รายการสินค้าจำพวกที่ 17

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 17
ยาง ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส ไมคาและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น พลาสติกขึ้นรูปใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและใช้เป็นฉนวน ท่ออ่อนที่ไม่ใช่โลหะ


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 17th TradeMark in Thailand

Category 17th (298 items) – Tires, resins, asbestos, mica, and products made of these materials which are excluded from other categories. Injection molded plastic used in manufacturing. Materials used for packing, filling, and insulation, non-metallic soft tube.

1. กระจกอะครีลิคที่ผ่านการแปรรูปบางส่วน
2. acrylic glass, semi-processed

3. กระจกอินทรีย์ที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
4. organic glass, semi-processed

5. กระดาษแข็งแอสเบสทอส
6. asbestos millboards

7. กระดาษใช้เป็นฉนวน
8. insulating paper

9. กระดาษใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า
10. paper for electrical capacitors

11. กระดาษแอสเบสทอส
12. asbestos paper

13. กราไฟท์สำหรับปิดผนึกประเก็น
14. Graphite packing for gaskets

15. กราไฟท์สำหรับปิดผนึกปั๊ม
16. Graphite packing for pumps

17. กราไฟท์สำหรับปิดผนึกวาล์ว
18. Graphite packing for valves

19. กันชนยางใช้ดูดซับแรงกระแทก
20. shock-absorbing buffers of rubber

21. กาวยาแนว
22. Adhesive sealants

23. กาวยาแนวกันน้ำ
24. Waterproof sealants

25. กาวยาแนวกันฝุ่น
26. Dust proofing sealants

27. กาวยาแนวกันฝุ่นสำหรับพื้นคอนกรีต
28. Dust proofing sealants for concrete floors

29. กาวยาแนวข้อต่อท่อ
30. Pipe joint sealants

31. กาวยาแนวซิลิโคน
32. Silicone sealants

33. กาวยาแนวทำด้วยยางแมสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรม
34. Mastic sealants for use in industry

35. กาวยาแนวที่ใช้ในงานมุงหลังคา
36. Adhesive sealants for use in roofing

37. กาวยาแนวโพลียูรีเทน
38. Polyurethane sealants

39. กาวยาแนวโฟมโพลียูรีเทน
40. polyurethane foam sealants

41. กาวยาแนวรอยต่อ
42. Joint sealants

43. กาวยาแนวรอยต่อสำหรับใช้ในการก่อสร้าง
44. Joint sealants for building purposes

45. กาวยาแนวสำหรับใช้งานทั่วไป
46. Adhesive sealants for general use

47. ข้อต่อกระบอกสูบ
48. Cylinder jointings

49. ข้อต่อเกลียวของท่ออ่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
50. Flexible hose couplings, not of metal

51. ข้อต่อเกลียวของสายยางที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
52. Hose couplings, not of metal

53. ข้อต่อเกลียวท่อน้ำทำด้วยยาง
54. Pipe couplings of rubber

55. ข้อต่อเกลียวที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับท่อน้ำ
56. Non-metal couplings for pipes

57. ข้อต่อท่อทำจากไฟเบอร์กลาส
58. pipe joints of fiberglass

59. ข้อต่อท่อทำด้วยยาง
60. pipe joints of rubber

61. ข้อต่อท่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
62. pipe joints, not of metal

63. ข้อต่อท่อน้ำไม่ได้ทำด้วยโลหะ
64. junctions, not of metal, for pipes

65. ข้อต่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับท่อลมอัดอากาศ
66. fittings, not of metal, for compressed air lines

67. แคลมป์ยึดท่อน้ำทำด้วยยาง
68. pipe clamps of rubber

69. จุกทำจากยาง
70. stops of rubber

71. จุกยาง
72. rubber stoppers

73. จุกยางปิดขวด
74. Rubber bottle stoppers

75. จุกยางปิดขวดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
76. Rubber stopper for bottles for use in an industry

77. จุกยางปิดสะดืออ่างล้างหน้า
78. Rubber stoppers for sinks

79. จุกยางปิดสะดืออ่างอาบน้ำ
80. Rubber stoppers for baths

81. ฉนวนกันความร้อน
82. insulators

83. ฉนวนกันเสียง
84. acoustic insulators

85. ฉนวนของสายเคเบิล
86. insulators for cables

87. ฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้า
88. Insulators for electric cables

