ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์

sale-TradeMark.png

รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย โดยที่กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ได้บัญญัติให้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์และสิทธิของนักแสดง ของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยนั้น ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว และให้ประกาศ รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญานั้นในราชกิจจานุเบกษา

ประโยชน์ของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

รับจดลิขสิทธิ์

ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง สิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ได้แก่ ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วย การคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม และประเทศที่เป็นภาคีแห่งความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรม มีดังต่อไปนี้
๑. สาธารณรัฐแอลเบเนีย
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓. ราชรัฐอันดอร์รา
๔. แอนติกาและบาร์บูดา
๕. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๖. สาธารณรัฐอาร์มีเนีย
๗. เครือรัฐออสเตรเลีย
๘. สาธารณรัฐออสเตรีย
๙. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๑๐. เครือรัฐบาฮามาส
๑๑. ราชอาณาจักรบาห์เรน
๑๒. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๑๓. บาร์เบโดส
๑๔. สาธารณรัฐเบลารุส
๑๕. ราชอาณาจักรเบลเยียม
๑๖. เบลีซ
๑๗. สาธารณรัฐเบนิน
๑๘. ราชอาณาจักรภูฏาน
๑๙. รัฐพหุชนชาติแห่งโบลีเวีย
๒๐. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๒๑. สาธารณรัฐบอตสวานา
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๒๓. บรูไนดารุสซาลาม
๒๔. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๒๕. บูร์กินาฟาโซ
๒๖. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๗. แคนาดา
๒๘. สาธารณรัฐเคปเวิร์ด
๒๙. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
๓๐. สาธารณรัฐชาด
๓๑. สาธารณรัฐชิลี
๓๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๓. สาธารณรัฐโคลอมเบีย
๓๔. สหภาพคอโมโรส
๓๕. สาธารณรัฐคองโก
๓๖. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๓๗. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
๓๘. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๓๙. สาธารณรัฐคิวบา
๔๐. สาธารณรัฐไซปรัส
๔๑. สาธารณรัฐเช็ก
๔๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
๔๔. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๔๕. สาธารณรัฐจิบูตี
๔๖. เครือรัฐดอมินีกา
๔๗. สาธารณรัฐโดมินิกัน
๔๘. สาธารณรัฐเอกวาดอร์
๔๙. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๕๐. สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
๕๑. สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
๕๒. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๕๓. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี
๕๔. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๕๕. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๕๖. สาธารณรัฐกาบง
๕๗. สาธารณรัฐแกมเบีย
๕๘. จอร์เจีย
๕๙. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๖๐. สาธารณรัฐกานา
๖๑. สาธารณรัฐเฮลเลนิก
๖๒. เกรเนดา
๖๓. สาธารณรัฐกัวเตมาลา
๖๔. สาธารณรัฐกินี
๖๕. สาธารณรัฐกินี-บิสเซา
๖๖. สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
๖๗. สาธารณรัฐเฮตี
๖๘. นครรัฐวาติกัน
๖๙. สาธารณรัฐฮอนดูรัส
๗๐. ฮังการี
๗๑. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๗๒. สาธารณรัฐอินเดีย
