รายการสินค้าจำพวกที่ 19

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 19
วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ท่อใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะแอสฟัลต์ น้ำมันดิน สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 19th TradeMark in Thailand

Category 19th (513 items) – Non-metallic construction materials, non-metallic construction tubes, asphalt, tar, non-metallic moveable construction, non-metallic memorial construction.

1. กกที่ใช้ในการก่อสร้าง
2. reeds for building

3. กรงนกขนาดใหญ่ไม่ได้ทำด้วยโลหะที่เป็นสิ่งก่อสร้าง
4. aviaries [structures], not of metal

5. กรวดแก้วสำหรับใช้ทำเครื่องหมายจราจรบนถนน
6. glass granules for marking out roads

7. กรวดแก้วสำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนถนน
8. glass granules for road marking

9. กระจกเคลือบที่ใช้ในการก่อสร้าง
10. enamelled glass, for building

11. กระจกฉนวนที่ใช้ในการก่อสร้าง
12. insulating glass for building

13. กระจกใช้ในการก่อสร้าง
14. building glass

15. กระจกที่ใช้ในการก่อสร้าง
16. Glass for building

17. กระจกนิรภัย
18. safety glass

19. กระจกนิรภัยใช้ในการก่อสร้าง
20. Safety glass for building

21. กระจกแผ่นเสริมลวดใช้ในการก่อสร้าง
22. Wired plate glass for building

23. กระจกหน้าต่างที่ใช้ในการก่อสร้าง
24. window glass for building

25. กระจกหน้าต่างที่ไม่ใช่หน้าต่างยานพาหนะ
26. window glass, other than vehicle window glass

27. กระจกอะลาบาสเตอร์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
28. Alabaster glass for building

29. กระจกอัจฉริยะใช้ในการก่อสร้าง
30. smart glass for building

31. กระดานกระโดดน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
32. diving boards, not of metal

33. กระดานปูพื้นทำจากไม้
34. wooden floor boards

35. กระดานไม้อัด
36. Plywood board

37. กระดาษแข็งใช้ก่อสร้าง
38. paperboard for building

39. กระดาษแข็งใช้ในการก่อสร้าง
40. building cardboard

41. กระดาษใช้ในการก่อสร้าง
42. building paper

43. กระดาษทำจากน้ำมันดินสำหรับมุงหลังคา
44. Tarred roofing paper

45. กระดาษบิทูเมนใช้ในการก่อสร้าง
46. bitumen paper for building

47. กระท่อม
48. huts

49. กระท่อมแสดงสินค้า
50. fair huts

51. กระเบื้องเซรามิก
52. Ceramic tiles

53. กระเบื้องบุผนังทำด้วยเซรามิค
54. ceramic wall tiles

55. กระเบื้องบุผนังทำด้วยดินเผา
56. Clay wall tiles

57. กระเบื้องบุผนังทำด้วยหินธรรมชาติ
58. Natural stone wall tiles

59. กระเบื้องบุผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
60. wall tiles, not of metal

61. กระเบื้องบุผนังโมเสค
62. Mosaic wall tiles

63. กระเบื้องปูพื้นทำด้วยดินเผา
64. Clay floor tiles

65. กระเบื้องปูพื้นทำด้วยพลาสติก
66. floor tiles of plastic

67. กระเบื้องปูพื้นทำด้วยไม้
68. Floor tiles of wood

69. กระเบื้องปูพื้นทำด้วยยาง
70. Rubber floor tiles

71. กระเบื้องปูพื้นทำด้วยไวนิล
72. Vinyl tile flooring

73. กระเบื้องปูพื้นทำด้วยหินธรรมชาติ
74. Floor tiles of natural stone

75. กระเบื้องปูพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
76. tile floorings, not of metal

77. กระเบื้องปูพื้นโมเสค
78. Mosaic floor tiles

79. กระเบื้องปูพื้นไม่ได้ทำด้วยโลหะ
80. floor tiles, not of metal

81. กระเบื้องฝ้าเพดานทำด้วยเซรามิก
82. Ceramic ceiling tiles

83. กระเบื้องฝ้าเพดานทำด้วยพลาสติก
84. Plastic ceiling tiles

85. กระเบื้องฝ้าเพดานทำด้วยยิปซั่ม
86. Gypsum ceiling tiles

87. กระเบื้องพลาสติก
88. Plastic tiles

89. กระเบื้องมุงหลังคาทนไฟ
90. Fireproof roofing tiles

91. กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยกระจก
92. Glass roofing tiles

93. กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยเซรามิก
94. Ceramic roofing tiles

95. กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยดินเผา
96. Clay roofing tiles

97. กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยปูนซีเมนต์
98. Cement mortar roofing tiles

99. กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยพลาสติก
100. Roofing tiles of plastic

101. กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยยิปซั่ม
102. Gypsum roofing tiles

103. กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยหิน
104. Stone roofing tiles

105. กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยหินธรรมชาติ
106. Natural stone roofing tiles

107. กระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
108. roofing tiles, not of metal

109. กระเบื้องมุงหลังคาแบบโค้งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
110. pantiles, not of metal

