รายการสินค้าจำพวกที่ 23

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 23
ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทำสิ่งทอ

Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 23rd TradeMark in Thailand

Category 23rd (215 items) – Unbleached cotton thread and yarn for the production of textile.

1. ด้ายกัญชง
2. Hemp thread

3. ด้ายเกลียวทำจากกัญชง
4. Twisted hemp thread

5. ด้ายเกลียวและเส้นด้ายเกลียวทำจากกัญชง
6. Twisted hemp thread and yarn

7. ด้ายแก้วสำหรับใช้กับสิ่งทอ
8. Glass thread for textile use

9. ด้ายขนลามะสางแล้วใช้กับสิ่งทอ
10. Carded llama wool thread for textile use

11. ด้ายขนลามะหวีแล้วใช้กับสิ่งทอ
12. Combed llama wool thread for textile use

13. ด้ายขนวิคูน่าสางแล้วใช้กับสิ่งทอ
14. Carded vicuma wool thread for textile use

15. ด้ายขนวิคูน่าหวีแล้วใช้กับสิ่งทอ
16. Combed vicuma wool thread for textile use

17. ด้ายขนสัตว์
18. Wool thread

19. ด้ายขนสัตว์แบบตีเกลียว
20. Twisted wool thread

21. ด้ายขนสัตว์สางแล้วใช้กับสิ่งทอ
22. Carded wool thread for textile use

23. ด้ายขนสัตว์หวีแล้วใช้กับสิ่งทอ
24. Combed wool thread for textile use

25. ด้ายขนอัลปาก้าสางแล้วใช้กับสิ่งทอ
26. Carded alpaca wool thread for textile use

27. ด้ายขนอัลปาก้าหวีแล้วใช้กับสิ่งทอ
28. Combed alpaca wool thread for textile use

29. ด้ายเคลือบยางสำหรับใช้กับสิ่งทอ
30. Rubber-coated thread for textile use

31. ด้ายใช้กับผ้าใบเรือ
32. Sail thread

33. ด้ายใช้ถัก
34. Knitting thread

35. ด้ายใช้ทำพรม
36. Carpet thread

37. ด้ายใช้ในการเย็บปักถักร้อย
38. Embroidery thread

39. ด้ายใช้ในงานปะชุน
40. Darning thread

41. ด้ายใช้ในงานเย็บผ้า
42. thread*

43. ด้ายถักนิตติ้งทำจากขนสัตว์
44. Knitting thread made of wool

45. ด้ายถักนิตติ้งทำจากไนลอน
46. Knitting thread made of nylon

47. ด้ายถักนิตติ้งทำจากวัสดุอะครีลิค
48. Knitting thread made of acrylic materials

49. ด้ายทำจากทองสำหรับใช้กับสิ่งทอ
50. Gold thread for textile use

51. ด้ายทำจากปอ
52. Jute thread

53. ด้ายทำจากป่าน
54. Ramie thread

55. ด้ายทำจากฝ้าย
56. Cotton thread

57. ด้ายทำจากฝ้ายใช้ในงานปะชุน
58. Cotton thread for darning

59. ด้ายทำจากฝ้ายแบบตีเกลียว
60. Twisted cotton thread

61. ด้ายทำจากฝ้ายปั่น
62. Threads made of spun cotton

63. ด้ายทำจากพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนสำหรับใช้กับสิ่งทอ
64. Thread made of polytetrafluoroethylene for textile use

65. ด้ายทำจากไฟเบอร์กลาสสำหรับใช้กับสิ่งทอ
66. Fiberglass thread for textile use

67. ด้ายทำจากไฟเบอร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่สำหรับใช้กับสิ่งทอ
68. Regenerated fiber thread for textile use

69. ด้ายทำจากยางสำหรับใช้กับสิ่งทอ
70. Rubber thread for textile use

71. ด้ายทำจากใยแก้วใช้กับสิ่งทอ
72. Fibreglass thread for textile use

73. ด้ายทำจากโลหะใช้ในการเย็บปักถักร้อย
74. Thread of metal for embroidery

75. ด้ายทำจากวัสดุพลาสติกสำหรับใช้กับสิ่งทอ
76. Threads of plastic materials for textile use

