รายการบริการจำพวกที่ 40

sale-TradeMark.png

รายการบริการจำพวกที่ 40
การรับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุ


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 40th TradeMark in Thailand

Category 40th (514 items) – Material operation.

1. กรองสารสีเขียวในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ
2. Filtering green substances in the paper and pulp industry

3. กลั่นแก๊ส
4. gas liquefaction services

5. กลั่นของเหลว
6. liquefaction services

7. กลั่นเชื้อเพลิง
8. Fuel processing

9. กลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง
10. Fuel refining

11. กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
12. Petroleum liquefaction

13. กลั่นน้ำมันและแก๊ส
14. gas and petroleum refining

15. กลึงและแต่งชิ้นส่วนงานไม้
16. lathe and finishing of woodwork

17. การฉายรังสีอาหาร
18. irradiation of food

19. การทำผ้ากันไฟ
20. Fireproofing of clothing

21. การนำสารเคมีกลับมาใช้ใหม่
22. Recycling of chemicals

23. การแปรรูปยาง
24. processing of rubber

25. การพิมพ์ 3 มิติตามคำสั่งของผู้อื่น
26. custom 3D printing for others

27. การเย็บผ้านวมตามคำสั่งของลูกค้า
28. Custom quilting

29. การหล่อแบบพิมพ์ขึ้นรูปวัสดุพลาสติก
30. molding of plastic materials

31. กำจัดกลิ่นในอากาศ
32. air deodorizing

33. กำจัดขยะ
34. Destruction of trash

35. กำจัดของเสียและขยะ
36. destruction of waste and trash

37. กำจัดขี้เถ้าจากโรงงาน
38. destruction of factory’s ashes

39. กำจัดโคลนจากโรงงาน
40. destruction of factory’s mud

41. กำจัดจาระบีในอุตสาหกรรม
42. destruction of factory ‘s grease

43. กำจัดสารเปื้อนกัมมันตรังสีในวัสดุอันตราย
44. decontamination of hazardous materials

45. กุ๊นเสื้อผ้า
46. cloth edging

47. แก้ไขดัดแปลงเสื้อผ้า
48. clothing alteration

49. แกะสลัก
50. engraving

51. แกะสลักศิลาหน้าหลุมฝังศพ
52. Tombstone engraving

53. ขจัดตะกอนในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ
54. destruction of sediment for paper and pulp industrial

55. ขจัดสิ่งปนเปื้อนของกากนิวเคลียร์
56. Decontamination of nuclear waste

57. ขยายภาพถ่าย
58. photographic enlarging

59. ขัดแก้ว
60. Glass polishing

61. ขัดเงาพื้นผิวโลหะ
62. polishing of metal surface

63. ขัดเงาวัตถุ
64. burnishing by abrasion

65. ขุดลอกแหล่งน้ำ
66. water resource dredging

67. เข้าเล่มหนังสือ
68. bookbinding

69. เคลือบเงาขนเฟอร์
70. fur glossing

71. เคลือบเซรามิก
72. Ceramic glazing

73. เคลือบด้วยลามิเนต
74. laminating

75. เคลือบโลหะ
76. Metal laminating

77. เคลือบสังกะสี
78. galvanization

79. เคลือบสารกันน้ำสำหรับเสื้อผ้า
80. waterproofing of clothing

81. เคลือบสารกันไฟสำหรับเสื้อผ้า
82. fireproofing of clothing

83. เคลือบสารกันแมลงสำหรับขนเฟอร์
84. fur mothproofing

85. เคลือบสารกันแมลงสำหรับสิ่งทอ
86. textile mothproofing

87. โค่นและแปรรูปไม้ซุง
88. timber felling and processing

89. ฆ่าเชื้อราบนเมล็ดพืช
90. fungal removal on leaf

91. ฆ่าสัตว์
92. slaughtering of animals

93. งานช่างเชื่อม
94. boilermaking

95. งานตะกั่ว
96. Lead working

97. จัดเตรียมและบำรุงรักษาเนื้อผ้า
98. Preparation and treatment of fabric

99. จัดทำพิมพ์เขียว
100. Blueprinting

101. จำแนกของเสียและวัสดุที่นำมารีไซเคิลได้
102. sorting of waste and recyclable material [transformation]

103. เจาะโลหะ
104. drilling of metal

105. เจียระไนกระจกแว่นตา
106. optical glass grinding

107. เจียระไนเพชร
108. Cutting of diamonds

109. ชุบเคลือบแบบจุ่มร้อน
110. Hot dipping

111. ชุบแคดเมี่ยม
112. cadmium plating

113. ชุบโครเมี่ยม
114. chromium plating

115. ชุบเงิน
116. silver plating

117. ชุบดีบุก
118. tin plating

119. ชุบทอง
120. gold plating

121. ชุบนิกเกิล
122. nickel plating

123. ชุบและเคลือบโลหะ
124. Metal plating and laminating

125. ชุบโลหะ
126. metal plating

127. ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
128. electroplating

129. ซ่อมแซมภาพถ่าย
130. Photographic restoration

131. ดูแลรักษากระดาษ
132. paper treating

133. ดูแลรักษาการเคลือบสีหน้าต่าง
134. window tinting treatment being surface coating

135. ดูแลรักษาขนแกะ
136. wool treating

137. ดูแลรักษาป้องกันรอยยับสำหรับเสื้อผ้า
138. crease-resistant treatment for clothing

