รายการสินค้าจำพวกที่ 8

sale-TradeMark.png

รายการสินค้าจำพวกที่ 8
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือ เครื่องตัดจิ้ม อาวุธประจำกาย มีดโกน


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 8th TradeMark in Thailand

Category 8th (961 items) – Instruments and hand tools, personal weapon, cutting and impaling machine, and razor.

1. กบไสไม้
2. planes

3. กบไสไม้ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
4. Planers, non-electric

5. กบไสราง
6. rabbeting planes

7. กรงเล็บสำหรับใช้ฉีกเนื้อที่เป็นอาหาร
8. meat claws

9. กรรไกร
10. scissors*

11. กรรไกรขนาดใหญ่ใช้ตัดกิ่งไม้
12. Large scissors to cut branch

13. กรรไกรขนาดใหญ่ใช้ตัดผม
14. Large scissors to cut hair

15. กรรไกรขนาดใหญ่ใช้ตัดหญ้า
16. border shears

17. กรรไกรขนาดใหญ่ใช้ในการทำสวน
18. Large scissors for gardening

19. กรรไกรขลิบผม
20. Scissors trim hair

21. กรรไกรใช้ตัดเล็มพุ่มไม้
22. Scissors for trimming hedge

23. กรรไกรใช้แต่งขนแต่งเล็บสุนัขและแมว
24. Clippers for trim the nails of dogs and cats

25. กรรไกรใช้ในครัวเรือน
26. Scissors for household use

27. กรรไกรใช้ในงานครัว
28. Scissors for kitchen use

29. กรรไกรใช้หนีบแบบญี่ปุ่น
30. Japanese clamp scissors

31. กรรไกรซอยผม
32. Scissors snip the hair

33. กรรไกรดัดขนตา
34. Scissors eyelash curlers

35. กรรไกรดัดขนตาไฟฟ้า
36. Scissors eyelash curlers, electric

37. กรรไกรตอนกิ่งไม้
38. Scissors pruner

39. กรรไกรตัดกระดาษปิดผนัง
40. Paper shears of wall coverings

41. กรรไกรตัดกิ่งไม้
42. pruning scissors

43. กรรไกรตัดขน
44. shears

45. กรรไกรตัดขนสัตว์
46. hair clippers for animals [hand instruments]

47. กรรไกรตัดขนสุนัข
48. Dog clippers

49. กรรไกรตัดซอกเล็บ
50. Scissors cutting nook nail

51. กรรไกรตัดดอกไม้
52. Scissors cutting flower

53. กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
54. secateurs

55. กรรไกรตัดแต่งคิ้วและขนตา
56. Eyebrow and eyelash scissors

57. กรรไกรตัดแต่งเล็บ
58. nail clippers

59. MGS
60. กรรไกรตัดผม
61. Hair cutting scissors

62. กรรไกรตัดผ้า
63. Fabric cutting scissors

64. กรรไกรตัดแผ่นดีบุก
65. tin foil cutting scissors

66. กรรไกรตัดแผ่นโลหะ
67. Sheet metal cutting scissors

68. กรรไกรตัดเล็บ
69. nail scissors

70. MGS
71. กรรไกรตัดเล็บชนิดใช้ไฟฟ้าหรือชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
72. nail clippers, electric or non-electric

73. กรรไกรตัดเล็มกิ่งไม้แบบด้ามยาว
74. long reach loppers

75. กรรไกรตัดโลหะ
76. Metal-cutting scissors

77. กรรไกรตัดสังกะสี
78. Zinc cutting scissors

79. กรรไกรตัดสายเคเบิล
80. Cable cutting scissors

81. กรรไกรตัดไส้ตะเกียง
82. wick trimmers [scissors]

83. กรรไกรตัดหญ้า
84. Gardening scissors

85. กรรไกรตัดหนวดและเครา
86. beard clippers

87. กรรไกรตัดหนังกำพร้า
88. Cuticle scissors

89. กรรไกรตัดเหล็ก
90. Bolt cutters being hand tools

91. กรรไกรแท่นตัดกระเบื้อง
92. Tile cutters [hand-operated tools]

93. กรรไกรพับ
94. Pocket shears

95. กรรไกรยาวตัดกิ่งไม้
96. tree pruners

97. MGS
98. กรรไกรเล็มไส้ตะเกียง
99. Candle wick trimmers being scissors

100. กรรไกรสำหรับเด็ก
101. Scissors for children

102. กระบวย(เครื่องมือ)
103. ladles [hand tools]

104. MGS
105. กระบวยตวงเหรียญ
106. money scoops

107. กระบวยเหล็ก (เครื่องมือ)
108. foundry ladles [hand tools]

109. กระบอกขันด้วยไขควง
110. Box wrenches

111. กระบอกขันที่ภายในเป็นรูปตัวที
112. T-block wrench

113. กระบอกฉีดน้ำมันหล่อลื่น
114. Oil cans for lubricating machinery [hand implements]

115. กระบอกฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
116. syringes for spraying insecticides

117. กระบอกประแจ
118. box spanner

119. กระบอง
120. truncheons

121. กระบองตำรวจ
122. police batons

123. กระบองสั้น
124. bludgeons

125. กระบี่
126. sabres

127. กริช
128. daggers

129. กล่องจับชิ้นงานสำหรับปรับตั้งมุมเลื่อย(เครื่องมือ)
130. mitre boxes [hand tools]

131. กล่องช่วยตัดองศาใช้กับเลื่อย (เครื่องมือ)
132. miter boxes [hand tools]

133. กล่องใส่เฉพาะเครื่องตัดจิ้มที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
134. Fitted cases for tableware

135. กล่องใส่ชุดเครื่องมือแต่งเล็บ
136. Cases for manicure instruments

137. กล่องใส่ใบมีดโกน
138. shaving cases

139. กล่องใส่ประแจ
140. box for wrench

141. กล่องใส่มีดโกน
142. razor cases

143. ก้านไขควงที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
144. Flexible screwdrivers (Non-electric -)

145. กาพ่นสี
146. Spray guns [hand-operated tool] for extruding putty

147. กุญแจกระบอกเปลี่ยนหัวขันเกลียวได้หลายขนาด
148. set of socket wrenches

149. กุญแจขันชะเนาะ
150. Ratchet wrenches

151. กุญแจจับสกรูนอต
152. Screw wrenches

153. กุญแจปากตาย
154. Die wrenches

155. กุญแจเลื่อน
156. Adjustable wrenches

157. กุญแจเลื่อนใช้จับหัวนอต
158. Crescent wrench

159. กุญแจหกเหลี่ยม
160. Hex wrench

161. เกรียงก่ออิฐ
162. Masons’ trowels

163. เกรียงขัดมันทำจากโลหะ
164. Square trowel

165. เกรียงขูด
166. scraping tools [hand tools]

