รายการสินค้าจำพวกที่ 14

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 14
โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น อัญมณี หินมีค่า เครื่องและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 14th TradeMark in Thailand

Category 14th (787 items)Precious metal and mixed precious metal, products made/enameled of precious metal which are excluded from other categories, jewels, precious stones, instruments and equipments for time indicating or counting.

1. กรอบพระทำจากทอง
2. Buddhist amulet flames of gold

3. กรอบพระทำจากโลหะมีค่า
4. Buddhist amulet flames of precious metal

5. กระจกหน้าปัดนาฬิกาที่เป็นแก้ว
6. Watch glasses

7. กระจกหน้าปัดนาฬิกาที่เป็นคริสตัล
8. Watch crystals

9. กระดุมของข้อมือเสื้อ
10. Cufflinks

11. กระดุมข้อมือเสื้อ
12. cuff links

13. กระดุมข้อมือเสื้อทำจากกระเบื้องเคลือบ
14. Cuff links made of porcelain

15. กระดุมข้อมือเสื้อทำจากโลหะล้ำค่า
16. Cuff links made of precious metals

17. กระดุมสตั๊ดปกเสื้อที่เป็นโลหะมีค่า
18. Collar studs of precious metal

19. กระเป๋าเปล่าทำจากสิ่งทอสำหรับใส่เครื่องประดับ
20. Jewelry bags of textile material [empty]

21. กระเป๋าเปล่าทำด้วยสิ่งทอสำหรับใส่เครื่องประดับ
22. Jewellery bags of textile material [empty]

23. กระเป๋าเปล่าสำหรับใช้ใส่เครื่องประดับ
24. Jewellery bags, empty

25. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่เครื่องประดับ
26. Jewelry bags, empty

27. กระเป๋าผ้าแบบม้วนใช้ใส่เครื่องประดับ
28. jewellery rolls

29. กระเป๋าผ้าแบบม้วนใช้ใส่เครื่องประดับเพื่อการเก็บรักษา
30. Jewellery rolls for storage

31. กระเป๋าผ้าแบบม้วนใช้ใส่เครื่องประดับเพื่อการเดินทาง
32. Jewellery rolls for travel

33. กระเป๋าผ้าแบบม้วนสำหรับจัดเก็บเครื่องประดับเพื่อการเดินทาง
34. Jewelry organizer rolls for travel

35. กระเป๋าผ้าแบบม้วนสำหรับใส่เครื่องประดับ
36. jewelry rolls

37. กระเป๋าผ้าแบบม้วนสำหรับใส่เครื่องประดับเพื่อการเก็บรักษา
38. Jewelry rolls for storage

39. กระเป๋าผ้าแบบม้วนสำหรับใส่เครื่องประดับเพื่อการเดินทาง
40. Jewelry rolls for travel

41. กระเป๋าใส่เครื่องประดับทำจากสิ่งทอ
42. Jewelry bags of textile material

43. กระเป๋าใส่เครื่องประดับทำด้วยสิ่งทอ
44. Jewellery bags of textile material

45. กลไกนาฬิกา
46. Clock mechanisms

47. กล่องเครื่องประดับทำจากโลหะ
48. Jewelry boxes of metal

49. กล่องเครื่องประดับทำจากโลหะมีค่า
50. Jewelry boxes of precious metal

51. กล่องเครื่องประดับทำจากหนัง
52. Jewelry boxes of leather

53. กล่องเครื่องประดับทำด้วยไม้
54. Wooden jewellery boxes

55. กล่องเครื่องประดับทำด้วยโลหะ
56. Jewellery boxes of metal

57. กล่องเครื่องประดับทำด้วยโลหะมีค่า
58. Jewellery boxes of precious metal

59. กล่องเครื่องประดับทำด้วยหนัง
60. Jewellery boxes of leather

61. กล่องเครื่องประดับที่ทำด้วยไม้
62. Wooden jewelry boxes

63. กล่องเครื่องประดับที่มีเสียงดนตรี
64. Musical jewelry boxes

65. กล่องเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
66. Jewelry boxes, not of metal

67. กล่องเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
68. Jewelry boxes, not of precious metal

69. กล่องเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
70. Jewellery boxes, not of metal

71. กล่องเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
72. Jewellery boxes, not of precious metal

73. กล่องโชว์เครื่องประดับ
74. presentation boxes for jewellery

75. กล่องโชว์นาฬิกา
76. presentation boxes for watches

77. กล่องโชว์นาฬิกาพกพา
78. Watch presentation boxes

79. กล่องโชว์เพชรพลอย
80. Presentation boxes for gemstones

81. กล่องใช้ประดับตกแต่งทำจากโลหะมีค่า
82. Decorative boxes made of precious metal

83. กล่องใช้ประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
84. Decorative boxes of precious metal

85. กล่องใช้ใส่เครื่องประดับ
86. jewellery boxes

87. กล่องดนตรีใส่เครื่องประดับ
88. Musical jewellery boxes

89. กล่องทำด้วยโลหะมีค่า
90. boxes of precious metal

91. กล่องที่ระลึกทำด้วยโลหะมีค่า
92. Commemorative boxes of precious metal

93. กล่องสำหรับโชว์เครื่องประดับ
94. presentation boxes for jewelry

95. กล่องสำหรับใส่โชว์เพชรพลอย
96. Gemstone presentation boxes

97. กล่องใส่เครื่องบอกเวลา
98. Boxes for timepieces

99. กล่องใส่เครื่องประดับ
100. jewelry boxes

101. กล่องใส่เครื่องประดับขนาดเล็ก
102. Small jewellery boxes

103. กล่องใส่เครื่องประดับขนาดเล็กทำด้วยโลหะมีค่า
104. Small jewellery boxes of precious metals

105. กล่องใส่เครื่องประดับขนาดเล็กที่ทำจากโลหะมีค่า
106. Small jewelry boxes of precious metal

107. กล่องใส่เครื่องประดับขนาดเล็กที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
108. Small jewelry boxes, not of precious metal

109. กล่องใส่เครื่องประดับขนาดเล็กไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
110. Small jewellery boxes, not of precious metals

111. กล่องใส่นาฬิกา
112. Clock boxes

113. กล่องใส่นาฬิกาพกพา
114. Watch boxes

115. กล่องหนังสำหรับใส่เครื่องประดับ
116. Leather jewelry boxes

117. กล่องหนังใส่เครื่องประดับ
118. Leather jewellery boxes

119. กล่องหมุนนาฬิกา
120. Watch winders

121. ก้านต่างหู
122. Earring posts

123. กำไล
124. Bangles

125. กำไลข้อเท้า [เครื่องประดับ]
126. Anklets [jewelry]

127. กำไลข้อมือ
128. Bangle bracelets

129. กำไลข้อมือทำจากโลหะมีค่า
130. bracelets of precious metal

131. กำไลข้อมือลงยา
132. Enamelled bangle

133. กำไลต้นแขน
134. Arm ring [jewelry]

135. กำไลทำด้วยงาช้าง
136. Bangles of ivory

137. กำไลพลาสติกในรูปของเครื่องประดับ
138. Plastic bracelets in the nature of jewelry

139. กำไลระบุตัวบุคคลใช้เป็นเครื่องประดับ
140. Identification bracelets [jewellery]

141. กำไลระบุตัวบุคคลทำด้วยโลหะมีค่าที่เป็นเครื่องประดับ
142. Identification bracelets of precious metal [jewelry]

143. กำไลระบุตัวบุคคลที่ทำด้วยโลหะมีค่าที่เป็นเครื่องประดับ
144. Identification bracelets of precious metal [jewellery]

145. กำไลระบุตัวบุคคลที่เป็นเครื่องประดับ
146. Identification bracelets [jewelry]

147. กำไลสวมต้นแขน
148. Armlet [jewelry]

149. ขอเกี่ยวใช้กับเครื่องประดับ
150. clasps for jewellery

151. ขอเกี่ยวสำหรับเครื่องประดับ
152. clasps for jewelery

153. ของประดับวันหยุดเทศกาล[ฟิกูรีน]ทำด้วยโลหะมีค่าที่ไม่ใช่เพื่อประดับต้นไม้
154. Holiday ornaments [figurines] of precious metal, other than tree ornaments

155. ขั้วสร้อย
156. Pendant bail

157. เข็ม [เครื่องประดับ]
158. pins [jewelry]

159. เข็มกลัด [เครื่องประดับ]
160. brooches [jewellery]

161. เข็มกลัดชุบเงินใช้เป็นเครื่องประดับ
162. Silver-plated brooches [jewellery]

163. เข็มกลัดชุบเงินที่เป็นเครื่องประดับ
164. Silver-plated brooches [jewelry]

165. เข็มกลัดชุบทองคำใช้เป็นเครื่องประดับ
166. Gold-plated brooches [jewellery]

167. เข็มกลัดชุบทองคำที่เป็นเครื่องประดับ
168. Gold-plated brooches [jewelry]

169. เข็มกลัดตกแต่งใช้เป็นเครื่องประดับ
170. Decorative brooches [jewellery]

171. เข็มกลัดตกแต่งที่เป็นเครื่องประดับ
172. Decorative brooches [jewelry]

