รายการสินค้าจำพวกที่ 15

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 15
เครื่องดนตรี


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 15th TradeMark in Thailand

Category 15th (424 items) Musical instruments

1. กระดิ่งมือที่เป็นเครื่องดนตรี
2. Handbells [musical instruments]

3. กระเป๋าที่ดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับใส่กีตาร์
4. Bag specially adapted for holding guitar

5. กระเป๋าที่ดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับใส่เครื่องดนตรี
6. Bags specially adapted for holding musical instruments

7. กระเป๋าใส่ปี่
8. Carrying bags for pipes

9. กระเป๋าใส่ไม้ตีกลอง
10. Carrying bags for drumsticks

11. กรับ
12. Wooden clappers

13. กรับกระดิ่ง
14. Bell clappers

15. กรับคู่
16. Paired clappers

17. กรับเคาะ
18. Tapping clappers

19. กรับญี่ปุ่น
20. Japanese wooden clappers

21. กรับแม็กซิกัน
22. Mexican wooden clappers

23. กลไกของกล่องดนตรี
24. Music box mechanisms

25. กล็อคเคนสปิล (ระนาดฝรั่ง)
26. Glockenspiels

27. กลอง
28. drums [musical instruments]

29. กลองแขก
30. Indian drum

31. กลองคองก้า
32. Conga drums

33. กลองเจมเบ้
34. Djembes

35. กลองชนะ
36. glong chana [Thai drum]

37. กลองชุด
38. Team drum

39. กล่องดนตรี
40. Musical boxes

41. กล่องดนตรีที่ไม่ใช่ของเล่น
42. Musical boxes other than toys

43. กลองดิจิทัล
44. Digital drums

45. กลองแต๊ก
46. Snare drum

47. กลองทอมทอม
48. Tom-toms

49. กลองทิมปานี
50. Timpani

51. กลองที่เป็นเซ็ท
52. drum set

53. กลองไทโกะ [กลองญี่ปุ่น]
54. Taiko [Japanese drums]

55. กลองบองโก
56. Bongo drum

57. กลองเบส
58. Bass drum

59. กลองไฟฟ้า
60. Electric drums

61. กลองมลายู
62. malay drum

63. กลองยาว
64. Glong yao [Thai drum]

65. กลองเล่นเองอัตโนมัติ
66. Robotic drums

67. กลองสองหน้า
68. Double-headed drum

69. กล่องเสียงดนตรี
70. Music boxes

71. กล่องเสียงดนตรีที่ไม่ใช่ของเล่น
72. Music boxes other than toys

73. กลองเหล็ก [เครื่องดนตรี]
74. Steel drums [musical instruments]

75. กลองใหญ่
76. Kettledrums

77. กลองอิเล็กทรอนิกส์
78. Electronic drums

79. กายากึม [พิณเกาหลีสิบสองสาย]
80. Ga-ya-geum [Korean zither with twelve strings]

81. การ์ดเพลงเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโน
82. Perforated music cards for use with pianos

83. การ์ดเพลงเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนฟอร์เต
84. Perforated music cards for use with pianofortes

85. การ์ดเพลงแบบเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโน
86. Punched music cards for use with pianos

87. การ์ดเพลงแบบเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนฟอร์เต
88. Punched music cards for use with pianofortes

89. กิ๋งสำหรับให้จังหวะ
90. Triangles [musical instruments]

91. กีตาร์
92. Guitars

93. กีตาร์เบส
94. Bass guitar

95. กีตาร์เบสไฟฟ้า
96. Electric bass guitars

97. กีตาร์เบสอะคูสติก
98. Acoustic bass guitars

99. กีตาร์โปร่ง
100. acoustic guitar

101. กีตาร์ไฟฟ้า
102. electric guitar

103. กีต้าร์เหล็ก
104. Steel guitars

105. กุยโร [เครื่องเคาะให้จังหวะ]
106. Guiros

107. กูมบาร์ด [พิณปากของชาวยิว]
108. Guimbard

109. แกรนด์เปียโน
110. Grand pianos

111. โกโตะ [เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของญี่ปุ่น]
112. Koto [Japanese stringed musical instruments]

113. โกมังกู [พิณเกาหลีหกสาย]
114. Geo-mun-go [Korean zither with six strings]

115. ขนหางม้าของสายคันชักที่ใช้กับเครื่องดนตรี
116. Horsehair for bows for musical instruments

117. ขนหางม้าสำหรับทำคันชักไวโอลิน
118. Horsehair for use in making violin bows

119. ขลุ่ยจีน
120. Chinese flutes

121. ขลุ่ยเพียงออ
122. Klui Pieng Or [Thai flute]

