รายการสินค้าจำพวกที่ 22

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 22
เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันน้ำ ใบเรือ กระสอบและถุงที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น วัสดุ (ยกเว้นยางหรือพลาสติก) ใช้ทำเบาะหรือยัดไส้ วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ

Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 22nd TradeMark in Thailand

Category 22nd (370 items) – Rope, string, net, tent, canvas, waterproof canvas, sail, sack and bag which are excluded from other categories, materials (except materials made of rubber or plastic)

1. กระโจมมองโกเลียเป็นเต็นท์ทรงกลมแบบพกพา
2. Mongolian yurts being portable round tents

3. กระโจมอบไอน้ำที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
4. Portable tents for sauna bath, non-electric

5. กระชังเลี้ยงปลา
6. net pens for fish farming

7. กระสอบใช้จัดเก็บวัสดุ
8. Sacks for the storage of materials

9. กระสอบใช้ในการขนส่งวัสดุ
10. Sacks for the transport of materials

11. กระสอบทำจากสิ่งทอสำหรับแพคเกจจิ้ง
12. Sacks of textile for packaging

13. กระสอบทำด้วยสิ่งทอสังเคราะห์สำหรับขนย้ายวัสดุจำนวนมาก
14. Sacks of synthetic textiles for transporting materials in bulk

15. กระสอบบรรจุข้าวสาร
16. sacks for packaging milled rice

17. กระสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งวัสดุจำนวนมาก
18. Packaging sacks for transporting materials in bulk

19. กระสอบป่าน
20. Ramie sacks

21. กระสอบพลาสติกสำหรับจัดเก็บวัสดุจำนวนมาก
22. Plastics bags [sacks] for the storage of materials in bulk

23. กระสอบโพลีเอทิลีนสำหรับขนส่งวัสดุจำนวนมาก
24. Polyethylene sacks for the transport of materials in bulk

25. กระสอบโพลีเอทิลีนสำหรับจัดเก็บวัสดุจำนวนมาก
26. Polyethylene sacks for the storage of materials in bulk

27. กระสอบสำหรับขนส่งวัสดุจำนวนมาก
28. Sacks for the transport of materials in bulk

29. กระสอบสำหรับจัดเก็บวัสดุจำนวนมาก
30. Sacks for the storage of materials in bulk

31. กระสอบสำหรับใช้ในการบรรจุและขนส่งวัสดุจำนวนมาก
32. Sacks for the transport and storage of materials in bulk

33. กระสอบสำหรับบรรจุแป้ง
34. sacks for flour

35. กระสอบสำหรับบรรจุอาหารให้สำหรับสัตว์
36. sacks for feed

37. กระสอบสำหรับใส่แป้ง
38. flour sacks

39. กระสอบสำหรับให้อาหารสัตว์
40. Feed sacks

41. กระสอบหรือถุงสำหรับใช้ในการขนส่งหรือจัดเก็บวัสดุจำนวนมาก
42. Sacks or bags for the transportation or storage of materials in bulk

43. กราวด์ชีท
44. ground sheet

45. ก้อนฝ้ายใช้ในการบุรองและยัดไส้
46. Cotton flock for padding and stuffing

47. ก้อนเศษเส้นใยฝ้ายสำหรับใช้บุรองและยัดไส้
48. cotton waste [flock] for padding and stuffing

49. ก้อนเส้นใยขนสัตว์
50. wool flock

51. ก้อนเส้นใยฝ้าย
52. cotton tow

53. ก้อนเส้นใยไหม
54. silk flock

55. ขนแกะ
56. fleece wool

57. ขนแกะใช้ในการยัดไส้
58. fleece wool for stuffing

59. ขนแกะทีตัดแล้ว
60. shorn wool

61. ขนแกะอัลปาก้า
62. Alpaca hair

63. ขนนก
64. Feather

65. ขนนกสำหรับการบุรอง
66. Feather for padding

67. ขนนกสำหรับการยัดไส้
68. Feather for stuffing

69. ขนเป็ด
70. goose down

71. ขนเป็ดไอเดอร์
72. eiderdown

73. ขนแพะ
74. cashmere wool

75. ขนแพะแองโกร่า
76. Angora goat hair

77. ขนม้า
78. Horsehair

79. ขนม้าที่ไม่ได้ใช้ทำแปรง
80. Horsehair, not for brush-making

81. ขนสัตว์
82. animal hair

83. ขนสัตว์แคชเมียร์ดิบ
84. Raw cashmere wool

85. ขนสัตว์ใช้ในการบุรองและยัดไส้
86. Animal hair for stuffing and padding purposes

