รายการสินค้าจำพวกที่ 18

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 18
หนังฟอกและหนังเทียม และสิ่งที่ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังเทียมที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น หนังสัตว์ หีบและกระเป๋าเดินทาง ร่ม ร่มกันแดดและไม้เท้า แส้ บังเหียนและเครื่องอาน


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 18th TradeMark in Thailand

Category 18th (931 items) – Leather, synthetic leather and products made of leather and synthetic leather which are excluded from other categories. Hides, chests, suitcases, umbrellas, sunglasses, staffs, whips, leashes, and saddles.

1. กระเป๋ากันน้ำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องกระเป๋าสะพายหลัง
2. Waterproof bags specifically shaped to protect backpacks

3. กระเป๋ากันน้ำสำหรับใส่ฟองน้ำอาบน้ำและของใช้ในห้องน้ำ
4. Sponge bags

5. กระเป๋ากีฬา
6. Sport bags

7. กระเป๋ากีฬาสะพายหลัง
8. Sports packs

9. กระเป๋ากีฬาอเนกประสงค์
10. All-purpose sports bags

11. กระเป๋ากีฬาอเนกประสงค์แบบมีล้อลาก
12. General purpose sport trolley bags

13. กระเป๋าเก็บเอกสารที่แบ่งเป็นช่องๆ
14. Briefcase-type portfolios

15. กระเป๋าแกลดสโตน
16. Gladstone bags

17. กระเป๋าขนาดเล็กทำจากหนังสำหรับบรรจุตัวสินค้า
18. Leather pouches for merchandise packaging

19. กระเป๋าขนาดเล็กทำด้วยหนังสำหรับแพคเกจจิ้ง
20. Pouches, of leather, for packaging

21. กระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเก็บกุญแจ
22. Key pouches

23. กระเป๋าขนาดเล็กสำหรับใส่กุญแจ
24. Pouches for holding keys

25. กระเป๋าขนาดเล็กสำหรับใส่เครื่องแต่งหน้า, กุญแจ และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
26. Pouches for holding make-up, keys and other personal items

27. กระเป๋าขนาดเล็กใส่กุญแจ
28. Key wallets

29. กระเป๋าขนาดเล็กใส่เงินที่เป็นเข็มขัด
30. belt pouches

31. กระเป๋าของสัตว์เลี้ยง
32. Bags for pets

33. กระเป๋าแขวนสำหรับให้อาหารม้า
34. Nose bags [feed bags]

35. กระเป๋าคนเดินหนังสือ
36. Courier bags

37. กระเป๋าคล้องข้อมือ
38. Wristlet

39. กระเป๋าคลัตช์
40. Clutch bags

41. กระเป๋าคลัตช์ใบเล็ก
42. Small clutch handbags

43. กระเป๋าคาดเข็มขัด
44. Belt bags

45. กระเป๋าคาดตรงสะโพก
46. Hipsacks

47. กระเป๋าคาดสะโพก
48. Hip bags

49. กระเป๋าคาดเอว
50. Waist bags

51. กระเป๋าคาดเอวบัมแบ็ก
52. Bumbags

53. กระเป๋าแครี่ออน
54. Carry-on bags

55. กระเป๋าแครี่ออล
56. Carry-all bags

57. กระเป๋างานราตรี
58. Evening bags

59. กระเป๋าเงินที่มีอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีป้องกัน
60. RFID blocking wallets

61. กระเป๋าเงินที่มีอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีป้องกันการโจรกรรม
62. RFID anti-theft wallets

63. กระเป๋าจัดระเบียบใช้กับกระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทาง
64. Suitcase packing organizers

65. กระเป๋าจัดระเบียบสำหรับกระเป๋าเดินทาง
66. Luggage organizers

67. กระเป๋าจัดระเบียบเสื้อผ้าใช้กับกระเป๋าเดินทาง
68. Compression cubes adapted for luggage

69. กระเป๋าจ่ายของ
70. shopping bags

71. กระเป๋าจ่ายของชนิดมีล้อ
72. Wheeled shopping bags

73. กระเป๋าจ่ายของทำด้วยตาข่าย
74. Mesh shopping bags

75. กระเป๋าจ่ายของทำด้วยผ้าใบ
76. Canvas shopping bags

77. กระเป๋าจ่ายของทำด้วยหนัง
78. Leather shopping bags

79. กระเป๋าชอปปิ้งชนิดมีล้อ
80. Shopping bags with wheels attached

81. กระเป๋าชอปปิ้งทำด้วยสิ่งทอ
82. Textile shopping bag

83. กระเป๋าเชือกสำหรับจ่ายของ
84. String bags for shopping

85. กระเป๋าใช้ชายหาด
86. beach bags

87. กระเป๋าใช้ในการเดินทาง
88. Travel bags

89. กระเป๋าใช้ในการเดินทางทำจากผ้าแคนวาส
90. Travel bags in canvas

91. กระเป๋าใช้ในการเดินทางทำจากวัสดุพลาสติก
92. Travel bags made of plastic materials

93. กระเป๋าใช้ในการล่าสัตว์
94. Hunting bags

95. กระเป๋าใช้ในการล่าสัตว์ของนักกีฬา
96. Sportman’s hunting bags

97. กระเป๋าแซทเชล
98. Satchels

99. กระเป๋าดัฟเฟล
100. Duffel bags

101. กระเป๋าดัฟเฟลใช้ในการเดินทาง
102. Duffel bags for travel

103. กระเป๋าดัฟเฟลมีล้อลาก
104. Trolley duffel

105. กระเป๋าดัฟเฟิล
106. Duffle bags

107. กระเป๋าดัฟเฟิลใช้ในการเดินทาง
108. Duffle bags for travel

109. กระเป๋าดัฟเฟิลมีล้อลาก
110. Trolley duffles

111. กระเป๋าเดินทาง
112. Luggages

113. กระเป๋าเดินทางของสายการบิน
114. Airline travel bags

115. กระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่อง
116. Carry-on luggage

117. กระเป๋าเดินทางที่ภายในมีช่องแบ่งเป็นส่วนๆ
118. travel bag with a compartment inside

119. กระเป๋าเดินทางเป็นชุด
120. Travel luggage set

121. กระเป๋าเดินทางพร้อมสายรัดกระเป๋า
122. Travel luggage with luggage strap

123. กระเป๋าเดินทางพูลแมน
124. Pullman cases

125. กระเป๋าเดินทางสำหรับใส่เอกสาร
126. Document suitcases

127. กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะที่ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
128. Smart luggage equipped with wireless data communication technology

129. กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย
130. Smart luggage equipped with wireless data communication devices

131. กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะพร้อมเซ็นเซอร์ไบโอชิปในตัว
132. Smart luggage with built-in biochip sensors

133. กระเป๋าตาข่ายสำหรับจ่ายของ
134. Mesh bags for shopping

135. กระเป๋าถัก
136. Knitted bags

137. กระเป๋าถักที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
138. Knitted bags, not of precious metals

139. กระเป๋าถือ
140. Handbags

141. กระเป๋าถือขนาดเล็ก
142. Small handbags

143. กระเป๋าถือคลัตช์
144. Clutches [handbags]

145. กระเป๋าถือชนิดมีสายสะพาย
146. Handbags with shoulder strap

147. กระเป๋าถือใช้ในการเดินทาง
148. Travel handbags

149. กระเป๋าถือซึ่งได้รับรองความถูกต้องด้วยโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้(เอ็นเอฟที)
150. Handbags authenticated by non-fungible tokens [NFTs]

151. กระเป๋าถือตามแนวแฟชั่น
152. Fashion handbags

153. กระเป๋าถือทำจากโซ่ถัก
154. Chain mesh handbags

155. กระเป๋าถือทำจากเฟอร์เทียม
156. Artificial fur handbags

157. กระเป๋าถือทำจากโลหะมีค่า
158. Handbags made of precious metal

159. กระเป๋าถือทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
160. Handbags made of imitation leather

161. กระเป๋าถือทำจากหนัง
162. Handbags of leather

163. กระเป๋าถือทำด้วยผ้า
164. Textile handbag

165. กระเป๋าถือทำด้วยพลาสติก
166. Plastic handbag

167. กระเป๋าถือทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
168. Imitation leather handbags

169. กระเป่าถือทำด้วยหนัง
170. Leather handbags

171. กระเป๋าถือทำด้วยหนังเทียม
172. Artificial leather handbags

173. กระเป๋าถือทำด้วยหนังแท้
174. Genuine leather handbags

175. กระเป๋าถือทำด้วยหนังฟอก
176. Tanned leather handbags

177. กระเป๋าถือที่มีอุปกรณ์ป้องกันอาร์เอฟไอดีเทคโนโลยี
178. Handbags incorporating RFID blocking technology

179. กระเป๋าถือที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
180. Handbags, not of precious metal

181. กระเป๋าถือนักธุรกิจ
182. Attaché cases

183. กระเป๋าถือนักธุรกิจทำจากหนัง
184. Attache cases made of leather

185. กระเป๋าถือนักธุรกิจทำจากหนังเทียม
186. Attache cases made of imitation leather

187. กระเป๋าถือนักธุรกิจทำด้วยหนัง
188. Leather attaché cases

189. กระเป๋าถือนักธุรกิจแบบพับ
190. Folding attache cases

191. กระเป๋าถือแบบหนีบ
192. Clutch handbag

193. กระเป๋าถือย่านลิเภา
194. Yan-Li-Phao handbags

195. กระเป๋าถือลำลอง
196. Casual handbag

197. กระเป๋าถือสตรี
198. Ladies’ handbags

199. กระเป๋าถือสเลาจ์
200. Slouch handbags

201. กระเป๋าถือสำหรับการเดินทาง
202. Travelling handbags

203. กระเป๋าถือสำหรับงานราตรี
204. Evening handbag

205. กระเป๋าถือสำหรับผู้ชาย
206. Handbags for men

207. กระเป๋าถือสำหรับสุภาพบุรุษ
208. Gentlemen’s handbags

209. กระเป๋าถือสำหรับสุภาพสตรี
210. Handbags for ladies

211. กระเป๋าถืออเนกประสงค์
212. Multi-purpose handbags

213. กระเป๋าถืออัจฉริยะที่ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
214. Smart handbags equipped with wireless data communication technology

215. กระเป๋าถืออัจฉริยะที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย
216. Smart handbags equipped with wireless data communication devices

217. กระเป๋าถืออัจฉริยะพร้อมเซ็นเซอร์ไบโอชิปในตัว
218. Smart handbags with built-in biochip sensors

219. กระเป๋าทรงกล่อง
220. Train cases

221. กระเป๋าทรงขนมจีบ
222. Bucket bags

223. กระเป๋าทรงบอสตัน
224. Boston bags

225. กระเป๋าทำงาน
226. Work bags

227. กระเป๋าทำจากคาพิมโดว์ราโด (หญ้าสีทอง)
228. Bags made of capim dourado

229. กระเป๋าทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
230. Bags made from imitation leather

