รายการสินค้าจำพวกที่ 5

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 5
สิ่งที่เตรียมขึ้นใช้ในการรักษาโรค รักษาสัตว์และรักษาสุขภาพอนามัย สารทางโภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารก ผ้ายางปิดแผล วัสดุ ใช้ตบแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม ยาฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นใช้กำจัดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือสุขอนามัย ยากำจัดเห็ดรา ยากำจัดวัชพืช


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 5th TradeMark in Thailand

Category 5th ( 1,151 items) – Prepared materials for curing animal diseases, medically maintaining health and sanitation, modified nutritional compounds for medical usage, infant nutrition, wound caring and dressing materials, wound, filling materials, tooth wax, antiseptic. Prepared materials for terminating dangerous animal for plants and sanitation, such as, herbicide and mold removal.

1. กรดแกลลิกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
2. gallic acid for pharmaceutical purposes

3. กรดอะมิโนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
4. amino acids for medical purposes

5. กรดอะมิโนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
6. amino acids for veterinary purposes

7. กระดาษจับแมลงวัน
8. fly catching paper

9. กระดาษใช้ป้องกันแมลง
10. mothproof paper

11. กระดาษใช้ป้องกันแมลงรบกวน
12. mothproofing paper

13. กระดาษใช้สำหรับแผ่นพลาสเตอร์ที่ผสมผงมัสตาร์ด
14. paper for mustard plasters

15. กระดาษใช้สำหรับแผ่นพลาสเตอร์ผสมผงมัสตาร์ด
16. paper for mustard poultices

17. กระดาษทิชชู่ชุบโลชั่นยา
18. tissues impregnated with pharmaceutical lotions

19. กระดาษรีเอเจนต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
20. reagent paper for medical purposes

21. กระดาษรีเอเจนต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
22. reagent paper for veterinary purposes

23. กระบอกฉีดยาที่บรรจุยาไว้แล้วใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
24. pre-filled syringes for medical purposes

25. กล่องยาแบบพกพาที่มียาบรรจุไว้แล้ว
26. medicine cases, portable, filled

27. กล่องยาปฐมพยาบาล
28. first-aid boxes, filled

29. กลีเซอรีนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
30. glycerine for medical purposes

31. กลีเซอโรฟอสเฟต
32. glycerophosphates

33. กลูโคสที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
34. Glucose dietary supplements

35. ก้อนรมยา
36. fumigating pastilles

37. กอเอี๊ยะปิดแผล
38. Ko-ai [Chinese medicine patch used to cover abscesses or bruises]

39. กัญชาใช้ทางการแพทย์
40. Medical marijuana

41. กัญชาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
42. Marijuana for medical purposes

43. กัญชาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
44. Marijuana for veterinary purposes

45. กัญชาทางการแพทย์
46. Medical cannabis

47. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของแคปซูลเพื่อทำให้ยาผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
48. Medical cannabis in the form of capsules that facilitate the delivery of drugs

49. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของชาสมุนไพร
50. Medical cannabis in the form of herbal teas

51. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของชาสมุนไพรเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการรักษาโรค
52. Medical cannabis in the form of herbal teas for medicinal purposes

53. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของทิงเจอร์เพื่อทำให้ยาผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
54. Medical cannabis in the form of tinctures that facilitate the delivery of drugs

55. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของน้ำมันเพื่อทำให้ยาผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
56. Medical cannabis in the form of oils to facilitate the delivery of drugs

57. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของแผ่นแปะผิวหนังเพื่อทำให้ยาผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
58. Medical cannabis in the form of dermal patches that facilitate the delivery of drugs

59. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของลูกอมเพื่อทำให้ยาผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
60. Medical cannabis in the form of lozenges that facilitate the delivery of drugs

61. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของสเปรย์ฉีดปากเพื่อทำให้ยาผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
62. Medical cannabis in the form of oral sprays that facilitate the delivery of drugs

63. กัญชาทางการแพทย์ในรูปของสเปรย์ฉีดพ่นทางผิวหนังเพื่อทำให้ยาผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
64. Medical cannabis in the form of dermal sprays that facilitate the delivery of drugs

65. กัญชาที่กินได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
66. Edible cannabis for medical purposes

67. กัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์
68. Marijuana for medical use

69. กัญชาที่ใช้ในทางสัตวแพทย์
70. Marijuana for veterinary use

71. กัญชาแบบสูบไอเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
72. Vaping cannabis for medical purposes

73. กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
74. Cannabis for medical purposes

75. กัญชาระเหยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
76. Vaporized cannabis for medical purposes

77. กัญชาสำหรับใช้ในทางการแพทย์
78. Cannabis for medical use

79. กัญชาสำหรับสูบใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
80. Smoking cannabis for medical purposes

81. กางเกงชั้นในอนามัย
82. sanitary knickers

83. กางเกงชั้นในอนามัยสำหรับช่วงมีประจำเดือน
84. menstruation knickers

85. กางเกงซับน้ำปัสสาวะสำหรับผู้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
86. pants, absorbent, for incontinence

87. กางเกงในอนามัย
88. sanitary panties

89. กางเกงผ้าอ้อมใช้กับเด็กอ่อน
90. babies’ nappy-pants

91. กางเกงผ้าอ้อมว่ายน้ำชนิดใช้ซ้ำใช้กับเด็กอ่อน
92. swim nappies, reusable, for babies

93. กางเกงผ้าอ้อมว่ายน้ำชนิดใช้ซ้ำสำหรับเด็กอ่อน
94. swim diapers, reusable, for babies

95. กางเกงผ้าอ้อมว่ายน้ำชนิดใช้แล้วทิ้งใช้กับเด็กอ่อน
96. swim nappies, disposable, for babies

97. กางเกงผ้าอ้อมว่ายน้ำชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับเด็กอ่อน
98. swim diapers, disposable, for babies

99. กางเกงผ้าอ้อมสำหรับเด็กอ่อน
100. babies’ diaper-pants

101. กางเกงอนามัย
102. sanitary pant

103. ก๊าซใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
104. gases for medical purposes

105. ก๊าซออกซิเจนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
106. Oxygen for medical purposes

107. ก๊าซออกซิเจนบรรจุถังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
108. oxygen cylinders, filled, for medical purposes

109. ก้านพันสำลีใช้ในทางการแพทย์
110. cotton swabs for medical purposes

111. การบูรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
112. camphor for medical purposes

113. กาวใช้สำหรับการผ่าตัด
114. surgical glues

115. กาวดักแมลง
116. fly glue

117. กาวดักหนู
118. Mice glue trap

119. กาวติดฟันปลอม
120. adhesives for dentures

121. กาวแปะสำหรับดักจับและฆ่าหนู
122. Gluing paste intended to trap and kill mice

123. กาวสำหรับดักแมลง
124. fly catching adhesives

125. กำมะถันชนิดแท่งใช้ฆ่าเชื้อโรค
126. sulfur sticks [disinfectants]

127. กำไลข้อมือชุบสารกันแมลง
128. bracelets impregnated with insect repellent

129. เกบราโชใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
130. quebracho for medical purposes

131. เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
132. bath salts for medical purposes

133. เกลือใช้ผสมอ่างอาบน้ำแร่
134. salts for mineral water baths

135. เกลือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
136. salts for medical purposes

137. เกลือโซเดียมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
138. sodium salts for medical purposes

139. เกลือโพแทสเซียมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
140. potassium salts for medical purposes

141. เกลือแร่ที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์
142. Mineral preparations for medical use

143. เกลือแร่ที่เตรียมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
144. Mineral preparations for medical purposes

145. เกลือแร่ที่เป็นสารเสริมคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
146. Minerals being nutritional additives for non- medical purposes

147. เกลือแร่ที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
148. mineral dietary supplements

149. เกสรดอกไม้ที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
150. pollen dietary supplements

151. ไกวเอคอลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
152. guaiacol for pharmaceutical purposes

153. ขนมปังสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานใช้ในทางการแพทย์
154. diabetic bread adapted for medical use

155. ขนมหวานที่มียาผสม
156. medicated sweets

157. ขนมหวานที่มีส่วนผสมของยาใช้ในทางการแพทย์
158. Medicated sweets for medical use

159. ขมิ้นบรรจุแคปซูล
160. Turmeric in capsule form

161. ข้าวสาลีที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
162. wheat dietary supplements

163. ขี้ผึ้งใช้รักษาอาการผิวไหม้แดด
164. sunburn ointments

165. ขี้ผึ้งที่มีสารปรอท
166. mercurial ointments

167. ขี้ผึ้งสมุนไพรแก้คันสำหรับสัตว์เลี้ยง
168. Herbal anti-itch ointments for pets

169. ขี้ผึ้งใส่ผมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
170. pomades for medical purposes

171. ขี้ผึ้งหล่อแบบใช้ในทางทันตกรรม
172. moulding wax for dentists

173. ขี้ผึ้งหล่อแบบสำหรับใช้ในทางทันตกรรม
174. molding wax for dentists

175. ไขมันใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
176. greases for medical purposes

177. ไขมันใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
178. greases for veterinary purposes

179. ครีมคุมกำเนิด
180. Contraceptive cream

181. ครีมใช้ฆ่าเชื้อโรค
182. antiseptic creams

183. ครีมแต้มสิว [สารที่เตรียมขึ้นทางเภสัชกรรม]
184. Acne creams [pharmaceutical preparations]

185. ครีมทากลางคืนใช้เป็นยารักษาโรค
186. Night creams for medical use

187. ครีมทากันยุง
188. Mosquito repellent cream

189. ครีมทาแก้เชื้อราใช้ในทางการแพทย์
190. Antifungal creams for medical use

191. ครีมทาแก้ปวดเฉพาะที่
192. topical analgesic creams

193. ครีมทาแก้ปวดเมื่อย
194. Pain relieving creams

195. ครีมทาแก้โรคผิวหนัง
196. Creams for dermatological use

197. ครีมทาบรรเทาอาการฟกช้ำ
198. bruise relief cream

199. ครีมทาผิวแก้ผื่นคัน
200. Skin rash relief cream

201. ครีมที่มีโอสถผสมใช้ทาผิว
202. Medicinal creams for skin care

203. ครีมที่มีโอสถผสมใช้รักษาสิวฝ้า
204. Medicinal creams for blemish and acne treatment

205. ครีมที่มีโอสถผสมใช้ลดอาการอักเสบ
206. Medicinal creams for reduce inflammation

207. ครีมที่มีโอสถผสมใช้สมานผิวรักษาบาดแผล
208. Medicinal creams for healing wounds

209. ครีมปลูกผม
210. Hair growth cream

211. ครีมปลูกหนวด
212. Mustache growth cream

213. ครีมยาทาผื่นที่เกิดจากผ้าอ้อม
214. Medicated diaper rash cream

215. ครีมยาทาผื่นผ้าอ้อม
216. Medicated nappy rash cream

217. ครีมยาทารักษาสิว
218. Acne creams being pharmaceutical preparations

219. ครีมลบรอยแผลเป็น
220. Scar removal cream

221. ครีมสำหรับฆ่าตัวอสุจิ
222. Spermicidal creams

223. ครีมออฟทาร์ทาร์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
224. cream of tartar for pharmaceutical purposes

225. คลอรัลไฮเดรตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
226. hydrated chloral for pharmaceutical purposes

227. คลีนเซอร์ยาทำความสะอาดสิว [สารที่เตรียมขึ้นทางเภสัชกรรม]
228. Acne cleansers [pharmaceutical preparations]

229. ควอสเซียใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
230. quassia for medical purposes

231. ควินควินาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
232. quinquina for medical purposes

233. ควินินใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
234. quinine for medical purposes

235. ควิโนลีนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
236. chinoline for medical purposes

237. คาชูใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
238. cachou for pharmaceutical purposes

239. คาเชย์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
240. cachets for pharmaceutical purposes

241. คาเฟอีนที่เตรียมขึ้นใช้ในทางการแพทย์
242. Caffeine preparations for medical use

243. คาโลเมลที่เป็นสารฆ่าเชื้อรา
244. calomel [fungicide]

245. เครื่องดื่มควบคุมน้ำหนักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
246. dietetic beverages adapted for medical purposes

247. เครื่องดื่มที่มีโอสถผสม
248. medicated beverages

249. เครื่องดื่มนมมอลต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
250. malted milk beverages for medical purposes

251. เครื่องดื่มผสมกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
252. cannabis-infused drinks for medical purposes

253. เครื่องดื่มสมุนไพรใช้รักษาโรค
254. Herbal beverages for medicinal use

255. เครื่องดื่มอาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
256. Nutritional supplement drinks for medical purposes

257. เครื่องดื่มอาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
258. Nutritional supplement drinks, not for medical purposes

259. แคปซุลใส่ยาทำจากโพลิเมอร์เดนไดรเมอร์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
260. capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals

261. แคปซูลใส่ผงยา
262. capsules for medicines

263. โคเคนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
264. cocaine for medical purposes

265. โคลนใช้ในการบำบัดโรค
266. medicinal mud

267. โคลนใช้อาบน้ำใช้ในทางการแพทย์
268. Mud for baths for medical use

269. จมูกข้าวสาลีที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
270. wheat germ dietary supplements

271. จุลินทรีย์ที่เตรียมขึ้นใช้ในทางการแพทย์
272. preparations of microorganisms for medical use

273. จุลินทรีย์ที่เตรียมขึ้นใช้ในทางสัตวแพทย์
274. preparations of microorganisms for veterinary use

275. จุลินทรีย์ที่เพาะขึ้นสำหรับใช้ในทางการแพทย์
276. cultures of microorganisms for medical use