139. ดูแลรักษาโลหะ
140. metal treating

141. ดูแลรักษาโลหะด้วยความร้อน
142. Heat treatment of metals

143. ดูแลรักษาวัสดุโดยวิธีวัลคาไนเซชั่น
144. vulcanization [material treatment]

145. ดูแลรักษาเสื้อผ้า
146. cloth treating

147. ดูแลรักษาให้ผ้าเรียบถาวร
148. permanent-press treatment of fabrics

149. ดูแลเสื้อผ้า
150. textile treating

151. ตกแต่งภาพ
152. Photofinishing

153. ตกแต่งภาพถ่าย
154. Photographic retouching

155. ตกแต่งหนังสัตว์
156. skin dressing

157. ตัดแปลงคุณสมบัติของวัตถุดิบ
158. converting material property

159. ตัดพื้นผิวกระจกด้วยแสงเลเซอร์
160. cutting glass by laser

161. ตัดไม้และซอยไม้
162. cut and slice of wood

163. ตัดเย็บเสื้อผ้า
164. dressmaking

165. ติดแผ่นสแตนเลสและขดลวด
166. Applying finish to stainless steel sheets and coils

167. ติดแผ่นอะคริลิคสำหรับยานพาหนะ
168. Acrylic finishing of vehicles

169. ตีเครื่องเงิน
170. Silversmithing

171. ตีดีบุก
172. Tin smithing

173. ตีเหล็ก
174. blacksmithing

175. ถนอมสภาพอาหาร
176. preservation of food

177. ถนอมอาหารและเครื่องดื่ม
178. food and drink preservation

179. ถลุงแร่
180. Metallurgical smelting services

181. ถ่ายโอนภาพจากแผ่นบันทึกวิดีโอไปยังกระดาษอัดภาพสี
182. Services for the transfer of video tapes onto photographic prints

183. ถ่ายโอนภาพถ่ายลงในแผ่นคอมแพคดิสก์
184. transfer of photographs on to compact disc

185. ทอผ้า
186. warping [looms]

187. ทำกรอบงานศิลป์
188. framing of works of art

189. ทำขนสัตว์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
190. fur conditioning

191. ทำซ้ำภาพถ่าย
192. photographic reproduction

193. ทำตราประทับเอกสาร
194. Engraving of sealing stamps

195. ทำตราสำหรับตอก
196. Making of stamps

197. ทำน้ำให้บริสุทธิ์
198. water purification

199. ทำผ้าไม่ให้หด
200. cloth pre-shrinking

201. ทำลายเอกสาร
202. Document destruction

203. ทำสัญลักษณ์ตัวอักษร
204. Sign lettering

205. ทำสำเนาของงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
206. Reproduction of museum artwork

207. ทำให้เป็นแม่เหล็ก
208. magnetization

209. ทำให้วัสดุมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
210. refining services

211. ทำให้อากาศสดชื่น
212. air freshening

213. ทำอานม้า
214. saddlery working

215. นำของใช้แล้วมาปรับปรุงเพื่อใช้ใหม่ (นำของเสียกลับมาใช้ใหม่)
216. upcycling [waste recycling]

217. นำของเสียและขยะกลับมาใช้ใหม่
218. recycling of waste and trash

219. บดกาแฟ
220. Grinding of coffee

221. บดคอนกรีต
222. crushing of concrete

223. บดผลไม้
224. fruit crushing

225. บดพลาสติก
226. Plastic crushing

227. บดโลหะ
228. metal crushing

229. บริการ ล้าง อัด ขยาย เคลือบรูปภาพ
230. Photographic processing, printing, enlarging and coating services

231. บริการกดโลหะ
232. Metal pressing services

233. บริการกลั่น
234. distillation services

235. บริการขัดวัสดุ
236. abrasion

237. บริการเข้าเล่มหนังสือ
238. Bookbinding services

239. บริการเคลือบกระจก
240. Laminating of glass services

241. บริการเคลือบกระดาษ
242. Laminating of paper services

243. บริการเคลือบกระดาษแข็ง
244. Laminating of cardboard services

245. บริการเคลือบกระดาษและกระดาษแข็งด้วยพลาสติก
246. Plastic-coated of paper and cardboard

247. บริการเคลือบแก้ว
248. Glass coating services

249. บริการเคลือบเงาผิวหน้ากระดาษและกระดาษแข็ง
250. Glossy coating of paper and cardboard services

251. บริการเคลือบเงาโลหะ
252. Enameling of metals services

253. บริการเคลือบชิ้นส่วนโลหะ
254. Metal parts coating services

255. บริการเคลือบด้วยทอง
256. Gilding services

257. บริการเคลือบผ้า
258. Laminating of fabrics services

259. บริการเคลือบผ้า เสื้อผ้า และขนเฟอร์ด้วยสารกันไฟ
260. Fireproofing for textiles, clothing and furs services

261. บริการเคลือบผ้า เสื้อผ้า และขนเฟอร์ด้วยสารกันแมลง
262. Mothproofing of textiles, clothing and furs services

263. บริการเคลือบผ้า เสื้อผ้าและขนเฟอร์ด้วยสารกันคราบสกปรก
264. Stain resistant coating of textiles, clothing and furs services