231. กระเป๋าทำจากเส้นใยหญ้าสีทอง
232. Bags made of golden grass fibers

233. กระเป๋าทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
234. Imitation leather bags

235. กระเป๋าที่ทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
236. Bags made of imitation leather

237. กระเป๋าที่ไม่ได้หุ้มฉนวนกันความร้อนเย็นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะใช้กับกล่องใส่อาหารกลางวัน
238. Non-insulated bags specially adapted for lunch boxs

239. กระเป๋าที่ระลึก
240. Souvenir bags

241. กระเป๋าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกล่องใส่อาหารกลางวันที่ไม่ได้ทำด้วยฉนวนกันความร้อนเย็น
242. Bags specially adapted for lunch boxes, not insulated

243. กระเป๋าโท้ท
244. Tote bags

245. กระเป๋าโท้ทสำหรับใส่ไวน์
246. Tote bags for carrying wine

247. กระเป๋านักเรียน
248. School bags

249. กระเป๋านักเรียนแบบมีสายสะพาย
250. School bag with shoulder strap

251. กระเป๋านักเรียนสะพายหลัง
252. School backpack

253. กระเป๋านักล่าสัตว์
254. Hunters’ game bags

255. กระเป๋าบัตรเครดิต
256. Credit card wallets

257. กระเป๋าบัมแบ็ก
258. Bum bags

259. กระเป๋าบาร์เรล (กระเป๋าทรงกระบอก)
260. Barrel bags

261. กระเป๋าแบบคาดเอว
262. Waist packs

263. กระเป๋าแบบถัก
264. Knitting bags

265. กระเป๋าแบบมีล้อ
266. Roller bags

267. กระเป๋าแบบมีล้อลาก
268. Wheeled bags

269. กระเป๋าใบเล็กสำหรับผู้ชาย
270. Small bags for men

271. กระเป๋าปีนเขา
272. Hiking bags

273. กระเป๋าเปล่าขนาดเล็กสำหรับใส่เครื่องมือ
274. Tool pouches sold empty

275. กระเป๋าเปล่าใช้ใส่เครื่องมือทำด้วยหนัง
276. Tool bags of leather, empty

277. กระเป๋าเปล่าสำหรับใช้ใส่ของใช้ในห้องน้ำ
278. Toilet bags sold empty

279. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่ของใช้ในห้องน้ำ
280. Toiletry bags sold empty

281. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่เครื่องโกนหนวด
282. Shaving bags sold empty

283. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่เครื่องแต่งหน้า
284. Make-up bags sold empty

285. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่เครื่องมือ
286. Tool bags, empty

287. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่เครื่องมือทำด้วยหนัง
288. Leather tool bag, empty

289. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่เครื่องมือรถจักรยายนยนต์
290. Tool bags, empty, for motorcycles

291. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่เครื่องสำอาง
292. Cosmetic bags sold empty

293. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่เครื่องสำอางชนิดพกพา
294. Portable cosmetic cases (sold empty)

295. กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่อุปกรณ์อาบน้ำ
296. Wash bags sold empty

297. กระเป๋าเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กทารก
298. Baby changing bags

299. กระเป๋าผ้าแคนวาสสำหรับช้อปปิ้ง
300. Canvas bags for shopping

301. กระเป๋าผ้าใบทรงแคบยาว
302. Kit bags

303. กระเป๋าผ้าอ้อม
304. Nappy bags

305. กระเป๋าผ้าอ้อมเด็กทารก
306. Baby nappy bags

307. กระเป๋าผ้าอ้อมพร้อมแผ่นรองเปลี่ยนผ้าอ้อม
308. Diaper bags incorporating diaper changing pads

309. กระเป๋าเพิร์สทำจากโลหะมีค่า
310. Purses [handbags] made of precious metal

311. กระเป๋าเพิร์สที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
312. Purses [handbags], not of precious metal

313. กระเป๋าเพิร์สสำหรับการเดินทาง
314. Travel purses [handbags]

315. กระเป๋าเพิร์สใส่เครื่องสำอาง
316. Cosmetic purses

317. กระเป๋าแฟนนี่แพ็ค (คาดเอว)
318. Fanny packs

319. กระเป๋ามิโนเยร์ (กระเป๋างานราตรี)
320. Minaudière

321. กระเป๋ามีล้อลาก
322. Trolley bags

323. กระเป๋ายิม
324. Gym bags

325. กระเป๋าเรดดิคิลย์
326. Reticules

327. กระเป๋าโรลล์แบ็ก
328. Roll bags

329. กระเป๋าล่าสัตว์ของนักกีฬาล่าสัตว์
330. Sportsman’s hunting bags

331. กระเป๋าวารีส
332. Valises

333. กระเป๋าสตางค์
334. Purses

335. กระเป๋าสตางค์ขนาดเล็ก
336. Small purses [handbags]

337. กระเป๋าสตางค์คลัตช์
338. Clutches [purses]

339. กระเป๋าสตางค์คลัตช์ใบเล็ก
340. Small clutch purses

341. กระเป๋าสตางค์งานราตรี
342. Evening purse

343. กระเป๋าสตางค์ทำจากโซ่ถัก
344. Chain mesh purses

345. กระเป๋าสตางค์ทำจากโซ่ถักที่เป็นโลหะมีค่า
346. Chain mesh purses of precious metal

347. กระเป๋าสตางค์ทำจากโซ่ถักที่ไม่ใช่โลหะมีค่า
348. Chain mesh purses, not of precious metal

349. กระเป๋าสตางค์ทำจากหนัง
350. Purses made of leather

351. กระเป๋าสตางค์ทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
352. Imitation leather purses [handbags]

353. กระเป๋าสตางค์ทำด้วยหนัง
354. Leather purses

355. กระเป๋าสตางค์ที่มีอุปกรณ์ป้องกันอาร์เอฟไอดีเทคโนโลยี
356. Purses incorporating RFID blocking technology

357. กระเป๋าสตางค์แบบคล้องแขน
358. Wrist-mounted money purses

359. กระเป๋าสตางค์แบบธรรมดาทั่วไปทำจากผ้า
360. Ordinary cloth purses

361. กระเป๋าสตางค์แบบธรรมดาทั่วไปทำจากสิ่งทอ
362. Ordinary fabric purses

363. กระเป๋าสตางค์แบบหนีบ
364. Clutch purse

365. กระเป๋าสตางค์อเนกประสงค์
366. Multi-purpose purses

367. กระเป๋าสลิงทำจากหนังสำหรับอุ้มเด็กอ่อน
368. Leather sling bags for carrying infants

369. กระเป๋าสลิงสำหรับอุ้มเด็กทารก
370. Sling bags for carrying babies

371. กระเป๋าสลิงสำหรับอุ้มเด็กอ่อน
372. Sling bags for carrying infants

373. กระเป๋าสะพาย
374. Haversacks

375. กระเป๋าสะพายข้าง
376. Crossbody bag

377. กระเป๋าสะพายข้างทรงแมสเซนเจอร์
378. Messenger bags

379. กระเป๋าสะพายทำด้วยหนัง
380. Leather haversack

381. กระเป๋าสะพายทำด้วยหนังเทียม
382. Artificial leather haversack

383. กระเป๋าสะพายทำด้วยหนังแท้
384. Genuine leather haversack

385. กระเป๋าสะพายหลัง
386. Backpacks

387. กระเป๋าสะพายหลังขนาดเล็ก
388. Small backpacks

389. กระเป๋าสะพายหลังของเด็กนักเรียน
390. Schoolchildren’s backpacks

391. กระเป๋าสะพายหลังของนักเดินทาง
392. Traveler’s backpacks

393. กระเป๋าสะพายหลังของนักทัศนาจร
394. Backpacks for travelers

395. กระเป๋าสะพายหลังของนักปีนเขา
396. Backpacks for mountaineers

397. กระเป๋าสะพายหลังเดย์แพ็ค
398. Daypacks

399. กระเป๋าสะพายหลังทำด้วยหนังเทียม
400. Artificial leather backpacks

401. กระเป๋าสะพายหลังที่มีล้อ
402. Backpacks on castors

403. กระเป๋าสะพายหลังที่มีล้อลาก
404. Backpacks with rolling wheels

405. กระเป๋าสะพายหลังมีล้อ
406. Backpacks on casters

407. กระเป๋าสะพายหลังสำหรับแบกเด็กทารก
408. Backpacks for carrying babies

409. กระเป๋าสะพายหลังสำหรับแบกเด็กอ่อน
410. Backpacks for carrying infants

411. กระเป๋าสะพายหลังสำหรับปีนเขา
412. Mountaineering backpacks

413. กระเป๋าสะพายหลังสำหรับสัตว์
414. Backpacks for pets

415. กระเป๋าสะพายหลังอัจฉริยะที่ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
416. Smart backpacks equipped with wireless data communication technology

417. กระเป๋าสะพายหลังอัจฉริยะที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย
418. Smart backpacks equipped with wireless data communication devices

419. กระเป๋าสะพายหลังอัจฉริยะพร้อมเซ็นเซอร์ไบโอชิปในตัว
420. Smart backpacks with built-in biochip sensors

421. กระเป๋าสะพายหลังอุ้มเด็กทารก
422. Baby backpacks

423. กระเป๋าสะพายไหล่
424. Shoulder bags

425. กระเป๋าสะพายไหล่ของเด็ก
426. Children’s shoulder bags

427. กระเป๋าสะพายไหล่สำหรับเด็ก
428. Shoulder bags for use by children

429. กระเป๋าสัมภาระเดินทาง
430. Baggages

431. กระเป๋าสัมภาระสำหรับเดินทาง
432. Travel baggage

433. กระเป๋าสำหรับการเดินทาง
434. Travelling bags

435. กระเป๋าสำหรับการเดินทางทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
436. Travelling bags made of imitation leather

437. กระเป๋าสำหรับกีฬา
438. Athletic bags

439. กระเป๋าสำหรับคล้องข้อมือ
440. Wristlet bags

441. กระเป๋าสำหรับแคมปิ้ง
442. Camping bags

443. กระเป๋าสำหรับเดินทาง
444. Travel luggage

445. กระเป๋าสำหรับเดินป่า
446. Trekking bags

447. กระเป๋าสำหรับนักตั้งแคมป์
448. Bags for campers

449. กระเป๋าสำหรับนักไต่เขา
450. Bags for climbers

451. กระเป๋าสำหรับล่าสัตว์
452. Game bags [hunting accessories]

453. กระเป๋าสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์
454. Weekend bags

455. กระเป๋าสำหรับใส่เครื่องแต่งหน้า, กุญแจ และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
456. Bags for holding make-up, keys and other personal items