167. เกรียงขูดพื้นผิววัสดุที่เป็นเครื่องมือ
168. Floor scrapers

169. เกรียงขูดสี
170. Paint scrapers

171. เกรียงฉาบปูน
172. Plaster trowels

173. เกรียงฉาบอุดช่อง
174. caulking irons

175. เกรียงถือปูนทำด้วยพลาสติก
176. plaster trowels of plastic

177. เกรียงทำด้วยโลหะที่เป็นเครื่องมือ
178. trowels of metal

179. เกรียงทำสวน
180. trowels [gardening]

181. เกรียงโบกปูน
182. trowels

183. เกรียงปาดพื้นผิววัสดุที่เป็นเครื่องมือ
184. surface filling trowels

185. เกรียงโป๊วสี
186. filling trowel spatulas

187. เกรียงผสมสี
188. palette knives

189. เกรียงสำหรับจิตรกร
190. spatulas for use by artists

191. ขวาน
192. axes

193. ขวานเจาะรู
194. holing axes

195. ขวานด้ามเล็ก
196. hatchets

197. ขวานมอร์ทีส
198. mortise axes

199. ขาตั้งแม่แรงชนิดใช้มือ
200. Stands for hand jacks

201. เข็มขัดคาดเอวสำหรับใส่ขวาน
202. tool belts for axes

203. เข็มขัดคาดเอวสำหรับใส่เครื่องมือช่าง
204. tool belts [holders]

205. เข็มใช้สำหรับแกะสลัก
206. engraving needles

207. เข็มสักลาย
208. tattoo needles

209. ไขควงก้านกลมปากแบน
210. round shaft slotted screwdrivers

211. ไขควงก้านเหลี่ยมปากแบน
212. edge shaft slotted screwdrivers

213. ไขควงชนิดใช้มือ
214. screwdrivers [hand tools]

215. ไขควงชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
216. screwdrivers, non-electric

217. ไขควงตอก
218. hammer screwdrivers

219. ไขควงทำงานด้วยแบตเตอรี่
220. battery powered screwdrivers

221. ไขควงที่มีด้ามจับรูปตัวที
222. T-handle screwdrivers

223. ไขควงที่มีแท่นหมุนหกเหลี่ยม
224. hex screwdrivers

225. ไขควงบิด
226. torque screwdrivers

227. ไขควงแบบหมุนกลับได้
228. reversible screwdrivers

229. ไขควงปากแบนชนิดไม่ได้ไฟฟ้า
230. slotted screwdrivers, non-electric

231. ไขควงลองไฟ
232. spark testing screwdrivers

233. ไขควงสำหรับโครงร่างพิเศษ
234. precision screwdrivers

235. ไขควงสี่แฉก
236. cross screwdrivers

237. ไขควงสี่แฉกที่มีแท่นหมุนหกเหลี่ยม
238. cross screwdrivers with handle-side hex shaft

239. ไขควงสี่แฉกที่มีใบเป็นฉนวน
240. cross screwdrivers with insulated shafts

241. ไขควงสี่แฉกแบบคู่
242. Double Four Phillips Screwdriver

243. ไขควงสี่แฉกแบบคู่ที่มีใบเป็นฉนวน
244. Double Four Philips Screwdrivers with insulated blade

245. ไขควงสี่เหลี่ยม
246. Square Screwdrivers

247. ไขควงหกแฉกปลายมน
248. Slotted Hexagon Screwdriver

249. ไขควงหกแฉกปลายมนที่มีด้ามจับรูปตัวที
250. Six -pointed screwdrivers with a hand -shaped handle

251. ไขควงหัวหกแฉก
252. Six phillips Screwdriver

253. ครกตำข้าว
254. Rice mortar

255. ครกสำหรับตำที่เป็นเครื่องมือ
256. mortars for pounding [hand tools]

257. คราดกวาดสนามหญ้า
258. Garden rake, Grass Rake

259. คราดเกลี่ยทราย
260. Rake

261. คราดใช้กวาดทราย
262. sand trap rakes

263. คราดใช้เป็นเครื่องมือทางเกษตรกรรม
264. agricultural forks [hand tools]

265. คราดที่เป็นเครื่องมือ
266. rakes [hand tools]

267. คราดสำหรับใช้ในสนามกอล์ฟ
268. Golf course rakes

269. ค้อน(เครื่องมือ)
270. hammers [hand tools]

271. MGS
272. ค้อนใช้ทำกุญแจ
273. The hammer is used to make the key.

274. ค้อนใช้ในงานเชื่อม
275. The hammer is used in welding.

276. ค้อนตกแต่งหิน
277. Stone decoration hammer

278. ค้อนตอกหมุด
279. riveting hammers [hand tools]

280. ค้อนตะลุมพุก
281. mallets [hand instruments]

282. ค้อนตีเหล็ก
283. fullers [hand tools]

284. ค้อนถอนตะปู
285. claw hammers

286. MGS
287. ค้อนทุบ
288. masons’ hammers

289. ค้อนทุบกระจกฉุกเฉิน
290. emergency hammers

291. ค้อนทุบน้ำแข็ง
292. Ice hammers

293. ค้อนทุบหิน
294. stone hammers

295. MGS
296. ค้อนบด
297. Crushing hammer

298. ค้อนปลายแหลมยาวสำหรับทุบเจาะหิน
299. pickhammers

300. ค้อนปอนด์
301. sledgehammers

302. ค้อนไม้สองหัว
303. Two -headed hammer

304. ค้อนยาง
305. Rubber Hammer

306. ค้อนสำหรับทุบตกแต่งหิน
307. bushhammers

308. ค้อนหงอน
309. Hammer tool

310. ค้อนหัวกลม
311. Ball Peen Hammer

312. ค้อนหัวไม้
313. Mallet

314. ค้อนเหล็ก
315. Heavy Hammer

316. คันเลื่อย
317. frames for handsaws

318. คันเลื่อยไม้ฉลุ
319. COPING SAW

320. คันเลื่อยเหล็ก
321. HACKSAW

322. คีบจับใช้กับเตาผิง
323. Fireplace tongs

324. คีมคอม้า
325. Tongue-and-groove pliers

326. คีมงอ
327. Snap Ring Pliers

328. คีมจับข้อต่อที่มีร่องคู่
329. groove-joint pliers

330. คีมจับขากรรไกร
331. Metal vice jaws

332. คีมจับชิ้นงาน
333. vices

334. คีมจับลวด
335. wire pliers

336. คีมจับลวดเชื่อม
337. Welding rod Pliers

338. คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า
339. Crimping Electrical Pliers

340. คีมจับวัตถุที่มีปากตัดอยู่ด้านข้าง
341. Mesh cutting pincers

342. คีมจับสายโทรศัพท์
343. modular crimping pliers

344. คีมเจาะรู
345. punch pliers [hand tools]

346. คีมเจาะรูเข็มขัด
347. Hole punch pliers [hand tools]