89. ฉนวนของสายเมนไฟฟ้า
90. insulators for electric mains

91. ฉนวนไฟฟ้าทำจากเซรามิก
92. Electrical ceramic insulators

93. ฉนวนไฟฟ้าทำด้วยแร่ไมก้า
94. Mica electrical insulators

95. ฉนวนใยแร่
96. mineral wool [insulator]

97. ฉนวนสำหรับหุ้มรางรถไฟ
98. insulators for railway tracks

99. ฉนวนหุ้มเครื่องทำน้ำร้อน
100. Insulating sleeves for water heaters

101. ฉนวนหุ้มท่อน้ำในอุตสาหกรรม
102. Insulation jackets for industrial pipes

103. ฉนวนหุ้มสายไฟ
104. Insulating sleeves for power lines

105. ฉากกั้นนิรภัยทำจากแร่ใยหินแอสเบสทอส
106. safety curtains of asbestos

107. ฉากกั้นนิรภัยทำด้วยแร่ใยหินแอสเบสทอส
108. asbestos safety curtains

109. เชือกยาง
110. cords of rubber

111. เชือกแอสเบสทอส
112. Asbestos ropes

113. ซีลกันน้ำมัน
114. oil seals

115. ซีลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับโช้คอัพ
116. Seals, not of metal, for shock absorbers

117. ซีลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับท่อแก๊ส
118. Seals, not of metal, for gas pipes

119. ซีลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับท่อร้อยสาย
120. Seals, not of metal, for conduits

121. ซีลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับระบบกันสะเทือนแบบนิวเมติกส์
122. Seals, not of metal, for pneumatic suspensions

123. ซีลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับลูกสูบ
124. Seals, not of metal, for pistons

125. ซีลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับสายเคเบิล
126. Seals, not of metal, for cables

127. ซีลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับหม้ออัดแรงดัน
128. Seals, not of metal, for pressure cookers

129. ซีลยางสำหรับขวดโหล
130. rubber seals for jars

131. ซีลสำหรับเชื่อมต่อท่อ
132. Seals for pipe connections

133. ซีลโหละสำหรับท่อน้ำ
134. seals of metal for pipes

135. เซลลูโลสอะซิเตทที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
136. cellulose acetate, semi-processed

137. ตัวกันชนประตูทำด้วยยาง
138. door stops of rubber

139. ตัวกันชนหน้าต่างทำด้วยยาง
140. window stops of rubber

141. ตัวค้ำท่อที่เป็นฉนวนทำด้วยโลหะ
142. insulated pipe supports of metal

143. ถุงหรือซองทำด้วยยางสำหรับแพคเกจจิ้ง
144. bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging

145. แถบใช้เป็นฉนวน
146. insulating bands

147. แถบโฟมใช้เป็นฉนวน
148. Foam strips use as insulation

149. แถบยางใช้ป้องกันขอบของเฟอร์นิเจอร์
150. Strips of rubber for protecting the edges of furniture

151. ท่อทำด้วยยาง
152. Hoses made of rubber

153. ท่อยางเชื่อมต่อหม้อน้ำยานพาหนะ
154. connecting hose for vehicle radiators

155. ท่อยางสำหรับเครื่องปรับอากาศ
156. Rubber hoses for air conditioners

157. ท่ออ่อนทำด้วยพลาสติกใช้ในการเกษตร
158. Plastic hoses for agricultural use

159. ท่ออ่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
160. flexible hoses, not of metal

161. ท่ออ่อนพลาสติกสำหรับเครื่องปรับอากาศ
162. Plastic hoses for air conditioners

163. เทปใช้เป็นฉนวน
164. insulating tapes

165. เทปใช้พันท่อเพื่อปิดรอยรั่ว
166. duct tapes

167. เทปติดรอยต่อกำแพง
168. Drywall joint tape

169. เทปพันเกลียว
170. Thread seal tape

171. เทปพันเกลียวท่อ
172. pipe joint tape

173. เทอร์โมเซตติงที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
174. Thermosetting resins, semi-processed

175. น้ำมันใช้เป็นฉนวน
176. insulating oils

177. น้ำมันใช้เป็นฉนวนสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
178. insulating oil for transformers