457. กระเป๋าสำหรับใส่เครื่องแต่งหน้า, กุญแจ และของส่วนตัวอื่นๆ
458. Bags for holding make-up, keys and other personal belongings

459. กระเป๋าสำหรับใส่เงิน
460. Notecases

461. กระเป๋าสำหรับใส่เงินทำด้วยหนัง
462. Leather notecases

463. กระเป๋าสำหรับใส่ชุดสูท เสื้อเชิ้ต และชุดเดรส
464. Carriers for suits, shirts and dresses

465. กระเป๋าสำหรับใส่ใบขับขี่
466. Driver’s licence pockets

467. กระเป๋าสำหรับใส่ร่ม
468. Bags for umbrellas

469. กระเป๋าสำหรับใส่สัตว์
470. Bags for carrying animals

471. กระเป๋าสำหรับใส่สัตว์เลี้ยง
472. Bags for carrying pets

473. กระเป๋าสำหรับใส่เสื้อผ้า
474. Bags for clothes

475. กระเป๋าสำหรับใส่เสื้อผ้ากีฬา
476. Bags for sports clothing

477. กระเป๋าสำหรับใส่เหรียญสตางค์
478. Change purses

479. กระเป๋าสุภาพบุรุษ
480. Men’s bags

481. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทาง
482. Suitcases

483. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางขนาดเล็ก
484. Small suiltcase

485. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางขนาดใหญ่
486. Large suitcase

487. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางขนาดใหญ่ทำด้วยหนังเทียม
488. Large artificial leather suitcase

489. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางชนิดมีเครื่องยนต์
490. Motorized suitcases

491. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางชนิดมีล้อลาก
492. Suitcases with wheels

493. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางทำด้วยผ้าแคนวาส
494. Canvas suitcases

495. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางทำด้วยหนัง
496. Leather suitcases

497. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางทำด้วยหนังเทียม
498. Artificial leather suitcases

499. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางทำด้วยหนังฟอก
500. tanned leather suitcase

501. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
502. Motorised suitcases

503. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางแบบล้อลาก
504. Wheeled suitcases

505. กระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางเพื่อค้างคืน
506. Overnight suitcases

507. กระเป๋าใส่กุญแจ
508. Key bags

509. กระเป๋าใส่กุญแจทำด้วยหนังเทียม
510. Artificial leather key bags

511. กระเป๋าใส่ของ
512. Carrying bag

513. กระเป๋าใส่ของขนาดเล็กของผู้ชาย
514. Men’s pouches

515. กระเป๋าใส่ของขนาดเล็กทำจากผ้าสักหลาด
516. Felt pouches

517. กระเป๋าใส่ของขนาดเล็กทำด้วยหนัง
518. Pouches of leather

519. กระเป๋าใส่ของขนาดเล็กที่ทำด้วยหนัง
520. Leather pouches

521. กระเป๋าใส่ของขนาดเล็กแบบถุงผูกเชือก
522. Drawstring pouches

523. กระเป๋าใส่ของขนาดเล็กสำหรับใส่เครื่องแต่งหน้า, กุญแจ และของส่วนตัวอื่นๆ
524. Pouches for holding make-up, keys and other personal belongings

525. กระเป๋าใส่ของขนาดเล็กสำหรับใส่เหรียญสตางค์
526. Coin pouches

527. กระเป๋าใส่ของใช้ในห้องน้ำที่ไม่พอดีทรง
528. Unfitted toilet bags

529. กระเป๋าใส่ของใช้ในห้องน้ำแบบไม่พอดีรูปทรง
530. Toiletry bags, not fitted

531. กระเป๋าใส่ของใช้ส่วนตัว
532. Bags for carrying personal items

533. กระเป๋าใส่ของทำด้วยวัสดุที่ใช้ซ้ำได้
534. Carrying bags made of reusable material

535. กระเป๋าใส่ของทำด้วยหนัง
536. Leather carrying bags

537. กระเป๋าใส่ของที่มีล้อลาก
538. Carrying bags with wheels

539. กระเป๋าใส่ของเบ็ดเตล็ด
540. Carrying stuffs bags

541. กระเป๋าใส่ของเล่น
542. Carrying bags for toys

543. กระเป๋าใส่ของสำหรับเดินทาง
544. Carryalls

545. กระเป๋าใส่ของสำหรับติดอานม้า
546. Saddlebags*

547. กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์
548. All-purpose carrying bags

549. กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์แบบใช้ซ้ำได้
550. All-purpose reusable carrying bags

551. กระเป๋าใส่เครื่องกีฬา
552. Bags for sports

553. กระเป๋าใส่เครื่องใช้ค้างคืน
554. Overnight bags

555. กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำที่ไม่พอดีทรง
556. Unfitted toiletry bags

557. กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำแบบไม่พอดีรูปทรง
558. Toilet bags, not fitted

559. กระเป๋าใส่เครื่องแต่งหน้า
560. Make-up bags

561. กระเป๋าใส่เครื่องอาบน้ำ
562. Wash bags for carrying toiletries

563. กระเป๋าใส่เงิน
564. Wallets

565. กระเป๋าใส่เงินขนาดเล็กแบบพกพา
566. Pocket wallets

567. กระเป๋าใส่เงินคาดเอว
568. Waist pouch

569. กระเป๋าใส่เงินทำจากหนัง
570. Leather wallets

571. กระเป๋าใส่เงินทำด้วยผ้าไนลอน
572. Wallets of nylon textile

573. กระเป๋าใส่เงินทำด้วยโลหะมีค่า
574. Wallets of precious metal

575. กระเป๋าใส่เงินทำด้วยหนัง
576. Wallets made of leather

577. กระเป๋าใส่เงินทำด้วยหนังเทียม
578. Wallets made of artificial leather

579. กระเป๋าใส่เงินที่มีช่องใส่การ์ด
580. Wallets with card compartments

581. กระเป๋าใส่เงินที่มีช่องใส่บัตร
582. Wallets incorporating card holders

583. กระเป๋าใส่เงินที่มีอุปกรณ์ป้องกันอาร์เอฟไอดีเทคโนโลยี
584. Wallets incorporating RFID blocking technology

585. กระเป๋าใส่เงินที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
586. Wallets, not of precious metal

587. กระเป๋าใส่เงินแบบคล้องแขน
588. Wrist-mounted wallets

589. กระเป๋าใส่เงินแบบพันติดข้อเท้า
590. Ankle-mounted wallets

591. กระเป๋าใส่เงินแบบพับ
592. Billfolds

593. กระเป๋าใส่เงินแบบพับสามตอน
594. Trifolds wallets

595. กระเป๋าใส่เงินสำหรับติดกับเข็มขัด
596. Wallets for attachment to belts

597. กระเป๋าใส่ชุดชั้นในสตรี
598. Lingerie bags

599. กระเป๋าใส่ชุดสูท
600. Suit bags

601. กระเป๋าใส่ชุดสูทสำหรับเดินทาง
602. Suit bags for travel

603. กระเป๋าใส่ธนบัตร
604. Banknote wallets

605. กระเป๋าใส่ธนบัตรขนาดเล็ก
606. Small banknote wallets

607. กระเป๋าใส่ธนบัตรชนิดมีกิ๊บหนีบ
608. Banknote wallets with money clips

609. กระเป๋าใส่ธนบัตรทำด้วยโลหะมีค่า
610. Banknote wallets of precious metal

611. กระเป๋าใส่ธนบัตรทำด้วยหนัง
612. Banknote wallets of leather

613. กระเป๋าใส่ธนบัตรทำด้วยหนังฟอก
614. Banknote wallets of tanned leather

615. กระเป๋าใส่เนคไท
616. Necktie bags

617. กระเป๋าใส่เนคไททำด้วยหนัง
618. Necktie leather bags

619. กระเป๋าใส่บัตร
620. Card wallet

621. กระเป๋าใส่บัตรเครดิต
622. Wallets for credit cards

623. กระเป๋าใส่บัตรเครดิตทำด้วยหนัง
624. Leather credit card wallets

625. กระเป๋าใส่บัตรทำด้วยหนัง
626. Leather card wallets

627. กระเป๋าใส่บัตรประจำตัว
628. ID card wallets

629. กระเป๋าใส่ใบขับขี่
630. Driver’s license pockets

631. กระเป๋าใส่ผ้าอ้อม
632. Diaper bags

633. กระเป๋าใส่ผ้าอ้อมเด็กทารก
634. Baby diaper bags

635. กระเป๋าใส่ฟืนไม้
636. Canvas wood carriers

637. กระเป๋าใส่ร่ม
638. Umbrella bags

639. กระเป๋าใส่รองเท้าบูทสำหรับเดินทาง
640. Boot bags for travel

641. กระเป๋าใส่รองเท้าเพื่อการเก็บรักษา
642. Shoe bags for storage

643. กระเป๋าใส่รองเท้าสำหรับเดินทาง
644. Shoe bags for travel

645. กระเป๋าใส่สัตว์
646. Animal carriers [bags]

647. กระเป๋าใส่เสื้อผ้า
648. Garment bags

649. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าทำด้วยหนัง
650. Leather garment bags

651. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่สามารถยืดหยุ่นได้
652. Flexible bags for garments

653. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับการเดืนทางมีล้อลาก
654. Trolley suitcases

655. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทาง
656. Garment bags for travel

657. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทางทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
658. Suitcases made of imitation leather

659. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทางทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
660. Imitation leather suitcases

661. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทางทำด้วยหนัง
662. Garment bags for travel made of leather

663. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทางแบบมีล้อ
664. Roller suitcases

665. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทางพร้อมชั้นวางในตัว
666. Suitcases with built-in shelves

667. กระเป๋าใส่เสื้อสูท
668. Suit jacket bags

669. กระเป๋าใส่หนังสือ
670. Book bags

671. กระเป๋าใส่หนังสือเรียน
672. School book bags

673. กระเป๋าใส่เหรียญสตางค์
674. Coin purse

675. กระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ทำจากหนัง
676. Coin purses made of leather

677. กระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ทำด้วยพลาสติก
678. Plastic coin purse

679. กระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ทำด้วยหนัง
680. Leather coin purses

681. กระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ที่ทำจากโลหะมีค่า
682. Coin purses, not of precious metals

683. กระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
684. Coin purses, not made of precious metal

685. กระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ใบเล็ก
686. Small coin purses

