ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้อง”จดทะเบียนการค้า”

sale-TradeMark.png

เชื่อหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีนักธุรกิจหลายคนเปิดธุรกิจของตนเองมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องจดทะเบียนการค้าก่อน หรือยังไม่เข้าใจว่าประโยชน์ของการจดทะเบียนการค้าคืออะไร ทำไมต้องจด จนสุดท้ายสรรพากรต้องเป็นฝ่ายติดต่อมาหาเองจึงรู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังนั้นขอให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเริ่มดำเนินกิจการและมุ่งหวังให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะยาวแล้ว ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคู่ไปด้วย เพื่อจะได้ไม่เสียค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น และสิ่งแรกควรเริ่มจากการจดทะเบียนการค้าก่อน

ทำไมต้องจดทะเบียนการค้า

การจดทะเบียนการค้าหรือ การจดทะเบียนพาณิชย์ คือหลักฐานทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเรา เป็นการทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและการบริการของเราจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด หรือร้านค้าที่มีการส่งของโดยลูกค้าไม่ได้เห็นหน้าร้านเลย แต่หากมีการจดทะเบียนการค้าแล้วก็จะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น นอกจากนี้การจดทะเบียนการค้ายังใช้ประกอบใบ Statement ในการขอกู้ซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือหาเงินทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ธุรกิจแบบไหนต้องจดทะเบียนการค้า

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ระบุว่าถ้ามีประเภท หรือรายละเอียดการทำธุรกิจตรงตามรูปแบบด้านล่างนี้ จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 1. การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 2. การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 3. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี
 4. การบริการอินเทอร์เน็ต
 5. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 6. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 7. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 8. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 9. การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์
 10. การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 11. การให้บริการตู้เพลง
 12. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่า อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
  13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
 13. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่าง เดียวหรือหลายอย่าง และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในหนึ่งวันเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
 14. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การ รับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม
 15. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่า อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในหนึ่งวันเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี สินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

สำหรับธุรกิจการบริการที่นอกเหนือจากข้างต้น สามารถตั้งชื่อที่ต้องการ และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้เลย และเมื่อครบหนึ่งปี ให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีให้กับสรรพากร ส่วนในปีต่อไป ให้ยื่นภาษี 2 ครั้งต่อปีตามปกติ (ภงด.94 ภาษีครึ่งปี, ภงด. 90 ภาษีทั้งปี) ทั้งนี้ลักษณะภาษีจะมีให้เลือกทั้งแบบตามปกติ และแบบเหมาจ่ายซึ่งดูตามความเหมาะสมต่อไป


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ จดทะเบียนบริษัท ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!