87. ขนสัตว์ดิบ
88. Raw wool

89. ขนสัตว์ที่ผ่านการสางแล้ว
90. carded wool

91. ขนสัตว์ที่ผ่านการหวีแล้ว
92. combed wool

93. ขนสัตว์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีหรือที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว
94. raw or treated wool

95. ขนสัตว์เทียมใช้ในการบุรองและยัดไส้
96. Artificial animal hair for stuffing and padding purposes

97. ขนสัตว์ปีก
98. poultry feathers

99. ขนสัตว์ปีกสำหรับยัดไส้เครื่องนอน
100. feathers for bedding

101. ขนสัตว์ปีกสำหรับยัดไส้เบาะ
102. feathers for stuffing upholstery

103. ขนสัตว์สำหรับบุรอง
104. upholstery wool [stuffing]

105. ขนสัตว์หยาบ
106. Coarse animal hairs

107. ขนหางม้า
108. Horsehair*

109. ขนอ่อนของสัตว์ปีก
110. down [feathers]

111. ขนอูฐ
112. camel hair

113. ขี้กบ
114. wood shavings

115. ขี้เลื่อย
116. sawdust

117. ขี้เลื่อยใช้ในการยัดไส้
118. sawdust for stuffing

119. คาโนปี้ทำจากผ้าใบ
120. Canvas canopies

121. คาพิมโดว์ราโด้ไฟเบอร์สำหรับผลิตกระเป๋า
122. Capim dourado fibers for bags

123. คาร์บอนไฟเบอร์สำหรับใช้ในงานสิ่งทอ
124. carbon fibers for textile use

125. เคเบิ้ลไทร์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
126. Cable ties not of metal

127. เชือก
128. ropes*

129. เชือกเกลียว
130. Twines

131. เชือกเกลียวที่ทำจากกระดาษ
132. twine made of paper

133. เชือกเกลียวสำหรับทำตาข่าย
134. twine for nets

135. เชือกเกลียวสำหรับมัดหีบห่อ
136. Baling twine

137. เชือกขึงใบเรือ
138. Cordages

139. เชือกขึงใบเรือทำจากกัญชง
140. Cordage made of hemp

141. เชือกคล้องสมอ
142. Anchoring ropes

143. เชือกคอร์ด
144. Cords

145. เชือกคอร์ดใช้ดึงกรอบหน้าต่างกระจกเลื่อนขึ้นหรือลง
146. sash cords

147. เชือกคอร์ดทำจากเส้นใยสิ่งทอ
148. Cords made of textile fibers

149. เชือกคอร์ดที่ทำจากเส้นใยสิ่งทอ
150. Cords made of textile fibres

151. เชือกคอร์ดที่เป็นสายระโยงเรือ
152. Rigging cords

153. เชือกคอร์ดยืดอเนกประสงค์
154. Bungee cords

155. เชือกคอร์ดร่มชูชีพ
156. Parachute cord

157. เชือกคอร์ดสำหรับขึงใบเรือ
158. Cords for rigging

159. เชือกคอร์ดสำหรับงานถักเมคราเม่
160. Macrame cord

161. เชือกคอร์ดสำหรับใช้แขวนรูปภาพ
162. cords for hanging pictures

163. เชือกคอร์ดไหม
164. Silk cords

165. เชือกเคลือบขี้ผึ้งส่วนปลาย
166. wax ends

167. เชือกใช้กับเต็นท์
168. Ropes for tents

169. เชือกใช้ในการไต่เขา
170. Climbing ropes

171. เชือกใช้ในการหีบห่อ
172. packing rope

173. เชือกใช้โยงเรือ
174. moorings for vassel

175. เชือกแซ็ชคอร์ด
176. Sash cord

177. เชือกทำขึ้นจากการมัดและถักเส้นด้ายเข้าด้วยกัน
178. sheaf-binding yarns

179. เชือกทำจากเส้นใยธรรมชาติ
180. natural fiber rope

181. เชือกทำด้วยฝ้าย
182. ropes made of cotton

183. เชือกที่ใช้ลากโยง
184. tow

185. เชือกที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
186. ropes, not of metal

187. เชือกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการมัดหรือรัดสิ่งของ
188. thread, not of metal, for wrapping or binding

189. เชือกไนลอน
190. nylon rope

191. เชือกป่าน
192. ramie rope

193. เชือกพลาสติก
194. plastic rope

195. เชือกฟั่น
196. whipcord

197. เชือกฟาง
198. straw rope

199. เชือกมัดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
200. bindings, not of metal

201. เชือกโยงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
202. braces, not of metal, for handling loads

