จดเครื่องหมายการค้าที่ไหน

sale-TradeMark.png

การจดเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการปกป้องสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ แต่หลายคนยังมีคำถามว่าจดเครื่องหมายการค้าที่ไหน และในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดจะจดยังไง

คุณสามารถจดเครื่องหมายการค้าได้ 5 วิธี ดังนี้

1.ยื่นจดทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ที่อยู่เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1368

2.ยื่นจดทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

3.ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่อยู่ตามที่อยู่ด้านบน

4.ยื่นจดทะเบียนผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

5.ใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมตรวจความเหมือนคล้าย ชั่วโมงละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมยื่นจดทะเบียน สินค้าหรือบริการ อย่างละ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียน สินค้าหรือบริการ อย่างละ 600 บาท

ค่าธรรมเนียมยื่นจดทะเบียน สินค้าหรือบริการ  6 อย่างขึ้นไป 9,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียน สินค้าหรือบริการ   6 อย่างขึ้นไป 5,400 บาท

ขั้นตอนการพิจารณาเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

1. รับคำร้อง / ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2.นายทะเบียน ตรวจสอบคำเหมือน/คล้าย
3.นายทะเบียนพิจารณา

4.ขัดต่อ กม.-คำสั่งนายทะเบียน (ถ้ามี)
5.ให้ดำเนินแก้ไขข้อบกพร่อง-คำสั่งนายทะเบียน (ถ้ามี)
6.สั่งประกาศโฆษณา

7.ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า 60 วัน
(เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่เห็นด้วยกับนายทะเบียนได้ยื่นคัดค้านการจดทะเบียน)
8.ประกาศโฆษณา(คัดค้าน) (ถ้ามี)
9.ประกาศโฆษณา(คัดค้านและโต้แย้งแล้ว) (ถ้ามี)

10.ส่งจดหมายแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม
11.รอชำระค่ารับจดทะเบียน
12.รับจดทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลาการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประมาณ 8-18 เดือน

หากถูกคัดค้านและได้โต้แย้ง ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 3-4 ปี

หลังจากได้รับการจดทะเบียนจะได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ตามกฎหมายเป็นเวลา 10 ปี โดยสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี ติดต่อกัน โดยต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุ 6 เดือน


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ สร้างแบรนด์ต่างๆ มากมาย มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!