รายการสินค้าจำพวกที่ 24

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 24
สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น ผ้าคลุมเตียงและผ้าปูโต๊ะ


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 24th TradeMark in Thailand

Category 24th (741 items) – Fabric and textile products which are excluded from other categories, bedspread, and tablecloth.

1. กระดาษคลุมเตียง
2. Paper bed cover

3. กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่ถุงนอน
4. Bags specially adapted for sleeping bags

5. กล่องของขวัญทำจากผ้า
6. Fabric party favor boxes

7. กล่องของขวัญที่ทำจากผ้า
8. Fabric party favour boxes

9. กล่องผ้าสำหรับใส่การ์ดอวยพร
10. Fabric boxes for storing greeting cards

11. กันชนเตียงเด็กทำจากสิ่งทอ
12. Crib bumpers [bed linen]

13. กันชนทำจากสิ่งทอใช้กับเตียงเด็ก
14. Cot bumpers [bed linen]

15. คาเกบูตน [ผ้าห่มควิลท์แบบฟูก]
16. Kakebuton [futon quilts]

17. คาดาร์ [ผ้าสำหรับงานพิธีหรือถวายเครื่องไหว้ทำจากไหม]
18. Khadar [traditional ceremonial or offering fabric made of silk]

19. คาเดกจ์ [ผ้าสำหรับงานพิธีหรือถวายเครื่องไหว้ทำจากไหม]
20. Khadag [traditional ceremonial or offering fabric made of silk]

21. คาต้า [ผ้าสำหรับงานพิธีหรือถวายเครื่องไหว้ทำจากไหม]
22. Khata [traditional ceremonial or offering fabric made of silk]

23. โคสเตอร์ทำจากสิ่งทอ
24. Textile coasters

25. ฉลากกาวทำจากสิ่งทอ
26. Adhesive labels of textile

27. ฉลากทำด้วยผ้า
28. Cloth labels

29. ฉลากทำด้วยสิ่งทอ
30. Textile labels

31. ฉลากทำด้วยสิ่งทอสำหรับทำเครื่องหมายบนเสื้อผ้า
32. Labels of textile for marking clothing

33. ฉลากทำด้วยสิ่งทอสำหรับระบุชนิดเสื้อผ้า
34. Labels of textile for identifying clothing

35. ฉลากที่ทำด้วยสิ่งทอ
36. Labels of textile

37. ฉลากที่พิมพ์แล้วทำจากสิ่งทอ
38. Printed textile labels

39. ฉลากแบบรีดติดทำจากผ้า
40. Iron-on labels of cloth

41. ฉลากผ้าแบบมีกาวในตัว
42. Self-adhesive cloth labels

43. ฉลากผ้าแบบรีดติด
44. Iron-on cloth labels

45. ฉลากมีกาวในตัวทำจากผ้า
46. Self-adhesive labels of cloth

47. ฉลากสิ่งทอสำหรับทำเครื่องหมายเสื้อผ้า
48. Textile labels for marking clothing

49. ฉลากสิ่งทอสำหรับทำบาร์โค้ด
50. Labels of textile for bar codes

51. ชิ้นผ้าซับในสำหรับหมวก
52. hat linings, of textile, in the piece

53. ชุดเครื่องผ้าใช้กับที่นอน
54. bed linen

55. ชุดเครื่องผ้าใช้กับที่นอนทำจากกระดาษ
56. Bed linen of paper

57. ชุดเครื่องผ้าใช้กับที่นอนทำจากกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง
58. Disposable bedding of paper

59. ชุดเครื่องผ้าใช้กับที่นอนทำจากสิ่งทอแบบใช้แล้วทิ้ง
60. Disposable bedding of textile

61. ชุดเครื่องผ้าใช้กับที่นอนที่ทำจากวัสดุสิ่งทอที่ไม่ได้มาจากการทอ
62. Bed linen made of non-woven textile materials

63. ชุดเครื่องผ้าใช้กับที่นอนสำหรับเด็ก
64. Children’s bed linen

65. ชุดเครื่องผ้าใช้กับที่นอนสำหรับเด็กอ่อน
66. Infants’ bed linen

67. ชุดเครื่องผ้าใช้ในครัวที่ไม่ได้ทำจากกระดาษ
68. Kitchen linen, not of paper

69. ชุดเครื่องผ้าใช้ในห้องน้ำ
70. Bath linen

71. ชุดเครื่องผ้าใช้ในห้องน้ำยกเว้นเสื้อผ้า
72. bath linen, except clothing

73. ชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหาร
74. Table linen

75. ชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหารทำจากวัสดุสิ่งทอ
76. Table linen of textile materials

77. ชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหารทำจากสิ่งทอ
78. Table linen of textile

79. ชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหารที่ทำจากวัสดุสิ่งทอ
80. Table linen made of textile materials

81. ชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหารที่ทำจากสิ่งทอ
82. Table linen made of textile

83. ชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหารที่ไม่ได้ทำจากกระดาษ
84. Table linen, not of paper

85. ชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอต่างๆ สำหรับทำผ้าห่มควิลท์
86. Kits comprised of fabrics for making quilts

87. ชุดผ้าปูที่นอน
88. Bed sheet sets

89. ชุดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
90. Set of bed sheets and pillow cases

91. ดีสเพลย์แบนเนอร์ทำจากพลาสติก
92. Display banners made of plastic

93. ดีสเพลย์แบนเนอร์พลาสติก
94. Display banners of plastic

95. ถุงคลุมนอนใช้สวมทับถุงนอนอีกชั้น
96. Bivouac sacks being covers for sleeping bags

97. ถุงนอน
98. Sleeping bags

99. ถุงนอนของเด็กทารก
100. Baby buntings

101. ถุงนอนเป่าลม
102. Air inflated sleeping bags

103. ถุงนอนพร้อมหมอน
104. Sleeping bags incorporating a pillow

105. ถุงนอนสลัมเบอร์แบ็ก
106. Slumber bags

107. ถุงนอนสำหรับแคมป์ปิ้ง
108. Sleeping bags for camping

109. ถุงนอนสำหรับเด็กทารก
110. Sleeping bags for babies

111. ถุงมือนวมอาบน้ำ
112. bath mitts

113. ถุงมืออาบน้ำ
114. Bath gloves

115. ท็อปเปอร์เค้กทำด้วยผ้า
116. Cake toppers made of fabric

117. ที่กรองทำด้วยสิ่งทอ
118. filtering materials of textile

119. ที่แขวนประดับผนังทำจากสิ่งทอ
120. wall hangings of textile

121. ที่แขวนประดับผนังทำด้วยสิ่งทอ
122. Textile wall hangings

123. ที่คลุมเตียงที่ทำจากกระดาษ
124. bed covers of paper

125. ที่คลุมเตียงนวดทำจากสิ่งทอ
126. Massage table covers of textile

127. ที่คลุมทำจากพลาสติกสำหรับเฟอร์นิเจอร์
128. coverings of plastic for furniture

129. ที่คลุมทำด้วยกระดาษลูกฟูก
130. Paper futon covers [fitted or unfitted]

131. ที่คลุมที่นั่งถังชักโครกที่ทำจากสิ่งทอ
132. Covers of textile for toilet seats

133. ที่คลุมที่นั่งถังชักโครกที่ทำด้วยสิ่งทอ
134. Toilet seat covers of textile

135. ที่คลุมที่นั่งถังชักโครกแบบพอดีรูปทรงทำจากสิ่งทอ
136. Fitted toilet seat covers of textile

137. ที่คลุมเบาะ
138. covers for cushions

139. ที่คลุมฝาชักโครกที่ทำจากสิ่งทอ
140. Covers of textile for toilet lids

141. ที่คลุมฝาชักโครกที่ทำด้วยสิ่งทอ
142. Toilet lid covers of textile

143. ที่คลุมฝาชักโครกแบบพอดีรูปทรงทำจากผ้า
144. Fitted toilet lid covers of fabric

145. ที่คลุมฝาชักโครกแบบพอดีรูปทรงทำจากผ้าหรือวัสดุทดแทนผ้า
146. Fitted toilet lid covers made of fabric or fabric substitutes

147. ที่คลุมฝาชักโครกแบบพอดีรูปทรงทำจากวัสดุทดแทนผ้า
148. Fitted toilet lid covers made of fabric substitutes

149. ที่คลุมเฟอร์นิเจอร์ทำจากพลาสติก
150. furniture coverings of plastic

151. ที่คลุมเฟอร์นิเจอร์ทำจากพลาสติกและสิ่งทอ
152. Furniture coverings of plastic and textile

153. ที่คลุมเฟอร์นิเจอร์ทำจากวัสดุพลาสติก
154. Furniture coverings made of plastic materials

155. ที่คลุมเฟอร์นิเจอร์ทำจากสิ่งทอ
156. furniture coverings of textile

157. ที่ยึดผ้าม่านทำจากสิ่งทอ
158. curtain holders of textile material

159. ที่รองแก้ว [โคสเตอร์]ทำจากสิ่งทอ
160. Mats [coasters] made of textile

161. ที่รองแก้วทำจากพลาสติกที่เป็นวัสดุทดแทนสิ่งทอ
162. Coasters of plastic being a textile substitute

