รายการสินค้าจำพวกที่ 32

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 32
เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสผลไม้และน้ำผลไม้ น้ำเชื่อมหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่ม


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 32nd TradeMark in Thailand

Category 32nd (332 items) – Beer, mineral water, soft drink, non-alcoholic beverages, fruit-flavored drinks and fruit juice with syrup, items made to produce beverages.

1. กระเจี๊ยบผงสำหรับชงดื่ม
2. instant roselle powder for beverage

3. เก๊กฮวยผงผสมน้ำผึ้งสำหรับชงดื่ม
4. instant chrysanthemum powder with honey mix for beverage

5. เก๊กฮวยผงผสมหล่อฮั้งก๊วยสำหรับชงดื่ม
6. instant chrysanthemum powder with siraitia grosvenorii mix for beverage

7. เก๊กฮวยผงผสมเห็ดหลินจือสำหรับชงดื่ม
8. instant chrysanthemum powder with lingzhi mushroom mix for beverage

9. เก๊กฮวยผงสำหรับชงดื่ม
10. instant chrysanthemum powder for beverage

11. ข้าวผงสำหรับชงดื่ม
12. rice powder for beverage

13. ขิงผงผสมเห็ดหลินจือสำหรับชงดื่ม
14. powder ginger with lingzhi mushroom mix for beverage

15. ขิงผงไม่ผสมน้ำตาลสำหรับชงดื่ม
16. sugar free ginger powder for beverage

17. ขิงผงสำหรับชงดื่ม
18. ginger powder for beverage

19. ควาส (เครื่องดื่มที่ทำจากขนมปังข้าวไรย์หมัก)
20. kvass

21. ค็อกเทลที่มีส่วนผสมของเบียร์เป็นหลัก
22. beer-based cocktails

23. ค็อกเทลที่มีส่วนผสมของเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก
24. non-alcoholic beer-based cocktails

25. เครื่องดื่มกลิ่นผลไม้
26. fruit flavored drinks

27. เครื่องดื่มกลิ่นผลไม้รสหวาน
28. sweeten fruit flavored beverages

29. เครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับผู้เล่นกีฬา
30. Sports drinks enhanced with minerals

31. เครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับผู้เล่นกีฬาที่เสริมด้วยวิตามิน
32. Sports drinks enhanced with vitamins

33. เครื่องดื่มครีมโซดา
34. cream soda beverage

35. เครื่องดื่มค็อกเทลที่ไม่มีแอลกอฮอล์
36. cocktails, non-alcoholic

37. เครื่องดื่มค็อกเทลผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
38. Fruit cocktails, non-alcoholic

39. เครื่องดื่มคาร์บอเนตแช่แข็ง
40. Frozen carbonated beverages

41. เครื่องดื่มคาร์บอเนตที่ปรุงแต่งกลิ่นรสผลไม้
42. Fruit-flavoured carbonated beverages

43. เครื่องดื่มคาร์บอเนตที่ไม่มีแอลกอฮอล์
44. Non-alcoholic carbonated drinks

45. เครื่องดื่มคาร์บอเนตแบบแช่แข็ง
46. Frozen carbonated drinks

47. เครื่องดื่มคาร์บอเนตแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์
48. Carbonated drinks, non-alcoholic

49. เครื่องดื่มคาร์บอเนตแบบปรุงแต่งกลิ่นรสผลไม้
50. Fruit-flavored carbonated drinks

51. เครื่องดื่มคาร์บอเนตแบบไม่มีแอลกอฮอล์
52. Carbonated beverages, non-alcoholic

53. เครื่องดื่มคาร์บอเนตปรุงแต่งกลิ่นรสผลไม้
54. Fruit-flavored carbonated beverages

55. เครื่องดื่มคาร์บอเนตไม่มีแอลกอฮอล์
56. Non-alcoholic carbonated beverages

57. เครื่องดื่มคาร์บอเนตไม่มีแอลกอฮอล์แบบปรุงแต่งกลิ่นรส
58. Non-alcoholic flavored carbonated drinks