77. ด้ายทำจากวัสดุสังเคราะห์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
78. Thread made of synthetic material for textile use

79. ด้ายทำจากเศษฝ้าย
80. Waste cotton thread

81. ด้ายทำจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์
82. Semi-synthetic fiber thread

83. ด้ายทำจากเส้นใยเคมีสำหรับใช้กับสิ่งทอ
84. Thread made of chemical fibers for textile use

85. ด้ายทำจากเส้นใยที่นำกลับมาใช้ใหม่ใช้กับสิ่งทอ
86. Regenerated fibre thread for textile use

87. ด้ายทำจากเส้นใยสังเคราะห์ผสมเส้นใยธรรมชาติ
88. Thread made of synthetic fibers mixed with natural fibers

89. ด้ายทำจากเส้นใยสังเคราะห์เรยอง
90. Thread made of rayon synthetic fibers

91. ด้ายที่ทำจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์
92. Thread made of semi-synthetic fibers

93. ด้ายที่ไม่ได้ทำจากโลหะสำหรับใช้กับสิ่งทอ
94. Non-metal thread for textile use

95. ด้ายที่สางแล้วทำจากขนลามะสำหรับใช้กับสิ่งทอ
96. Carded thread made of llama wool for textile use

97. ด้ายที่สางแล้วทำจากขนวิคูน่าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
98. Carded thread made of vicuna wool for textile use

99. ด้ายที่สางแล้วทำจากขนสัตว์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
100. Carded thread made of wool for textile use

101. ด้ายที่สางแล้วทำจากขนอัลปาก้าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
102. Carded thread made of alpaca wool for textile use

103. ด้ายที่สางแล้วทำจากเส้นใยธรรมชาติใช้กับสิ่งทอ
104. Carded thread made of natural fibres for textile use

105. ด้ายที่สางแล้วทำจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับใช้กับสิ่งทอ
106. Carded threads made of natural fibers for textile use

107. ด้ายที่หวีแล้วทำจากขนลามะสำหรับใช้กับสิ่งทอ
108. Combed thread made of llama wool for textile use

109. ด้ายที่หวีแล้วทำจากขนวิคูน่าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
110. Combed thread made of vicuna wool for textile use

111. ด้ายที่หวีแล้วทำจากขนสัตว์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
112. Combed thread made of wool for textile use

113. ด้ายที่หวีแล้วทำจากขนอัลปาก้าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
114. Combed thread made of alpaca wool for textile use

115. ด้ายเทียมสำหรับใช้กับสิ่งทอ
116. Artificial thread for textile use

117. ด้ายไนลอน
118. Nylon thread

119. ด้ายปั่น
120. Spun thread

121. ด้ายปั่นผสม
122. Mixed spun thread

123. ด้ายพลาสติกสำหรับใช้กับสิ่งทอ
124. Plastic thread for textile use

125. ด้ายพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนสำหรับใช้กับสิ่งทอ
126. Polytetrafluoroethylene thread for textile use

127. ด้ายเย็บผ้า
128. Sewing thread

129. ด้ายเย็บผ้าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
130. Sewing thread for textile use

131. ด้ายใยเปลือกมะพร้าว
132. Coir thread

133. ด้ายใยโลหะสำหรับใช้กับสิ่งทอ
134. Metal fiber thread for textile use

135. ด้ายลินิน
136. Linin thread

137. ด้ายและเส้นด้ายกัญชงแท้
138. True hemp thread and yarn

139. ด้ายและเส้นด้ายขนสัตว์
140. Woollen thread and yarn

141. ด้ายและเส้นด้ายจากใยแก้วใช้กับสิ่งทอ
142. Glass fibre thread and yarn for textile use