163. ที่รองแก้วทำจากสิ่งทอ
164. coasters of textile

165. ที่รองแก้วทำจากสิ่งทอใช้กับแก้วเบียร์
166. Mats made of textile for beer glasses

167. ที่รองแก้วทำจากสิ่งทอใช้กับเบียร์ไพน์
168. Mats made of textile for beer pints

169. ที่รองแก้วทำจากสิ่งทอใช้กับเหยือกเบียร์
170. Mats made of textile for beer mugs

171. ที่รองแก้วทำด้วยผ้า
172. Cloth coasters

173. ที่รองแก้วทำด้วยสิ่งทอใช้กับแก้วเบียร์
174. Textile mats for beer glasses

175. ที่รองแก้วทำด้วยสิ่งทอใช้กับเบียร์ไพน์
176. Textile mats for beer pints

177. ที่รองแก้วทำด้วยสิ่งทอใช้กับเหยือกเบียร์
178. Textile mats for beer mugs

179. ที่รองแก้วน้ำดื่มทำจากพลาสติกที่เป็นวัสดุทดแทนสิ่งทอ
180. Mats of plastic for drinking glasses, being a textile substitute

181. ที่รองแก้วเบียร์ทำจากสิ่งทอ
182. mats of textile for beer glasses

183. ที่รองขวดน้ำดื่มที่เป็นส่วนประกอบของชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหาร
184. Drink coasters of table linen

185. ที่รองขวดไวน์ทำจากพลาสติกที่เป็นวัสดุทดแทนสิ่งทอ
186. Wine coasters of plastic being a textile substitute

187. ที่รองจานชามบนโต๊ะอาหารทำจากพลาสติกที่เป็นวัสดุทดแทนสิ่งทอ
188. Tablemats of plastic being a textile substitute

189. ที่รองจานชามบนโต๊ะอาหารทำจากสิ่งทอ
190. tablemats of textile

191. ที่รองจานชามบนโต๊ะอาหารทำด้วยผ้า
192. tablemats of cloth

193. เทนูกูอิ (ผ้าฝ้ายญี่ปุ่น)
194. Tenugui [Japanese cotton towels]

195. ธงทำจากสิ่งทอหรือพลาสติก
196. Flags of textile or plastic

197. ธงทำด้วยผ้า
198. Cloth flags

199. ธงทำด้วยผ้าทอ
200. Fabric flags

201. ธงทำด้วยพลาสติก
202. Plastic flags

203. ธงทำด้วยสิ่งทอ
204. Flags made of textile

205. ธงที่ทำด้วยผ้าโบรเคด
206. Brocade flags

207. ธงไนล่อน
208. Nylon flags

209. ธงปลายหอกทำจากสิ่งทอ
210. Pennons made of textile

211. ธงปลายหอกทำด้วยสิ่งทอ
212. Textile pennons

213. ธงผ้า
214. Textile flags

215. ธงราวประดับ
216. Bunting flags

217. ธงราวประดับทำด้วยผ้า
218. Cloth bunting

219. ธงราวประดับทำด้วยพลาสติก
220. Plastic bunting

221. ธงและธงสามเหลี่ยมทำจากสิ่งทอ
222. Flags and pennants of textile

223. ธงสามเหลี่ยมทำจากผ้า
224. Cloth pennants

225. ธงสามเหลี่ยมทำจากผ้าเฟลท์
226. Pennants made of felt

227. ธงสามเหลี่ยมทำจากพลาสติก
228. Pennants made of plastic

229. ธงสามเหลี่ยมทำจากสิ่งทอ
230. Pennants made of textile

231. ธงสามเหลี่ยมทำด้วยผ้าขนสัตว์
232. Felt pennants

233. ธงสามเหลี่ยมพลาสติก
234. Plastic pennants

235. บาติก [ผ้า]
236. Batic [Cloth]

237. แบนเนอร์ทำจากผ้า
238. Cloth banners

239. แบนเนอร์ทำจากสิ่งทอ
240. Banners made of textile

241. แบนเนอร์ทำด้วยสิ่งทอ
242. Banners of textile

243. แบนเนอร์ทำด้วยสิ่งทอหรือพลาสติก
244. Banners of textile or plastic

245. แบนเนอร์ที่ทำจากสิ่งทอ
246. Textile banners

247. แบนเนอร์พลาสติก
248. Plastic banners

249. ปลอกผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์แบบไม่พอดีรูปทรง
250. Unfitted fabric slipcovers for furniture

251. ปลอกผ้านวม
252. Duvet cover

253. ปลอกผ้าสำหรับผ้านวม
254. Covers for duvets

255. ปลอกสวมคลุมหมอน
256. Pillow covers

257. ปลอกสวมที่นอน
258. Mattress covers

259. ปลอกสวมที่นอนทำจากไมโครไฟเบอร์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
260. Mattress covers made of antibacterial microfibre

261. ปลอกสวมที่นอนทำจากไมโครไฟเบอร์ที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้
262. Mattress covers made of hypoallergenic microfibre

263. ปลอกสวมที่นอนทำจากไมโครไฟเบอร์ป้องกันไรฝุ่น
264. Mattress covers made of anti-mite microfibre

265. ปลอกสวมที่นอนทำจากลินิน
266. ticks [mattress covers]

267. ปลอกสวมที่นอนที่พอดีรูปทรง
268. Contoured mattress covers

269. ปลอกสวมที่นอนแบบกันน้ำ
270. Waterproof mattress covers

271. ปลอกสวมที่นอนแบบกันน้ำและซับน้ำ
272. Waterproof and absorbent mattress covers

273. ปลอกสวมที่นอนแบบพอดีรูปทรง
274. Fitted mattress covers

275. ปลอกสวมที่รองนอน
276. Covers for sleeping pads

277. ปลอกสวมบีนแบค
278. Bean bag covers

279. ปลอกสวมเบาะรองนั่ง
280. Cushion covers

281. ปลอกสวมผ้านวมคลุมเตียงบุด้วยขนเป็ด
282. Covers for eiderdowns

283. ปลอกสวมผ้าห่มควิลท์
284. Quilt covers

285. ปลอกสวมผ้าห่มควิลท์แบบฟูก
286. Futon quilt covers

287. ปลอกสวมแผ่นรองนอน
288. Covers for sleeping mats

289. ปลอกสวมสำหรับที่นอน
290. Covers for mattresses

291. ปลอกสวมสำหรับผ้าห่มควิลท์
292. Covers for quilts

293. ปลอกสวมสำหรับผ้าห่มควิลท์แบบฟูก
294. Covers for futon quilts

295. ปลอกสวมหมอน
296. Pillow slips

297. ปลอกหมอน
298. pillowcases

299. ปลอกหมอนกระดาษ
300. Paper pillowcases

301. ปลอกหมอนข้าง
302. Cover for bolster

303. ปลอกหมอนข้างทำด้วยผ้าซาติน
304. Bolster cover of satin

305. ปลอกหมอนชนิดมีลวดลาย
306. Printed pillowcases

307. ปลอกหมอนเด็ก
308. Children’s pillowcases

309. ปลอกหมอนทำด้วยฝ้าย
310. Cotton pillowcases

311. ปลอกหมอนแบบตกแต่ง
312. Pillow shams

313. ปลอกหมอนประดับตกแต่ง
314. Shams

315. ปลอกหมอนอิง
316. backrest pillowcase

317. ปลอมสวมคลุมฐานรองที่นอน
318. Box spring covers

319. ปลอมสวมผ้านวมบุขนเป็ด
320. Eiderdown covers

321. ป้ายกาวทำจากสิ่งทอสำหรับกระเป๋า
322. adhesive tags of textile for bags

323. ป้ายกาวที่ทำจากสิ่งทอสำหรับกระเป๋า
324. Textile adhesive tags for bags

325. ป้ายแบบเย็บติดทำจากสิ่งทอสำหรับเสื้อผ้า
326. Sew-on tags made of textile for clothing

327. ป้ายเย็บติดเสื้อผ้าทำจากสิ่งทอ
328. sew-on tags of textile for clothing

329. ป้ายสิ่งทอแบบเย็บติดใช้กับเสื้อผ้า
330. Textile sew-on tags for clothing

331. ผ้ากระสอบ
332. Burlap

333. ผ้าก๊อซ
334. Gauze fabric

335. ผ้ากัญชง
336. Hemp fabric

337. ผ้ากัญชงแท้
338. True hemp fabrics

339. ผ้ากันกระสุนสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า รองเท้า และโล่ ที่กันกระสุนและระเบิด
340. Bullet-resistant fabrics for use in the production of bullet-proof and blast-proof clothing, shoes and shields

341. ผ้ากันน้ำ
342. Waterproof fabrics

343. ผ้ากันน้ำทำจากสิ่งทอ
344. Waterproof textile fabrics

345. ผ้ากันน้ำสำหรับใช้ในการผลิตกางเกงขายาว
346. Waterproof fabrics for use in the manufacture of trousers