111. กระเบื้องโมเสคใช้ในการก่อสร้าง
112. mosaics for building

113. กระเบื้องยิปซั่ม
114. Gypsum tiles

115. กล่องบรรจุอากาศที่ใช้ในงานก่อสร้างใต้น้ำ
116. caissons for construction work under water

117. กล่องรับจดหมายทำด้วยอิฐ
118. letter boxes of masonry

119. ก้อนกรวด
120. gravel

121. ก้อนกรวดใช้ตกแต่งตู้ปลา
122. aquarium gravel

123. กันสาด [โครงสร้างอาคาร] ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะและไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
124. Awnings [building structures], not of metal and not of textile

125. กากแร่ใช้ในการก่อสร้าง
126. slag [building material]

127. กำแพงกันดินทำด้วยคอนกรีต
128. Concrete retaining walls

129. เกราท์
130. grout

131. ข้อต่อท่อแยกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
132. branching pipes, not of metal

133. ขั้นบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
134. stair-treads [steps], not of metal

135. ขื่อประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
136. lintels, not of metal

137. เข็มพืดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
138. sheet piles, not of metal

139. ครอบกระเบี้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
140. flashing, not of metal, for building

141. ครอบกระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
142. roof flashing, not of metal

143. คอกม้าขนาดย่อมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
144. modular stables, not of metal

145. คอกม้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
146. stables, not of metal

147. คอกหมูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
148. Pig houses, not of metal

149. คอกหมูสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
150. Pre-fabricated pig houses, not of metal

151. คอนกรีต
152. concrete

153. คอนกรีตที่ใช้ทำโครงสร้าง
154. concrete building elements

155. คอนกรีตผสมสำเร็จรูป
156. Ready mixed concrete

157. คอนกรีตอุตสาหกรรมสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
158. Industrial concrete for use in civil engineering works

159. ค้างไม้เลื้อยที่ทำด้วยไม้
160. Trellises of wood

161. ค้างไม้เลื้อยที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
162. trellises, not of metal

163. คานคอนกรีต
164. Concrete beams

165. คานทำด้วยไม้ใช้ในการก่อสร้าง
166. Beams of wood for building

167. คานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
168. beams, not of metal

169. คานปล่องไฟเตาผิงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
170. chimney shafts, not of metal

171. คานไม้
172. Wood beams

173. คานรับน้ำหนักที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
174. girders, not of metal

175. คิ้วขอบกระเบื้องที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
176. Non-metal tile trim

177. เครื่องประดับตกแต่งกลางโต๊ะทำด้วยคอนกรีต
178. Table centrepieces [ornaments] made of concrete

179. เครื่องประดับตกแต่งกลางโต๊ะทำด้วยหิน
180. Table centrepieces [ornaments] made of stone

181. เครื่องประดับตกแต่งกลางโต๊ะทำด้วยหินอ่อน
182. Table centrepieces [ornaments] made of marble

183. โครงของอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
184. Frames of buildings is not made of metal

185. โครงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับจอดรถจักรยาน
186. bicycle parking installations, not of metal

187. โครงประกอบที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับปลูกพืช
188. horticultural frames, not of metal

189. โครงเรือนกระจกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
190. greenhouse frames, not of metal

191. โครงเรือนกระจกไม่ได้ทำด้วยโลหะ
192. Non-metal greenhouse frames

193. โครงสร้างของซุ้มที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
194. arbours [structures], not of metal

195. โครงสร้างลานสเก็ตที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
196. skating rinks [structures], not of metal

197. โครงอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
198. Framework, not of metal, for building

199. จมูกบันไดทำด้วยพลาสติก
200. Plastic stair nosings

201. จมูกบันไดทำด้วยยาง
202. Rubber stair nosings

203. จมูกบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
204. Stair nosings, not of metal

205. ฉากกั้นห้องที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
206. partitions, not of metal

207. ฉากยึดมุมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
208. brackets, not of metal, for building

209. ฉากยึดมุมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับรางน้ำฝน
210. brackets, not of metal, for gutters

211. ชอล์กดิบ
212. raw chalk

213. ชิ้นงานศิลปะทำจากหินที่รับรองโดยโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้(เอ็นเอฟที)
214. Works of art of stone authenticated by non-fungible tokens [NFTs]

215. ชิ้นงานศิลปะทำจากหินอ่อนที่รับรองโดยโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้(เอ็นเอฟที)
216. Works of art of marble authenticated by non-fungible tokens [NFTs]

217. ชิ้นงานศิลปะทำด้วยคอนกรีต
218. Works of art of concrete

219. ชิ้นงานศิลปะทำด้วยหิน
220. Works of art of stone

221. ชิ้นงานศิลปะทำด้วยหินอ่อน
222. Works of art of marble

223. ซีเมนต์แมกนีเซีย
224. magnesia cement

225. ซีเมนต์เหลวสำหรับอุดร่อง
226. Filling cement

227. ซี่รั้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
228. palings, not of metal

229. ซี่รั้วไม่ได้ทำด้วยโลหะ
230. palisading, not of metal

231. ไซโลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
232. silos, not of metal

233. ฐานบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
234. stringers [parts of staircases], not of metal

235. ฐานปล่อยจรวดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
236. rocket launching platforms, not of metal

237. ดินเหนียวใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
238. potters’ clay