123. ขลุ่ยไม้ไผ่
124. Bamboo flutes

125. ขลุ่ยหลิบ
126. Klui lip [Thai flute]

127. ขลุ่ยอู้
128. Klui Ooh [Thai flute]

129. ขันวนทำคลื่นเสียง
130. Singing bowls

131. ขันวนทำคลื่นเสียงทำด้วยโลหะ
132. Metal singing bowls

133. ขาตั้งกลอง
134. Stand for drum

135. ขาตั้งกีตาร์
136. guitar stand

137. ขาตั้งของพิณจีน
138. Chinese zither stands

139. ขาตั้งคีย์บอร์ดเครื่องดนตรี
140. Stand for keyboards instruments [musical]

141. ขาตั้งเครื่องดนตรี
142. Musical instrument stands

143. ขาตั้งสามขาสำหรับกลอง
144. Tripod for drum

145. ขาตั้งสามขาสำหรับเครื่องดนตรี
146. Tripods for musical instruments

147. ขาตั้งสำหรับกีตาร์
148. Stand for guitar

149. ขาตั้งสำหรับเครื่องดนตรี
150. Stands for musical instruments

151. ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี
152. Music stands

153. ขิม
154. Dulcimer

155. คลาริเนต
156. Clarinets

157. คลาริโอเนต
158. Clarionets

159. คอนเซอทิน่า
160. Concertinas

161. คอนทราเบส
162. Contrabasses

163. ค้อนปรับแต่งเสียงดนตรี
164. Tuning hammers

165. คันชักของซอเอ้อหู
166. Erhu bows

167. คันชักที่ใช้กับเครื่องดนตรี
168. Bows for musical instruments

169. คัวรีเควกซี่ [เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะตี]
170. Querequexé [percussion instrument]

171. คาซู่ [อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงจากแรงสั่น]
172. Kazoos

173. คาโป
174. Capos

175. คาโป้กีต้าร์
176. Guitar capos

177. คาราคาช่า [เครื่องเคาะจังหวะ]
178. Caracaxá [percussion instrument]

179. คาวเบลที่เป็นเครื่องดนตรี
180. Cowbells being musical instruments

181. คาวะคีนูย์ [เครื่องดนตรี 4 สาย]
182. Cavaquinho [4-string musical instrument]

183. คาสทาเน็ต (กรับสเปน)
184. Castanets

185. คีย์บอร์ดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
186. Electronic musical keyboards

187. คีย์บอร์ดไฟฟ้าที่เป็นเครื่องดนตรี
188. Electric keyboards [musical instruments]

189. คีย์บอร์ดสำหรับเครื่องดนตรี
190. Keyboards for musical instruments

191. คีย์บอร์ดสำหรับเปียโน
192. Piano keyboards

193. คีย์เปียโน
194. Piano keys

195. คุยคา [เครื่องดนตรีประเภทกลองแรงเสียดทาน]
196. Cuíca [friction drum instrument]

197. เครื่องกลไกกล่องดนตรี
198. Music box movements

199. เครื่องกลไกสำหรับกล่องดนตรี
200. Movements for musical boxes

201. เครื่องจังหวะอิเล็กทรอนิกส์
202. Electronic rhythm machines

203. เครื่องดนตรีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
204. Computer controlled musical instruments

205. เครื่องดนตรีที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
206. Electronically operated computer controlled musical apparatus

207. เครื่องดนตรีที่ควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์
208. Musical instruments controlled by computer

209. เครื่องดนตรีที่ควบคุมการทำงานโดยไมโครโปรเซสเซอร์
210. Musical instruments controlled by microprocessor

211. เครื่องดนตรีที่ทำงานด้วยกลไก
212. Mechanical musical instruments

213. เครื่องดนตรีแบบตะวันตก
214. Western style musical instruments

215. เครื่องดนตรีแบบประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่น
216. Traditional Japanese musical instruments

217. เครื่องดนตรีแบบประเพณีดั้งเดิมของไทย
218. Traditional Thai musical instruments

219. เครื่องดนตรีประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่น
220. Japanese traditional musical instruments

221. เครื่องดนตรีประเพณีดั้งเดิมของไทย
222. Thai Traditional musical instruments

223. เครื่องดนตรีประเภทการตีเครื่องสาย
224. Struck stringed instruments

225. เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด
226. Keyboard instruments

227. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้
228. Woodwind musical instruments