347. ผ้ากันน้ำสำหรับใช้ในการผลิตแจ็คเก็ต
348. Waterproof fabrics for use in the manufacture of jackets

349. ผ้ากันน้ำสำหรับใช้ในการผลิตถุงมือ
350. Waterproof fabrics for use in the manufacture of gloves

351. ผ้ากันน้ำสำหรับใช้ในการผลิตหมวก
352. Waterproof fabrics for use in the manufacture of hats

353. ผ้ากันไฟใช้ทำเบาะ
354. Fireproof upholstery fabrics

355. ผ้ากาวกันน้ำ
356. Gummed waterproof cloth

357. ผ้ากาวใช้ยึดติดด้วยความร้อน
358. adhesive fabric for application by heat

359. ผ้ากาวที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
360. Heat-activated adhesive fabrics

361. ผ้ากาวที่ไม่ใช้เป็นเครื่องเขียน
362. gummed cloth, other than for stationery purposes

363. ผ้ากำมะหยี่
364. Velvet

365. ผ้ากำมะหยี่เทียม
366. Faux velvet fabric

367. ผ้าแก้ว
368. Organdy fabric

369. ผ้าขนกำมะหยี่
370. Pile fabric

371. ผ้าขนแกะเชเวียต
372. cheviots [cloth]

373. ผ้าขนสัตว์
374. woollen cloth

375. ผ้าขนสัตว์ชนิดหยาบ
376. haircloth [sackcloth]

377. ผ้าขนสัตว์ผสมฝ้าย
378. Wool-cotton mixed fabrics

379. ผ้าขนสัตว์ผสมไหม
380. Wool-silk mixed fabrics

381. ผ้าขนหนู
382. Terry towel

383. ผ้าขนหนูขนาดใหญ่ใช้ในห้องน้ำ
384. Large bath towels

385. ผ้าขนหนูเช็ดจานให้แห้ง
386. dish towels

387. ผ้าขนหนูใช้คลุมเตียง
388. Towelling coverlets

389. ผ้าขนหนูใช้เช็ดมือ
390. Hand towels

391. ผ้าขนหนูใช้เช็ดหน้า
392. Face towels

393. ผ้าขนหนูใช้เช็ดให้จานแห้ง
394. tea towels

395. ผ้าขนหนูทอลายโลโก้ทีมอเมริกันฟุตบอล
396. Towels of textile featuring American football team logos

397. ผ้าขนหนูทำจากไมโครไฟเบอร์
398. Microfibre towels

399. ผ้าขนหนูทำจากวัสดุสิ่งทอ
400. Towels made of textile materials

401. ผ้าขนหนูทำจากสิ่งทอ
402. Textile towels

403. ผ้าขนหนูทำจากสิ่งทอใช้เช็ดผม
404. Textile hair drying towels

405. ผ้าขนหนูทำจากสิ่งทอใช้ในงานครัว
406. Textile towels for kitchen use

407. ผ้าขนหนูทำจากสิ่งทอสำหรับเช็ดผม
408. Towels of textile for drying hair

409. ผ้าขนหนูทำจากสิ่งทอสำหรับใช้ในร้านตกแต่งผม
410. Towels of textile for use in hairdressing salons

411. ผ้าขนหนูทำจากสิ่งทอสำหรับใช้ในร้านตัดผม
412. Towels of textile for use in barber shops

413. ผ้าขนหนูทำจากสิ่งทอสำหรับใช้ในร้านทำผม
414. Towels of textile for use in hair salons

415. ผ้าขนหนูทำด้วยฝ้าย
416. Towels of cotton

417. ผ้าขนหนูทำด้วยสิ่งทอ
418. Towels made of textile

419. ผ้าขนหนูที่ใช้ในการออกกำลังกาย
420. Textile workout towels

421. ผ้าขนหนูที่ทำจากฝ้าย
422. Towels made of cotton

423. ผ้าขนหนูที่ทำจากสิ่งทอ
424. Towels of textile

425. ผ้าขนหนูที่ไม่ได้ทำจากกระดาษ
426. Towels, not of paper

427. ผ้าขนหนูเนื้อบาง
428. Terry

429. ผ้าขนหนูบางและนุ่มใช้เช็ดทำความสะอาด
430. Tea cloths

431. ผ้าขนหนูแบบมีที่คลุมศีรษะ
432. Hooded towels

433. ผ้าขนหนูแบบมีที่คลุมศีรษะสำหรับเด็ก
434. Hooded towels for children

435. ผ้าขนหนูแบบมีที่คลุมศีรษะสำหรับเด็กทารก
436. Hooded towels for babies

437. ผ้าขนหนูผ้าฝ้าย
438. Cotton towels

439. ผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์
440. Microfiber towels

441. ผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ดูดซับความชื้น
442. Moisture absorbent microfiber towels

443. ผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ดูดซับความชื้นสำหรับใช้อาบน้ำ
444. Moisture absorbent microfiber towels for bath use

445. ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดจานให้แห้ง
446. Dish towels for drying

447. ผ้าขนหนูสำหรับใช้กับใบหน้า
448. Terry towels for the face

449. ผ้าขนหนูสำหรับใช้ที่ชายหาด
450. Beach towels

451. ผ้าขนหนูสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย
452. Textile exercise towels

453. ผ้าขนหนูสำหรับใช้ในร้านซารอนและร้านตัดผม
454. Towels for use in salons and barber shops

455. ผ้าขนหนูสำหรับเด็ก
456. Towels for children

457. ผ้าขนหนูสำหรับเล่นกอล์ฟ
458. Golf towels

459. ผ้าขนหนูสำหรับห่อตัว
460. Bath wrap towels

461. ผ้าขนหนูอาบน้ำ
462. bath towels

463. ผ้าขาวบาง
464. cheese cloth

465. ผ้าแขวนประดับทำด้วยสิ่งทอ
466. Tapestries of textile

467. ผ้าแขวนประดับผนังทำจากสิ่งทอ
468. tapestry [wall hangings], of textile

469. ผ้าคลุมขนาดเล็ก
470. throws

471. ผ้าคลุมขนาดเล็กใช้กับเฟอร์นิเจอร์
472. Furniture throws

473. ผ้าคลุมขนาดเล็กสำหรับเตียง
474. Bed throws

475. ผ้าคลุมขนาดเล็กสำหรับเฟอร์นิเจอร์
476. Throws for furniture

477. ผ้าคลุมใช้กับเตียง
478. Coverlets

479. ผ้าคลุมโซฟา
480. Sofa covers

481. ผ้าคลุมฐานเตียง
482. Bed skirt

483. ผ้าคลุมฐานเตียงเด็ก
484. Crib skirts

485. ผ้าคลุมตัก
486. Lap-robes

487. ผ้าคลุมตักขนาดเล็ก
488. Travel throws

489. ผ้าคลุมเตียง
490. bed covers

491. ผ้าคลุมเตียงทำจากเศษผ้าต่อกัน
492. quilts

493. ผ้าคลุมเตียงทำด้วยฝ้าย
494. cotton bed cover

495. ผ้าคลุมเตียงแบบมีชายประดับ
496. Valanced bed covers

497. ผ้าคลุมโต๊ะ
498. Table covers

499. ผ้าคลุมโต๊ะทำจากผ้าดามัสค์
500. Table covers of damask

501. ผ้าคลุมโต๊ะทำจากสิ่งทอ
502. Table covers of textile

503. ผ้าคลุมโต๊ะอาหาร
504. Dining table covers

505. ผ้าคลุมแบบหลวมๆ สำหรับเฟอร์นิเจอร์
506. covers [loose] for furniture

507. ผ้าคลุมป้องกันที่นอน
508. Mattress protectors [bedding]

509. ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์
510. Covers for furniture

511. ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่พอดีรูปทรง
512. Unfitted fabric furniture covers

513. ผ้าคลุมส่วนบนโต๊ะ
514. Fabric table toppers

515. ผ้าคลุมสำหรับเตียง
516. coverlets [bedspreads]

517. ผ้าคลุมห่มใช้ในการเดินทาง (ผ้าคลุมตัก)
518. travelling rugs [lap robes]

519. ผ้าคลุมหมอน
520. pillow towels

521. ผ้าคลุมหลวมๆ สำหรับเฟอร์นิเจอร์
522. loose covers for furniture

523. ผ้าคลุมให้นมบุตร
524. Nursing covers

525. ผ้าควิลท์ขนเป็ด
526. Quilts of eiderdown

527. ผ้าควิลท์คลุมเตียง
528. Bed quilts

529. ผ้าควิลท์ทำจากผ้าขนหนู
530. Quilts made of terry cloth

531. ผ้าควิลท์ที่ทำจากสิ่งทอ
532. Quilts of textile

533. ผ้าควิลท์บุด้วยขนนก
534. Quilts filled with feathers

535. ผ้าควิลท์บุด้วยขนเป็ด
536. Quilts filled with down

537. ผ้าควิลท์บุด้วยไหม
538. Quilts filled with silk

539. ผ้าควิลท์ยัดไส้ด้วยวัสดุสังเคราะห์
540. Quilts filled with synthetic stuffing materials