277. จุลินทรีย์ที่เพาะขึ้นสำหรับใช้ในทางสัตวแพทย์
278. cultures of microorganisms for veterinary use

279. เจลกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
280. sexual stimulant gels

281. เจลคุมกำเนิด
282. Contraceptive gels

283. เจลแต้มรักษาสิวฝ้า
284. gels for blemish and acne treatment

285. เจลทาแก้ปวดเฉพาะที่สำหรับสัตว์
286. Topical analgesic gel for animals

287. เจลทำความสะอาดฟันที่มีโอสถผสม
288. medicated tooth cleaning gels

289. เจลนวดกล้ามเนื้อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
290. massage gels for medical purposes

291. เจลยารักษาสิว
292. Medicinal gels for acne treatment

293. เจลรักษาอาการอักเสบ
294. anti-inflammatory gels

295. เจลสีฟันที่มีโอสถผสม
296. Medicated toothpaste gels

297. เจลแอลกอฮอล์ใช้ล้างมือ
298. Alcohol gel for hand washing

299. เจลาตินใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
300. gelatine for medical purposes

301. ชอล์กกำจัดแมลง
302. Insecticide Chalk

303. ชะเอมเทศใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
304. liquorice for pharmaceutical purposes

305. ชาใช้เป็นยารักษาโรค
306. medicinal tea

307. ชารักษาโรคหอบ หืด
308. asthmatic tea

309. ชาสมุนไพรใช้เป็นยารักษาโรค
310. herbal teas for medicinal purposes

311. ชาอาบน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำบัดโรค
312. bath tea for therapeutic purposes

313. ชุดเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
314. Specimen collection kits for use in virus testing for medical purposes

315. ชุดเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยวิธีสวอบใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
316. Specimen collection kits for use in virus testing consisting primarily of swabs for medical purposes

317. ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
318. Pregnancy test kits

319. ชุดทดสอบการตั้งครรภ์สำหรับใช้ในบ้าน
320. Pregnancy test kits for home use

321. ชุดทดสอบหาวันตกไข่
322. Ovulation test kits

323. เชื้อหมักที่ใช้เพื่อทางวัตถุประสงค์เภสัชกรรม
324. ferments for pharmaceutical purposes

325. แชมพูฆ่าแมลงสำหรับสัตว์
326. insecticidal animal shampoos

327. แชมพูฆ่าเห็บหมัด
328. pediculicidal shampoos

329. แชมพูยา
330. medicated shampoos

331. แชมพูยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
332. medicated shampoos for pets

333. แชมพูแห้งที่มีโอสถผสม
334. medicated dry shampoos

335. ซาร์ซาพาริลล่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
336. sarsaparilla for medical purposes

337. ซิงโคนาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
338. cinchona for medical purposes

339. ซีเมนซ์รักษากีบเท้าสัตว์
340. cement for animal hooves

341. ซีเมนต์กระดูกที่ใช้ในการผ่าตัดและศัลยกรรมกระดูก
342. bone cement for surgical and orthopaedic purposes

343. ซีเมนต์กระดูกสำหรับใช้ในการผ่าตัดและศัลยกรรมกระดูก
344. bone cement for surgical and orthopedic purposes

345. ซีเมนต์ใช้ในทางทันตกรรม
346. dental cements

347. เซรุ่มต้านพิษงู
348. Snake venom antiserum

349. เซลล์ที่มีชีวิตใช้ในทางการแพทย์
350. Living cells for medical use

351. เซลล์ที่มีชีวิตใช้ในทางสัตวแพทย์
352. Living cells for veterinary use

353. เซลล์ที่มีชีวิตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
354. living cells for medical purposes

355. เซลล์ที่มีชีวิตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
356. living cells for veterinary purposes

357. เซลลูโลสอีเทอร์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
358. cellulose ethers for pharmaceutical purposes

359. เซลลูโลสเอสเทอร์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
360. cellulose esters for pharmaceutical purposes

361. โซเดียมไบคาร์บอเนตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
362. bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes

363. ดอกกัญชาบ่มใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
364. cured cannabis buds for medical purposes

365. ดอกกัญชาแห้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
366. dried cannabis buds for medical purposes

367. ดินสอคอสติค
368. caustic pencils

369. ดีเกลือที่ใช้ในทางการแพทย์
370. Epsom salts for medical use

371. ตะกอนโคลนสำหรับใช้ในการบำบัดโรค
372. medicinal sediment [mud]

373. ตัวนำเคมีที่ใช้กับขั้วไฟฟ้าของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
374. chemical conductors for electrocardiograph electrodes

375. ถ่านกัมมันต์ใช้เป็นยาแก้พิษ
376. Activated charcoal used as an antidote to poisons

377. ถ่านชาร์โคลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
378. charcoal for pharmaceutical purposes

379. แถบกาวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
380. adhesive bands for medical purposes

381. ทาร์ทาร์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
382. tartar for pharmaceutical purposes

383. ทิงเจอร์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
384. tinctures for medical purposes

385. ทิงเจอร์ไอโอดิน
386. tincture of iodine

387. ทิชชู่ชุบสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
388. tissues impregnated with antibacterial preparations

389. ทิชชู่เปียกอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้ง
390. Disposable sanitizing wipes

391. เทปกาวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
392. adhesive tapes for medical purposes

393. เทปที่ใช้ตบแต่งแผล
394. Tapes for dressing wounds

395. เทียนนวดตัวใช้เพื่อการบำบัดโรค
396. massage candles for therapeutic purposes

397. แท่งกำมะถันใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ
398. Sulphur sticks for use as disinfectants

399. แท่งชะเอมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
400. stick liquorice for pharmaceutical purposes

401. แท่งยาจี้หูดและไฝ
402. wart pencils

403. แท่งรมยาใช้ในการรักษาด้วยการรมยา
404. moxa rolls for moxibustion

405. แท่งรมยาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช
406. fumigating sticks

407. แท่งรมยาสำหรับการรักษาด้วยการรมยา
408. moxa sticks for moxibustion

409. ธาตุกัมมันตภาพรังสีเรเดียมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
410. Radium for medical purposes

411. ธูปไล่ยุง
412. Mosquito-repellent incenses

413. ไธมอลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
414. thymol for pharmaceutical purposes

415. นมเปรี้ยวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
416. milk ferments for pharmaceutical purposes

417. นมผงดัดแปลงสำหรับทารก
418. infant formula

419. นมผงสำหรับเด็กอ่อน
420. powdered milk for babies

421. นมผึ้งที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
422. royal jelly dietary supplements

423. นมสำหรับเด็กทารก
424. milk for babies

425. นมอัลมอนด์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
426. almond milk for pharmaceutical purposes

427. น้ำเกลือใช้ในทางการแพทย์
428. Saline solution for medical use

429. น้ำเกลือแร่
430. mineral water salts

431. น้ำเกลือสำหรับล้างจมูกและโพรงจมูก
432. saline solution for sinus and nasal irrigation

433. น้ำเชื้อที่ใช้เพื่อการผสมเทียม
434. Semen for artificial insemination

435. น้ำเชื่อมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
436. syrups for pharmaceutical purposes

437. น้ำเชื้อสัตว์ที่ใช้เพื่อการผสมเทียม
438. Animal semen for artificial insemination

439. น้ำตาเทียม
440. Artificial tears

441. น้ำตาลกรวดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
442. crystallized rock sugar for medical purposes

443. น้ำตาลกลูโคสใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
444. glucose for medical purposes

445. น้ำตาลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
446. sugar for medical purposes

447. น้ำตาลในนมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
448. milk sugar for pharmaceutical purposes

449. น้ำทะเลใช้ในการอาบน้ำบำบัดโรค
450. seawater for medicinal bathing

451. น้ำมันกัญชงเพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
452. Hemp oil for veterinary purposes

453. น้ำมันการบูรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
454. camphor oil for medical purposes

455. น้ำมันเกอร์จุนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
456. gurjun balsam for medical purposes

457. น้ำมันครีโอโสตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
458. creosote for pharmaceutical purposes

459. น้ำมันจากเมล็ดผักชีสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
460. dill oil for medical purposes

461. น้ำมันตับปลา
462. cod liver oil

463. น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล
464. Cod-liver oil capsules

465. น้ำมันตับปลาชนิดหยด
466. Cod-liver oil drops

467. น้ำมันทาแก้ปวดเมื่อย
468. liniments

469. น้ำมันปลาใช้ในทางการแพทย์
470. Fish oils for medical use

471. น้ำมันมัสตาร์ดสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
472. mustard oil for medical purposes

473. น้ำมันละหุ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
474. castor oil for medical purposes

475. น้ำมันลินซีดที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
476. linseed oil dietary supplements

477. น้ำมันสนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
478. oil of turpentine for pharmaceutical purposes

479. น้ำมันใส่ผมใช้ในทางการแพทย์
480. Pomades for medical use

481. น้ำมันเหลืองสมุนไพร
482. Medicated massage oil

483. น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสที่ใช้ในทางการแพทย์
484. Evening primrose oil for medical use

485. น้ำยากำจัดสัตว์รบกวนสำหรับวัวกระบือ
486. cattle washes [insecticides]

487. น้ำยากำจัดสัตว์รบกวนสำหรับสัตว์
488. animal washes [insecticides]

489. น้ำยากำจัดสัตว์รบกวนสำหรับสุนัข
490. dog washes [insecticides]

491. น้ำยาคอนเท็คเลนส์
492. solutions for contact lenses

493. น้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันใช้ในทางทันตกรรม
494. Fissure sealants for dental use

495. น้ำยาฆ่าเชื้อคอนแทคเลนส์
496. Disinfectants for contact lenses

497. น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ
498. disinfectants for chemical toilets

499. น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัย
500. disinfectants for hygiene purposes

501. น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในสระว่ายน้ำ
502. Disinfectants for use in swimming pools

503. น้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์
504. All-purpose disinfectants

505. น้ำยาฆ่าแมลงใช้ในทางสัตวแพทย์
506. insecticidal veterinary washes

507. น้ำยาดับกลิ่นที่ใช้ในครัวเรือน
508. Household deodorants

509. น้ำยาดับกลิ่นในรถยนต์
510. Car deodorants

511. น้ำยาดับกลิ่นผ้า
512. Fabric deodorizers

513. น้ำยาดับกลิ่นพรม
514. Carpet deodorizers

515. น้ำยาดับกลิ่นห้อง
516. Room deodorants

517. น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคใช้ในทางการแพทย์
518. Medical diagnostic reagents

519. น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคใช้ในทางคลินิก
520. Clinical diagnostic reagents

521. น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคใช้ในทางสัตวแพทย์
522. Diagnostic reagents for veterinary use

523. น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
524. diagnostic reagents for veterinary purposes

525. น้ำยาบ้วนปากใช้ในทางการแพทย์
526. Mouthwashes for medical use

527. น้ำยาบ้วนปากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
528. mouthwashes for medical purposes

529. น้ำยาบ้วนปากที่มีโอสถผสมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
530. Medicated mouthwashes for medical purposes

531. น้ำยาปลูกขนตา
532. eyelashes growth stimulants

533. น้ำยาป้องกันผมร่วง
534. Medicines for prevention against alopecia

535. น้ำยาล้างช่องคลอดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
536. vaginal washes for medical purposes

537. น้ำยาล้างตา
538. medicated eye-washes

539. น้ำยาล้างแผล
540. Medicated cleansers for skin and wounds

541. น้ำยาล้างมือที่ผสมสารต้านแบคทีเรีย
542. antibacterial handwashes

543. น้ำยาล้างมือแบบฆ่าเชื้อ
544. disinfecting hand wash

545. น้ำยาสมุนไพรปลูกผม
546. Herbal medicine hair growth

547. น้ำยาสำหรับใช้กับคอนเท็คเลนส์
548. solutions for use with contact lenses

549. น้ำยาสำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
550. Reagents for use in diagnostic pregnancy tests for veterinary purposes

551. น้ำยาหยอดตา
552. eye drops

553. น้ำแร่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
554. mineral waters for medical purposes

555. น้ำสกัดจากต้นเมริซซ่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
556. melissa water for pharmaceutical purposes

557. น้ำสมุนไพรสกัดใช้บำรุงโลหิต
558. Herbal extracts used to blood tonics

559. น้ำสมุนไพรสกัดสำหรับเสริมสมรรถภาพทางเพศ
560. Herbal extracts juice for increasing sexual prowess

561. เนื้อเยื่อใช้ในการปลูกถ่าย
562. transplants [living tissues]

563. เนื้อเยื่อใช้ในการศัลยกรรมปลูกถ่าย
564. surgical implants comprised of living tissues

565. เนื้อเยื่อใช้ปลูกถ่ายผิวหนัง
566. Human allograft tissue

567. เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงทางชีวภาพใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
568. biological tissue cultures for medical purposes

569. เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงทางชีวภาพใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
570. biological tissue cultures for veterinary purposes

571. เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็งดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
572. lyophilised meat adapted for medical purposes

573. เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็งดัดแปลงสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
574. lyophilized meat adapted for medical purposes

575. เนื้อแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
576. freeze-dried meat adapted for medical purposes

577. ไนท์ครีม [ยารักษาโรค]
578. Night creams [medicated]

579. ไนอะซินาไมด์ที่เตรียมขึ้นใช้รักษาสิว
580. Niacinamide preparations for the treatment of acne

581. บริเวอร์ยีสต์ใช้เป็นอาหารเสริม
582. Brewer’s yeast for use as food supplements

583. บริเวอร์ยีสต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
584. Brewer’s yeast for medical purposes