173. เข็มกลัดทำด้วยอัญมณี
174. Brooches of gemstone

175. เข็มกลัดที่เป็นเครื่องประดับ
176. jewelry brooches

177. เข็มกลัดเนคไท
178. tie pins

179. เข็มกลัดเนคไททำด้วยโลหะมีค่า
180. Tie-pins of precious metal

181. เข็มกลัดประดับ
182. brooches [jewelry]

183. เข็มกลัดพลอย
184. Gem brooches

185. เข็มกลัดเพชร
186. Diamond brooches

187. เข็มกลัดลงยา
188. Cloisonne pins

189. เข็มเครื่องหมายที่ทำจากโลหะมีค่า
190. Pin badges made of precious metal

191. เข็มใช้เป็นเครื่องประดับ
192. Pins being jewellery

193. เข็มติดปกเสื้อสูทใช้เป็นเครื่องประดับ
194. Lapel pins [jewellery]

195. เข็มติดปกเสื้อสูทที่เป็นเครื่องประดับ
196. Lapel pins [jewelry]

197. เข็มที่เป็นเครื่องประดับ
198. Pins being jewelry

199. เข็มที่เป็นเครื่องประดับเลียนแบบ
200. Pins [imitation jewellery]

201. เข็มที่เป็นเครื่องประดับเสียนแบบ
202. Pins [imitation jewelry]

203. เข็มนาฬิกา
204. clock hands

205. เข็มนาฬิกาข้อมือ
206. watch hands

207. เข็มประดับตกแต่ง
208. ornamental pins

209. เข็มประดับตกแต่งใช้เป็นเครื่องประดับ
210. Decorative pins [jewellery]

211. เข็มประดับตกแต่งทำจากโลหะมีค่า
212. Decorative pins made of precious metal

213. เข็มประดับตกแต่งที่เป็นเครื่องประดับ
214. Decorative pins [jewelry]

215. เข็มประดับตกแต่งหมวก
216. Ornamental hat pins

217. เข็มประดับทำจากโลหะมีค่า
218. Ornamental pins made of precious metal

219. เข็มประดับสำหรับติดปกเสื้อ
220. Ornamental lapel pins

221. เข็มประดับหมวกทำด้วยโลหะมีค่า
222. Decorative hat pins of precious metal

223. เข็มประดับหมวกที่เป็นโลหะมีค่า
224. Hat pins of precious metal

225. เข็มประดับหมวกที่ไม่ใช่โลหะมีค่า
226. Hat pins, not of precious metal

227. เข็มสำหรับนาฬิกา
228. Hands for clocks

229. เข็มหัวหมุดใช้เป็นเครื่องประดับ
230. Jewellery stickpins

231. เข็มหัวหมุดที่เป็นเครื่องประดับ
232. Jewelry stickpins

233. ไข่มุกใช้เป็นเครื่องประดับ
234. pearls [jewellery]

235. ไข่มุกทำจากอำพันสังเคราะห์
236. pearls made of ambroid [pressed amber]

237. ไข่มุกที่เป็นเครื่องประดับ
238. pearls [jewelry]

239. ไข่มุกเทียม
240. Imitation pearls

241. ไข่มุกธรรมชาติ
242. Natural pearls

243. ไข่มุกเลี้ยง
244. cultured pearl

245. ไข่มุกสีเหลืองอำพัน
246. Amber pearls

247. คลิปเนคไท
248. tie clips

249. คลิปเนคไททำด้วยโลหะมีค่า
250. Tie clips of precious metal

251. คลิปเนคไทที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
252. Tie clips, not of precious metal

253. คลิปหนีบที่เป็นเครื่องประดับสำหรับปรับต่างหูแบบเจาะเป็นต่างหูแบบหนีบ
254. Jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-on earrings

255. คลิปหนีบเนคไท
256. Tie clasps

257. คลิปหนีบเนคไททำด้วยโลหะมีค่า
258. Tie clasps of precious metal

259. คลิปหนีบเนคไทที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
260. Tie clasps, not of precious metal

261. คลิปหนีบผ้าพันคอที่เป็นเครื่องประดับ
262. Scarf clips being jewelry

263. คาบูชอน (พลอยรูปทรงหลังเบี้ยหรือหลังเต่า)
264. cabochons

265. คามิโอที่เป็นเครื่องประดับ
266. Cameos [jewelry]

267. คิวบิค เซอร์โคเนีย [เพชรพลอยเทียม]
268. Cubic zirconia [artificial gemstones]

269. คิวบิค เซอร์โคเนีย [อัญมณีเทียม]
270. Cubic zirconia [artificial gems]

271. เค้กท็อปเปอร์ทำจากโลหะมีค่า
272. Cake toppers of precious metal

273. เครื่องกลไกของเครื่องบอกเวลา
274. movements for timepieces

275. เครื่องกลไกของนาฬิกา
276. movements for clocks

277. เครื่องกลไกของนาฬิกาแขวน
278. movements for wall watches

279. เครื่องกลไกของนาฬิกาพกพา
280. movements for watches

281. เครื่องกลไกนาฬิกาพกพา
282. Watch movements

283. เครื่องโครโนมิเตอร์
284. chronometers

285. เครื่องโครโนเมทริค
286. chronometric instruments

287. เครื่องโครโนสโคป
288. chronoscopes

289. เครื่องบอกเวลา
290. Timepieces

291. เครื่องประดับตกแต่งกลางโต๊ะทำด้วยโลหะมีค่า
292. Table centrepieces [ornaments] made of precious metal

293. เครื่องประดับตกแต่งรองเท้าทำด้วยโลหะมีค่า
294. Shoe ornaments of precious metal

295. เครื่องราง [เครื่องประดับ]
296. amulets [jewellery]

297. เครื่องรางใช้เป็นเครื่องประดับ
298. jewellery charms

299. เครื่องรางทำจากโลหะธรรมดาที่เป็นเครื่องประดับ
300. Charms made of common metals [jewelry]

301. เครื่องรางทำด้วยเงินที่เป็นเครื่องประดับ
302. Silver amulets [jewelry]

303. เครื่องรางทำด้วยทองคำที่เป็นเครื่องประดับ
304. Gold amulets [jewelry]

305. เครื่องรางทำด้วยโลหะธรรมดาที่เป็นเครื่องประดับ
306. Charms made of common metals [jewellery]

307. เครื่องรางทำด้วยโลหะมีค่า
308. Amulets of precious metal [jewelry]

309. เครื่องรางทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า
310. Charms in precious metals or coated therewith

311. เครื่องรางทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า [เครื่องประดับ]
312. Charms in precious metals or coated therewith [jewelry]

313. เครื่องรางทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าที่เป็นเครื่องประดับ
314. Charms in precious metals or coated therewith [jewellery]

315. เครื่องรางทำหรือชุบด้วยโลหะมีค่า [เครื่องประดับ]
316. Charms made of precious metals or plated therewith [jewellery]

317. เครื่องรางทำหรือชุบด้วยโลหะมีค่าที่เป็นเครื่องประดับ
318. Charms made of precious metals or plated therewith [jewelry]

319. เครื่องรางที่เป็นเครื่องประดับ
320. amulets [jewelry]

321. เครื่องรางสำหรับใช้เป็นเครื่องประดับ
322. charms for jewellery

323. เครื่องรางสำหรับเป็นเครื่องประดับ
324. charms for jewelry

325. เครื่องรางสำหรับห้อยพวงกุญแจ
326. charms for key chains

327. เครื่องรางสำหรับห้อยห่วงกุญแจ
328. charms for key rings

329. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เป็นโลหะมีค่า
330. Insignias of precious metal

331. เครื่องโฮโรโลจิคอล
332. horological instruments

333. เคสเครื่องประดับ
334. jewelry cases

335. เคสเครื่องประดับทำจากโลหะมีค่า
336. Jewelry cases of precious metal

337. เคสเครื่องประดับทำด้วยโลหะมีค่า
338. Jewellery cases of precious metal

339. เคสเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
340. Jewelry cases, not of precious metal

341. เคสเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
342. Jewellery cases, not of precious metal

343. เคสจัดเก็บเครื่องประดับ
344. Jewellery organizer cases

345. เคสที่ดัดแปลงให้เหมาะสมสำหรับใช้ใส่เครื่องประดับ
346. Cases adapted to contain items of jewellery

347. เคสที่ดัดแปลงให้เหมาะสมสำหรับใส่เครื่องประดับ
348. Cases adapted to contain items of jewelry

349. เคสที่ดัดแปลงให้เหมาะสมสำหรับใส่นาฬิกา
350. Cases adapted for holding watches

351. เคสสำหรับเครื่องโครโนเมตริก
352. Cases for chronometric instruments

353. เคสสำหรับเครื่องประดับ
354. Cases for jewellery

355. เคสสำหรับเครื่องโฮโรโลจิคอล
356. Cases for horological instruments

357. เคสสำหรับจัดเก็บเครื่องประดับ
358. Jewelry organizer cases

359. เคสสำหรับใส่เครื่องประดับ
360. Cases for jewelry

361. เคสสำหรับใส่นาฬิกา
362. Cases for clocks

363. เคสสำหรับใส่นาฬิกาพกพา
364. Cases for watches

365. เคสสำหรับใส่นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ
366. Cases for wristwatches and clocks

367. เคสสำหรับใส่นาฬิกาและนาฬิกาพกพา
368. Cases for watches and clocks

369. เคสใส่เครื่องบอกเวลา
370. cases for timepieces

371. เคสใส่เครื่องประดับ
372. Jewellery cases

373. แคปซูลทำจากโลหะมีค่าสำหรับขวดน้ำ
374. Capsules of precious metal for bottles

