11/09/2017

จดต่างประเทศ

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดของไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ  ผู้ประกอบการไทยจะได้รับประโยชน์โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และขอรับการคุ้มครองในประเทศสมาชิกอื่นๆ  100 กว่าประเทศ ครอบคลุม 114 ดินแดน ได้หลายประเทศในคราวเดียวกัน และสามารถเลือกยื่นคำขอเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาสเปน และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในคราวเดียว ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ขณะเดียวกันระบบมาดริดจะช่วยให้มีการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยให้เติบโตขึ้น โดยจะมีผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  


* ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจ Thai Trademark  ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพื่อแสดงผลงาน

 

รายชื่อประเทศสมาชิก จำนวน 98 ประเทศทั่วโลก

 

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!