541. ผ้าควิลท์ยัดไส้ด้วยวัสดุสิ่งทอ
542. Quilts filled with stuffing materials

543. ผ้าคาดโต๊ะ
544. Table runners

545. ผ้าคาดโต๊ะทำจากผ้าทอ
546. Fabric table runners

547. ผ้าคาดโต๊ะทำจากพลาสติก
548. Plastic table runners

549. ผ้าคาดโต๊ะทำจากพลาสติกที่เป็นวัสดุทดแทนสิ่งทอ
550. Table runners of plastic being a textile substitute

551. ผ้าคาดโต๊ะทำจากสิ่งทอ
552. Table runners of textile

553. ผ้าคาดโต๊ะที่ทำจากผ้าทอ
554. Table runners of fabric

555. ผ้าคาดโต๊ะที่ทำจากพลาสติก
556. Table runners of plastic

557. ผ้าคาดโต๊ะที่ไม่ได้ทำจากกระดาษ
558. Table runners, not of paper

559. ผ้าเคลือบ
560. Coated fabrics

561. ผ้าเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเรซินสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
562. Coated fabrics with polyurethane resins for use in the manufacture of clothing

563. ผ้าเคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์เรซินสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
564. Coated fabrics with polyester resins for use in the manufacture of clothing

565. ผ้าเคลือบด้วยเรซินไนลอนสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
566. Coated fabrics with nylon resins for use in the manufacture of clothing

567. ผ้าเคลือบด้วยอะคริลิกเรซินสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
568. Coated fabrics with acrylic resins for use in the manufacture of clothing

569. ผ้าเคลือบน้ำมัน
570. Oilcloth

571. ผ้าเคลือบน้ำมันสำหรับใช้เป็นผ้าปูโต๊ะ
572. Oilcloth for use as tablecloths

573. ผ้าเคลือบพลาสติก
574. Plastic coated fabrics

575. ผ้าเคลือบพลาสติกไวนิล
576. Vinyl coated fabrics

577. ผ้าเคลือบโพลีเมอร์
578. Polymer coated fabrics

579. ผ้าเคลือบยางธรรมชาติ
580. Natural rubber coated fabrics

581. ผ้าเคลือบยางสังเคราะห์
582. synthetic rubber coated fabrics

583. ผ้าเคลือบเรซินสังเคราะห์
584. synthetic rasin coated fabrics

585. ผ้าเคลือบแว็กซ์ที่ใช้ซ้ำได้สำหรับห่ออาหาร
586. Reusable wax-coated fabrics for wrapping food

587. ผ้าเคลือบสารเคมี
588. Chemical coated fabrics

589. ผ้าเคลือบสำหรับใช้ในการผลิตกระเป๋าเดินทาง
590. Coated fabrics for use in the manufacture of luggage

591. ผ้าเคลือบสำหรับใช้ในการผลิตชุดกันฝน
592. Coated fabrics for use in the manufacture of rainwear

593. ผ้าเคลือบสำหรับใช้ในการผลิตสินค้าหนัง
594. Coated fabrics for use in the manufacture of leather goods

595. ผ้าแคชเมียร์
596. Cashmere fabric

597. ผ้าแคนวาสใช้ทำผ้าแขวนประดับผนัง
598. Canvas for tapestry

599. ผ้าแคนวาสใช้ทำผ้าแขวนประดับผนังหรืองานเย็บปักถักร้อย
600. canvas for tapestry or embroidery

601. ผ้าแคนวาสใช้ในงานเย็บปักถักร้อย
602. Canvas for embroidery

603. ผ้าเจอร์ซี่
604. jersey [fabric]

605. ผ้าเจอร์ซี่สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า
606. Jersey fabrics for clothing

607. ผ้าชนิดกันน้ำ
608. Water resistant fabrics

609. ผ้าชิ้นสำหรับทำผ้าคลุมเตียง
610. Textile piece goods for making bedding covers

611. ผ้าชีฟอง
612. Chiffon fabric

613. ผ้าเช็ดเครื่องสำอาง
614. Cloth napkins for removing makeup

615. ผ้าเช็ดตัว
616. Bath towel

617. ผ้าเช็ดตัวใช้ชายหาด
618. Towel for beach

619. ผ้าเช็ดตัวใช้ในห้องน้ำ
620. Bathroom towels

621. ผ้าเช็ดตัวใช้ในห้องน้ำทำจากสิ่งทอ
622. Bathroom towels of textile

623. ผ้าเช็ดตัวสำหรับเด็ก
624. Children’s towels

625. ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่างกาย
626. Wash cloths

627. ผ้าเช็ดปาก
628. Cloth napkins

629. ผ้าเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร
630. Table napkins of textile

631. ผ้าเช็ดปากทำจากสิ่งทอ
632. Textile napkins

633. ผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหารที่ทำจากสิ่งทอ
634. Serviettes of textile

635. ผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหารที่ทำด้วยสิ่งทอ
636. Textile serviettes

637. ผ้าเช็ดมือ
638. Hand towel

639. ผ้าเช็ดมือทำจากฝ้าย
640. Hand towels made of cotton

641. ผ้าเช็ดมือทำจากวัสดุสิ่งทอ
642. Hand towels made of textile materials

643. ผ้าเช็ดมือทำจากสิ่งทอ
644. Textile hand towels

645. ผ้าเช็ดมือที่ทำจากฝ้าย
646. Hand towels of cotton

647. ผ้าเช็ดมือที่ทำจากสิ่งทอ
648. Hand towels of textiles

649. ผ้าเช็ดมือที่เป็นผ้าฝ้าย
650. Cotton hand towels

651. ผ้าเช็ดหน้า
652. Face cloths

653. ผ้าเช็ดหน้าทำจากฝ้าย
654. Handkerchiefs made of cotton

655. ผ้าเช็ดหน้าทำจากพลาสติก
656. Plastic handkerchiefs

657. ผ้าเช็ดหน้าทำจากวัสดุสิ่งทอ
658. Face towels made of textile materials

659. ผ้าเช็ดหน้าทำจากสิ่งทอ
660. Textile handkerchiefs

661. ผ้าเช็ดหน้าทำจากเส้นใยสังเคราะห์
662. handkerchiefs made of synthetic fibers

663. ผ้าเช็ดหน้าที่ทำจากสิ่งทอ
664. Handkerchiefs made of textile

665. ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กทำจากสิ่งทอ
666. Small face towels of textile

667. ผ้าเชเวียต
668. Cheviot [clothes]

669. ผ้าเชอนิลล์
670. Chenille fabric

671. ผ้าใช้กรอง
672. Filtering cloth

673. ผ้าใช้กรองทำจากวัสดุสิ่งทอ
674. Filters made of textile materials

675. ผ้าใช้ทำเบาะ
676. upholstery fabrics

677. ผ้าใช้ทำผ้าม่าน
678. Curtain fabric

679. ผ้าใช้ในการตกแต่งบ้าน
680. Furnishing fabrics

681. ผ้าใช้ในการทำเบาะทำจากผ้าที่เลียนแบบหนังสัตว์
682. Upholstery fabric made of imitation animal skins

683. ผ้าใช้ในการทำเบาะที่เลียนแบบหนังสัตว์
684. Upholstery fabric imitating animal skins

685. ผ้าใช้ในการทำเบาะและตกแต่งบ้าน
686. Furnishing and upholstery fabrics

687. ผ้าใช้ในการผลิตเครื่องสวมใส่เท้า
688. fabric for footwear

689. ผ้าใช้ในการผลิตบังตา
690. fabrics to be used in making blinds

691. ผ้าใช้ในการผลิตรองเท้า
692. Fabric for shoes

693. ผ้าใช้ในการผลิตรองเท้าและรองเท้าบูท
694. Fabric for boots and shoe

695. ผ้าใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
696. Fabric for use in the manufacture of clothing

697. ผ้าใช้ในครัว
698. Kitchen cloths

699. ผ้าใช้ในครัวทำจากสิ่งทอ
700. Textile kitchen towels

701. ผ้าใช้ในครัวที่ทำจากสิ่งทอ
702. Kitchen towels made of textile

703. ผ้าใช้ในงานตกแต่งภายใน
704. Interior decoration fabrics

705. ผ้าใช้ในงานเย็บปักถักร้อย
706. Fabric for embroidery

707. ผ้าใช้ผลิตชุดชั้นใน
708. lingerie fabric

709. ผ้าใช้ห่อของ
710. gift wrap of fabric

711. ผ้าซับใน
712. Linings [cloth]

713. ผ้าซับในถุงนอน
714. Sleeping bag liners

715. ผ้าซับในทำจากสิ่งทอสำหรับงานเสื้อผ้าอาภรณ์
716. Textile linings for garments

717. ผ้าซับในที่เป็นสิ่งทอ
718. linings [textile]

719. ผ้าซับในที่ไม่ได้มาจากการทอ
720. Non-woven interlinings

721. ผ้าซับในผ้าม่าน
722. Curtain linings

723. ผ้าซับในสำหรับใช้ในงานผลิตเครื่องสวมใส่เท้า
724. lining fabric for footwear

725. ผ้าซาติน
726. Satin fabric

727. ผ้าเซลลูโลสอะซิเตท
728. Cellulose acetate fabrics

729. ผ้าเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
730. Cellulose acetate fabrics for use in the manufacture of clothing

