รายการสินค้าจำพวกที่ 33

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 33
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์)


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 33rd TradeMark in Thailand

Category 33rd (319 items) – Alcoholic beverages (except beer)

1. กระเช้าของขวัญไวน์
2. Wine gift hampers

3. กระแช่
4. Kra-chae [Thai rice wine]

5. เกรราฟาดา อัลโคโอลิก้า [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจากรากไม้และสมุนไพร]
6. Garrafadas alcoólicas [alcoholic beverages made from roots and herbs]

7. เกาเหลียง [สุราจีนทำจากข้าวฟ่างเป็นหลัก]
8. Gaolian-jiou [sorghum-based Chinese spirits]

9. ไกย์ปีซาเก[เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วมผสมของสาเก]
10. Caipissaquê [sake-based alcoholic beverage]

11. ไกย์ปีริเนีย [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนผสมของอ้อย]
12. Caipirinha [sugarcane-based alcoholic beverage]

13. ไกย์ปีโรสก้า [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนผสมของวอดก้า]
14. Caipirosca [vodka-based alcoholic beverage]

15. ไกย์ปีโรสค่า [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนผสมของวอดก้า]
16. Caipiroska [vodka-based alcoholic beverage]

17. ไกย์ปีวอดก้า [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนผสมของวอดก้า]
18. Caipivodka [vodka-based alcoholic beverage]

19. ครีมลิเคียวร์
20. Cream liqueurs

21. ค็อกเทล
22. Cocktails

23. ค็อกเทลที่เตรียมไว้แล้วซึ่งประกอบด้วยสุรากลั่นเป็นหลักและเบียร์
24. Prepared cocktails consisting primarily of distilled spirits and also iuding beer

25. ค็อกเทลที่มีไวน์เป็นส่วนผสมหลัก
26. wine-based cocktail

27. ค็อกเทลที่มีสปิริตเป็นส่วนผสมหลัก
28. spirit-based cocktails

29. ค็อกเทลบรั่นดี
30. Brandy cocktails

31. ค็อกเทลรัม
32. Rum cocktails

33. ค็อกเทลวอดก้า
34. Vodka cocktails

35. ค็อกเทลวิสกี้
36. Whisky cocktails

37. ค็อกเทลไวน์ขาว
38. White wine cocktails

39. ค็อกเทลไวน์แดง
40. Red wine cocktails

41. ค็อกเทลไวน์ที่เตรียมไว้แล้ว
42. Prepared wine cocktails

43. ค็อกเทลแอลกอฮอล์ทำจากสุรากลั่นหรือไวน์
44. Alcoholic cocktails made of distilled spirits or wine

45. ค็อกเทลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้แล้ว
46. Prepared alcoholic cocktails

47. ค็อกเทลแอลกอฮอล์ในรูปของเจลาตินแช่เย็น
48. Alcoholic cocktails in the form of chilled gelatins

49. ค็อกเทลแอลกอฮอล์ในรูปของไอติมแท่ง
50. Alcoholic cocktails in the form of frozen pops

51. คอร์เดียล [สุราหวาน]
52. Cordials

53. คอร์เดียลที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
54. Cordials (alcoholic beverages)

55. คาชาซ่า [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่น]
56. Cachaça [distilled alcoholic beverage]

57. คาวา [สปาร์กลิงไวน์]
58. Cava [sparkling wine]

59. เคร็มลิเคียวร์
60. Creme liqueurs

61. เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ผลไม้สกัด
62. Alcoholic fruit extracts

63. เครื่องดื่มญี่ปุ่นที่มีเหล้าโชจูเป็นส่วนผสมหลัก (จูไห่)
64. Japanese shochu-based beverages (chuhai)

65. เครื่องดื่มทดแทนสาเก
66. Sake substitutes

67. เครื่องดื่มทำจากผลไม้สกัดที่มีแอลกอฮอล์ผสม
68. fruit extract beverages, alcoholic

69. เครื่องดื่มที่ผสมมะนาวและจินไว้แล้วที่ไม่ใช่เบียร์
70. Pre-mixed lime and gin beverages, other than beer-based