203. เชือกราวบันได
204. Banister ropes

205. เชือกสลิงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
206. slings, not of metal, for handling loads

207. เชือกสังเคราะห์
208. synthetic rope

209. ซองบรรจุขวดทำจากเส้นฟาง
210. bottle envelopes of straw

211. ซิปไทร์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
212. Zip ties not of metal

213. ซิปไทร์รัดของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
214. Zip ties, not of metal

215. ซิปไทร์อโลหะ
216. Non-metallic zip ties

217. ด้ายทำจากเรยอง
218. Rayon thread

219. ตาข่ายกันแดด
220. Nets for shading

221. ตาข่ายกับดักสัตว์
222. snares [nets]

223. ตาข่ายคลุมแปลงปลูกพืช
224. Garden nets

225. ตาข่ายจับปลา
226. Fishing nets

227. ตาข่ายจับปลาใช้ในการพาณิชย์
228. Commercial fishing nets

229. ตาข่ายใช้ทำฉากกั้นใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
230. Brattice cloth

231. ตาข่ายทำจากกัญชง
232. Hemp nettings

233. ตาข่ายทำจากปอถัก
234. Nets made of knitted jute

235. ตาข่ายทำจากฝ้ายถัก
236. Nets made of knitted cotton

237. ตาข่ายไนลอน
238. nylon net

239. ตาข่ายป้องกันหินร่วงใส่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
240. rockfall prevention nets, not of metal

241. ตาข่ายผ้าโพลีเอสเตอร์สำหรับจัดเก็บของเล่นและของใช้อื่นๆ ในบ้าน
242. Fabric and polyester mesh nets used for storing toys and other household items

243. ตาข่ายฝ้าย
244. Cotton netting

245. ตาข่ายพรางเรดาร์
246. Radar camouflage nets

247. ตาข่ายพรางสำหรับใช้กับเรดาร์
248. Camouflage nets for radar use

249. ตาข่ายพรางแสง
250. shading net

251. ตาข่ายพลาสติก
252. plastic net

253. ตาข่ายไฟเบอร์กราส
254. Glass fiber netting

255. ตาข่ายไฟเบอร์สังเคราะห์
256. synthetic fibre net

257. ตาข่ายใยสังเคราะห์
258. synthetic fiber net

259. ตาข่ายสำหรับกันนกและแมลง
260. netting for protection against birds and insects

261. ตาข่ายสำหรับพรางตา
262. nets for camouflage

263. ตาข่ายสำหรับให้อาหารสัตว์
264. animal feeding nets

265. ตาข่ายเส้นใยแก้ว
266. Glass fibre netting

267. ตาข่ายไหม
268. Silk netting

269. ตาข่ายอีลาสติกสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
270. Elastic netting for meat products

271. เต็นท์
272. tents*

273. เต็นท์กระโจมเกอร์(สไตล์มองโกลเลีย)
274. Gers [tents]

275. เต็นท์กระโจมเยิร์ทส์ (สไตล์มองโกลเลีย)
276. Yurts [tents]

277. เต็นท์กันสาดใช้กับยานพาหนะ
278. Tents [awnings] for vehicles

279. เต็นท์กันสาดใช้กับรถคาราแวน
280. Tents [awnings] for caravans

281. เต็นท์กึ่งถุงนอน
282. Bivouac sacks [tents]

283. เต็นท์แคมปิ้งสแว็ก
284. camping swags

285. เต็นท์ใช้ในการนั่งตกปลา
286. Tents for use in angling

287. เต็นท์ตั้งแคมป์
288. Camping tents

289. เต็นท์ทำจากผ้า
290. Tents made of fabric

291. เต็นท์ทำจากวัสดุสิ่งทอ
292. Tents made of textile materials

293. เต็นท์ที่ไม่ใช้สำหรับการพักแรม
294. Tents, not for camping

295. เต็นท์บีวี่ (แบบกึ่งถุงนอน)
296. Bivy sacks

297. เต็นท์แบบกึ่งถุงนอนที่เป็นเพิงพักชั่วคราว
298. Bivouac sacks being shelters

299. เต็นท์ผ้า
300. Fabric tents

301. เต็นท์ผ้าใบ
302. Canvas tent

303. เต็นท์ผ้าใบกันน้ำ
304. Canvas tarpaulin tents

305. เต็นท์มาร์คี
306. Marquees [tents]