731. ผ้าดามัสค์ (ผ้าทอยกดอก)
732. Damask

733. ผ้าดิบ
734. calico

735. ผ้าดิบพิมพ์ลาย
736. printed calico cloth

737. ผ้าเดนิม
738. Denim [Cloth]

739. ผ้าต่วน
740. Satin

741. ผ้าตาข่ายทอ
742. Mesh-woven fabrics

743. ผ้าตีนจก
744. Teen Jok cloth (Thai traditional woven fabric)

745. ผ้าตึกแต่งหน้าต่าง
746. Window furnishing fabrics

747. ผ้าตึคกิ้ง
748. Ticking fabric

749. ผ้าถัก
750. knitted fabric

751. ผ้าถักจากเส้นด้ายขนสัตว์
752. Knitted fabrics of wool yarn

753. ผ้าถักจากเส้นด้ายเส้นใยเคมี
754. Knitted fabrics of chemical-fiber yarn

755. ผ้าถักจากเส้นไหม
756. Knitted fabrics of silk yarn

757. ผ้าถักด้วยเส้นใยฝ้าย
758. Knitted fabrics of cotton yarn

759. ผ้าถักที่ได้จากเส้นด้ายเส้นใยเคมี
760. Knitted fabrics of chemical fibre yarn

761. ผ้าถักอัฟกัน
762. Afghans

763. ผ้าทนไฟ
764. Flame resistant fabrics

765. ผ้าทอ
766. Woven fabrics

767. ผ้าทอจากสิ่งทอ
768. Textile fabric

769. ผ้าทอจากสิ่งทอสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องนอน
770. Textile fabrics for use in the manufacture of bedding

771. ผ้าทอจากสิ่งทอสำหรับใช้ในการผลิตชุดชั้นใน
772. Textile fabrics for lingerie

773. ผ้าทอจากสิ่งทอสำหรับใช้ในการผลิตผ้าขนหนู
774. Textile fabrics for use in the manufacture of towels

775. ผ้าทอจากสิ่งทอสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
776. Textile fabrics for the manufacture of clothing

777. ผ้าทอจากเส้นด้ายใยกัญชง
778. Hemp yarn fabrics

779. ผ้าทอจากเส้นใยเซรามิกที่ไม่ใช้เป็นฉนวน
780. Fabrics woven from ceramic fibres, other than for insulation

781. ผ้าทอจากไหม
782. Woven fabrics of silk

783. ผ้าทอใช้ห่อของ
784. Gift wrap of textile

785. ผ้าทอที่มีส่วนผสมของขนแกะเป็นหลัก
786. Wool base mixed fabrics

787. ผ้าทอที่มีส่วนผสมของผ้าไหมเป็นหลัก
788. Silk base mixed fabrics

789. ผ้าทอที่มีส่วนผสมของฝ้ายเป็นหลัก
790. Cotton base mixed fabrics

791. ผ้าทอที่มีส่วนผสมของใยกัญชงเป็นหลัก
792. Hemp base mixed fabrics

793. ผ้าทอที่มีส่วนผสมของเส้นใยเคมีเป็นหลัก
794. Chemical fiber base mixed fabrics

795. ผ้าทอที่มีส่วนผสมเส้นใยเคมีเป็นหลัก
796. Chemical fibre base mixed fabrics

797. ผ้าทอปอกระเจา
798. Jute fabric

799. ผ้าทอมัสลิน
800. Muslin

801. ผ้าทอมือ
802. Hand made fabric

803. ผ้าทอยกดิ้น
804. brocades

805. ผ้าทอยืดหยุ่น
806. Elastic woven fabrics

807. ผ้าทอลายทางยาว
808. Fabric cascades

809. ผ้าทอเลียนแบบหนัง
810. Woven fabrics imitating leather

811. ผ้าทอเลียนแบบหนังสัตว์
812. Woven fabrics imitating animal skin

813. ผ้าทอสำหรับเก้าอี้ที่มีที่วางแขน
814. Woven fabrics for armchairs

815. ผ้าทอสำหรับโซฟา
816. Woven fabrics for sofas

817. ผ้าทอสำหรับตกแต่ง
818. Woven furnishing fabrics

819. ผ้าทอสำหรับนำไปทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม
820. Woven fabrics for making up into articles of clothing

821. ผ้าทอสำหรับเบาะ
822. Woven fabrics for cushions

823. ผ้าทอสำหรับเฟอร์นิเจอร์
824. Woven fabrics for furniture

825. ผ้าทอหน้าแคบ
826. Narrow woven fabrics

827. ผ้าทอไหม
828. Silk fabrics

829. ผ้าทำจากขนสัตว์
830. woollen fabric

831. ผ้าทำจากฝ้าย
832. Cotton cloth

833. ผ้าทำจากใยเยื้อไม้
834. Fabrics made of rayon

835. ผ้าทำจากใยลินิน
836. Flax fabrics

837. ผ้าทำจากเส้นด้ายกระดาษใช้กับสิ่งทอ
838. Paper yarn fabrics for textile use

839. ผ้าทำจากเส้นด้ายที่ทำขึ้นมาใหม่
840. Regenerated fiber yarn fabrics

841. ผ้าทำจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์
842. Semi-synthetic fibre fabrics

843. ผ้าทำจากเส้นใยแก้วใช้เป็นสิ่งทอ
844. fiberglass fabrics for textile use

845. ผ้าทำจากเส้นใยเคมี
846. Chemical fiber fabrics

847. ผ้าทำจากเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากการทอ
848. Non-woven fabrics of natural fibers

849. ผ้าทำจากเส้นใยผสม
850. Mixed fiber fabrics

851. ผ้าทำจากเส้นใยโลหะ
852. Metal fiber fabrics

853. ผ้าทำจากเส้นใยสังเคราะห์
854. Synthetic fibre fabric

855. ผ้าทำจากเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้มาจากการทอ
856. Non-woven fabrics of synthetic fibers

857. ผ้าทำจากเส้นใยสิ่งทอผสม
858. Mixed fiber textiles

859. ผ้าทำจากเส้นใยเอสปาร์โต
860. esparto fabric

861. ผ้าทำจากไหมพรมขนแกะ
862. Wool yarn fabrics

863. ผ้าทำด้วยด้ายขนสัตว์นุ่ม
864. Worsted fabrics

865. ผ้าที่เคลือบด้วยยาง
866. Rubberized cloths

867. ผ้าที่ใช้ติดขอบเตียงสำหรับกันฝุ่น
868. Dust ruffles

869. ผ้าที่ตัดไว้แล้วสำหรับงานเย็บปักถักร้อย
870. Precut fabrics for needlecraft

871. ผ้าที่ถักหรือทอแบบหยาบ
872. Hessian

873. ผ้าที่ทำจากด้ายสังเคราะห์
874. Fabrics made from synthetic threads

875. ผ้าที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ได้ใช้เป็นฉนวน
876. Fabrics made from polyester, other than for insulation

877. ผ้าที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์
878. Fabrics made of synthetic materials

879. ผ้าที่ทำจากเส้นด้ายที่ทำขึ้นมาใหม่
880. Regenerated fibre yarn fabrics

881. ผ้าที่ทำจากเส้นด้ายสังเคราะห์
882. Fabrics made from synthetic yarns

883. ผ้าที่ทำจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์
884. Semi-synthetic fiber fabrics

885. ผ้าที่ทำจากเส้นใยแก้วใช้เป็นสิ่งทอ
886. fibreglass fabrics for textile use

887. ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากการทอ
888. Non-woven fabrics of natural fibres

889. ผ้าที่ทำจากเส้นใยผสม
890. Mixed fibre fabrics

891. ผ้าที่ทำจากเส้นใยโลหะ
892. Metal fibre fabrics

893. ผ้าที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้มาจากการทอ
894. Non-woven fabrics of synthetic fibres

895. ผ้าที่ทำจากเส้นใยสิ่งทอผสม
896. Mixed fibre textiles

897. ผ้าที่ป้องกันการรั่วซึมของแก๊สสำหรับใช้กับบอลลูนอากาศยาน
898. Fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons

899. ผ้าที่ผสมเส้นใยอนินทรีย์
900. Inorganic fibre mixed fabrics

901. ผ้าที่มีขนข้างเดียว
902. frieze [cloth]

903. ผ้าที่มีชายประดับ
904. Valance sheets

905. ผ้าที่มีปุยหรือเส้นใยตั้งขึ้น
906. Cloth with a raised nap

907. ผ้าที่ไม่ได้จากการทอ
908. non-woven textile fabrics

909. ผ้าที่ไม่ได้มาจากการทอ
910. Non-woven fabrics

911. ผ้าที่ไม่ได้มาจากการทอในลักษณะเป็นผืนสำหรับใช้ในการผลิต
912. Non-woven fabrics in the form of sheets for use in manufacture