71. เครื่องดื่มที่มีรัมเป็นหลัก
72. Rum-based beverages

73. เครื่องดื่มที่มีไวน์เป็นส่วนผสม [สปริทเซอร์]
74. Beverages containing wine [spritzers]

75. เครื่องดื่มที่มีไวน์เป็นส่วนผสมหลัก
76. wine-based beverages

77. เครื่องดื่มที่มีสปาร์คกลิ้งไวน์เป็นส่วนผสมหลัก
78. Sparkling wine-based beverages

79. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยินเป็นหลัก
80. gin-based drinks

81. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวอดก้าเป็นหลัก
82. vodka-based drinks

83. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวิสกี้เป็นหลัก
84. whisky-based drinks

85. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของไวน์เป็นหลัก
86. wine-based drinks

87. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด
88. various liquor mixed drinks

89. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเป็นหลัก
90. liquor-based drinks

91. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ ยกเว้นเบียร์
92. Low alcohol drinks, except beers

93. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ ยกเว้นเบียร์ ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.15% โดยปริมาตร
94. Low alcohol drinks, except beers, containing not more than 1.15% by volume of alcohol

95. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ ยกเว้นเบียร์ ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.2% โดยปริมาตร
96. Low alcohol drinks, except beers, containing not more than 1.2% by volume of alcohol

97. เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่ผสมแอลกอฮอล์
98. Alcoholic energy drinks

99. เครื่องดื่มพันช์ที่มีแอลกอฮอล์
100. Alcoholic punches

101. เครื่องดื่มมอลต์หมักที่ปรุงแต่งกลิ่นรส ยกเว้นเบียร์
102. Flavoured brewed malt beverages, except beers

103. เครื่องดื่มมอลต์หมักปรุงแต่งกลิ่นรส ยกเว้นเบียร์
104. Flavored brewed malt beverages, except beers

105. เครื่องดื่มรสแครนเบอรี่ที่มีแอลกอฮอล์ผสม
106. alcoholic cranberry-flavored beverages

107. เครื่องดื่มรสสับปะรดที่มีแอลกอฮอล์ผสม
108. alcoholic pineapple-flavored beverages

109. เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยกลั่น
110. Distilled aperitifs

111. เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยที่มีไวน์เป็นส่วนผสมหลัก
112. Aperitifs with a wine base

113. เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยที่มีสุรากลั่นเป็นส่วนผสมหลัก
114. Aperitifs with a distilled alcoholic liquor base

115. เครื่องดื่มไวน์คูลเลอร์
116. Wine coolers [drinks]

117. เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งแอลกอฮอล์
118. Sparkling alcoholic beverages

119. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่น
120. Distilled alcoholic beverages

121. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่นจากธัญพืชเป็นหลัก
122. grain-based distilled alcoholic beverages

123. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่นจากอากาเว่
124. Agave-based distilled alcoholic beverages

125. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขมสำหรับเรียกน้ำย่อย
126. Alcoholic aperitif bitters

127. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค็อกเทลผลไม้
128. Alcoholic fruit cocktail drinks

129. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค็อกเทลผสม
130. Alcoholic cocktail mixes

131. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คอร์เดียล
132. Alcoholic cordials

133. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาร์บอเนต ยกเว้นเบียร์
134. alcoholic carbonated beverages, except beer

135. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาร์บอเนตปรุงแต่งกลิ่นรสขิง ยกเว้นเบียร์
136. alcoholic ginger-flavored carbonated beverages, except beer

137. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจลลี่แบบช็อต
138. Alcoholic jelly shots

139. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจลาตินแบบช็อต
140. Alcoholic gelatin shots

141. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไซเดอร์
142. Alcoholic cider

143. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไดคีรีผสม
144. Alcoholic daiquiri mixes

145. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ ยกเว้นเบียร์
146. Low alcohol beverages, except beers

147. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ ยกเว้นเบียร์ ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.15% โดยปริมาตร
148. Low alcohol beverages, except beers, containing not more than 1.15% by volume of alcohol

149. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ ยกเว้นเบียร์ ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.2% โดยปริมาตร
150. Low alcohol beverages, except beers, containing not more than 1.2% by volume of alcohol

151. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากข้าว
152. rice alcohol

153. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากมอลต์ ยกเว้นเบียร์
154. Alcoholic malt beverages, except beers

155. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากมะนาว
156. lime based alcohol beverages

157. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากอ้อยเป็นหลัก
158. sugarcane-based alcoholic beverages

159. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลั่นจากอากาเว่
160. Agave-based distilled alcoholic drinks

161. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
162. Alcoholic beverages flavoured with coffee

163. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสของกาแฟ
164. Alcoholic drinks flavoured with coffee

165. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสของช็อกโกแลต
166. Alcoholic drinks flavoured with chocolate

167. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสของชา
168. Alcoholic drinks flavoured with tea

169. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสช็อกโกแลต
170. Alcoholic beverages flavoured with chocolate

171. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสชา
172. Alcoholic beverages flavoured with tea

173. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลไม้ผสมอยู่
174. alcoholic beverages containing fruit

175. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สกัดจากข้าว
176. rice extracts, alcoholic

177. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บิทเทอร์
178. Alcoholic bitters

179. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสกาแฟ
180. Alcoholic beverages flavored with coffee

181. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสของกาแฟ
182. Alcoholic drinks flavored with coffee

183. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสของช็อกโกแลต
184. Alcoholic drinks flavored with chocolate

185. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสของชา
186. Alcoholic drinks flavored with tea

187. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสช็อกโกแลต
188. Alcoholic beverages flavored with chocolate

189. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสชา
190. Alcoholic beverages flavored with tea

191. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลไม้
192. Alcoholic fruit beverages

193. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลไม้กลั่น
194. Distilled alcoholic fruit beverages

195. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมกาแฟ
196. Alcoholic coffee-based beverage

197. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมชา
198. Alcoholic tea-based beverages

199. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมไว้แล้วที่ไม่ใช่เบียร์
200. Pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based

201. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพอร์รี่
202. Alcoholic perry

203. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร์การิต้าผสม
204. Alcoholic margarita mixes

205. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มินต์
206. Mint alcohol beverages

207. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โมจิโต้ผสม
208. Alcoholic mojito mixes

209. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอ้กนอค
210. Alcoholic eggnog

211. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอ้กนอคผสม
212. Alcoholic eggnog mixes

213. แคนาเดียนวิสกี้
214. Canadian whisky

215. จูไห่ [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรุงแต่งกลิ่นรสผลไม้ของญี่ปุ่น]
216. Chuhai [Japanese fruit-flavored alcoholic beverages]

217. จูไห่ [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรุงแต่งกลิ่นรสผลไม้ของญี่ปุ่น]
218. Chuhai [Japanese fruit-flavoured alcoholic beverages]

219. ชิชา [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมัก]
220. Chicha [fermented alcoholic beverages]

221. ชิชาเดอโฮรา [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากข้าวโพดหมัก]
222. Chicha de jora [fermented corn-based alcoholic drinks]

223. ชิชาเดอโฮรา [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจากข้าวโพดหมัก]
224. Chicha de jora [fermented corn-based alcoholic beverages]

225. ชิโรซาเกะ [สุราผสมข้าวหวานญี่ปุ่น]
226. Shirozake [Japanese sweet rice-based mixed liquor]

227. แชมเปญ
228. champagne

229. โชจู [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์]
230. Shochu [alcoholic beverages]

231. โชจู [สุรากลั่นญี่ปุ่น]
232. Shochu [Japanese distilled spirits]

233. ซัมบูก้า [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อิตาเลี่ยน]
234. Sambuca

235. ซิงเกิ้ลเกรน สก็อตวิสกี้
236. Single grain Scotch whisky

237. ซิงเกิ้ลมอลต์ สก็อตวิสกี้
238. Single malt Scotch whisky

239. ซิงเกิ้ลมอลต์วิสกี้
240. Single malt whisky

241. โซจู
242. soju

243. โซจู [สุรากลั่นเกาหลี]
244. Soju [Korean distilled spirits]