265. บริการเคลือบพื้นผิววัสดุที่ทำด้วยโลหะ
266. Coating metal surfaces services

267. บริการเคลือบโลหะด้วยอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าสถิต
268. Coating metal services with electrostatic generator

269. บริการเคลือบวัสดุด้วยยาง
270. rubber coating services

271. บริการเคลือบวัสดุโลหะด้วยเรซิ่น
272. Resin coating of metal materials services

273. บริการเคลือบวัสดุสังเคราะห์
274. Synthetic materials coating services

275. บริการเคลือบสังกะสี
276. Zinc coatings services

277. บริการเคลือบสารกันน้ำบนวัสดุ
278. Waterproof Coating of materials Services

279. บริการเคลือบสารกันแมลง
280. Mothproofing services

281. บริการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
282. Prevent corrosion coating of industrial equipments services

283. บริการเคลือบสีผิวหน้าต่างกระจก
284. Glass windows coating service

285. บริการเคลือบหนังด้วยสารกันคราบสกปรก
286. Stain resistant coating of leather services

287. บริการเคลือบหนังด้วยสารกันน้ำ
288. Waterproof Coating of leather services

289. บริการเคลือบหนังด้วยสารกันไฟ
290. Fireproofing for leather services

291. บริการเคลือบหนังด้วยสารกันแมลง
292. Mothproofing of leather services

293. บริการฆ่าเชื้อในอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์
294. pasteurizing of food and beverages

295. บริการฆ่าเชื้อในอาหารและในเครื่องดื่มด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์
296. pasteurising of food and beverages

297. บริการฆ่าเชื้อสำหรับ
298. animal slaughtering services

299. บริการฆ่าสัตว์โคเชอร์ [เชชิตา]
300. Kosher slaughtering services [Shechita]

301. บริการฆ่าสัตว์ฮาลาล [ดาบีฮะห์]
302. Halal slaughtering services [Dhabihah]

303. บริการจัดทำไมโครฟิล์ม
304. Microfilming

305. บริการเจาะวัสดุด้วยแสงเลเซอร์
306. Laser drilling services

307. บริการเจียระไนกระจกแว่นตา
308. optical glass grinding services

309. บริการเจียระไนเพชร
310. Cutting of diamonds services

311. บริการเจียระไนอัญมณี
312. Cutting of gemstones

313. บริการช่างเทคนิคทันตกรรม
314. services of a dental technician

315. บริการชุบทอง
316. gilding

317. บริการแช่แข็งเพื่อการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำ
318. cryopreservation services

319. บริการแช่แข็งอาหาร
320. freezing of foods

321. บริการตกแต่งภาพถ่าย
322. Photograph retouching services [material treatment]

323. บริการตัดกุญแจ
324. key cutting

325. บริการทำผ้ากันไฟ
326. Cloth fireproofing

327. บริการทำลายเอกสาร
328. Document shredding services

329. บริการนวดข้าว
330. rice thresh service

331. บริการนำกลับมาใช้ใหม่
332. Recycling services

333. บริการบดหิน
334. stone crushing

335. บริการบรรจุลงแคปซูลขนาดเล็กเพื่อผู้อื่น
336. Microencapsulating services provided for others

337. บริการบัดกรีโลหะ
338. metal soldering

339. บริการปรับสภาพแร่ธาตุในน้ำ
340. Water demineralization

341. บริการแปรรูปชีสในรูปของการทำให้สุก
342. cheese processing services in the nature of ripening, maturing and aging of cheese

343. บริการแปลงแผ่นวีซีดีเป็นแผ่นดีวีดี
344. convert VCDs to DVD

345. บริการแปลงฟิล์มถ่ายรูปเป็นภาพแบบดิจิตอล
346. Convert photographic film to digital images.

347. บริการผลิตงานโลหะด้วยเครื่องจักร
348. Metalworking

349. บริการเผาเครื่องปั้นดินเผา
350. pottery firing

351. บริการฝนโลหะ
352. metal grinding

353. บริการพ่นทรายที่เป็นลวดลาย
354. Sand blasting services

355. บริการพ่นทรายบนพื้นผิวโลหะหล่อด้วยแรงอัดลมเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
356. Sandblasting the cast metal surface with compressed air to remove dirt

357. บริการพิมพ์ภาพแบบโฟโตกราวัวร์
358. Photogravure printing

359. บริการพิมพ์ภาพพิมพ์หิน
360. lithographic printing

361. บริการพิมพ์ภาพหรือข้อมูลลงบนเครื่องเขียน
362. Stationery printing services

363. บริการพิมพ์ลายด้วยระบบพิมพ์ผ่านน้ำ
364. Water transfer imaging

365. บริการแยกสี
366. colour separation services

367. บริการร่อนและแยกแร่ด้วยเครื่องจักร
368. Sifting and separating ores by machine

369. บริการรีไซเคิลน้ำมันทำอาหาร
370. Recycle cooking oil

371. บริการรีไซเคิลสารละลายที่มีคลอรีน
372. Recycle chlorine-containing solutions

373. บริการรีดโลหะ
374. Metal pressing

375. บริการเรียงพิมพ์
376. photocomposing services

377. บริการโรงกลั่นน้ำมัน
378. Oil refining

379. บริการโรงงานกำจัดและบำบัดของเสีย
380. waste disposal and treatment plant service