913. ผ้าที่ไม่ได้มาจากการทอสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
914. Non-woven textile fabrics for use in the manufacture of clothing

915. ผ้าทูลล์ [ผ้าตาข่ายเนื้อบางละเอียด]
916. Tulle

917. ผ้าทูลล์สำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้า
918. Tulle for dressmaking

919. ผ้าทูลล์สำหรับทำหมวก
920. Tulle for hatmaking

921. ผ้าเทรลลิส
922. trellis [cloth]

923. ผ้าเทอร์กิช
924. Turkish towels

925. ผ้าเทอร์บันสำหรับเช็ดให้ผมแห้ง
926. Turban towels for drying hair

927. ผ้าเทอร์รี่
928. Terry cloth

929. ผ้าเทอร์รี่ทอ
930. Terry fabrics

931. ผ้าเทอร์รี่ทำจากฝ้าย
932. Terry cotton

933. ผ้าแทฟฟิต้า
934. Taffeta

935. ผ้านวม
936. Duvet

937. ผ้านวมขนเป็ด
938. Eiderdowns

939. ผ้านวมคลุมเตียงบุด้วยขนเป็ด
940. eiderdowns [down coverlets]

941. ผ้านวมสไตล์เกาหลี
942. Korean-style duvets

943. ผ้าเนื้อหนาหยาบ
944. Denim fabric

945. ผ้าเนื้อหยาบ
946. buckram

947. ผ้าไนลอน
948. Nylon fabric

949. ผ้าบาติก
950. Batik fabric

951. ผ้าบุรองเท้า
952. Lining fabric for shoes

953. ผ้าเบสซ์
954. Baize

955. ผ้าเบสซ์ปูโต๊ะบิลเลียด
956. Billiard table baize

957. ผ้าใบจากไหมใช้ในงานเย็บปักถักร้อย
958. Silk canvas for embroidery

959. ผ้าปอกระเจา
960. Jute cloth

961. ผ้าปาเต๊ะ
962. Batik cloth

963. ผ้าป่านรามี
964. Ramie fabric

965. ผ้าปูคลุมเตียง
966. bedspreads

967. ผ้าปูเตียงเด็ก
968. Crib sheets

969. ผ้าปูเตียงแบบรัดมุม
970. Fitted sheets

971. ผ้าปูเตียงแบบรัดมุมสำหรับเตียงสัตว์เลี้ยง
972. Fitted sheets for pet beds

973. ผ้าปูโต๊ะ
974. Tablecloths

975. ผ้าปูโต๊ะทำจากสิ่งทอ
976. Textile tablecloths

977. ผ้าปูโต๊ะที่ทำจากสิ่งทอ
978. Tablecloths of textiles

979. ผ้าปูโต๊ะที่ไม่ได้ทำจากกระดาษ
980. Tablecloths, not of paper

981. ผ้าปูที่นอน
982. bedsheets

983. ผ้าปูที่นอนเแบบรัดมุมสำหรับสัตว์เลี้ยง
984. Fitted bed sheets for pets

985. ผ้าปูที่นอนเด็ก
986. Children’s bed sheets

987. ผ้าปูที่นอนเด็กแบบรัดมุม
988. Fitted crib sheets

989. ผ้าปูที่นอนทำจากกระดาษ
990. Bed sheets of paper

991. ผ้าปูที่นอนทำจากพลาสติก
992. Plastic bed sheets

993. ผ้าปูที่นอนทำจากหนัง
994. Leather bedsheets

995. ผ้าปูที่นอนที่ทำจากพลาสติก
996. Bed sheets made of plastic

997. ผ้าปูที่นอนที่ทำจากหนัง
998. bedsheets of leather

999. ผ้าปูที่นอนแบบเข้ามุมพอดี
1000. Contour sheets

1001. ผ้าปูที่นอนแบบมีชายประดับ
1002. Valanced bed sheets

1003. ผ้าปูที่นอนแบบไม่เข้ารูป
1004. Flat bed sheets

1005. ผ้าปูที่นอนแบบรัดมุม
1006. Fitted bed sheets

1007. ผ้าปูที่นอนสำหรับเด็ก
1008. Bed sheets for children

1009. ผ้าปูที่รองนอนแบบรัดมุม
1010. Fitted sheets for sleeping pads

1011. ผ้าปูแผ่นรองนอนแบบรัดมุม
1012. Fitted sheets for sleeping mats

1013. ผ้าปูพื้น
1014. drugget

1015. ผ้าปูรองถุงนอน
1016. Sleeping bag sheet liners

1017. ผ้าปูรองนั่งปิกนิก
1018. picnic blankets

1019. ผ้าปูสำหรับเตียงนอนเด็ก
1020. Sheets for cribs

1021. ผ้าเป็นชิ้น
1022. textile fabric in piece form

1023. ผ้าเป็นม้วน
1024. textile fabric in roll form

1025. ผ้าเป็นม้วนที่ไม่ได้มาจากการทอสำหรับใช้ในการผลิต
1026. Non woven fabrics in the form of rolls for use in manufacture

1027. ผ้าโปร่ง
1028. gauze [cloth]

1029. ผ้าผสมเส้นด้ายยืดหยุ่น
1030. Elastic yarn mixed fabrics

1031. ผ้าผสมเส้นใยอนินทรีย์
1032. Inorganic fiber mixed fabrics

1033. ผ้าฝ้าย
1034. cotton fabrics

1035. ผ้าฝ้ายเนื้อบางกระด้าง
1036. dimity

1037. ผ้าฝ้ายเนื้อหยาบ
1038. fustian

1039. ผ้าฝ้ายสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
1040. Cotton fabrics for use in the manufacture of clothing

1041. ผ้าพัชมีนา
1042. Pashmina fabrics

1043. ผ้าพันตัวเด็กแรกเกิด
1044. Swaddle wraps

1045. ผ้าพัฟใช้ในงานประดับตกแต่งหน้าต่าง
1046. Puffs [window treatments]

1047. ผ้าพาดบ่าสำหรับเด็กทารกที่ไม่ได้ทำจากกระดาษ
1048. Burp cloths, not of paper

1049. ผ้าพิมพ์ลวดลาย
1050. Fabrics with designs printed thereon

1051. ผ้าพิมพ์ลาย
1052. Printed fabrics

1053. ผ้าพิมพ์ลายลายพราง
1054. Fabrics with camouflage patterns printed thereon

1055. ผ้าพูฟใช้ในงานประดับตกแต่งหน้าต่าง
1056. Poufs [window treatments]

1057. ผ้าแพร
1058. crepon

1059. ผ้าแพรแข็ง
1060. taffeta [cloth]

1061. ผ้าแพรเนื้อบาง
1062. Zephyr fabric

1063. ผ้าแพรบาง
1064. zephyr [cloth]

1065. ผ้าแพรแบบย่น
1066. Crepe cloth

1067. ผ้าแพรย่น
1068. crepe [fabric]

1069. ผ้าโพลิเอสเตอร์
1070. Polyester fabric

1071. ผ้าฟลีซ
1072. Fleece [cloth]

1073. ผ้าฟลีซทอ
1074. Fleece fabric

1075. ผ้าฟลีซทำจากโพลีเอสเตอร์
1076. Fleece made from polyester

1077. ผ้าฟูลารด์
1078. Foulard [fabric]

1079. ผ้าเฟลท์
1080. Felt

1081. ผ้าเฟลท์ทอ
1082. Woven felt

1083. ผ้าเฟลท์ที่ไม่ได้มาจากการทอ
1084. Non-woven felt

1085. ผ้าแฟลกซ์
1086. Flax cloth

1087. ผ้าแฟลนเนล
1088. Flannel

1089. ผ้าม่อฮ่อม
1090. Morhom cloth [Thai traditional cloth]

1091. ผ้ามัสลิน
1092. Muslin fabric

1093. ผ้าม่านใช้ในโรงมหรสพหรือในการแสดง
1094. Theater curtain

1095. ผ้าม่านตาข่าย
1096. net curtains

1097. ผ้าม่านทำจากผ้าใยสังเคราะห์
1098. Curtains of synthetic fiber fabrics

1099. ผ้าม่านทำจากผ้าสักหลาด
1100. Curtains of felt

1101. ผ้าม่านทำจากไวนิล
1102. Vinyl curtains

1103. ผ้าม่านทำจากสิ่งทอ
1104. Curtains of textile

1105. ผ้าม่านทำด้วยพลาสติก
1106. Curtains of plastic

1107. ผ้าม่านที่ทำจากผ้าทอ
1108. Curtains made of textile fabrics

1109. ผ้าม่านลูกไม้
1110. Lace curtains

1111. ผ้ามาราบู
1112. marabouts [cloth]

1113. ผ้าโมลสกิน
1114. moleskin [fabric]

1115. ผ้าโมลสกินใช้เป็นสิ่งทอ
1116. Moleskin fabrics for textile use

1117. ผ้าไมโครไฟเบอร์
1118. Microfiber textile fabrics

1119. ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับความชื้น
1120. Moisture absorbent microfiber textile fabrics

1121. ผ้ายกดิ้น
1122. Lame’ [fabric]