585. บริเวอร์ยีสต์ที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน้ำหนัก
586. Brewer’s yeast dietary supplements

587. บัลซามิกที่เตรียมขึ้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
588. balsamic preparations for medical purposes

589. บาล์มชนิดแท่งใช้บรรเทาอาการปวดศีรษะ
590. headache relief sticks

591. บาล์มใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
592. balms for medical purposes

593. บุหรี่ที่ไม่ได้ทำจากใบยาสูบใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
594. tobacco-free cigarettes for medical purposes

595. ปลอกคอกันเห็บ หมัด และแมลงสำหรับสัตว์
596. flea collars

597. ปลอกคอกันเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยง
598. Anti-flea collars for pets

599. ปลอกคอป้องกันปรสิตสำหรับสัตว์
600. antiparasitic collars for animals

601. ปลาป่นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
602. fish meal for pharmaceutical purposes

603. ปลาสเตอร์กาวปิดแผล
604. adhesive plasters

605. ปลาสเตอร์ปิดแผล
606. sticking plasters

607. ปลิงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
608. leeches for medical purposes

609. ปิโตรเลียมเจลลี่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
610. petroleum jelly for medical purposes

611. เปลือกจากต้นคอนดูเรนโกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
612. condurango bark for medical purposes

613. เปลือกต้นสมอใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
614. myrobalan bark for pharmaceutical purposes

615. เปลือกไม้โกงกางใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
616. mangrove bark for pharmaceutical purposes

617. เปลือกไม้สำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
618. barks for pharmaceutical purposes

619. เปลือกไม้แองโกสทูร่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
620. angostura bark for medical purposes

621. แป้งทากันยุง
622. Talcum powders for mosquito repellants

623. แป้งแลคทีลสำหรับเด็กอ่อน
624. lacteal flour for babies

625. แป้งสตาร์ชใช้ในการควบคุมอาหาร
626. starch for dietetic use

627. แป้งสตาร์ชใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
628. starch for pharmaceutical purposes

629. แป้งสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
630. flour for pharmaceutical purposes

631. โปรตีนที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
632. protein dietary supplements

633. ผงกำจัดลูกน้ำ
634. mosquito larvae powder exterminating

635. ผงกำมะถันเหลืองใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
636. flowers of sulfur for pharmaceutical purposes

637. ผงเกลือแร่สำหรับชดเชยการสูญเสียเกลือแร่ของร่างกาย [โออาร์เอส]
638. Oral rehydration salts

639. ผงขัดฟัน
640. dental abrasives

641. ผงไข่มุกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
642. pearl powder for medical purposes

643. ผงแคนทาไรด์
644. powder of cantharides

645. ผงซักฟอกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
646. detergents for medical purposes

647. ผงแป้งรักษาสิว
648. Acne treatment powder

649. ผงไพรีทรัม
650. pyrethrum powder

651. ผงเมล็ดแฟลกซ์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
652. flaxseed meal for pharmaceutical purposes

653. ผงยาบิสมัทซับไนเตรตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
654. bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes

655. ผงโรยตัวกำจัดเห็บหมัด
656. Flea powders

657. ผงลินซีดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
658. linseed meal for pharmaceutical purposes

659. ผ้ากดปากแผล
660. Pressure bandages [dressings]

661. ผ้าก๊อซชุบโลชั่นยา
662. Gauzes impregnated with medicated lotions

663. ผ้าก๊อซพันแผล
664. gauze for dressings

665. ผ้าเช็ดทำความสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัย
666. wipes impregnated with disinfectants for hygiene purposes

667. ผ้าปิดแผลใช้ในทางการแพทย์
668. dressings, medical

669. ผ้าปิดแผลผ่าตัด
670. surgical dressings

671. ผ้าพันแผล
672. bandages for dressings

673. ผ้าพันแผลใช้กับหู
674. ear bandages

675. ผ้าพันแผลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
676. lint for medical purposes

677. ผ้าพันสะพายเฉียงสำหรับการผ่าตัด
678. scapulars for surgical purposes

679. ผ้าอนามัย
680. sanitary napkins

681. ผ้าอนามัยชนิดสอด
682. sanitary tampons

683. ผ้าอนามัยแบบสอด
684. menstruation tampons

685. ผ้าอ้อมกระดาษสำเร็จรูปสำหรับเด็ก
686. Babies’ diapers of paper

687. ผ้าอ้อมกระดาษสำหรับเด็ก
688. Nappies of paper for babies

689. ผ้าอ้อมชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับสัตว์เลี้ยง
690. disposable diapers for pets

691. ผ้าอ้อมเด็ก
692. babies’ diapers

693. ผ้าอ้อมเด็กทารกทำด้วยกระดาษ
694. Paper nappies for infants

695. ผ้าอ้อมเด็กทำด้วยกระดาษ
696. Babies’ diapers made of paper

697. ผ้าอ้อมเด็กทำด้วยเซลลูโลส
698. Babies’ diapers made of cellulose

699. ผ้าอ้อมเด็กทำด้วยสิ่งทอ
700. babies’ diapers of textile

701. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
702. Adult diapers

703. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบใช้แล้วทิ้ง
704. Disposable adult diapers

705. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก
706. Disposable diapers for babies

707. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับโรคกลั้นการขับถ่ายไม่อยู่
708. disposable diapers for incontinence

709. ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก
710. babies’ nappies

711. ผ้าอ้อมสำหรับผู้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
712. diapers for incontinence

713. ผ้าอ้อมสำหรับสัตว์เลี้ยง
714. diapers for pets

715. ผ้าอ้อมใส่ว่ายน้ำชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับเด็กและทารก
716. disposable swim diapers for children and infants

717. แผ่นช่วยฝึกสัตว์เลี้ยงขับถ่ายให้เป็นที่ในบ้านแบบใช้แล้วทิ้ง
718. disposable house training pads for pets

719. แผ่นซับน้ำนม
720. breast-nursing pads

721. แผ่นดูดซับแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับบุรองในลังสัตว์เลี้ยง
722. disposable absorbent pads for lining pet crates

723. แผ่นทดสอบน้ำนมแม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
724. diagnostic strips for testing breast milk for medical purposes

725. แผ่นนิโคตินสำหรับแปะช่วยให้เลิกบุหรี่
726. nicotine patches for use as aids to stop smoking

727. แผ่นป้องกันการรั่วซึมสำหรับสวมทับผ้าอ้อม
728. diaper covers

729. แผ่นปิดตาใช้ในทางการแพทย์
730. Eye patches for medical use

731. แผ่นปิดตาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
732. eyepatches for medical purposes

733. แผ่นแปะกันยุง
734. Mosquito-repellent patches

735. แผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวด
736. Transdermal patches for use in the treatment of pain relief

737. แผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ
738. Transdermal patches for use in the treatment of muscle and joint pain

739. แผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดตามร่างกาย
740. Transdermal patches for use in the treatment of physical pain

741. แผ่นแปะผิวหนังเพื่อทำให้กัญชาทางการแพทย์ผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
742. Transdermal patches that facilitate the delivery of medical marijuana

743. แผ่นแปะผิวหนังเพื่อทำให้โภชนเภสัชผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
744. Transdermal patches that facilitate the delivery of nutraceuticals

745. แผ่นแปะผิวหนังเพื่อทำให้สารซีบีดีทางการแพทย์ผ่านเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น
746. transdermal patches that facilitate the delivery of CBD

747. แผ่นแปะผิวหนังสำหรับใช้รักษาบาดแผลและอาการบวม
748. Transdermal patches for use in the treatment of trauma and swelling

749. แผ่นแปะรักษาตาปลา
750. bunion pads

751. แผ่นแปะรักษาหูดและไฝใช้ในทางการแพทย์
752. Warts and moles treatment patches for medical use

753. แผ่นแปะเสริมวิตามิน
754. Vitamin supplement patches

755. แผ่นผ้าอนามัย
756. sanitary towels

757. แผ่นฟองน้ำรักษาบาดแผล
758. vulnerary sponges

759. แผ่นยารักษาตาปลา
760. Corn pads

761. แผ่นรองขับถ่ายสำหรับฝึกสัตว์เลี้ยงในบ้านแบบใช้แล้วทิ้ง
762. disposable housebreaking pads for pets

763. แผ่นรองเปลี่ยนผ้าอ้อมชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับเด็ก
764. diaper changing mats, disposable, for babies

765. แผ่นรองสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับเด็ก
766. nappy changing mats, disposable, for babies

767. แผ่นเสริมซึมซับทำจากกัญชงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผ้าอ้อมเด็กอ่อนที่ใช้ซ้ำได้
768. inserts made of hemp specially adapted for reusable babies’ nappies

769. แผ่นเสริมซึมซับทำจากกัญชงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผ้าอ้อมเด็กอ่อนแบบใช้ซ้ำได้
770. inserts made of hemp specially adapted for reusable babies’ diapers

771. แผ่นเสื่อดูดซับแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับปูรองในลังสัตว์เลี้ยง
772. disposable absorbent mats for lining pet crates

773. แผ่นอนามัย
774. sanitary pads

775. แผ่นอนามัยสำหรับกางเกงชั้นใน
776. panty liners [sanitary]

777. พลาสเตอร์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล
778. plasters, materials for dressings

779. พลาสเตอร์ปิดแผล
780. plasters

781. พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดเหลว
782. liquid bandages

783. พลาสเตอร์ยาปิดแผล
784. Medicated plasters

785. พลาสมาของเลือด
786. blood plasma

787. พอร์ซเลนใช้ทำฟันปลอม
788. Porcelain for dental prostheses

789. พิมเสนน้ำ
790. Borneol Oil

791. พุทราที่มียาผสม
792. jujube, medicated

793. โพรพอลิสใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
794. propolis for pharmaceutical purposes

795. โพรพอลิสที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
796. propolis dietary supplements

797. ฟองน้ำคุมกำเนิด
798. contraceptive sponges

799. ฟอร์มิก อัลดีไฮด์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
800. formic aldehyde for pharmaceutical purposes

801. ฟอสเฟตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
802. phosphates for pharmaceutical purposes

803. ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล
804. Andrographis paniculata in capsule form

805. ฟิลเลอร์ตกแต่งกระดูกทำจากเนื้อเยื่อที่มีชีวิต
806. bone void fillers comprised of living tissues

807. โฟมคุมกำเนิด
808. contraceptive foams

809. โฟมอาบน้ำผสมโอสถ
810. Medicinal bubble baths

811. โภชนเภสัชใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค
812. Nutraceuticals for therapeutic purposes

813. มอลต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
814. malt for pharmaceutical purposes

815. มัสตาร์ดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
816. mustard for pharmaceutical purposes

817. มินต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
818. mint for pharmaceutical purposes

819. เม็ดยี่หร่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
820. fennel for medical purposes

821. เมนทอล
822. Menthol

823. เมนทอลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
824. Menthol for pharmaceutical purposes

825. เมล็ดแฟลกซ์ใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
826. Flaxseed for use as a dietary supplement

827. เมล็ดแฟลกซ์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
828. flaxseed for pharmaceutical purposes

829. โมเลสกินใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
830. moleskin for medical purposes

831. ไม้ซีดาร์ใช้สำหรับไล่แมลง
832. cedar wood for use as an insect repellent

833. ยากดภูมิคุ้มกันใช้หลังการปลูกถ่ายกรณีร่างกายปฏิเสธเนื้อเยื่อ
834. Immunosuppressants for use following transplantation in the case of graft rejection

835. ยากระตุ้นการมีบุตร
836. Fertility enhancement preparations

837. ยากระตุ้นความอยากอาหาร
838. Appetite stimulant preparations

839. ยากระตุ้นจิต
840. Psychotropic drugs

841. ยากระตุ้นน้ำนม
842. galactagogue preparations

843. ยากระตุ้นประสาท
844. nervines

845. ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน
846. immunostimulants

847. ยากล่อมประสาท
848. sedatives

849. ยากัญชาสำหรับโรคมะเร็ง
850. medicinal cannabis for cancer

851. ยากันชัก
852. Anti-epileptic drugs

853. ยากำจัดทาก
854. Slugicide

855. ยากำจัดวัชพืช
856. weedkillers

857. ยากำจัดสัตว์รบกวน
858. pesticides

859. ยาแก้ไข้
860. febrifuges

861. ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน
862. Anti-nauseants

863. ยาแก้ท้องเสีย
864. Diarrhea medication

865. ยาแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
866. Medicines for adjusting the menstrual cycle

867. ยาแก้ปวด
868. analgesics

869. ยาแก้แพ้ชนิดเม็ด
870. allergy tablets

871. ยาแก้เมารถเมาเรือ
872. Motion sickness medicines

873. ยาแก้วิงเวียนศีรษะ
874. smelling salts

875. ยาแก้หูด
876. Medicated wart removing preparations

877. ยาแก้อักเสบ
878. anti-inflammatory preparations

879. ยาแก้อาเจียน
880. anti-emetics used for treating vomiting

881. ยาแก้ไอ
882. cough syrups

883. ยาขยายหลอดลม
884. bronchodilating preparations

885. ยาขยายหลอดเลือด
886. vasopresssor

887. ยาขับปัสสาวะ
888. diuretic preparations

889. ยาขับพยาธิ
890. Anthelmintics

891. ยาขับลมในกระเพาะ
892. Carminative mixture

893. ยาขับเสมหะ
894. Anti-tussive expectorants

895. ยาขับเหงื่อ
896. antiperspirant drugs

897. ยาขี้ผึ้งบรรเทาบาดแผลจากโรคความเย็นกัดสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
898. frostbite salve for pharmaceutical purposes