348. คีมใช้เดินสายไฟ
349. wire conduit pliers

350. คีมดัดโครงเลื่อย
351. saw setting pliers

352. คีมดัดท่อ
353. tube cutting pliers

354. คีมดัดและตัดสายไฟฟ้า
355. wire curler and cutting pliers

356. คีมดัดสายเคเบิลให้เป็นลอน
357. cable twisting pliers

358. คีมตัด
359. cutting pliers

360. MGS
361. คีมตัดกิ่งไม้
362. pruning pliers

363. คีมตัดปากทแยง
364. diagonal cutting pliers

365. คีมตัดลวด
366. wire cutting pliers

367. คีมตัดโลหะ
368. metal cutting pliers

369. คีมตัดสายไฟฟ้า
370. electric wire cutting pliers

371. คีมตัดเหล็กแบบก้ามปู
372. heavy wire cutting pliers

373. คีมถอนตะปูของช่างไม้
374. Carpenters’ pincers [nail pullers]

375. MGS
376. คีมที่เป็นเครื่องมือช่าง
377. pliers

378. คีมที่มีข้อต่อเลื่อนแบบรวมใช้จับท่อก๊าซ
379. adjustable pipeline pliers

380. คีมที่มีใบมีดตัดตอนปลาย
381. fencing pliers

382. คีมที่มีแหวนล็อก
383. Ring closing pliers

384. คีมนิปเปอร์
385. nippers

386. MGS
387. คีมปรับเลื่อนได้
388. Adjustable pliers

389. คีมปอกฉนวนสายไฟ
390. Wire insulation stripping pliers

391. คีมปอกสายไฟฟ้า
392. wire strippers [hand tools]

393. คีมปากกลม
394. Round nose pliers

395. คีมปากกลมแบบยาว
396. Long round nose pliers

397. คีมปากกาจับชิ้นงาน
398. vises

399. คีมปากขยาย
400. Slip joint pliers

401. MGS
402. คีมปากคีบ
403. Tweezer nose pliers

404. คีมปากจระเข้
405. Crocodile pliers

406. คีมปากจิ้งจก
407. Combination pliers

408. คีมปากนกแก้ว
409. pincers

410. คีมปากแบน
411. Flat nose pliers

412. คีมปากเป็ด
413. Duckbill pliers

414. คีมปากยาวที่มีปากตัดด้านข้าง
415. Long nose pliers with side cutter

416. คีมปากยาวแบบงอที่มีปากตัดด้านข้าง
417. Bent long nose pliers with side cutter

418. คีมปากยาวแบบตรงที่มีปากตัดด้านข้าง
419. Flat long nose pliers with side cutter

420. คีมปากแหลม
421. Needle-nose pliers

422. คีมย้ำข้อต่อปลายสาย
423. crimping pliers

424. MGS
425. คีมย้ำข้อต่อสายเคเบิล
426. Cable crimping pliers

427. คีมย้ำขั้วต่อสายไฟฟ้า
428. Wire crimping pliers

429. คีมย้ำตะปู
430. Nail pliers

431. คีมย้ำหมุด
432. Rivet pliers

433. คีมรวมที่มีปากตัดอยู่ด้านข้าง
434. Combination pliers with side cutter

435. คีมหนีบจับสายไฟ
436. Wire hose clamp pliers

437. คีมหนีบทำด้วยโลหะ
438. Tweezer nose pliers of metal

439. เครื่องกันคิ้วไฟฟ้า
440. Electric eyebrow trimmers

441. เครื่องกำจัดขนชนิดใช้ไฟฟ้า
442. Electric hair removal apparatus

443. เครื่องกำจัดขนชนิดใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า
444. depilation appliances, electric and non-electric

445. เครื่องกำจัดขนชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
446. Non-electric hair removal apparatus

447. เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดชนิดควบคุมด้วยมือ
448. hand-operated corn cob strippers

449. เครื่องโกนขนไฟฟ้า
450. Electric shavers

451. เครื่องโกนหนวด
452. shaving apparatus

453. MGS
454. เครื่องดัดผมชนิดใช้ไฟฟ้า
455. Electric hair curlers

456. เครื่องตอกเลข
457. numbering punches

458. เครื่องตัดจิ้มที่ใช้บนโต๊ะอาหาร(มีด ช้อน ส้อม)
459. table cutlery [knives, forks and spoons]

460. เครื่องตัดจิ้มที่ใช้บนโต๊ะอาหารชนิดใช้แล้วทิ้ง
461. disposable cutlery

462. MGS
463. เครื่องตัดแต่งผมไฟฟ้า
464. electric hair styling irons

465. MGS
466. เครื่องตัดเล็บไฟฟ้า
467. Electric nail clippers

468. เครื่องเตรียมอาหารชนิดควบคุมด้วยมือ
469. food processors, hand-operated

470. เครื่องถักผมเปียชนิดใช้ไฟฟ้า
471. hair braiders, electric

472. เครื่องทำลอนผมไฟฟ้า
473. hair curling irons, electric

474. MGS
475. เครื่องบีบหลอดแบบใช้มือที่ไม่ได้ใช้ในครัวเรือน
476. tube squeezers, hand-operated, other than for household purposes

477. MGS
478. เครื่องปั๊มชนิดใช้มือ
479. hand pumps*

480. เครื่องปั๊มลมชนิดทำงานด้วยมือ
481. hand-operated air pumps

482. เครื่องปั๊มอากาศชนิดใช้มือ
483. air pumps, hand-operated

484. เครื่องม้วนผมไฟฟ้า
485. curling tongs

486. เครื่องมือกดสิว
487. Blemish Remover

488. เครื่องมือกัดผิววัสดุ
489. surface milling tools

490. เครื่องมือเก็บผลไม้
491. fruit pickers [hand tools]

492. เครื่องมือแกะสลัก
493. graving tools [hand tools]

494. เครื่องมือแกะหอยนางรม
495. oyster openers

496. เครื่องมือขจัดขี้ผึ้งออกจากกระดานโต้คลื่น
497. Hand-operated tools for removing surfboard wax

498. MGS
499. เครื่องมือขยายขนาดปากท่อ
500. Manually-powered hole openers used to enlarge pipes

501. เครื่องมือขยายรูกระบอก
502. Expanders [hand tools]

503. เครื่องมือขยายห่วงรัด
504. extension pieces for braces

505. เครื่องมือขยายห่วงรัดเกลียวสกรู
506. extension pieces for braces for screw taps

507. เครื่องมือขยายห่วงโลหะ
508. metal band stretchers [hand tools]

509. เครื่องมือขอดเกล็ดปลา
510. Fish scalers

511. เครื่องมือขัดเงาเล็บมือชนิดใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้า
512. fingernail polishers, electric or non-electric

513. เครื่องมือขัดชนิดมีสายพาน
514. Abrading instruments with belt

515. เครื่องมือขัดด้วยกระดาษทราย
516. Abrading instruments wth sandpaper

517. เครื่องมือขัดด้วยทราย
518. Sanders, hand-operated

519. เครื่องมือขัดแบบแปรงลวด
520. wire brush abrading instruments

521. เครื่องมือขัดผิววัสดุ
522. abrading instruments [hand instruments]

523. เครื่องมือขัดเล็บ
524. Nail buffers

525. เครื่องมือขัดเล็บมือชนิดใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้า
526. nail buffers, electric or non-electric