1123. ผ้ายืดหยุ่นถักใช้ทำชุดชั้นใน
1124. Stockinet

1125. ผ้าใยกัญชง
1126. hemp cloth

1127. ผ้าใยกัญชงทอผสมขนสัตว์
1128. Hemp-wool mixed fabrics

1129. ผ้าใยกัญชงทอผสมฝ้าย
1130. Hemp-cotton mixed fabrics

1131. ผ้าใยกัญชงทอผสมไหม
1132. Hemp-silk mixed fabrics

1133. ผ้าใยแก้ว
1134. Glass fiber fabrics

1135. ผ้าใยแก้วใช้เป็นผ้าเช็ดตัว
1136. glass cloths [towels]

1137. ผ้ารองผืนเล็กสำหรับรองจาน
1138. Cloth doilies

1139. ผ้ารองสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก
1140. diaper changing cloths for babies

1141. ผ้าระบายขอบเตียง
1142. bed valances

1143. ผ้าระบายตกแต่งขอบเตียง
1144. Fabric bed valances

1145. ผ้าระบายตกแต่งสำหรับเตียง
1146. Fabric valances for beds

1147. ผ้าเรยอง
1148. Rayon fabric

1149. ผ้าลักษณะตาข่าย
1150. bolting cloth

1151. ผ้าลามิเนต
1152. Laminated fabrics

1153. ผ้าลามิเนตที่ประกอบด้วยไนลอนเรซินสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
1154. Laminated fabrics with nylon resins for use in the manufacture of clothing

1155. ผ้าลามิเนตที่ประกอบด้วยโพลียูรีเทนเรซินสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
1156. Laminated fabrics with polyurethane resins for use in the manufacture of clothing

1157. ผ้าลามิเนตที่ประกอบด้วยเรซินโพลีเอสเตอร์สำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
1158. Laminated fabrics with polyester resins for use in the manufacture of clothing

1159. ผ้าลามิเนตที่ประกอบด้วยอะคริลิกเรซินสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
1160. Laminated fabrics with acrylic resins for use in the manufacture of clothing

1161. ผ้าลามิเนตผสมผ้ากันน้ำสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
1162. Laminated fabrics with water proofing fabrics for use in the manufacture of clothing

1163. ผ้าลามิเนตผสมผ้าถักสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
1164. Laminated fabrics with knitted fabrics for use in the manufacture of clothing

1165. ผ้าลายน้ำ
1166. Moire [fabric]

1167. ผ้าลินิน
1168. linen cloth

1169. ผ้าลินินใช้ทำผ้าอ้อม
1170. Diapered linen

1171. ผ้าลินินใช้ในครัวเรือน
1172. household linen

1173. ผ้าลินินใช้ในงานเย็บปักถักร้อย
1174. Linen fabric for embroidery

1175. ผ้าลินินซับในสำหรับใช้ในงานผลิตรองเท้า
1176. Linen lining fabric for shoes

1177. ผ้าลินินทอ
1178. Woven linen fabrics

1179. ผ้าลินินเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ในครัวเรือน
1180. Linen for household purposes

1181. ผ้าลูกฟูก
1182. Corduroy fabrics

1183. ผ้าเลียนแบบลายหนังสัตว์
1184. fabric imitating animal skins

1185. ผ้าและผ้าเฟลท์ที่ไม่ได้มาจากการทอ
1186. Non-woven fabrics and felts

1187. ผ้าวางตัก
1188. Lap rugs

1189. ผ้าวางตักใช้ในการเดินทาง
1190. Travel rugs

1191. ผ้าวางตักที่ใช้ในการเดินทาง
1192. Travelling rugs

1193. ผ้าวาฟเฟิล
1194. Waffle towels

1195. ผ้าเวสปอยท์
1196. West Point fabric

1197. ผ้าสต๊อคคีเน็ต
1198. Stockinette

1199. ผ้าสักหลาด
1200. Felt cloth

1201. ผ้าสักหลาดใช้ปูโต๊ะบิลเลียด
1202. billiard cloth

1203. ผ้าสักหลาดอ่อน
1204. flannel [fabric]

1205. ผ้าสักหลาดอัด
1206. Press felt

1207. ผ้าสำหรับเช็ดเครื่องแต่งหน้า
1208. cloths for removing make-up

1209. ผ้าสำหรับเช็ดจานให้แห้ง
1210. Cloths for drying dishes

1211. ผ้าสำหรับเช็ดหน้าทำจากผ้าฝ้าย
1212. Face towels made of cotton

1213. ผ้าสำหรับเช็ดหน้าทำจากฝ้าย
1214. Cotton face towels

1215. ผ้าสำหรับเช็ดหน้าทำจากสิ่งทอ
1216. Face towels of textile

1217. ผ้าสำหรับใช้เช็ดหน้าทำจากสิ่งทอ
1218. Textile face towels

1219. ผ้าสำหรับใช้ในครัว
1220. Kitchen towels

1221. ผ้าสำหรับใช้ในครัวทำจากสิ่งทอ
1222. Kitchen towels of textile

1223. ผ้าสำหรับใช้ในงานตกแต่งภายใน
1224. Fabrics for interior decoration

1225. ผ้าสำหรับซับใน
1226. Interlining

1227. ผ้าสำหรับทำใบเรือ
1228. Sail cloth

1229. ผ้าสำหรับทำผ้าปูนอนหรือปลอกหมอนทำจากลินิน
1230. tick [linen]

1231. ผ้าสำหรับปักใช้ในงานเย็บปักถักร้อย
1232. traced cloth for embroidery

1233. ผ้าสำหรับเย็บขอบเสื่อทาทามิ
1234. Cloth for edging tatami mats

1235. ผ้าสิ่งทอที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
1236. Impermeable textile fabrics

1237. ผ้าเส้นใยเคมี
1238. Chemical fibre fabrics

1239. ผ้าเส้นใยสังเคราะห์
1240. Synthetic fiber fabrics

1241. ผ้าโสร่งสำหรับใช้ตัดเย็บเสื้อผ้า
1242. Sarong cloth for making into clothing

1243. ผ้าห่ม
1244. Blanket

1245. ผ้าห่มขนสัตว์
1246. Woollen blankets

1247. ผ้าห่มของเด็กทารก
1248. Babies’ blankets

1249. ผ้าห่มคลุมขนาดเล็ก
1250. Blanket throws

1251. ผ้าห่มคลุมตัก
1252. Lap blankets

1253. ผ้าห่มคลุมที่นอน
1254. Bed blankets

1255. ผ้าห่มคลุมที่นอนทำจากขนสัตว์
1256. Bed blankets made of wool

1257. ผ้าห่มคลุมที่นอนทำจากฝ้าย
1258. Bed blankets made of cotton

1259. ผ้าห่มคลุมที่นอนทำจากเส้นใยประดิษฐ์
1260. Bed blankets made of man-made fibers

1261. ผ้าห่มคลุมที่นอนทำจากไหม
1262. Silk bed blankets

1263. ผ้าห่มคลุมที่นอนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์
1264. Bed blankets made of man-made fibres

1265. ผ้าห่มควิลท์
1266. Quilted blankets [bedding]

1267. ผ้าห่มควิลท์ขนนก
1268. Feather quilts

1269. ผ้าห่มควิลท์ขนเป็ด
1270. Down quilts

1271. ผ้าห่มควิลท์ถัก
1272. Tricot quilts

1273. ผ้าห่มควิลท์ทำจากสิ่งทอ
1274. Textile quilts

1275. ผ้าห่มควิลท์บุสมุนไพรหอม
1276. Aromatic herb-filled quilts

1277. ผ้าห่มควิลท์แบบฟูก
1278. Futon quilts

1279. ผ้าห่มควิลท์สไตล์ยุโรป
1280. Continental quilts

1281. ผ้าห่มควิลท์ไหม
1282. Silk filled quilts

1283. ผ้าห่มควิลท์ไอเดอร์ดาวน์
1284. Eiderdowns [quilts]

1285. ผ้าห่มแคชเมียร์
1286. Cashmere blankets

1287. ผ้าห่มใช้กับเตียงเด็ก
1288. Crib blankets

1289. ผ้าห่มใช้ในการเดินทาง
1290. Travelling blankets

1291. ผ้าห่มใช้ห่อตัวเด็กแรกเกิด
1292. Swaddle blankets

1293. ผ้าห่มเด็ก
1294. Children’s blankets

1295. ผ้าห่มเด็กทารก
1296. Baby blankets

1297. ผ้าห่มเดินทาง
1298. Travel blankets

1299. ผ้าห่มทำจากผ้าไหม
1300. Silk blankets

1301. ผ้าห่มทำจากฝ้าย
1302. Cotton blankets

1303. ผ้าห่มทำจากเศษผ้าเย็บต่อกัน
1304. Quilted blankets

1305. ผ้าห่มนวม
1306. Comforters [bedding]