179. น้ำมันวานิชใช้เป็นฉนวน
180. insulating varnish

181. น้ำยางพารา
182. caoutchouc

183. ปลอกสวมท่อชนิดไม่ได้ทำด้วยโลหะ
184. pipe muffs, not of metal

185. ปลอกสวมท่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
186. pipe jackets, not of metal

187. ปลอกหุ้มทำด้วยยางใช้ปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องจักร
188. rubber sleeves for protecting parts of machines

189. ปลอกหุ้มทำด้วยยางสำหรับปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องจักร
190. sleeves of rubber for protecting parts of machines

191. ปะเก็น
192. gaskets

193. ปะเก็นกันรั่วซึมทำด้วยโลหะ
194. Sealing gaskets of metal

195. ปะเก็นข้อต่อ
196. joint packings

197. ปะเก็นข้อต่อท่อน้ำ
198. joint packings for pipes

199. ปะเก็นท่อน้ำ
200. pipe gaskets

201. ปะเก็นสำหรับป้องกันสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
202. Electromagnetic interference shielding gaskets

203. ป้ายยางสำหรับเย็บติดเสื้อผ้า
204. sew-on tags of rubber for clothing

205. ปุยฝ้ายสำหรับแพคกิ้ง
206. cotton wool for packing [caulking]

207. ปูนปลาสเตอร์ใช้เป็นฉนวน
208. insulating plaster

209. ผงแร่แอสเบสทอส
210. Asbestos powder

211. ผ้าคลัตช์
212. Clutch linings

213. ผ้าใช้เป็นฉนวน
214. insulating fabrics

215. ผ้าใช้เป็นฉนวนหุ้มเครื่องทำน้ำร้อน
216. Insulating blankets for hot water heaters

217. ผ้าทำจากแอสเบสทอส
218. asbestos fabrics

219. ผ้าใยแก้วใช้เป็นฉนวน
220. fiberglass fabrics for insulation

221. ผ้าใยแก้วสำหรับใช้เป็นฉนวน
222. fibreglass fabrics for insulation

223. ผ้าสักหลาดใช้เป็นฉนวน
224. insulating felt

225. ผ้าสักหลาดใยหิน
226. asbestos felt

227. ผ้าแอสเบสทอส
228. asbestos cloth

229. แผงทุ่นลอยน้ำป้องกันมลพิษ
230. floating anti-pollution barriers

231. แผ่นกราไฟต์ใช้เป็นฉนวน
232. Graphite sheets for insulating

233. แผ่นดูดซับน้ำมันสำหรับรองรับน้ำมันที่ล้น
234. oil absorbent pads for containing oil spills

235. แผ่นพลาสติกคลุมดินใช้ในการเกษตร
236. plastic sheeting for agricultural purposes

237. แผ่นพลาสติกคลุมดินป้องกันการเติบโตของวัชพืช
238. Plastic sheeting for preventing weed growth

239. แผ่นพลาสติกใช้ในการผลิตเคาน์เตอร์
240. plastic sheet materials for use in the manufacture of countertops

241. แผ่นพลาสติกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
242. plastic sheet materials for use in manufacture

243. แผ่นฟอยล์โลหะใช้เป็นฉนวนกันความร้อน
244. foils of metal for insulating

245. แผ่นยาง
246. rubber sheets

247. แผ่นยางกันลื่น
248. non-slip pads of rubber

249. แผ่นยางใช้ในการอัดหีบห่อ
250. rubber sheets for packing purposes

251. แผ่นยางใช้ปิดผนึก
252. rubber sheets for sealing

253. แผ่นยางสังเคราะห์ใช้ในการผลิต
254. synthetic rubber for use in manufacture

255. แผ่นเรซินอะคริลิคใช้ในการผลิตกระจกลามิเนต
256. Acrylic resin sheeting for use in the manufacture of laminated glass

257. แผ่นแร่ใยหิน
258. asbestos slate

259. แผ่นแร่แอสเบสทอส
260. slate asbestos

261. แผ่นวิสโคสสำหรับแพคกิ้ง กันกระแทก หรือ ยัดไส้
262. Viscose sheets for packing, cushioning or stuffing purposes

263. แผ่นอะคริลิคใช้ในการผลิต
264. Acrylic sheeting for use in manufacture

265. แผ่นแอสเบสทอส
266. asbestos sheets

267. ฝอยโลหะใช้เป็นฉนวน
268. slag wool [insulator]

269. พลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
270. semi-processed plastics

271. พลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วนใช้เป็นฉนวน
272. semi-processed plastics for insulation

273. พลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วนในรูปแผ่น
274. semi-processed plastic in sheet form

275. พลาสติกอัดขึ้นรูปสำหรับใช้ในการผลิต
276. Plastics in extruded form for use in manufacture

277. พลาสติกอัดรีดชนิดแท่งสำหรับใช้ในการผลิต
278. extruded plastics in the form of bars for use in manufacture

279. พลาสติกอัดรีดชนิดแผ่นสำหรับใช้ในการผลิต
280. Extruded plastics in the form of sheets for use in manufacture

281. พลาสติกอัดรีดชนิดหลอดสำหรับใช้ในการผลิต
282. Extruded plastics in the form of tubes for use in manufacture

283. พลาสติดอัดรีดชนิดก้อนสำหรับใช้ในการผลิต
284. extruded plastics in the form of blocks for use in manufacture

285. ฟอยล์โลหะใช้เป็นฉนวนกันความร้อน
286. metal foil for insulation

287. ฟิล์มกรองแสงติดกระจกรถยนต์
288. anti-glare films for car windows

289. ฟิล์มกันแสงสะท้อนใช้ติดกระจกหน้าต่าง
290. anti-glare films for windows [tinted films]

291. ฟิล์มกันแสงสะท้อนสำหรับติดกระจกหน้าต่าง
292. anti-dazzle films for windows [tinted films]

293. ฟิล์มใช้เป็นฉนวน
294. insulating films

295. ฟิล์มติดกระจกหน้าต่าง
296. Window masking films

297. ฟิล์มพลาสติกกันแสงสะท้อนสำหรับติดกระจกหน้าต่าง
298. Tinted anti-glare plastic film for use on windows

299. ฟิล์มพลาสติกเจาะรูสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม
300. perforated plastic films for agricultural use

301. ฟิล์มพลาสติกใช้ในการเกษตร
302. Plastic films for agricultural purposes

303. ฟิล์มพลาสติกที่ย่อยสลายได้สำหรับใช้ในการเกษตรกรรม
304. biodegradable plastic film for agricultural use

305. ฟิล์มพลาสติกลามิเนตสำหรับติดบนหน้าต่าง
306. Laminated plastic films for use on windows

307. ฟิล์มพลาสติกลามิเนตสำหรับติดหน้าต่างรถยนต์
308. Laminated plastic films for use on vehicle windows

309. ฟิล์มพลาสติกสะท้อนแสงแดดใช้ปิดหน้าต่างอาคาร
310. Reflective plastic films for use on windows

311. ฟิล์มพลาสติกสะท้อนแสงแดดใช้ปิดหน้าต่างอาคารยานพาหนะ
312. Reflective plastic films for use on vehicle windows

313. ฟิล์มพลาสติกสำหรับฉนวนไฟฟ้า
314. Plastic film for electrical insulation

315. ฟิล์มพลาสติกสำหรับแพคกิ้ง
316. Plastic film for packing

317. ฟิล์มพลาสติกสำหรับแพคกิ้ง กันกระแทก หรือ ยัดไส้
318. Plastic film for packing, cushioning or stuffing purposes

319. ฟิล์มพลาสติกสีอ่อนสำหรับติดหน้าต่างรถยนต์
320. Tinted plastic films for use on vehicle windows

321. ฟิล์มโพลิเมอร์ใช้ในการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์
322. polymer films for use in the manufacture of electronic circuits

323. ฟิล์มโพลีเมอร์สำหรับใช้ในการผลิต
324. Polymer film for use in manufacture

325. ฟิล์มโพลียูรีเทนใช้เป็นฉนวนในอาคาร
326. Polyurethane film for use as building insulation

327. ฟิล์มโพลียูรีเทนสำหรับใช้เป็นฉนวนกันความชื้น
328. Polyurethane film for use as a moisture barrier

329. ฟิล์มไวนิลยูรีเทนสำหรับเคลือบภายนอกรถยนต์
330. Vinyl urethane film covering for automobile exteriors

331. ฟิล์มสำหรับคลุมดิน
332. Mulching film

333. โฟมกึ่งสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดดอกไม้
334. foam supports for flower arrangements [semi-finished products]

335. โฟมขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์สำหรับแพคกิ้ง
336. Molded foam for packing

337. โฟมโพลียูรีเทนใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในอาคาร
338. Polyurethane foam sheeting for use as building insulation

339. โฟมยาง
340. Foam rubber

341. ไฟเบอร์กลาสใช้เป็นฉนวน
342. fibreglass for insulation

343. ไฟเบอร์กลาสที่เป็นฉนวน
344. glass fibres for insulation

345. เม็ดยางสำหรับใช้ปูพื้นสนามเด็กเล่น
346. Rubber granules for use as a ground covering for playgrounds

347. แม่พิมพ์ทำจากยางแข็งอีโบไนท์
348. ebonite molds

349. แม่พิมพ์ทำจากยางวัลคาไนต์
350. Vulcanite moulds

351. แม่พิมพ์ทำด้วยยางแข็งอีโบไนท์
352. ebonite moulds

353. ยางกัตตาเปอร์ชา
354. gutta-percha

355. ยางกันชนสำหรับท่าจอดเรือ
356. dock bumpers of rubber

357. ยางแข็งอีโบไนท์
358. ebonite

359. ยางคลอริเนต
360. Chlorinated rubber

361. ยางใช้ติดขอบประตูหน้าต่าง
362. weatherstripping

363. ยางซิลิโคน
364. Silicone rubber

365. ยางติดขอบประตูหน้าต่าง
366. draught excluder strips

367. ยางติดขอบประตูหน้าต่างอาคาร
368. weatherstripping compositions

369. ยางที่ใช้เป็นกันชนสำหรับท่าเรือบรรทุกสินค้า
370. Rubber bumpers for loading docks

371. ยางไนไตรล์
372. Nitrile rubber

373. ยางบาลาทา
374. balata

375. ยางโพลีซัลไฟด์
376. Polysulfide rubber

377. ยางแมสติกใช้เป็นฉนวน
378. Insulating mastics

379. ยางแมสติกใช้ผนึกข้อต่อ
380. Mastics for sealing joints

381. ยางรีเคลม
382. Reclaimed rubber

383. ยางลาเทกซ์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
384. Latex rubber for use in manufacture

385. ยางสไตรีนบิวทาไดอีน
386. Styrene-butadiene rubber

387. ยางสังเคราะห์ใช้ในการผลิต
388. Synthetic rubber for use in manufacture

389. ยางสำหรับใช้ในการผลิต
390. Rubber for use in manufacture

391. ยางเอทิลีนโพรพิลีน
392. Ethylene propylene rubber

393. ยางไอโซบิวทิลีน-ไอโซพรีน
394. Isobutylene-isoprene rubber

395. ยางไฮโดรคลอรีน
396. Hydrochlorinated rubber

397. ใยแก้วใช้เป็นฉนวน
398. glass wool for insulation

399. ใยแก้วใช้เป็นฉนวนภายในอาคาร
400. Glass wool for building insulation

401. ใยแร่สำหรับใช้ในการผลิตแผ่นกรอง
402. Mineral wool for use in the manufacture of filter media

403. รับเบอร์ดิบ
404. rubber, raw

405. รับเบอร์ที่ผ่านกระบวนการผลิตบางส่วน
406. rubber, semi-worked

407. รับเบอร์ธรรมชาติ
408. Natural rubber

409. รับเบอร์สังเคราะห์
410. synthetic rubber

411. รับเบอร์เหลว
412. liquid rubber

413. รับเบอร์อะคริลิค
414. Acrylic rubber

415. เรซินเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ในรูปเม็ดใช้ในการผลิต
416. Thermoplastic elastomer resins in pellet form for use in manufacture

417. เรซินเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ในรูปเม็ดสำหรับใช้ในการผลิต
418. Thermoplastic elastomer resins in pellet form for use in manufacture

419. เรซินเทียมที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
420. artificial resins, semi-processed

421. เรซินเทียมอัดขึ้นรูปสำหรับใช้ในการผลิต
422. artificial resins in extruded form for use in manufacture

423. เรซินโพลียูรีเทนที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
424. Polyurethane resins, semi-processed

425. เรซินโพลีโอเลฟินส์ที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
426. Polyolefin resins, semi-processed

427. เรซินสังเคราะห์ที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
428. synthetic resins, semi-processed

429. เรซินอะคริลิคที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
430. acrylic resins, semi-processed