245. โซจูเจลลี่แบบช็อต
246. Soju jelly shots

247. โซจูเจลาตินแบบช็อต
248. Soju gelatin shots

249. ไซเดอร์
250. cider

251. ไซเดอร์สปิริตที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-คัลวาโดส
252. Cider spirits protected by the appellation of origin “Calvados”

253. ดีเสิร์ทไวน์ [ไวน์หวาน]
254. Dessert wines

255. ไดคีรีแช่แข็ง
256. Frozen daiquiris

257. เตกีล่า [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่น]
258. Tequila

259. เทเบิ้ลไวน์
260. Table Wines

261. น้ำตาลเมา
262. Thai palm wine

263. น้ำผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์ผสม
264. alcoholic fruit juice

265. น้ำผลไม้สกัดที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
266. fruit extracts, alcoholic

267. น้ำพันช์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
268. Punch, alcoholic

269. น้ำพันช์รัม
270. Rum punch

271. น้ำพันช์ไวน์
272. Wine punch

273. นิรา [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากอ้อย]
274. nira [sugarcane-based alcoholic beverage]

275. บกบุนจาจู [ไวน์ราสเบอร์รี่สีดำ]
276. Bokbunjaju [black raspberry wine]

277. บรั่นดี
278. brandy

279. บรั่นดีเชอร์รี่
280. cherry brandy

281. บรั่นดีใช้ปรุงอาหาร
282. Cooking brandy

283. บรั่นดีผลไม้
284. fruit brandy

285. บาซิ [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมัก]
286. Basi [fermented alcoholic beverage]

287. บิทเทอร์ [สุราขม]
288. bitters

289. เบลนด์ เกรน สก็อตช์วิสกี้
290. Blended grain Scotch whisky

291. เบลนด์ มอลต์ สก็อตช์วิสกี้
292. Blended malt Scotch whisky

293. เบลนด์ วิสกี้
294. Blended whisky

295. เบลนด์ สก็อตช์วิสกี้
296. Blended Scotch whisky

297. เบอร์เบิ้น [วิสกี้]
298. Bourbon

299. เบอร์เบิ้นวิสกี้
300. bourbon whisky

301. ปอมโม [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอ็บเปิ้ลหมักของฝรั่งเศส]
302. Pommeau

303. ไป่จิ๋ว [สุรากลั่นของจีน]
304. Baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]

305. พอร์ต ไวน์
306. Port wines

307. โพเทเบิลสปิริต [สุราที่ผสมน้ำได้]
308. Potable spirits

309. มอลต์วิสกี้
310. Malt whisky

311. มักกอลลี
312. makkoli

313. มักกอลลี [ไวน์ข้าวแบบดั้งเดิมของเกาหลี]
314. Makgeolli [traditional Korean rice wine]

315. มาการิต้า
316. Margaritas

317. มาการิต้าเจลลี่แบบช็อต
318. Margarita jelly shots

319. มาการิต้าเจลาตินแบบช็อต
320. Margarita gelatin shots

321. โมฮิโต [เครื่องดื่มค็อกเทล]
322. Mojitos

323. ยิน
324. gin

325. ยินค็อกเทล
326. Gin cocktails

327. รัม [สุรา]
328. rum

329. รัมเจลลี่แบบช็อต
330. Rum jelly shots

331. รัมเจลาตินแบบช็อต
332. Rum gelatin shots

333. รัมทำจากน้ำอ้อย
334. sugar cane juice rum

335. รัมผสมวิตามิน
336. Rum infused with vitamins

337. ไรย์วิสกี้
338. Rye whisky

339. ลิเคียวร์ [สุรารสหวาน]
340. liqueurs

341. ลิเคียวร์ที่มีครีมผสม
342. Liqueurs containing cream

343. ลีมอนเชลโล [สุราเลม่อน]
344. Limoncello [lemon liqueur]