687. กระเป๋าใส่เอกสาร
688. Briefbags

689. กระเป๋าหนังสือนักเรียน
690. School satchels

691. กระเป๋าหิ้ว
692. Handbag

693. กระเป๋าอุปกรณ์อาบน้ำที่ไม่พอดีทรง
694. Wash bags, not fitted

695. กระเป๋าอุปกรณ์อาบน้ำแบบไม่พอดีทรง
696. Unfitted wash bags

697. กระเป๋าเอกสาร
698. Briefcases

699. กระเป๋าเอกสารของนักบินหรือลูกเรือ
700. Flight bags

701. กระเป๋าเอกสารทำจากหนัง
702. Leather briefcases

703. กระเป๋าเอกสารแบบพับ
704. Folding briefcases

705. กระเป๋าเอกสารแบบมิวสิคเคส
706. Music cases

707. กระเป๋าเอกสารแบบมิวสิคแบ็ก
708. Music bags

709. กระเป๋าเอกสารสำหรับการเดินทาง
710. Travelling briefcases

711. กระเป๋าเอกสารสำหรับใส่เอกสารหลักฐาน
712. Briefcases for documents

713. กระเป๋าโฮลดอร์
714. Holdall bags

715. กระเป๋าโฮลดอร์สำหรับใส่เสื้อผ้ากีฬา
716. Holdalls for sports clothing

717. กล่องทำจากแผ่นหนัง
718. Leatherboard boxes

719. กล่องทำจากหนังหรือแผ่นหนัง
720. Boxes of leather or leatherboard

721. กล่องทำด้วยแผ่นหนัง
722. Boxes of leatherboard

723. กล่องทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
724. imitation leather boxes

725. กล่องทำด้วยเส้นใยวัลคาไนซ์
726. Boxes of vulcanized fiber

727. กล่องทำด้วยหนัง
728. Boxes made of leather

729. กล่องทำที่ด้วยเส้นใยวัลคาไนซ์
730. Boxes of vulcanized fibre

731. กล่องที่ทำด้วยหนัง
732. Boxes of leather

733. กล่องฟุตล็อกเกอร์
734. Footlockers

735. กล่องใส่หมวกทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
736. Imitation leather hat boxes

737. กล่องใส่หมวกทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
738. Hat boxes of imitation leather

739. กล่องใส่หมวกทำด้วยหนัง
740. Hat boxes of leather

741. กล่องใส่หมวกสำหรับเดินทาง
742. Hat boxes for travel

743. กล่องหนัง
744. Leather boxes

745. กล่องหนังสำหรับใส่หมวก
746. Leather hat boxes

747. กางเกงชั้นในสำหรับสุนัข
748. Panties for dogs [clothing for animals]

749. ก้านร่ม
750. Umbrella sticks

751. เกือกม้า
752. Horseshoes

753. เกือกม้าทำจากพลาสติก
754. Horseshoes made of plastic

755. เกือกม้าทำจากโลหะ
756. Horseshoes of metal

757. เกือกม้าทำด้วยโลหะ
758. Metal horseshoes

759. เกือกม้าที่ไม่ใช่โลหะ
760. Non-metal horseshoes

761. เกือกม้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
762. Horseshoes, not of metal

763. แก๊ปสวมคลุมหูสำหรับม้า
764. Ear caps for horses

765. โกลน
766. Stirrups

767. โกลนทำจากโลหะ
768. Stirrups of metal

769. ขนเฟอร์
770. Fur

771. ขนเฟอร์ขายเป็นก้อนหรือปริมาณมาก
772. Furs sold in bulk

773. ขนเฟอร์เทียม
774. Artificial fur

775. ขนเฟอร์ปลอม
776. Fake fur

777. ขนเฟอร์สังเคราะห์
778. Synthetic fur

779. ขลุมจูงม้า
780. Horse halters

781. ขลุมจูงม้าทำด้วยหนัง
782. Leather horse halters

783. ขลุมจูงสัตว์
784. Halters

785. ขลุมจูงสัตว์ทำด้วยหนัง
786. Leather halters

787. เข็มขัดอานม้า
788. Saddle belts

789. คอร์ดหนัง
790. Leather cord

791. คาระคาซะ [ร่มกระดาษญี่ปุ่น]
792. Karakasa [Japanese paper umbrellas]

793. เครื่องควบคุมสำหรับกวางเรนเดียร์
794. Harness for reindeers

795. เครื่องควบคุมสำหรับลิง
796. Harness for monkeys

797. เครื่องควบคุมสำหรับวัวควาย
798. Harness for cattle

799. เครื่องควบคุมสำหรับสัตว์เลี้ยง
800. Harness for pets

801. เครื่องจ่ายถุงขยะสำหรับสุนัขใช้กับสายจูง
802. dog waste bag dispensers adapted for use with leashes

803. เครื่องแต่งกายสำหรับใช้กับสัตว์
804. Costumes for animals

805. เครื่องแต่งกายสำหรับสัตว์
806. Apparel for animals

807. เครื่องแต่งกายสำหรับสัตว์เลี้ยง
808. Apparel for pets

809. เครื่องแต่งกายสำหรับสุนัข
810. Dog apparel

811. เครื่องบังเหียน
812. Harnesses

813. เครื่องบังเหียนสำหรับโพนี่
814. Harness for ponies

815. เครื่องบังเหียนสำหรับม้า
816. Harness for horses

817. เครื่องบังเหียนสำหรับล่อ
818. Harness for mules

819. เครื่องบังเหียนสำหรับลา
820. Harness for donkeys

821. เครื่องบังเหียนสำหรับลามะ
822. Harness for llamas

823. เครื่องบังเหียนสำหรับสัตว์
824. Harness for animals

825. เครื่องบังเหียนสำหรับอูฐ
826. Harness for camels

827. เครื่องปิดตาใช้กับเครื่องบังเหียน
828. Blinders [harness]

829. เครื่องปิดตาสัตว์ปีกสำหรับป้องกันการต่อสู้
830. Poultry blinkers to prevent fighting

831. เครื่องปิดตาสำหรับม้า
832. Blinkers for horses

833. เครื่องยึดใช้กับอานม้า
834. Fastenings for saddles

835. เครื่องอานใช้กับสัตว์
836. Saddlery for animals

837. เครื่องอานม้า
838. Saddlery

839. เครื่องอานม้าทำด้วยหนัง
840. Saddlery of leather

841. เคสกุญแจทำด้วยหนัง
842. Key cases of leather

843. เคสเครื่องสำอางเปล่าแบ่งช่องสำหรับลิปสติกและครีม
844. Compartmentalized cosmetic cases for lipsticks and creams sold empty

845. เคสเดินทาง
846. Travel cases

847. เคสทำจากแผ่นหนัง
848. Leatherboard cases

849. เคสทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
850. Cases made of imitation leather

851. เคสทำจากหนัง
852. Cases made of leather

853. เคสทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
854. Imitation leather cases

855. เคสนามบัตร
856. Card cases [notecases]

857. เคสบัตรเครดิตทำจากหนัง
858. Leather credit card cases

859. เคสบัตรเครดิตทำด้วยหนัง
860. Credit card cases of leather

861. เคสบัตรเครดิตที่มีอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีป้องกัน
862. RFID blocking credit card cases

863. เคสเปล่าสำหรับเครื่องสำอาง
864. Empty cosmetic cases

865. เคสเปล่าสำหรับใส่ของใช้ในห้องน้ำ
866. Toiletry cases sold empty

867. เคสเปล่าสำหรับใส่เครื่องใช้สำหรับแต่งหน้า
868. Vanity cases sold empty

869. เคสเปล่าสำหรับใส่เครื่องแต่งหน้า
870. Make-up cases sold empty

871. เคสเปล่าสำหรับใส่เครื่องสำอาง
872. Cosmetic cases, empty

873. เคสสำหรับการเดินทาง
874. Travelling cases

875. เคสสำหรับใส่กุญแจ
876. Cases for holding keys

877. เคสสำหรับใส่แค็ตตาล็อก
878. Catalogue cases

879. เคสสำหรับใส่ใบขับขี่
880. Cases for driver’s license

881. เคสสำหรับใส่เอกสาร
882. Carrying cases for documents

883. เคสใส่กุญแจ
884. Key cases

885. เคสใส่กุญแจทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
886. Key cases of imitation leather

887. เคสใส่กุญแจทำจากหนัง
888. Key cases made of leather

889. เคสใส่กุญแจที่มีช่องใส่บัตร
890. Key cases incorporating card holders

891. เคสใส่ของใช้เพื่อค้างคืน
892. Overnight cases

893. เคสใส่ของทำจากหนังหรือแผ่นหนัง
894. Cases of leather or leatherboard

895. เคสใส่เครื่องใช้สำหรับแต่งหน้าที่ไม่พอดีทรง
896. Unfitted vanity cases

897. เคสใส่เครื่องใช้สำหรับแต่งหน้าแบบไม่พอดีรูปทรง
898. Vanity cases, not fitted

899. เคสใส่เครื่องแต่งหน้า
900. Make-up cases

901. เคสใส่เครื่องสำอางแบบไม่พอดีทรง
902. Unfitted cosmetic cases

903. เคสใส่เครื่องสำอางแบบไม่พอดีรูปทรง
904. Cosmetic cases, not fitted

905. เคสใส่แค็ตตาล็อก
906. Catalog cases

907. เคสใส่ไทผูกคอสำหรับการเดินทาง
908. Tie cases for travel

909. เคสใส่นามบัตร
910. Name card cases

911. เคสใส่นามบัตรทำด้วยหนัง
912. Leather name card cases

913. เคสใส่นามบัตรธุรกิจ
914. Business card cases

915. เคสใส่นามบัตรธุรกิจทำด้วยหนัง
916. Leather business card cases

917. เคสใส่นามบัตรธุรกิจในลักษณะของกระเป๋าเงิน
918. Business card cases in the nature of wallets

919. เคสใส่บัตรเครดิต
920. Credit card cases

921. เคสใส่บัตรเครดิตที่เป็นกระเป๋า
922. Credit card cases [wallets]

923. เคสใส่บัตรเครดิตที่มีอุปกรณ์ป้องกันอาร์เอฟไอดีเทคโนโลยี
924. Credit card cases incorporating RFID blocking technology

925. เคสใส่บัตรโทรศัพท์
926. Calling card cases

927. เคสใส่บัตรโทรศัพท์ในลักษณะของกระเป๋าเงิน
928. Calling card cases in the nature of wallets

929. เคสใส่ใบขับขี่
930. Driving license cases

931. เคสใส่เอกสาร
932. Document cases

933. เคสใส่เอกสารทำด้วยหนัง
934. Document cases of leather

935. เคสหนัง
936. Leather cases

937. เคสหนังสำหรับการเดินทาง
938. Travelling cases of leather

939. เคสหนังสำหรับใส่กุญแจ
940. Leather cases for keys

941. เคสหนังใส่กุญแจ
942. Leather key case

943. โครงกระเป๋า (ชิ้นส่วนโครงสร้างของกระเป๋า)
944. Frames for bags [structural parts of bags]