431. แร่ไมก้าดิบ
432. Mica, raw

433. แร่ไมก้าที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
434. Mica, partly processed

435. แร่ไมก้าที่ไม่ผ่านกรรมวิธี
436. Mica, unprocessed

437. แร่ไมก้าผ่านกระบวนการผลิตบางส่วน
438. Mica, semi-worked

439. แร่ใยหิน
440. asbestos

441. แร่ใยหินแอสเบสทอสสำหรับใช้ในการผลิตผ้าเบรก
442. Asbestos for use in the manufacture of brake linings

443. ลูกถ้วยไฟฟ้า
444. electrical insulators

445. ลูกถ้วยไฟฟ้าทำจากยาง
446. Electrical insulators made of rubber

447. แลคเกอร์ที่ใช้เป็นฉนวน
448. insulating laquers

449. วัสดุกรองทำจากฟิล์มพลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
450. filtering materials of semi-processed films of plastic

451. วัสดุกรองทำจากโฟมพลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
452. Filtering materials of semi-processed foams of plastic

453. วัสดุกรองที่ทำจากไฟเบอร์กลาส
454. glass fibre filtering materials

455. วัสดุกรองที่ทำจากเส้นใยแก้ว
456. glass fiber filtering materials

457. วัสดุใช้ในการอัดหีบห่อทำด้วยพลาสติก
458. Packing [cushioning, stuffing] materials of plastics

459. วัสดุใช้ในการอัดหีบห่อทำด้วยยาง
460. Packing [cushioning, stuffing] materials of rubber

461. วัสดุใช้ยัดไส้ทำด้วยพลาสติก
462. Stuffing of plastic

463. วัสดุใช้ยัดไส้ทำด้วยยาง
464. Stuffing of rubber

465. วัสดุทำจากยางใช้ในการปะยางรถ
466. rubber material for recapping tires

467. วัสดุทำจากยางใช้ปะยางรถ
468. rubber material for recapping tyres

469. วัสดุบุรองของทำด้วยพลาสติก
470. padding materials of plastics

471. วัสดุบุรองของทำด้วยยาง
472. padding materials of rubber

473. วัสดุบุรองทำด้วยพลาสติกใช้ในการจัดส่งของทางเรือด้วยตู้คอนเทนเนอร์
474. padding materials of plastic for shipping containers

475. วัสดุบุรองทำด้วยยางใช้ในการจัดส่งของทางเรือด้วยตู้คอนเทนเนอร์
476. Padding materials of rubber for shipping containers

477. วัสดุสำหรับแพคกิ้งทำจากแอสเบสทอส
478. asbestos packing

479. วัสดุเสริมแรงท่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
480. reinforcing materials, not of metal, for pipes

481. วาล์วทำจากยางอินเดีย
482. valves of india-rubber

483. วาล์วทำด้วยยาง
484. Rubber valves

485. วาล์วทำด้วยเส้นใยวัลคาไนท์
486. valves of vulcanized fibre

487. วาล์วที่ทำด้วยยาง
488. Valves of rubber

489. วาล์วให้เสียงทำด้วยยาง
490. clack valves of rubber

491. เศษยางสำหรับปูพื้นสนามเด็กเล่น
492. Rubber chips for use as a ground covering for playgrounds

493. สายท่อผ้าใบ
494. canvas hose pipes

495. สายท่อไฮดรอลิคทำด้วยพลาสติก
496. hydraulic hoses of plastic

497. สายท่อไฮดรอลิคทำด้วยยาง
498. hydraulic hoses of rubber

499. สายยาง
500. Rubber hoses

501. สายยางใช้กับเครื่องเชื่อมโลหะ
502. rubber hoses for use with welding apparatus

503. สายยางใช้ในการเกษตร
504. Rubber hoses for agricultural use

505. สายยางใช้ในการชลประทาน
506. irrigation hoses

507. สายยางทำจากสิ่งทอ
508. hoses of textile material

509. สายยางสำหรับรดน้ำต้นไม้
510. watering hose

511. สารเคลือบใช้เป็นฉนวน
512. insulating coatings

513. สารใช้เป็นฉนวนป้องกันความชื้นอาคาร
514. substances for insulating buildings against moisture

515. สารตัวเติมชนิดทนไฟใช้อุดรอยต่อเพื่อการขยายตัว
516. Fire-resistant fillers for expansion joints

