จดเครื่องหมายการค้า มีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจ ดังนี้

sale-TradeMark.png

การจดเครื่องหมายการค้ามีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจ ดังนี้

 • ป้องกันการลอกเลียนแบบและละเมิด การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ หากมีผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ เครื่องหมายการค้าที่จดแล้วสามารถเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ เช่น การขยายธุรกิจ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เครื่องหมายการค้าที่จดแล้วสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ผู้บริโภคจะรับรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นมีคุณภาพและเชื่อถือได้

โดยสรุป การจดเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยชน์ของการจดเครื่องหมายการค้าในธุรกิจต่างๆ

 • ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสามารถใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับร้านค้าและสินค้าของตน ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกชื่อดังอย่าง McDonald’s, Starbucks และ Nike ต่างก็ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดแล้วเพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้า
 • ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการสามารถใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างความจดจำให้กับธุรกิจของตน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรมอย่าง Marriott และ Hilton ต่างก็ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดแล้วเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดลูกค้า
 • ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องสิทธิในผลิตภัณฑ์ของตน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจเทคโนโลยีอย่าง Apple และ Microsoft ต่างก็ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดแล้วเพื่อปกป้องสิทธิในผลิตภัณฑ์ของตน

หากธุรกิจของคุณมีเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจดทะเบียน การยื่นคำขอทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะมีขั้นตอนการจดทะเบียนดังนี้

 1. ตรวจสอบความหมือนคล้าย ความเหมือนคล้ายในเรื่องเครื่องหมายการค้าจะไม่เหมือนกับที่เข้าใจกันโดยธรรมดา เช่น น้ำมนต์ กับ นฤมล เขียนไม่เหมือนกัน แม้รายการสินค้าอยู่ในจำพวกเดียวกัน และสินค้าไม่ตรงกัน  แต่ถือว่าชื่อคล้ายกันหรือสำเนียงเรียกขานคล้ายกัน จะปฎิเสธไม่รับจดทะเบียน แต่ก็มีแนวทางแก้ไขได้เช่นกัน
 2. ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอจดทะเบียน
 4. นายทะเบียนพิจารณา 4-6 เดือน
 5. ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า 60 วัน
 6. หากไม่มีใครคัดค้านจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รวมระยะเวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประมาณ 8-12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับ รายการสินค้า ซึ่งค่าธรรมเนียมยื่นจดทะเบียนจะคิดรายการละ 1,000 บาท  5 รายการ ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 6 รายการขึ้นไป 9,000 บาท

และจะมีค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนอีกรายการละ 600 บาท 5 รายการ ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 6 รายการขึ้นไป 5,400 บาท

ค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนส่วนที่ 2 นี้ จะชำระในช่วง 8-12 เดือน โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะมีจดหมายแจ้งให้ชำระอีกครั้ง

รวมระยะเวลาการจดทะเบียนประมาณ 8-12 เดือน


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

สร้างแบรนด์ ต้องทำอย่างไร

“ใจถึงพึ่งได้” จากสโลแกนสู่การค้า

จดเครื่องหมายการค้า

error: Content is protected !!