899. ยาขี้ผึ้งรักษาริดสีดวงทวาร
900. Hemorrhoidal ointments

901. ยาคลายกล้ามเนื้อ
902. muscle relaxants

903. ยาคลายความเครียด
904. Antianxiety drugs

905. ยาควบคุมน้ำหนัก
906. Medicines for body weight control

907. ยาคุมกำเนิด
908. chemical contraceptives

909. ยาเคมีบำบัด
910. Chemotherapeutic agents

911. ยาเคมีบำบัดที่ทำให้มีอาการปวด
912. vesicants

913. ยาแคปซูลลดอาการคัดจมูก
914. Decongestant capsules

915. ยาฆ่าเชื้อ
916. germicides

917. ยาฆ่าเชื้อใช้ในทางสัตวแพทย์
918. disinfectants for veterinary purposes

919. ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
920. bactericides

921. ยาฆ่าเชื้อปรสิต
922. parasiticides

923. ยาฆ่าเชื้อพาราสิตชนิดคาร์โบไลเนียม
924. carbolineum [parasiticide]

925. ยาฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัย
926. Disinfectant for hygiene purposes

927. ยาฆ่าเชื้อรา
928. fungicides

929. ยาฆ่าเชื้อราใช้ในทางเกษตรกรรม
930. fungicides for agricultural purposes

931. ยาฆ่าเชื้อราในพืช
932. Plant fungicide

933. ยาฆ่าเชื้อโรค
934. antiseptics

935. ยาฆ่าเชื้อโรคใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
936. gentian for pharmaceutical purposes

937. ยาฆ่าเชื้อโรคใช้เพื่อสุขอนามัย
938. disinfectants for sanitary purposes

939. ยาฆ่าเชื้อลดการอักเสบ
940. Disinfectant and antiseptics

941. ยาฆ่าเชื้อไวรัส
942. virucides

943. ยาฆ่าเชื้ออสุจิ
944. spermicides

945. ยาฆ่าเชื้ออะมีบา
946. Disinfectant for amoeba

947. ยาฆ่าตัวไร
948. Miticides

949. ยาฆ่าปลวก
950. termiticide

951. ยาฆ่าพยาธิสำหรับมนุษย์
952. Anthelmintic medicine for human

953. ยาฆ่าพยาธิสำหรับสัตว์
954. Anthelmintic medicine for animals

955. ยาฆ่ามด
956. Ant killer

957. ยาฆ่าแมลง
958. insecticides

959. ยาฆ่าแมลงสาบ
960. Cockroach killer

961. ยาฆ่าวัชพืช
962. herbicides

963. ยาฆ่าวัชพืชใช้ในทางเกษตรกรรม
964. herbicides for agricultural purposes

965. ยาฆ่าสัตว์กัดแทะ
966. rodenticides

967. ยาฆ่าสาหร่าย
968. Algaecide

969. ยาฆ่าไส้เดือน
970. earthworm killer

971. ยาฆ่าหญ้า
972. weedicides

973. ยาฆ่าหนอน
974. Worm killer

975. ยาฆ่าหนู
976. rat poison

977. ยาฆ่าหมัดไร
978. flea killer

979. ยาฆ่าเห็ดราสำหรับใช้ในบ้าน
980. Fungicides for domestic use

981. ยาฆ่าเห็บ
982. acaricides

983. ยาฆ่าเหา
984. pediculicide

985. ยางใช้สำหรับทางทันตกรรม
986. rubber for dental purposes

987. ยางแมสติกสำหรับใช้ในทางทันตกรรม
988. dental mastics

989. ยางสนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
990. turpentine for pharmaceutical purposes

991. ยาจีนแผนโบราณใช้รักษาโรคหอบหืด
992. Traditional chinese medicine for the treatment of asthma

993. ยาจุดกันแมลง
994. insect repellent incense

995. ยาจุดกันยุงและแมลง
996. Mosquito repellent coil

997. ยาจุดไล่ยุง
998. Mosquito repellant coils

999. ยาช่วยย่อยอาหาร
1000. Digestive drug

1001. ยาชา
1002. Anesthetics

1003. ยาชาเฉพาะที่
1004. Local anesthetics

1005. ยาชาใช้ในทางทันตกรรม
1006. Dental anesthetics

1007. ยาใช้รักษาริดสีดวงทวาร
1008. hemorrhoid preparations

1009. ยาใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
1010. cardiovascular pharmaceuticals

1011. ยาใช้รักษาอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
1012. pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal disorders

1013. ยาใช้สำหรับโรคทางเดินปัสสาวะ
1014. pharmaceutical preparations for use in urology

1015. ยาดม
1016. Nasal Inhaler

1017. ยาดองเหล้า
1018. Medicinal liquor

1019. ยาดับกลิ่นใช้ในการกำจัดของเสีย
1020. Deodorants for waste disposal

1021. ยาดับกลิ่นที่ใช้ในท่อน้ำทิ้ง
1022. Deodorants for sewer pipes

1023. ยาดับกลิ่นที่ใช้ในห้องน้ำ
1024. Toilet deodorants

1025. ยาดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมสำหรับห้องน้ำ
1026. aromatic deodorizers for toilets

1027. ยาดับกลิ่นในตู้เย็น
1028. Refrigerator deodorants

1029. ยาดับกลิ่นในอากาศ
1030. Air deodorants

1031. ยาดับกลิ่นรองเท้า
1032. Shoe deodorizers

1033. ยาดับกลิ่นสำหรับการกำจัดขยะ
1034. Deodorizers for garbage disposals

1035. ยาดับกลิ่นสำหรับถาดรองมูลสัตว์
1036. deodorizers for litter trays

1037. ยาดับกลิ่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ
1038. deodorants for clothing and textiles

1039. ยาแดงใส่แผลสด
1040. Merbromine

1041. ยาต้านกรดยูริก
1042. anti-uric preparations

1043. ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
1044. Anticoagulants

1045. ยาต้านการอักเสบ
1046. anti-inflammatories

1047. ยาต้านเกล็ดเลือด
1048. antiplatelet drugs

1049. ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย
1050. sulfonamides [medicines]

1051. ยาต้านเชื้อรา
1052. Antifungal medication

1053. ยาต้านแบคทีเรียใช้ในทางเภสัชกรรม
1054. Antibacterial pharmaceuticals

1055. ยาต้านไวรัส
1056. Antivirals

1057. ยาต้านอนุมูลอิสระ
1058. antioxidant pills

1059. ยาต้านฮิสทามีน
1060. antihistamines

1061. ยาต้านฮีสทามีนชนิดครีม
1062. Antihistamines creams

1063. ยาถ่าย
1064. evacuants

1065. ยาถ่ายพยาธิ
1066. vermifuges

1067. ยาทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลไหม้
1068. tanning pills

1069. ยาที่เตรียมขึ้นใช้รักษาสิว
1070. Medicated acne preparations

1071. ยาที่เตรียมขึ้นใช้รักษาสิวในรูปแบบเจล
1072. Acne treatment preparations in gel form

1073. ยาที่มีฝิ่นผสม
1074. opiates

1075. ยานอนหลับ
1076. soporifics

1077. ยานอนหลับใช้ระงับประสาท
1078. Hypnotic sedatives

1079. ยาบรรเทาแผลผิวหนังไหม้
1080. burn relief medication

1081. ยาบรรเทาอาการเจ็บปวดที่เกิดจากความเย็น
1082. chilblain preparations

1083. ยาบรรเทาอาการท้องผูก
1084. medicines for alleviating constipation

1085. ยาบำรุงตับ
1086. Liver tonics [medicines]

1087. ยาเบื่อ
1088. strychnine

1089. ยาปฏิชีวนะ
1090. antibiotics

1091. ยาปรับภูมิคุ้มกัน
1092. Pharmaceutical preparations for immunity adjustment

1093. ยาปลูกผม
1094. medicinal hair growth preparations

1095. ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
1096. Anticoagulant

1097. ยาป้องกันการติดเชื้อสำหรับสัตว์
1098. Pharmaceutical preparations for preventing of Infectious for animals

1099. ยาป้องกันและรักษาการติดเชื้อ
1100. medicines for preventing and treating of infectious

1101. ยาป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
1102. Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of influenza

1103. ยาป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
1104. Pharmaceuticals for the prevention and treatment of cancer

1105. ยาป้องกันอาการแพ้
1106. pharmaceutical preparations for the prevention of allergies

1107. ยาพ่นจมูก
1108. medicated nasal spray preparations

1109. ยาพอกทำด้วยมัสตาร์ด
1110. mustard plasters

1111. ยาพอกที่ทำจากมัสตาร์ด
1112. mustard poultices

1113. ยาพาราเซตามอล
1114. Paracetamol

1115. ยาพิษ
1116. poisons

1117. ยาเพนนิซิลลิน
1118. Penicillin preparations

1119. ยาแพทย์แผนจีนสำเร็จรูป
1120. Chinese patent medicines

1121. ยาฟอกโลหิต
1122. phamaceutical preparations for hemodialysis

1123. ยามหาหิงคุ์
1124. Asafoetida tincture

1125. ยาเม็ดคุมกำเนิด
1126. Oral contraceptives

1127. ยาเม็ดสมุนไพรสำหรับรักษาโรคเบาหวาน
1128. Herbal pills for the treatment of diabetes

1129. ยายับยั้งการเกิดเนื้องอก
1130. Pharmaceutical preparations for suppressing tumors

1131. ยายับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
1132. phamaceutical preparations for cancer cell suppressing.

1133. ยาระงับกลิ่นสำหรับถาดรองมูลสัตว์
1134. deodorisers for litter trays

1135. ยาระงับความอยากอาหาร
1136. appetite suppressant pills

1137. ยาระงับความอยากอาหารใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1138. appetite suppressants for medical purposes

1139. ยาระงับประสาท
1140. tranquillizers

1141. ยาระงับเหงื่อ
1142. remedies for perspiration

1143. ยาระบาย
1144. purgatives

1145. ยาระบายอ่อนๆ
1146. laxatives

1147. ยารักษากล้ามเนื้ออักเสบ
1148. phamaceutical preparations for treatment myositis

1149. ยารักษาการติดเชื้อไวรัส
1150. Pharmaceutical preparations for the treatment of viral infections

1151. ยารักษาการอักเสบ
1152. Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation

1153. ยารักษาเกลื้อน
1154. pharmaceutical preparations for treating chloasma

1155. ยารักษาไข้รูมาติค
1156. pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatic fever

1157. ยารักษาไข้ละอองฟาง
1158. pharmaceutical preparations for the treatment of hay fever

1159. ยารักษาไข้หวัด
1160. pharmaceutical preparations for treating colds

1161. ยารักษาไข้หวัดใหญ่
1162. pharmaceutical preparation for the treatment of flu

1163. ยารักษาความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด
1164. Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular disorders

1165. ยารักษาต้อหิน
1166. medications for the treatment of glaucoma

1167. ยารักษาตาปลา
1168. corn remedies

1169. ยารักษาไทรอยด์
1170. medications for treating Thyroid diseases

1171. ยารักษาผดผื่นคัน
1172. anti-itch pharmaceutical preparations

1173. ยารักษาผู้ป่วยโรคคอพอก
1174. phamaceutical preparations for the treatment of goiter

1175. ยารักษาแผล
1176. pharmaceutical preparations for treating wounds

1177. ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร
1178. pharmaceutical preparations for the treatment of peptic ulcer

1179. ยารักษาแผลในปาก
1180. pharmaceutical preparations for the treatment of mouth ulcer

1181. ยารักษาแผลเป็น
1182. phamaceutical preparations for the treament of scar

1183. ยารักษาแผลเปื่อย
1184. pharmaceutical preparations for the treatment of ulcer

1185. ยารักษาฟันผุ
1186. phamaceutical preparation for the treatment of tooth decay

1187. ยารักษาภาวะที่แอนติบอดีถูกผลิตขึ้นต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเอง
1188. pharmaceutical preparations for the treatment of auto-immune diseases

1189. ยารักษาไมเกรน
1190. pharmaceutical preparations for the treatment of migraine

1191. ยารักษาริดสีดวงจมูก
1192. phamaceutical preparations for the treatment of nasal polyps

1193. ยารักษาริดสีดวงทวาร
1194. haemorrhoid preparations

1195. ยารักษาโรคกระดูก
1196. Pharmaceutical preparations for the treatment of bone diseases

1197. ยารักษาโรคกระดูกผุ
1198. Pharmaceutical preparations for the treatment of osteoporosis

1199. ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร
1200. Pharmaceutical preparations for the treatment of stomach diseases

1201. ยารักษาโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
1202. Pharmaceutical preparations for the treatment of urinary incontinence

1203. ยารักษาโรคเก๊าท์
1204. Pharmaceutical preparations for the treatment of gout

1205. ยารักษาโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร
1206. Pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic diseases

1207. ยารักษาโรคเกี่ยวกับภาวะวัยหมดระดู
1208. Pharmaceutical preparations for the treatment of menopause diseases

1209. ยารักษาโรคเกี่ยวกับอวัยวะรับความรู้สึก
1210. Pharmaceutical preparations for the treatment of sensory organ diseases

1211. ยารักษาโรคข้อต่อเสื่อม
1212. Pharmaceutical preparations for the treatment of osteoarthritis

1213. ยารักษาโรคข้ออักเสบ
1214. Pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis

1215. ยารักษาโรคขาดสารอาหาร
1216. Pharmaceutical preparations for the treatment of malnutrition diseases

1217. ยารักษาโรคไขข้ออักเสบ
1218. Pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatoid arthritis

1219. ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
1220. Pharmaceutical preparations for treating hypertension