307. เต็นท์สำหรับตั้งแคมป์
308. Tents for camping

309. ถุงเก็บเสาเต็นท์
310. Storage bags for tent poles

311. ถุงของขวัญทำจากผ้า
312. Fabric gift bags

313. ถุงของขวัญทำด้วยสิ่งทอสำหรับใส่ไวน์
314. Textile gift bags for wine

315. ถุงของขวัญสำหรับใส่ไวน์ทำด้วยสิ่งทอ
316. Textile wine gift bags

317. ถุงจัดเก็บเต็นท์ทำจากวัสดุสิ่งทอ
318. Storage bags for tents made of textile materials

319. ถุงจัดเก็บศพไว้ก่อนทำการฌาปนกิจ
320. Storage bags for holding a body prior to cremation

321. ถุงใช้เก็บวัสดุทำจากไนลอนหรือผ้าใบสำหรับเครื่องดูดฝุ่น
322. Storage bags made of nylon and canvas for vacuum cleaner accessories

323. ถุงซักผ้า
324. Laundry bags

325. ถุงซักผ้าทำจากผ้าแคนวาส
326. Canvas laundry bags

327. ถุงซักผ้าที่ทำจากโพลียูรีเทนเรซินสำหรับใส่ผ้าลินินที่ปนเปื้อน
328. Collection and wash bags made from polyurethane resin for contaminated linen

329. ถุงตาข่ายใช้เก็บวัสดุ
330. Mesh bags for storage

331. ถุงตาข่ายใช้ใส่ชุดชั้นในสำหรับซัก
332. Mesh bags for washing lingerie

333. ถุงตาข่ายใช้ใส่เสื้อผ้าสำหรับซัก
334. mesh bags for washing laundry

335. ถุงทำจากวัสดุสิ่งทอใช้กับพืช
336. Bags of textile material for use with plants

337. ถุงทำด้วยปอกระเจาสำหรับขนส่งและจัดเก็บวัสดุจำนวนมาก
338. Jute bags for the transport and storage of materials in bulk

339. ถุงทำด้วยสิ่งทอใช้ในการแพคเกจจิ้ง
340. Textile bags for packaging

341. ถุงทำด้วยสิ่งทอที่เป็นบรรจภัณฑ์สินค้า
342. Textile bags for merchandise packaging

343. ถุงทำด้วยสิ่งทอสังเคราะห์ใช้ในการแพคเกจจิ้ง
344. synthetic textile bags for packaging

345. ถุงบรรจุแป้ง
346. Bags for flour

347. ถุงบรรจุภัณฑ์ [กระสอบ] สิ่งทอสำหรับการขนส่งจำนวนมาก
348. Packaging bags [sacks] of textile for bulk transportation

349. ถุงไปรษณีย์
350. mail bags

351. ถุงไปรษณีย์ทำจากผ้า
352. Fabric mailing pouches

353. ถุงผ้าแคนวาสใช้ในงานซักรีด
354. Canvas bags for laundry

355. ถุงผ้าใช้ในงานซักรีด
356. Cloth bags for laundry

357. ถุงผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับจัดเก็บผ้าอ้อม
358. Cloth bags specially adapted for the storage of diapers

359. ถุงผ้าใบใช้ในการจัดเก็บสิ่งของ
360. Canvas bags for storage

361. ถุงผ้าสำหรับเก็บของมีค่า
362. Cloth bags for securing valuables

363. ถุงผ้าสำหรับเก็บรักษากระเป๋าที่ไม่ได้ใช้งาน
364. Protection pouches made of fabric for storing purses when not in use

365. ถุงผ้าสำหรับจัดเก็บสิ่งของ
366. Cloth bags for storage

367. ถุงผ้าสำหรับจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ใช่เพื่อการเดินทาง
368. Cloth bags for storage [not for luggage or travel]

369. ถุงเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจัดเก็บสิ่งของ
370. Bags for storage purposes

371. ถุงสำหรับใช้ให้อาหารสัตว์
372. Bags for feeds

373. ถุงสำหรับซักชุดชั้นใน
374. Bags for washing hosiery

375. ถุงใส่ของเล่นเพื่อการจัดเก็บรักษา
376. Toy storage bags

377. ถุงใส่รองเท้าเพื่อการจัดเก็บรักษา
378. Shoe bags for storage

379. ถุงใส่ศพ
380. body bags

381. ถุงหมักอาหารสัตว์
382. Silage bags

383. ถุงหรือซองที่ทำจากสิ่งทอสำหรับแพคเกจจิ้ง
384. bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging

385. ถุงให้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้
386. Irrigation bags for watering trees

387. ถุงอาหารสัตว์
388. Feed bags

389. แถบเชือกสำหรับใช้มัดเป็นเถาวัลย์
390. strips for tying-up vines

391. แถบใช้ในการมัดหรือรัดของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
392. wrapping or binding bands, not of metal