381. บริการโรงงานผลิตน้ำดื่ม
382. drinking water plant service

383. บริการโรงงานรีไซเคิล
384. recycling plant service

385. บริการโรงพิมพ์
386. printing house service

387. บริการโรงเลื่อย
388. Sawmill services

389. บริการลดความเค้นของโลหะ
390. Metal Stress relieving Service

391. บริการลอกคราบโลหะ
392. metal molding

393. บริการล้างฟิลม์ภาพยนตร์
394. Film developing

395. บริการล้างอัดฟิล์มภาพยนตร์
396. Printing of cinematographic film

397. บริการเลื่อยวัสดุ
398. Sawing of materials

399. บริการสกัดและคัดแยกแร่
400. Mineral extraction and sorting services

401. บริการสกัดโลหะด้วยการแช่ในน้ำกรด
402. Metal extraction services by immersion in acidic water

403. บริการสกัดสารจากแร่
404. Mineral extraction service

405. บริการสตัฟฟ์สัตว์
406. animal stuffing service

407. บริการสร้างภาพถ่ายโดยเครื่องประมวลภาพอิเล็กทรอนิกส์
408. Photo Creation Service by Electronic Image Processor

409. บริการสลักลายกระจกด้วยแสงเลเซอร์
410. Glass laser engraving service

411. บริการสี และบดเมล็ดพืช
412. miling and crushing services

413. บริการสีข้าว
414. rice milling service

415. บริการไสไม้
416. planing of materials

417. บริการหมักไวน์เพื่อบุคคลอื่น
418. wine making for others

419. บริการหล่อชิ้นส่วนโลหะของหม้อไอน้ำ
420. casting of metal parts of stream boilers

421. บริการหลอมโลหะ
422. Metal melting services

423. บริการอัดทำให้โลหะโค้งงอ
424. Metal pressing to arched shape

425. บริการอัดรูปถ่าย
426. Photographic printing

427. บำบัดกากกัมมันตรังสี
428. Nuclear waste treatment

429. บำบัดกากของเสีย
430. Treatment of waste

431. บำบัดกากจุลินทรีย์
432. Treatment of microbial waste

433. บำบัดก๊าซ
434. Treatment of gas

435. บำบัดขยะและของเสีย
436. Treatment of trash and waste

437. บำบัดของของเหลวที่เป็นอันตราย
438. Treatment of hazardous liquids

439. บำบัดของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม
440. Treatment of industrial waste

441. บำบัดของเสียที่เป็นพิษ
442. Treatment of toxic waste

443. บำบัดของเสียที่เป็นสารเคมีอันตราย
444. Treatment of hazardous chemical waste

445. บำบัดของเสียในด้านการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
446. Treatment of waste materials in the field of environmental pollution control

447. บำบัดของเสียอันตราย
448. Treatment of hazardous waste

449. บำบัดเชื้อเพลิง
450. Fuel treatment services

451. บำบัดดินปนเปื้อนเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
452. Polluted soil treatment services for environmental remediation

453. บำบัดตัวเร่งปฏิกิริยา
454. treatment of catalyst

455. บำบัดน้ำ
456. water treating

457. บำบัดน้ำใต้ดิน
458. Treatment of underground water

459. บำบัดน้ำมัน
460. Treatment of oil

461. บำบัดน้ำเสียและทำน้ำให้บริสุทธิ์
462. Water treatment and purification

463. บำรุงรักษาสภาพน้ำ
464. Maintenance of water conditions

465. บุขนเฟอร์ด้วยผ้าซาติน
466. fur satining

467. ประกอบเครื่องยนต์ตามคำสั่งลูกค้า
468. Custom assembling of engines for others

469. ประกอบชิ้นส่วนวัสดุตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
470. custom assembling of materials for others

471. ประกอบเซมิคอนดัคเตอร์
472. Assembling of semiconductors

473. ประทับตราหนังสัตว์ด้วยความร้อน
474. Heat stamping on leather

475. ปรับกระบวนการผลิตของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
476. Reprocessing of nuclear fuels

477. ปรับตกแต่งชื้นงานโลหะขั้นสุดท้าย
478. metal finishing

479. ปรับปรุงคุณภาพยางโดยวิธีวัลคาไนเซชั่น
480. Vulcanization of rubbers

481. ปรับปรุงพื้นผิวโลหะ
482. Surface finishing of metal articles

483. ปักเลื่อมเสื้อผ้า
484. Sequin embroidering of clothing

485. ปักอักษรย่อบนเสื้อผ้า
486. Monogramming of clothing

487. ปั่นด้าย
488. Spinning

489. เป่าแก้ว
490. glass-blowing

491. แปรรูปขยะ
492. Waste processing

493. แปรรูปขยะธรรมชาติให้เป็นปุ๋ย
494. Processing natural waste into fertilizer

495. แปรรูปขยะและของเสีย
496. Processing of trash and waste

497. แปรรูปของเสียทางอุตสาหกรรม
498. Processing of industrial waste

499. แปรรูปเนื้อสัตว์
500. Meat processing

501. แปรรูปเปลือกไม้
502. Processing of tree barks

503. แปรรูปพลาสติก
504. Processing of plastics

505. แปรรูปโลหะ
506. Metal processing

507. แปรรูปวัตถุดิบที่เหลือจากการกลั่นน้ำมัน
508. Processing raw materials left over from oil refining

509. แปรรูปวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
510. Processing of raw materials for the manufacture of food