945. โครงกระเป๋าของกระเป๋าถือ
946. Frames for handbags

947. โครงกระเป๋าของกระเป๋าสตางค์
948. Frames for purses

949. โครงกระเป๋าของกระเป๋าใส่เหรียญสตางค์
950. Frames for coin purses

951. โครงกระเป๋าถือ
952. Handbag frames

953. โครงกระเป๋าสตางค์
954. Purse frames

955. โครงกระเป๋าใส่เหรียญสตางค์
956. Coin purse frames

957. โครงกระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ [ชิ้นส่วนโครงสร้างของกระเป๋าสตางค์]
958. frames for coin purses [structural parts of coin purses]

959. โครงของร่ม
960. Frames for umbrella

961. โครงร่ม
962. Umbrella frames

963. โครงร่มกันแดด
964. Frames for parasols

965. โครงสะพายหลังสำหรับอุ้มเด็ก
966. Back frames for carrying children

967. โครงสำหรับร่มหรือร่มกันแดด
968. Frames for umbrellas or parasols

969. โครงอานม้า
970. Saddle trees

971. จาโนเมะ-กาสะ [ร่มกระดาษทาน้ำมันของญี่ปุ่น]
972. Janome-gasa [Japanese oiled-paper umbrellas]

973. ฉลากกาวทำจากหนัง
974. Adhesive labels of leather

975. ฉลากสินค้าทำด้วยหนัง
976. Labels of leather

977. ชิ้นส่วนตกแต่งทำด้วยหนังใช้กับเฟอร์นิเจอร์
978. Trimmings of leather for furniture

979. ชิ้นส่วนประกอบใช้กับบังเหียน
980. Harness fittings

981. ชิ้นส่วนประกอบทำจากโลหะมีค่าใช้กับบังเหียน
982. Harness fittings of precious metal

983. ชิ้นส่วนประกอบที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่าใช้กับบังเหียน
984. Harness fittings, not of precious metal

985. ชุดกระเป๋าเดินทาง [เครื่องหนัง]
986. Travelling sets [leatherware]

987. ชุดกันฝนสำหรับสุนัข
988. Rain suits for dogs [clothing for animals]

989. เชือกบังเหียน
990. Bridoons

991. ซองทำด้วยหนังใช้ในการแพคเกจจิ้ง
992. Envelopes, of leather, for packaging

993. ซองหนังที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษสำหรับใส่ไม้เท้าช่วยเดินแบบพับได้
994. Specialty holsters adapted for carrying folding walking sticks

995. ซองหนังที่เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า
996. Leather envelopes for merchandise packaging

997. ซี่โครงของร่มหรือร่มกันแดด
998. Umbrella or parasol ribs

999. ด้ามจับของไม้เท้าช่วยเดิน
1000. Cane handles

1001. ด้ามจับช่วยถือถุงชอปปิ้ง
1002. Grips for holding shopping bags

1003. ด้ามจับร่ม
1004. Umbrella handles

1005. ถุงคลุมเสื้อผ้าใช้ในการเดินทาง
1006. Travel clothing covers

1007. ถุงคลุมเสื้อผ้าใช้สำหรับการเดินทาง
1008. Travel garment covers

1009. ถุงคลุมใส่ชุดเดรส
1010. Garment carriers for dresses

1011. ถุงคลุมใส่ชุดสูท
1012. Garment carriers for suits

1013. ถุงคลุมใส่เสื้อ
1014. Garment carriers for shirts

1015. ถุงคลุมใส่เสื้อชุดสูท เสื้อ และชุดเดรส
1016. Garment carriers for suits, shirts and dresses

1017. ถุงคลุมใส่เสื้อผ้า
1018. Garment carriers

1019. ถุงคลุมใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทางทำด้วยหนัง
1020. Garment covers for travel made of leather

1021. ถุงจ่ายของทำด้วยสิ่งทอ
1022. Shopping bags made of textile

1023. ถุงช้อปปิ้งทำจากหนังสัตว์
1024. Shopping bags made of skin

1025. ถุงช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำได้
1026. Reusable shopping bags

1027. ถุงแซ็กสำหรับการเดินทาง
1028. Travelling sacks

1029. ถุงตาข่ายใช้จ่ายของ
1030. Net bags for shopping

1031. ถุงตาข่ายสำหรับช้อปปิ้ง
1032. Mesh shopping bag

1033. ถุงทะเล
1034. Sea bag

1035. ถุงทำจากหนังสำหรับแพคเกจจิ้ง
1036. Packaging bags of leather

1037. ถุงทำด้วยหนังใช้ในการแพคเกจจิ้ง
1038. Bags, of leather, for packaging

1039. ถุงทำด้วยหนังสำหรับแพคเกจจิ้ง
1040. Leather bags for packaging

1041. ถุงป้องกันชุดสูท
1042. Protective suit carriers

1043. ถุงผ้าแคนวาสสำหรับเดินทาง
1044. Canvas travel bags

1045. ถุงมอร์โรลสำหรับใส่อาหารให้สัตว์
1046. Morrals for animals

1047. ถุงสำหรับให้อาหารสัตว์
1048. Feed bags for animals

1049. ถุงใส่ของชำแบบใช้ซ้ำได้
1050. Reusable grocery bags

1051. ถุงใส่ของแบบใช้ซ้ำได้
1052. Reusable carrier bags

1053. ถุงใส่ชุดสูทสำหรับเดินทาง
1054. Suit carriers for travel

1055. ถุงใส่สินค้าแบบใช้ซ้ำได้
1056. Reusable merchandise bags

1057. ถุงใส่อาหารสัตว์ทำด้วยหนัง
1058. Leather feeding bags for animals

1059. ถุงหรือซองทำจากหนังสำหรับบรรจุตัวสินค้า
1060. Leather bags for merchandise packaging [envelopes, pouches]

1061. ถุงหรือซองทำจากหนังสำหรับแพคเกจจิ้ง
1062. Bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging]

1063. ถุงหิ้วใส่ของชำ
1064. Grocery tote bags

1065. ถุงให้อาหารสัตว์
1066. Feed bags

1067. แถบพู่สวมคลุมหน้ากันแมลงสำหรับม้า
1068. Fly fringes for horses

1069. แถบพู่สวมคลุมหน้าม้าสำหรับกันแมลง
1070. Horse fly fringes

1071. แถบหนัง
1072. Leather strips

1073. ที่ครอบปากสัตว์
1074. Muzzles

1075. ที่ครอบปากสัตว์ทำด้วยหนัง
1076. Leather muzzle

1077. ที่ครอบปากสัตว์ที่เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกสัตว์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
1078. Non-electronic training aids for animals [muzzles]

1079. ที่คลุมกันน้ำแบบเข้ารูปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องกระเป๋าสะพายหลัง
1080. Shaped waterproof covers specifically adapted to protect backpacks

1081. ที่คลุมป้องกันแบบพอดีรูปทรงสำหรับกระเป๋าเดินทาง
1082. Fitted protective covers for luggage

1083. ที่คลุมม้า
1084. Horse cover

1085. ที่คลุมสัตว์
1086. Animal covers

1087. ที่คลุมสำหรับกระเป๋าเดินทาง
1088. Covers for luggage

1089. ที่คลุมเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางทำจากหนัง
1090. Clothes covers for travel made of leather

1091. ที่คลุมเสื้อผ้าสำหรับเดินทาง
1092. Covers for travel clothing

1093. ที่คลุมอานม้า
1094. Covers for horse saddles

1095. ที่จับของกระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทาง
1096. Handle for suitcases

1097. ที่จับของไม้เท้า
1098. Walking stick handles

1099. ที่จับของไม้เท้าช่วยเดิน
1100. Walking cane handles

1101. ที่จับสำหรับไม้เท้า
1102. Handles for walking sticks

1103. ที่จับสำหรับไม้เท้าช่วยเดิน
1104. Handles for canes

1105. ที่บรรจุของเพื่อการแพคเกจจิ้งใช้ในทางอุตสาหกรรมทำด้วยหนัง
1106. Industrial packaging containers of leather

1107. ที่บังแดดที่พกพาได้
1108. Sunshades being portable

1109. ที่บังแดดแบบพกพา
1110. Portable sunshades

1111. ที่ประดับตกแต่งทำจากหนังใช้ประดับโทรศัพท์มือถือ
1112. Ornaments of leather for mobile phones

1113. ที่ประดับตกแต่งทำจากหนังเพื่อประดับโทรศัพท์มือถือ
1114. Ornaments of leather for cell phones

1115. ที่ประดับตกแต่งทำจากหนังสำหรับประดับโทรศัพท์มือถือ
1116. Ornaments of leather for cellular phones

1117. ที่ป้องกันกีบเท้าสัตว์
1118. Hoof guards

1119. ที่ปิดตาใช้กับเครื่องบังเหียน
1120. Blinkers [harness]

1121. ที่ปิดตาสัตว์ปีกสำหรับป้องกันการต่อสู้
1122. Poultry blinders to prevent fighting

1123. ที่ปิดตาสำหรับม้า
1124. Blinders for horses

1125. ที่ปิดตาสำหรับสัตว์ปีกเพื่อป้องกันการต่อสู้
1126. Blinders for poultry to prevent fighting

1127. ที่พันขาม้า
1128. Horse leg wraps

1129. ที่พันขาสำหรับม้า
1130. Leg wraps for horses

1131. ที่พันตัวสุนัข
1132. Wraps for dogs [clothing for animals]

1133. ที่สวมคลุมกระเป๋าเดินทาง
1134. Luggage covers

1135. ที่ใส่การ์ดทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
1136. Card holders made of imitation leather

1137. ที่ใส่ของทำจากผ้าแบบม้วนสำหรับเก็บเครื่องมือ
1138. Roll-up fabric container for hand tools

1139. ที่ใส่ตั๋วโดยสารทำด้วยหนัง
1140. Commutation ticket holders of leather

1141. ที่ใส่ตั๋วรถไฟและรถประจำทางทำด้วยหนัง
1142. Train and bus ticket holders of leather

1143. ที่ใส่ธนบัตรทำด้วยหนัง
1144. Banknote holders [leatherware]

1145. ที่ใส่ธนบัตรในลักษณะกระเป๋าเงิน
1146. Banknote holders in the nature of wallets

1147. ที่ใส่นามบัตรธุรกิจในลักษณะของกระเป๋าเงิน
1148. Business card holders in the nature of wallets

1149. ที่ใส่นามบัตรธุรกิจในลักษณะของตลับใส่บัตร
1150. Business card holders in the nature of card cases

1151. ที่ใส่บัตรเครดิตทำด้วยหนัง
1152. Leather credit card holders

1153. ที่ใส่บัตรเครดิตทำด้วยหนังเทียม
1154. Credit card holders of artificial leather

1155. ที่ใส่บัตรเครดิตที่ทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
1156. Credit card holders made of imitation leather