143. ด้ายและเส้นด้ายใช้ในการเย็บปักถักร้อย
144. embroidery thread and yarn

145. ด้ายและเส้นด้ายใช้ในงานปะชุน
146. darning thread and yarn

147. ด้ายและเส้นด้ายทำจากปอกระเจา
148. jute thread and yarn

149. ด้ายและเส้นด้ายทำจากป่าน
150. Ranie thread and yarn

151. ด้ายและเส้นด้ายทำจากฝ้าย
152. cotton thread and yarn

153. ด้ายและเส้นด้ายทำจากไฟเบอร์กึ่งสังเคราะห์ (เส้นด้ายเส้นใยธรรมชาติที่ผ่านการบำบัดทางเคมี)
154. Semi-synthetic fiber thread and yarn [chemically treated natural fiber yarn]

155. ด้ายและเส้นด้ายทำจากไฟเบอร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่สำหรับใช้กับสิ่งทอ
156. Regenerated fiber thread and yarn for textile use

157. ด้ายและเส้นด้ายทำจากใยกัญชง
158. hemp thread and yarn

159. ด้ายและเส้นด้ายทำจากใยเปลือกมะพร้าว
160. coir thread and yarn

161. ด้ายและเส้นด้ายทำจากเรยอง
162. rayon thread and yarn

163. ด้ายและเส้นด้ายทำจากลินิน
164. linen thread and yarn

165. ด้ายและเส้นด้ายทำจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (เส้นด้ายเส้นใยธรรมชาติที่ผ่านการบำบัดทางเคมี)
166. Semi-synthetic fibre thread and yarn [chemically treated natural fibre yarn]

167. ด้ายและเส้นด้ายทำจากไหม
168. silk thread and yarn

169. ด้ายและเส้นด้ายที่มีส่วนผสมของขนสัตว์เป็นหลัก
170. Wool base mixed thread and yarn

171. ด้ายและเส้นด้ายที่มีส่วนผสมของฝ้ายเป็นหลัก
172. Cotton base mixed thread and yarn

173. ด้ายและเส้นด้ายที่มีส่วนผสมของใยกัญชงเป็นหลัก
174. Hemp base mixed thread and yarn

175. ด้ายและเส้นด้ายที่มีส่วนผสมของเส้นใยเคมีเป็นหลัก
176. Chemical fiber base mixed thread and yarn

177. ด้ายและเส้นด้ายที่มีส่วนผสมของเส้นใยอนินทรีย์เป็นหลัก
178. Inorganic fiber base mixed thread and yarn

179. ด้ายและเส้นด้ายที่มีส่วนผสมของเส้นใยอินนอร์แกนิกเป็นหลัก
180. Inorganic fibre base mixed thread and yarn

181. ด้ายและเส้นด้ายที่มีส่วนผสมของไหมเป็นหลัก
182. Silk base mixed thread and yarn

183. ด้ายและเส้นด้ายปั่น
184. Spun thread and yarn

185. ด้ายและเส้นด้ายปั่นผสม
186. Mixed spun thread and yarn

187. ด้ายและเส้นด้ายไฟเบอร์เคมีสำหรับใช้กับสิ่งทอ
188. Chemical fiber thread and yarn for textile use

189. ด้ายและเส้นด้ายเย็บผ้า
190. Sewing thread and yarn

191. ด้ายและเส้นด้ายใยแก้วใช้กับสิ่งทอ
192. Glass fiber thread and yarn for textile use

193. ด้ายและเส้นด้ายใยเคมีสำหรับใช้สิ่งทอ
194. Chemical-fiber thread and yarn for textile use

195. ด้ายและเส้นด้ายเส้นใยเคมีสำหรับใช้กับสิ่งทอ
196. Chemical fibre thread and yarn for textile use

197. ด้ายและเส้นด้ายไหมปั่น
198. Spun silk thread and yarn

199. ด้ายและเส้นด้ายไหมปั่นมือ
200. Hand spun silk thread and yarn

201. ด้ายโลหะสำหรับใช้ในการเย็บปักถักร้อย
202. Metal thread for embroidery

203. ด้ายสังเคราะห์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
204. Synthetic thread for textile use