345. วอดก้า
346. vodka

347. วอดก้าเจลลี่แบบช็อต
348. Vodka jelly shots

349. วอดก้าเจลาตินแบบช็อต
350. Vodka gelatin shots

351. วิสกี้ [สก็อตแลนด์, ญี่ปุ่น, แคนาดา]
352. Whisky

353. วิสกี้ [อเมริกา, ไอร์แลนด์]
354. Whiskey

355. วิสกี้ทำจากมอลต์บริสุทธิ์
356. Pure malt whisky

357. วิสกี้ที่ปรุงแต่งกลิ่นรส
358. Flavour-infused whisky

359. วิสกี้ปรุงแต่งกลิ่นรส
360. Flavor-infused whisky

361. เวอร์มุธ [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์]
362. Vermouth

363. ไวน์
364. wine

365. ไวน์กลั่น
366. Distilled Wine

367. ไวน์ขาว
368. white wines

369. ไวน์ข้าวเหลือง
370. Yellow rice wine

371. ไวน์ช่วยเจริญอาหาร
372. Aperitif wines

373. ไวน์เชอร์รี่
374. Sherry

375. ไวน์ซังกรีอา
376. Sangria

377. ไวน์แดง
378. red wines

379. ไวน์ทำจากข้าว
380. rice-based wine

381. ไวน์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-แชมเปญ
382. Wines protected by the appellation of origin “Champagne”

383. ไวน์น้ำผึ้ง
384. honey wine

385. ไวน์น้ำผึ้ง [ไฮโดรเมล]
386. mead [hydromel]

387. ไวน์ผลไม้
388. fruit wine

389. ไวน์ผสมเหล้า
390. Fortified wines

391. ไวน์พิคเคท
392. piquette

393. ไวน์ไม่มีฟอง
394. Still wines

395. ไวน์ร้อน
396. mulled wine

397. ไวน์เรียกน้ำย่อย
398. wine-based aperitifs

399. ไวน์โรเซ่
400. rosé wines

401. ไวน์สตรอว์เบอร์รี
402. Strawberry wine

403. ไวน์สปิริตที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-คอนญัก
404. Wine spirits protected by the appellation of origin “Cognac”

405. ไวน์สปิริตที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-อาร์มาญัค
406. Wine spirits protected by the appellation of origin “Armagnac”

407. ไวน์สำหรับใช้ปรุงอาหาร
408. Cooking wine

409. ไวน์หวาน
410. sweet wines

411. ไวน์องุ่น
412. Grape wine

413. ไวน์องุ่นหวานญี่ปุ่นที่มีสารสกัดจากโสมและเปลือกซิงโคนา
414. Japanese sweet grape wines containing extracts of ginseng and cinchona bark

415. ไวน์อะแคนโทพาแน็กซ์
416. Acanthopanax wine

417. ไวน์อะมอนติยาโด
418. Amontillado

419. ไวน์อาร์มาญัค
420. Armagnac

421. ไวน์แอลกอฮอล์ต่ำ
422. low alcohol wine

423. ไวน์แอลกอฮอล์ต่ำที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.15% โดยปริมาตร
424. Low alcohol wine containing not more than 1.15% by volume of alcohol

425. ไวน์ไฮโดรเมล
426. Hydromel

427. สก็อต [วิสกี้]
428. Scotch

429. สก็อตวิสกี้
430. Scotch whisky

431. สติลไวน์ [ไวน์ไม่มีฟอง]
432. Still wine

433. สปริทเซอร์ [เครื่องดื่มที่ประกอบด้วยสปาร์คกลิ้งไวน์และน้ำโซดา]
434. Spritzers [beverages containing sparkling wine and soda water]

435. สปาร์คกลิ้งไวน์
436. sparkling wines

437. สปาร์คกลิ้งไวน์ขาว
438. Sparkling white wines

439. สปาร์คกลิ้งไวน์ค็อกเทล
440. sparkling wine cocktail,

441. สปาร์คกลิ้งไวน์แดง
442. Sparkling red wines

443. สปาร์คกลิ้งไวน์ธรรมชาติ
444. Naturally sparkling wines

445. สปาร์คกลิ้งไวน์ผลไม้
446. Sparkling fruit wine

447. สปาร์คกลิ้งไวน์องุ่น
448. Sparkling grape wine

449. สปิริต [สุรา]
450. spirits [beverages]

451. สปิริตกลั่น
452. Distilled spirits

453. สปิริตข้าวกลั่น
454. Distilled rice spirits

455. สปิริตที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-เตกีล่า
456. Spirits protected by the appellation of origin “Tequila”