375. เงินตราที่ไม่ใช่เหรียญกษาปณ์
376. Currency other than coins

377. เงินแท่ง
378. Silver ingots

379. จักรกรอกสำหรับการทำนาฬิกา
380. Balance wheels [clock- and watchmaking]

381. จาปามาลา [ลูกประคำสวดมนต์]
382. Japamala [prayer beads]

383. จิตรกรรมฝาผนังทำด้วยโลหะมีค่า
384. Murals of precious metal

385. จี้ประดับสำหรับสร้อยคอคอลลาร์
386. Charms for collar necklaces

387. จี้เพชรพลอยมีค่า
388. Jewel pendants

389. จี้สร้อยคอ
390. Pendants

391. จี้สร้อยคอทำด้วยงาช้าง
392. Pendant of ivory

393. จี้ห้อยประดับสร้อยข้อมือ
394. Bracelet charms

395. จี้ห้อยประดับสร้อยคอ
396. Necklace charms

397. จี้ห้อยประดับสำหรับสร้อยข้อมือ
398. Charms for bracelets

399. จี้อำพันที่เป็นเครื่องประดับ
400. Amber pendants being jewelry

401. จี้อำพันสังเคราะห์ที่เป็นเครื่องประดับ
402. Amberoid pendants being jewellery

403. ชิ้นงานศิลปะทำจากโลหะมีค่าที่รับรองโดยโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้(เอ็นเอฟที)
404. Works of art of precious metal authenticated by non-fungible tokens [NFTs]

405. ชิ้นงานศิลปะทำด้วยโลหะมีค่า
406. Works of art of precious metal

407. ชุดสร้อยคอ แหวน กำไลข้อมือ และต่างหูเพชร
408. Set of diamond necklace, ring, bracelet and earrings

409. ชุดสร้อยคอและต่างหูทำด้วยพลอย
410. Set of necklace and earrings, made of gemstones

411. ชุดสร้อยคอและต่างหูเพชร
412. Set of necklace and earrings of diamonds

413. ชุดเหรียญกษาปณ์ที่สะสมได้
414. Collectable coin sets

415. ชุดเหรียญกษาปณ์สะสม
416. Collectible coin sets

417. ชุดเหรียญเงินตราที่สะสมได้
418. Collectable monetary coin sets

419. ชุดเหรียญเงินตราเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการสะสม
420. Monetary coin sets for collecting purposes

421. ชุดเหรียญเงินตราสะสม
422. Collectible monetary coin sets

423. ซิทรินควอตซ์ [เพชรพลอย]
424. Citrine quartz [gemstones]

425. โซ่ใช้เป็นเครื่องประดับ
426. Jewellery chains

427. โซ่ที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
428. Chains [jewellery]

429. โซ่ที่เป็นเครื่องประดับ
430. Jewelry chains

431. โซ่นาฬิกา
432. watch chains

433. โซ่โลหะมีค่าสำหรับทำสร้อยข้อมือ
434. Chains of precious metal for bracelets

435. โซ่สำหรับเป็นเครื่องประดับ
436. Chains [jewelery]

437. ด้ายเงินที่ใช้ทำเครื่องประดับ
438. silver thread [jewellery]

439. ด้ายเงินที่เป็นเครื่องประดับ
440. silver thread [jewelry]

441. ด้ายทองที่ใช้ทำเครื่องประดับ
442. gold thread [jewellery]

443. ด้ายทองที่เป็นเครื่องประดับ
444. gold thread [jewelry]

445. ด้ายทำด้วยโลหะมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ
446. threads of precious metal [jewelry]

447. ด้ายที่เป็นโลหะมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ
448. threads of precious metal [jewellery]

449. ด้ายโลหะมีค่าใช้เป็นเครื่องประดับ
450. Threads of precious metal being jewellery

451. ด้ายโลหะมีค่าที่เป็นเครื่องประดับ
452. Threads of precious metal being jewelry

453. ดิจิตอลวอทช์
454. Digital watches

455. ดิจิตอลวอทช์พร้อมตัวจับเวลาอัตโนมัติ
456. Digital watches with automatic timers

457. ไดอาเด็ม (มงกุฎพระมหากษัตริย์และราชวงศ์)
458. Diadems

459. ตลับเครื่องประดับทำจากโลหะมีค่า
460. Jewelery caskets of precious metal

461. ตลับเครื่องประดับทำด้วยโลหะมีค่า
462. Jewellery caskets of precious metal

463. ตลับเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
464. Jewelry caskets, not of precious metal

465. ตลับเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
466. Jewellery caskets, not of precious metal

467. ตลับพระทำจากทอง
468. Buddhist amulet cases of gold

469. ตลับพระทำจากโลหะมีค่า
470. Buddhist amulet cases of precious metal

471. ตลับใส่เครื่องประดับ
472. jewelry caskets

473. ตัวดึงลิ้นชักทำด้วยโลหะมีค่า
474. Drawer pulls of precious metal

475. ตัวยึดเนคไทกับเสื้อ
476. Tie tacks

477. ตัวเรือนนาฬิกา
478. clock cases

479. ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ
480. watch cases [parts of watches]

481. ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือทำด้วยโลหะมีค่า
482. Watch cases of precious metal

483. ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
484. Watch cases, not of precious metal

485. ตัวเรือนนาฬิกาตั้งพื้น
486. Floor clock cases

487. ตัวเรือนนาฬิกาทำด้วยโลหะมีค่า
488. Clock cases of precious metal

489. ตัวเรือนนาฬิกาทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า
490. Clock cases of precious metal or coated therewith

491. ตัวเรือนนาฬิกาที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า
492. Watch cases of precious metal or coated therewith

493. ตัวเรือนนาฬิกาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
494. Clock cases, not of precious metal

495. ตัวเรือนแหวน
496. Ring shank

497. ตัวเรือนแหวนทองคำ
498. Gold ring shank

499. ตัวล็อกสายนาฬิกาข้อมือ
500. Watch clasps

501. ตัวล็อคเปิดปิดสำหรับสร้อยคอ
502. Closures for necklaces

503. ตัวสไลด์ใช้กับโบโลไทด์
504. Slides for bolo ties

505. ต่างหู
506. Earrings

507. ต่างหูเงิน
508. Silver earrings

509. ต่างหูเจาะ
510. Pierced earrings

511. ต่างหูชุบเงิน
512. Silver-plated earrings

513. ต่างหูชุบทองคำ
514. Gold-plated earrings

515. ต่างหูทองคำ
516. Gold earrings

517. ต่างหูทำจากคาพิมโดว์ราโด (หญ้าสีทอง)
518. Earrings made of capim dourado

519. ต่างหูทำจากโลหะมีค่า
520. Earrings of precious metal

521. ต่างหูทำจากเส้นใยหญ้าสีทอง
522. Earrings made of golden grass fibers

523. ต่างหูแบบตะขอ
524. Hook earrings

525. ต่างหูแบบยาว
526. Drop earrings

527. ต่างหูแบบหนีบ
528. Clip on earrings

529. ต่างหูแบบเหน็บหู
530. Ear clips

531. ต่างหูแป้น
532. Ear studs

533. ต่างหูสตั๊ด
534. Stud earrings

535. ต่างหูหนีบ
536. Clip earrings

537. ต่างหูห่วง
538. Hoop earrings

539. ต่างหูห้อยระย้า
540. chandelier earrings

541. ตุ้มหู
542. Earrings

543. ตู้นาฬิกา
544. Clock cabinets

545. ถม [เครื่องถมที่เป็นเครื่องประดับ]
546. Thom Ornaments [Nielloware]

547. ถ้วยที่ระลึกทำจากโลหะมีค่า
548. Commemorative cups made of precious metal

549. ถ้วยที่ระลึกทำด้วยโลหะมีค่า
550. Commemorative cups of precious metal

551. ถ้วยโทรฟี่ทำจากโลหะมีค่า
552. Cups [trophies] made of precious metal

553. ถ้วยโทรฟี่ทำด้วยโลหะมีค่า
554. Cups [trophies] of precious metal

555. ถ้วยรางวัลทำด้วยโลหะมีค่า
556. Prize cups of precious metal

557. ถ้วยรูปปั้นที่ระลึกทำด้วยโลหะมีค่า
558. commemorative statuary cups of precious metal

559. ถุงใส่นาฬิกา
560. Watch pouches

561. แถบสร้อยรัดผม
562. Hair band bracelets

563. แถบสายนาฬิกา
564. Watch bands

565. แถบสายนาฬิกาทำจากพลาสติก
566. Watch bands made of plastic

567. แถบสายนาฬิกาทำจากโลหะ
568. Watch bands made of metal

569. แถบสายนาฬิกาทำจากหนัง
570. Watch bands made of leather

571. แถบสายนาฬิกาทำด้วยพลาสติก
572. Plastic watch bands

573. แถบสายนาฬิกาที่เป็นโลหะ
574. Metal watch bands

575. แถบสายนาฬิกาสำหรับนาฬิกาข้อมือ
576. Bands for wristwatches

577. แถบสายนาฬิกาหนัง
578. Leather watch bands

579. แถบสายรัดข้อมือสำหรับนาฬิกาข้อมือ
580. Wristwatch bands

581. ทริงเค็ทใช้เป็นเครื่องประดับ
582. Trinkets [jewellery]