59. เครื่องดื่มคาร์บอเนตไม่มีแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรส
60. Non-alcoholic flavored carbonated beverages

61. เครื่องดื่มคาร์บอเนทที่ปรุงแต่งกลิ่นรส
62. Flavoured carbonated beverages

63. เครื่องดื่มโคล่า
64. cola drinks

65. เครื่องดื่มจิงเจอร์เอล
66. ginger ale

67. เครื่องดื่มเจลลี่รสผลไม้
68. fruit jelly beverage

69. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง
70. soft drinks

71. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งแคลอรี่ต่ำ
72. Low calorie soft drinks

73. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งซาร์ซาพาริลล่า
74. Sarsaparilla [soft drink]

75. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งที่ปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
76. coffee-flavoured soft drinks

77. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งที่ปรุงแต่งกลิ่นรสชา
78. soft drinks flavoured with tea

79. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งที่ไม่ได้อัดก๊าซ
80. non-carbonated soft drinks

81. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งที่ไม่มีแอลกอฮอล์
82. Non-alcoholic soft drinks

83. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
84. coffee-flavored soft drinks

85. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งปรุงแต่งกลิ่นรสชา
86. soft drinks flavored with tea

87. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งปรุงแต่งกลิ่นรสผลไม้
88. Fruit-flavored soft drinks

89. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งผลไม้ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสชา
90. fruit-based soft drinks flavoured with tea

91. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งผลไม้ปรุงแต่งกลิ่นรสชา
92. fruit-based soft drinks flavored with tea

93. เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งอัดลม
94. Carbonated soft drinks

95. เครื่องดื่มซาร์ซาพาริลล่าที่ไม่มีแอลกอฮอล์
96. Sarsaparilla [non-alcoholic beverage]

97. เครื่องดื่มดับกระหายทำจากสมุนไพรผสมนมผึ้ง
98. Thirst-quenching drink made from herbs mixed with royal jelly.

99. เครื่องดื่มทำจากกัวราน่า
100. guarana beverages

101. เครื่องดื่มทำจากข้าวกล้องงอกเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
102. germinated brown rice-based beverages, other than milk substitutes

103. เครื่องดื่มทำจากข้าวเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
104. rice-based beverages, other than milk substitutes

105. เครื่องดื่มทำจากข้าวโพดเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
106. corn-based beverages, other than milk substitutes

107. เครื่องดื่มทำจากข้าวฟ่างเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
108. Millet-based beverages, other than milk substitutes

109. เครื่องดื่มทำจากข้าวมอลต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
110. nonalcoholic malt beverages

111. เครื่องดื่มทำจากงาเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
112. Sesame-based beverages, other than milk substitutes

113. เครื่องดื่มทำจากต้นอ่อนข้าวสาลี
114. Wheatgrass juice [beverages]

115. เครื่องดื่มทำจากถั่วเหลืองเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
116. soya-based beverages, other than milk substitutes

117. เครื่องดื่มทำจากธัญพืชเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
118. grain-based beverages, other than milk substitutes

119. เครื่องดื่มทำจากน้ำเต้าขาว
120. calabash beverages

121. เครื่องดื่มทำจากน้ำผึ้งเป็นหลักที่ไม่มีแอลกอฮอล์
122. non-alcoholic honey-based beverages

123. เครื่องดื่มทำจากผลไม้
124. fruit beverages

125. เครื่องดื่มทำจากผลไม้เป็นหลัก
126. fruit-based beverages

127. เครื่องดื่มทำจากผัก
128. vegetable drinks

129. เครื่องดื่มทำจากมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์
130. non-alcoholic malt drinks

131. เครื่องดื่มทำจากเมล็ดข้าวและเมล็ดถั่วเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
132. rice seed and bean, other than milk substitutes

133. เครื่องดื่มทำจากลูกพลัม
134. plum beverages

135. เครื่องดื่มทำจากลูกพลัมรมควัน
136. Smoked plum beverages

137. เครื่องดื่มทำจากสารสกัดจากธัญพืชเป็นหลักที่ไม่ใช้แทนนม
138. cereal extract beverages, other than milk substitutes