393. แถบไนลอนใช้ในการลากจูง
394. Nylon towing straps

395. แถบรัดของชนิดยืดหยุ่นได้
396. Elastic bands for binding

397. แถบรัดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
398. harness, not of metal, for handling loads

399. ที่คลุมเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นเพื่อกันฝุ่น
400. drop cloths

401. ที่คลุมเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นเพื่อกันฝุ่นทำจากกระดาษ
402. Drop cloths made of paper

403. ที่คลุมเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นเพื่อกันฝุ่นทำจากสิ่งทอ
404. Drop cloths of textile

405. ที่คลุมยานพาหนะแบบไม่พอดีรูปทรง
406. Vehicle covers, not fitted

407. ที่คลุมรถจักรยานยนต์แบบไม่พอดีรูปทรง
408. Motorcycle covers, not fitted

409. ที่คลุมรถสกู๊ตเตอร์แบบไม่พอดีรูปทรง
410. Motor scooter covers, not fitted

411. ที่คลุมเรือแบบไม่พอดีรูปทรง
412. Covers for boats, not fitted

413. ที่คลุมสระว่ายน้ำแบบไม่พอดีรูปทรง
414. Swimming pool covers, not fitted

415. ที่คลุมสำหรับพรางตา
416. covers for camouflage

417. ที่คลุมหลวมๆ ที่เป็นผ้าใบกันน้ำสำหรับยานพาหนะ
418. Unfitted covers in the nature of tarpaulins for vehicles

419. ที่คลุมหลวมๆ สำหรับยานพาหนะ
420. Unfitted vehicle covers

421. ที่คลุมหลวมๆ สำหรับยานพาหนะที่เป็นผ้าใบกันน้ำ
422. Unfitted vehicle covers in the nature of tarpaulins

423. ที่คลุมหลวมๆ สำหรับรถจักรยาน
424. Unfitted bicycle covers

425. ที่คลุมหลวมๆ สำหรับรถจักรยานยนต์
426. Unfitted motorcycle covers

427. ที่คลุมหลวมๆ สำหรับรถสกู๊ตเตอร์
428. Unfitted covers for motor scooters

429. ที่คลุมหลวมๆ สำหรับเรือและยานพาหนะทางทะเล
430. Unfitted covers for boats and marine vehicles

431. ที่คลุมหลวมๆ สำหรับสระว่ายน้ำ
432. Unfitted swimming pool covers

433. ที่คลุมหลวมๆ สำหรับอ่างสปา
434. Unfitted spa covers

435. ที่คลุมอ่างสปาแบบไม่พอดีรูปทรง
436. Spa covers, not fitted

437. ที่บรรจุของเพื่อการแพคเกจจิ้งใช้ในทางอุตสาหกรรมทำด้วยสิ่งทอ
438. Industrial packaging containers of textile

439. ที่ห่อพืชทำจากผ้ากระสอบ
440. Burlap wraps for plants

441. ที่ห่อพืชทำจากผ้าแคนวาส
442. Canvas wraps for plants

443. ที่หุ้มถุงตาข่ายผ้าทำด้วยพลาสติกสำหรับปลูกพืชและต้นไม้
444. Plastic-covered mesh fabric bags for growing plants and trees

445. ที่หุ้มถุงตาข่ายผ้าปลูกต้นไม้ทำด้วยพลาสติกสำหรับปลูกพืชและต้นไม้
446. Plastic-covered mesh fabric growing bags for growing plants and trees

447. เทปบันไดสำหรับมู่ลี่
448. ladder tapes for venetian blinds

449. เทปหรือเชือกบันไดสำหรับมู่ลี่
450. ladder tapes or webbing for venetian blinds

451. นุ่น
452. kapok

453. ไนลอนไฟเบอร์ใช้ในงานสิ่งทอ
454. Nylon fibers for textile use

455. บรรจุภัณฑ์ทำด้วยเส้นฟางใช้ห่อหุ้มขวด
456. packing, of straw, for bottles

457. บังตาทำด้วยสิ่งทอสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
458. outdoor blinds of textile