583. ทริงเค็ทที่เป็นเครื่องประดับ
584. Trinkets [jewelry]

585. ทองคำขาวแท่ง
586. Platinum ingots

587. ทองคำที่ยังไม่ได้ผ่านการตกแต่งหรือบุตี
588. Gold, unwrought or beaten

589. ทองคำที่ยังไม่แปรรูปหรือแปรรูปบางส่วน
590. Gold, unworked or semi-worked

591. ทองคำที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปหรือบุตี
592. Unwrought or beaten gold

593. ทองคำแท่ง
594. Gold ingots

595. ทองคำผสมโลหะ
596. Gold alloys

597. ทับทิม
598. Rubies

599. ทาลีสมันใช้เป็นเครื่องรางประดับ
600. Talismans [jewellery]

601. ทาลีสมันที่เป็นเครื่องรางประดับ
602. Talismans [jewelry]

603. ที่ครอบพอดีตัวแหวนประดับเพื่อป้องกันการกระแทก การเสียดสี และความเสียหายต่อเม็ดพลอยและวงแหวน
604. Fitted covers for jewellery rings to protect against impact, abrasion, and damage to the ring’s band and stones

605. ที่จับลิ้นชักทำด้วยโลหะมีค่า
606. Drawer handles of precious metal

607. ที่ประดับหมวกทำด้วยโลหะมีค่า
608. Hat ornaments of precious metal

609. ที่ปักตกแต่งขนมเค้กทำด้วยโลหะมีค่า
610. Cake toppers made of precious metal

611. ที่ใส่กุญแจ
612. Key holders

613. ที่ใส่กุญแจทำจากโลหะ
614. key holders of metal

615. ที่ใส่กุญแจทำจากหนัง
616. key holders made of leather

617. ที่ใส่กุญแจทำจากหนังเทียม
618. key holders of imitation leather

619. ที่ใส่กุญแจทำด้วยพลาสติก
620. plastic key holders

621. ที่ใส่กุญแจทำด้วยโลหะ
622. metal key holders

623. ที่ใส่กุญแจทำด้วยหนัง
624. leather key holders

625. ที่ใส่กุญแจทำด้วยหนังเทียม
626. imitation leather key holders

627. ที่ใส่กุญแจที่ทำจากหนัง
628. key holders of leather

629. ที่ใส่กุญแจที่ทำด้วยโลหะมีค่า
630. key holders of precious metals

631. ที่ใส่กุญแจที่เป็นเครื่องประดับเล็กๆหรือสายห้อยทำด้วยโลหะมีค่า
632. Key holders [trinkets or fobs] of precious metal

633. ที่ใส่กุญแจที่เป็นพลาสติก
634. Key holders of plastic

635. ที่ใส่กุญแจที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
636. Key holders, not of metal

637. ที่ใส่กุญแจแฟนซีที่ทำด้วยโลหะมีค่า
638. Fancy key holders of precious metals

639. ที่ใส่กุญแจไม่ได้ทำด้วยโลหะ
640. non-metal key holders

641. ที่หนีบเนคไท
642. Tie bars

643. ที่หนีบเนคไททำด้วยโลหะมีค่า
644. Tie bars of precious metal

645. ที่หนีบเนคไททำด้วยโลหะไม่มีค่า
646. Tie bars, not of precious metal

647. เทียร่า
648. Tiaras

649. แท่งทองคำมีค่า
650. Gold bullion

651. แท่งโลหะเงินผสม
652. Silver alloy ingots

653. แท่งโลหะเงินมีค่า
654. Silver bullion

655. แท่งโลหะทองผสม
656. Gold alloy ingots

657. แท่งโลหะผสมของทองคำขาว
658. Platinum alloy ingots

659. แท่งโลหะมีค่า
660. ingots of precious metals

661. แทนซาไนท์เป็นเครื่องเพชรพลอย
662. Tanzanite being gemstones

663. โทรฟี่ [ถ้วยรางวัล] ทำด้วยโลหะมีค่า
664. Trophies [cups] made of precious metal

665. โทรฟี่เคลือบด้วยโลหะผสมมีค่า
666. Trophies coated with precious metal alloys

667. โทรฟี่เคลือบด้วยโลหะมีค่า
668. Trophies coated with precious metals

669. โทรฟี่ทำด้วยโลหะผสมมีค่า
670. Trophies made of precious metal alloys

671. โทรฟี่ทำด้วยโลหะมีค่า
672. Precious metal trophies

673. โทรฟี่ที่ทำด้วยโลหะมีค่า
674. Trophies made of precious metal

675. โทรฟี่ที่เป็นถ้วยรางวัลทำด้วยโลหะมีค่า
676. Trophies [prize cups] made of precious metal

677. นาฬิกา
678. Clocks

679. นาฬิกา [วอทช์]
680. Watches

681. นาฬิกากล่องไม้ตั้งพื้นทรงสูงขับเคลื่อนด้วยตุ้มน้ำหนัก
682. Grandfather clocks

683. นาฬิกากำไล
684. Bangle watches

685. นาฬิกาขนาดเล็ก
686. Small clocks

687. นาฬิกาข้อมือ
688. Wristwatches

689. นาฬิกาข้อมือที่มีจีพีเอส
690. Wristwatches with GPS feature

691. นาฬิกาข้อมือพร้อมเครื่องนับก้าว
692. Wristwatches with pedometers

693. นาฬิกาข้อมือพร้อมเครื่องมือวัดจำนวนก้าวที่เดิน
694. Wristwatches with pedometer feature

695. นาฬิกาข้อมือพร้อมอุปกรณ์จีพีเอส
696. Wristwatches with GPS apparatus

697. นาฬิกาเข็มกลัด
698. Brooch watches

699. นาฬิกาแขวน
700. wall clocks

701. นาฬิกาไขลาน
702. Mechanical watches

703. นาฬิกาไขลานโดยอัตโนมัติ
704. Self-winding mechanical watches

705. นาฬิกาไขลานอัตโนมัติ
706. Automatically winding mechanical watches

707. นาฬิกาควบคุมเวลา
708. control clocks [master clocks]

709. นาฬิกาควอทซ์
710. Quartz clocks

711. นาฬิกาควอทซ์พกพา
712. Quartz watches

713. นาฬิกาโครโนกราฟ
714. chronographs [watches]

715. นาฬิกาเงิน
716. Silver watches

717. นาฬิกาจับเวลา
718. Stopwatches

719. นาฬิกาชนิดมีเกม
720. Watches containing a game function

721. นาฬิกาชนิดมีเกมอิเล็กทรอนิกส์
722. Watches containing an electronic game function

723. นาฬิกาใช้จับเวลา
724. Stop watches

725. นาฬิกาดำน้ำ
726. Diving watches

727. นาฬิกาดิจิตอล
728. Digital clocks

729. นาฬิกาดิจิตอลที่มีวิทยุ
730. Digital clocks incorporating radios

731. นาฬิกาดิจิตอลพร้อมตัวจับเวลาอัตโนมัติ
732. Digital clocks with automatic timers

733. นาฬิกาเดรสวอทช์
734. dress watches

735. นาฬิกาแดด
736. sundials

737. นาฬิกาตั้งโต๊ะทำงาน
738. Desk clocks

739. นาฬิกาตั้งโต๊ะระบบอิเล็กทรอนิกส์
740. Electronic table clocks

741. นาฬิกาตั้งพื้น
742. Floor clock

743. นาฬิกาตั้งพื้นทรงตัวเรือนยาวขับเคลื่อนด้วยตุ้มน้ำหนัก
744. Longcase clocks

745. นาฬิกาติดรถยนต์
746. Clocks for motor vehicles

747. นาฬิกาทรงตั้งสูง
748. Tall-case clocks

749. นาฬิกาทองคำ
750. Gold watches

751. นาฬิกาทองคำขาว
752. Platinum watches

753. นาฬิกาทำจากทองคำชุบ
754. Watches made of plated gold

755. นาฬิกาทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า
756. Watches made of precious metals or coated therewith

757. นาฬิกาที่ทำจากการเคลือบทองบางๆ โดยการกลิ้ง
758. Watches made of rolled gold

759. นาฬิกาที่ประกอบด้วยปฏิทินจันทรคติ
760. Watches incorporating a lunar calendar

761. นาฬิกาที่มีเขตเวลา
762. Watches incorporating time zones

763. นาฬิกาที่มีเข็มทิศ
764. Watches incorporating a compass

765. นาฬิกาที่มีเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์
766. Watches containing electronic calculating functiom

767. นาฬิกาที่มีเครื่องวัดความสูง
768. Watches incorporating an altimeter

769. นาฬิกาที่มีโครโนกราฟ
770. Watches incorporating a chronograph

771. นาฬิกาที่มีบารอมิเตอร์
772. Watches incorporating a barometer

773. นาฬิกาที่มีปฏิทินจันทรคติ
774. Watches incorporating a lunar calendar

775. นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นการสื่อสารทางโทรคมนาคม
776. Watches incorporating a telecommunication function

777. นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นการสื่อสารไร้สาย
778. Watches with the function of wireless communication

779. นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นเกมอิเล็กทรอนิกส์
780. Watches incorporating electronic game functions

781. นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นหน่วยความจำ
782. Watches incorporating a memory function