139. เครื่องดื่มทำจากสารสกัดจากพืช
140. beverages of plant extracts,

141. เครื่องดื่มทำจากโสมแดงไม่ใช้ในทางการแพทย์
142. red ginseng drinks not for medical use

143. เครื่องดื่มทำจากโสมที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
144. ginseng beverages, not for medical purposes

145. เครื่องดื่มทำจากหางนม
146. Whey beverages

147. เครื่องดื่มทำจากเห็ดสกัดที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
148. extract mushroom beverages, not for medical purposes

149. เครื่องดื่มทำจากเห็ดหลินจือสกัดผสมโสมที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
150. extract lingzhi mushroom beverages with ginseng mix, not for medical purposes

151. เครื่องดื่มทำจากเห็ดหูหนูขาว
152. tremella mushroom beverages

153. เครื่องดื่มทำจากแอปเปิ้ลผสมแครนเบอรี่
154. apple with cranberry mix beverages

155. เครื่องดื่มทำด้วยหางนม
156. Whey drinks

157. เครื่องดื่มที่ทำจากผักเป็นหลัก
158. vegetable-based beverages

159. เครื่องดื่มที่มีน้ำส้มสายชูเป็นส่วนผสม
160. Vinegar beverages

161. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ทำจากผลไม้อบแห้ง
162. non-alcoholic dried fruit beverages

163. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
164. non-alcoholic beverages flavoured with coffee

165. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสชา
166. non-alcoholic beverages flavoured with tea

167. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
168. non-alcoholic beverages flavored with coffee

169. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสชา
170. non-alcoholic beverages flavored with tea

171. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เสริมวิตามิน
172. Vitamin fortified non-alcoholic beverages

173. เครื่องดื่มที่อุดมด้วยโปรตีนสำหรับผู้เล่นกีฬา
174. protein-enriched sports beverages

175. เครื่องดื่มน้ำคาร์บอเนต
176. carbonated beverage

177. เครื่องดื่มน้ำโคล่า
178. cola beverage

179. เครื่องดื่มน้ำเชอร์เบท
180. sherbets [beverages]

181. เครื่องดื่มน้ำซอร์เบท
182. sorbets [beverages]

183. เครื่องดื่มน้ำโซดา
184. soda drinks

185. เครื่องดื่มน้ำผลตะบองเพชร
186. prickly pear juice

187. เครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
188. Non-alcoholic Fruit juice beverages

189. เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามินที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
190. fruit juice beverages with vitamin mix, not for medical purposes

191. เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเส้นใยผลไม้
192. fruit juice beverages with fruit fibre mix

193. เครื่องดื่มน้ำแร่
194. mineral water [beverages]

195. เครื่องดื่มน้ำแร่ที่มีเกลือลิเทียมเป็นส่วนประกอบ
196. lithia water

197. เครื่องดื่มน้ำแร่เทียม
198. table waters

199. เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ
200. seltzer water

201. เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
202. aloe vera drinks, non-alcoholic

203. เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
204. energy drinks

205. เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีคาเฟอีน
206. Energy drinks containing caffeine

207. เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีเส้นใยอาหาร
208. energy drinks with dietary fiber

209. เครื่องดื่มบำรุงกำลังในลักษณะพิมพ์ 3 มิติในถ้วย
210. 3D printed energy drinks in cups

211. เครื่องดื่มบำรุงกำลังในลักษณะพิมพ์ 3 มิติในโพลีแคปซูล
212. 3D-polycapsule printed energy drinks

213. เครื่องดื่มเบียร์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสกัญชง
214. Hemp-flavored beer

215. เครื่องดื่มเบียร์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
216. coffee-flavored beer

217. เครื่องดื่มเบียร์ปรุงแต่งกลิ่นรสกัญชง
218. Hemp-flavoured beer

219. เครื่องดื่มเบียร์ปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
220. coffee-flavoured beer

