รายการบริการจำพวกที่ 44

 

รายการบริการจำพวกที่ 44
การบริการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความงามของมนุษย์หรือสัตว์ การบริการด้านการเกษตร การทำสวนและการป่าไม้

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

เก็บบันทึกเกี่ยวกับยาที่จ่ายให้แก่ลูกค้า

เก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

แก้ไขสายตา

คลินิคตรวจรักษา

คลีนิคเพื่อสุขภาพ

คลีนิคแพทย์

คลีนิครักษาโรค

ควบคุมหรือจัดการเกี่ยวกับน้ำหนักตัว

ควบคุมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

คัดเลือกเชื้ออสุจิ

คัดเลือกและจัดหาพนักงานทางการแพทย์

จัดการเอกสารเกี่ยวกับห้องปลอดเชื้อ

จัดเตรียมยาและจ่ายยา

จัดแต่งภูมิทัศน์

จัดทำรายงานทางการแพทย์

จัดแผนการเพื่อการลดน้ำหนัก

จัดสวน

จัดหาพยาบาล

จัดหาพี่เลี้ยง ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

จัดหาแพทย์ทำการรักษา

จัดหาร้านเสริมสวย

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล

ฉายกัมมันตภาพรังสี

ฉีดพ่นยากำจัดแมลงการกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เพื่อการเกษตร

ฉีดวัคซีน

ช่วยเหลือด้านการให้กำเนิดบุตร

ช่วยเหลือทางการแพทย์

ช่างตัดแต่งเล็บ

ช่างแต่งผม

ช่างทำแว่นตา

ด้านตรวจสายตา

ด้านตรวจสุขภาพ

ด้านสัตวแพทย์

ด้านสุขอนามัย

ด้านเสริมความงาม

ด้านเสริมสวย

ดูแลคนชราที่บ้าน

ดูแลความงาม

ดูแลผิวพรรณและเส้นผม

ดูแลฟัน

ดูแลรักษาทางการแพทย์

ตรวจรักษาด้านโรคผิวหนัง

ตรวจรักษาทางจิตเวชศาสตร์

ตรวจรักษาสุขภาพ

ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตา

ตัวแทนให้คำแนะนำและปรึกษาทางการแพทย์

ทดสอบด้านจิตวิทยา

ทันตกรรม

ทำป่าไม้

ทำเรือกสวนไร่นา

ที่ปรึกษาควบคุมดูแลและวิจัยสุขภาพส่วนบุคคล

ที่อาบน้ำสาธารณะ

ธนาคารเลือด

ธนาคารอสุจิ

นวดแผนโบราณ

นวดเพื่อสุขภาพ

แนะนำปรึกษาทางการแพทย์

บริการทางกสิกรรม

บริการทางการแพทย์

บริการทางเกษตรกรรม

บริการทางเรือกสวนไร่นา

บริการทางสัตวแพทย์

บ้านพักคนชรา

บ้านพักฟื้น

บำบัดถนอมรักษาโดยใช้เครื่องสำอาง

ประเมินสุขภาพทางการแพทย์

ปลูกผม

ผดุงครรภ์

ผสมเทียม

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูกป่า

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงาม

พยาบาล

เพาะพันธุ์สัตว์

ฟาร์มผสมพันธุ์สัตว์

ฟาร์มสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

เภสัชกรรม

โภชนาการ

รวบรวมรายงานทางการแพทย์

รักษาผมร่วงศีรษะล้าน

รักษาพยาบาล

รักษาโรคตามหลักวิทยาศาสตร์

รักษาโรคแบบแผนโบราณ

รักษาสัตว์

รักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร

โรงพยาบาล

ลดความอ้วน

ศัลยกรรมตกแต่ง

ศูนย์ข้อมูลด้านความงาม

ศูนย์ดอกไม้

ศูนย์ด้านความงาม

ศูนย์เพาะเลี้ยงปลา

ศูนย์ลดความอ้วน

ศูนย์เสริมสวยและความงาม

ศูนย์อบซาวน่า

ศูนย์อบไอน้ำ

ศูนย์อาบน้ำแร่

สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง

สถานดูแลรักษาผิวพรรณ

สถานดูแลรักษาสุขภาพแบบสปา

สถานดูและรักษาต้นไม้

สถานแต่งผม

สถานแต่งและเสริมความงามเส้นผม

สถานทางแพทย์

สถานทำผม

สถานที่เลี้ยงปลา

สถานที่อบซาวน์น่า

สถานนวดตัว

สถานพยาบาล

สถานพยาบาลสำหรับสัตว์

สถานพักฟื้น

สถานเสริมความงาม

สถานอบซาวน์น่า

สถานอาบน้ำแร่

สถาบันเสริมความงาม

สปาทางการแพทย์

สปาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ

สำรวจทางเกษตรกรรม

ห้องปฏิบัติการด้านการรักษาพยาบาล

ห้องเสริมความงาม

ห้องอาบน้ำสาธารณะ

ห้องอาบแสงแดด

ให้การปรึกษาทางการสัตวแพทย์

ให้การรักษาพยาบาลโดยการปฏิบัติงานของกลุ่มแพทย์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

ให้ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์

ให้ข้อมูลคำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งผม

ให้ข้อมูลด้านการแพทย์

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์

ให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพและดูแลผู้ป่วย

ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยตามบ้าน

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวกาย

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอนามัย

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูและรักษาความงาม

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผสมพันธุ์และการสืบพันธุ์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเคมีและยา

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องสำอางและผิวหนัง

ให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ

ให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวกับสายตา

ให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับยา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สำหรับคนหูหนวก

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสริมความงามสำหรับสตรี

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความงาม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเสริมความงาม

ให้คำปรึกษาด้านแฟชั่นออกแบบทรงผมและแต่งหน้า(ความงาม)

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านความงาม

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพจิตและปัญหาชีวิตทางโทรศัพท์

ให้เช่าเครื่องจักร (ระบุวัตถุประสงค์….)

ให้เช่าต้นไม้และจัดต้นไม้นอกสถานที่

ให้เช่าและเช่าซื้อเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการเกษตร

ให้เช่าหรือเช่าซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์

ให้ใบแทนใบสั่งยาทางการแพทย์

อนามัยส่วนบุคคล

อบซาวน่า

อบไอน้ำ

ออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์

ออกแบบตกแต่งสวน

ออกแบบสวน

อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ

อาบน้ำสาธารณะ

อาบอบนวด

อายุรเวท

เอ็กซ์เรย์

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

error: Content is protected !!