783. นาฬิกาที่มีวิทยุ
784. Clocks incorporating radios

785. นาฬิกาที่มีสายโซ่ห้อยคอ
786. Pendant watches

787. นาฬิกาแบบไขลานด้วยมือ
788. Hand-wound mechanical watches

789. นาฬิกาแบบมัลติฟังชั่น
790. Multifunctional watches

791. นาฬิกาแบบมีคลิ๊ปเหน็บกับเสื้อ
792. Fob watches

793. นาฬิกาแบบออโตเมติก
794. Automatic watches

795. นาฬิกาปลุก
796. Alarm clocks

797. นาฬิกาปลุกที่มีวิทยุ
798. Alarm clocks incorporating radios

799. นาฬิกาปลุกแบบมีวิทยุ
800. Radio alarm clocks

801. นาฬิกาปลุกสำหรับการเดินทาง
802. Travel alarm clocks

803. นาฬิกาพก
804. Pocket watches

805. นาฬิกาพกพาระบบอิเล็กทรอนิกส์
806. electronic watches

807. นาฬิกาพร้อมเขตเวลา
808. Clocks with time zones

809. นาฬิกาพลาสติก
810. Plastic watches

811. นาฬิกาฟังก์ชั่นการสื่อสารไร้สาย
812. Watches with wireless communication function

813. นาฬิกาไฟฟ้า
814. electric clocks

815. นาฬิการะบบอิเล็กทรอนิกส์
816. Electronic clocks

817. นาฬิกาลูกตุ้ม
818. Pendulum clocks

819. นาฬิกาวิทยุดิจิตอล
820. Digital radio clocks

821. นาฬิกาสำหรับการเดินทาง
822. Travel clocks

823. นาฬิกาสำหรับใช้ในการกีฬา
824. Watches for sporting use

825. นาฬิกาสำหรับใช้ในกิจกรรมกลางแจ้ง
826. Watches for outdoor use

827. นาฬิกาสำหรับดำน้ำ
828. Watches for scuba diving

829. นาฬิกาสำหรับตั้งโต๊ะ
830. table clocks

831. นาฬิกาสำหรับนางพยาบาล
832. Watches for nurses

833. นาฬิกาสำหรับผู้ชาย
834. Watches for men

835. นาฬิกาสำหรับผู้หญิง
836. Watches for women

837. นาฬิกาสำหรับรถยนต์
838. automobile clocks

839. นาฬิกาใส่เล่นกีฬา
840. Sports watches

841. นาฬิกาหลักในการกำหนดเวลามาตรฐาน
842. master clocks

843. นาฬิกาอะตอม
844. atomic clocks

845. นิลที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือตกแต่งบางส่วน
846. Jet, unwrought or semi-wrought

847. นิลที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปหรือแปรรูปบางส่วน
848. Unwrought or semi-wrought jet

849. บัคเคิลของสายนาฬิกา
850. Buckles for watchstraps

851. บัคเคิลสำหรับแถบสายนาฬิกา
852. Buckles for watch bands

853. บัคเคิลสำหรับสายนาฬิกา
854. Buckles for watch straps

855. ประติมากรรมทำจากโลหะมีค่า
856. Sculptures made from precious metal

857. ประติมากรรมทำด้วยเงิน
858. Sculptures made of silver

859. ประติมากรรมทำด้วยทองคำ
860. Sculptures made of gold

861. ประติมากรรมทำด้วยทองคำขาว
862. Sculptures made of platinum

863. ประติมากรรมทำด้วยโลหะมีค่า
864. Sculptures made of precious metal

865. ประติมากรรมทำด้วยหยก
866. Sculptures made of jade

867. ประติมากรรมหยก
868. Jade sculptures

869. ป้ายกาวทำจากโลหะมีค่าสำหรับติดกระเป๋า
870. Adhesive tags made of precious metal for bags

871. ป้ายชื่อทำจากโลหะมีค่าสำหรับติดหน้าอก
872. Name badges made of precious metal for wear

873. ป้ายชื่อทำด้วยโลหะมีค่าสำหรับติดหน้าอก
874. Name badges of precious metal for wear

875. ป้ายชื่อโลหะมีค่าสำหรับติดหน้าอก
876. Precious metal name badges for wear

877. ป้ายแท็กทำด้วยพลาสติกใช้ห้อยกุญแจ
878. Key tags of plastic

879. ป้ายแท็กพลาสติกของพวงกุญแจ
880. Plastic key chain tags

881. ป้ายแท็กพลาสติกสำหรับกุญแจ
882. Plastic key tags

883. ป้ายแท็กพวงกุญแจ
884. Key chain tags

885. ป้ายแท็กพวงกุญแจทำด้วยพลาสติก
886. Key chain tags of plastic

887. ป้ายเย็บติดเสื้อผ้าทำจากโลหะมีค่า
888. Sew-on tags made of precious metal for clothing

889. ป้ายโลหะมีค่าสำหรับเย็บติดเสื้อผ้าทำเครื่องแต่งกาย
890. sew-on tags of precious metal for clothing

891. ป้ายหลุมศพแบบแนวราบทำด้วยโลหะมีค่า
892. Grave markers of precious metal

893. ปิ่นประดับตกแต่งหมวก
894. Decorative hat pins

895. ปิ่นปักหมวกใช้เป็นเครื่องประดับ
896. jewellery hat pins

897. ปิ่นปักหมวกที่เป็นเครื่องประดับ
898. jewelry hatpins

899. ปิ่นยึดหมวกบอนเน็ตที่ทำด้วยโลหะมีค่า
900. Bonnet pins of precious metal

901. ปิ่นยึดหมวกบอนเน็ตที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
902. Bonnet pins, not of precious metal

903. ปุ่มไขลานนาฬิกา
904. Watch winding buttons

905. ปุ่มตั้งเข็มนาฬิกา
906. watch crown

907. แป้นต่างหูแบบผีเสื้อ
908. Butterfly earring back

909. แป้นหลังต่างหู
910. Earring backs

911. แผ่นจารึกหน้าหลุมฝังศพทำด้วยโลหะมีค่า
912. Tombstones of precious metal

913. แผ่นเซรามิกสำหรับใช้เป็นโทเคนที่มีมูลค่า
914. Ceramic discs for use as tokens of value

915. แผ่นป้ายประจำตัวทำด้วยโลหะมีค่าใช้เป็นเครื่องประดับ
916. Identity plates of precious metal being jewellery

917. แผ่นป้ายประจำตัวทำด้วยโลหะมีค่าที่เป็นเครื่องประดับ
918. Identity plates of precious metal being jewelry

919. ฝาจีบปิดขวดทำด้วยโลหะมีค่า
920. Bottle caps of precious metal

921. ฝาปิดด้านหลังนาฬิกา
922. Case back of watches

923. ฝาปิดผนึกทำจากโลหะมีค่าสำหรับขวดน้ำ
924. Sealing caps of precious metal for bottles

925. พลอยแคลเซโดนี
926. Chalcedony

927. พลอยทัวร์มาลีน
928. Tourmaline gemstones

929. พลอยเทอร์คอยซ์
930. turquoise

931. พลอยเทียม
932. Rhinestones

933. พลอยเทียมสำหรับใช้ทำเครื่องประดับ
934. Rhinestones for making jewelry

935. พลอยโทแพซ
936. topaz

937. พลอยบุษราคัม
938. Yellow sapphire

939. พลอยพาราอิบาทัวร์มาลีน [หินมีค่า]
940. Paraiba tourmaline [precious stones]

941. พลอยเพอริดอท
942. peridot

943. พลอยรูเบลไลต์
944. Rubelite [precious stones]

945. พลอยหลังเต่าสำหรับทำเครื่องประดับ
946. Cabochons for making jewellery

947. พลอยหลังเบี้ยสำหรับทำเครื่องประดับ
948. Cabochons for making jewelry

949. พลอยอเมทิสต์
950. Amethyst [precious stones]

951. พลอยอะความารีน
952. aquamarine

953. พลอยโอลิวีน
954. olivine [gems]

955. พวงกุญแจ (เครื่องประดับเล็กๆหรือสายห้อยประดับ) ทำด้วยโลหะมีค่า
956. Key chains [trinkets or fobs] of precious metal

957. พวงกุญแจทำด้วยพลาสติก
958. Key chains of plastic

959. พวงกุญแจทำด้วยโลหะ
960. Key chains of metal

961. พวงกุญแจทำด้วยโลหะมีค่า
962. Key chains of precious metal

963. พวงกุญแจทำด้วยหนัง
964. Key chains of leather

965. พวงกุญแจทำด้วยหนังเทียม
966. Key chains of imitation leather

967. พวงกุญแจที่มีเครื่องประดับเล็กๆหรือสายห้อยประดับ
968. key chains [split rings with trinket or decorative fob]

969. พวงกุญแจที่มีจี้ห้อยประดับ
970. Key chains and charms therefor

971. พวงกุญแจที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
972. Key chains, not of metal

973. พวงกุญแจแบบยืดและม้วนเก็บได้
974. retractable key chains

975. พวงกุญแจประกอบด้วยห่วงที่ห้อยเครื่องประดับเล็กๆหรือสายห้อยประดับ
976. Key chains [split rings with trinket or decorative fob]

