รายการสินค้าจำพวกที่ 34

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 34
ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 34th TradeMark in Thailand

Category 34th (132 items) – Tobacco and smoking equipment, matches

1. ก้นกรองซิการ์
2. Cigar filters

3. ก้นกรองบุหรี่
4. cigarette filters

5. กระดาษมวนบุหรี่
6. cigarette paper

7. กระดาษมวนบุหรี่แบบเป็นเล่ม
8. books of cigarette papers

9. กระดาษมวนยาสูบ
10. tobacco papers

11. กระดาษสำหรับดูดซับความชื้นสำหรับไปป์ยาสูบ
12. absorbent paper for tobacco pipes

13. กระป๋องใส่ยาสูบ
14. tobacco tins

15. กระป๋องใส่ยาสูบที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
16. tobacco tins not of precious metal

17. กระปุกใส่ยาสูบ
18. tobacco jars

19. กระเป๋าใส่กล้องยาสูบ
20. pipe bags

21. กระเป๋าใส่ยาเส้น
22. Tobacco pouches

23. กล่องเก็บซิการ์เพื่อรักษาความชื้น
24. Cigar humidors

25. กล่องซิการ์
26. cigar cases

27. กล่องซิการ์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
28. Cigar cases, not of precious metal

29. กล่องบุหรี่
30. cigarette cases

31. กล่องบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาร์จใหม่ได้
32. electronic rechargeable cigarette cases

33. กล่องไม้ขีด
34. matchboxes

35. กล่องยานัตถุ์
36. snuff boxes

37. กล้องยาสูบ
38. tobacco pipes

39. กล้องยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
40. electronic pipes

41. กล้องสูบใช้กับด้ามจับบุหรี่
42. mouthpieces for cigarette holders

43. กล้องสูบซิการ์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
44. cigar holders not of precious metal

45. กล้องสูบบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
46. cigarette holders not of precious metal

47. กล่องใส่บุหรี่ทำจากโลหะมีค่า
48. Cigarette cases of precious metal

49. กล่องใส่บุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
50. cigarette cases not of precious metal

51. กล่องใส่ยาสูบ
52. Tobacco boxes

53. ของเหลวสำหรับใช้กับกล้องยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
54. liquids for electronic pipes

55. ของเหลวสำหรับใช้กับซิการ์อิเล็กทรอนิกส์
56. liquids for electronic cigars

57. ของเหลวสำหรับใช้กับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
58. liquids for electronic cigarettes

59. คาร์โตไมเซอร์สำหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิก
60. cartomizers for electronic cigarettes

61. เครื่องดับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
62. extinguishers for use in connection with electronic cigarettes

63. เครื่องดับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาร์จใหม่ได้
64. electronic rechargeable cigarette extinguishers

65. เครื่องดับอุปกรณ์ที่ทำยาสูบให้ร้อน
66. extinguishers for use in connection with apparatus for heating tobacco

67. เครื่องบดกัญชา
68. cannabis grinders

69. เครื่องบดสำหรับกัญชา
70. marijuana grinders

71. เครื่องมวนบุหรี่ขนาดพกพา
72. pocket machines for rolling cigarettes

73. เครื่องสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
74. electronic smoking devices

75. เครื่องสูบไอระเหยสำหรับคนสูบบุหรี่
76. oral vaporizers for smokers

77. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนสำหรับทำบุหรี่ให้ร้อนเพื่อพ่นปล่อยละอองที่มีนิโคตินให้สูดเข้าไป
78. electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation

79. เครื่องไอระเหยสำหรับสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
80. electronic smoking vaporizers

81. ชนวนไฟแช็ค
82. Flints for lighters

83. ชามฮุคคา
84. hookah bowls

85. ซองบุหรี่
86. Filled cigarette packs

87. ซิการ์
88. cigars

89. ซิการ์ขนาดเล็ก
90. cigarillos

91. ซิการ์ไฟฟ้า
92. electronic cigars

93. ฐานฮุคคา
94. hookah bases

95. ด้ามจับของซิการ์
96. cigar holders

97. ด้ามจับของบุหรี่
98. cigarette holders

99. ด้ามจับของบุหรี่ที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า
100. Cigarette holders of precious metal