511. แปรรูปวัตถุโดยการโพลีเมอร์ไรเซชั่น
512. Processing objects by polymerization

513. แปรสภาพของเสีย
514. waste treatment [transformation]

515. แปลงภาพถ่ายจากฟิล์มไปยังแผ่นบันทึกวิดีโอ
516. transfer of photographic films on to video recording disc

517. ผลิตก้นกรองบุหรี่
518. manufacture of cigarette filters

519. ผลิตกระดาษตามคำสั่งของลูกค้า
520. custom manufacture of paper

521. ผลิตกระดาษมวนบุหรี่
522. manufacture of cigarette rolling paper

523. ผลิตกระแสไฟฟ้า
524. electricity generation

525. ผลิตกล่องพลาสติกตามคำสั่งของลูกค้า
526. custom manufacture of plastic box

527. ผลิตก๊าซ
528. Processing of gas

529. ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
530. processing of carbon monoxide

531. ผลิตก๊าซและน้ำมัน
532. processing of gas and oil

533. ผลิตก๊าซเหลวธรรมชาติ
534. natural gas liquefaction services

535. ผลิตก๊าซไฮเดรต
536. processing of gas hydrates

537. ผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอน
538. processing of hydrocarbons

539. ผลิตก๊าซไฮโดรเจน
540. processing of hydrogen

541. ผลิตกุญแจ
542. fabrication of key

543. ผลิตขนเฟอร์
544. processing of fur

545. ผลิตขนมปังตามคำสั่งของผู้อื่น
546. custom manufacturing of bread

547. ผลิตเคมีภัณฑ์
548. Processing of chemicals

549. ผลิตเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
550. manufacture of automatic electric current control devices

551. ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
552. manufacture of computers

553. ผลิตเครื่องจักรกล
554. manufacture of mechanical machines

555. ผลิตเครื่องจักรใช้ในการบด
556. manufacture of crushing machines

557. ผลิตเครื่องปรับอากาศ
558. manufacture of air conditioners

559. ผลิตเครื่องมือช่างเงินช่างทอง
560. manufacture of tools for silversmith and goldsmith

561. ผลิตเครื่องระบายความร้อนของน้ำ
562. manufacture of water cooling apparatus

563. ผลิตเครื่องหนัง
564. processing of leather

565. ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องกรองอากาศ
566. manufacture of air filter parts

567. ผลิตชิ้นส่วนเตาแก๊ส
568. manufacture of gas stove parts

569. ผลิตชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์
570. manufacture of automobile parts

571. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตามคำสั่งของลูกค้า
572. custom manufacture of automobile parts

573. ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
574. custom manufacture of electronic parts

575. ผลิตเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
576. processing of fuels for electricity production

577. ผลิตใช้เครื่องไฟฟ้า
578. manufacture of electric appliances

579. ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์
580. manufacture of semi-conductors

581. ผลิตเซรามิก
582. Ceramic processing

583. ผลิตดินประสิว
584. manufacture of gunpowder

585. ผลิตตัดจัดวางและปรับอัญมณี
586. processing and cutting of precious stones

587. ผลิตเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
588. manufacture of glass fiber reinforced thermoplastic

589. ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
590. manufacture of bottled water

591. ผลิตน้ำประปา
592. production of tap water

593. ผลิตน้ำมัน
594. processing of oil

595. ผลิตน้ำแร่
596. Manufacturing of mineral water

597. ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมพลาสติก
598. Processing of plastic-foam containers

599. ผลิตเบียร์ตามคำสั่งของผู้อื่น
600. beer brewing for others

601. ผลิตแบบพิมพ์ผ้าขนสัตว์
602. Pattern printing on wool fabric

603. ผลิตแบบพิมพ์หนัง
604. Pattern printing on leather

605. ผลิตประตูม้วน
606. Manufacturing of roller shutter door

607. ผลิตประตูเลื่อน
608. Manufacturing of sliding doors

609. ผลิตปิโตรเลียม
610. Petroleum gas liquefaction

611. ผลิตปุ๋ยจากขยะและของเสีย
612. Manufacturing of fertilizers from trash and waste materials

613. ผลิตแปรงสีฟัน
614. Manufacturing of toothbrush

615. ผลิตผ้ากันน้ำ
616. Manufacturing of waterproof fabrics

617. ผลิตผ้านวม
618. Manufacturing of duvets

619. ผลิตแผงวงจรรวม
620. Manufacturing of integrated circuits

621. ผลิตแผ่นคอมโพซิทเทอร์โมพลาสติก
622. Manufacturing of thermoplastic compositor

623. ผลิตแผ่นคอมโพซิทเทอร์โมพลาสติกเสริมแผ่นแก้ว
624. Manufacturing of glass fiber reinforced thermoplastic compositor

625. ผลิตแผ่นโครเมียม
626. Manufacturing of chromium sheets

627. ผลิตแผ่นฉาบเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
628. Manufacturing of glass fiber reinforced thermoplastic-enamelled sheets