977. พวงกุญแจพลาสติก
978. Plastic key chains

979. พวงกุญแจแฟนซี
980. Fancy key chains

981. พวงกุญแจแฟนซีทำจากโลหะมีค่า
982. Fancy key chains of precious metals

983. พวงกุญแจไม่ได้ทำด้วยโลหะ
984. Non-metal key chains

985. พวงกุญแจโลหะ
986. Metal key chains

987. พวงกุญแจหนัง
988. Leather key chains

989. พวงกุญแจหนังเทียม
990. Imitation leather key chains

991. พวงกุญแจห่วง
992. Key rings

993. พวงกุญแจห่วงทำด้วยพลาสติก
994. Plastic key rings

995. พวงกุญแจห่วงทำด้วยโลหะ
996. Key rings of metal

997. พวงกุญแจห่วงทำด้วยโลหะธรรมดา
998. Key rings of common metal

999. พวงกุญแจห่วงทำด้วยโลหะมีค่า
1000. Key rings of precious metal

1001. พวงกุญแจห่วงทำด้วยหนัง
1002. Leather key rings

1003. พวงกุญแจห่วงทำด้วยหนังเทียม
1004. Key rings of imitation leather

1005. พวงกุญแจห่วงที่ทำด้วยพลาสติก
1006. Key rings of plastic

1007. พวงกุญแจห่วงที่ทำด้วยหนัง
1008. Key rings of leather

1009. พวงกุญแจห่วงที่มีเครื่องประดับเล็กๆหรือสายห้อยประดับ
1010. key rings [split rings with trinket or decorative fob]

1011. พวงกุญแจห่วงที่มีจี้ห้อยประดับ
1012. Key rings and charms therefor

1013. พวงกุญแจห่วงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
1014. Key rings, not of metal

1015. พวงกุญแจห่วงแบบยืดและม้วนเก็บได้
1016. retractable key rings

1017. พวงกุญแจห่วงแฟนซี
1018. Fancy key rings

1019. พวงกุญแจห่วงแฟนซีทำจากโลหะมีค่า
1020. Fancy key rings of precious metals

1021. พวงกุญแจห่วงไม่ได้ทำด้วยโลหะ
1022. Non-metal key rings

1023. พวงกุญแจห่วงโลหะ
1024. Metal key rings

1025. พวงกุญแจห่วงหนังเทียม
1026. Imitation leather key rings

1027. เพชร
1028. diamonds

1029. เพชรที่เจียระไนแล้ว
1030. Cut diamonds

1031. เพชรที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
1032. Diamond, unwrought

1033. เพชรเทียมทำจากแก้วผสมดีบุก
1034. Strass

1035. เพชรพลอย
1036. Gemstone

1037. เพชรพลอยกึ่งมีค่า
1038. Semi-precious gemstones

1039. เพชรพลอยที่มีค่า
1040. Precious gemstones

1041. เพชรพลอยเทียม
1042. Artificial gemstones

1043. เพชรโมซาไนท์ที่เป็นอัญมณีเทียม
1044. Moissanite [artifical gems]

1045. เพชรโมซาไนท์เทียม
1046. Moissanite [artifical gemstones]

1047. เพชรสังเคราะห์
1048. Synthetic diamonds

1049. เพชรหยาบ
1050. Rough diamond

1051. ไพฑูรย์
1052. chrysoberyl

1053. ไพลิน
1054. Sapphires

1055. ฟิกเกอร์ทำด้วยโลหะมีค่า
1056. Figures of precious metal

1057. เฟืองแกว่งสำหรับการทำนาฬิกา
1058. anchors [clock- and watchmaking]

1059. เฟืองนาฬิกา
1060. barrels [clock- and watchmaking]

1061. มรกต
1062. emerald

1063. มาลา [ลูกประคำสวดมนต์]
1064. Mala [prayer beads]

1065. มิสบาฮา [สร้อยประคำสวดมนต์]
1066. misbaha [prayer beads]

1067. โมเดลเครื่องบินที่เป็นของประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
1068. Model aeroplanes [ornaments] made of precious metal

1069. โมเดลจำลองแบบย่อส่วนที่เป็นของประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
1070. Scale models [ornaments] of precious metal

1071. โมเดลจำลองแบบย่อส่วนที่เป็นของประดับตกแต่งที่ทำด้วยโลหะมีค่า
1072. Scale models [ornaments] made of precious metal

1073. โมเดลจำลองรถแบบย่อส่วนที่เป็นของประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
1074. Scale model cars [ornaments] of precious metal

1075. โมเดลฟิกเกอร์ที่เป็นของประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
1076. Model figures [ornaments] made of precious metal

1077. โมเดลยานพาหนะที่เป็นของประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
1078. Model vehicles [ornaments] made of precious metal

1079. โมเดลรถจิ๋วที่เป็นของประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
1080. Miniature car models [ornaments] of precious metal

1081. โมเดลรถที่เป็นของประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
1082. Model cars [ornaments] made of precious metal

1083. โมเดลสัตว์ที่เป็นของประดับตกแต่งทำด้วยโลหะมีค่า
1084. Model animals [ornaments] made of precious metal

1085. ไม้กางเขน [เครื่องประดับ]
1086. Crosses [jewellery]

1087. ไม้กางเขนครูซิฟิกซ์ที่เป็นเครื่องประดับ
1088. crucifixes as jewelry

1089. ไม้กางเขนที่เป็นเครื่องประดับ
1090. Crosses [jewelry]

1091. ไม้กางเขนแบบครูซิฟิกซ์ใช้เป็นเครื่องประดับ
1092. crucifixes as jewellery

1093. ไม้กางเขนแบบครูซิฟิกซ์ทำจากโลหะมีค่าที่ไม่ใช่เครื่องประดับ
1094. crucifixes of precious metal, other than jewelry

1095. ไม้กางเขนแบบครูซิฟิกซ์ทำด้วยโลหะมีค่าที่ไม่ใช่เครื่องประดับ
1096. crucifixes of precious metal, other than jewellery

1097. รูไทล์ที่เป็นเพชรพลอย
1098. Rutile being gemstones

1099. รูไทล์ที่เป็นอัญมณี
1100. Rutile being gems

1101. รูปปั้นขนาดเล็ก(สะแตชชูเอท)ทำจากหรือเคลือบด้วยหินมีค่า
1102. Statuettes made of or coated with precious stones

1103. รูปปั้นขนาดเล็ก(สะแตชชูเอท)ทำด้วยโลหะมีค่า
1104. statuettes of precious metal

1105. รูปปั้นขนาดเล็ก(สะแตชชูเอท)ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าหรือกึ่งมีค่า
1106. Statuettes made of or coated with precious or semi-precious metals

1107. รูปปั้นครึ่งตัวทำด้วยโลหะมีค่า
1108. busts of precious metal

1109. รูปปั้นตั้งโต๊ะทำจากโลหะมีค่า
1110. Desktop statuary made of precious metal

1111. รูปปั้นทางศาสนาทำด้วยโลหะมีค่า
1112. Religious statues of precious metal

1113. รูปปั้นทำจากหรือเคลือบด้วยหินมีค่า
1114. Statues made of or coated with precious stones

1115. รูปปั้นทำด้วยโลหะมีค่า
1116. statues of precious metal

1117. รูปปั้นทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าหรือกึ่งมีค่า
1118. Statues made of or coated with precious or semi-precious metals

1119. รูปหล่อขนาดเล็ก(สะแตชชูเอท)ทำด้วยทองเทียม
1120. Statuettes of imitation gold

1121. รูปหล่อขนาดเล็ก(สะแตชชูเอท)ทำด้วยโลหะกึ่งมีค่า
1122. Statuettes made of semi-precious metals

1123. รูปหล่อขนาดเล็ก(สะแตชชูเอท)ทำด้วยโลหะมีค่าและโลหะผสมมีค่า
1124. Statuettes of precious metal and precious metal alloys

1125. รูปหล่อขนาดเล็ก(สะแตชชูเอท)ทำด้วยโลหะมีค่าสำหรับประดับเค้ก
1126. Statuettes of precious metal for cakes

1127. รูปหล่อทำด้วยโลหะมีค่าและโลหะผสม
1128. Statues of precious metal and their alloys

1129. รูปหล่อทำด้วยโลหะมีค่าและโลหะผสมมีค่า
1130. Statues of precious metal and precious metal alloys

1131. ลวดทำด้วยโลหะมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ
1132. wire of precious metal [jewellery]

1133. ลวดโลหะมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ
1134. wire of precious metal [jewelery]

1135. ล็อกเก็ตใช้เป็นเครื่องประดับ
1136. lockets [jewellery]

1137. ล็อกเก็ตที่เป็นเครื่องประดับ
1138. lockets [jewelry]

1139. ลานนาฬิกา
1140. clockworks

1141. ลูกตุ้มนาฬิกา
1142. pendulums [clock- and watchmaking]

1143. ลูกตุ้มสำหรับนาฬิกา
1144. Pendulums for clocks

1145. ลูกตุ้มสำหรับนาฬิกาพกพา
1146. Pendulums for watches

1147. ลูกประคำใช้ในการทำสมาธิ
1148. Meditation beads

1149. ลูกประคำสวดมนต์
1150. Prayer beads

1151. ลูกปัดใช้ทำเครื่องประดับ
1152. beads for making jewellery

1153. ลูกปัดไม้ใช้เป็นเครื่องประดับ
1154. Wooden bead jewellery

1155. ลูกปัดไม้ที่เป็นเครื่องประดับ
1156. Wooden bead jewelry

1157. ลูกปัดสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องประดับ
1158. Beads for use in the manufacture of jewelry