221. เครื่องดื่มปรุงแต่งรสและกลิ่นผลไม้
222. fruit-flavored beverages

223. เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต
224. extract malt beverages flavoured with chocolate

225. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของวิตามิน เกลือแร่ สารอาหาร กรดอะมิโนและสมุนไพร (ไม่ใช้ในทางการแพทย์ )
226. non-alcoholic beverage containing vitamins, minerals, nutrients, amino acids and herbs (not for medical use )

227. เครื่องดื่มรสเปคติน
228. Pectin flavored beverages

229. เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยที่ไม่มีแอลกอฮอล์
230. aperitifs, non-alcoholic

231. เครื่องดื่มสกัดจากผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
232. Non-alcoholic fruit extract beverages

233. เครื่องดื่มสกัดจากลูกพลัม
234. plum extract beverages

235. เครื่องดื่มสกัดจากเห็ดหลินจือที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
236. extract lingzhi mushroom beverages, not for medical purposes

237. เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
238. Non-alcoholic sparkling fruit juice drinks

239. เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งผลไม้ไม่มีแอลกอฮอล์
240. Non-alcoholic sparkling fruit juice beverages

241. เครื่องดื่มสาหร่ายทะเล
242. seaweed beverage

243. เครื่องดื่มอิเล็กโทรไลต์ในลักษณะของเครื่องดื่มไอโซโทนิกที่ไม่อัดก๊าซ
244. Electrolyte drinks in the nature of non-carbonated isotonic beverages

245. เครื่องดื่มเอลที่ปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
246. coffee-flavored ale

247. เครื่องดื่มเอลปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
248. coffee-flavoured ale

249. เครื่องดื่มไอโซโทนิก
250. isotonic beverages

251. โคล่า [เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง]
252. Colas [soft drinks]

253. โคล่า [เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์]
254. Colas [non-alcoholic beverages]

255. จิงเจอร์เบียร์
256. ginger beer

257. แชนดี้ (เครื่องดื่มเบียร์ผสมมะนาว)
258. shandy

259. น้ำกระเจี๊ยบ
260. roselle juice

261. น้ำกลั่นที่เป็นเครื่องดื่ม
262. Distilled drinking water

263. น้ำกีวี
264. Kiwi fruit juice

265. น้ำเก๊กฮวย
266. Chrysanthemum beverages

267. น้ำเกาลัด
268. chestnut juice

269. น้ำขิง
270. ginger juice

271. น้ำขิงอัดลม
272. ginger ale

273. น้ำคั้นจากผลองุ่นที่ไม่ได้หมัก
274. grape must, unfermented

275. น้ำเฉาก๊วย
276. Chin chau [grass jelly beverage]

277. น้ำเชื่อมกลิ่นอัลมอนด์ใช้ผสมเครื่องดื่ม
278. orgeat

279. น้ำเชื่อมใช้ผสมเครื่องดื่ม
280. syrups for beverages

281. น้ำเชื่อมใช้ผสมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
282. syrups for making non-alcoholic beverages

283. น้ำเชื่อมใช้ผสมน้ำมะนาว
284. syrups for lemonade

285. น้ำเชื่อมทำจากผลไม้ใช้ทำเครื่องดื่ม
286. Syrups made from fruits for making beverages

287. น้ำเชื่อมทำจากโสมแดงใช้ผสมเครื่องดื่มไม่ใช้ในทางการแพทย์
288. red ginseng syrups for beverages not for medical use

289. น้ำเชื่อมที่ใช้ในการเตรียมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง
290. syrups used in the preparation of soft drinks

291. น้ำเชื่อมรสผลไม้ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับใช้ผสมเครื่องดื่ม
292. cordials

293. น้ำเชื่อมสำหรับทำเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง
294. Syrups for making soft drinks

295. น้ำเชื่อมสำหรับทำเครื่องดื่มที่มีหางนมเป็นหลัก
296. Syrups for making whey-based beverages