517. สารตัวเติมใช้อุดรอยต่อเพื่อการขยายตัวของทางเท้า
518. Expansion joint fillers for pavement

519. สารตัวเติมใช้อุดรอยต่อเพื่อการขยายตัวของสิ่งก่อสร้าง
520. expansion joint fillers

521. สารตัวเติมใช้อุดรอยต่อสำหรับการขยายตัวของสิ่งก่อสร้าง
522. fillers for expansion joints

523. สารประกอบของยางแมสติกใช้เป็นกาวยาแนว
524. Adhesive sealant mastic compounds

525. สารประกอบใช้ป้องกันรังสีความร้อน
526. compositions to prevent the radiation of heat

527. สารประกอบใช้อุดรอยรั่ว
528. caulking compounds

529. สารประกอบทางเคมีใช้อุดรอยรั่ว
530. chemical compositions for sealing leaks

531. สารประกอบสำหรับอุดข้อต่อกันรั่ว
532. sealant compounds for joints

533. สารพลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีบางส่วน
534. plastic substances, semi-processed

535. สารละลายยางใช้ในการปะยาง
536. rubber solutions

537. สารเหนียวใช้อุดกันรั่ว
538. lute

539. สีทาที่ใช้เป็นฉนวน
540. insulating paints

541. เส้นด้ายพลาสติกใช้ในการบัดกรี
542. soldering threads of plastic

543. เส้นด้ายพลาสติกสำหรับการบัดกรี
544. threads of plastic for soldering

545. เส้นใบแอสเบสทอส
546. asbestos fibres

547. เส้นใยแก้วใช้เป็นฉนวน
548. fiberglass for insulation

549. เส้นใยแก้วใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในการก่อสร้าง
550. glass fiber insulation for use in construction

551. เส้นใยแก้วที่เป็นฉนวน
552. glass fibers for insulation

553. เส้นใยคาร์บอนที่ใช้เป็นฉนวน
554. insulation carbon fibers

555. เส้นใยคาร์บอนที่ไม่ใช้ในงานสิ่งทอ
556. Carbon fibers, other than for textile use

557. เส้นใยจากวัลคาไนซ์
558. vulcanized fibre

559. เส้นใยพลาสติกใช้เป็นฉนวน
560. insulation plastic fibers

561. เส้นใยพลาสติกที่ใช้ในการผลิตยางรถยนต์
562. Plastic fibers for use in the manufacture of tire cord

563. เส้นใยพลาสติกที่ใช้ในการพิมพ์ 3 มิติ
564. plastic filaments for 3D printing

565. เส้นใยพลาสติกที่ไม่ใช้ในงานสิ่งทอ
566. Plastic fibers, other than for textile use

567. เส้นใยโพลีแลคติคแอซิดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ
568. polylactic acid plastic filaments used for 3D printing

569. เส้นใยไม้ไผ่ใช้เป็นฉนวน
570. bamboo fibers for insulation

571. เส้นใยแร่ใยหิน
572. asbestos fibers

573. เส้นใยแร่ใยหินใช้เป็นฉนวน
574. asbestos fibres for insulation

575. เส้นใยวัลคาไนซ์
576. vulcanized fiber

577. เส้นใยอะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีนพลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตบางส่วนใช้สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ
578. semi-worked ABS (acrylonitrile butadiene styrene) filaments for use in 3D printing

579. เส้นใยอะรามิดใช้ผลิตสายเคเบิลลิฟต์
580. Aramid fibres for use in the manufacture of elevator cables

581. หน้าแปลนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
582. non-metal flanges

583. หมึกใช้เป็นฉนวน
584. insulating inks

585. แหวนกันน้ำรั่ว
586. Watertight rings

587. แหวนยาง
588. rings of rubber

589. แหวนยางใช้เชื่อมข้อต่อท่อ
590. Rubber rings for use as pipe connection seals

591. แหวนยางโอริง
592. O-rings

593. แหวนโลหะใช้เชื่อมข้อต่อท่อ
594. Rings of metal for use as pipe connection seals

595. อีลาสโตเมอร์โพลิเมอร์ในรูปแผ่นสำหรับใช้ในการผลิต
596. Elastomeric polymers in the form of sheets for use in manufacture

 

error: Content is protected !!