229. เครื่องดนตรีประเภทเคาะตีประกอบจังหวะ
230. Percussion musical instruments

231. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ
232. Percussion instruments

233. เครื่องดนตรีประเภทเป่า
234. Wind musical instruments

235. เครื่องดนตรีประเภทพิณ
236. Zithers

237. เครื่องดนตรีประเภทลมทองเหลือง
238. Brass musical instruments

239. เครื่องดนตรีประเภทสาย
240. Stringed musical instruments

241. เครื่องดนตรีไฟฟ้า
242. Electric musical instruments

243. เครื่องดนตรีสังเคราะห์
244. Synthetic music apparatus

245. เครื่องดนตรีสำหรับเด็ก
246. musical instruments for children

247. เครื่องดนตรีให้จังหวะลักษณะคล้ายหมวกมีกระดิ่งประกอบ
248. Hats with bells [musical instruments]

249. เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
250. Electronic musical instruments

251. เครื่องดรัมแมชชีน
252. Drum machines

253. เครื่องตีกลองเบส
254. Bass drum beaters

255. เครื่องทำดนตรีแบ็คกราวด์อิเล็กทรอนิกส์
256. Electronic background music machines

257. เครื่องทำเสียงเมโลดี้อิเล็กทรอนิกส์
258. Electronic melody instruments

259. เครื่องเป่าทองเหลือง
260. Brass instruments

261. เครื่องเพอร์คัชชันอิเล็กทรอนิกส์
262. Electronic percussion instruments

263. เครื่องมือตั้งเสียงเครื่องดนตรี
264. Tuning apparatus for musical instruments

265. เครื่องสร้างเสียงเอฟเฟกต์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องสังเคราะห์เสียงดนตรี
266. Electronic sound effects machines being musical synthesizers

267. เครื่องสังเคราะห์ทำเสียงดนตรี
268. Musical synthesizers

269. เครื่องสังเคราะห์เสียงดนตรี
270. Music synthesizers

271. เครื่องสังเคราะห์เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
272. Electronic musical synthesizers

273. เครื่องสังเคราะห์เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่เล่นเองได้
274. Playable electronic sound synthesizers

275. เครื่องสังเคราะห์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องดนตรี
276. Electronic synthesizers being musical instruments

277. เครื่องสูบลมสำหรับเครื่องดนตรี
278. Bellows for musical instruments

279. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสังเคราะห์เสียงดนตรี [เครื่องดนตรี]
280. Electronic apparatus for synthesising music [musical instrument]

281. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมเครื่องให้จังหวะอิเล็กทรอนิกส์
282. Electronic controlled electronic rhythm boxes

283. เครื่องเอฟเฟกต์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ [เครื่องสังเคราะห์เสียงดนตรี]
284. Electronic sound effects machines [musical synthesizers]

285. เคสคีย์บอร์ดเครื่องดนตรี
286. Musical keyboard cases

287. เคสสำหรับใส่คีย์บอร์ดดนตรี
288. Cases for carrying musical keyboards

289. เคสสำหรับใส่เครื่องดนตรี
290. Cases for musical instruments

291. เคสใส่คีย์บอร์ดเครื่องดนตรี
292. musical keyboard carrying cases

293. เคสใส่เครื่องดนตรี
294. Carrying cases for musical instruments

295. แคน
296. Khene [Thai bamboo mouth organ]

297. แคริลลอน [ระฆังชุดที่เป็นเครื่องดนตรี]
298. Carillons [musical instruments]

299. โคคิว [ซอของชาวตะวันออก]
300. Kokyu [oriental fiddles]

301. โครงสำหรับกลองใหญ่
302. Kettledrum frames

303. ฆ้อง
304. Gongs

305. ฆ้องวง
306. Semicircle gongs

307. ฆ้องวงเล็ก
308. Khong wong lek [small gongs circle, Thai musical instruments]

309. ฆ้องวงใหญ่
310. Khong wong yai [large gongs circle,Thai musical instruments]

311. จอว์ฮาร์ป
312. Jaw harps

313. จะเข้
314. Ja-khe [Thai zither]

315. ฉาบ
316. Cymbals

317. ฉิ่ง
318. Small cymbals

319. ชั้นวางที่ดัดแปลงเพื่อเก็บเครื่องดนตรี
320. Racks adapted to hold musical instruments

321. ชาคุฮาจิ [คลาริเนตญี่ปุ่นทำจากไม้ไผ่]
322. Shakuhachi [Japanese bamboo clarinets]

323. เช็ง [เครื่องดนตรีประเภทเป่าของจีน]
324. Sheng [Chinese musical wind instruments]