297. น้ำโซดา
298. soda water

299. น้ำโซดากลิ่นผลไม้
300. fruit-flavored soda beverages

301. น้ำไซเดอร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
302. cider, non-alcoholic

303. น้ำดื่ม
304. waters [beverages]

305. น้ำดื่มคาร์บอเนต
306. Carbonated water

307. น้ำดื่มบรรจุขวด
308. bottled water

309. น้ำดื่มปรุงแต่งรสหรือกลิ่น
310. flavored waters

311. น้ำดื่มผสมวิตามิน
312. Vitamin enriched water [drinks]

313. น้ำดื่มสปาร์คกลิ้ง
314. Sparkling water

315. น้ำดื่มสปาร์คกลิ้งที่อุดมด้วยวิตามิน [เครื่องดื่ม]
316. Vitamin enriched sparkling water [drinks]

317. น้ำดื่มสปาร์คกลิ้งอุดมด้วยวิตามิน [เครื่องดื่ม]
318. Vitamin enriched sparkling water [beverages]

319. น้ำดื่มเสริมด้วยวิตามิน
320. Vitamin enriched water [beverages]

321. น้ำดื่มอัดลม
322. aerated water

323. น้ำตาลสดใช้เป็นเครื่องดื่ม
324. Palm juice

325. น้ำแตงโม
326. watermelon juice

327. น้ำแตงหอม
328. Cantaloupe juice

329. น้ำแตงฮามิ
330. Hami melon juice

331. น้ำทับทิม
332. Pomegranate juice

333. น้ำโทนิค
334. tonic waters

335. น้ำน้อยหน่า
336. custard apple juice

337. น้ำบลูเบอร์รี่
338. blueberry beverages

339. น้ำแบล็คเคอแร็นท์
340. Blackcurrant juice

341. น้ำแบล็คเบอรี่
342. blackberry juice

343. น้ำใบเตย
344. Pandan drink

345. น้ำใบบัวบก
346. Pennywort Drink

347. น้ำผลไม้
348. Fruit juices

349. น้ำผลไม้เข้มข้น
350. concentrated fruit juice

351. น้ำผลไม้เข้มข้นใช้ในการทำเครื่องดื่ม
352. fruit purees used for making beverages

353. น้ำผลไม้แช่แข็ง
354. Frozen fruit-based beverages

355. น้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมของชา
356. fruit juice with tea

357. น้ำผลไม้ปั่น
358. fruit smoothies

359. น้ำผลไม้ผสมเกลือแร่
360. fruit juice containing mineral

361. น้ำผลไม้ผสมนมผึ้ง
362. fruit juice containing royal jelly

363. น้ำผลไม้ผสมน้ำผักที่เป็นเครื่องดื่ม
364. fruit juice beverages mixed with vegetable

365. น้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก
366. fruit juice containing basil seeds

367. น้ำผลไม้ผสมเยลลี่
368. fruit juice containing jellies

369. น้ำผลไม้ผสมรังนก
370. fruit juice containing brid’s nest

371. น้ำผลไม้ผสมวิตามินรวมที่ไม่ใช้ในทางแพทย์
372. vitamin enriched fruit juice [beverages], other than for medical purposes

373. น้ำผลไม้ผสมสมุนไพรใช้ดับกระหาย
374. Thirsty quench fruit juice mixed with herbal

375. น้ำผลไม้รวม
376. Mixed Fruit Juice

377. น้ำผลไม้รวมเสริมไฟเบอร์
378. Mixed fruit juice fortified with fiber

379. น้ำผลไม้เสริมวิตามินที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช้ในทางการแพทย์
380. vitamin enriched non-alcoholic fruit juices, not for medical use

381. น้ำผลไม้หมัก
382. must

383. น้ำผลไม้อัดลม
384. Aerated fruit juices

385. น้ำผักใช้เป็นเครื่องดื่ม
386. vegetable juices [beverages]

387. น้ำผักใช้เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
388. Non-alcoholic vegetable drinks