459. บันไดเชือก
460. rope ladders

461. บาบาสสุไฟเบอร์สำหรับใช้ผลิตกระเป๋า
462. Babassu fibers for bags

463. บูริติไฟเบอร์สำหรับใช้ผลิตกระเป๋า
464. Buriti fibers for bags

465. ใบเรือ
466. sails

467. ใบเรือยอร์ช
468. Sails for yachts

469. ปอกระเจา
470. jute

471. ปะเก็นเส้นใยสำหรับเรือ
472. fibrous gaskets for ships

473. ป่านศรนารายณ์
474. sisal

475. เปลญวน
476. hammocks

477. เปลือกไม้ถักใช้สำหรับมัดต้นไม้
478. Bark [twine] for securing plants

479. ผ้าใบกันแดด
480. sun awnings

481. ผ้าใบกันน้ำ
482. tarpaulins

483. ผ้าใบกันน้ำเคลือบน้ำมัน
484. Oil-coated tarpaulins

485. ผ้าใบกันน้ำที่ทำจากวัสดุเคลือบน้ำมัน
486. Tarpaulins made from oil-coated materials

487. ผ้าใบกันน้ำที่ทำจากวัสดุเคลือบพลาสติก
488. Tarpaulins made from plastic-coated materials

489. ผ้าใบกันน้ำที่ไม่ใช้กับยานพาหนะ
490. tarpaulins, not for use with vehicles

491. ผ้าใบกันน้ำแบบไม่พอดีรูปทรงสำหรับคลุมเครื่องจักรไฟฟ้า
492. Unfitted tarps for power machinery

493. ผ้าใบกันน้ำแบบไม่พอดีรูปทรงสำหรับคลุมสระว่ายน้ำ
494. Tarpaulin covers, not fitted, for swimming pools

495. ผ้าใบกันน้ำแบบไม่พอดีรูปทรงสำหรับบุรองพื้นที่บรรทุกสัมภาระของยานพาหนะ
496. Unfitted tarpaulins for lining the cargo area of vehicles

497. ผ้าใบกันน้ำพลาสติกอเนกประสงค์
498. All-purpose tarpaulins of plastic

499. ผ้าใบกันฝน
500. rainproof awnings

501. ผ้าใบกันสาดใช้กับเต็นท์
502. Awnings for tents

503. ผ้าใบกันสาดทำจากผ้า
504. Awnings of fabric

505. ผ้าใบกันสาดทำด้วยวัสดุสังเคราะห์
506. awnings of synthetic materials

507. ผ้าใบกันสาดทำด้วยสิ่งทอ
508. awnings of textile

509. ผ้าใบเรือ
510. canvas for sails

511. ผ้าใบเรือสำหรับการเล่นสกีเรือใบ
512. sails for ski sailing

513. แผ่นคลุมเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นเพื่อกันฝุ่น
514. dust sheets

515. แผ่นบุรองป้องกันสำหรับพื้นที่บรรทุกสัมภาระของยานพาหนะในลักษณะของผ้าใบกันน้ำ
516. Protective unfitted liners for the cargo area of vehicles [in the nature of a tarp]

517. แผ่นบุรองพื้นที่บรรทุกสัมภาระของยานพาหนะแบบไม่พอดีรูปทรงในลักษณะของผ้าใบกันน้ำ
518. Unfitted liners for the cargo area of vehicles [in the nature of a tarp]

519. แผ่นผ้าปูพื้นเต็นท์
520. ground cloth

521. แผ่นฝ้ายอัดสำหรับบุฟูกปูนอน
522. Cotton batting for futon

523. แผ่นฟลายชีทสำหรับตั้งแคมป์
524. flysheet for camping

525. แผ่นไวนิลปูพื้นเต็นท์
526. Vinyl ground cloth

527. ฝอยไม้
528. wood wool

529. ฝ้ายดิบ
530. raw cotton

531. ฝ้ายอัดใช้บุผ้าห่มควิลท์
532. Cotton wadding for use in quilts

533. ฝ้ายอัดใช้บุฟูกปูนอน
534. Cotton wadding for futon

535. ฝ้ายอัดใช้บุเสื้อผ้า
536. Cotton wadding for clothes

537. พลาสติกไทร์รัดของสำหรับใช้ในงานสวน
538. Plastic ties for garden use

539. พลาสติกไทร์รัดของสำหรับใช้ในบ้าน
540. Plastic ties for home use

541. เพิงพักชั่วคราว
542. Bivouac shelters

543. โพลิเอสเตอร์ไฟเบอร์ปั่นสำหรับใช้กับสิ่งทอ
544. Spun polyester fiber for textile use

545. โพลิเอสเตอร์ไฟเบอร์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
546. Polyester fibers for textile use

547. โพลิเอสเตอร์ไฟเบอร์สำหรับยัดไส้
548. Polyester stuffing fibers

549. ฟางใช้ในการบุรองเบาะ
550. grasses for upholstering

551. ฟางใช้ในการยัดไส้
552. Stuffing of straw

553. ฟางสำหรับยัดไส้เบาะ
554. straw for stuffing upholstery

555. โฟมโพลียูรีเทนที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองใช้ในการบุรองและยัดไส้
556. soy foam for padding and stuffing

