

ให้ความบันเทิงทางโทรทัศน์

ให้ความบันเทิงทางโทรศัพท์

ให้ความบันเทิงทางวิดีโอเกม

ให้ความบันเทิงทางวิทยุ

ให้ความรู้ทางวิชาการ

ให้ความรู้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ให้ความรู้และการฝึกอบรม

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความบันเทิง

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษา

ให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน

ให้คำแนะนำทางกีฬา

ให้คำแนะนำธุรกิจบันเทิง

ให้คำบรรยายเกี่ยวกับงานด้านศิลปะ

ให้คำปรึกษาการจัดนิทรรศการ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดและดำเนินการประชุม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความบันเทิง

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับห้องสมุด

ให้คำปรึกษาทางการศึกษา

ให้คำปรึกษาธุรกิจบันเทิง

ให้คำปรึกษาแนะนำทางการศึกษาและบันเทิง

ให้คำปรึกษาเรื่องการเตรียมงานและจัดงานประชุม

ให้คำปรึกษาสันทนาการ

ให้เช่ากล้องถ่ายภาพ

ให้เช่ากล้องถ่ายวีดีโอ

ให้เช่าเกี่ยวกับบทความ

ให้เช่าคอมแพคดิสก์

ให้เช่าคอมแพคดิสก์หรือเทปแม่เหล็กที่อัดรายการแล้ว

ให้เช่าเครื่องฉายฟิลม์ภาพยนตร์

ให้เช่าเครื่องฉายภาพสไลด์

ให้เช่าเครื่องดนตรี

ให้เช่าเครื่องบันทึกวีดีโอเทป

ให้เช่าเครื่องบันทึกเสียง

ให้เช่าเครื่องมือวาดเขียน

ให้เช่าเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์

ให้เช่าเครื่องเล่นเกมส์เพื่อความสนุกสนาน

ให้เช่าเครื่องเล่นและอุปกรณ์สำหรับสวนสนุก

ให้เช่าเครื่องเสียง

ให้เช่าเทปบันทึกภาพและเสียง

ให้เช่าเทปเพลง

ให้เช่าแผ่นซีดี

ให้เช่าแผ่นเลเซอร์ดิสก์

ให้เช่าแผ่นเสียง

ให้เช่าภาพยนตร์

ให้เช่าโรงมหรสพ

ให้เช่าโรงละคร

ให้เช่าวัสดุบันทึกเสียงและภาพ

ให้เช่าวีดีโอเทป

ให้เช่าเวทีการแสดง

ให้เช่าสนามกอล์ฟ

ให้เช่าสโมสรสนุ้กเกอร์

ให้เช่าสระว่ายน้ำ

ให้เช่าหนังสือ

ให้เช่าอุปกรณ์กีฬา

ให้ยืมบทความ

ให้ยืมหนังสือ

อบรมเกี่ยวกับการใช้ยากำจัดปลวกและแมลง

อบรมเกี่ยวกับการใช้ระเบิด

อบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมี

อบรมเกี่ยวกับการใช้สี

อบรมด้านการกำจัดวัสดุ

อบรมด้านความปลอดภัย

อบรมด้านคอมพิวเตอร์

อบรมด้านเทคโนโลยีข้อมูล

อบรมด้านวิศวกรรม

อบรมด้านสิ่งแวดล้อม

อบรมวิชาการออกกำลังกาย

ออกภาพยนตร์

ออกล็อตเตอรี่

ออกวีดีโอดิสก์

ออกวีดีโอเทป

ออกสลากกินแบ่ง

อาร์เคดเพื่อการบันเทิง

อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดเครื่องเล่นกีฬา

อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเล่นกีฬา

อำนวยความสะดวกในการเล่นตู้เกมส์

อำนวยความสะดวกในการว่ายน้ำ

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

error: Content is protected !!