389. น้ำผักผสมวิตามินรวม
390. Vegetable juice mixed with vitamins

391. น้ำฝรั่ง
392. Guava juice

393. น้ำพลัมใช้เป็นเครื่องดื่ม
394. plum juice beverages

395. น้ำพันช์ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
396. Non-alcoholic punch

397. น้ำพันช์ผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
398. Fruit punch,non-alcoholic

399. น้ำพีชใช้เป็นเครื่องดื่ม
400. Peach juice

401. น้ำพุทราใช้เป็นเครื่องดื่ม
402. jujube juice

403. น้ำฟักทอง
404. pumkin juice

405. น้ำมะเกี๋ยง
406. makiang juice

407. น้ำมะขามใช้เป็นเครื่องดื่ม
408. Tamarind fruit beverages

409. น้ำมะเขือเทศใช้เป็นเครื่องดื่ม
410. tomato juice [beverage]

411. น้ำมะตูม
412. Bael juice

413. น้ำมะนาวเข้มข้นใช้ผสมเครื่องดื่ม
414. Lemon squash

415. น้ำมะนาวใช้ผสมเครื่องดื่ม
416. lime juice for use in the preparation of beverages

417. น้ำมะนาวดองใช้เป็นเครื่องดื่ม
418. Pickled lemon juice

419. น้ำมะนาวที่เป็นเครื่องดื่ม
420. lemonades

421. น้ำมะนาวผสมชา
422. lemon juice mixed with tea

423. น้ำมะนาวอัดลม
424. sparkling lemonade

425. น้ำมะพร้าวที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม
426. Coconut juice as beverage

427. น้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม
428. coconut juice with jelly as beverage

429. น้ำมะเฟืองใช้เป็นเครื่องดื่ม
430. star fruit juice as beverage

431. น้ำมะม่วงที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม
432. mango juice as beverage

433. น้ำมะละกอที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม
434. papaya jucie as beverage

435. น้ำระกำ
436. salacca juice

437. น้ำรากบัว
438. lotus root juice

439. น้ำรูทเบียร์
440. Root beer

441. น้ำแร่กลิ่นผลไม้ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม
442. fruit flavored mineral water

443. น้ำแร่คาร์บอเนต
444. Carbonated mineral water

445. น้ำแร่ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม
446. Drinking mineral water

447. น้ำแร่เทียมใช้เป็นเครื่องดื่ม
448. imitated mineral water as beverage

449. น้ำแร่สปาร์คกลิ้ง
450. Sparkling mineral water

451. น้ำแร่อัดลม
452. Aerated mineral waters

453. น้ำแร่อัดลมใช้เป็นเครื่องดื่ม
454. sparkling mineral water as beverage

455. น้ำลำไย
456. longan juice

457. น้ำลิ้นจี่
458. lychee juice

459. น้ำลูกท้อใช้เป็นเครื่องดื่ม
460. peach juice as beverage

461. น้ำลูกท้อผสมชา
462. peach juice with tea

463. น้ำว่านหางจระเข้
464. Aloe vera juices

465. น้ำสตรอว์เบอร์รี
466. strawberry juice

467. น้ำส้มเข้มข้นใช้ผสมเครื่องดื่ม
468. Orange squash

469. น้ำส้มคั้น
470. Orange juice

471. น้ำสมุนไพรใช้ดับกระหาย
472. quench thirsty beverage of herbal

473. น้ำสละ
474. salak juice

475. น้ำสับปะรด
476. pineapple juice

477. น้ำเสาวรส
478. passion fruit juice

479. น้ำหล่อฮังก๊วย
480. monk fruit juice

481. น้ำหวานจากผลไม้ที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์
482. Non-alcoholic fruit nectars

483. น้ำหวานที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์
484. fruit nectars, non-alcoholic

485. น้ำองุ่น
486. Grape juice

487. น้ำองุ่นผสมทั้งเปลือกและเม็ด
488. grape must

489. น้ำอ้อยสำหรับดื่ม
490. sugar cane juice[beverages]