527. เครื่องมือขัดเหล็ก
528. iron abrading instrument

529. เครื่องมือขึ้นรูปรองเท้า
530. lasts [shoemakers’ hand tools]

531. เครื่องมือขุดคูน้ำ
532. ditchers [hand tools]

533. เครื่องมือขุดเจาะ
534. diggers [hand tools]

535. เครื่องมือขุดเจาะแร่
536. ore diggers [hand tools]

537. เครื่องมือขุดเจาะหิน
538. stone diggers [hand tools]

539. เครื่องมือขูดร่องยาแนว
540. Grout floats [hand tools]

541. เครื่องมือคว้านแกนผัก
542. Vegetable corers

543. เครื่องมือคว้านเบ้าปลั๊กตัวเมีย
544. reamer sockets

545. เครื่องมือคว้านผิววัสดุ
546. surface reamers [hand tools]

547. เครื่องมือคว้านรู
548. reamers

549. เครื่องมือคว้านและตกแต่งรูประตู
550. Door reamers [hand tools]

551. เครื่องมือคว้านเอาแกนในของแอปเปิ้ลออก
552. Apple corers

553. เครื่องมืองัดฝาท่อ
554. manhole cover lifters [hand tools]

555. เครื่องมือจับยึดชิ้นงาน
556. bench vices [hand implements]

557. เครื่องมือจับลวด
558. wire clamps [hand tools]

559. เครื่องมือจับวัตถุที่ยึดขยายได้
560. adjustable clamps [hand tools]

561. เครื่องมือจีบโลหะ
562. Hand operated metal creasing tools

563. เครื่องมือเจาะกระเบื้อง
564. Hand operated tile drilling tools

565. เครื่องมือเจาะคว้านรู
566. Reamers being hand-operated tools

567. เครื่องมือเจาะตอกรู
568. Punches being hand tools

569. เครื่องมือเจาะเพื่อหว่านเมล็ดพืช
570. Seed drills (Hand-operated -)

571. เครื่องมือเจาะรู
572. punches [hand tools]

573. เครื่องมือเจาะรูบัตร
574. instruments for punching tickets

575. เครื่องมือเจาะรูไม้
576. Wooden gimlets

577. เครื่องมือเจาะรูโลหะ
578. Metal punches [hand tools]

579. เครื่องมือเจาะหู
580. ear-piercing apparatus

581. เครื่องมือเจียรวัตถุขนาดเล็ก
582. Hand-operated tools for grinding small objects

583. เครื่องมือเจียระไน
584. Hand operated polishing tools

585. เครื่องมือเจียระไนเพชร
586. Diamond polishing [hand-operated tools]

587. เครื่องมือฉีกเกลียวผักและผลไม้
588. Vegetables and fruits spiral slicers, hand-operated

589. เครื่องมือฉีดน้ำยาฆ่าแมลง
590. insecticide atomizers [hand tools]

591. เครื่องมือฉีดพ่นน้ำ
592. Water sprayers, hand-operated

593. เครื่องมือฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
594. insecticide sprayers [hand tools]

595. เครื่องมือฉีดพ่นให้เป็นละออง
596. Sprayers [hand tools]

597. เครื่องมือเชื่อมชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
598. Welding apparatus, non-electric

599. เครื่องมือใช้เจาะน้ำแข็ง
600. ice picks

601. เครื่องมือใช้ตอก
602. rams [hand tools]

603. เครื่องมือใช้ถลกหนังสัตว์
604. instruments and tools for skinning animals

605. เครื่องมือใช้ถอนตะปู
606. nail drawers [hand tools]

607. เครื่องมือใช้เทของเหลว
608. implements for decanting liquids [hand tools]

609. เครื่องมือใช้ในการถัก
610. braiders [hand tools]

611. เครื่องมือใช้ในการสัก
612. apparatus for tattooing

613. เครื่องมือใช้ประทับตรา
614. stamps [hand tools]

615. เครื่องมือใช้สำหรับขูด
616. scrapers [hand tools]

617. เครื่องมือใช้สำหรับเคาะ
618. taps [hand tools]

619. เครื่องมือใช้สำหรับตัด
620. cutters*

621. MGS
622. เครื่องมือซ่อมนาฬิกา
623. Hand-operated watches repair tools

624. เครื่องมือซอยผักชนิดใช้มือ
625. vegetable spiralizers, hand-operated

626. เครื่องมือเซาะร่อง
627. Grooving tools, hand-operated

628. เครื่องมือแซะแผ่นหญ้า
629. Grass gouges [hand tools]

630. เครื่องมือดัดขนตา
631. eyelash curlers

632. เครื่องมือดัดท่อ
633. Hand-operated pipe cutters

634. เครื่องมือดัดผม
635. Hair clippers, hand-operated

636. เครื่องมือดัดโลหะ
637. Hand-operated metal cutting tools

638. เครื่องมือดัดวัสดุ
639. Material bending tools [hand tools]

640. เครื่องมือดึงตะปู
641. nail extractors, hand-operated

642. เครื่องมือดึงแถบโลหะ
643. Matal strippers [hand tools]

644. เครื่องมือดึงปลอกกระบอกสูบเครื่องยนต์
645. pulling tools for engines cylinder covers (hand tools)

646. เครื่องมือดึงฝาประกับเพลาและเฟือง
647. pulling tools for coupling covers and gear covers (hand tools)

648. เครื่องมือดึงยืดโครงรถ
649. stretching tools for chassis (hand tools)

650. เครื่องมือดึงลวด
651. metal wire stretchers [hand tools]

652. เครื่องมือดึงสายเคเบิล
653. cable pulling tools (hand tools)

654. เครื่องมือดึงสายเคเบิลมีลักษณะเป็นกรอบ
655. cable pulling tools as frame (hand tools)

656. เครื่องมือดึงสายผูกสายเคเบิลให้แน่น
657. cable tightening tools (hand tools)

658. เครื่องมือดูดสุญญากาศถุงพลาสติกสำหรับถนอนสภาพอาหาร
659. plastic bag vacuum suction tools for food preservation (hand tools)

660. เครื่องมือตรวจสอบแร่ขนาดเล็ก
661. small ores inspecting tools (hand tools)

662. เครื่องมือตอกตะปู
663. nail punches

664. เครื่องมือตอกตัวอักษร
665. lettering punches (hand tools)

666. เครื่องมือตอกประทับตรา
667. seal affixing punches (hand tools)

668. เครื่องมือตอกแป้นเกลียวสลัก
669. nut-tapping tools [hand-operated]

670. เครื่องมือตอกยึด
671. punch fastening tools [hand tools]

672. เครื่องมือตอกรู
673. hole punches [hand tools]

674. เครื่องมือตอกเลข
675. numbering punches [hand tools]

676. เครื่องมือตอกเสา
677. piling tools (hand tools)

678. เครื่องมือตอกหมุด
679. riveters [hand tools]

680. เครื่องมือตอกหมุดย้ำ
681. hand-operated riveting tools

682. เครื่องมือต่อกิ่งไม้
683. grafting tools [hand tools]