๗๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๗๔. ไอร์แลนด์
๗๕. รัฐอิสราเอล
๗๖. สาธารณรัฐอิตาลี
๗๗. จาเมกา
๗๘. ญี่ปุ่น
๗๙. ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
๘๐. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๘๑. สาธารณรัฐเคนยา
๘๒. สาธารณรัฐคีร์กีซ
๘๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๘๔. สาธารณรัฐลัตเวีย
๘๕. สาธารณรัฐเลบานอน
๘๖. ราชอาณาจักรเลโซโท
๘๗. สาธารณรัฐไลบีเรีย
๘๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
๘๙. ราชรัฐลิกเตนชไตน์
๙๐. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๙๑. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๙๒. สาธารณรัฐมาดากัสการ์
๙๓. สาธารณรัฐมาลาวี
๙๔. มาเลเซีย
๙๕. สาธารณรัฐมาลี
๙๖. สาธารณรัฐมอลตา
๙๗. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๙๘. สาธารณรัฐมอริเชียส
๙๙. สหรัฐเม็กซิโก
๑๐๐. สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
๑๐๑. ราชรัฐโมนาโก
๑๐๒. มองโกเลีย
๑๐๓. มอนเตเนโกร
๑๐๔. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๐๕. สาธารณรัฐนามิเบีย
๑๐๖. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
๑๐๗. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๐๘. นิวซีแลนด์
๑๐๙. สาธารณรัฐนิการากัว
๑๑๐. สาธารณรัฐไนเจอร์
๑๑๑. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๑๒. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๑๓. รัฐสุลต่านโอมาน
๑๑๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๑๑๕. สาธารณรัฐปานามา
๑๑๖. สาธารณรัฐปารากวัย
๑๑๗. สาธารณรัฐเปรู
๑๑๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๑๑๙. สาธารณรัฐโปแลนด์
๑๒๐. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑๒๑. รัฐกาตาร์
๑๒๒. สาธารณรัฐเกาหลี
๑๒๓. สาธารณรัฐมอลดอวา
๑๒๔. โรมาเนีย
๑๒๕. สหพันธรัฐรัสเซีย
๑๒๖. สาธารณรัฐรวันดา
๑๒๗. เซนต์คิตส์และเนวิส
๑๒๘. เซนต์ลูเชีย
๑๒๙. เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
๑๓๐. รัฐเอกราชซามัว
๑๓๑. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
๑๓๒. สาธารณรัฐเซเนกัล
๑๓๓. สาธารณรัฐเซอร์เบีย
๑๓๔. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๓๕. สาธารณรัฐสโลวัก
๑๓๖. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๑๓๗. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๑๓๘. ราชอาณาจักรสเปน
๑๓๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๑๔๐. สาธารณรัฐซูดาน
๑๔๑. สาธารณรัฐซูรินาม
๑๔๒. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๔๓. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๔๔. สมาพันธรัฐสวิส
๑๔๕. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๑๔๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๑๔๗. ราชอาณาจักรไทย
๑๔๘. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
๑๔๙. สาธารณรัฐโตโก
๑๕๐. ราชอาณาจักรตองกา
๑๕๑. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๑๕๒. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๑๕๓. สาธารณรัฐตุรกี
๑๕๔. ยูเครน
๑๕๕. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
๑๕๖. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๑๕๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๕๘. สหรัฐอเมริกา
๑๕๙. สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
๑๖๐. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๑๖๑. สาธารณรัฐวานูอาตู
๑๖๒. สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
๑๖๓. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๖๔. สาธารณรัฐเยเมน
๑๖๕. สาธารณรัฐแซมเบีย
๑๖๖. สาธารณรัฐซิมบับเว

รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีแห่งความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า มีดังต่อไปนี้
๑. สาธารณรัฐแอลเบเนีย
๒. สาธารณรัฐแองโกลา
๓. แอนติกาและบาร์บูดา
๔. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕. สาธารณรัฐอาร์มีเนีย
๖. เครือรัฐออสเตรเลีย
๗. สาธารณรัฐออสเตรีย
๘. ราชอาณาจักรบาห์เรน
๙. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๑๐. บาร์เบโดส
๑๑. ราชอาณาจักรเบลเยียม
๑๒. เบลีซ
๑๓. สาธารณรัฐเบนิน
๑๔. รัฐพหุชนชาติแห่งโบลีเวีย
๑๕. สาธารณรัฐบอตสวานา
๑๖. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๑๗. บรูไนดารุสซาลาม
๑๘. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๑๙. บูร์กินาฟาโซ
๒๐. สาธารณรัฐบุรุนดี
๒๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๒. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๓. แคนาดา
๒๔. สาธารณรัฐเคปเวิร์ด
๒๕. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
๒๖. สาธารณรัฐชาด
๒๗. สาธารณรัฐชิลี
๒๘. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๙. สาธารณรัฐโคลอมเบีย
๓๐. สาธารณรัฐคองโก
๓๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๓๒. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
๓๓. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๓๔. สาธารณรัฐคิวบา
๓๕. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๖. สาธารณรัฐเช็ก
๓๗. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
๓๘. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๓๙. สาธารณรัฐจิบูตี
๔๐. เครือรัฐดอมินีกา
๔๑. สาธารณรัฐโดมินิกัน
๔๒. สาธารณรัฐเอกวาดอร์
๔๓. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๔๔. สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
๔๕. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๖. สหภาพยุโรป
๔๗. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี
๔๘. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๔๙. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
๕๐. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๕๑. สาธารณรัฐกาบง
๕๒. สาธารณรัฐแกมเบีย
๕๓. จอร์เจีย
๕๔. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๕๕. สาธารณรัฐกานา
๕๖. สาธารณรัฐเฮลเลนิก
๕๗. เกรเนดา
๕๘. สาธารณรัฐกัวเตมาลา
๕๙. สาธารณรัฐกินี
๖๐. สาธารณรัฐกินี-บิสเซา
๖๑. สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
๖๒. สาธารณรัฐเฮตี
๖๓. สาธารณรัฐฮอนดูรัส
๖๔. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (ของสาธารณรัฐประชาชนจีน)
๖๕. ฮังการี
๖๖. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๖๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๖๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๖๙. ไอร์แลนด์
๗๐. รัฐอิสราเอล
๗๑. สาธารณรัฐอิตาลี
๗๒. จาเมกา
๗๓. ญี่ปุ่น
๗๔. ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
๗๕. สาธารณรัฐเคนยา
๗๖. สาธารณรัฐเกาหลี
๗๗. รัฐคูเวต
๗๘. สาธารณรัฐคีร์กีซ
๗๙. สาธารณรัฐลัตเวีย
๘๐. ราชอาณาจักรเลโซโท
๘๑. ราชรัฐลิกเตนชไตน์
๘๒. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๘๓. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๘๔. เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
๘๕. สาธารณรัฐมาดากัสการ์
๘๖. สาธารณรัฐมาลาวี
๘๗. มาเลเซีย
๘๘. สาธารณรัฐมัลดีฟส์
๘๙. สาธารณรัฐมาลี
๙๐. สาธารณรัฐมอลตา
๙๑. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๙๒. สาธารณรัฐมอริเชียส
๙๓. สหรัฐเม็กซิโก
๙๔. สาธารณรัฐมอลดอวา
๙๕. มองโกเลีย
๙๖. มอนเตเนโกร
๙๗. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๙๘. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๙๙. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๑๐๐. สาธารณรัฐนามิเบีย
๑๐๑. ราชอาณาจักรเนปาล
๑๐๒. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๐๓. นิวซีแลนด์
๑๐๔. สาธารณรัฐนิการากัว
๑๐๕. สาธารณรัฐไนเจอร์
๑๐๖. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๐๗. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๐๘. รัฐสุลต่านโอมาน
๑๐๙. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๑๑๐. สาธารณรัฐปานามา
๑๑๑. รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
๑๑๒. สาธารณรัฐปารากวัย
๑๑๓. สาธารณรัฐเปรู
๑๑๔. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๑๑๕. สาธารณรัฐโปแลนด์
๑๑๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑๑๗. รัฐกาตาร์
๑๑๘. โรมาเนีย
๑๑๙. สหพันธรัฐรัสเซีย
๑๒๐. สาธารณรัฐรวันดา
๑๒๑. เซนต์คิตส์และเนวิส
๑๒๒. เซนต์ลูเชีย
๑๒๓. เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
๑๒๔. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
๑๒๕. รัฐเอกราชซามัว
๑๒๖. สาธารณรัฐเซเนกัล
๑๒๗. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๑๒๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๒๙. สาธารณรัฐสโลวัก
๑๓๐. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๑๓๑. หมู่เกาะโซโลมอน
๑๓๒. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๑๓๓. ราชอาณาจักรสเปน
๑๓๔. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๑๓๕. สาธารณรัฐซูรินาม
๑๓๖. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๓๗. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๓๘. สมาพันธรัฐสวิส
๑๓๙. ดินแดนไต้หวัน
๑๔๐. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๔๑. ราชอาณาจักรไทย
๑๔๒. สาธารณรัฐโตโก
๑๔๓. ราชอาณาจักรตองกา
๑๔๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๑๔๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๑๔๖. สาธารณรัฐตุรกี
๑๔๗. สาธารณรัฐยูกันดา
๑๔๘. ยูเครน
๑๔๙. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
๑๕๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๑๕๑. สหรัฐอเมริกา
๑๕๒. สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
๑๕๓. สาธารณรัฐวานูอาตู
๑๕๔. สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
๑๕๕. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๕๖. สาธารณรัฐแซมเบีย
๑๕๗. สาธารณรัฐซิมบับเว


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

1 thought on “ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์

Comments are closed.

error: Content is protected !!