491. น้ำอัญชัน
492. butterfly pea juice

493. น้ำแอปเปิ้ล
494. apple juice

495. บ๊วยผงสำเร็จรูปสำหรับชงดื่ม
496. instant plum powder for drink

497. บุกผงสำเร็จรูปใช้ทำเครื่องดื่ม
498. instant konjac powder for drink

499. เบียร์
500. beer

501. เบียร์กัญชง
502. Hemp beer

503. เบียร์ขม
504. bitter beer

505. เบียร์ดำ
506. Dark beer

507. เบียร์ทำจากข้าวสาลี
508. wheat beer

509. เบียร์ที่ได้จากผลไม้
510. fruit beers

511. เบียร์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-เปิลเซน
512. Beers protected by the appellation of origin “Plzeň”

513. เบียร์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-พิลสเนอร์
514. Beers protected by the appellation of origin “Pilsner”

515. เบียร์ที่ต้มแล้วแต่ยังไม่ได้หมัก
516. beer wort

517. เบียร์ที่ทำจากข้าวบาร์เลย์
518. barley beer

519. เบียร์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์
520. alcoholic beers

521. เบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ
522. Low-alcohol beer

523. เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
524. de-alcoholized beer

525. เบียร์พอร์เตอร์
526. porter

527. เบียร์พิลสเนอร์
528. pilsner beer

529. เบียร์มอลต์
530. malt beer

531. เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์
532. non-alcoholic beer

533. เบียร์ลาเกอร์
534. Lagers

535. เบียร์สด
536. draft beer

537. เบียร์สเตาท์
538. stout

539. เบียร์เอล
540. ale

541. แป้งมันสำปะหลังแห้งสำหรับผสมเตรียมเป็นเครื่องดื่ม
542. starch-based dry mixes for beverage preparation

543. ผงใช้ทำซอฟท์ดริ้ง
544. powders for making soft drinks

545. ผงที่ใช้ในการเตรียมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง
546. powders used in the preparation of soft drinks

547. ผงที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มที่ทำจากผลไม้
548. powders used in the preparation of fruit-based beverages

549. ผงฟูทำให้เกิดฟองใช้ผสมเครื่องดื่ม
550. powders for effervescing beverages

551. ผงหน่อไม้ฝรั่งสำหรับชงดื่ม
552. Asparagus powder for beverage

553. ผลไม้ผงสำหรับชงดื่ม
554. fruit powder for drink

555. มอลต์สกัดใช้ทำเบียร์
556. malt wort

557. มะขามผงสำหรับชงดื่ม
558. tamarind powder for drink

559. มะตูมผงสำหรับชงดื่ม
560. bael powder for drink

561. มะนาวผงสำหรับชงดื่ม
562. lemon powder for drink

563. เม็ดฟู่ทำให้เกิดฟองใช้ผสมเครื่องดื่ม
564. pastilles for effervescing beverages

565. เม็ดแมงลักผงสำหรับชงดื่ม
566. hoary basil seed powder for drink

567. รามูเน่ [เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งอัดก๊าซของญี่ปุ่น]
568. Ramune [Japanese carbonated soft drinks]

569. ไวน์ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
570. non-alcoholic wine,De-alcoholized wines

571. ไวน์บาร์เลย์ (เบียร์)
572. barley wine [beer]

573. สมูทตี้
574. smoothies

575. สมูทตี้ที่มีส่วนผสมของธัญพืช
576. cereal mixed smoothies

577. สมูทตี้ที่มีส่วนผสมของธัญพืชและข้าวโอ๊ต
578. smoothies containing grains and oats

579. ส่วนผสมเข้มข้น น้ำเชื่อม และผงที่ใช้ในการเตรียมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง
580. Concentrates, syrups and powders used in the preparation of soft drinks

581. ส่วนผสมเข้มข้นที่ใช้ในการเตรียมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง
582. Concentrates used in the preparation of soft drinks

583. ส่วนผสมเข้มข้นสำหรับการทำเครื่องดื่มอิเล็กโทรไลต์ไอโซโทนิกที่ไม่อัดก๊าซ
584. Concentrates for making non-carbonated isotonic electrolytic beverages

585. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มกลิ่นผลไม้
586. preparations for making fruit flavored beverages

587. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มคอกเทลที่ไม่มีแอลกอฮอล์
588. non-alcoholic cocktail prepared mixes

589. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มที่ทำจากกัวราน่า
590. preparations for making guarana drinks

591. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
592. preparations for making energy drinks

593. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มปรุงแต่งรสและกลิ่นผลไม้
594. preparations for making fruit drinks

595. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มรสผลไม้
596. preparations for making fruit-flavored drinks

597. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มรสผัก
598. preparations for making vegetable-flavored drinks

599. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำจิงเจอร์เอล
600. preparations for making ginger ale

601. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำโซดา
602. preparations for making soda water

603. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำดื่มคาร์บอเนต
604. preparations for making carbonated water

605. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำดื่มอัดลม
606. preparations for making aerated water

607. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำผลไม้
608. prepared ingredients for making fruit juices

609. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำผัก
610. preparations for making vegetable juices

611. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำมะตูม
612. preparations for making bael juices

613. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำมะนาว
614. preparations for making lime juices

615. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำแร่
616. preparations for making mineral water

617. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำน้ำหวานจากผลไม้
618. preparations for making fruit nectars

619. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเบียร์
620. preparations for making beer

621. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเบียร์ผสมน้ำขิง
622. preparations for making ginger beer

623. ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นสำหรับทำเครื่องดื่มคาร์บอเนตที่ไม่มีแอลกอฮอล์
624. Preparations for making non-alcoholic carbonated beverages

625. สารสกัดจากข้าวมอลต์ใช้ทำเบียร์
626. extracts of malts for making beer

627. สารสกัดจากต้นฮอปส์ใช้ทำเบียร์
628. extracts of hops for making beer

629. สารสกัดจากผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
630. non-alcoholic fruit extracts

631. สารสกัดจากผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ทำเครื่องดื่ม
632. non-alcoholic fruit extracts for making beverages

633. สารสกัดจากผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่ม
634. non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages

635. สารสกัดจากโสมแดงที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ทำเครื่องดื่มไม่ใช้ในทางการแพทย์
636. non-alcoholic red ginseng extracts for making beverages, not for medical use

637. หล่อฮังก๊วยผงสำหรับชงดื่ม
638. monk fruit powders for making drinks

639. หัวเชื้อเข้มข้นใช้ผสมเครื่องดื่ม
640. concentrates for making beverages

641. หัวเชื้อเครื่องดื่มชนิดผงใช้ปรุงแต่งเครื่องดื่ม
642. powders for making beverages

643. หัวเชื้อน้ำผลไม้เข้มข้น
644. fruit juice concentrates

645. หัวเชื้อน้ำหวานใช้ทำเครื่องดื่ม
646. sweet essences for making beverages

647. หัวเชื้อปราศจากแอลกอฮอล์ใช้ทำเครื่องดื่ม
648. non-alcoholic essences for making beverages

649. หัวเชื้อผลไม้เข้มข้นใช้ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
650. Fruit concentrates, for making non-alcoholic beverages

651. หัวเชื้อสำหรับทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
652. essences for making non-alcoholic beverages

653. หัวเชื้อสำหรับทำเครื่องดื่มรสผลไม้
654. concentrates for making fruit drinks

655. เห็ดอบแห้งชนิดผงสำหรับชงดื่ม
656. dried mushroom powders for making beverages

657. เหล้าหวานที่ไม่มีแอลกอฮอล์
658. Non-alcoholic cordials

659. ฮอปส์แช่งแข็งใช้ทำเบียร์
660. frozen hops for brewing beer

661. ฮอปส์ที่ผ่านกรรมวิธีแล้วใช้ทำเบียร์
662. Processed hops for use in making beer

663. ฮอปอัดเม็ดใช้ทำเบียร์
664. hop pellets for brewing beer

error: Content is protected !!