457. สปิริตที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-เตกีล่าผสมวิตามิน
458. Spirits protected by the appellation of origin “Tequila” infused with vitamins

459. สปิริตที่ได้รับการคุ้มครองโดยชื่อแหล่งกำเนิด-เมซคาล
460. Spirits protected by the appellation of origin “Mezcal”

461. สปิริตผลไม้
462. Fruit spirits

463. สปูมันติ [สปาร์คกลิ้งไวน์]
464. Spumante [sparkling wine]

465. สาเก
466. sake

467. สาโท
468. Sato [rice wine]

469. สารสกัดจากสุรา
470. Extracts of spiritous liquors

471. สุรา [กลั่น]
472. Liquor [distilled]

473. สุรา [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์]
474. Liquors [alcoholic beverages]

475. สุรากวัลโดส
476. Calvados

477. สุรากาแฟ
478. Coffee liqueurs

479. สุราเกาหลีกลั่น
480. Korean distilled liquors

481. สุราไกย์ปีฟรุททา
482. Caipifruta

483. สุราขม
484. Alcoholic bitters

485. สุราขาว
486. Thai rice whisky

487. สุราข้าวบาร์เลย์ทิเบต
488. Tibetan barley liquor

489. สุราข้าวบาร์เลย์หิมาลายัน
490. Himalayan barley liquor

491. สุราคาชาซ่า
492. Cachaca

493. สุราคูราเซา
494. curacao

495. สุราเคิร์ช
496. kirsch

497. สุราจีนกลั่น
498. Chinese distilled liquors

499. สุราจีนขาว (ไบกันอาร์)
500. Chinese white liquor (baiganr)

501. สุราจีนทำจากข้าวฟ่างเป็นหลัก
502. Sorghum-based Chinese spirits

503. สุราชเนปปส์
504. Schnapps

505. สุราช่วยเจริญอาหาร
506. Liquor-based aperitifs

507. สุราช่วยในการย่อยหลังอาหาร
508. digestifs [liqueurs and spirits]

509. สุราช็อกโกแลต
510. Chocolate liqueurs

511. สุราแช่หรือหมัก
512. Fermented spirits

513. สุราญี่ปุ่น
514. Japanese liquors

515. สุราญี่ปุ่นกลั่น
516. Japanese distilled liquors

517. สุราญี่ปุ่นที่มีข้าวรสหวานเป็นส่วนผสมหลัก
518. Japanese sweet rice-based mixed liquors

519. สุราญี่ปุ่นที่มีสารสกัดจากงูมามูชิ
520. Japanese liquor containing mamushi-snake extracts

521. สุราญี่ปุ่นที่มีสารสกัดจากสมุนไพร
522. Japanese liquor containing herb extracts

523. สุราญี่ปุ่นปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยสารสกัดจากต้นสนเข็ม
524. Japanese liquor flavored with pine needle extracts

525. สุราญี่ปุ่นปรุงแต่งกลิ่นรสบ๊วยสกัด
526. Japanese liquor flavored with Asian plum extracts

527. สุราไดคีรี
528. Daiquiris

529. สุราตะวันตก
530. Western liquors

531. สุราทำจากข้าวเป็นหลัก
532. rice-based liquors

533. สุราทำจากสะระแหน่
534. peppermint liqueurs

535. สุราทำจากอากาเว่
536. Agave-based spirits [beverages]

537. สุราที่ดื่มเพื่อเจริญอาหาร
538. aperitifs*

539. สุราที่ปรุงแต่งกลิ่นรส
540. Flavoured liquors

541. สุราที่ปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยสารสกัดจากต้นสนเข็ม
542. Liquor flavoured with pine needle extracts

543. สุราที่ปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยสารสกัดจากลูกพลัมญี่ปุ่น
544. Liquor flavoured with Japanese plum extracts