629. ผลิตแผ่นนิกเกิล
630. Manufacturing of nickle sheets

631. ผลิตแผ่นบานประตู
632. Manufacturing of door panels

633. ผลิตพลังงาน
634. production of energy

635. ผลิตพลังงานความร้อน
636. Production of thermal energy

637. ผลิตพลังงานไฟฟ้า
638. Generation of electricity

639. ผลิตพลาสติกโดยการรีไซเคิล
640. Recycling of plastic

641. ผลิตฟิล์มภาพยนตร์
642. processing of cinematographic films

643. ผลิตภาชนะหุงต้ม
644. Manufacturing of cooking utensils

645. ผลิตภาพถ่าย
646. Photographic processing

647. ผลิตภาพโฮโลแกรม
648. Production of hologram

649. ผลิตยา
650. Manufacturing of medicines

651. ผลิตยาง
652. Manufacturing of rubber

653. ผลิตรูปลอก
654. Manufacturing of decals

655. ผลิตและทดสอบความเหมาะสมวิกผมตามคำสั่ง
656. Custom manufacture and fitting of wigs

657. ผลิตโลหะ
658. Manufacturing of metals

659. ผลิตสารกึ่งตัวนำ
660. Manufacturing of semiconductor

661. ผลิตสารเคมี
662. Processing of chemical substances

663. ผลิตเสื้อผ้ากันน้ำ
664. Manufacturing of waterproof clothing

665. ผลิตหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งลูกค้า
666. Custom manufacture of computer memory devices for others

667. ผลิตหม้อน้ำ
668. Manufacturing of radiators

669. ผลิตอาวุธทำด้วยโลหะ
670. Manufacturing of metal weapons

671. ผสมน้ำมันดิบและน้ำมันสังเคราะห์
672. Blending of crude oil and synthetic oils

673. ผสมน้ำมันให้แก่บุคคลอื่น
674. Mixing lubricants for third parties

675. ผสมสารเคมี
676. chemical mixing

677. ผสมสารประกอบระเบิด
678. mixing of explosive material compounds

679. ผสมสีทาบ้านตามคำสั่งลูกค้า
680. colored flour sauce

681. เผาขยะและของเสีย
682. incineration of waste and trash

683. เผาเครื่องปั้นดินเผา
684. firing pottery

685. เผาโลหะให้อ่อนตัว
686. metal meling services

687. ฝนเลนส์
688. Optical lens grinding

689. ฝนเลนส์ตามคำสั่งของลูกค้า
690. grinding of lenses

691. ฝนและขัดกระจกสำหรับแว่นตา
692. Grinding and polishing glass for eyeglasses

693. พ่นทราย
694. sandblasting services

695. พิมพ์ซิลค์สกรีน
696. silkscreen printing

697. พิมพ์ตามแบบ
698. pattern printing

699. พิมพ์แบบเครื่องแต่งกาย
700. apparel printing

701. พิมพ์แบบสกรีน
702. screen printing

703. พิมพ์แบบออฟเซ็ท
704. offset printing

705. พิมพ์แผ่นแบบสำหรับสิ่งทอ
706. Printing of patterns on textiles

707. พิมพ์แผ่นแสตมป์
708. Printing of stamps

709. พิมพ์แผ่นหิน
710. stone printing

711. พิมพ์ภาพด้วยระบบดิจิตอล
712. digital printing services

713. พิมพ์ภาพวาด
714. Portrait printing

715. พิมพ์ลวดลายผ้า
716. pattern printing on fabric

717. พิมพ์สิ่งโฆษณา
718. Printing of advertising matter

719. พิมพ์แสตมป์
720. printed stamp

721. พิมพ์หนังสือ
722. Printing of books

723. ฟอกขาวเยื่อกระดาษ
724. paper bleaching

725. ฟอกผ้า
726. fabric bleaching

727. ฟอกหนัง
728. tanning

729. ฟอกอากาศ
730. air purification

731. ฟื้นฟูสภาพดิน
732. soil treatment services

733. ม้วนและตัดแต่งโลหะ
734. metal rolling and cutting

735. โม่แป้ง
736. flour milling

737. ย้อมกระดาษ
738. paper dyeing

739. ย้อมขนเฟอร์
740. fur dyeing

741. ย้อมสิ่งทอ
742. textile dyeing

743. ย้อมสีแก้ว
744. Glass tinting

745. ย้อมสีคอนแทคเลนส์
746. Contact lens tinting

747. ย้อมสีไม้
748. wood dyeing

749. ย้อมสีรองเท้า
750. shoe staining

751. ย้อมสีหนัง
752. leather staining

753. ย้อมเสื้อผ้า
754. cloth dyeing

755. ย่อยสลายพลาสติกด้วยแก๊ส
756. disposal of plastic by gas

757. ย่อหรือขยายภาพถ่าย
758. photographic reducing or enlarging

759. แยกขยะและของเสีย
760. sorting trash and waste materials

761. แยกสารลิกนินออกจากเยื่อกระดาษ
762. separating linin from pulp

763. ร้บจ้างทำตรายาง
764. making of rubber stamps

765. รมควันอาหาร
766. food smoking

767. รักษาพื้นผิววัสดุด้วยลำแสงเลเซอร์
768. Treatment of materials by laser beam

769. รักษาพื้นผิววัสดุสำหรับผลิตสินค้าที่ทำจากเซรามิก
770. Treatment of materials for the manufacture of ceramic goods

771. รักษาและตกแต่งขนสัตว์
772. Wool treatment and finishing

773. รับจ้างแกะสลักไม้
774. wood-carving

775. รับจ้างแกะสลักเลขทะเบียนบนกระจกรถ
776. carving car registration number on car mirrors