325. เชลโล
326. Cellos

327. แชเรงโก้ [เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย]
328. Charangos [stringed musical instruments]

329. โช [ปี่ไม้ไผ่เป่าแนวตั้ง]
330. Shoh [bamboo vertical pipes]

331. ไชม์ [เครื่องดนตรี]
332. Chimes [musical instruments]

333. ไชม์ที่เป็นเครื่องดนตรี
334. Musical chimes being musical instruments

335. ซอ [เครื่องดนตรี]
336. Sor [musical instrument]

337. ซอด้วง
338. Soprano fiddle

339. ซอสามสาย
340. Three stringed fiddle

341. ซอสายเดี่ยว
342. One stringed fiddle

343. ซออู้
344. Alto fiddle

345. ซอเอ้อหู [เครื่องดนตรีซอสองสาย]
346. Erhu [two-stringed bowed musical instrument]

347. ซามิเซ็ง [กีตาร์สามสายของญี่ปุ่น]
348. Shamisen [three-stringed Japanese guitars]

349. ซาวบอร์ด [ส่วนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย]
350. Soundboards [parts of stringed musical instruments]

351. ซิทาร์
352. Sitars

353. ซินธิไซเซอร์ [เครื่องดนตรี]
354. Synthesizers [musical instruments]

355. ซิสตรัม
356. Sistrums

357. ซิสตร้า
358. Sistra

359. ซึง
360. Thai mandolin

361. ซุน [ชลุ่ยโอคารินาของจีน]
362. Xun [Chinese ocarinas]

363. เซอเลสท์
364. Celestes

365. แซกโซโฟน
366. Saxophones

367. แซดเดิ้ลกีตาร์
368. Guitar saddles

369. ไซโลโฟน
370. xylophones

371. ดั้งสำหรับเครื่องดนตรี
372. Bridges for musical instruments

373. ดับเบิลเบส
374. Double basses

375. แดนโซ [ขลุ่ยไม้ไผ่สั้น]
376. Danso [short bamboo flutes]

377. แดมเพอร์สำหรับเครื่องดนตรี
378. Dampers for musical instruments

379. ตะโพน
380. Tapone [Thai drum]

381. ตัวควบคุมความเข้มเสียงสำหรับเปียโน
382. Intensity regulators for mechanical pianos

383. ตัวปรับแต่งเสียงของเครื่องดนตรี
384. Tuners for musical instruments

385. ตัวปรับแต่งเสียงครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
386. Tuners for electronic musical instruments

387. ตัวปรับเสียงเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
388. Electronic musical instrument tuners

389. ตัวป้องกันสำหรับเมมเบรนขลุ่ยจีน
390. Protectors for Chinese flute membranes

391. ตัววางเหล็กขาตั้งของเชลโล
392. End pins for cellos

393. ตัววางเหล็กขาตั้งของดับเบิลเบส
394. End pins for double basses

395. ตัววางเหล็กขาตั้งเชลโล
396. Cello endpin stoppers

397. แตรโชฟาร์
398. Shofars

399. แตรใช้เป็นเครื่องดนตรี
400. Horns [musical instruments]

401. แตรเดี่ยว
402. Bugle

403. แตรทองเหลืองใช้เป็นเครื่องดนตรี
404. Cornets [musical instruments]

405. แตรทองเหลืองยูโฟเนียม
406. Euphoniums

407. แตรเฟรนช์ฮอร์น
408. French horns

409. แตรยาว
410. Clarions

411. แตรลาโบรโฟน
412. Labrophones

413. แตรใหญ่
414. Tuba

415. ทรอมโบน
416. Trombones

417. ทรัมเป็ดบุชชินส์
418. Buccins [trumpets]

419. ทรัมเป็ต
420. Trumpets

421. ท่อลมสำหรับออร์แกน
422. Wind pipes for organs

423. ที่แขวนกีตาร์
424. Hanger for guitar

425. ที่แขวนเครื่องดนตรี
426. Hanger for musical instruments

427. ที่ครอบคีย์บอร์ดเปียโน
428. Piano keyboard covers

429. ที่ครอบคีย์บอร์ดเปียโนแบบใช้แล้วทิ้ง
430. Disposable piano keyboard covers

431. ที่คลุมเปียโนแบบพอดีรูปทรง
432. Piano covers, shaped

433. ที่ปิดเปิดรูเสียงของขลุ่ย
434. Plugs for converting open hole flutes to closed hole flutes