239. ดินเหนียวทนไฟ
240. grog [fired refractory material]

241. ดินเหนียวเผาไฟ(เทอร์ราคอตตา)ที่ใช้ในการก่อสร้าง
242. terra-cotta [building material]

243. ตงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
244. joists, not of metal

245. ตอม่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
246. props, not of metal

247. ตาข่ายติดประตูหน้าต่างกันแมลงที่ไม่ทำด้วยโลหะ
248. insect screens, not of metal

249. ตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
250. telephone boxes, not of metal

251. ตู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นสิ่งก่อสร้าง
252. aquaria [structures]

253. ถ้วยรางวัลทำด้วยคอนกรีต
254. Prize cups made of concrete

255. ถ้วยรางวัลทำด้วยหิน
256. Prize cups made of stone

257. ถ้วยรางวัลทำด้วยหินอ่อน
258. Prize cups made of marble

259. ถ้วยรางวัลที่ทำด้วยคอนกรีต
260. prize cups of concrete

261. ถ้วยรางวัลที่ทำด้วยหิน
262. prize cups of stone

263. ถ้วยรางวัลที่ทำด้วยหิน คอนกรีต หรือหินอ่อน
264. Prize cups of stone, concrete or marble

265. ถ้วยรางวัลที่ทำด้วยหินอ่อน
266. prize cups of marble

267. ถ้วยรูปปั้นที่ระลึกทำจากคอนกรีต
268. Commemorative statuary cups made of concrete

269. ถ้วยรูปปั้นที่ระลึกทำจากหิน
270. Commemorative statuary cups made of stone

271. ถ้วยรูปปั้นที่ระลึกทำจากหินอ่อน
272. Commemorative statuary cups made of marble

273. ถ้วยรูปปั้นที่ระลึกทำด้วยคอนกรีต
274. commemorative statuary cups of concrete

275. ถ้วยรูปปั้นที่ระลึกทำด้วยหิน
276. commemorative statuary cups of stone

277. ถ้วยรูปปั้นที่ระลึกทำด้วยหินอ่อน
278. commemorative statuary cups of marble

279. ถ้วยรูปปั้นที่ระลึกที่ทำด้วยหิน คอนกรีต หรือหินอ่อน
280. Commemorative statuary cups of stone, concrete or marble

281. ถ่านหินที่ใช้เคลือบหลังคา
282. bituminous coatings for roofing

283. ถุงทราย
284. sandbag

285. แถบทำสัญลักษณ์บนถนนที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์
286. road marking strips of synthetic material

287. แถบพลาสติกสำหรับทำขอบตกแต่งสวน
288. plastic landscape edgings

289. ทราย
290. Sand

291. ทรายใช้ในการก่อสร้าง
292. Sand for use in building

293. ทรายใช้เล่น
294. play sand

295. ทรายทนไฟ
296. Refractory sand

297. ทรายที่ไม่ใช้ในโรงหล่อ
298. sand, except foundry sand

299. ทรายสีเงิน
300. silver sand

301. ทรายใส่ตู้ปลา
302. aquarium sand

303. ท่อแข็งทำด้วยพลาสติกที่ไม่ใช่ส่วนของการติดตั้งสุขภัณฑ์
304. rigid pipes of plastics [other than parts of sanitary installations]

305. ท่อแข็งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
306. rigid pipes, not of metal, for building

307. ท่อคอนกรีต
308. Concrete pipes

309. ท่อซีเมนต์
310. Cement pipes

311. ท่อดินเผา
312. Earthenware pipes

313. ท่อต่อปล่องไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
314. lengthening pieces, not of metal, for chimneys

315. ท่อทำด้วยดินเหนียว
316. Clay pipes

317. ท่อทำด้วยหินทราย
318. sandstone pipes

319. ท่อน้ำประปาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
320. water-pipes, not of metal

321. ท่อปูนซีเมนต์
322. Cement mortar pipes

323. ท่อพลาสติกสำหรับงานประปา
324. Plastic pipes for plumbing purposes

325. ท่อพลาสติกสำหรับใช้ในงานวางท่อ
326. plastic pipes for plumbing purposes

327. ท่อพลาสติกสำหรับระบายน้ำ
328. plastic conduits for drainage

329. ท่อพลาสติกสำหรับลำเลียงก๊าซธรรมชาติ
330. Plastic pipes for conveying natural gas

331. ท่อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
332. Wooden pipes for building

333. ท่อระบายน้ำทำด้วยคอนกรีต
334. Drain pipes made of concrete

335. ท่อระบายน้ำทำด้วยเซรามิก
336. Ceramic drain pipes

337. ท่อระบายน้ำที่ทำด้วยพลาสติก
338. Drain pipes made of plastic

339. ท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
340. drain pipes, not of metal

341. ท่อระบายน้ำเสียที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
342. Non-metal sewer pipes

343. ท่อรางน้ำฝนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
344. gutter pipes, not of metal

345. ท่อลมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
346. ducts, not of metal, for air-conditioning installations

347. ท่อลมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการติดตั้งเครื่องระบายอากาศ
348. ducts, not of metal, for ventilating installations

349. ท่อลมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับติดตั้งเครื่องระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ
350. ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning installations