684. เครื่องมือต่อเชื่อมสายไฟที่มีลักษณะเป็นปลอกหุ้ม
685. wire connecting tools as sheath (hand tools)

686. เครื่องมือต่อและปลดข้อต่อ
687. connecting and disconnecting joints tools (hand tools)

688. เครื่องมือต่อสายเคเบิล
689. connecting tools for cables

690. เครื่องมือตัด
691. cutting tools [hand tools]

692. เครื่องมือตัดกระจก
693. glass cutters

694. MGS
695. เครื่องมือตัดกระเบื้อง
696. hand-operated tile cutters

697. เครื่องมือตัดกระเบื้องเซรามิก
698. hand-operated ceramic tile cutters

699. เครื่องมือตัดกิ่งไม้
700. hand-operated branch cutters

701. เครื่องมือตัดขนแกะ
702. shearers [hand instruments]

703. เครื่องมือตัดขอบไม่ใช้ไฟฟ้า
704. edge tools [hand tools]

705. เครื่องมือตัดขอบสนามหญ้า
706. hand-operated lawn edge trimmers

707. เครื่องมือตัดชิ้นงาน
708. hand-operated workpiece cutters

709. เครื่องมือตัดต้นพืช
710. hand-operated plant cutters

711. เครื่องมือตัดต้นไม้หนาม
712. thistle extractors [hand tools]

713. เครื่องมือตัดต่อสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
714. Hand-operated cutting and connecting tools for electrical and telephone wires

715. เครื่องมือตัดแต่งพุ่มไม้
716. Hedge cutters [hand-operated tools]

717. เครื่องมือตัดแต่งสนามหญ้า
718. Lawn shear [hand instruments]

719. เครื่องมือตัดท่อ
720. tube cutters [hand tools]

721. เครื่องมือตัดท่อพลาสติก
722. Plastic pipe cutters, hand-operated

723. เครื่องมือตัดท่อพีวีซี
724. PVC pipe cutters, hand-operated

725. เครื่องมือตัดท่อโลหะ
726. Metal pipe cutters, hand-operated

727. เครื่องมือตัดแบบกรรไกร
728. Scissors being hand tools

729. เครื่องมือตัดแผ่นกระดานไม่ใช้ไฟฟ้า
730. Board cutters, non-electric

731. เครื่องมือตัดแผ่นหิน
732. block cutters [hand-operated tools]

733. MGS
734. เครื่องมือตัดรอยปรุ
735. perforating tools [hand tools]

736. เครื่องมือตัดลวด
737. wire cutters

738. MGS
739. เครื่องมือตัดเล็บ
740. nail nippers

741. เครื่องมือตัดเล็บชนิดใช้ไฟฟ้า
742. nail clippers,electric

743. MGS
744. เครื่องมือตัดเล็บชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
745. non-electric nail clippers

746. MGS
747. เครื่องมือตัดเล็มกิ่งไม้
748. Branch pruning shears [hand-operated tools]

749. เครื่องมือตัดโลหะ
750. Hand-operated metal cutters

751. เครื่องมือตัดวัสดุ
752. Material cutters [hand-operated tools]

753. เครื่องมือตัดสกรู
754. screw stocks [hand tools]

755. เครื่องมือตัดสลักเกลียว
756. screw-thread cutters [hand tools]

757. เครื่องมือตัดสายเคเบิล
758. Cable cutters (Hand-operated -)

759. เครื่องมือตัดสายเคเบิลและทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
760. Tools for cutting and marking cables

761. เครื่องมือตัดหญ้า
762. Lawn clippers [hand instruments]

763. เครื่องมือตัดห่วง
764. hoop cutters [hand tools]

765. เครื่องมือตัดเหล็ก
766. Steel cutters being hand tools

767. เครื่องมือต๊าปเกลียว
768. tap wrenches

769. เครื่องมือติดตั้งปลอกยางกันฝุ่น
770. Rubber dust cover installations tools

771. เครื่องมือติดตั้งแหวนลูกสูบ
772. Piston rings installations tools

773. เครื่องมือติดฝังขั้วต่อเข้ากับแผงวงจร
774. Tools for installing connector to circuit

775. เครื่องมือตีตรา
776. Hand-operated branding tools

777. เครื่องมือตีเบอร์
778. Hand-operated numbering tools

779. เครื่องมือตีวัตถุใช้ขึ้นรูป
780. Tools for forging and shaping materials

781. เครื่องมือตีเส้น
782. Builder’s lines

783. เครื่องมือตึงลวด
784. Metal wire tighteners [hand-operated tools]

785. เครื่องมือแต่งหน้าขนมด้วยความร้อน
786. sweet decoration tools with heat

787. เครื่องมือถอดตัวยึดกระบอกสูบของเบรก
788. tools for removing fastener of brake cylinder

789. เครื่องมือถอดนอตไฟแบตเตอรี่ขนาดเล็ก
790. hand tools for removing bolt of small batteries

791. เครื่องมือถอดลูกปืน
792. bearing removal tool

793. เครื่องมือถอดและติดตั้งปลอกหุ้มเพลาของระบบกันสะเทือน
794. tools for removing and installation of shaft cover for anti-vibration system

795. เครื่องมือถอดสลักเพลา
796. tools for removing shaft bolts

797. เครื่องมือถอดสายไฟขนาดเล็กใช้กับข้อต่ออุปกรณ์
798. tools for stripping small wire used with joints

799. เครื่องมือถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง
800. oil filter wrenches

801. MGS
802. เครื่องมือถอนขน
803. hair removal implements

804. เครื่องมือถอนต้นไม้
805. plant removing tools

806. เครื่องมือถอนตะปู
807. nail pullers, hand-operated

808. เครื่องมือถอนสกรู
809. screw removing tools

810. เครื่องมือถอนสลักเกลียว
811. bolt removing tools

812. เครื่องมือถอนหญ้า
813. grass hooks

814. เครื่องมือถักทอ
815. braiders

816. เครื่องมือถักเปียผมไฟฟ้า
817. automatic hair weaving machinc

818. เครื่องมือถากดิน
819. hoe

820. เครื่องมือถากไม้
821. adzes [tools]

822. เครื่องมือถากไม้เป็นมุม45องศา
823. 45 degrees adzes

824. เครื่องมือทากาว
825. gluing tools

826. เครื่องมือทำเกลียว
827. helixing tools

828. เครื่องมือทำเกลียวชนิดใช้ไฟฟ้า
829. helixing tools, electric

830. เครื่องมือทำเกลียวท่อ
831. pipe twisting tools

832. เครื่องมือทำเกลียวนอก
833. external helixing tools

834. เครื่องมือทำเกลียวใน
835. internal helixing tools

836. เครื่องมือทำความสะอาดหินลับคมมีด
837. cleaning apparatus for whetstones

838. เครื่องมือทำเครื่องหมายบนปศุสัตว์
839. cattle marking tools

840. เครื่องมือทำเครื่องหมายให้กับปศุสัตว์
841. livestock marking tools

842. เครื่องมือทำรอยบาก
843. mortising tools

844. เครื่องมือทำรอยบากบนท่อ
845. pipe mortising tools

846. เครื่องมือทำลวดลายนูน
847. convexing tools

848. เครื่องมือทำลายพืชกาฝาก
849. apparatus for destroying plant parasites, hand-operated

