เครื่องหมายการค้า

มีทั้งหมด 4 ประเภท แต่จะเรียกรวมกันว่า จดเครื่องหมายการค้า
Go to เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

เช่น Nike Adidas COKE มาม่า หรือ KFC ( ไก่ทอด )

Go to เครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายบริการ

เช่น ปตท บางจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ แอร์เอเซีย หรือ ร้านอาหาร KFC

Go to เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรอง

เช่น เชลส์ชวนชิม มิชลินไกด์ หมึกแดง

Go to เครื่องหมายร่วม

เครื่องหมายร่วม

เช่น กลุ่มปูนซีเมนต์ตราช้าง หรือกลุ่ม CP

โลโก้ ชื่อ หรือข้อความ เมื่อนำมาจดทะเบียนแล้วจะเรียกว่า จดเครื่องหมายการค้า ตราสินค้า TradeMark หรือภาษาทางการตลาดเรียกว่า แบรนด์ ( Brand ) และเมื่อได้รับการ จดเครื่องหมายการค้า แล้วจะมีอายุ 10 ปี สามารถต่ออายุได้ โดยกรมฯ จะมีจดหมายแจ้งไปที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง และต้องต่อก่อนหมดอายุ

ลักษณะของเครื่องหมายการค้า

โลโก้ที่จะนำมา จดเครื่องหมายการค้า ได้ต้องมีลักษณะอย่างไร

เรา รับจดเครื่องหมายการค้า มากว่า 15 ปี เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องหมายการค้าโดยตรง ทำงานบนพื้นฐานของ พรบ.เครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายการค้าต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ มีลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น เช่น เป็นรูปหรือคำที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ลายมือชื่อหรือภาพของผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ธงชาติ เครื่องหมายราชการ พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น และต้องไม่ใช่ภาพสัญลักษณ์ประจำชาติ เช่น ช้างไทย ศาลาไทย ช่อราชพฤกษ์ และต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น

โลโก้ ที่นำมา จดเครื่องหมายการค้า อาจเป็นงาน ลิขสิทธิ์ ได้อีกงาน หากจดทะเบียนจะคุ้มครองไปอีก 166 ประเทศทั่วโลก และคุ้มครองไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ เมื่อเสียชีวิตคุ้มครองต่อเนื่องอีก 50 ปี

Latest news

จดเครื่องหมายการค้าที่ไหน

Read full article

เคล็ดลับความสำเร็จ สร้างแบรนด์ เครื่องสำอาง

Read full article

สร้างแบรนด์ เสื้อผ้า ให้ประสบความสำเร็จ

Read full article

จดเครื่องหมายการค้า มีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจ ดังนี้

Read full article
error: Content is protected !!