351. ท่อส่งน้ำเข้าเครื่องกังหันน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
352. penstock pipes, not of metal

353. ที่กั้นถนนทำด้วยคอนกรีต
354. Crash barriers of concrete for roads

355. ที่กั้นถนนทำด้วยพลาสติก
356. Crash barriers of plastic for roads

357. ที่กั้นถนนทำด้วยไม้
358. Crash barriers of wood for roads

359. ที่กั้นถนนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
360. crash barriers, not of metal, for roads

361. ที่เก็บศพไม่ได้ทำด้วยโลหะ
362. burial vaults, not of metal

363. ทูฟา
364. tufa

365. เทปตีเส้นทางเท้า
366. Pavement marking tape

367. แท็งก์เก็บก๊าซทำด้วยอิฐ
368. Gas storage tanks of masonry

369. แท็งก์เก็บของทำด้วยอิฐ
370. Storage tanks of masonry

371. แท็งก์ทำด้วยอิฐ
372. tanks of masonry

373. แท็งก์น้ำใช้ในอุตสาหกรรมทำด้วยอิฐ
374. Industrial water tanks of masonry

375. แท็งก์น้ำทำด้วยอิฐ
376. Water tanks of masonry

377. แท็งก์น้ำทำด้วยอิฐใช้ในครัวเรือน
378. Water tanks of masonry for household purposes

379. ธรณีประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
380. sills, not of metal

381. นั่งร้านทำด้วยไม้
382. Scaffolding of wood

383. นั่งร้านที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
384. scaffolding, not of metal

385. น้ำมันดิน
386. tar

387. น้ำมันดินใช้เคลือบผิวไม้
388. Wood tar

389. น้ำมันดินที่ได้จากถ่านหิน
390. coal tar

391. บล็อกแก้วใช้ในการก่อสร้าง
392. Glass blocks for building

393. บล็อกคอนกรีต
394. Concrete blocks

395. บล็อกปูทางเดินไม่ได้ทำด้วยโลหะ
396. paving blocks, not of metal

397. บล็อกปูพื้นแบบเรืองแสง
398. luminous paving blocks

399. บล็อกปูพื้นแบบเรืองแสงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
400. luminous paving blocks, not of metal

401. บล็อกไม้
402. Wood blocks

403. บังตาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะและสิ่งทอสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
404. Outdoor blinds, not of metal and not of textile

405. บันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
406. Stairs, not of metal

407. บันไดสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
408. staircases, not of metal

409. บัวขอบทำด้วยไม้
410. Wood trim

411. บัวที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
412. cornices, not of metal

413. บานเกล็ดประตูหน้าต่างไม่ได้ทำด้วยโลหะ
414. jalousies, not of metal

415. บ้านสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
416. prefabricated houses [ready-to-assemble], not of metal

417. บิทูเมน
418. bitumen

419. บูธกันเสียงที่เคลื่อนย้ายได้และไม่ทำด้วยโลหะ
420. soundproof booths, transportable, not of metal

421. บูธโทรศัพท์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
422. telephone booths, not of metal

423. บูธพ่นสีที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
424. paint spraying booths, not of metal

425. เบ้าหล่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
426. foundry moulds, not of metal

427. แบบหล่อคอนกรีตที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
428. shuttering, not of metal, for concrete

429. แบบหล่อคิ้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
430. moldings, not of metal, for cornices

431. แบบหล่อคิ้วไม่ได้ทำด้วยโลหะ
432. mouldings, not of metal, for cornices

433. แบบหล่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
434. foundry molds, not of metal

435. แบบหล่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
436. moldings, not of metal, for building

437. แบบหล่อไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
438. mouldings, not of metal, for building

439. ประติมากรรมทำด้วยคอนกรีต
440. sculptures of concrete

441. ประติมากรรมทำด้วยซีเมนต์
442. Sculptures of cement

443. ประติมากรรมทำด้วยหิน
444. Sculptures of stone

445. ประติมากรรมทำด้วยหินอ่อน
446. sculptures of marble

447. ประตูกระจก
448. Glass doors

449. ประตูทำจากพลาสติกสำหรับงานก่อสร้าง
450. Doors made of plastic for buildings

451. ประตูทำด้วยไม้
452. Wooden doors

453. ประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
454. doors, not of metal*

455. ประตูนิรภัยที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
456. Safety doors, not of metal

457. ประตูบานพับที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
458. accordion doors, not of metal

459. ประตูบานเฟี้ยมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
460. folding doors, not of metal

461. ประตูบานเฟี้ยมไม่ได้ทำด้วยโลหะ
462. Non-metal folding doors

463. ประตูบานเลื่อนทำด้วยไวนิล
464. Vinyl sliding doors

465. ประตูบานเลื่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
466. Non-metal sliding doors

467. ประตูบานสวิงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
468. swing doors, not of metal

469. ประตูม้วนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
470. roller doors, not of metal

471. ประตูไม้อัด
472. plywood doors

473. ประตูรั้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
474. gates, not of metal

475. ประตูหนีไฟไม่ได้ทำด้วยโลหะ
476. Fire doors, not of metal

477. ประตูหมุนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
478. turnstiles, not of metal

479. ประตูหุ้มเกราะที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
480. armored doors, not of metal