1159. ลูกปัดสำหรับทำเครื่องประดับ
1160. beads for making jewelry

1161. โล่ที่ระลึกทำด้วยโลหะมีค่า
1162. commemorative shields of precious metal

1163. โลหะเงิน
1164. Silver

1165. โลหะเงินที่ยังไม่ได้ผ่านการตกแต่งหรือบุตี
1166. silver, unwrought or beaten

1167. โลหะเงินที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปหรือบุตี
1168. Unwrought or beaten silver

1169. โลหะเงินปั่นเป็นเส้น
1170. Spun silver [silver wire]

1171. โลหะทองคำขาว
1172. platinum [metal]

1173. โลหะผสมเงิน
1174. Silver alloys

1175. โลหะผสมแพลตตินัม
1176. Platinum alloys

1177. โลหะผสมแพลเลเดียม
1178. Palladium alloys

1179. โลหะผสมมีค่า
1180. Precious metal alloys

1181. โลหะผสมรูทีเนียม
1182. Ruthenium alloys

1183. โลหะผสมโรเดียม
1184. Rhodium alloys

1185. โลหะผสมออสเมียม
1186. Osmium alloys

1187. โลหะมีค่า
1188. Precious metals

1189. โลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการผลิตบางส่วน
1190. Semi-worked precious metals

1191. โลหะมีค่าที่ผ่านการแปรรูปบางส่วน
1192. Semi-wrought precious metals

1193. โลหะมีค่าที่ยังไม่ได้แปรรูปหรือแปรรูปบางส่วน
1194. Precious metals, unwrought or semi-wrought

1195. โลหะมีค่าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป
1196. Unwrought precious metals

1197. โลหะมีค่าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปหรือแปรรูปบางส่วน
1198. Unwrought or semi-wrought precious metals

1199. โลหะมีค่าแพลเลเดียม
1200. palladium

1201. โลหะมีค่ารูทีเนียม
1202. ruthenium

1203. โลหะมีค่าโรเดียม
1204. rhodium

1205. โลหะมีค่าออสเมียม
1206. osmium

1207. วัสดุส่วนปลายของโบโลไทด์ทำจากโลหะมีค่า
1208. Precious metal tips for bolo ties

1209. วัสดุส่วนปลายทำจากโลหะมีค่าของโบโลไทด์
1210. Tips of precious metal for bolo ties

1211. วิทยุนาฬิกา
1212. Clock radios

1213. วิทยุนาฬิกาดิจิตอล
1214. Digital clock radios

1215. สตั๊ดเสื้อเชิ้ตทำด้วยโลหะมีค่า
1216. Shirt studs of precious metal

1217. สปริงนาฬิกา
1218. Clock springs

1219. สปริงนาฬิกาข้อมือ
1220. watch springs

1221. สปริงนาฬิกาแขวน
1222. Springs for wall clocks

1223. สร้อยข้อเท้า
1224. ankle bracelets

1225. สร้อยข้อมือเงิน
1226. Silver bracelets

1227. สร้อยข้อมือชุบเงิน
1228. Silver-plated bracelets

1229. สร้อยข้อมือชุบทองคำ
1230. Gold-plated bracelets

1231. สร้อยข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ
1232. bracelets [jewellery]

1233. สร้อยข้อมือทองคำ
1234. Gold bracelets

1235. สร้อยข้อมือทองสัมฤทธ์
1236. Bronze bracelets

1237. สร้อยข้อมือทำจากคาพิมโดว์ราโด (หญ้าสีทอง)
1238. Bracelets made of capim dourado

1239. สร้อยข้อมือทำจากผ้าปัก
1240. bracelets made of embroidered textile [jewelry]

1241. สร้อยข้อมือทำจากเส้นใยหญ้าสีทอง
1242. Bracelets made of golden grass fibers

1243. สร้อยข้อมือที่ทำจากผ้าปัก
1244. bracelets made of embroidered textile [jewellry]

1245. สร้อยข้อมือที่เป็นเครื่องประดับ
1246. bracelets [jewelry]

1247. สร้อยข้อมือแบบสายโซ่
1248. Slave bracelets

1249. สร้อยข้อมือเพื่อการกุศล
1250. Charity bracelets

1251. สร้อยข้อมือเพื่อมิตรภาพ
1252. Friendship bracelets

1253. สร้อยข้อมือลูกปัด
1254. Bead bracelets

1255. สร้อยข้อมือลูกปัดไม้
1256. Wooden bead bracelets

1257. สร้อยข้อมือสำหรับใช้กับนาฬิกาข้อมือ
1258. Bracelets for wristwatches

1259. สร้อยข้อมือสำหรับนาฬิกา
1260. Bracelets for watches

1261. สร้อยข้อมือสำหรับนาฬิกาข้อมือ
1262. Wristwatch bracelets

1263. สร้อยไข่มุก
1264. Pearl necklaces

1265. สร้อยคล้องข้อเท้าใช้เป็นเครื่องประดับ
1266. Jewellery foot chains

1267. สร้อยคล้องข้อเท้าที่เป็นเครื่องประดับ
1268. Jewelry foot chains

1269. สร้อยคอ [เครื่องประดับ]
1270. necklaces [jewellery]

1271. สร้อยคอเงิน
1272. Silver necklaces

1273. สร้อยคอชุบเงิน
1274. Silver-plated necklaces

1275. สร้อยคอชุบทองคำ
1276. Gold-plated necklaces

1277. สร้อยคอโชคเกอร์
1278. Chokers

1279. สร้อยคอโซ่ [เครื่องประดับ]
1280. Neck chains

1281. สร้อยคอโซ่ที่เป็นเครื่องประดับ
1282. Neck chains [jewellery]

1283. สร้อยคอโซ่ที่เป็นเครื่องประดับ
1284. Neck chains [jewelry]

1285. สร้อยคอทองคำ
1286. Gold necklaces

1287. สร้อยคอทำจากเงินแท้
1288. Sterling silver necklaces

1289. สร้อยคอทำจากดีบุกผสมตะกั่ว
1290. Necklaces made of Pewter

1291. สร้อยคอทำด้วยโลหะมีค่า
1292. necklaces of precious metal

1293. สร้อยคอที่เป็นเครื่องประดับ
1294. necklaces [jewelry]

1295. สร้อยคอลักษณะเป็นแผง
1296. Bib necklaces

1297. สร้อยคอลูกปัดไม้
1298. Wooden bead necklaces

1299. สร้อยประคำใช้ในการสวดมนต์
1300. chaplets

1301. สร้อยประคำใช้สำหรับสวดมนต์
1302. rosaries

1303. สร้อยผูกผม
1304. Hair tie bracelets

1305. สร้อยเพชร
1306. Diamond necklaces

1307. สร้อยสังวาลที่เป็นเครื่องประดับ
1308. Sangwan necklaces [Thai tradtional jewelry ]

1309. สายคล้องกุญแจ
1310. Lanyards for holding keys

1311. สายคล้องลูกกุญแจ
1312. lanyards for keys

1313. สายคล้องเหรียญตราที่ทำด้วยโลหะมีค่า
1314. Lanyards for holding badges of precious metals

1315. สายโซ่คล้องข้อเท้า
1316. Ankle chains

1317. สายโซ่คล้องประดับมือ
1318. Hand chains

1319. สายโซ่เพชรพลอยมีค่า
1320. Jewel chains

1321. สายแถบสำหรับนาฬิกา
1322. Bands for watches

1323. สายนาฬิกา
1324. watch straps

1325. สายนาฬิกาของนาฬิกาข้อมือ
1326. straps for wristwatches

1327. สายนาฬิกาข้อมือ
1328. Watchstraps

1329. สายนาฬิกาทำจากพลาสติก
1330. Plastic watch straps

1331. สายนาฬิกาทำด้วยพลาสติก
1332. Watch straps made of plastic

1333. สายนาฬิกาทำด้วยโลหะ
1334. Watch straps made of metal

1335. สายนาฬิกาทำด้วยหนัง
1336. Watch straps made of leather

1337. สายนาฬิกาที่เป็นโลหะ
1338. Metal watch straps

1339. สายนาฬิกาแบบแถบผ้า
1340. Watch bands of textile

1341. สายนาฬิกาแบบสร้อยข้อมือ
1342. Watch bracelets

1343. สายนาฬิกาพก
1344. watch fobs

1345. สายนาฬิกาหนัง
1346. Leather watch straps

1347. สายรัดข้อมือสำหรับนาฬิกา
1348. Wrist straps for watches

1349. สายรัดสำหรับนาฬิกา
1350. Straps for watches

1351. สายโลหะห้อยประดับกุญแจ
1352. Metal key fobs

1353. สายสำหรับนาฬิกาข้อมือ
1354. Wristwatch straps

1355. สายห้อยประดับกุญแจทำจากหนัง
1356. Leather key fobs

1357. สายห้อยประดับกุญแจที่ทำจากโลหะ
1358. Key fobs made of metal

1359. สายห้อยประดับกุญแจที่ทำจากโลหะธรรมดา
1360. Key fobs made of common metal

1361. สายห้อยประดับกุญแจที่ทำจากหนัง
1362. Key fobs made of leather

1363. สายห้อยประดับกุญแจที่ทำจากหนังเทียม
1364. Key fobs made of imitation leather