101. ตลับกล้องยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
102. cartridges for electronic pipes

103. ตลับซิการ์อิเล็กทรอนิกส์
104. cartridges for electronic cigars

105. ตลับบรรจุโพรพีลีนไกลคอลใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า
106. Cartridges sold filled with propylene glycol for electronic cigarettes

107. ตลับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
108. cartridges for electronic cigarettes

109. ตัวทำละอองควันสำหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
110. atomizers for electronic cigarettes

111. ตัวปากสูบของบุหรี่ไฟฟ้า
112. Electronic cigarette mouthpieces

113. ท่อฮุคคา
114. hookah hoses

115. ที่กดยาเส้นของไปป์
116. tampers for tobacco pipes

117. ที่เก็บบุหรี่เพื่อรักษาความชื้น
118. humidors

119. ที่เก็บไม้ขีดไฟทำจากโลหะมีค่า
120. Match holders of precious metal

121. ที่เขี่ยบุหรี่
122. ashtrays for smokers

123. ที่เขี่ยบุหรี่ที่ทำด้วยโลหะมีค่า
124. Ashtrays, of precious metal, for smokers

125. ที่เขี่ยบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า
126. ashtrays not of precious metal

127. ที่จุดบุหรี่
128. Cigarette lighters

129. ที่จุดบุหรี่ไฟฟ้า
130. Electronic cigarette lighters

131. ที่จุดไฟทำด้วยโลหะมีค่า
132. Cigarette lighters of precious metal

133. ที่ตั้งกล้องยาสูบ
134. Pipe stands [smokers requisites]

135. ที่ตัดซิการ์
136. cigar cutters

137. ที่บรรจุก๊าซสำหรับใช้เติมที่จุดซิการ์
138. gas containers for cigar lighters

139. ที่บรรจุแก๊สเหลวสำหรับที่จุดบุหรี่
140. Liquefied gas cylinders for cigarette lighters

141. ที่บ้วนน้ำลายสำหรับผู้สูบยาสูบและบุหรี่
142. Spittoons for tobacco users

143. ที่วางไปป์
144. pipe racks for tobacco pipes

145. ที่ใส่ไม้ขีดไฟ
146. match holders

147. ที่ใส่สำหรับพกพาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
148. carrying cases for electronic cigarettes

149. บารากู่
150. baraku

151. บุหรี่
152. cigarettes

153. บุหรี่ที่ทำจากยาเส้นและกานพลูของอินโดนีเซีย
154. kretek

155. บุหรี่ที่ผสมยาสูบเทียมไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์
156. cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes

157. บุหรี่ที่มีก้นกรอง
158. Filter-tipped cigarettes

159. บุหรี่ที่มีก้นกรองทำจากกานพลูที่ตัดแล้วและยาสูบผสมกัน (ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์)
160. cigarettes with filters, made of a mix of tobacco and cut clove (other than for medical use)

161. บุหรี่ที่ไม่มีก้นกรองทำจากกานพลูที่ตัดแล้วและยาสูบผสมกัน (ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์)
162. cigarettes without filters, made of a mix of tobacco and cut clove (other than for medical use)

163. บุหรี่ผงชนิดชื้นไร้ควัน
164. snus

165. บุหรี่ไฟฟ้า
166. electronic cigarettes

167. บุหรี่สมุนไพร
168. herbal cigarettes

169. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นทางเลือกของบุหรี่แบบดั้งเดิม
170. electronic cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes

171. แบตเตอรี่สำหรับซิการ์อิเล็กทรอนิกส์
172. batteries for electronic cigars

173. ใบยาสูบ
174. Leaf tobacco

175. ปากสูบฮุคคา
176. hookah mouthpieces

177. ผงยาสูบป่น
178. Tobacco powder

179. ไฟแช็กสำหรับจุดบุหรี่
180. lighters for smokers

181. ไม้ขีดไฟ
182. matches

183. ไม้ขีดไฟที่ดับเองได้
184. Safety matches

185. ยานัตถุ์
186. snuff

187. ยาสูบ
188. Tobacco

189. ยาสูบชนิดแท่ง
190. tobacco sticks

191. ยาสูบชนิดผ่านกรรมวิธี
192. manufactured tobacco

193. ยาสูบชนิดฝอย
194. Shredded tobacco

195. ยาสูบชนิดร้อน
196. heated tobaccos

197. ยาสูบใช้กับกล้องยาสูบ
198. pipe tobacco

199. ยาสูบที่มียานัตถุ์
200. snuff tobacco

201. ยาสูบที่ไม่ผ่านกรรมวิธี
202. Unprocessed tobacco

203. ยาสูบที่ไม่มีควัน
204. smokeless tobacco

205. ยาสูบที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
206. Tobacco, raw

207. ยาสูบมวนเอง
208. tobacco for roll your own cigarettes

209. ยาสูบสมุนไพร
210. herbs for smoking*

211. ยาสูบสำหรับเคี้ยว
212. chewing tobacco

213. ยาสูบสำหรับสูบ
214. smoking tobacco

215. ยาเส้น
216. Shedded tobacco

217. ยาเส้นใช้มวนบุหรี่
218. Rolling tobacco

219. ยาเส้นที่มวนด้วยมือ
220. Hand-rolling tobacco

221. ส่วนปลายของกล้องบุหรี่
222. cigarette tips

223. ส่วนปลายของกล้องยาสูบ
224. cigarette tips

225. ส่วนปลายของที่ถือซิการ์หรือบุหรี่ที่ทำจากอำพันเหลือง
226. tips of yellow amber for cigar and cigarette holders

227. สารเติมแต่งกลิ่นใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ใช่น้ำมันหอมระเหย
228. flavourings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes

229. สารเติมแต่งกลิ่นสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ใช่น้ำมันหอมระเหย
230. flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes

231. สารแต่งกลิ่นสำหรับยาสูบ ที่ไม่ใช่น้ำมันหอมระเหย
232. flavourings, other than essential oils, for tobacco

233. สารทดแทนยาสูบที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์
234. Tobacco substitutes, not for medical purposes

235. สารละลายใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า
236. liquid solutions for use in electronic cigarettes

237. สารละลายนิโคตินเหลวที่ใช้ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
238. liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes

239. ไส้ตะเกียงใช้สำหรับที่จุดบุหรี่
240. wicks adapted for cigarette lighters

241. หลอดเก็บซิการ์
242. Cigar tubes

243. หลอดสูบบุหรี่
244. cigarette tubes

245. หินใช้จุดไฟ
246. firestones

247. อุปกรณ์ขูดกล้องยาสูบ
248. Tobacco pipe scrapers

249. อุปกรณ์ทำความสะอาดไปป์
250. pipe cleaners for tobacco pipes

251. อุปกรณ์ทำให้เกิดไอน้ำที่ใช้กับยาสูบ
252. vaporising devices for tobacco

253. อุปกรณ์ทำให้เกิดไอน้ำสำหรับใช้กับยาสูบชนิดแท่ง
254. vaporising devices for tobacco sticks

255. อุปกรณ์ทำให้เกิดไอน้ำสำหรับใช้กับยาสูบเทียม
256. vaporising devices for tobacco substitutes

257. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ทำบุหรี่ให้ร้อน
258. electronic devices that heat cigarettes

259. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำยาสูบให้ร้อน
260. electronic devices that heat tobacco

261. ฮุคคา
262. hookahs

263. ฮุคคาไปป์
264. hookah pipes

error: Content is protected !!