481. ประตูหุ้มเกราะไม่ได้ทำด้วยโลหะ
482. armoured doors, not of metal

483. ปล่องไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
484. chimneys, not of metal

485. ปากปล่องไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
486. chimney pots, not of metal

487. ป้ายสัญญาณจราจรชนิดไม่เรืองแสงและไม่มีกลไกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
488. road signs, non-luminous and non-mechanical, not of metal

489. ป้ายสัญญาณชนิดไม่เรืองแสงและไม่มีกลไกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
490. non-luminous and non-mechanical signs, not of metal

491. ป้ายสัญญาณชนิดไม่เรืองแสงและไม่มีกลไกไม่ได้ทำด้วยโลหะ
492. signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal

493. ป้ายให้สัญญาณที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะชนิดไม่เรืองแสง
494. beacons, not of metal, non-luminous

495. ปูนกาวที่ใช้ในการก่อสร้าง
496. Adhesive mortar for use in building

497. ปูนขาว
498. lime

499. ปูนขาวใช้ในการก่อสร้าง
500. Lime for building

501. ปูนขาวสำหรับใช้ในการก่อสร้าง
502. Hydrated lime for use in building

503. ปูนฉาบทำจากแร่ใยหิน
504. asbestos mortar

505. ปูนใช้ในการก่อสร้าง
506. mortar for building

507. ปูนซีเมนต์
508. cement*

509. ปูนซีเมนต์ซิลิกา
510. Silica cement

511. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
512. Portland cement

513. ปูนซีเมนต์ผสม
514. Cement mixes

515. ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว
516. Slag-lime cement

517. ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับมุงหลังคา
518. Roofing cement

519. ปูนซีเมนต์สำหรับฉาบที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟ
520. fireproof cement coatings

521. ปูนซีเมนต์สำหรับเตาถลุงเหล็ก
522. cement for blast furnaces

523. ปูนซีเมนต์สำหรับเตาหลอมโลหะ
524. cement for furnaces

525. ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค
526. Hydraulic cement

527. ปูนปลาสเตอร์
528. plaster*

529. ปูนปลาสเตอร์ใช้ในการก่อสร้าง
530. Plaster for use in building

531. ปูนมาร์ล
532. calcareous marl

533. ผงซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับเตาถลุงเหล็ก
534. Portland blast-furnace slag cement

535. ผงหินชนวน
536. slate powder

537. ผนังคอนกรีต
538. Concrete walls

539. ผนังคอนกรีตใช้ในการก่อสร้าง
540. Concrete walls for building

541. ผนังทำด้วยหิน
542. Wall stone

543. ผนังสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
544. Prefabricated walls, not of metal

545. ผ้าสักหลาดที่ใช้ในการก่อสร้าง
546. felt for building

547. ผ้าสักหลาดสำหรับมุงหลังคา
548. Felt roof coverings

549. ผ้าสำหรับมุงหลังคา
550. Roofing fabrics

551. แผงประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
552. door panels, not of metal

553. แผงอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
554. building panels, not of metal

555. แผ่นกระจกหน้าต่างสำหรับการก่อสร้าง
556. plate glass [windows] for building

557. แผ่นกระดานทำด้วยพลาสติกใช้ในการก่อสร้าง
558. Boards of plastic for building

559. แผ่นกระดานปูพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
560. floor boards, not of metal

561. แผ่นกระดานไฟเบอร์ใช้ในการก่อสร้าง
562. Fiberboard [building materials]

563. แผ่นกระดานเยื่อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
564. wood pulp board for building

565. แผ่นกระดานสำหรับเดินข้ามที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
566. duckboards, not of metal

567. แผ่นกันน้ำซึมหลังคา
568. Roofing membranes

569. แผ่นกันเสียงทำด้วยไม้
570. Noise barriers made of wood

571. แผ่นกำบังไม่ได้ทำด้วยโลหะ
572. armor-plating, not of metal

573. แผ่นคอนกรีตใช้ปูทางเท้า
574. concrete road pavement boards

575. แผ่นคอนกรีตหนา
576. concrete slabs

577. แผ่นจารึกหน้าหลุมฝังศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
578. tombstone plaques, not of metal

579. แผ่นฉากปิดมุมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
580. angle irons, not of metal

581. แผ่นใช้กำบังไม่ได้ทำด้วยโลหะ
582. armour-plating, not of metal

583. แผ่นซีเมนต์
584. cement slabs

585. แผ่นซีเมนต์ใยหิน
586. asbestos cement

587. แผ่นดินเหนียวหนา
588. Clay slabs

589. แผ่นดูดซับเสียงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
590. acoustic panels, not of metal

591. แผ่นทำสัญลักษณ์บนถนนที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์
592. road marking sheets of synthetic material

593. แผ่นน้ำมันดินใช้ในการก่อสร้าง
594. tarred strips for building

595. แผ่นบุผนังภายนอกทำด้วยไม้
596. wood siding

597. แผ่นบุผนังภายนอกทำด้วยไวนิล
598. vinyl siding

599. แผ่นบุผนังห้องที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
600. wainscotting, not of metal

601. แผ่นปลาสเตอร์บอร์ด
602. Plasterboard

603. แผ่นป้ายหน้าหลุมฝังศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
604. tombstone stelae, not of metal