205. ด้ายสำหรับใช้ในการเย็บปักถักร้อย
206. Threads for embroidery

207. ด้ายสำหรับใช้ในงานปะชุน
208. Threads for darning

209. ด้ายสำหรับเย็บผ้า
210. Threads for sewing

211. ด้ายสิ่งทอทำจากไฟเบอร์เทียม
212. Textile thread made of artificial fibers

213. ด้ายสิ่งทอทำจากไฟเบอร์สังเคราะห์
214. Textile thread made of synthetic fibers

215. ด้ายสิ่งทอทำจากเส้นใยธรรมชาติ
216. Textile threads made of natural fibers

217. ด้ายสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยเทียม
218. Textile thread made of artificial fibres

219. ด้ายสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ
220. Textile threads made of natural fibres

221. ด้ายสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
222. Textile thread made of synthetic fibres

223. ด้ายเส้นใยสังเคราะห์
224. Synthetic fiber thread

225. ด้ายไหมปั่น
226. Spun silk thread

227. ด้ายไหมปั่นมือ
228. Hand spun silk thread

229. ด้ายอีลาสติกสำหรับใช้กับสิ่งทอ
230. Elastic threads for textile use

231. เศษด้ายและเส้นด้ายที่ขจัดไขออกแล้ว
232. Degreased waste thread and yarn

233. เส้นด้ายกัญชง
234. Hemp yarn

235. เส้นด้ายเกลียวทำจากกัญชง
236. Twisted hemp yarn

237. เส้นด้ายแก้วสำหรับใช้กับสิ่งทอ
238. Glass yarns for textile use

239. เส้นด้ายขนลามะสางแล้วใช้กับสิ่งทอ
240. Carded llama wool yarn for textile use

241. เส้นด้ายขนลามะหวีแล้วใช้กับสิ่งทอ
242. Combed llama wool yarn for textile use

243. เส้นด้ายขนวิคูน่า
244. Vicuna wool yarn

245. เส้นด้ายขนวิคูน่าสางแล้วใช้กับสิ่งทอ
246. Carded vicuma wool yarn for textile use

247. เส้นด้ายขนวิคูน่าหวีแล้วใช้กับสิ่งทอ
248. Combed vicuma wool yarn for textile use

249. เส้นด้ายขนสัตว์
250. Wool yarn

251. เส้นด้ายขนสัตว์ที่สางแล้ว
252. Carded yarns of wool

253. เส้นด้ายขนสัตว์แบบตีเกลียว
254. Twisted wool yarn

255. เส้นด้ายขนสัตว์แบบนุ่ม
256. worsted

257. เส้นด้ายขนสัตว์สางแล้วใช้กับสิ่งทอ
258. Carded wool yarn for textile use

259. เส้นด้ายขนสัตว์หวีแล้วใช้กับสิ่งทอ
260. Combed wool yarn for textile use

261. เส้นด้ายขนอัลปาก้าสางแล้วใช้กับสิ่งทอ
262. Carded alpaca wool yarn for textile use

263. เส้นด้ายขนอัลปาก้าหวีแล้วใช้กับสิ่งทอ
264. Combed alpaca wool yarn for textile use

265. เส้นด้ายเคลือบยางสำหรับใช้กับสิ่งทอ
266. Rubber-coated yarn for textile use

267. เส้นด้ายแคชเมียร์
268. Cashmere yarn

269. เส้นด้ายใช้กับผ้าใบเรือ
270. Sail yarn

271. เส้นด้ายใช้ถัก
272. Knitting yarn

273. เส้นด้ายใช้ทำพรม
274. Carpet yarn

275. เส้นด้ายใช้ในงานถักหรือทอผ้า
276. yarn*

277. เส้นด้ายใช้ในงานปะชุน
278. Darning yarn

279. เส้นด้ายถักนิตติ้งทำจากขนสัตว์
280. Knitting yarn made of wool

281. เส้นด้ายถักนิตติ้งทำจากไนลอน
282. Knitting yarn made of nylon

283. เส้นด้ายถักนิตติ้งทำจากวัสดุอะครีลิค
284. Knitting yarn made of acrylic materials