850. เครื่องมือทำสลักเกลียว
851. bolt makers

852. เครื่องมือทำสวนที่ใช้มือ
853. garden tools, hand-operated

854. เครื่องมือทุบถนน
855. tools for breaking up road surface material

856. เครื่องมือนำล่องสกรู
857. twisting screws

858. เครื่องมือบีบอัดท่อ
859. compressing tools for tube

860. เครื่องมือบีบอัดเส้นลวด
861. pressing tools for wire

862. เครื่องมือประกอบข้อต่อ
863. assembling tools for joint

864. เครื่องมือประกอบลิ้นยางรถยนต์
865. assembling tools for car wheel eyebrow protector lip

866. เครื่องมือประกอบและถอดประกอบจานโลหะ
867. assembling and disassembling tools for metal disc

868. เครื่องมือประกอบสปริงใช้ในงานซ่อมรถยนต์
869. spring assembling tools for car reparation

870. เครื่องมือปรับจานจ่ายคาร์บูเรเตอร์
871. adjusting tools for carburator distributors

872. เครื่องมือปรับท่อให้บานออก
873. pipe expanders

874. เครื่องมือปรับลูกสูบของเบรกล้อหลัง
875. adjusting tools for rear wheel brake piston

876. เครื่องมือปลดขดลวดไฟฟ้า
877. electric coil removers

878. เครื่องมือปลดสายไฟ
879. electric wire removers

880. เครื่องมือปลอดเชื้อสำหรับเจาะร่างกาย
881. sterile body piercing instruments

882. เครื่องมือปล่อยสายลวดแบบสปริงหมุนได้
883. cable releasing apparatus with rotating spring

884. เครื่องมือปลูกต้นไม้
885. tools for planting trees

886. เครื่องมือปอกเปลือกมันฝรั่ง
887. potato peelers [hand implements]

888. เครื่องมือปอกเปลือกส้ม
889. orange peelers [hand implements]

890. เครื่องมือปอกผลไม้และผัก
891. fruit and vegetable peelers [hand implements]

892. เครื่องมือปอกผัก
893. vegetable peelers, hand-operated

894. เครื่องมือปอกสายเคเบิลแบบร่วมแกน
895. wire strippers with co-spindle

896. เครื่องมือปอกสายเคเบิลแบบหมุน
897. wire strippers with rotating spindle

898. เครื่องมือป้องกันน้ำฝนสำหรับต้นยางพารา
899. rain proof apparatus for rubber tree

900. เครื่องมือป้อนสายเคเบิล
901. hand tools for cable feeding

902. เครื่องมือป้อนอาหารเด็กทารก
903. hand tools for feeding baby

904. เครื่องมือปัดฝุ่น
905. dusters

906. เครื่องมือปูสนามหญ้า
907. lawn rollers [hand-operated tools]

908. เครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟ
909. light bulb changing tools

910. เครื่องมือผูกมัดเสาไม้
911. binding hand tools for wooden pole

912. เครื่องมือพ่นยาฆ่าแมลง
913. insecticide vaporizers [hand tools]

914. เครื่องมือพ่นแรงลมชนิดใช้มือ
915. air blowing apparatus [hand-operated tools]

916. เครื่องมือพ่นสี
917. paint sprays [hand-operated tools]

918. เครื่องมือพ่นหมอกควันกำจัดแมลง
919. insecticide sprayers, hand-operated

920. เครื่องมือพรวนดินขนาดเล็กใช้ทำสวน
921. small soil aerators for gardening

922. เครื่องมือเพาะต้นไม้
923. hand tools for cultivating

924. เครื่องมือฟั่นเกลียวให้เข้ากัน
925. marline spikes

926. เครื่องมือฟิชเทป
927. fish tapes [hand tools]

928. เครื่องมือม้วนเก็บขดลวดไฟฟ้า
929. electric coil winding tools

930. เครื่องมือม้วนเก็บสายเคเบิล
931. cable winding tools

932. เครื่องมือม้วนผม
933. hand implements for hair curling

934. เครื่องมือม้วนผมชนิดใช้ไฟฟ้า
935. electric hair curlers [hand implements]

936. เครื่องมือยกบล็อกยึดสายเคเบิล
937. lifting tools for cable-holding block

938. เครื่องมือยกรอกม้วนสายเคเบิล
939. lifting tools for cable pulley

940. เครื่องมือยกวาล์ว
941. lifting tools for valve

942. เครื่องมือยกสายเคเบิล
943. lifting tools for cable

944. เครื่องมือยิงสลักย้ำ
945. bolt crimping tools

946. เครื่องมือยิงหมุดย้ำ
947. pin crimping tools

948. เครื่องมือยึดรอกม้วนสายเคเบิล
949. binding apparatus for cable pulley

950. เครื่องมือยึดโลหะรูปตัววาย
951. binding apparatus for y shape metal

952. เครื่องมือยึดสายเคเบิล
953. binding apparatus for cable

954. เครื่องมือยึดสายเคเบิลติดมุม
955. binding apparatus for corner cable

956. เครื่องมือยึดสายเคเบิลเพื่อให้หมุน
957. binding apparatus for rotating cable

958. เครื่องมือยืดผม
959. Hair straightening irons

960. เครื่องมือแยกแผ่นเซรามิก
961. Ceramic Disc Separator Tool

962. เครื่องมือร้อยลวดสายไฟ
963. draw wires [hand tools]

964. เครื่องมือรัดสายไฟฟ้า
965. Cable tie tools, electric

966. เครื่องมือรัดหีบห่อ
967. strapping tools

968. เครื่องมือรัดแหวนลูกสูบ
969. Piston ring compressor

970. เครื่องมือรีดโลหะ
971. metal rolled tool

972. เครื่องมือโรยเกลี่ยสนามหญ้า
973. lawn sprinkle tool

974. เครื่องมือลดการสั่นสะเทือนของสายเคเบิล
975. cable dampening tool

976. เครื่องมือลับกรรไกร
977. scissor sharpening tool

978. เครื่องมือลับของมีคม
979. sharpening instruments

980. เครื่องมือลับของมีคมชนิดทำด้วยหิน
981. Stone sharpening tool

982. เครื่องมือลับขอบสกีชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
983. ski edge sharpening tools, hand-operated

984. เครื่องมือลับใบมีด
985. blade sharpening instruments

986. เครื่องมือลับใบเลื่อยและปรับแต่งเลื่อย
987. Saw blade sharpening and sadjustment tools

988. เครื่องมือเล็มต้นไม้
989. tree trimmer

990. เครื่องมือเล็มผมและหนวดเครา
991. Hair and beard trimmer tool

992. เครื่องมือเล็มสนามหญ้า
993. lawn trimmer

994. เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง
995. Slope angle drawing Tool