605. แผ่นป้ายอนุสรณ์ที่ทำด้วยหิน
606. Memorial plaques of stone

607. แผ่นป้ายอนุสรณ์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
608. memorial plaques, not of metal

609. แผ่นปูพื้นทำด้วยพลาสติก
610. Plastic floorboards

611. แผ่นผนังทำด้วยพลาสติก
612. Plastic wallboards

613. แผ่นผนังทำด้วยยิปซั่ม
614. Gypsum wallboards

615. แผ่นผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
616. wall boards, not of metal

617. แผ่นผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
618. wall linings, not of metal, for building

619. แผ่นฝ้าเพดานทำด้วยไม้
620. Ceiling boards of wood

621. แผ่นพื้นทำด้วยพลาสติก
622. Plastic floor boards

623. แผ่นพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
624. paving slabs, not of metal

625. แผ่นพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
626. slabs, not of metal, for building

627. แผ่นพื้นปาร์เก้
628. Parquet floor boards

629. แผ่นพื้นไม้
630. Wooden floor boards

631. แผ่นพื้นลอยน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
632. floating floor boards, not of metal

633. แผ่นมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
634. roof coverings, not of metal

635. แผ่นไม้กระดาน
636. Wood boards

637. แผ่นไม้ใช้ทำขั้นบันได
638. stave wood

639. แผ่นไม้ใช้ทำถังไม้ขนาดใหญ่
640. cask wood

641. แผ่นไม้ใช้ในการก่อสร้าง
642. planks of wood for building

643. แผ่นไม้ใช้มุงหลังคา
644. roofing shingles

645. แผ่นไม้วีเนียร์
646. wood veneers

647. แผ่นใยสังเคราะห์จีโอเท็กซ์ไทล์
648. geotextiles

649. แผ่นใยสังเคราะห์ป้องกันการกัดเซาะใช้คลุมเมล็ดพืช
650. Erosion control mats incorporating plant seeds

651. แผ่นระแนงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
652. laths, not of metal

653. แผ่นวีเนียร์
654. veneers

655. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
656. gravestones

657. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมศพ
658. tombstones

659. แผ่นหินชนวนหนา
660. Slate slabs

661. แผ่นหินธรรมชาติ
662. Natural stone slabs

663. แผ่นหุ้มผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง
664. wall claddings, not of metal, for building

665. ฝาครอบปล่องไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
666. chimney cowls, not of metal

667. ฝาปิดท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
668. manhole covers, not of metal

669. ฝาปิดหลุมฝังศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
670. grave slabs, not of metal

671. ฝาปิดหลุมศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
672. tomb slabs, not of metal

673. ฝ้าเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
674. ceilings, not of metal

675. พื้นคอนกรีต
676. Concrete floors

677. พื้นทำด้วยไม้เนื้อแข็ง
678. Hardwood flooring

679. พื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
680. floors, not of metal

681. พื้นปาร์เก้
682. parquet flooring

683. พื้นปาร์เก้ทำจากไม้ก๊อก
684. Parquet flooring made of cork

685. พื้นปาร์เก้ทำด้วยไม้
686. parquet flooring of wood

687. พื้นไม้ไผ่
688. Bamboo flooring

689. พื้นยกระดับแบบสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
690. platforms, prefabricated, not of metal

691. เพิงเก็บของสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
692. pre-fabricated storage sheds, not of metal

693. เฟรมเย็นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้สำหรับการทำสวน
694. cold frames, not of metal

695. ไฟร์เคลย์
696. fireclay

697. มอร์ต้าผสม
698. Mortar mix

699. เม็ดแร่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
700. Mineral pellets for use in the building industry

701. ไม้ก๊อกอัดใช้ในการก่อสร้าง
702. agglomerated cork for building

703. ไม้ขนาดเล็กสำหรับงานไม้
704. scantlings [carpentry]

705. ไม้ขึ้นรูป
706. Shaped timber

707. ไม้ชนิดดัดได้
708. moldable wood

709. ไม้ใช้ทำเครื่องใช้ในครัวเรือน
710. wood for making household utensils

711. ไม้ทำโครงงานเหมือง
712. Mine timber

713. ไม้ที่เคลือบแล้วเพื่อป้องกันการผุ
714. Preserved wood [anti-decay wood]

715. ไม้ที่ดัดได้
716. mouldable wood

717. ไม้ที่แปรรูปแล้วบางส่วน
718. wood, semi-worked

719. ไม้ที่เลื่อยเป็นท่อนๆ
720. lumber

721. ไม้บัลซ่า
722. Balsa wood

723. ไม้บุฝาผนัง
724. wood panelling

725. ไม้ปูพื้น
726. wood paving

727. ไม้แปรรูปใช้ในการก่อสร้าง
728. building timber

729. ไม้วีเนียร์
730. veneer wood

731. ไม้สักแปรรูป
732. sawn timber

733. ไม้หนุนใช้ในการก่อสร้าง
734. furrings of wood

735. ไม้อัด
736. plywood

737. ไม้อัดชานอ้อยใช้ในการก่อสร้าง
738. agglomerated bagasses of cane [building material]