557. ไฟเบอร์กราสสำหรับใช้ในงานสิ่งทอ
558. glass fibers for textile use

559. ไฟเบอร์กึ่งสังเคราะห์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
560. Semi-synthetic fibers for textile use

561. ไฟเบอร์สังเคราะห์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
562. Synthetic fibers for textile use

563. โมแฮร์ (ขนจากแพะแองโกร่า)
564. mohair

565. ใยกัญชง
566. hemp fibres

567. ใยกัญชงแท้ดิบ
568. Raw true hemp fibre

569. ใยจากเปลือกไม้
570. liber

571. ใยฝ้าย
572. Cotton fibers

573. ใยฝ้ายดิบ
574. linters

575. ใยไหม
576. Floss silk

577. รังไหมดิบ
578. cocoons

579. ลินินดิบ
580. raw linen [flax]

581. วัสดุที่ใช้ในการหีบห่อเพื่อกันกระแทกที่ไม่ได้ทำด้วยยาง พลาสติก กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
582. packing [cushioning, stuffing] materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard

583. วัสดุที่ใช้บุรอง ที่ไม่ได้ทำด้วยยาง พลาสติก กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
584. padding materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard

585. วัสดุที่ใช้ยัดไส้ ที่ไม่ได้ทำด้วยยาง พลาสติก กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
586. stuffing, not of rubber, plastics, paper or cardboard

587. วัสดุนุ่มหนาอัดเป็นแผ่นสำหรับใช้ในการกรอง
588. wadding for filtering

589. วัสดุนุ่มหนาอัดเป็นมวนหรือปึกใช้บุรองและยัดไส้เบาะ
590. wadding for padding and stuffing upholstery

591. วัสดุยัดไส้ทำจากโพลีเอสเตอร์
592. Polyester batting

593. วิเทรียสซิลิกาไฟเบอร์สำหรับใช้ในงานสิ่งทอ
594. Vitreous silica fibers for textile use

595. วิสคอสซิลิกาไฟเบอร์สำหรับใช้ในงานสิ่งทอ
596. Viscose silica silica fibers for textile use

597. เศษป่านใช้ยัดไส้
598. ramie waste for stuffing

599. เศษฝ้ายใช้ในการบุรองและยัดไส้
600. Cotton waste for padding and stuffing

601. เศษไหม
602. silk waste

603. เศษไหม (เศษไหมดิบ)
604. schappe [raw silk waste]

605. สลิงใช้ในการขนถ่ายสินค้าทำจากผ้า
606. Cargo slings of fabric

607. สลิงผ้าใช้ขนถ่ายสินค้า
608. Fabric cargo slings

609. สลิงยกของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
610. Lifting slings (Non-metallic) for handling loads

611. สแลน
612. Shading nets

613. สายคล้องสำหรับหน้ากากอนามัย
614. Lanyards for holding sanitary face masks

615. สายคาดวงล้อทำจากวัสดุสิ่งทอสังเคราะห์
616. Ratchet tie-down straps made of synthetic textile materials

617. สายเคเบิลที่ไม่ใช่ไฟฟ้าและไม่ทำด้วยโลหะ
618. Non-electric cables, not of metal

619. สายเคเบิลที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
620. cables, not of metal

621. สายเคเบิ้ลรัดของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
622. cables ties, not of metal

623. สายเคเบิลอโลหะ
624. Non-metallic cables

625. สายเชือกเกลียว
626. Multi-strand lanyard

627. สายผูกของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในงานเกษตรกรรม
628. binding thread, not of metal, for agricultural purposes

629. สายผูกรัดใช้ในการหีบห่อ
630. packing string

631. สายผูกหรือมัดของทำจากไนล่อน
632. Nylon tie-down straps

633. สายผูกหรือมัดของทำจากวัสดุสิ่งทอสังเคราะห์
634. Tie-down straps made of synthetic textile materials

635. สายผูกหรือมัดของที่ปลดออกง่ายทำจากวัสดุสิ่งทอสังเคราะห์
636. Quick-release tie-down straps made of synthetic textile materials

637. สายผูกหรือมัดของที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
638. Tie-down straps, not of metal

639. สายพานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
640. belts, not of metal, for handling loads

641. สายยกของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
642. Load lifting straps, not of metal

643. สายรัดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
644. straps, not of metal, for handling loads