545. สุราที่มีวิสกี้เป็นส่วนผสมหลัก
546. Whisky-based liqueurs

547. สุราที่มีส่วนผสมของกาแฟ
548. Coffee-based liqueurs

549. สุราที่มีส่วนผสมของสก็อตวิสกี้เป็นหลัก
550. Scotch whisky-based liqueurs

551. สุราที่มีสารสกัดจากงูมามูชิ
552. Liquor containing mamushi-snake extracts

553. สุราที่มีสารสกัดจากสมุนไพร
554. Liquor containing herb extracts

555. สุราแบล็คเคอแรนท์
556. Blackcurrant liqueur

557. สุราปรุงแต่งกลิ่นรส
558. Flavored liquors

559. สุราปรุงแต่งกลิ่นรส [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์]
560. Flavored liquors [alcoholic beverages]

561. สุราปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยสารสกัดจากต้นสนเข็ม
562. Liquor flavored with pine needle extracts

563. สุราปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยสารสกัดจากลูกพลัมญี่ปุ่น
564. Liquor flavored with Japanese plum extracts

565. สุราปรุงแต่งกลิ่นรสโทนิค
566. Flavored tonic liquors

567. สุราปรุงแต่งกลิ่นรสสมุนไพร
568. liquors flavored with herb

569. สุราปีโน่มูโก
570. Pino mugo liquor

571. สุราผลไม้
572. Fruit liqueurs

573. สุราเพอร์รี
574. perry

575. สุราเมซคัล
576. Mezcal

577. สุราสมุนไพร
578. Herb liqueurs

579. สุราสมุนไพรจีน
580. chinese herbal liqueurs

581. สุราสำหรับย่อยอาหาร
582. digesters [liqueurs]

583. สุราโสม
584. Ginseng liquor

585. สุราโสมแดง
586. Red ginseng liquor

587. สุราอควาวิต
588. Aquavit

589. สุราอัลโค่พ็อพ
590. Alcopops

591. หวู่เจียผี [สุราจีน]
592. Wujiapie-jiou [Chinese liquor]

593. หัวเชื้อใช้ทำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
594. essences for making alcoholic beverages

595. หัวเชื้อแอลกอฮอล์
596. alcoholic essences

597. เหลาจิ่ว [สุราจีน]
598. Laojiou [Chinese liquor]

599. อเมริกันวิสกี้
600. American whiskey

601. อะกวาเดียนเต้ [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่น]
602. Aguardiente [distilled alcoholic beverage]

603. อะกวาเดียนเต้ [สุราทำจากอ้อย]
604. Aguardiente [sugarcane spirits]

605. อะกวาเดียนเต้ เดอ เคน่า [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากอ้อย]
606. Aguardentes de cana [sugarcane-based alcoholic beverages]

607. อะนิซ [สุรากลิ่นยี่หร่า]
608. anise [liqueur]

609. อะมาโร [สุราสมุนไพร]
610. Amaro [herbal liqueurs]

611. อะวาโมริ [สุรากลั่นจากข้าวญี่ปุ่น]
612. Awamori [Japanese rice-based distilled spirits]

613. อาร์แร็ก [สุราหมักของชาวเอเชียใต้]
614. arrack [arak]

615. อารัค [สุราหมักของชาวเอเซียใต้]
616. arak [arrack]

617. อุ [สุราไห]
618. Au [Thai northeast traditional fermented liquor]

619. อูโซ [สุราของกรีก]
620. Ouzo

621. เอ้กนอคที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
622. Alcoholic egg nog

623. เอนนิเซทท์ [สุรารสหวาน]
624. anisette [liqueur]

625. แอบแซ็งธ์ [สุรากลั่นจากสมุนไพร]
626. Absinthe

627. แอบแซ็งธ์ค็อกเทล
628. Absinthe cocktails

629. แอลกอฮอล์ที่เตรียมขึ้นสำหรับทำเครื่องดื่ม
630. Alcoholic preparations for making beverages

631. แอลกอฮอล์สกัดสำหรับใช้ทำเครื่องดื่ม
632. Alcoholic extracts making for beverages

633. ไอริชวิสกี้
634. Irish whiskey

635. ฮาร์ดไซเดอร์
636. Hard cider

637. ไฮโดรเมล [ไวน์น้ำผึ้ง]
638. hydromel [mead]

error: Content is protected !!