1221. ยารักษาโรคซิฟิลิส
1222. Pharmaceutical preparations for the treatment of syphilis

1223. ยารักษาโรคซึมเศร้า
1224. antidepressants

1225. ยารักษาโรคไซนัส
1226. Pharmaceutical preparations for the treatment of sinusitis

1227. ยารักษาโรคตับ
1228. Pharmaceutical preparations for the treatment of liver diseases

1229. ยารักษาโรคตับอักเสบ
1230. Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatitis

1231. ยารักษาโรคไต
1232. Pharmaceutical preparations for the treatment of kidney diseases

1233. ยารักษาโรคไตอักเสบ
1234. Pharmaceutical preparations for the treatment of nephritis

1235. ยารักษาโรคทางจิต
1236. Pharmaceutical preparations for the treatment of psychosis

1237. ยารักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา
1238. Fungal medications

1239. ยารักษาโรคเนื้องอก
1240. Pharmaceutical preparations for the treatment of tumors

1241. ยารักษาโรคบิดในหมู
1242. Pharmaceutical preparations for the treatment of coccidiosis

1243. ยารักษาโรคเบาจืด
1244. Pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes insipidus

1245. ยารักษาโรคเบาหวาน
1246. pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes

1247. ยารักษาโรคประสาท
1248. Pharmaceutical preparations for the treatment of neurosis

1249. ยารักษาโรคผิวหนัง
1250. Pharmaceutical preparations for the treatment of atopic dermatitis

1251. ยารักษาโรคพยาธิ
1252. antiparasitic preparations

1253. ยารักษาโรคแพ้ไรฝุ่น
1254. pharmaceutical preparations for the treatment of dust mite allergy

1255. ยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
1256. pharmaceutical preparations for the treatment of acquired lmmune deficiency syndrome

1257. ยารักษาโรคภูมิแพ้
1258. allergy relief medication

1259. ยารักษาโรคมะเร็ง
1260. pharmaceuticals for the treatment of cancer

1261. ยารักษาโรคมาเลเรีย
1262. pharmaceutical preparations for the treatment of malaria

1263. ยารักษาโรคมือสั่น
1264. pharmaceutical preparations for the treatment of essential tremor

1265. ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
1266. Medicines for treating gastrointestinal diseases

1267. ยารักษาโรครูมาติซั่ม
1268. Pharmaceutical preparations for treating rheumatological diseases

1269. ยารักษาโรคเริม
1270. pharmaceutical preparations for the treatment of herpes

1271. ยารักษาโรคเรื้อน
1272. pharmaceutical preparations for the treatment of leprosy

1273. ยารักษาโรคลมชัก
1274. Pharmaceutical preparations for the treatment of epilepsy

1275. ยารักษาโรคลมพิษ
1276. pharmaceutical preparations for the treatment of hives

1277. ยารักษาโรคลำไส้อักเสบ
1278. pharmaceutical preparations for the treatment of ulcerative colitis

1279. ยารักษาโรคลูคีเมีย
1280. pharmaceutical preparations for the treatment of leukemia

1281. ยารักษาโรคและความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง
1282. pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous system diseases and disorders

1283. ยารักษาโรคโลหิตจาง
1284. pharmaceutical preparations for the treatment of anemia

1285. ยารักษาโรคโลหิตออกไม่หยุดเพราะเลือดไม่จับเป็นก้อน
1286. pharmaceutical preparations for the treatment of hemophilia

1287. ยารักษาโรควัณโรค
1288. pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis

1289. ยารักษาโรคสมองพิการ
1290. pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral palsy

1291. ยารักษาโรคสมองเสื่อม
1292. pharmaceutical preparations for the treatment of dementia

1293. ยารักษาโรคสมองอักเสบ
1294. pharmaceutical preparations for the treatment of encephalitis

1295. ยารักษาโรคเส้นเลือดสมองอุดตัน
1296. Medicines for the treatment of cerebrovascular diseases

1297. ยารักษาโรคหนองใน
1298. pharmaceutical preparations for the treatment of gonorrhea

1299. ยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
1300. pharmaceutical preparations for the treatment of coronary artery disease

1301. ยารักษาโรคหอบหืด
1302. Pharmaceutical preparations for the treatment of asthma

1303. ยารักษาโรคหัด
1304. Pharmaceutical preparations for the treatment of measles

1305. ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
1306. Pharmaceutical preparations for treating cardiovascular diseases

1307. ยารักษาโรคหัวใจวาย
1308. Pharmaceutical preparations for the treatment of heart failure

1309. ยารักษาโรคหูอื้อ
1310. Pills for tinnitus treatment

1311. ยารักษาโรคเหงื่อออกที่เท้า
1312. remedies for foot perspiration

1313. ยารักษาโรคเหน็บชา
1314. pharmaceutical preparations for the treatment of beriberi

1315. ยารักษาโรคอ้วน
1316. pharmaceutical preparations for the treatment of obesity

1317. ยารักษาโรคอหิวาต์
1318. Pharmaceutical preparations for the treatment of cholera

1319. ยารักษาโรคอาการโลหิตออกไม่หยุด
1320. Pharmaceutical preparations for treating hemophilia

1321. ยารักษาโรคอีสุกอีใส
1322. pharmaceutical preparations for the treatment of chickenpox

1323. ยารักษาเล็บที่ติดเชื้อรา
1324. Nail fungus medication

1325. ยารักษาสิว
1326. Acne medication

1327. ยารักษาเส้นเลือดขอด
1328. pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins

1329. ยารักษาอาการความรู้สึกหมุนทำให้มีความลำบากในการทรงตัว
1330. pharmaceutical preparations for the treatment of vertigo

1331. ยารักษาอาการช่องคลอดอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อรา
1332. pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial vaginosis

1333. ยารักษาอาการผิดปกติเนื่องจากอวัยวะเพศไม่แข็งตัว
1334. Pharmaceuticals for the treatment of erectile dysfunction

1335. ยารักษาอาการแพ้ยา
1336. pharmaceutical preparations for the treatment of drug allergy

1337. ยาลดกรดในกระเพาะและลำไส้
1338. Antacids

1339. ยาลดไขมันในเลือด
1340. Lipid lowering agents

1341. ยาลดคลอเรสเตอรอล
1342. cholesterol reducers

1343. ยาลดความอ้วน
1344. slimming pills

1345. ยาลดน้ำตาลในเลือด
1346. Hypoglycemic agents

1347. ยาลดอาการคัดจมูก
1348. Decongestants

1349. ยาละลายลิ่มเลือด
1350. Thrombolytic drugs

1351. ยาและสารสำหรับใช้ในการรักษาโรคกระเพาะและลำไส้
1352. pharmaceutical preparations and substances for the treatment of gastro-intestinal diseases

1353. ยาและสารสำหรับใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน
1354. pharmaceutical preparations and substances for the treatment of diabetes

1355. ยาไล่แมลง
1356. insect repellents

1357. ยาไล่ยุง
1358. mosquito repellents

1359. ยาสมานผิวที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1360. astringents for medical purposes

1361. ยาสมุนไพรแก้ท้องผูก
1362. Herbal medicines for alleviating constipation

1363. ยาสมุนไพรใช้บำรุงร่างกาย
1364. Tonics [Herbal medicines]

1365. ยาสมุนไพรสกัดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1366. Medicinal herbal extracts for medical purposes

1367. ยาสลบ
1368. anaesthetics

1369. ยาสลบชนิดสูดดม
1370. Inhalant anaesthetics

1371. ยาสลบชนิดสูดดมใช้ในทางสัตวแพทย์
1372. Inhalant anesthetics for veterinary use

1373. ยาสลบใช้ในทางสัตวแพทย์
1374. Anesthetics for veterinary use

1375. ยาสวนทวาร
1376. enema preparations

1377. ยาสำหรับรักษาสิวเสี้ยน
1378. Pharmaceutical preparations for the treatment of blackheads

1379. ยาสีฟันที่มีโอสถผสม
1380. medicated toothpaste

1381. ยาสูบสมุนไพรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1382. smoking herbs for medical purposes

1383. ยาหม่อง
1384. Multi-purpose medicated analgesic balms

1385. ยาหยอดตา
1386. collyrium

1387. ยาหยอดหู
1388. Ear drops

1389. ยาห้ามเลือดชนิดแท่ง
1390. hemostatic pencils

1391. ยาห้ามเลือดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1392. Haemostatics for medical purposes

1393. ยาห้ามเลือดแบบแท่ง
1394. haemostatic pencils

1395. ยาเหน็บช่องคลอด
1396. Vaginal suppositories

1397. ยาเหน็บทวาร
1398. suppositories

1399. ยาเหน็บริดสีดวงทวาร
1400. Hemorrhoidal suppositories

1401. ยาอมแก้เจ็บคอ
1402. throat lozenges

1403. ยาอมแก้ไอ
1404. Cough lozenges

1405. ยาอมชนิดลูกกรวดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1406. lozenges for pharmaceutical purposes

1407. ยาอมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1408. pastilles for pharmaceutical purposes

1409. ยาอมที่มีตัวยาผสม
1410. medicated lozenges

1411. ยาแอสไพริน
1412. Aspirin

1413. ยาไอบูโพรเฟนที่ใช้แก้ปวดในช่องปาก
1414. Ibuprofen for use as an oral analgesic

1415. ยิปซั่มใช้ในทางทันตกรรม
1416. Gypsum for dental use

1417. ยีสต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1418. yeast for pharmaceutical purposes

1419. ยูคาลิปตอลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1420. eucalyptol for pharmaceutical purposes

1421. ยูคาลิปตัสใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1422. eucalyptus for pharmaceutical purposes

1423. ใยอาหาร
1424. dietary fibre

1425. รงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1426. gamboge for medical purposes

1427. รอยัลเยลลี่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1428. Royal jelly for pharmaceutical purposes

1429. รากของต้นรูบาร์บใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1430. rhubarb roots for pharmaceutical purposes

1431. รากไม้ใช้รักษาโรค
1432. Medicinal roots

1433. เรซินใช้ในทางทันตกรรม
1434. Resins for dental use

1435. ลินซีดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1436. linseed for pharmaceutical purposes

1437. ลูกกวาดควบคุมน้ำหนักที่ใช้ในทางการแพทย์
1438. Dietetic candy for medical use

1439. ลูกกวาดที่มียาผสม
1440. medicated candies

1441. ลูกประคบสมุนไพร
1442. Medicated herbal compresses

1443. ลูกอมเสริมแคลเซียมใช้ในทางการแพทย์
1444. Calcium fortified candy for medical use

1445. ลูพิวลินใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1446. lupulin for pharmaceutical purposes

1447. เลซิตินที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
1448. Lecithin dietary supplements

1449. เลือดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1450. blood for medical purposes

1451. แลคเกอร์ใช้ในทางทันตกรรม
1452. dental lacquer

1453. แลคโตสใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1454. lactose for pharmaceutical purposes

1455. โลชั่นใช้เพื่อทางสัตวแพทย์
1456. lotions for veterinary purposes

1457. โลชั่นทากันยุง
1458. Mosquito repellent lotions

1459. โลชั่นทาผิวที่มีโอสถผสม
1460. Medicated skin lotions

1461. โลชั่นยาทาหลังโกนหนวด
1462. medicated after-shave lotions

1463. โลชั่นยาใส่ผม
1464. medicated hair lotions

1465. โลหะอัลลอยด์ใช้ในทางทันตกรรม
1466. Metal alloys for dental use

1467. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
1468. Vaccines against influenza

1469. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ
1470. Vaccine against hepatitis

1471. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
1472. Vaccine against tetanus

1473. วัสดุใช้ตบแต่งแผล
1474. Materials for dressing wounds

1475. วัสดุใช้อุดฟัน
1476. teeth filling material

1477. วัสดุตกแต่งแผล
1478. materials for dressings

1479. วัสดุทำฟันปลอม
1480. Materials for artificial teeth

1481. วัสดุที่ใช้พิมพ์ฟัน
1482. dental impression materials

1483. ว่านหางจระเข้ที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1484. aloe vera preparations for pharmaceutical purposes

1485. วิตามิน
1486. vitamins

1487. วิตามินชนิดเม็ดเคี้ยวใช้เป็นอาหารเสริม
1488. Gummy vitamins being food supplements

1489. วิตามินที่เป็นสารเสริมคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ใช้เพื่อทางการแพทย์
1490. Vitamins being nutritional additives for non-medical purposes

1491. วิตามินที่เป็นอาหารเสริม
1492. Vitamin food supplements

1493. วิตามินรวมที่ใช้เป็นอาหารเสริม
1494. Multivitamins being food supplements

1495. วิตามินและแร่ธาตุรวมใช้เป็นอาหารเสริม
1496. Combined minerals and vitamin being food supplements

1497. เวย์โปรตีน [อาหารเสริม]
1498. Whey proteins [food supplements]

1499. เวย์โปรตีน [อาหารเสริมตามหลักโภชนาการ]
1500. Whey proteins [nutritional supplements]

1501. เวย์โปรตีน [อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร]
1502. Whey proteins [dietary supplements]

1503. เวย์โปรตีนเข้มข้น [อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร]
1504. Whey protein concentrates [dietary supplements]

1505. เวย์โปรตีนใช้เป็นอาหารเสริม
1506. Whey proteins being food supplements

1507. เวย์โปรตีนใช้เป็นอาหารเสริมตามหลักโภชนาการ
1508. Whey proteins being nutritional supplements

1509. เวย์โปรตีนใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
1510. Whey proteins being dietary supplements

1511. เวย์โปรตีนผง [อาหารเสริมตามหลักโภชนาการ]
1512. Powdered whey proteins [nutritional supplements]

1513. เวย์โปรตีนไอโซเลทใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
1514. Whey protein isolates being dietary supplements

1515. เวย์โปรตีนไฮโดรไลเสต
1516. Whey protein hydrolysates

1517. เวย์โปรตีนไฮโดรไลเสตใช้เป็นอาหารเสริมตามหลักโภชนาการ
1518. Whey protein hydrolysates being nutritional supplements

1519. เวย์โปรตีนไฮโดรไลเสตใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
1520. whey protein hydrolysates being dietary supplements

1521. สเต็มเซลล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1522. stem cells for medical purposes

1523. สเต็มเซลล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
1524. stem cells for veterinary purposes

1525. สเตียรอยด์
1526. steroids

1527. สบู่ที่ผสมยาฆ่าเชื้อโรค
1528. disinfectant soap

1529. สบู่ที่มีสารต้านแบคทีเรีย
1530. Antibacterial soap

1531. สบู่ยา
1532. medicated soap

1533. สบู่ยาใช้สระผม
1534. Medicated soap for hair

1535. สบู่ยารักษาสิว
1536. Medicated soap for acne treatment

1537. สบู่เหลวอาบน้ำที่มีสารต้านแบคทีเรีย
1538. Antibacterial liquid bath soap

1539. สเปรย์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
1540. Sexual stimulant sprays

1541. สเปรย์ดับกลิ่นห้อง
1542. deodorizing room sprays

1543. สเปรย์ยาใช้พ่นคอ
1544. Medicated throat sprays

1545. สเปรย์ยาลดอาการคัดจมูก
1546. Decongestant nasal sprays

1547. สเปรย์เย็นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1548. cooling sprays for medical purposes

1549. สเปรย์รักษาอาการอักเสบ
1550. anti-inflammatory sprays

1551. สเปรย์แอลกอฮอล์ใช้ล้างมือ
1552. Alcohol spray for hand washing

1553. สมุนไพรจีนใช้รักษาโรค
1554. Chinese herbal for medicinal purposes

1555. สมุนไพรใช้ขับสารพิษ
1556. depuratives

1557. สมุนไพรใช้เป็นยารักษาโรค
1558. medicinal herbs

1559. สมุนไพรสกัดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1560. herbal extracts for medical purposes

1561. ส่วนผสมเครื่องดื่มที่ใช้เป็นอาหารเสริม
1562. dietary supplement drink mixes

1563. สังกะสีที่เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
1564. zinc dietary supplements

1565. สายรัดข้อมือกันยุง
1566. Mosquito repellent wristbands

1567. สารกระตุ้นการงอกของฟัน
1568. preparations to facilitate teething

1569. สารกระตุ้นการงอกของเส้นผม
1570. Hair growth stimulants

1571. สารกระตุ้นการทำงานของเซลล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1572. Cellular function activating agents for medical purposes

1573. สารคลอโรฟอร์มที่เป็นยาสลบ
1574. chloroform

1575. สารควมคุมอาหารตามหลักโภชนเภสัชใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1576. Nutraceutical dietary substances for medical purposes

1577. สารคอลลอเดียนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1578. collodion for pharmaceutical purposes

1579. สารคอลลาเจนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1580. collagen for medical purposes

1581. สารเคมีกำจัดเชื้อรา
1582. Chemical preparations for destroying fungus

1583. สารเคมีกำจัดโรคพืช
1584. Chemical preparations for destroying diseases affecting plants

1585. สารเคมีกำจัดวัชพืช
1586. Chemical preparations for destroying weeds

1587. สารเคมีกำจัดวัชพืชในน้ำ
1588. Aquatic herbicides

1589. สารเคมีใช้สำหรับการวินิจฉัยการตั้งครรภ์
1590. chemical preparations for the diagnosis of pregnancy

1591. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้กำจัดแมลงฟิลล๊อกเซอร่า
1592. chemical preparations for treating phylloxera

1593. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
1594. Chemical preparations for treating viral and bacterial infections

1595. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาบาดแผล
1596. chemical preparations for wound treatments

1597. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาแผลที่เป็นหนองและแผลไฟไหม้
1598. chemical preparations for the treatment of purulent and burn wounds

1599. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาโรคของข้าวสาลี
1600. chemical preparations for treating wheat blight

1601. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาโรคของต้นองุ่น
1602. chemical preparations for treating diseases affecting vine plants

1603. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาโรคความจำเสื่อม
1604. chemical preparations for the treatment of alzheimer’s disease

1605. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาโรคเชื้อรา
1606. chemical preparations for treating mildew

1607. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
1608. chemical preparations for the treatment of immunodeficiency

1609. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาโรคมะเร็ง
1610. chemical preparations for the treatment of cancer

1611. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาโรคราเขม่าของข้าวสาลี
1612. chemical preparations for treating wheat smut

1613. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาโรคสำหรับต้นข้าว
1614. chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants

1615. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาอาการผิดปกติของกระดูก
1616. chemical preparations for the treatment of bone disorders

1617. สารเคมีที่เตรียมขึ้นใช้รักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
1618. chemical preparations for the treatment of central nervous system disorders

1619. สารเคมีป้องกันเชื้อรา
1620. chemical preparations for the prevention of fungus

1621. สารเคมีป้องกันและกำจัดโรคพืช
1622. chemical preparations for protecting and destroying plant diseases

1623. สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
1624. chemical preparations for protecting and destroying pests

1625. สารเคลือบป้องกันไวรัสเพื่อรักษาการเจริญเติบโตของไวรัสบนพื้นผิวต่างๆ
1626. Antiviral coatings to treat the growth of viruses on various surfaces

1627. สารแคนนาบิไดออลใช้ในทางการแพทย์
1628. cannabidiol for medical use

1629. สารฆ่าเชื้อโรค
1630. disinfectants

1631. สารฆ่าเชื้อโรคสำหรับใช้ในครัวเรือน
1632. Disinfectants for household use

1633. สารฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
1634. Disinfectants for medical instruments

1635. สารช่วยย่อยอาหารสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1636. digestives for pharmaceutical purposes

1637. สารดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมสำหรับห้องน้ำ
1638. aromatic deodorisers for toilets

1639. สารต้านโรคคริปโตแกมมิกในพืช
1640. anticryptogamic preparations

1641. สารเตตร้าไฮโดรแคนนาบิไดนอลใช้ในทางการแพทย์
1642. tetrahydrocannabidinol [THC] for medical use

1643. สารเติมแต่งอาหารสัตว์ใช้ในทางสัตวแพทย์
1644. Fodder additives for veterinary use

1645. สารทำให้แห้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1646. siccatives [drying agents] for medical purposes

1647. สารที่ใช้อุดฟันทำจากทอง
1648. dental amalgams of gold

1649. สารที่เตรียมขึ้นจากต่อมไร้ท่อของสัตว์ใช้รักษาโรค
1650. opotherapy preparations

1651. สารที่เตรียมขึ้นจากต่อมไร้ท่อของสัตว์เพื่อรักษาโรค
1652. organotherapy preparations

1653. สารที่เตรียมขึ้นจากแบคทีเรียใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคอหิวาตกโรค
1654. bacterial preparations for medical use for the treatment of cholera

1655. สารที่เตรียมขึ้นจากแบคทีเรียใช้ในทางสัตวแพทย์เพื่อรักษาโรคติดเชื้อ
1656. bacterial preparations for veterinary use for the treatment of infectious diseases

1657. สารที่เตรียมขึ้นจากไลซีน
1658. lysine preparations

1659. สารที่เตรียมขึ้นจากวิตามิน
1660. vitamin preparations*

1661. สารที่เตรียมขึ้นใช้ฆ่าเชื้อโรค
1662. sterilizing preparations

1663. สารที่เตรียมขึ้นใช้ฆ่าเชื้อโรคในดิน
1664. soil-sterilizing preparations

1665. สารที่เตรียมขึ้นใช้ดับกลิ่นใช้กับกระบะทรายรองของเสียสัตว์เลี้ยง
1666. deodorizing preparations for pet litter boxes

1667. สารที่เตรียมขึ้นใช้ดับกลิ่นในอากาศ
1668. air deodorising preparations

1669. สารที่เตรียมขึ้นใช้ดับกลิ่นอากาศ
1670. air deodorizing preparations

1671. สารที่เตรียมขึ้นใช้ต่อต้านแบคทีเรีย
1672. antibacterial preparations

1673. สารที่เตรียมขึ้นใช้ทดสอบการตั้งครรภ์
1674. Pregnancy testing preparations

1675. สารที่เตรียมขึ้นใช้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์
1676. contact lens cleaning preparations

1677. สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1678. Diagnostic preparations for medical purposes

1679. สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
1680. diagnostic preparations for veterinary purposes

1681. สารที่เตรียมขึ้นใช้ในฆ่าเห็บหมัด
1682. preparations for killing fleas

1683. สารที่เตรียมขึ้นใช้เป็นยาปลูกผม
1684. medical hair growth preparations

1685. สารที่เตรียมขึ้นใช้รักษาแผลเป็น
1686. preparations for callouses

1687. สารที่เตรียมขึ้นใช้รักษาสิว
1688. acne treatment preparations

1689. สารที่เตรียมขึ้นใช้รักษาหมัดและเห็บสำหรับสัตว์เลี้ยง
1690. Flea and tick treatment preparations for pets

1691. สารที่เตรียมขึ้นใช้รักษาเหา [ยาฆ่าเหา]
1692. lice treatment preparations [pediculicides]

1693. สารที่เตรียมขึ้นใช้วินิจฉัยโรคตาที่ใช้ในทางการแพทย์
1694. preparations for use in diagnostic eye disease for medical use

1695. สารที่เตรียมขึ้นใช้วินิจฉัยโรคติดเชื้อที่ใช้ในทางการแพทย์
1696. preparations for use in diagnostic infectious disease for medical use

1697. สารที่เตรียมขึ้นใช้วินิจฉัยอาการอักเสบที่ใช้ในทางการแพทย์
1698. preparations for use in diagnostic inflammatory for medical use

1699. สารที่เตรียมขึ้นใช้สำหรับรักษาแผลจากการไหม้
1700. preparations for the treatment of burns

1701. สารที่เตรียมขึ้นใช้ห้ามเลือด
1702. styptic preparations

1703. สารที่เตรียมขึ้นทางการแพทย์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ลดน้ำหนัก
1704. medical preparations for slimming purposes

1705. สารที่เตรียมขึ้นทางชีววิทยาสำหรับรักษาโรคมะเร็ง
1706. biological preparations for the treatment of cancer

1707. สารที่เตรียมขึ้นทางเภสัชกรรมใช้บำรุงผิว
1708. pharmaceutical preparations for skin care

1709. สารที่เตรียมขึ้นทางเภสัชกรรมใช้รักษาผิวจากอาการไหม้แดด
1710. pharmaceutical preparations for treating sunburn

1711. สารที่เตรียมขึ้นทางเภสัชกรรมใช้รักษารังแค
1712. pharmaceutical preparations for treating dandruff

1713. สารที่เตรียมขึ้นทางเภสัชกรรมใช้รักษาโรคมะเร็ง
1714. Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer

1715. สารที่เตรียมขึ้นทางเภสัชกรรมสำหรับใช้ในการเลิกสูบบุหรี่
1716. pharmaceutical preparations for use in discouraging the smoking habit

1717. สารที่เตรียมขึ้นที่จากอัลบูมินใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1718. albuminous preparations for medical purposes

1719. สารที่เตรียมขึ้นที่มียาผสมเพื่อดูสุขภาพช่องปาก
1720. medicated mouth care preparations

1721. สารที่เตรียมขึ้นเพื่อการบำบัดด้วยพืชใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1722. phytotherapy preparations for medical purposes

1723. สารที่เตรียมขึ้นเพื่อลดการมีเพศสัมพันธ์
1724. preparations for reducing sexual activity

1725. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับกำจัดตัวอ่อนแมลง
1726. larvae exterminating preparations

1727. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับกำจัดทาก
1728. slug exterminating preparations

1729. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับควบคุมและกำจัดตะไคร่น้ำ
1730. Preparations for controlling and removing moss

1731. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าเชื้อที่มือ
1732. hand-sanitizing preparations

1733. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าเชื้อราที่ทำให้ไม้ผุ
1734. preparations for destroying dry rot fungus

1735. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าเชื้อโรค
1736. sterilising preparations

1737. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าเชื้อโรคในดิน
1738. soil-sterilising preparations

1739. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าแมลง
1740. fly destroying preparations

1741. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าวัชพืช
1742. preparations for destroying noxious plants

1743. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าศัตรูพืช
1744. preparations for destroying vermin

1745. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าสัตว์อันตราย
1746. preparations for destroying noxious animals

1747. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับฆ่าหนู
1748. preparations for destroying mice

1749. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับทำให้อากาศบริสุทธิ์
1750. air purifying preparations

1751. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับทำให้อากาศสดชื่น
1752. Air freshening preparations

1753. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับรมฆ่าเชื้อโรคใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1754. fumigation preparations for medical purposes

1755. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับรักษาโรคพาร์กินสัน
1756. Pharmaceutical preparations for the treatment of Parkinson’s disease

1757. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับล้างช่องคลอดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1758. douching preparations for medical purposes

1759. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับอาบน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1760. bath preparations for medical purposes

1761. สารที่เตรียมขึ้นสำหรับอาบน้ำที่มีโอสถผสม
1762. medicated toiletry preparations

1763. สารที่เตรียมาขึ้นจากแคลเซียมออกไซด์ใช้ทางเภสัชกรรม
1764. lime-based pharmaceutical preparations