1365. สายห้อยประดับกุญแจที่ทำด้วยโลหะมีค่า
1366. Key fobs of precious metals

1367. สายห้อยประดับกุญแจที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
1368. Key fobs, not of metal

1369. เสาของถ้วยรางวัลทำด้วยโลหะมีค่า
1370. Trophy columns of precious metal

1371. เสาถ้วยรางวัลทำจากโลหะมีค่า
1372. Precious metal trophy columns

1373. หน้าปัดของนาฬิกาพกพา
1374. Watch faces

1375. หน้าปัดนาฬิกา
1376. Clock dials

1377. หน้าปัดนาฬิกา [ การผลิตนาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ]
1378. dials [clock- and watchmaking]

1379. หน้าปัดนาฬิกาข้อมือ
1380. watch dials

1381. หน้าปัดสำหรับนาฬิกา
1382. Faces for clocks

1383. หน้าปัดสำหรับนาฬิกาพกพา
1384. Faces for watches

1385. หมุดใช้เจาะร่างกาย
1386. Body-piercing studs

1387. หยกแกะสลักใช้เป็นเครื่องประดับ
1388. Jade carvings [jewellery]

1389. หยกแกะสลักที่เป็นเครื่องประดับ
1390. Jade carvings [jewelery]

1391. หยกคอสโมชอลล์ [หินมีค่า]
1392. Kosmochlor [precious stones]

1393. หยกเจไดต์ที่เป็นหินมีค่า
1394. Jadeite [precious stones]

1395. หยกเนไฟรต์ [หินมีค่า]
1396. Nephrite [precious stones]

1397. ห่วงของพวงกุญแจที่ทำด้วยโลหะมีค่า
1398. split rings of precious metal for keys

1399. ห่วงใช้เจาะร่างกาย
1400. Body-piercing rings

1401. หินกึ่งมีค่า
1402. semi-precious stones

1403. หินใช้ในการทำสมาธิ
1404. Meditation stones

1405. หินซาร์โดนิก (หินมีค่า)
1406. Sardonyx

1407. หินซาร์โดนิกที่ยังไม่ได้แปรรูป
1408. Sardonyx, unwrought

1409. หินซาร์โดนิกที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป
1410. Unwrought sardonyx

1411. หินเทียมสำหรับใช้ทำเครื่องประดับ
1412. Imitation stones for making jewelry

1413. หินเทียมสำหรับทำเครื่องประดับ
1414. Imitation stones for making jewellery

1415. หินมีค่า
1416. precious stones

1417. หินมีค่าที่ยังไม่ได้แปรรูป
1418. Precious stones, unwrought

1419. หินมีค่าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป
1420. Unwrought precious stones

1421. หินมีค่าและกึ่งมีค่า
1422. Semi-precious and precious stones

1423. หินมีค่าสปิเนล
1424. spinel [precious stones]

1425. หินมีค่าสังเคราะห์
1426. Synthetic precious stones

1427. หินมีค่าหยาบ
1428. Rough precious stones

1429. หินโมรา
1430. agates

1431. หินโมราที่เป็นเครื่องประดับ
1432. Agate jewelry

1433. หินหยก
1434. jade

1435. หินอาเกตที่เป็นเครื่องประดับ
1436. Agate jewellery

1437. หินอาเกตที่ยังไม่แปรรูป
1438. Unwrought agate

1439. หุ่นจำลองขนาดเล็กทองคำ
1440. Gold figurines

1441. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำจากโลหะกึ่งมีค่า
1442. Figurines made of semi-precious metals

1443. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำจากหรือเคลือบด้วยหินมีค่า
1444. Figurines made of or coated with precious stones

1445. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำด้วยโลหะมีค่า
1446. figurines of precious metal

1447. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำด้วยโลหะมีค่าและโลหะผสม
1448. Figurines of precious metal and their alloys

1449. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำด้วยโลหะมีค่าและโลหะผสมมีค่า
1450. Figurines of precious metal and precious metal alloys

1451. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำด้วยโลหะมีค่าสำหรับตกแต่งเค้ก
1452. Figurines of precious metal for cakes

1453. หุ่นจำลองขนาดเล็กหล่อจากเงิน
1454. Figurines made from silver

1455. หุ่นจำลองขนาดเล็กหล่อจากทอง
1456. Figurines made from gold

1457. หุ่นจำลองขนาดเล็กหล่อจากทองเทียม
1458. Figurines made of imitation gold

1459. หุ่นจำลองขนาดเล็กหล่อด้วยเงิน
1460. Silver figurines

1461. เหรียญกษาปณ์
1462. coins

1463. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
1464. Commemorative coins

1465. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทำด้วยโลหะมีค่า
1466. Commemorative coins of precious metal

1467. เหรียญกษาปณ์ที่สะสมได้
1468. Collectable coins

1469. เหรียญกษาปณ์สะสม
1470. Collectible coins

1471. เหรียญตราทำด้วยโลหะมีค่า
1472. badges of precious metal

1473. เหรียญทองคำ
1474. Gold coins

1475. เหรียญทองแดง
1476. copper tokens

1477. เหรียญที่ไม่ใช้เป็นเงินตรา
1478. Non-monetary coins

1479. เหรียญเมดดัลทำด้วยโลหะมีค่า
1480. Medals made of precious metals

1481. เหรียญรางวัล
1482. medals

1483. เหรียญรางวัลขนาดใหญ่
1484. Medallions

1485. เหรียญรางวัลขนาดใหญ่ใช้เป็นเครื่องประดับ
1486. Medallions [jewellery]

1487. เหรียญรางวัลขนาดใหญ่ที่เป็นเครื่องประดับ
1488. Medallions [jewelry]

1489. เหรียญรางวัลเคลือบด้วยโลหะมีค่า
1490. Medals coated with precious metals

1491. เหรียญรางวัลทำด้วยโลหะมีค่า
1492. Prize medals of precious metal

1493. เหรียญรางวัลที่ระลึก
1494. commemorative medals

1495. เหรียญโลหะใช้แทนเงินสำหรับเครื่องหยอดเหรียญหรือเครื่องเล่นเกม
1496. Metal tokens for use in vending or game machines

1497. เหรียญโลหะใช้แทนเงินสำหรับระบบขนส่งมวลชน
1498. Metal tokens used for mass transit

1499. เหรียญสัญลักษณ์ติดปกเสื้อสูททำด้วยโลหะมีค่า
1500. Lapel badges of precious metal

1501. แหวน [เครื่องประดับ]
1502. rings [jewelry]

1503. แหวน [เครื่องประดับ] ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
1504. Rings [jewellery], not of precious metal

1505. แหวนไข่มุก
1506. Pearl rings

1507. แหวนคล้องผ้าพันคอที่เป็นเครื่องประดับ
1508. Scarf rings being jewellry

1509. แหวนเคลือบด้วยโลหะมีค่า
1510. Rings coated with precious metals

1511. แหวนเงิน
1512. silver rings

1513. แหวนชุบเงิน
1514. Silver-plated rings

1515. แหวนชุบทองคำ
1516. gold-plated rings

1517. แหวนใช้เป็นเครื่องประดับ
1518. rings [jewellery]

1519. แหวนแต่งงาน
1520. Wedding rings

1521. แหวนแต่งงานแบบเกลี้ยง
1522. Wedding bands

1523. แหวนทองคำ
1524. gold rings

1525. แหวนทองคำขาว
1526. platinum rings

1527. แหวนทองคำประดับพลอย
1528. Gold gemstone rings

1529. แหวนทองคำประดับเพชร
1530. Gold rings with diamonds

1531. แหวนทองคำลงยา
1532. Gold enamelled rings

1533. แหวนทองสัมฤทธ์
1534. Bronze rings

1535. แหวนทับทิม
1536. Ruby rings

1537. แหวนทำจากโลหะมีค่า
1538. rings of precious metal

1539. แหวนที่เป็นเครื่องประดับ
1540. Rings being jewelry

1541. แหวนนาฬิกาแอลอีดี
1542. LED finger ring watches

1543. แหวนนิ้วเท้า
1544. Toe rings

1545. แหวนเพชร
1546. diamond ring

1547. แหวนเพชรรอบวง
1548. Eternity rings

1549. แหวนเพื่อมิตรภาพ
1550. Friendship rings

1551. แหวนสำหรับนิ้ว
1552. Finger rings

1553. แหวนหมั้น
1554. Engagement rings

1555. ออสซิลเลเตอร์สำหรับเครื่องบอกเวลา
1556. Oscillators for timepieces

1557. ออสซิลเลเตอร์สำหรับนาฬิกา
1558. Oscillators for clocks

1559. ออสซิลเลเตอร์สำหรับนาฬิกาพกพา
1560. Oscillators for watches

1561. อัญมณี
1562. Gems

1563. อัญมณีเทียม
1564. Artificial gems

1565. อัลลอยด์ของโลหะมีค่า
1566. Alloys of precious metal

1567. อิมพีเรียลโทแพซ [เพชรพลอย]
1568. Imperial topaz [gemstones]

1569. อิริเดียม
1570. iridium

1571. อิริเดียมผสมโลหะ
1572. Iridium alloys

1573. โอปอล
1574. opal

error: Content is protected !!