739. ยางมะตอย
740. pitch

741. ยางมะตอยใช้ราดทางเดิน
742. macadam

743. ยางรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวใช้ในการก่อสร้าง
744. rubber bearings for seismic isolation of buildings

745. ยิปซั่มที่เป็นวัสดุก่อสร้าง
746. Gypsum [building material]

747. รอดทำด้วยไม้
748. Wood joists

749. รอยต่อเพื่อขยายตัวของกำแพงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
750. Expansion joints, not of metal, for walls

751. รอยต่อเพื่อขยายตัวของพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
752. Expansion joints, not of metal

753. รอยต่อเพื่อขยายตัวที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
754. Expansion joints, not of metal, for floors

755. ระแนงขัดแตะที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
756. latticework, not of metal

757. ระเบียงอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
758. porches [structures], not of metal

759. รั้วคอนกรีต
760. Concrete fences

761. รั้วตาข่ายที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
762. Chainlink fences, not of metal

763. รั้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
764. fences, not of metal

765. รั้วไม้
766. wooden fences

767. รางน้ำฝนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
768. Rain gutters, not of metal

769. รางระบายน้ำตามถนนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
770. street gutters, not of metal

771. รางระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
772. Gutters, not of metal

773. รางระบายน้ำบนหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
774. roof gutters, not of metal

775. ราวจับบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
776. Handrails, not of metal, for stairs

777. ราวลูกกรงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับรั้ว
778. Non-metal railings for fences

779. ราวสำหรับให้นกเกาะ
780. perches

781. รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยคอนกรีต
782. statuettes of concrete

783. รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยหิน
784. statuettes of stone

785. รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยหินอ่อน
786. statuettes of marble

787. รูปปั้นครึ่งตัวทำด้วยคอนกรีต
788. busts of concrete

789. รูปปั้นครึ่งตัวทำด้วยหิน
790. busts of stone

791. รูปปั้นครึ่งตัวทำด้วยหินอ่อน
792. busts of marble

793. รูปปั้นทำด้วยคอนกรีต
794. Statues of concrete

795. รูปปั้นทำด้วยหิน
796. Statues of stone

797. รูปปั้นทำด้วยหินอ่อน
798. Statues of marble

799. เรือนกระจกปลูกต้นไม้แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
800. greenhouses, transportable, not of metal

801. เล้าไก่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
802. chicken-houses, not of metal

803. เล้าหมูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
804. pigsties, not of metal

805. วงกบบานประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
806. door frames, not of metal

807. วงกบบานหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
808. window frames, not of metal

809. วงกบประตูทำด้วยไม้
810. Wood door frames

811. วงกบประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
812. door casings, not of metal

813. วงกบหน้าต่างทำด้วยพลาสติก
814. Plastic window frames

815. วงกบหน้าต่างทำด้วยไม้
816. Wood window frames

817. วงกบหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
818. Sash windows, not of metal

819. วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะที่มีคุณสมบัติกันเสียง
820. building materials with soundproofing qualities, not of metal

821. วัสดุเคลือบพื้นอาคาร
822. coatings [building materials]

823. วัสดุใช้เคลือบถนน
824. road coating materials

825. วัสดุใช้ในงานก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะที่มีคุณสมบัติกันเสียง
826. construction materials with soundproofing qualities, not of metal

827. วัสดุเสริมแรงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
828. reinforcing materials, not of metal, for building

829. วาล์วท่อน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ และพลาสติก
830. Water-pipe valves, not of metal or plastic

831. วาล์วท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ และพลาสติก
832. Drain traps [valves], not of metal or plastic

833. เศษปูนเม็ด
834. clinker ballast

835. เศษหินเศษปูน
836. rubble

837. สระว่ายน้ำที่มีโครงสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
838. swimming pools [structures], not of metal

839. สารยึดเกาะสำหรับทำถ่านอัดก้อน
840. binding agents for making briquettes

841. สารยึดเกาะสำหรับทำหิน
842. binding agents for making stones

843. สุสานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
844. tombs, not of metal

845. เสากระโดงเรือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
846. masts [poles], not of metal

847. เสาเข็มคอนกรีต
848. Concrete pilings

849. เสาเข็มทำด้วยไม้
850. Pilings of wood

851. เสาเข็มที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
852. pilings, not of metal

853. เสาแข็งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับเดินสายไฟฟ้า
854. posts, not of metal, for power lines

855. เสาแข็งไม่ได้ทำด้วยโลหะ
856. posts, not of metal

857. เสาคอนกรีต
858. Concrete posts

859. เสาค้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
860. pillars, not of metal, for building

861. เสาซีเมนต์
862. cement posts

863. เสาโทรเลขที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
864. telegraph posts, not of metal

865. เสาธงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
866. flagpoles [structures], not of metal

867. เสาปิดประกาศโฆษณาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
868. Advertisement columns, not of metal

869. เสาผูกเรือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
870. mooring bollards, not of metal

871. เสาพลาสติกใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับแบ่งเขต
872. Plastic boundary marking posts

873. เสาไม้
874. Wood posts

875. เสาไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับเดินสายไฟฟ้า
876. poles, not of metal, for power lines

877. เสารั้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
878. Fence posts, not of metal