1157. ที่ใส่บัตรเครดิตที่ทำจากหนัง
1158. Credit card holders made of leather

1159. ที่ใส่บัตรทำด้วยหนัง
1160. Leather card holders

1161. ที่ใส่ป้ายกระเป๋าเดินทาง
1162. Luggage label holders

1163. ที่ใส่เหรียญในลักษณะกระเป๋าเงิน
1164. Coin holders in the nature of wallets

1165. ที่ใส่เอกสาร [เคสใส่ของ]
1166. Document holders [carrying cases]

1167. ที่ใส่เอกสารทำด้วยหนัง
1168. Leather document holders

1169. ที่ห่อพันหางม้า
1170. Horse tail wraps

1171. ที่ห่อหางม้า
1172. Tail wraps for horses

1173. ที่หุ้มเฟอร์นิเจอร์ทำจากหนัง
1174. Furniture coverings of leather

1175. ที่อุ้มเด็กทารกแบบพันตัว
1176. Baby wrap carriers

1177. ที่อุ้มเด็กทารกแบบสวมติดตัว
1178. Baby carriers worn on the body

1179. ที่อุ้มเด็กอ่อนแบบสวมติดตัว
1180. Infant carriers worn on the body

1181. ที่อุ้มเด็กอ่อนแบบสวมติดตัวในรูปแบบของชุดเดรส
1182. Infant carriers worn on the body in the form of dresses

1183. ที่อุ้มเด็กอ่อนแบบสวมติดตัวในรูปแบบของเสื้อกั๊ก
1184. Infant carriers worn on the body in the form of vests

1185. ที่อุ้มเด็กอ่อนแบบสวมติดตัวในรูปแบบของเสื้อผ้า
1186. Infant carriers worn on the body in the form of clothing

1187. ที่อุ้มเด็กอ่อนแบบสวมติดตัวในรูปแบบของเสื้อพูลโอเวอร์
1188. Infant carriers worn on the body in the form of pullovers

1189. ที่อุ้มเด็กอ่อนแบบสวมติดตัวในรูปแบบของเสื้อสำหรับใส่ให้เหงื่อออก
1190. Infant carriers worn on the body in the form of sweat-shirts

1191. เทฟฟิลลิน (กล่องหนังใส่หนังสือสวดมนต์)
1192. Tefillin [phylacteries]

1193. บังเหียน
1194. Bridles [harness]

1195. บังเหียนม้า
1196. Horse bridles

1197. เบาะรองนั่งที่ทำขึ้นสำหรับอานม้า
1198. Cushion padding made for saddlery

1199. โบว์ไทสำหรับแมว [เสื้อผ้าสำหรับสัตว์]
1200. Bow ties for cats [clothing for animals]

1201. โบว์ไทสำหรับสัตว์เลี้ยง [เสื้อผ้าสำหรับสัตว์]
1202. Bow ties for pets [clothing for animals]

1203. โบว์ไทสำหรับสุนัข [เสื้อผ้าสำหรับสัตว์]
1204. Bow ties for dogs [clothing for animals]

1205. โบว์ประดับสำหรับสัตว์เลี้ยง
1206. Hair bows for pets

1207. โบว์ประดับสำหรับสุนัข
1208. Hair bows for dogs

1209. ปลอกข้อเท้าม้า
1210. Equine leg wraps

1211. ปลอกคอที่เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกสัตว์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
1212. Non-electronic training aids for animals [collars]

1213. ปลอกคอแบบพยุงหัวของสัตว์
1214. Head collars for animals

1215. ปลอกคอพร้อมสายจูงสำหรับสุนัข
1216. Dog collars and leads

1217. ปลอกคอม้า
1218. Horse collars

1219. ปลอกคอแมว
1220. Cat collars

1221. ปลอกคอสะท้อนแสงสำหรับสัตว์
1222. Reflective collars for animals

1223. ปลอกคอสัตว์
1224. Collars for animals*

1225. ปลอกคอสัตว์ทำด้วยหนัง
1226. Leather collars for animals

1227. ปลอกคอสัตว์เลี้ยง
1228. Pet collars

1229. ปลอกคอสัตว์เลี้ยงที่แสดงข้อมูลทางการแพทย์
1230. Pet collars bearing medical information

1231. ปลอกคอสำหรับม้า
1232. Collar straps for horses

1233. ปลอกคอสำหรับแมว
1234. Collars for cats

1235. ปลอกคอสำหรับสัตว์เลี้ยง
1236. Collars for pets

1237. ปลอกคอสำหรับสัตว์เลี้ยงที่แสดงข้อมูลทางการแพทย์
1238. Collars for pets bearing medical information

1239. ปลอกคอสำหรับสุนัข
1240. Collars for dogs

1241. ปลอกคอสุนัข
1242. Dog collars

1243. ปลอกคออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัตว์เลี้ยง
1244. Electronic pet collars

1245. ปลอกร่ม
1246. Umbrella covers

1247. ปลอกร่มกันแดด
1248. Parasol covers

1249. ปลอกสวมขาสำหรับม้า
1250. Gaiters for horses

1251. ปลอกสวมคลุมกันน้ำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องกระเป๋าสะพายหลัง
1252. Waterproof protective covers specifically adapted for backpacks

1253. ปลอกสวมคลุมหูสำหรับสัตว์
1254. Snoods for pets [clothing for animals]

1255. ปลอกสวมคลุมหูสำหรับสุนัข
1256. Snoods for dogs [clothing for animals]

1257. ปลอกสวมบัตรเครดิต
1258. Credit card sleeves

1259. ปลอกสวมบัตรเครดิตที่มีอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีป้องกัน
1260. RFID blocking credit card sleeves

1261. ปลอกสวมสำหรับร่ม
1262. Cover for umbrella

1263. ปลอกสวมสำหรับร่มกันแดด
1264. Covers for parasols

1265. ปลอกหุ้มลวดเพลทสปริงทำจากหนัง
1266. Casings, of leather, for plate springs

1267. ปลอกหุ้มลวดสปริงทำจากหนัง
1268. Casings, of leather, for springs

1269. ป้ายแท็กกระดาษแข็งติดกระเป๋าสัมภาระเดินทาง
1270. Baggage tags of cardboard

1271. ป้ายแท็กกระดาษติดกระเป๋าสัมภาระเดินทาง
1272. Baggage tags of paper

1273. ป้ายแท็กกาวทำจากหนังสำหรับกระเป๋า
1274. Adhesive tags of leather for bags

1275. ป้ายแท็กติดกระเป๋าเดินทาง
1276. Luggage tags

1277. ป้ายแท็กติดกระเป๋าเดินทางทำด้วยพลาสติก
1278. Luggage tags made of plastic

1279. ป้ายแท็กติดกระเป๋าเดินทางทำด้วยยาง
1280. Luggage tags made of rubber

1281. ป้ายแท็กติดกระเป๋าเดินทางทำด้วยโลหะ
1282. Luggage tags made of metal

1283. ป้ายแท็กติดกระเป๋าเดินทางทำด้วยหนัง
1284. Luggage tags of leather

1285. ป้ายแท็กติดกระเป๋าสัมภาระเดินทางทำด้วยกระดาษ
1286. Baggage tags made of paper

1287. ป้ายแท็กติดกระเป๋าสัมภาระเดินทางทำด้วยกระดาษแข็ง
1288. Baggage tags made of cardboard

1289. ป้ายแท็กติดกระเป๋าสัมภาระเดินทางทำด้วยหนัง
1290. Baggage tags made of leather

1291. ป้ายแท็กติดหีบเดินทางทำด้วยยาง
1292. Travelling trunk tags made of rubber

1293. ป้ายแท็กติดหีบเดินทางทำด้วยหนังเทียม
1294. Travelling trunk tags made of artificial leather

1295. ป้ายแท็กพลาสติกติดกระเป๋าเดินทาง
1296. Plastic luggage tags

1297. ป้ายแท็กยางติดกระเป๋าเดินทาง
1298. Rubber luggage tags

1299. ป้ายแท็กโลหะติดกระเป๋าเดินทาง
1300. Metal luggage tags

1301. ป้ายแท็กสัตว์เลี้ยงทำด้วยหนัง
1302. Leather pet tags

1303. ป้ายแท็กสำหรับติดกระเป๋าสัมภาระเดินทาง
1304. Baggage tags

1305. ป้ายแท็กหนังติดกระเป๋าเดินทาง
1306. Leather luggage tags

1307. ป้ายแท็กหนังติดหีบเดินทาง
1308. Leather travelling trunk tags

1309. ป้ายแท็กหนังแบบเย็บติดสำหรับเสื้อผ้า
1310. Sew-on tags of leather for clothing

1311. ป้ายแท็กหนังสำหรับติดกระเป๋าสัมภาระเดินทาง
1312. Leather baggage tags

1313. เป้
1314. Sackpacks

1315. เป้ทหาร
1316. Military rucksacks

1317. เป้ทำด้วยผ้าร่ม
1318. Taffeta rucksacks

1319. เป้นักเรียนแนปแซ็ก
1320. School knapsacks

1321. เป้แนปแซ็ก
1322. Knapsacks

1323. เป้ผ้าไนลอน
1324. Nylon sackpacks

1325. เป้สะพายหลัง
1326. Rucksacks

1327. เป้สะพายหลังขนาดเล็ก
1328. Small rucksacks

1329. เป้สะพายหลังขนาดใหญ่
1330. Large rucksacks

1331. เป้สะพายหลังของนักปีนเขา
1332. Rucksacks for mountaineers

1333. เป้สะพายหลังทำด้วยหนัง
1334. Leather rucksacks

1335. เป้สะพายหลังที่มีล้อลาก
1336. Rucksacks with rolling wheels

1337. เป้สะพายหลังแบบมีล้อ
1338. Rucksacks on casters

1339. เป้สะพายหลังแบบมีล้อเลื่อน
1340. Rucksacks on castors

1341. เป้สะพายหลังสำหรับการปีนเขา
1342. Mountaineering rucksacks

1343. เป้สะพายหลังสำหรับปีนเขา
1344. Hiking rucksacks

1345. เป้สะพายหลังสำหรับอุ้มเด็กทารก
1346. Rucksacks for carrying babies

1347. เป้สะพายหลังสำหรับอุ้มเด็กอ่อน
1348. Rucksacks for carrying infants

1349. เป้อุ้มเด็กทารก
1350. baby carrying bags

1351. เป้อุ้มเด็กทารกแบบลำตัวตั้งตรง
1352. Upright position baby carriers

1353. ผ้าคลุมลำตัวม้าสำหรับฝึกขี่ม้า
1354. Horse quarter sheets

1355. ผ้าคลุมสำหรับสัตว์
1356. Covers for animals

1357. ผ้าคลุมอานม้า
1358. Saddle blankets

1359. ผ้าพันคอแบนดานาสำหรับสัตว์เลี้ยง
1360. Bandanas for pets [clothing for animals]