777. รับจ้างแกะสลักโลหะ
778. metal carving

779. รับจ้างแกะสลักหิน
780. stones carving

781. รับจ้างชุบวัสดุด้วยนิเกิล
782. nickle plating

783. รับจ้างชุบวัสดุด้วยไฟฟ้า
784. electro-plating

785. รับจ้างชุบวัสดุด้วยสังกะสี
786. zinc plating

787. รับจ้างเชื่อมโลหะ
788. welding services

789. รับจ้างตัดผ้า
790. cloth cutting plating

791. รับจ้างทอผ้า
792. fabric weaving

793. รับจ้างทำเกี่ยวกับการกัดผิววัสดุ
794. millworking

795. รับจ้างทำเกี่ยวกับเครื่องหนัง
796. leather working

797. รับจ้างทำเกี่ยวกับงานไม้
798. woodworking

799. รับจ้างทำของชำร่วย
800. souvenirs making

801. รับจ้างทำตะเกียบ
802. manufacture of chopstick

803. รับจ้างทำแท่นผลิตของเครื่องจักร
804. manufacture of processing platform of machines

805. รับจ้างทำนามบัตร
806. making of namecards

807. รับจ้างทำไปรษณียบัตรรูปภาพ
808. making of picture postcards

809. รับจ้างทำแผ่นสารกึ่งตัวนำชนิดบางของวงจรรวม
810. manufacture of semiconductor sheets of intergrated circuit

811. รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
812. Custom manufacture of furniture

813. รับจ้างทำแม่พิมพ์
814. manufacture of molds

815. รับจ้างปักผ้า
816. Embroidery services

817. รับจ้างแปรรูปอาหารบรรจุกระป๋อง
818. Food canning

819. รับจ้างผลิตเครื่องขนถ่ายมวลสารตามคำสั่งซื้อ
820. custom manufacture of mass transfer machines and apparatus

821. รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
822. printing

823. รับจ้างย้อมผ้า
824. dyeing services*

825. รับจ้างเย็บแบบผ้าแบบต่อผ้า
826. quilting

827. รับจ้างเย็บปักถักร้อย
828. embroidering

829. รับจ้างสีข้าว
830. rice milling

831. รับจ้างอบและบดเมล็ดกาแฟ
832. roasting and grinding of coffee

833. รับจ้างอัดจีบผ้า
834. fabric pleating

835. รับจ้างอัดโลหะโดยใช้ลูกกลิ้ง
836. metal pressing by rollers

837. รับตกแต่งกระดาษ
838. paper finishing

839. รับตกแต่งสิ่งทอ
840. applying finishes to textiles

841. รับประกอบเครื่องบินตามคำสั่งซื้อ
842. custom assembly of aircraft

843. รับผลิตเครื่องบินตามคำสั่งซื้อ
844. custom manufacturing of aircraft

845. รับผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อ
846. production of electricity

847. รับผลิตเครื่องมือตามคำสั่งซื้อ
848. custom manufacture of apparatus

849. รับผลิตงานไม้ตามคำสั่งซื้อ
850. joinery services [custom manufacturing of woodwork]

851. รับผลิตชั้นวางของพลาสติกตามคำสั่งซื้อ
852. custom manufacture of plastic shelves

853. รับผลิตเรือตามคำสั่งซื้อ
854. custom manufacturing of boats

855. รับผลิตเรือยอทช์ตามคำสั่งซื้อ
856. custom manufacture of yachts

857. รีไซเคิลตลับผงหมึก
858. Recycling of toner cartridges

859. ลดกรดในกระดาษ
860. De-acidification of paper

861. ลอกลายไม้
862. stripping finishes

863. ล้างและทำซ้ำฟิล์มสำหรับภาพถ่าย
864. Film development and reproduction of photographs

865. ลีสซิ่งเครื่องจักรผสมเคมี
866. Leasing of chemical processing machines

867. ลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำไม้วีเนียร์
868. Leasing of machines and apparatus for veneer making

869. ลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำไม้อัด
870. Leasing of machines and apparatus for making plywood

871. ลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตเครื่องดื่ม
872. Leasing of machines and apparatus for processing beverages

873. ลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตอาหาร
874. Leasing of machines and apparatus for processing food

875. ลีสซิ่งเครื่องทำน้ำให้บริสุทธิ์
876. Leasing of water purification equipment

877. ลีสซิ่งเครื่องบดขยะ
878. Leasing of waste crushing machines

879. ลีสซิ่งเครื่องอัดขยะ
880. Leasing of waste compacting machines

881. ลีสซิ่งพัดลมไฟฟ้าเพื่อระบายความร้อน
882. Leasing of electric fans for cooling

883. ลีสซิ่งหม้อแปลงไฟฟ้า
884. Leasing of electrical transformers

885. สตัฟฟ์สัตว์
886. taxidermy

887. สลักด้วยเลเซอร์
888. Laser scribing

889. สลักลายกระจก
890. Glass etching

891. หลอมโลหะ
892. Annealing

893. หล่อโลหะ
894. metal casting

895. ให้ข้อมูลการดูแลรักษาเกี่ยวกับวัสดุ
896. providing information relating to material treatment

897. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลือบวัสดุ
898. providing information relating to the enamel of parts

899. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม
900. providing information relating to industrial wastewater treatment

901. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องจักรสำหรับผลิตดื่ม
902. providing information relating to the rental of machines for processing beverages

903. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องจักรสำหรับผลิตอาหาร
904. providing information relating to the rental of machines for processing foods

905. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า
906. providing information relating to the rental of metal electric welding apparatus

907. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องทำไม้อัด
908. providing information relating to the rental of machines for plywood making

909. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องทำรองเท้า
910. providing information relating to the rental of machines for making shoes

911. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องบดขยะ
912. providing information relating to the rental of waste crushing machines

913. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องผลิตกระดาษ
914. providing information relating to the rental of machines for papermaking

915. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องผสมสารเคมี
916. providing information relating to the rental of chemical processing machines

917. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
918. providing information relating to the rental of printing machines and appratus

919. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องมวนบุหรี่
920. providing information relating to the rental of cigarette rolling machines

921. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องย้อมผ้า
922. providing information relating to the rental of textile dyeing machines

923. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องเย็บเล่มหนังสือ
924. providing information relating to the rental of bookbinding machines

925. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องอัดขยะ
926. providing information relating to the rental of waste compacting machines

927. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าจักรเย็บผ้า
928. providing information relating to the rental of sewing machines

929. ให้ข้อมูลในด้านการผลิตอาหาร
930. Providing information in the field of food manufacturing

931. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการล้างฟิล์มถ่ายรูปและการอัดภาพ
932. advisory services relating to film printing and duplicating of film

933. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหมักไวน์
934. consultancy in the field of wine making

935. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานเหล็ก
936. advisory services relating to metal works

937. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตกลิ่นหอมในแก๊ส
938. advisory services relating to manufacture of fragrance in gas

939. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
940. advisory services relating to the generation of electricity

941. ให้คำปรึกษาด้านการบำบัดน้ำเสีย
942. Consultancy the field of water treatment

943. ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
944. Technical consultancy in the field of production of solar energy

945. ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตพลาสติก
946. Providing information relating to the processing of plastics

947. ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตและกระบวนการเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ
948. Technical consulting in the field of oil and gas production and processing

949. ให้เช่าเครื่องกรองน้ำ
950. Rental of water filters

951. ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
952. rental of electricity generators

953. ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้เคลือบสารกันไฟสำหรับสิ่งทอ
954. rental of machines for fireproofing textiles

955. ให้เช่าเครื่องจักรเย็บผ้า
956. knitting machine rental

957. ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องมือผลิตสารเคมี
958. rental of chemical processing machines and apparatus

959. ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับทำเครื่องดื่ม
960. rental of machines for processing beverages

961. ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับแปรรูปอาหาร
962. rental of machines for processing food

963. ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับผลิตยาสูบ
964. Rental of tobacco processing machines

965. ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับเย็บเล่มหนังสือ
966. Rental of bookbinding machines

967. ให้เช่าเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า
968. rental of metal electric welding apparatus

969. ให้เช่าเครื่องถักผ้า
970. rental of knitting machines

971. ให้เช่าเครื่องทำความร้อน
972. rental of space heating apparatus

973. ให้เช่าเครื่องทำไม้อัด
974. rental of machines for plywood making

975. ให้เช่าเครื่องทำรองเท้า
976. rental of machines for making shoes

977. ให้เช่าเครื่องบดขยะ
978. rental of waste crushing machines

979. ให้เช่าเครื่องบัดกรีโลหะ
980. rental of metal soldering machines

981. ให้เช่าเครื่องปรับอากาศ
982. rental of air-conditioning apparatus

983. ให้เช่าเครื่องผลิตกระดาษ
984. rental of machines and apparatus for papermaking

985. ให้เช่าเครื่องผลิตแก้ว
986. rental of glassware manufacturing machines

987. ให้เช่าเครื่องผลิตเยื่อกระดาษ
988. rental of machines and apparatus for pulp-making

989. ให้เช่าเครื่องผสมสารเคมี
990. rental of chemical processing machines

991. ให้เช่าเครื่องพิมพ์แบบกด
992. Rental of typographic presses

993. ให้เช่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
994. rental of printing machines and apparatus

995. ให้เช่าเครื่องมวนบุหรี่
996. rental of cigarette rolling machines

997. ให้เช่าเครื่องย้อมผ้า
998. rental of textile dyeing machines and apparatus

999. ให้เช่าเครื่องเลื่อยไม้
1000. rental of wood sawing machines

1001. ให้เช่าเครื่องอัดขยะ
1002. rental of waste compacting machines

1003. ให้เช่าจักรเย็บผ้า
1004. rental of sewing machines

1005. ให้เช่าแบตเตอรี่
1006. rental of batteries

1007. ให้เช่าหม้อน้ำ
1008. rental of boilers

1009. ให้เช่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการผลิต
1010. rental of industrial robots for use in manufacturing

1011. ให้เช่าอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
1012. Rental of water treatment equipment

1013. ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ
1014. Rental of water purifying apparatus

1015. ให้บริการตกแต่งหนังสัตว์
1016. custom fashioning of fur

1017. ให้บริการล้างฟิล์มถ่ายภาพ
1018. photographic film development

1019. อบคืนตัวโลหะ
1020. metal tempering

1021. อบและคั่วบดกาแฟ
1022. Coffee roasting and processing

1023. ออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อผู้อื่น
1024. Design printing for others

1025. อัดจีบเสื้อผ้า
1026. fulling of cloth

1027. อัดภาพถ่าย
1028. photogravure

error: Content is protected !!