435. ที่เป่าด้วยปากใช้กับเครื่องดนตรี
436. Mouthpieces for musical instruments

437. ที่เป่าด้วยปากทำด้วยอีโบไนต์ใช้กับเครื่องดนตรี
438. Ebonite mouth pieces for musical instruments

439. ที่พักคางสำหรับไวโอลิน
440. Chin rests for violins

441. ที่รองคางไวโอลิน
442. Violin chin rests

443. ที่ใส่ไม้ตีกลอง
444. Drumstick holders

445. ทูบา
446. Tubas

447. เทปบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโน
448. Perforated music tapes for use with pianos

449. เทปบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนฟอร์เต
450. Perforated music tapes for use with pianofortes

451. เทปบันทึกโน้ตดนตรีแบบเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโน
452. Punched music tapes for use with pianos

453. เทปบันทึกโน้ตดนตรีแบบเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนฟอร์เต
454. Punched music tapes for use with pianofortes

455. เทปพันที่จับไม้ตีกลอง
456. Drumstick grip tapes

457. เทปพันที่จับสำหรับไม้ตีกลอง
458. Grip tapes for drumsticks

459. แท่นวางแผ่นโน้ตดนตรี
460. Sheet music stands

461. แท็บสำหรับลิ้นเครื่องดนตรี
462. Tabs for reed instruments

463. แทมโบรีน
464. Tambourines

465. โทโนมิเตอร์ [ส้อมเสียง]
466. Tonometers [tuning forks]

467. นกหวีด [เครื่องดนตรี]
468. Whistles [musical instruments]

469. นกหวีดดีบุก [เครื่องดนตรี]
470. Tin whistles [musical instruments]

471. นกหวีดเพนนี [เครื่องดนตรี]
472. Penny whistles [musical instruments]

473. นอตของคันชักที่ใช้กับเครื่องดนตรี
474. Bow nuts for musical instruments

475. บาชิ [ปิ๊กญี่ปุ่น]
476. Bachi [Japanese plectrums]

477. บาร์เรลออร์แกน
478. Barrel organs

479. บาลาไลกา
480. Balalaikas [stringed musical instruments]

481. บีวะ [พิณญี่ปุ่น]
482. Biwa [Japanese lutes]

483. บุชชินส์
484. Buccins

485. เบลเปียโน
486. Bell-pianos

487. เบสคลาริเนต (ปี่ลิ้นเดียว)
488. Bass clarinet

489. เบสที่เป็นเครื่องดนตรี
490. Basses [musical instruments]

491. เบสไฟฟ้า
492. Electric basses

493. แบนโจ
494. Banjos

495. แบนโดเนียน
496. Bandonions

497. ปลาไม้ [เครื่องเคาะตีทำด้วยไม้]
498. Wooden fish [wooden percussion instrument]

499. ปิ๊กนิ้วมือ
500. Finger plectrums

501. ปิ๊คกีตาร์
502. Guitar picks

503. ปิคโคโล
504. Piccolos

505. ปิ๊คสำหรับใช้กับเครื่องดนตรี
506. Picks for musical instruments

507. ปิ๊คสำหรับใช้กับเครื่องดนตรีประเภทสาย
508. Picks for stringed instruments

509. ปี่คอนทราบาสซูน
510. Contrabassoon reeds

511. ปี่ชวา
512. Javanese oboe

513. ปี่ดับเบิลบาสซูน
514. Double bassoon

515. ปี่นอก
516. Sopranino oboe

517. ปี่ใน
518. Soprano oboe

519. ปี่บาสซูน
520. Bassoons

521. ปี่มอญ
522. Alto oboe

523. ปี่ไม้ไผ่แนวตั้ง [เครื่องดนตรี]
524. Bamboo vertical pipes [musical instruments]

525. ปี่ลิ้นคู่
526. Double reeds

527. ปี่สก็อต
528. Bagpipes

529. ปี่อิงลิชฮอร์น
530. English horns

531. ปีโอโบ
532. Oboes

533. เปิงมาง
534. Poeng mang [Thai set of tuned drums]

535. เปียโน
536. Pianos

537. เปียโนดิจิทัล
538. Digital pianos

539. เปียโนที่ทำงานด้วยกลไก
540. Mechanical pianos

541. เปียโนที่บรรเลงเพลงเองได้
542. Player pianos

543. เปียโนฟอร์เต
544. Pianofortes

545. เปียโนไฟฟ้า
546. Electric pianos

547. เปียโนไฟฟ้าเล่นเองอัตโนมัติ
548. Autoplaying electronic pianos

549. เปียโนอิเล็กทรอนิกส์
550. Electronic pianos

551. แป้นกดสำหรับเครื่องดนตรี
552. Keys for musical instruments

553. แป้นเหยียบของกลอง
554. Drum pedals

555. แป้นเหยียบของกีตาร์
556. Guitar pedals

557. แป้นเหยียบของกีตาร์เหล็ก
558. Pedal steel guitars

559. แป้นเหยียบด้วยเท้าสำหรับเครื่องดนตรี
560. Foot pedals for use with musical instruments