996. เครื่องมือวาดมุมลาดเอียงของช่างไม้
997. Carpenter’s Slope Angle Drawing Tool

998. เครื่องมือสไลซ์ผักชนิดใช้มือ
999. vegetable slicers, hand-operated

1000. เครื่องมือสไลซ์หั่นฝานขูดไสซอยผักและผลไม้
1001. kitchen mandolines

1002. เครื่องมือสักลาย
1003. tattoo tool

1004. เครื่องมือสับเนื้อ
1005. meat choppers being knives

1006. เครื่องมือสำหรับเจาะรู
1007. borers

1008. เครื่องมือสำหรับใช้ประทับตรา
1009. stamping-out tools [hand tools]

1010. เครื่องมือสำหรับตัดสลักเกลียว
1011. dies [hand tools]

1012. เครื่องมือสำหรับอัดให้แน่น
1013. fulling tools [hand tools]

1014. เครื่องมือเสียบและถอดขั้วต่อไฟฟ้า
1015. Electrical connector plugging and unplugging tool

1016. เครื่องมือใส่สายไฟขนาดเล็กข้อต่ออุปกรณ์
1017. inserting small wires tool

1018. เครื่องมือใส่ห่วงรัดหางสัตว์
1019. animal tail clip tool

1020. เครื่องมือหนีบจับเก็บสิ่งของ
1021. holding clamp tool

1022. เครื่องมือหนีบจับเว้นระยะรอกม้วนสายเคเบิล
1023. Cable reel spacer clamping tool

1024. เครื่องมือหนีบผม
1025. crimping irons

1026. เครื่องมือหนีบผมชนิดใช้ไฟฟ้า
1027. electric hair straightener

1028. เครื่องมือหนีบผมชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1029. flat irons, non-electric

1030. MGS
1031. เครื่องมือหนีบผมที่ใช้ในการดัดผม
1032. Hair straighteners for curling hair

1033. เครื่องมือหมุนแม่แรงยกรถ
1034. rotating apparatus for vehicle trolley jacks [hand-operated]

1035. เครื่องมือหยิบจับอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
1036. hand-operated implements for picking up food, electric

1037. เครื่องมือหยิบจับอาหารชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1038. hand-operated implements for picking up food, non-electric

1039. เครื่องมือหว่านไถ
1040. seed drills and plows

1041. เครื่องมือห่อผลไม้
1042. fruit wrapping tools

1043. เครื่องมือหั่นเนื้อ
1044. meat choppers [cleavers]

1045. เครื่องมือหั่นผัก
1046. vegetable choppers

1047. เครื่องมือหั่นผักชนิดใช้มือ
1048. vegetable shredders, hand-operated

1049. เครื่องมือหุ้มสายไฟ
1050. wire covering tools

1051. เครื่องมืออัดดิน
1052. earth rammers [hand tools]

1053. เครื่องมืออัดลายนูน
1054. embossers [hand tools]

1055. เครื่องรีดผมไฟฟ้า
1056. electric hair straightening irons

1057. เครื่องเลเซอร์กำจัดขนตามร่างกายที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์
1058. laser hair removal apparatus, other than for medical purposes

1059. เครื่องเล็มผม
1060. hair trimmers

1061. MGS
1062. เครื่องสูบลมของเตาเผา
1063. kiln air pumps

1064. เครื่องหนีบวัตถุสำหรับงานช่างไม้
1065. carpenters’ clamps

1066. เครื่องหนีบสำหรับช่างไม้
1067. clamps for carpenters or coopers

1068. เครื่องหั่นผลไม้ชนิดควบคุมด้วยมือ
1069. hand-operated fruit slicers

1070. เครื่อมือตัดกล่อง
1071. box cutters

1072. เคียวเกี่ยวข้าว
1073. sickles

1074. เคียวเกี่ยวหญ้า
1075. hainault scythes

1076. เคียวด้ามยาว
1077. scythes

1078. เคียววงแหวน
1079. scythe rings

1080. โครงเลื่อย
1081. hacksaw frames

1082. โครงเลื่อยตัดเนื้อชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1083. meat hacksaw frames, non-electric

1084. โครงเลื่อยไม้
1085. wooden hacksaw frames

1086. จอบ
1087. hoes [hand tools]

1088. จานขัดโลหะ
1089. metal abrading disks

1090. จานเจียระไน
1091. cutting discs [hand operated tools]

1092. จานทรายใช้ขัดเงาไม้
1093. sanding discs for polishing wood

1094. จานแยกและกรอผิววัสดุให้หยาบ
1095. discs for splitting and grinding material

1096. ฉมวก
1097. harpoons

1098. ฉมวกสำหรับการตกปลา
1099. harpoons for fishing

1100. MGS
1101. ช้อน
1102. spoons*

1103. ช้อนกวนสี
1104. paint spoons

1105. ช้อนชุบเงินบริสุทธิ์ใช้บนโต๊ะอาหาร
1106. Sterling silver table spoons

1107. ช้อนตักกาแฟ
1108. coffee spoons

1109. ช้อนตักแบ่งซุป
1110. soup spoons

1111. ช้อนที่ระลึกเพื่อการสะสม
1112. Souvenir collector spoons

1113. ช้อนปากแบน
1114. spatula spoon

1115. ช้อนโลหะ
1116. spoons of metal

1117. ช้อนสแตนเลส
1118. spoons of stainless steel

1119. ชะแลง
1120. levers

1121. ชะแลง (เหล็กงัด)
1122. crow bars

1123. ชุดไขควงขนาดเล็กชนิดใช้มือ
1124. manual mini screwdriver sets

1125. ชุดไขควงชนิดใช้มือ
1126. manual screwdriver sets

1127. ชุดคีม
1128. plier sets

1129. ชุดคีมที่ใช้กับงานอิเล็กทรอนิกส์
1130. plier sets for electronic

1131. ชุดคีมแบบมีแหวนล็อก
1132. circlip plier sets

1133. ชุดเครื่องโกนหนวด
1134. beard shaving kits

1135. ชุดเครื่องมือช่างไม้
1136. carpenter’s tool sets

1137. ชุดเครื่องมือตัดผม
1138. hair cutting tool sets

1139. ชุดเครื่องมือติดตั้งยางรถยนต์
1140. vehicle tire installation tool sets

1141. ชุดเครื่องมือแต่งเท้าและเล็บ
1142. pedicure sets

1143. ชุดเครื่องมือแต่งมือและเล็บ
1144. manicure sets

1145. ชุดเครื่องมือแต่งมือและเล็บชนิดใช้ไฟฟ้า
1146. manicure sets, electric

1147. ชุดเครื่องมือแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
1148. manicure and pedicure sets