645. สายรัดไนลอนใช้ในการขนย้าย
646. Nylon straps for handling loads

647. สายรัดไนลอนพร้อมตะขอและห่วงรัดใช้ในการขนย้าย
648. Nylon straps for handling loads featuring hook and loop fasteners

649. สายรัดไนลอนสำหรับยึดต้นไม้ที่ปลูกให้อยู่ในแนวตั้ง
650. Nylon support straps for holding planted trees in an upright position

651. สายรัดไนลอนสำหรับรัดของบรรทุกให้แน่นหนา
652. Nylon strapping for securing loads

653. สาหร่ายทะเลสำหรับยัดไส้
654. seaweed for stuffing

655. เส้นแถบทำจากใยกัญชง
656. hemp bands

657. เส้นไนล่อนใช้กับเครื่องตัดเล็มวัชพืช
658. Nylon weed trimmer line

659. เส้นไนล่อนสำหรับใช้กับเครื่องตัดเล็มวัชพืช
660. Nylon lines for weed trimmers

661. เส้นฟางใช้ห่อหุ้มขวด
662. straw wrappers for bottles

663. เส้นใยกัญชง
664. hemp fibers

665. เส้นใยกัญชงแท้ดิบ
666. Raw true hemp fiber

667. เส้นใยกึ่งสังเคราะห์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
668. Semi-synthetic fibres for textile use

669. เส้นใยแก้วใช้ในงานสิ่งทอ
670. glass fibres for textile use

671. เส้นใยคาพิมโดว์ราโด้สำหรับใช้ผลิตกระเป๋า
672. Capim dourado fibres for bags

673. เส้นใยคาร์บอนใช้ในงานสิ่งทอ
674. carbon fibres for textile use

675. เส้นใยจากป่านรามี
676. ramie fibre

677. เส้นใยจากป่านศรนารายณ์
678. sisal fibres

679. เส้นใยจากมะพร้าว
680. coconut fibre

681. เส้นใยจากสัตว์
682. Animal fibers

683. เส้นใยจากสิ่งทอ
684. textile fibres

685. เส้นใยซิลิกาแก้วใช้ในงานสิ่งทอ
686. Vitreous silica fibres for textile use

687. เส้นใยดิบ
688. raw fibrous textile

689. เส้นใยไนลอนใช้ในงานสิ่งทอ
690. Nylon fibres for textile use

691. เส้นใยบาบาสสุสำหรับผลิตกระเป๋า
692. Babassu fibres for bags

693. เส้นใยบูริติสำหรับผลิตกระเป๋า
694. Buriti fibres for bags

695. เส้นใยป่านรามี
696. ramie fiber

697. เส้นใยป่านศรนารายณ์
698. sisal fibers

699. เส้นใยปาล์มราฟเฟียร์
700. raffia

701. เส้นใยฝอยสั้นๆ ที่เกาะอยู่บนเมล็ดฝ้าย
702. Cotton linter

703. เส้นใยฝ้าย
704. Cotton fibres

705. เส้นใยพลาสติกใช้กับสิ่งทอ
706. plastic fibres for textile use

707. เส้นใยพลาสติกสำหรับใช้กับสิ่งทอ
708. plastic fibers for textile use

709. เส้นใยโพลิเอสเตอร์ปั่นสำหรับใช้กับสิ่งทอ
710. Spun polyester fibre for textile use

711. เส้นใยโพลิเอสเตอร์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
712. Polyester fibres for textile use

713. เส้นใยมะพร้าว
714. coconut fiber

715. เส้นใยวิสคอสซิลิกาใช้ในงานสิ่งทอ
716. Viscose silica silica fibres for textile use

717. เส้นใยสังเคราะห์
718. synthetic fiber

719. เส้นใยสังเคราะห์สำหรับใชกับสิ่งทอ
720. Synthetic fibres for textile use

721. เส้นใยสัตว์
722. Animal fibres

723. เส้นใยสิ่งทอ
724. textile fibers

725. เส้นใยหญ้าสีทองสำหรับใช้ผลิตกระเป๋า
726. Golden grass fibers for bags

727. เส้นใยหญ้าสีทองสำหรับผลิตกระเป๋า
728. Golden grass fibres for bags

729. เส้นใยหญ้าเอสพาร์โต
730. esparto grass

731. เส้นใยอะคริลิค
732. Acrylic fibres

733. แหจับปลา
734. Fishing net

735. ไหมดิบ
736. raw silk

737. อวน
738. purse seines

739. อะคริลิคไฟเบอร์
740. Acrylic fibers

error: Content is protected !!