879. หน้าต่างกระจกสี
880. stained-glass windows

881. หน้าต่างทำด้วยไวนิล
882. Vinyl windows

883. หน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
884. windows, not of metal

885. หน้าต่างบานเกล็ดไม่ได้ทำด้วยโลหะ
886. shutters, not of metal

887. หน้าต่างบานพับชนิดไม่ได้ทำด้วยโลหะ
888. casement windows, not of metal

889. หน้าต่างบานพับที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
890. window ventlights, not of metal

891. หน้าต่างพลาสติกสำหรับติดต่อสื่อสารเพื่อการรักษาความปลอดภัย
892. Plastic security windows allowing communication

893. หมอนรางรถไฟทำด้วยไม้
894. Railway sleepers of wood

895. หมอนรางรถไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
896. railroad ties, not of metal

897. หมอนรางรถไฟไม่ได้ทำด้วยโลหะ
898. railway sleepers, not of metal

899. หลังคาทรงปั้นหยา
900. hips for roofing

901. หลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
902. roofing, not of metal

903. หลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะที่ติดตั้งเซลโฟโต้โวตาอิค
904. roofing, not of metal, incorporating photovoltaic cells

905. ห้องใต้ดินทำด้วยคอนกรีต
906. Concrete vaults

907. ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำเร็จรูปไม่ได้ทำด้วยโลหะ
908. cabanas, not of metal

909. หิ้งเตาผิงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
910. fireplace mantles, not of metal

911. หินกรวด
912. Aggregate

913. หินกากแร่
914. clinker stone

915. หินแกรนิต
916. granite

917. หินคล้ายหินปูน
918. calcareous stone

919. หินควอตซ์
920. quartz

921. หินควอตซ์ใส
922. rock crystal

923. หินแคลไซต์
924. Calcite

925. หินชนวน
926. slate

927. หินชนวนใช้มุงหลังคา
928. roofing slates

929. หินชนวนทำด้วยปูนซีเมนต์
930. Cement mortar slates

931. หินชีสต์
932. schist

933. หินใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
934. Pottery stone

935. หินใช้ในการก่อสร้าง
936. building stone

937. หินใช้ประดับตกแต่งตู้ปลา
938. Decorative aquarium stones

939. หินซิลิกา
940. silica [quartz]

941. หินไซโลไลต์
942. xylolith

943. หินทราย
944. Sandstone

945. หินทรายใช้ในการก่อสร้าง
946. sandstone for building

947. หินเทียม
948. artificial stone

949. หินธรรมชาติ
950. Natural stone

951. หินเนื้อดอก
952. porphyry [stone]

953. หินปูน
954. limestone

955. หินสแล็ก
956. slag stone

957. หินสำหรับปูพื้น
958. Paving stones

959. หินสำหรับปูพื้นทางเท้า
960. Footing stone

961. หินอลาบาสเตอร์
962. alabaster

963. หินอ่อน
964. marble

965. หินอ่อนเทียม
966. Composite Marble

967. หินโอลีไวน์ใช้ในการก่อสร้าง
968. olivine for building

969. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำด้วยคอนกรีต
970. figurines of concrete

971. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำด้วยหิน
972. figurines of stone

973. หุ่นจำลองขนาดเล็กทำด้วยหินอ่อน
974. figurines of marble

975. อนุสาวรีย์ทำด้วยคอนกรีต
976. Monuments of concrete

977. อนุสาวรีย์ทำด้วยหิน
978. Monuments of stone

979. อนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อน
980. Monuments of marble

981. อนุสาวรีย์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
982. monuments, not of metal

983. อนุสาวรีย์บรรจุศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
984. tombs [monuments], not of metal

985. อาคารที่เคลื่อนย้ายได้ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
986. buildings, transportable, not of metal

987. อาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
988. buildings, not of metal

989. อาคารสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
990. pre-fabricated buildings, not of metal

991. อ่างอาบน้ำนกที่เป็นสิ่งก่อสร้างทำด้วยคอนกรีต
992. Bird baths [structures] of concrete

993. อ่างอาบน้ำนกที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
994. bird baths [structures], not of metal

995. อิฐ
996. bricks

997. อิฐกึ่งทนความร้อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
998. Semi-refractory bricks, not of metal

999. อิฐแก้ว
1000. Glass bricks

1001. อิฐคอนกรีต
1002. Concrete bricks

1003. อิฐชนิดทนไฟ
1004. firebricks

1005. อิฐชนิดไม่เผา
1006. Unfired bricks

1007. อิฐเซรามิก
1008. Ceramic bricks

1009. อิฐเซรามิกสำหรับใช้ในเตาเผา
1010. Ceramic bricks for use in refractory furnaces

1011. อิฐดินเผา
1012. earth for bricks

1013. อิฐทนไฟ
1014. refractory bricks

1015. อิฐมวลเบา
1016. lightweight concrete

1017. อิฐสำหรับเตาผิง
1018. Fireplace bricks

1019. อู่ลอยน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้จอดเรือ
1020. floating docks, not of metal, for mooring boats

1021. แอสฟัลต์
1022. asphalt

1023. แอสฟัลต์ใช้มุงหลังคา
1024. Asphalt roofing felt

1025. แอสฟัลต์สำหรับปูพื้น
1026. asphalt paving

error: Content is protected !!