561. แป้นเหยียบสำหรับเครื่องดนตรี
562. Pedals for musical instruments

563. แป้นเหยียบสำหรับเครื่องดนตรี ที่ไม่ใช่เครื่องเอฟเฟ็กต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
564. Pedals for musical instruments, other than electric and electronic effects units

565. โปงลาง
566. Ponglang [Thai northeastern xylophone]

567. ผีผา [กีตาร์จีน]
568. Pipa [Chinese guitars]

569. แผ่นกลองอิเล็กทรอนิกส์
570. Electronic drum pads

571. แผ่นซ้อมกลอง
572. Drum practice pads

573. แผ่นป้องกันเสียงกลอง
574. Drum noise guard pads

575. แผ่นป้องกันเสียงฉาบ
576. Cymbal noise guard pads

577. แผ่นม้วนบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับแคริลลอนอิเล็กทรอนิกส์
578. Perforated music rolls for use in electronic carillons

579. แผ่นม้วนบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนที่ทำงานด้วยกลไก
580. Perforated music rolls for use in mechanical pianos

581. แผ่นม้วนบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนที่บรรเลงเพลงเองได้
582. Perforated music rolls for use in player pianos

583. แผ่นม้วนบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับออร์แกนที่ทำงานด้วยกลไก
584. Perforated music rolls for use in mechanical organs

585. แผ่นม้วนบันทึกโน้ตดนตรีชนิดเจาะรู
586. Perforated music rolls

587. แผ่นม้วนบันทึกโน้ตดนตรีใช้กับเปียโน
588. Music rolls [piano]

589. แผ่นหนังสำหรับใช้ทำหน้ากลอง
590. Skins for drums

591. แผ่นหนังหน้ากลอง
592. Drumheads

593. ฝาครอบปากเป่าสำหรับเครื่องดนตรี
594. Mouthpiece caps for musical instruments

595. พิณโคมุส
596. Khomus

597. พิณจีน
598. Chinese zithers

599. พิณไม้
600. Wooden harp

601. พิณฮาร์ป
602. Harps

603. เพลคตร้า [แผ่นไม้สำหรับใช้ดีดสายเครื่องดนตรี]
604. Plectra

605. เพลคทรัม [แผ่นไม้สำหรับใช้ดีดสายเครื่องดนตรี]
606. Plectrums

607. เพลคทรัมใช้กับนิ้วหัวแม่มือ
608. Thumb plectrums

609. เพลคทรัมสำหรับใช้กับเครื่องดนตรี
610. Plectrums for musical instruments

611. เพลคทรัมสำหรับใช้กับเครื่องดนตรีประเภทสาย
612. Plectrums for stringed instruments

613. แพนไพพฺ์ [ขลุ่ยแถว]
614. Panpipes

615. แพนฟลู๊ต [ขลุ่ยแถว]
616. Pan flutes

617. ฟลูต
618. Flutes

619. ฟิงเกอร์บอร์ดสำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
620. Fingerboards for stringed musical instruments

621. ม้วนกระดาษบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโน
622. Perforated music paper rolls for use with pianos

623. ม้วนกระดาษบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนฟอร์เต
624. Perforated music paper rolls for use with pianofortes

625. ม้วนกระดาษบันทึกโน้ตดนตรีแบบเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโน
626. Punched music paper rolls for use with pianos

627. ม้วนกระดาษบันทึกโน้ตดนตรีแบบเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนฟอร์เต
628. Punched music paper rolls for use with pianofortes

629. ม้วนเทปกระดาษบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโน
630. Perforated music paper tape rolls for use with pianos

631. ม้วนเทปกระดาษบันทึกโน้ตดนตรีเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนฟอร์เต
632. Perforated music paper tape rolls for use with pianofortes

633. ม้วนเทปกระดาษบันทึกโน้ตดนตรีแบบเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโน
634. Punched music paper tape rolls for use with pianos

635. ม้วนเทปกระดาษบันทึกโน้ตดนตรีแบบเจาะรูสำหรับใช้กับเปียโนฟอร์เต
636. Punched music paper tape rolls for use with pianofortes