1765. สารบิสมัทใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1766. bismuth preparations for pharmaceutical purposes

1767. สารโบรมีนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1768. bromine for pharmaceutical purposes

1769. สารเปรียบเทียบความแตกต่างของรังสีสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1770. radiological contrast substances for medical purposes

1771. สารพิษกำจัดสาหร่าย
1772. algicides

1773. สารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย
1774. bacterial poisons

1775. สารพิษอะโคนิทีน
1776. aconitine

1777. สารเพกตินใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1778. pectin for pharmaceutical purposes

1779. สารเพปโทนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1780. peptones for pharmaceutical purposes

1781. สารเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวในรูปของสารฟิลเลอร์สำหรับฉีดใต้ผิวหนัง
1782. skin hydrators being injectable dermal fillers

1783. สารฟิลเลอร์สำหรับฉีดใต้ผิวหนัง
1784. injectable dermal fillers

1785. สารฟีนอลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1786. phenol for pharmaceutical purposes

1787. สารโภชนเภสัชที่เตรียมขึ้นสำหรับใช้ในการรักษาโรคและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1788. Nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes

1789. สารโภชนเภสัชที่เตรียมขึ้นสำหรับใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
1790. Nutraceutical preparations for use as dietary supplements

1791. สารโภชนเภสัชที่เตรียมขึ้นสำหรับมนุษย์
1792. Nutraceutical preparations for human beings

1793. สารโภชนเภสัชสำหรับใช้ในการรักษาโรคและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1794. Nutraceuticals for therapeutic or medical purposes

1795. สารโภชนเภสัชสำหรับใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหาร
1796. Nutraceuticals for use as dietary supplements

1797. สารโภชนเภสัชสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1798. Nutraceuticals for medical purposes

1799. สารแมกนีเซียที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1800. magnesia for pharmaceutical purposes

1801. สารรมควันฆ่าแมลง
1802. Fumigants

1803. สารรีเอเจนต์ใช้ในการทดสอบพันธุกรรมทางการแพทย์
1804. Reagents for use in medical genetic testing

1805. สารรีเอเจนต์ใช้ในการทดสอบพันธุกรรมทางสัตวแพทย์
1806. Reagents for use in veterinary genetic testing

1807. สารรีเอเจนต์ตรวจวิเคราะตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1808. diagnostic biomarker reagents for medical purposes

1809. สารรีเอเจนต์สำหรับใช้ในทางการแพทย์
1810. Reagents for medical use

1811. สารละลายสำหรับลอกพลาสเตอร์กาว
1812. solvents for removing adhesive plasters

1813. สารละลายสำหรับลอกพลาสเตอร์ปิดแผล
1814. solvents for removing sticking plasters

1815. สารเลซิตินที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1816. lecithin for medical purposes

1817. สารไล่แมลง
1818. mothproofing preparations

1819. สารไล่สุนัข
1820. repellents for dogs

1821. สารสกัดจากดอกฮอปส์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1822. extracts of hops for pharmaceutical purposes

1823. สารสกัดจากใบยาสูบใช้เป็นยาฆ่าแมลง
1824. tobacco extracts [insecticides]

1825. สารสกัดจากพืชที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1826. plant extracts for pharmaceutical purposes

1827. สารสกัดจากพืชและสมุนไพรใช้รักษาโรค
1828. Plant and herb extracts for medicinal use

1829. สารสกัดจากยีสต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1830. Yeast extracts for medical purposes

1831. สารสกัดจากยูคาลิปตัสที่ใช้ในทางเภสัชกรรม
1832. eucalyptus extracts for pharmaceutical purposes

1833. สารสกัดจากสมุนไพรจีนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1834. Chinese herbal extracts for medical purposes

1835. สารหล่อลื่นช่องคลอด
1836. Vaginal lubricants

1837. สารหล่อลื่นใช้ในการมีเพศสัมพันธ์
1838. personal sexual lubricants

1839. สารให้ความชุ่มชื้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1840. Emollients for medical purposes

1841. สารให้ความหวานเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
1842. Artificial sweeteners adapted for diabetics

1843. สารอมัลกัมที่ใช้อุดฟัน
1844. dental amalgams

1845. สารอะซิเตทใช้เพื่อทางเภสัชกรรม
1846. acetates for pharmaceutical purposes

1847. สารอะลูมิเนียมอะซิเตทใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1848. aluminium acetate for pharmaceutical purposes

1849. สารอัลคาไลน์ไอโอไดด์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1850. alkaline iodides for pharmaceutical purposes

1851. สารอาหารตามหลักโภชนาการที่มีโอสถผสมที่ดัดแปลงไม่ใช้ในทางการแพทย์
1852. Medicated dietetic substances adapted for non-medical use

1853. สารอาหารที่ดัดแปลงมาเพื่อใช้ในทางการแพทย์
1854. Dietetic substances adapted for medical use

1855. สารอาหารที่ดัดแปลงมาเพื่อใช้ในสัตวแพทย์
1856. Dietetic substances adapted for veterinary use

1857. สารอาหารสำหรับเพาะเชื้อจุลินทรีย์
1858. nutritive substances for microorganisms

1859. สารอาหารสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรีย
1860. nutritive substances for bacteriological cultures

1861. สารอินทรีย์อัลคาลอยด์ที่ใช้ในทางการแพทย์
1862. Alkaloids for medical use

1863. สารอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในทางการแพทย์
1864. Electrolytes for medical use

1865. สารอีเทอร์สำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1866. ethers for pharmaceutical purposes

1867. สารอีลิกเซอร์ใช้ในทางเภสัชกรรม
1868. elixirs [pharmaceutical preparations]

1869. สารเอสเทอร์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1870. esters for pharmaceutical purposes

1871. สารเออร์กอตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1872. ergot for pharmaceutical purposes

1873. สารแอนติบอดีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1874. Antibodies for medical purposes

1875. สารแอนติบอดีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
1876. Antibodies for veterinary purposes

1877. สารแอลจิเนตใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1878. alginates for pharmaceutical purposes

1879. สารแอลดีไฮด์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1880. aldehydes for pharmaceutical purposes

1881. สารไอโอดีนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1882. iodine for pharmaceutical purposes

1883. สารไอโอไดด์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
1884. iodides for pharmaceutical purposes

1885. สารฮีมาโตเจน
1886. haematogen

1887. สำลีก้านใช้ในทางการแพทย์
1888. cotton sticks for medical purposes

1889. สำลีฆ่าเชื้อ
1890. Antiseptic cotton

1891. สำลีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1892. cotton for medical purposes

1893. สำลีปลอดเชื้อ
1894. Aseptic cotton

1895. สีเสียดใช้ในทางการแพทย์
1896. Acacia catechu for medical use

1897. สุราที่มีโอสถผสมใช้ในทางการแพทย์
1898. medicinal liquor for medical use

1899. เส้นใยอาหาร
1900. dietary fiber

1901. เส้นใยอาหารแก้ท้องผูก
1902. Dietary fiber for treating constipation

1903. เส้นใยอาหารช่วยย่อยอาหาร
1904. Dietary fiber to aid digestion

1905. เส้นใยอาหารใช้ในทางการแพทย์
1906. dietary fiber for medical use

1907. เส้นใยอาหารใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารเสริม
1908. Dietary fiber for use as an ingredient in the manufacture of dietary supplements

1909. โสมเกาหลีใช้ในทางการแพทย์
1910. Korean ginseng for medical use

1911. โสมสกัดที่ใช้ในทางการแพทย์
1912. Ginseng extracts for medicinal use

1913. หมากฝรั่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1914. chewing gum for medical purposes

1915. หมากฝรั่งนิโคตินสำหรับช่วยให้เลิกบุหรี่
1916. nicotine gum for use as an aid to stop smoking

1917. หมากฝรั่งผสมโอสถที่ใช้ในทางการแพทย์
1918. Medicated chewing gum for medical use

1919. ห่วงรักษาตาปลา
1920. corn rings for the feet

1921. อัลคาลอยด์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1922. alkaloids for medical purposes

1923. อัลลอยด์ของโลหะมีค่าที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทันตกรรม
1924. alloys of precious metals for dental purposes

1925. อาหารของทารก
1926. Babies’ food

1927. อาหารควบคุมน้ำหนักที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์
1928. dietetic food preparations adapted for medical purposes

1929. อาหารแช่เยือกแข็งที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1930. lyophilised food adapted for medical purposes

1931. อาหารแช่เยือกแข็งที่ปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1932. lyophilized food adapted for medical purposes

1933. อาหารใช้เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
1934. bacteriological culture mediums

1935. อาหารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1936. homogenised food adapted for medical purposes

1937. อาหารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันที่ปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1938. homogenized food adapted for medical purposes

1939. อาหารที่มีโอสถผสมสำหรับมนุษย์
1940. Medicated foodstuffs for human consumption

1941. อาหารผสมกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1942. cannabis-infused foods for medical purposes

1943. อาหารผสมอัลบูมินใช้เพื่อทางการแพทย์
1944. albuminous foodstuffs for medical purposes

1945. อาหารเพาะเชื้อจากเลือดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1946. blood culture media for medical purposes

1947. อาหารเพาะเชื้อจากเลือดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
1948. blood culture media for veterinary purposes

1949. อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อใช้ในทางการแพทย์
1950. culture media for medical use

1951. อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อใช้ในทางสัตวแพทย์
1952. culture media for veterinary use

1953. อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
1954. media for bacteriological cultures

1955. อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อสำหรับเซลล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1956. media for cell cultures for medical purposes

1957. อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อสำหรับเซลล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
1958. media for cell cultures for veterinary purposes

1959. อาหารเพาะเลี้ยงเซลล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1960. cell culture media for medical purposes

1961. อาหารเพาะเลี้ยงเซลล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
1962. cell culture media for veterinary purposes

1963. อาหารเพื่อการเจริญเติบโตของเซลล์สำหรับเพิ่มจำนวนเซลล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
1964. cell growth media for growing cells for medical purposes

1965. อาหารสัตว์ที่มีโอสถผสม
1966. medicated animal feed

1967. อาหารสำหรับทารก
1968. Food for babies

1969. อาหารเสริมเกลือแร่
1970. mineral supplements

1971. อาหารเสริมเกลือแร่สำหรับสัตว์
1972. food supplements consisting of minerals for animals

1973. อาหารเสริมแคลเซียม
1974. calcium supplements

1975. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการชนิดผงชงดื่ม
1976. powdered nutritional supplement drink mixes

1977. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการทำจากกัญชงเป็นหลัก
1978. hemp-based nutritional supplements

1979. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่เตรียมขึ้นจากรอยัลเยลลี่
1980. Nutritional supplements prepared from royal jelly

1981. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่เตรียมขึ้นจากสมุนไพร
1982. Nutritional supplements prepared from herbal extracts

1983. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่เตรียมขึ้นจากสารสกัดจากผลไม้
1984. Nutritional supplements prepared from fruit extracts

1985. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่เตรียมขึ้นจากสารสกัดจากผัก
1986. Nutritional supplements prepared from vegetable extracts

1987. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่มีเวย์โปรตีน
1988. Nutritional supplements containing whey protein

1989. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่มีเวย์โปรตีนใช้ในการลดน้ำหนัก
1990. Nutritional supplements containing whey protein used for weight loss

1991. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการที่มีเวย์โปรตีนสำหรับกีฬาออกกำลังกายประเภทฝึกความอดทน
1992. Nutritional supplements containing whey protein for endurance sports

1993. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการประเภทเครื่องดื่มผสมที่มีเวย์โปรตีน
1994. Nutritional supplements of drink mixes containing whey protein

1995. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการสำหรับสัตว์
1996. nutritional supplements for animals

1997. อาหารเสริมตามหลักโภชนาการสำหรับสุนัข
1998. nutritional supplements for dogs

1999. อาหารเสริมทำจากกรดอะมิโน
2000. food supplements made from amino acid

2001. อาหารเสริมทำจากกระชาย
2002. food supplements made from fingerroot

2003. อาหารเสริมทำจากกระดองปู
2004. food supplements made from crab shells

2005. อาหารเสริมทำจากกระดูกปลาฉลาม
2006. food supplements made from shark cartilage

2007. อาหารเสริมทำจากกระดูกอ่อนปลาฉลามชนิดแคปซูล
2008. food supplements made from shark cartilage in capsule form

2009. อาหารเสริมทำจากกระเทียม
2010. food supplements made from garlics

2011. อาหารเสริมทำจากกระเทียมผสมวิตามิน
2012. food supplements made from garlics with vitamins

2013. อาหารเสริมทำจากกระเทียมผสมสมุนไพร
2014. food supplements made from garlics with herbs

2015. อาหารเสริมทำจากกลูโคส
2016. Food supplements made from glucose

2017. อาหารเสริมทำจากกวาวเครือ
2018. food supplements made from pueraria

2019. อาหารเสริมทำจากกัญชงเป็นหลัก
2020. hemp-based food supplements

2021. อาหารเสริมทำจากเกลือเม็ด
2022. food supplements made from salts

2023. อาหารเสริมทำจากข้าว
2024. food supplements made from rice

2025. อาหารเสริมทำจากข้าวโพด
2026. food supplements made from corn

2027. อาหารเสริมทำจากขิง
2028. food supplements made from ginger

2029. อาหารเสริมทำจากไข่
2030. food supplements made from egg

2031. อาหารเสริมทำจากไข่ขาว
2032. food supplements made from beef tallow

2033. อาหารเสริมทำจากไขวัว
2034. Beef tallow dietary supplement

2035. อาหารเสริมทำจากเคซีน
2036. food supplements made from casein

2037. อาหารเสริมทำจากแคลเซียมที่สกัดจากเปลือกหอยนางรม
2038. food supplements made from calcium extract from oyster shells

