08/09/2017

Business Class

บริการรับตรวจและยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบบ all inclusive รวมทุกค่าใช้จ่าย**  ตรวจสอบและติดตามผลจนได้รับ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ค่าบริการนี้ครอบคลุม

+ ตรวจเครื่องหมายการค้า แนะนำการออกแบบ และการใช้เครื่องหมายการค้า

+ ติดตามและแก้ไขคำสั่งของนายทะเบียน

+ บริการแก้ไขเครื่องหมายการค้าตามคำสั่งนายทะเบียน ( ฟรีค่าธรรมเนียม )

+ บริการยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน ( ฟรีค่าธรรมเนียม )                 

+ บริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบเครื่องหมายการค้า

+ ดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมรายงานผล บริการทั่วประเทศ

  • ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ( 8 – 18 เดือน )   
  • ตรวจสอบรายการสินค้าจดทะเบียนคลิกที่นี่   ( หรือติดต่อเราเพื่อคัดเลือกให้ค่ะ )
  • **ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียน และรับจดทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  คลิกที่นี่

 Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

ติดต่อเรา / สอบถามค่าบริการ


* ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจ Thai Trademark  ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพื่อแสดงผลงาน

ทีมงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ เครื่องหมายการค้า กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อบรมเครื่องหมายการค้า 4 อบรมเครื่องหมายการค้า 2

error: Content is protected !!