1307. ผ้าห่มบางสำหรับห่อตัวเด็ก
1308. Receiving blankets

1309. ผ้าห่มฟลีซ
1310. Fleece blankets

1311. ผ้าห่มสัตว์เลี้ยง
1312. Pet blankets

1313. ผ้าห่มสำหรับใช้ภายนอกบ้าน
1314. Blankets for outdoor use

1315. ผ้าห่มสำหรับเด็ก
1316. Blankets for children

1317. ผ้าห่มสำหรับเด็กทารก
1318. Blankets for babies

1319. ผ้าห่มสำหรับสัตว์เลี้ยง
1320. Blankets for pets

1321. ผ้าห่มสำหรับสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
1322. blankets for household pets

1323. ผ้าห่มห่อตัวเด็กแรกเกิด
1324. Swaddling blankets

1325. ผ้าหยาบทอจากป่าน
1326. Sackcloth

1327. ผ้าห่อพันตัวเด็กแรกเกิด
1328. Swaddling wraps

1329. ผ้าห้อยระย้าใช้ในงานประดับตกแต่งหน้าต่าง
1330. Swags being window treatments

1331. ผ้าห่อศพ
1332. shrouds

1333. ผ้าหุ้มที่จับประตูตู้เย็น
1334. refrigerator handle covers

1335. ผ้าหุ้มราวกั้นเตียงเด็กที่ไม่พอดีรูปทรง
1336. Unfitted fabric crib rail covers

1337. ผ้าหุ้มราวกั้นเตียงเด็กแบบไม่พอดีรูปทรง
1338. Crib rail covers of fabric, unfitted

1339. ผ้าไหม
1340. silk [cloth]

1341. ผ้าไหมทอ
1342. Woven silk fabrics

1343. ผ้าไหมทอที่ได้จากการปั่น
1344. Spun silk fabrics

1345. ผ้าไหมทอผสมขนสัตว์
1346. Silk-wool mixed fabrics

1347. ผ้าไหมทอผสมฝ้าย
1348. Silk-cotton mixed fabrics

1349. ผ้าไหมทอมือ
1350. Hand spun silk fabrics

1351. ผ้าไหมเทียม
1352. artificial silk

1353. ผ้าไหมสังเคราะห์
1354. Synthetic silk

1355. ผ้าไหมสำหรับพิมพ์แบบลวดลาย
1356. Silk fabrics for printing patterns

1357. ผ้าอ๊อกฟอร์ด
1358. Oxford cloth

1359. ผ้าอาบน้ำ
1360. Bath sheets

1361. ผ้าอีลาสติกสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า
1362. Elastic fabrics for clothing

1363. ผ้าเฮเชี่ยน [ผ้ากระสอบ]
1364. Hessian fabrics

1365. แผ่นใช้ในงานพิมพ์ทำจากผ้า
1366. printers’ blankets of textile

1367. แผ่นผ้าช่วยฝึกสัตว์เลี้ยงขับถ่ายให้เป็นที่ในบ้านแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้
1368. Reusable house training pads of fabric for pets

1369. แผ่นผ้าใช้ในงานพิมพ์
1370. Textile printers’ blankets

1371. แผ่นผ้าทำจากสิ่งทอ
1372. Sheets of textile

1373. แผ่นผ้าปูที่นอน
1374. Bed sheets

1375. แผ่นผ้ารองขับถ่ายสำหรับฝึกสัตว์เลี้ยงในบ้านแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้
1376. Reusable housebreaking pads of fabric for pets

1377. แผ่นรองจานชามบนโต๊ะอาหารทำด้วยผ้าลูกไม้ที่ไม่ทำจากกระดาษ
1378. Lace table mats, not made of paper

1379. แผ่นรองจานทำจากผ้า
1380. Fabric place mats

1381. แผ่นรองจานทำจากพลาสติกที่เป็นวัสดุทดแทนสิ่งทอ
1382. Place mats of plastic being a textile substitute

1383. แผ่นรองจานทำจากไวนิลที่เป็นวัสดุทดแทนสิ่งทอ
1384. Vinyl place mats [textile substitute]

1385. แผ่นรองจานทำจากสิ่งทอ
1386. Place mats of textile

1387. แผ่นรองจานทำด้วยสิ่งทอ
1388. Textile place mats

1389. แผ่นรองจานส่วนบุคคลทำจากสิ่งทอ
1390. Individual place mats made of textile

1391. แผ่นสิ่งทอช่วยฝึกสัตว์เลี้ยงขับถ่ายให้เป็นที่ในบ้านแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้
1392. Reusable house training pads of textile for pets

1393. แผ่นสิ่งทอรองขับถ่ายสำหรับฝึกสัตว์เลี้ยงในบ้านแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้
1394. Reusable housebreaking pads of textile for pets

1395. ฟุกะสะ [ผ้าห่อของใช้ในงานพิธีแบบญี่ปุ่น]
1396. Fukusa [Japanese ceremonial wrapping cloth]

1397. ฟุโรชิกิ [ผ้าห่อของอเนกประสงค์ของญี่ปุ่น]
1398. Furoshiki [Japanese general purpose wrapping cloth]

1399. ม่านขนาดเล็กทำด้วยสิ่งทอ
1400. Small curtains made of textile materials

1401. ม่านใช้ในห้องน้ำ
1402. Shower room curtains

1403. ม่านใช้ภายนอกอาคาร
1404. Outdoor curtains

1405. ม่านใช้ภายในและภายนอกอาคาร
1406. Indoor and outdoor curtains

1407. ม่านใช้ภายในอาคาร
1408. Indoor curtains

1409. ม่านเดรพย์ [ผ้าม่านยาว]
1410. Drapes

1411. ม่านเดรเพอรี่ส์
1412. Draperies

1413. ม่านเดรเพอรี่ส์ (ม่านเนื้อหนาแบบแขวน)
1414. Draperies [thick drop curtains]

1415. ม่านตกแต่งแบบแขวนทำด้วยผ้าทอ
1416. Fabric valances

1417. ม่านแบบแขวน
1418. Drapery

1419. ม่านประตู
1420. door curtains

1421. ม่านเวที
1422. Tableau curtain

1423. ม่านสำหรับการอาบน้ำ
1424. Curtains for showers

1425. ม่านสิ่งทอตกแต่งใช้กับม่านแบบแขวน
1426. Valances [textile draperies]

1427. ม่านสิ่งทอประดับใช้กับม่านแบบแขวน
1428. Pelmets [textile draperies]

1429. ม่านหน้าต่าง
1430. Window curtains

1431. ม่านอาบน้ำ
1432. Shower curtains

1433. ม่านอาบน้ำทำจากสิ่งทอหรือพลาสติก
1434. Shower curtains of textile or plastic

1435. มุ้งกันแมลง
1436. Insect protection nets

1437. มุ้งกันแมลงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือน
1438. Insect protection nets for household purposes

1439. มุ้งกันแมลงสำหรับใช้ในครัวเรือน
1440. Insect protection nets for household use

1441. มุ้งกันยุง
1442. mosquito nets

1443. มุ้งกันยุงเคลือบยาฆ่าแมลง
1444. Insecticide-treated mosquito nets

1445. มุ้งคลุมเตียง
1446. Bed canopies

1447. มุ้งเตียงเด็ก
1448. Cot canopies

1449. มุ้งสำหรับเตียงเด็ก
1450. Crib canopies

1451. ไม้กางเขนทำจากวัสดุสิ่งทอที่ไม่ได้เป็นเครื่องประดับ
1452. Crucifixes of textile material, other than jewelry

1453. รันเนอร์ที่ทำจากสิ่งทอสำหรับคลุมส่วนบนโต๊ะ
1454. Runners [textile] for table tops

1455. ลินินที่เป็นผ้า
1456. Linen [fabric]

1457. วัสดุแขวนประดับผนังทำจากสิ่งทอ
1458. Decorative wall hangings of textile

1459. วัสดุตกแต่งเค้กทำจากผ้า
1460. Fabric cake decorations

1461. วัสดุพลาสติกที่ใช้ทดแทนสิ่งทอ
1462. Plastic material [substitute for fabrics]

1463. วัสดุสิ่งทอใช้คลุมเตียงนวด
1464. Textile covers for massage tables

1465. เศษผ้าใช้ในงานประดิษฐ์กระดาษ
1466. Rags for paper making

1467. เศษผ้าฝ้าย
1468. Waste cotton fabrics

1469. สเกิร์ตเตียง
1470. Bed skirts

1471. สิ่งประดับตกแต่งเค๊กทำจากสิ่งทอ
1472. Textile cake decorations

1473. สิ่งประดับตกแต่งหน้าเค้กทำด้วยผ้า
1474. Cake decorations made of fabric

1475. สิ่งประดับตกแต่งหน้าเค้กทำด้วยสิ่งทอ
1476. Cake decorations made of textile

1477. เส้นผ้าเคลือบยางใช้เป็นสิ่งทอ
1478. Covered rubber yarn fabrics for textile use

1479. ห่วงคล้องม่านทำด้วยวัสดุสิ่งทอ
1480. Curtain loops of textile material

1481. ฮาดา [ผ้าสำหรับงานพิธีหรือถวายเครื่องไหว้ทำจากไหม]
1482. Hada [traditional ceremonial or offering fabric made of silk]

error: Content is protected !!