2039. อาหารเสริมทำจากงาสกัดผสมโปรตีนถั่วเหลือง
2040. food supplements made from sesame seed extracts with soy protein

2041. อาหารเสริมทำจากจมูกข้าว
2042. food supplements made from rice germ

2043. อาหารเสริมทำจากจากธัญพืชผสมน้ำผึ้ง
2044. food supplements made from honey mixed cereal

2045. อาหารเสริมทำจากชา
2046. food supplements made from tea

2047. อาหารเสริมทำจากตะพาบน้ำชนิดแคปซูล
2048. food supplements made from soft-shelled turtle in capsule form

2049. อาหารเสริมทำจากถั่วลิสง
2050. food supplements made from peanuts

2051. อาหารเสริมทำจากถั่วเหลือง
2052. food supplements made from soybean

2053. อาหารเสริมทำจากธัญพืช
2054. food supplements made from cereal

2055. อาหารเสริมทำจากธัญพืชผงบรรจุแคปซูล
2056. food supplements made from cereal powder in capsule form

2057. อาหารเสริมทำจากนมผึ้ง
2058. Food supplements made from royal jelly

2059. อาหารเสริมทำจากน้ำมันกระเทียม
2060. food supplements made from garlic oils

2061. อาหารเสริมทำจากน้ำมันของเมล็ดดอกโบราโก
2062. food supplements made from borago officinalis seed oil

2063. อาหารเสริมทำจากน้ำมันตับปลา
2064. food supplements made from edible fish liver oils

2065. อาหารเสริมทำจากน้ำมันถั่วเหลือง
2066. food supplements made from soybean oils

2067. อาหารเสริมทำจากน้ำมันปลา
2068. food supplements made from edible fish oils

2069. อาหารเสริมทำจากน้ำมันปลาแซลมอน
2070. food supplements made from salmon oils

2071. อาหารเสริมทำจากน้ำมันปลาทูน่าชนิดแคปซูล
2072. food supplements made from tuna oils in capsule form

2073. อาหารเสริมทำจากน้ำมันแฟลกซ์ซีด
2074. Food supplements made from flaxseed oil

2075. อาหารเสริมทำจากน้ำมันลินซีด
2076. Food supplements made from linseed oil

2077. อาหารเสริมทำจากปลา
2078. food supplements made from fish

2079. อาหารเสริมทำจากปลาทะเล
2080. food supplements made from marine fish

2081. อาหารเสริมทำจากเปลือกต้นสนสกัด
2082. food supplements made from pine bark extracts

2083. อาหารเสริมทำจากเปลือกหอยทะเล
2084. food supplements made from sea shell

2085. อาหารเสริมทำจากแป้ง
2086. food supplements made from flour

2087. อาหารเสริมทำจากแป้งข้าวโพด
2088. food supplements made from corn starch

2089. อาหารเสริมทำจากผงบุก
2090. food supplements made from konjac powder

2091. อาหารเสริมทำจากผลไม้
2092. food supplements made from fruits

2093. อาหารเสริมทำจากผัก
2094. food supplements made from vegetables

2095. อาหารเสริมทำจากพริกไทย
2096. food supplements made from pepper

2097. อาหารเสริมทำจากมะขามหวาน
2098. food supplements made from sweet tamarind

2099. อาหารเสริมทำจากมะเขือเทศ
2100. food supplements made from tomato

2101. อาหารเสริมทำจากเมล็ดทานตะวัน
2102. food supplements made from sunflower seeds

2103. อาหารเสริมทำจากเมล็ดแฟลกซ์
2104. Food supplements made from flaxseed

2105. อาหารเสริมทำจากยีสต์
2106. Food supplements made from yeast

2107. อาหารเสริมทำจากรกของแพะ
2108. food supplements made from goat placenta

2109. อาหารเสริมทำจากละอองเกสรดอกไม้ชนิดแคปซูล
2110. food supplements made from pollens in capsule form

2111. อาหารเสริมทำจากลินซีด
2112. Food supplements made from linseed

2113. อาหารเสริมทำจากลูกพรุนสกัด
2114. food supplements made from prune extracts

2115. อาหารเสริมทำจากเลซิติน
2116. Food supplements made from lecithin

2117. อาหารเสริมทำจากส้มแขก
2118. food supplements made from garnicia

2119. อาหารเสริมทำจากส้มแขก โครเมียมและไคโตซาน
2120. food supplements made from garcinia , chromium and chitosan

2121. อาหารเสริมทำจากส้มแขกผสมเห็ดหลินจือ
2122. food supplements made from ganoderma lucidum mixed garcinia

2123. อาหารเสริมทำจากสมุนไพร
2124. herbal supplements

2125. อาหารเสริมทำจากสัตว์ทะเล
2126. food supplements made from marine animals

2127. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากกระเทียม
2128. food supplements made from garlic extracts

2129. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากเปลือกกุ้ง
2130. food supplements made from shrimp shell extracts

2131. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากเปลือกต้นสนขาว
2132. food supplements made from white pine bark extracts

2133. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากผลการ์ซิเนีย
2134. food supplements made from garcinia extracts

2135. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากผลไม้
2136. food supplements made from fruit extracts

2137. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากผลไม้แห้ง
2138. food supplements made from dried fruit extracts

2139. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากพืช
2140. food supplements made from plant extracts

2141. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากเลือดเป็ด
2142. food supplements made from blood duck extracts

2143. อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากสาหร่าย
2144. food supplements made from seaweed extracts

2145. อาหารเสริมทำจากสารสกัดใบแปะก๊วย
2146. food supplements made from ginkgo biloba extracts

2147. อาหารเสริมทำจากสาหร่ายทะเล
2148. food supplements made from seaweed

2149. อาหารเสริมทำจากสาหร่ายสไปรูลิน่า
2150. food supplements made from spirulina

2151. อาหารเสริมทำจากเส้นใยอาหาร
2152. food supplements made from Dietary fiber

2153. อาหารเสริมทำจากโสม
2154. food supplements made from ginseng

2155. อาหารเสริมทำจากเห็ดบรรจุแคปซูล
2156. food supplements made from mushroom in capsule form

2157. อาหารเสริมทำจากเห็ดหลินจือ
2158. food supplements made from ganoderma lucidum

2159. อาหารเสริมทำจากองุ่น
2160. food supplements made from grape

2161. อาหารเสริมทำจากอัลบูมิน
2162. Food supplements made from albumin

2163. อาหารเสริมทำจากเอนไซม์
2164. food supplements made from enzyme

2165. อาหารเสริมทำจากแอลจิเนต
2166. Food supplements made from alginate

2167. อาหารเสริมที่มีกรดอะมิโน
2168. food supplements consisting of amino acids

2169. อาหารเสริมที่มีแคลเซียมเป็นหลัก
2170. food supplements consisting primarily of calcium

2171. อาหารเสริมที่มีแมกนีเซียมเป็นหลัก
2172. food supplements consisting primarily of magnesium

2173. อาหารเสริมที่มีแร่ธาตุ
2174. food supplements consisting of minerals

2175. อาหารเสริมที่มีวิตามิน
2176. food supplements consisting of vitamins

2177. อาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์
2178. protein supplements for animals

2179. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารชนิดผงทำจากกัญชงเป็นหลัก
2180. hemp-based powder dietary supplements

2181. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารชนิดผงทำจากผลอาไซอิ
2182. acai powder dietary supplements

2183. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารทำจากกัญชงเป็นหลัก
2184. hemp-based dietary supplements

2185. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารที่เตรียมขึ้นจากรอยัลเยลลี่
2186. Dietary supplements prepared from royal jelly

2187. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารที่เตรียมขึ้นจากสารสกัดจากผลไม้
2188. Dietary supplements prepared from fruit extracts

2189. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารที่เตรียมขึ้นจากสารสกัดจากผัก
2190. Dietary supplements prepared from vegetable extracts

2191. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารที่เตรียมขึ้นจากสารสกัดจากสมุนไพร
2192. Dietary supplements prepared from herbal extracts

2193. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารที่มีเวย์โปรตีน
2194. Dietary supplements containing whey protein

2195. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารที่มีเวย์โปรตีนใช้ในการลดน้ำหนัก
2196. Dietary supplements containing whey protein used for weight loss

2197. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารที่มีเวย์โปรตีนสำหรับกีฬาออกกำลังกายประเภทฝึกความอดทน
2198. Dietary supplements containing whey protein for endurance sports

2199. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารประเภทเครื่องดื่มผสมที่มีเวย์โปรตีน
2200. Dietary supplements of drink mixes containing whey protein

2201. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารรสผลไม้ชนิดผงชงดื่ม
2202. powdered fruit-flavored dietary supplement drink mixes

2203. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารเวย์โปรตีน
2204. whey protein dietary supplements

2205. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารสำหรับควบคุมคอเลสเตอรอล
2206. Dietary supplements for controlling cholesterol

2207. อาหารเสริมเพื่อการควบคุมอาหารสำหรับมนุษย์
2208. dietary supplements for human beings

2209. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่เตรียมขึ้นจากสมุนไพร
2210. Health food supplements prepared from herbs

2211. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากเกลือแร่เป็นหลัก
2212. Nutraceutical supplements made principally of minerals

2213. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากไข่เป็นหลัก
2214. Nutraceutical supplements mainly based on egg

2215. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากพืชเป็นหลัก
2216. Nutraceutical supplements made principally of carbohydrates obtained from plants

2217. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากธัญพืชเป็นหลัก
2218. Nutraceutical supplements mainly based on cereals

2219. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นหลัก
2220. Nutraceutical supplements mainly based on processed meat

2221. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากแบคทีเรียกรดแลคติกเป็นหลัก
2222. Nutraceutical supplements made principally of lactic acid bacteria

2223. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากปลาเป็นหลัก
2224. Nutraceutical supplements mainly based on fish

2225. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากผลไม้เป็นหลัก
2226. Nutraceutical supplements mainly based on fruits

2227. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากผักแปรรูปป็นหลัก
2228. Nutraceutical supplements mainly based on processed vegetables

2229. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากวิตามินเป็นหลัก
2230. Nutraceutical supplements made principally of vitamins

2231. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากสัตว์น้ำที่มีเปลือกเป็นหลัก
2232. Nutraceutical supplements mainly based on shellfish

2233. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากโสมแดงเป็นหลัก
2234. Nutraceutical supplements based on red ginseng

2235. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากโสมแดงหมักเป็นหลัก
2236. Nutraceutical supplements mainly based on fermented red ginseng

2237. อาหารเสริมโภชนเภสัชทำจากโอเมก้า-3 เป็นหลัก
2238. Nutraceutical supplements made principally of Omega-3

2239. อาหารเสริมวิตามิน
2240. Vitamin supplements

2241. อาหารเสริมวิตามินและเกลือแร่
2242. vitamin and mineral supplements

2243. อาหารเสริมเวย์โปรตีน
2244. Whey protein supplements

2245. อาหารเสริมเวย์โปรตีนแบบเชค
2246. Whey protein supplement shakes

2247. อาหารเสริมสำหรับกบ
2248. food supplements for frogs

2249. อาหารเสริมสำหรับกุ้ง
2250. food supplements for prawns

2251. อาหารเสริมสำหรับสัตว์
2252. food supplements for animals

2253. อาหารเสริมสำหรับสัตว์ใช้ในทางสัตวแพทย์
2254. animal feed supplements for veterinary use

2255. อาหารเสริมสำหรับสัตว์ทำจากโปรตีน
2256. food supplements for animals made from protein

2257. อาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำ
2258. food supplements for aquatic animals

2259. อาหารเสริมสำหรับสุกร
2260. food supplements for swines

2261. อาหารเหลวสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
2262. bouillons for bacteriological cultures

2263. อาหารแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
2264. freeze-dried food adapted for medical purposes

2265. เอนไซม์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
2266. enzymes for medical purposes

2267. เอนไซม์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
2268. enzymes for veterinary purposes

2269. เอนไซม์ไดอาสเตสใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
2270. diastase for medical purposes

2271. เอนไซม์เตรียมสำเร็จเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในทางการแพทย์
2272. enzyme preparations for medical purposes

2273. เอนไซม์เตรียมสำเร็จเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในทางสัตวแพทย์
2274. enzyme preparations for veterinary purposes

2275. เอนไซม์เป็ปซินใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
2276. pepsins for pharmaceutical purposes

2277. แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด
2278. Rubbing alcohol

2279. แอลกอฮอล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
2280. Alcohol for medicinal purposes

2281. แอลกอฮอล์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม
2282. alcohol for pharmaceutical purposes

2283. แอลกอฮอล์ใช้รักษาโรค
2284. medicinal alcohol

2285. แอลกอฮอล์สำหรับใช้เฉพาะที่
2286. Alcohol for topical use

2287. ไอโซโทปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
2288. isotopes for medical purposes

2289. ไอริชมอสใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
2290. Irish moss for medical purposes

2291. ฮอร์โมนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์
2292. hormones for veterinary purposes

2293. ฮอร์โมนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
2294. hormones for medical purposes

2295. ฮีมาโตเจน
2296. hematogen

2297. ฮีโมโกลบิน
2298. hemoglobin

2299. เฮโมโกลบิน
2300. haemoglobin

2301. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
2302. hydrogen peroxide for medical purposes


รับจดเครื่องหมายการค้า

Update สิงหาคม 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

error: Content is protected !!