285. เส้นด้ายทำจากกำมะหยี่
286. chenille yarn

287. เส้นด้ายทำจากขนแกะ
288. Fleece wool yarn

289. เส้นด้ายทำจากขนสัตว์ปั่น
290. Spun wool

291. เส้นด้ายทำจากปอ
292. Jute yarn

293. เส้นด้ายทำจากป่าน
294. Ramie yarn

295. เส้นด้ายทำจากฝ้ายแบบตีเกลียว
296. Twisted cotton yarn

297. เส้นด้ายทำจากฝ้ายปั่น
298. Spun cotton

299. เส้นด้ายทำจากฝ้ายผสม
300. Cotton mixed yarn

301. เส้นด้ายทำจากพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนใช้กับสิ่งทอ
302. Yarn made of polytetrafluoroethylene for textile use

303. เส้นด้ายทำจากโพลิเอสเตอร์ใช้กับสิ่งทอ
304. Yarn made of polyester for textile use

305. เส้นด้ายทำจากไฟเบอร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่สำหรับใช้กับสิ่งทอ
306. Regenerated fiber yarn for textile use

307. เส้นด้ายทำจากยางยืดสำหรับใช้กับสิ่งทอ
308. Elastic thread and yarn for textile use

309. เส้นด้ายทำจากยางสำหรับใช้กับสิ่งทอ
310. Rubber yarn for textile use

311. เส้นด้ายทำจากใยธรรมชาติ
312. Natural Yarn

313. เส้นด้ายทำจากใยป่าน
314. Yarn made of ramie fiber

315. เส้นด้ายทำจากใยเปลือกไม้
316. Yarn made of bark fiber

317. เส้นด้ายทำจากเรยอง
318. Rayon yarn

319. เส้นด้ายทำจากวัสดุพลาสติกสำหรับใช้กับสิ่งทอ
320. Yarn of plastic materials for textile use

321. เส้นด้ายทำจากวัสดุสังเคราะห์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
322. Yarn made of synthetic material for textile use

323. เส้นด้ายทำจากเศษฝ้าย
324. Waste cotton yarn

325. เส้นด้ายทำจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์
326. Semi-synthetic fiber yarn

327. เส้นด้ายทำจากเส้นใยเคมีสำหรับใช้กับสิ่งทอ
328. Chemical-fiber yarn for textile use

329. เส้นด้ายทำจากเส้นใยที่นำกลับมาใช้ใหม่ใช้กับสิ่งทอ
330. Regenerated fibre yarn for textile use

331. เส้นด้ายทำจากเส้นใยสังเคราะห์
332. Yarn made of synthetic fibers

333. เส้นด้ายทำจากเส้นใยสังเคราะห์ผสมเส้นใยธรรมชาติ
334. Yarn made of synthetic fibers mixed with natural fibers

335. เส้นด้ายทำจากเส้นใยอนินทรีย์
336. Inorganic fiber yarn

337. เส้นด้ายที่มีส่วนผสมของไหม
338. Silk mixed yarn

339. เส้นด้ายที่ไม่ได้ทำจากโลหะสำหรับใช้กับสิ่งทอ
340. Non-metal yarn for textile use

341. เส้นด้ายที่ย้อมสีแล้ว
342. Hand-dyed yarn

343. เส้นด้ายที่สางแล้วทำจากขนลามะสำหรับใช้กับสิ่งทอ
344. Carded yarn made of llama wool for textile use

345. เส้นด้ายที่สางแล้วทำจากขนวิคูน่าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
346. Carded yarn made of vicuna wool for textile use

347. เส้นด้ายที่สางแล้วทำจากขนอัลปาก้าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
348. Carded yarn made of alpaca wool for textile use

349. เส้นด้ายที่สางแล้วทำจากเส้นใยธรรมชาติใช้กับสิ่งทอ
350. Carded yarns made of natural fibres for textile use

351. เส้นด้ายที่สางแล้วทำจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับใช้กับสิ่งทอ
352. Carded yarns made of natural fibers for textile use

353. เส้นด้ายที่หวีแล้วทำจากขนลามะสำหรับใช้กับสิ่งทอ
354. Combed yarn made of llama wool for textile use