1361. ผ้าพันคอแบนดานาสำหรับสุนัข
1362. Bandanas for dogs [clothing for animals]

1363. ผ้าพันคอสำหรับสัตว์เลี้ยง
1364. Neckerchiefs for pets [clothing for animals]

1365. ผ้าพันคอสำหรับสุนัข
1366. Neckerchiefs for dogs [clothing for animals]

1367. ผ้ารองอานม้า
1368. Saddlecloths for horses

1369. ผ้ารองอานม้าทำด้วยหนัง
1370. Leather saddles for horses

1371. ผ้ารัดหน้าท้องสำหรับสุนัข
1372. Bellybands for dogs

1373. ผ้ารัดหน้าท้องสุนัข
1374. Dog bellybands

1375. ผ้าห่มม้า
1376. Horse blankets

1377. ผ้าห่มสัตว์
1378. Blankets [clothing] for animals

1379. แผ่นฟลายชีทใช้กับม้า
1380. Horse fly sheets

1381. แผ่นฟลายชีทสำหรับม้า
1382. Fly sheets for horses

1383. แผ่นยางใช้เป็นส่วนประกอบของโกลน
1384. Rubber parts for stirrups

1385. แผ่นยางที่เป็นส่วนประกอบของโกลน
1386. Parts of rubber for stirrups

1387. แผ่นรองนั่งอานม้า
1388. Pads for riding saddles

1389. แผ่นรองอานม้า
1390. Pads for horse saddles

1391. แผ่นหนังที่เป็นส่วนเยื่อกระเพาะของวัว
1392. Goldbeaters’ skin

1393. แผ่นหนังที่มีขนเฟอร์
1394. Fur-skins

1395. แผ่นหนังเทียม
1396. Artificial leatherboards

1397. แผ่นหนังเทียมทำจากเศษหนัง เศษผ้า และกระดาษ
1398. Leatherboards

1399. แผ่นหนังเทียมลายนูนเคลือบ
1400. Leathercloth

1401. แผ่นหนังสังเคราะห์
1402. Synthetic leather

1403. แผ่นหนังสำหรับทำเครื่องบังเหียน
1404. Leather for harnesses

1405. แผ่นหนังสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์
1406. Leather for furniture

1407. แผ่นหนังสำหรับทำรองเท้า
1408. Leather for shoes

1409. พอร์ตโฟลิโอสำหรับการประชุม
1410. Conference portfolios

1411. เฟอร์ปลอม
1412. Faux fur

1413. แฟ้มเก็บเอกสารสำหรับการประชุม
1414. Conference folders

1415. ไม้กางเขนแบบครูซิฟิกซ์ทำด้วยหนังสัตว์ที่ไม่ได้เป็นเครื่องประดับ
1416. Crucifixes of leather, other than jewelry

1417. ไม้ของนักขี่ม้า
1418. Jockey sticks

1419. ไม้ค้ำเดินป่า
1420. Trekking poles

1421. ไม้ค้ำปีนเขา
1422. Hiking poles

1423. ไม้ค้ำลุยน้ำ
1424. Wading staffs

1425. ไม้ค้ำสำหรับการเดิน
1426. Walking staffs

1427. ไม้ค้ำสำหรับการเดินแบบนอร์ดิก
1428. Nordic walking poles

1429. ไม้ช่วยเดินสำหรับการเดินแบบนอร์ดิก
1430. Nordic walking sticks

1431. ไม้เท้า
1432. Walking sticks*

1433. ไม้เท้าช่วยเดิน
1434. Canes*

1435. ไม้เท้าเดินเขา
1436. Hiking sticks

1437. ไม้เท้าเดินป่า
1438. Trekking sticks

1439. ไม้เท้าทำจากหวาย
1440. Rattan canes

1441. ไม้เท้าที่กางออกเป็นที่นั่งแบบพับได้
1442. Foldable walking seat sticks

1443. ไม้เท้าที่มีที่นั่ง
1444. Walking seat sticks

1445. ไม้เท้าแบบพับ
1446. Folding walking sticks

1447. ไม้เท้าแบบพับได้
1448. Foldable walking sticks

1449. ไม้เท้าแบบมีที่นั่ง
1450. Walking stick seats

1451. ไม้เท้าปีนเขา
1452. mountaineering sticks

1453. ไม้เท้ามีที่นั่งแบบพับได้
1454. Foldable walking stick seats

1455. ย่าม
1456. Yam [Thai shoulder bag]

1457. ย่ามทำด้วยหนัง
1458. Yam made of leather [Thai leather shoulder bag]

1459. ย่ามพระ
1460. Monk’s yam [Thai shoulder bag for monk uses]

1461. ร่ม
1462. Umbrellas

1463. ร่มกอล์ฟ
1464. Golf umbrellas

1465. ร่มกันแดด
1466. Parasols

1467. ร่มกันแดดใช้กลางแจ้ง
1468. Outdoor parasols

1469. ร่มกันแดดใช้ชายหาด
1470. Beach parasols

1471. ร่มกันแดดทำด้วยหนัง
1472. Parasols made of leather

1473. ร่มกันแดดทำด้วยหนังเทียม
1474. Parasols made of artificial leather

1475. ร่มกันแดดที่กางลานข้างนอกบ้าน
1476. Outdoor patio parasols

1477. ร่มกันฝน
1478. Rainproof umbrella

1479. ร่มใช้กางระหว่างวาดรูปกลางแจ้ง
1480. Plein air painting umbrellas

1481. ร่มใช้ชายหาด
1482. Beach umbrellas

1483. ร่มทำด้วยหนัง
1484. Umbrellas made of leather

1485. ร่มที่กันแดดและกันฝน
1486. Rainproof parasols

1487. ร่มที่กางลานข้างนอกบ้าน
1488. Outdoor patio umbrellas

1489. ร่มบังแดด
1490. Sunshade parasols

1491. ร่มพับ
1492. Telescopic umbrellas

1493. ร่มพับได้
1494. Foldable umbrella

1495. ร่มสำหรับกันแดด
1496. Sun umbrella

1497. ร่มสำหรับกางลานบ้าน
1498. Patio umbrellas

1499. ร่มสำหรับเด็ก
1500. Umbrellas for children

1501. ร่มอัจฉริยะที่ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
1502. Smart umbrellas equipped with wireless data communication technology

1503. ร่มอัจฉริยะที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย
1504. smart umbrellas equipped with wireless data communication devices

1505. ร่มอัจฉริยะพร้อมเซ็นเซอร์พยากรณ์อากาศในตัว
1506. Smart umbrellas with built-in weather forecast sensors

1507. รองเท้าบูทที่ส์สำหรับสัตว์เลี้ยง
1508. Booties for pets

1509. รองเท้าบูทสำหรับม้า
1510. Equine boots

1511. รองเท้าสัตว์เลี้ยง
1512. Pet shoes

1513. รองเท้าสำหรับสุนัข
1514. Dog shoes

1515. แรนเซล [กระเป๋านักเรียนญี่ปุ่น]
1516. Randsels [Japanese school satchels]

1517. เลกกิ้งสำหรับสัตว์
1518. Leggings for animals

1519. วัสดุเลียนแบบขนเฟอร์
1520. Imitation fur

1521. วัสดุเลียนแบบหนังขายในปริมาณมาก
1522. Imitation leather sold in bulk

1523. วัสดุเลียนแบบหนังในลักษณะหนังที่มีขนติดอยู่
1524. Imitation pelts

1525. วัสดุเลียนแบบหนังสัตว์
1526. Imitation animal skins

1527. วัสดุเลียนแบบหนังสัตว์ขนาดใหญ่
1528. Imitation hides

1529. วัสดุโลหะที่เป็นส่วนประกอบของร่ม
1530. Metal parts of umbrella

1531. วัสดุส่วนปลายที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษสำหรับไม้ค้ำเดินเขา
1532. Tips specially adapted for hiking poles

1533. วัสดุส่วนปลายที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษสำหรับไม้ค้ำเดินป่า
1534. Tips specially adapted for trekking poles

1535. วัสดุส่วนปลายที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษสำหรับไม้ค้ำลุยน้ำ
1536. Tips specially adapted for wading staffs

1537. วัสดุส่วนปลายที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษสำหรับไม้ค้ำสำหรับการเดิน
1538. Tips specially adapted for walking staffs

1539. วัสดุส่วนปลายที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษสำหรับไม้เดินเขา
1540. Tips specially adapted for hiking sticks

1541. วัสดุส่วนปลายที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษสำหรับไม้เดินป่า
1542. Tips specially adapted for trekking sticks

1543. วัสดุส่วนปลายที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษสำหรับไม้เท้า
1544. Tips specially adapted for walking sticks

1545. วาล์วทำด้วยหนัง
1546. Valves of leather

1547. สนับเข่าสำหรับม้า
1548. Knee-pads for horses

1549. สลิงอุ้มเด็กอ่อน
1550. Slings for carrying infants

1551. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า
1552. Head-stalls

1553. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้าทำด้วยหนัง
1554. Leather head-stalls

1555. สายกระเป๋า
1556. Straps for bags

1557. สายกระเป๋าเดินทาง
1558. Straps for luggage

1559. สายกระเป๋าเดินทางทำด้วยกหนัง
1560. Luggage straps of leather

1561. สายกระเป๋าเดินทางทำด้วยหนัง
1562. Leather luggage straps

1563. สายกระเป๋าเดินทางที่ล็อคได้
1564. Lockable luggage straps

1565. สายกระเป๋าถือ
1566. Handbag straps

1567. สายกระเป๋าถือขนาดเล็ก
1568. Valise straps

1569. สายกระเป๋าเพิร์ซ
1570. Straps for purses [handbags]

1571. สายกระเป๋าสะพาย
1572. Haversack straps

1573. สายกระเป๋าสะพายทำด้วยหนัง
1574. Haversack straps of leather

1575. สายกระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางทำด้วยหนัง
1576. Leather suitcase straps

1577. สายกระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทาง
1578. Straps for suitcases

1579. สายกระเป๋าใส่เหรียญสตางค์
1580. Straps for coin purses

1581. สายโกลนม้าทำด้วยหนัง
1582. Leather stirrup straps

1583. สายควบคุมที่อุปกรณ์ช่วยฝึกสัตว์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า
1584. Non-electronic training aids for animals [leashes]