637. มาราคัส [ลูกแซคคู่ใช้ให้จังหวะดนตรี]
638. Maracas

639. มาริมบาส
640. Marimbas

641. มิวท์ฝึกซ้อมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องดนตรี
642. Electronic practice mutes for musical instruments

643. มิวท์สำหรับเครื่องตนตรี
644. Mutes for musical instruments

645. มู่หยู [บล็อกไม้กลวงที่เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะตี]
646. Muyu [a hollow wooden block as a percussion instrument]

647. เมมเบรนของขลุ่ยจีน
648. Chinese flute membranes

649. เมโลดิกา
650. Melodicas

651. เมาท์ออร์แกน
652. Mouth organ

653. เม้าท์ฮาร์ป
654. Mouth harps

655. แมนโดลา
656. Mandolas

657. แมนโดลิน
658. Mandolins

659. โมคุเกียว [เครื่องเคาะทำด้วยไม้]
660. Mokugyo [wooden percussion instrument]

661. ไม้กลองหัวแปรง
662. Drum brushes

663. ไม้ของคันชักที่ใช้กับเครื่องดนตรี
664. Sticks for bows for musical instruments

665. ไม้เคาะจังหวะ
666. Rhythm stick

667. ไม้ตี [มัลเล็ต] สำหรับเครื่องดนตรีเพอร์คัชชัน
668. Mallets for percussion instruments

669. ไม้ตีกลอง
670. Drumsticks

671. ไม้ตีกลองเบส
672. Bass drumsticks

673. ไม้ตีเครื่องดนตรีหัวสักหลาด
674. Felt mallets for musical instruments

675. ไม้ตีจังหวะสำหรับคาวเบล
676. Cowbell stick

677. ไม้ตีใช้กับเครื่องดนตรี
678. mallets for musical instruments

679. ไม้บาตองสำหรับวาทยากร
680. Conductors’ batons

681. ยางสนใช้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
682. Colophony for stringed musical instruments

683. ยิวส์ฮาร์ป
684. Jews’ harps [musical instruments]

685. โยโกบุเอะ [ขลุ่ยณี่ปุ่น]
686. Yokobue [Japanese flutes]

687. ระฆังชุดไฟฟ้า
688. Electric carillons

689. ระฆังที่เป็นเครื่องดนตรี
690. Bells being musical instruments

691. ระฆังไม้ [เครื่องเคาะตีทำด้วยไม้]
692. Wooden bell [wooden percussion instrument]

693. ระฆังราวที่เป็นเครื่องดนตรี
694. Tubular bells

695. ระฆังโลหะ [เครื่องดนตรี]
696. Metal bells [musical instruments]

697. ระฆังอะโกโก
698. Agogô

699. ระฆังอะโกโก [เครื่องดนตรีประเภทไอดิโอโฟน]
700. Agogô [idiophone musical instrument]

701. ระนาด
702. Xylophone

703. ระนาด [เครื่องดนตรีไทย]
704. Ranad [Thai musical instrument]

705. ระนาดทุ้ม
706. Alto bamboo xylophone

707. ระนาดเหล็ก
708. Iron xylophones

709. ระนาดเอก
710. Alto xylophone

711. รำมะนา
712. Rammana [Thai drum]

713. ริโคเรโค [เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะตี]
714. Reco-reco [percussion instrument]

715. รีคอร์เดอร์ [เครื่องดนตรี]
716. Recorders [musical instruments]

717. แรทเทิล [เครื่องดนตรีประเภทเขย่าให้จังหวะ]
718. Rattles [musical instruments]

719. โรซิ่นใช้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
720. Rosin for stringed musical instruments

721. ลาโบรโซน [เครื่องเป่าทองเหลือง]
722. Labrosones

723. ลิ้น [ส่วนที่ใช้ปากเป่า]
724. Reeds [mouthpieces]

725. ลิ้นของเครื่องดนตรีที่ใช้ปากเป่า
726. Reeds for use in woodwind mouthpieces

727. ลิ้นของที่เป่าด้วยปากใช้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้
728. Reeds for the mouthpieces of woodwind instruments

729. ลิ้นเชห์ไน
730. Shehnai reeds

731. ลิ้นใช้กับเครื่องดนตรี
732. Tongues [reeds]