355. เส้นด้ายที่หวีแล้วทำจากขนวิคูน่าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
356. Combed yarn made of vicuna wool for textile use

357. เส้นด้ายที่หวีแล้วทำจากขนสัตว์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
358. Combed yarn made of wool for textile use

359. เส้นด้ายที่หวีแล้วทำจากขนอัลปาก้าสำหรับใช้กับสิ่งทอ
360. Combed yarn made of alpaca wool for textile use

361. เส้นด้ายเทียมสำหรับใช้กับสิ่งทอ
362. Artificial yarn for textile use

363. เส้นด้ายปั่น
364. Spun yarn

365. เส้นด้ายปั่นผสม
366. Mixed spun yarn

367. เส้นด้ายฝ้าย
368. Cotton yarn

369. เส้นด้ายฝ้ายสำหรับใช้กับสิ่งทอ
370. Cotton yarn for textile use

371. เส้นด้ายพลาสติกสำหรับใช้กับสิ่งทอ
372. Plastic yarn for textile use

373. เส้นด้ายพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนใช้กับสิ่งทอ
374. Polytetrafluoroethylene yarn for textile use

375. เส้นด้ายไฟเบอร์กลาสสำหรับใช้กับสิ่งทอ
376. Fiberglass yarn for textile use

377. เส้นด้ายไฟเบอร์สังเคราะห์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
378. Synthetic fiber yarn for textile use

379. เส้นด้ายเย็บผ้า
380. Sewing yarn

381. เส้นด้ายใยแก้วสำหรับใช้กับสิ่งทอ
382. Fibreglass yarn for textile use

383. เส้นด้ายลินิน
384. Linen yarn

385. เส้นด้ายและด้ายทำจากเส้นใยที่นำกลับมาใช้ใหม่ใช้กับสิ่งทอ
386. Regenerated fibre thread and yarn for textile use

387. เส้นด้ายสังเคราะห์สำหรับใช้กับสิ่งทอ
388. Synthetic yarn for textile use

389. เส้นด้ายสำหรับใช้กับสิ่งทอที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
390. Yarns for textile use, not of metal

391. เส้นด้ายสำหรับใช้ในการเย็บปักถักร้อย
392. Embroidery yarn

393. เส้นด้ายสิ่งทอทำจากไฟเบอร์เทียม
394. Textile yarn made of artificial fibers

395. เส้นด้ายสิ่งทอทำจากไฟเบอร์สังเคราะห์
396. Textile yarn made of synthetic fibers

397. เส้นด้ายสิ่งทอทำจากเส้นใยธรรมชาติ
398. Textile yarns made of natural fibers

399. เส้นด้ายสิ่งทอที่ทำจากไฟเบอร์เทียม
400. Textile yarn made of artificial fibres

401. เส้นด้ายสิ่งทอที่ทำจากไฟเบอร์สังเคราะห์
402. Textile yarn made of synthetic fibres

403. เส้นด้ายสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ
404. Textile yarns made of natural fibres

405. เส้นด้ายเส้นใยสังเคราะห์
406. Synthetic fiber yarn

407. เส้นด้ายไหมดิบ
408. Raw silk yarn

409. เส้นด้ายไหมปั่น
410. Spun silk yarn

411. เส้นด้ายไหมปั่นมือ
412. Hand spun silk yarn

413. เส้นด้ายอีลาสติกสำหรับใช้กับสิ่งทอ
414. Elastic yarn for textile use

415. เส้นไหมปัก
416. Embroidery floss

417. เส้นไหมปั่น
418. spun silk

419. เส้นไหมพรมสำหรับงานถักด้วยมือ
420. Yarn for hand-knitting

421. เส้นไหมพรมสำหรับงานที่ถักด้วยมือ
422. Hand-knitting yarn

423. ไหมพรม
424. Knitting wool

425. ไหมพรมขนสัตว์
426. Knitting wools

427. ไหมพรมขนสัตว์ที่ถักด้วยมือ
428. Hand-knitting wool

429. ไหมพรมขนสัตว์สำหรับงานถักด้วยมือ
430. Wool for hand-knitting

error: Content is protected !!