1585. สายควบคุมสัตว์
1586. Animal leashes

1587. สายควบคุมสัตว์ทำด้วยหนัง
1588. Leather leashes

1589. สายควบคุมสัตว์เลี้ยง
1590. Pet leashes

1591. สายควบคุมสำหรับจูงและนำทางเด็ก
1592. Leashes for guiding children

1593. สายควบคุมสำหรับสัตว์
1594. Leashes for animals

1595. สายควบคุมสำหรับสัตว์เลี้ยง
1596. Leashes for pets

1597. สายควบคุมสำหรับสุนัข
1598. Leashes for dogs

1599. สายควบคุมสุนัข
1600. Dog leashes

1601. สายควบคุมสุนัขแบบปลอกคอสองชั้น
1602. Martingale dog leashes

1603. สายควบคุมสุนัขแบบมีตัวม้วนเก็บ
1604. Retractable dog leashes

1605. สายคาดไหล่
1606. Shoulder straps

1607. สายคาดไหล่ทำจากหนัง
1608. Shoulder belts [straps] of leather

1609. สายจูงเด็ก
1610. Reins for guiding children

1611. สายจูงเด็กทำด้วยหนัง
1612. Leather reins for guiding children

1613. สายจูงแบบรัดอกสำหรับแมว
1614. Harness for cats

1615. สายจูงแบบรัดอกสำหรับสุนัข
1616. Harness for dogs

1617. สายจูงสัตว์
1618. Animal leads

1619. สายจูงสัตว์ทำด้วยหนัง
1620. Leather leads

1621. สายจูงสัตว์เลี้ยง
1622. Pet leads

1623. สายจูงสัตว์เลี้ยงแบบรัดอก
1624. Pet harnesses

1625. สายจูงสำหรับฝึกม้า
1626. Training leads for horses

1627. สายจูงสำหรับฝึกสัตว์
1628. Training leads

1629. สายจูงสำหรับฝึกสุนัข
1630. Training leads for dogs

1631. สายจูงสำหรับสุนัข
1632. Leads for dogs

1633. สายจูงสำหรับสุัตว์
1634. Leads for animals

1635. สายจูงสำหรับสุัตว์เลี้ยง
1636. Leads for pets

1637. สายจูงสุนัข
1638. Dog leads

1639. สายจูงสุนัขแบบรัดอก
1640. Dog harness

1641. สายนำทางเด็ก
1642. Leash for guiding children

1643. สายบังเหียน
1644. Reins

1645. สายบังเหียนสำหรับบังคับม้า
1646. Lunge reins

1647. สายโยงใช้กับบังเหียน
1648. Traces [harness]

1649. สายโยงม้ากับบังเหียน
1650. harness traces

1651. สายรัดกระเป๋าเดินทาง
1652. Straps for fastening luggages

1653. สายรัดคอม้า
1654. Cribbing straps for horses

1655. สายรัดคางทำด้วยหนัง
1656. Chin straps, of leather

1657. สายรัดทำจากวัสดุเลียนแบบหนัง
1658. Straps made of imitation leather

1659. สายรัดทำด้วยวัสดุเลียนแบบหนัง
1660. Imitation leather straps

1661. สายรัดบังเหียน
1662. harness straps

1663. สายรัดสเปอร์
1664. Spur straps

1665. สายรัดสำหรับจูงและนำทางเด็ก
1666. Harnesses for guiding children

1667. สายรัดสำหรับรองเท้าสเก็ต
1668. Straps for skates

1669. สายรัดอกที่อุปกรณ์ช่วยฝึกสัตว์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า
1670. Non-electronic training aids for animals [harnesses]

1671. สายสะพายพาดไหล่แบนโดเลียร์
1672. Bandoliers

1673. สายสะพายพาดไหล่แบนโดเลียร์ทำจากหนัง
1674. Leather bandoliers

1675. สายสะพายไหล่หนัง
1676. Leather shoulder belts

1677. สายหนัง
1678. Leather straps

1679. สายหนังใช้กับเครื่องอานม้า
1680. Straps of leather [saddlery]

1681. สายหนังใช้คาดไหล่
1682. Leather shoulder straps

1683. สายหนังใช้รัด
1684. Leather thongs

1685. สายหนังใช้รัดอานกับตัวม้า
1686. Girths of leather

1687. สายหนังสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทางทหาร
1688. Straps for soldiers’ equipment

1689. สายหนังสำหรับรัดหรือมัดสิ่งของ
1690. Leather thongs for fastening or securing items

1691. สายหนังอเนกประสงค์
1692. All-purpose leather straps

1693. เสื้อกันฝนสำหรับสัตว์เลี้ยง
1694. Raincoats for pets

1695. เสื้อกันฝนสำหรับสุนัข
1696. Raincoats for dogs

1697. เสื้อคลุมกันลมและหิมะสำหรับสุนัข
1698. Dog parkas

1699. เสื้อคลุมม้า
1700. Horse rugs

1701. เสื้อโค้ทสำหรับแมว
1702. Coats for cats

1703. เสื้อโค้ทสำหรับสัตว์
1704. Coats for animals

1705. เสื้อโค้ทสำหรับสุนัข
1706. Coats for dogs

1707. เสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยง
1708. Garments for pets

1709. เสื้อผ้าของสุนัข
1710. Dog clothing

1711. เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง
1712. Pet clothing

1713. เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงที่มีหลอดไฟแอลอีดี
1714. Pet clothing incorporating LEDs

1715. เสื้อผ้าสำหรับม้า
1716. Clothing for horses

1717. เสื้อผ้าสำหรับสัตว์
1718. Clothing for animals

1719. เสื้อผ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง
1720. Clothing for pets

1721. เสื้อผ้าสำหรับสุนัข
1722. Clothing for dogs

1723. แส้
1724. Whips

1725. แส้เก้าสาย
1726. Cat o’ nine tails

1727. แส้ขี่ม้า
1728. Horse riding whips

1729. แส้ใช้ขี่สัตว์
1730. Riding crops

1731. แส้ใช้ในการขี่ม้า
1732. Whips for horse riding

1733. แส้ใช้ในการขี่สัตว์
1734. Riding whips

1735. แส้ใช้ในการล่าสัตว์
1736. Hunting crops

1737. แส้ทำจากหนัง
1738. Leather whips

1739. หนังแกะ
1740. Sheepskin

1741. หนังโกลน
1742. Stirrup leathers

1743. หนังขนสัตว์
1744. Fur skin

1745. หนังขนสัตว์เทียม
1746. Artificial fur skin

1747. หนังของชามัวร์ที่ไม่ใช้ในการทำความสะอาด
1748. Skins of chamois, other than for cleaning purposes

1749. หนังควาย
1750. Buffalo hides

1751. หนังงู
1752. Snakeskin

1753. หนังชามัวร์ที่ไม่ใช้ในการทำความสะอาด
1754. Chamois leather, other than for cleaning purposes

1755. หนังดิบ
1756. Raw skins

1757. หนังดิบสัตว์ขนาดใหญ่
1758. Raw hides

1759. หนังดิบสำหรับให้สุนัขขบเคี้ยว
1760. Rawhide chews for dogs

1761. หนังตัดแต่งสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์
1762. Leather trimmings for furniture

1763. หนังตัวตุ่น
1764. Moleskin [imitation of leather]

1765. หนังที่ฟอกบางส่วน
1766. Semi-worked fur

1767. หนังที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
1768. Unworked leather

1769. หนังที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีหรือผ่านกรรมวิธีบางส่วน
1770. Leather, unworked or semi-worked

1771. หนังเทียม
1772. imitation leather

1773. หนังเทียมที่มีเส้นใยไมซีเลียมเป็นหลัก
1774. mycelium-based imitation leather

1775. หนังเทียมอัดแผ่น
1776. Leatherboard

1777. หนังแพะ
1778. Goat skin

1779. หนังโพลียูรีเทน
1780. Polyurethane leather

1781. หนังฟอก
1782. Tanned leather

1783. หนังฟอกที่ตกแต่งแล้ว
1784. Curried skins

1785. หนังลูกแพะ
1786. Kid

1787. หนังวัว
1788. Cattle skins

1789. หนังวีแกน
1790. Vegan leather

1791. หนังสัตว์
1792. Animal skins

1793. หนังสัตว์ที่มีขนติดอยู่
1794. Pelts

1795. หนังสัตว์ที่มีขนเฟอร์ติดอยู่
1796. Fur pelts

1797. หนังสัตว์ที่ยังไม่แปรสภาพหรือแปรสภาพบางส่วน
1798. Animail skins, unworked or semi-worked

1799. หนังสัตว์ส่วนก้น
1800. Butts [parts of hides]

1801. หน้ากากกันแมลงสำหรับม้า
1802. Fly masks for horses

1803. หน้ากากกันแมลงสำหรับสัตว์
1804. Fly masks for animals

1805. หมวกกันแมลงสำหรับม้า
1806. Fly hats for horses

1807. หมวกแก๊ปกันแมลงใช้กับม้า
1808. Fly caps for horses

1809. หมวกแก๊ปกันแมลงสำหรับม้า
1810. Anti-fly caps for horses

1811. หมวกแก๊ปพร้อมหน้ากากป้องกันแมลงสำหรับม้า
1812. Anti-fly mask caps for horses

1813. หมวกบอนเน็ตกันแมลงสำหรับม้า
1814. Fly bonnets for horses

1815. หมวกพร้อมหน้ากากป้องกันแมลงสำหรับม้า
1816. Anti-fly mask hats for horses

1817. หมวกสวมคลุมหูสำหรับม้า
1818. Ear bonnets for horses

1819. หมวกฮู้ดสำหรับม้า
1820. Hoods for horses

1821. ห่วงร่ม (ชิ้นส่วนของร่ม)
1822. Umbrella rings

1823. ห่วงร่มกันแดด
1824. Parasol rings

1825. หีบ
1826. Trunks

1827. หีบเดินทาง
1828. Travelling trunks

1829. หีบเดินทางทำด้วยหนัง
1830. Leather travelling trunks

1831. หีบที่เป็นกระเป๋าเดินทาง
1832. Trunks [luggage]

1833. หีบพอร์ทแมนโทค์
1834. Portmanteaux

1835. หีบพอร์ทแมนโทว์
1836. Portmanteaus

1837. หูกระเป๋า
1838. Bag handles

1839. หูกระเป๋าสัมภาระเดินทาง
1840. Baggage handles

1841. หูกระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทาง
1842. Suitcase handles

1843. เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน
1844. Bits for horses

1845. เหล็กที่ขวางปากสัตว์สำหรับดึงบังเหียน
1846. Bits for animals [harness]

1847. อัลเพนสต็อกส์ (ไม้เท้าปีนเขา)
1848. alpenstocks

1849. อาน
1850. Saddle

1851. อานใช้กับม้า
1852. Saddles for horses

1853. อานใช้กับสัตว์
1854. Saddle for animal

1855. อานม้า
1856. Horse saddles

1857. อานสำหรับการขี่สัตว์
1858. Riding saddles

1859. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องบังเหียนทำด้วยเหล็ก
1860. Harness fittings of iron

1861. ฮิงเง็นบุคุโระ [กระเป๋าอเนกประสงค์ของญี่ปุ่น]
1862. Hingen-bukuro [Japanese utility pouches]

error: Content is protected !!