733. ลิ้นซาร์รูโซโฟน
734. Sarrusophone reeds

735. ลิ้นแซกโซโฟน
736. Saxophone reeds

737. ลิ้นทำจากไม้
738. Cane reeds

739. ลิ้นทำจากวัสดุสังเคราะห์
740. Reeds made of synthetic materials

741. ลิ้นที่เป็นอุปกรณ์ของเครื่องดนตรี
742. Reeds

743. ลิ้นปี่สก็อต
744. Bagpipe reeds

745. ลิ้นเปิดปิดของเครื่องดนตรีใช้เป่า
746. Valves for musical instruments

747. ลิ้นสำหรับออร์แกน
748. Reeds for organs

749. ลูกบิดปรับแต่งเสียงกีตาร์
750. Guitar tuning cranks

751. ลูท [เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย]
752. Lutes [musical instruments]

753. ไลร์ [พิณตั้ง]
754. Lyres

755. วิโอลา
756. Violas

757. ไวบราโฟน
758. Vibraphone

759. ไวโอลิน
760. Violins

761. สตริงเบส
762. String basses

763. สลุง [ขลุ่ย]
764. Saluang [musical instrument]

765. ส้อมใช้ตั้งเสียงเครื่องดนตรี
766. Tuning forks

767. สั่วน่า [ทรัมเป็ดจีน]
768. Suona [Chinese trumpets]

769. สายกีตาร์
770. guitar strings

771. สายของซอเอ้อหู
772. Erhu strings

773. สายคล้องเครื่องดนตรี
774. Musical instrument straps

775. สายคล้องเครื่องดนตรีสำหรับคลาริเน็ต
776. Musical instrument straps for clarinets

777. สายคล้องใช้สำหรับเครื่องดนตรี
778. Straps for musical instruments

779. สายคล้องสะพายเครื่องดนตรีสำหรับกีตาร์
780. Musical instrument straps for guitars

781. สายดนตรีสำหรับเครื่องดนตรีแบบตะวันตก
782. Strings for Western-style musical instruments

783. สายดนตรีสำหรับเครื่องสายสไตล์ญี่ปุ่น
784. Strings for Japanese style stringed instruments

785. สายเปียโน
786. Piano strings

787. สายพิณฮาร์ป
788. Harp strings

789. สายรัดเครื่องดนตรี
790. Musical instrument harnesses

791. สายรัดเครื่องดนตรีสำหรับแซกโซโฟน
792. Musical instrument harnesses for saxophones

793. สายรัดเครื่องดนตรีสำหรับหีบเพลงชัก
794. Musical instrument harnesses for accordions

795. สายโลหะใช้ขึงกลองแต๊ก
796. Snare wires for use with snare drums

797. สายสะพายกีตาร์
798. guitar straps

799. สายสะพายไหล่กีต้าร์
800. Guitar shoulder straps

801. สายสะพายไหล่สำหรับกีต้าร์
802. Shoulder straps for guitars

803. สายสะพายไหล่สำหรับหีบเพลงชัก
804. Shoulder straps for accordions

805. สายหนังสำหรับเครื่องดนตรี
806. Leather straps for musical instruments

807. สายเอ็นสำหรับเครื่องดนตรี
808. Catgut for musical instruments

809. สึซึมิ [กลองมือญี่ปุ่น]
810. Tsuzumi [Japanese hand drums]

811. สึเมะ [ปิ๊คญี่ปุ่น]
812. Tsume [Japanese picks]

813. เสี่ยว [ขลุ่ยไม้ไผ่เป่าแนวตั้งของจีน]
814. Xiao [Chinese vertical bamboo flutes]

815. หมุดตรึงสำหรับเครื่องดนตรี
816. Pegs for musical instruments

817. หลอดเทียบเสียงดนตรี
818. Music pitch pipes

819. หีบเพลงชัก
820. Accordions

821. ออร์แกน
822. Organs

823. ออร์แกนอิเล็กทรอนิกส์
824. Electronic organs

825. อังกะลุง
826. Ankalung

827. อาร์มเรสกีตาร์
828. Guitar armrests

829. อุปกรณ์หมุนแผ่นโน้ตเพลง
830. Turning apparatus for sheet music

831. อูคูเลเล่
832. Ukuleles

833. อูเคเลเล่
834. Ukeleles

835. โอคารินา
836. Ocarinas

837. โอซาร์ก ฮาร์ป
838. Ozark harps

839. ฮาร์ปซิคอร์ด
840. Harpsichords

841. ฮาร์โมนิก้า
842. Harmonicas

843. ฮาร์โมเนียม
844. Harmoniums

845. ฮิจิริกิ [ขลุ่ยแนวตั้งของญี่ปุ่น]
846. Hichiriki [Japanese vertical flutes]

847. ฮูคิน [ไวโอลินจีน]
848. Huqin [Chinese violins]

error: Content is protected !!