1149. ชุดเครื่องมือปลูกผักสำหรับเด็ก
1150. vegetable planting tool sets for kids

1151. ชุดช้อนส้อม
1152. forks and spoons sets

1153. ชุดช้อนส้อมสแตนเลส
1154. stainless steel forks and spoons sets

1155. ชุดดอกสว่านหกเหลี่ยม
1156. hex drill bit sets

1157. ชุดประแจบล็อก
1158. block wrench sets

1159. ชุดประแจรวม
1160. combination wrench sets

1161. ชุดประแจหกเหลี่ยมปลายมน
1162. hexalobe wrenches

1163. ชุดมีดช้อนส้อมใช้บนโต๊ะอาหาร
1164. tableware [knives, forks and spoons]

1165. ชุดมีดช้อนส้อมทำด้วยพลาสติก
1166. table knives, forks and spoons of plastic

1167. ชุดมีดช้อนส้อมที่เป็นเครื่องเงิน
1168. silver plate [knives, forks and spoons]

1169. ชุดมีดช้อนส้อมสำหรับเด็ก
1170. table knives, forks and spoons for babies

1171. ชุดสว่านชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1172. hand drills, non-electric

1173. ดอกกัดเกลียว
1174. helix milling shafts

1175. ดอกกัดที่ใช้เป็นเครื่องมือ
1176. milling cutters [hand tools]

1177. ดอกไขควงสำหรับไขควงปากแบน
1178. Screwdriver bits for hand operated screwdrivers

1179. ดอกเจาะคว้านโลหะ
1180. steel step drills

1181. ดอกเจาะที่เป็นเครื่องมือ
1182. centre punches [hand tools]

1183. ดอกเจาะไม้
1184. wood drill bits

1185. ดอกเซาะร่องลิ่มไม้
1186. router bits

1187. ดอกตอก
1188. impact driver bits

1189. ดอกตัดเหล็ก
1190. metal cutting bits

1191. ดอกต๊าปเกลียว
1192. hand tap

1193. ดอกสว่านของเครื่องเจาะชนิดใช้มือ
1194. bits [parts of hand tools]

1195. ดอกสว่านของสว่านมือ
1196. Drill bits for hand drills

1197. ดอกสว่านไข
1198. screwdriver bits

1199. ดอกสว่านเจาะคอนกรีต
1200. concrete drill bits

1201. ดอกสว่านเจาะเหล็ก
1202. metal drill bits

1203. ดอกสว่านชนิดเจาะรูโพรง
1204. hollowing bits [parts of hand tools]

1205. ดอกสว่านชนิดใช้มือ
1206. drill bits for use with hand drills

1207. ดอกสว่านทำจากเหล็ก
1208. screwdriver bits of metal

1209. ดอกสว่านที่เป็นเครื่องมือ
1210. bits [hand tools]

1211. ดอกสว่านปากขยาย
1212. adjustable drill bits

1213. ดอกสว่านเพชรสำหรับเครื่องมือแบบใช้มือ
1214. Diamond drill bits for hand-operated tools

1215. ดาบ
1216. swords

1217. ดาบญี่ปุ่น
1218. Japanese swords

1219. MGS
1220. ดาบที่ซ่อนฝักไว้ในไม้เท้า
1221. Sword canes

1222. ด้ามเคียว
1223. scythe handles

1224. MGS
1225. ด้ามจับของหินลับมีด
1226. whetstone holders

1227. MGS
1228. ด้ามจับเครื่องมือ
1229. handles for hand-operated hand tools

1230. ด้ามจับประแจบล็อก
1231. block wrech holders

1232. ด้ามจับสว่าน
1233. drill holders [hand tools]

1234. ด้ามมีด
1235. knife handles

1236. ด้ามเลื่อย
1237. saw holders

1238. ตะกร้อสอยผลไม้
1239. fruit pickers poles

1240. ตะไบ
1241. files [tools]

1242. ตะไบขัด
1243. Callus rasps

1244. ตะไบแต่งเล็บ
1245. nail files

1246. ตะไบแต่งเล็บชนิดใช้ไฟฟ้า
1247. nail files, electric

1248. MGS
1249. ตะไบทราย
1250. emery files

1251. ตะไบทรายใช้แต่งเล็บเทียม
1252. emery files for fake nail

1253. ตะไบทรายทำด้วยกระดาษ
1254. emery boards

1255. ตะไบท้องปลิง
1256. half round files

1257. ตะไบฝนกุญแจ
1258. key files

1259. ตะไบลับคมเลื่อย
1260. chainsaw sharpening files

1261. ตะไบหยาบ
1262. rasps [hand tools]

1263. ตะไบหางหนู
1264. needle files

1265. ตะไบเหล็ก
1266. metal files

1267. ตัวขยายของกุญแจกระบอก
1268. socket wrench expanders

1269. ตัวจับแป้นเกลียว
1270. nut holders

1271. ตัวดัดเกลียว
1272. twist benders

1273. ตัวตัดแป็บทองแดง
1274. copper tube cutters

1275. ตัวหนีบชนิดมีหมุดเกลียว
1276. screw clamps

1277. เตารีดชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1278. irons [non-electric hand tools]

1279. เตารีดไฟฟ้า
1280. flat irons

1281. เตารีดไอน้ำไฟฟ้า
1282. Electric steam irons

1283. ถ้วยรองน้ำยางพารา
1284. cups for latex rubber

1285. ท่อนเหล็กที่ใช้ต่อกระบอกขันและเฟืองขัน
1286. connecting rods for cylinders and driven gears

1287. ท่อเป่าลมใช้กับเครื่องมือบัดกรี
1288. air blow pipes used with soldering apparatus

1289. ทั่งที่รับแรงอัดสูงใช้เป็นเครื่องมือ
1290. high pressure anvils [hand tools]

1291. ที่กดสิวไม่ใช้ในทางการแพทย์
1292. acne extractros, not for medical purpose

1293. ที่ขอดเกล็ดปลา
1294. fish scale scraper

1295. ที่ขูดดินใช้ในงานปั้น
1296. clay scraper for sculpture

1297. ที่ขูดสกี
1298. scrapers for skis

1299. ที่ขูดส้นเท้า
1300. heel scrapers

1301. ที่จับยึดเฟือง
1302. Ratchet handles

1303. ที่ตัดแกนผลไม้
1304. fruit corers

1305. ที่ตัดขนสัตว์ที่เป็นเครื่องมือ
1306. cattle shearers

1307. MGS
1308. ที่ตัดขนสุนัข
1309. Hair clipper for dog

1310. ที่ตัดเค้ก
1311. cake cutters

1312. MGS
1313. ที่ตัดชีสให้เป็นชิ้นบางๆไม่ใช้ไฟฟ้า
1314. cheese slicers, non-electric

1315. ที่ตัดแบ่งผลไม้
1316. fruit segmenters

1317. ที่ตัดแผ่นฟอยล์บนขวดไวน์ชนิดใช้มือ
1318. wine bottle foil cutters, hand-operated

1319. ที่ตัดพิซซ่า
1320. Pizza slicers

1321. ที่ตัดพิซซ่าที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า
1322. pizza cutters, non-electric

1323. ทีทอผ้าแบบพกพาชนิดใช้มือ
1324. portable handlooms, hand-operated

1325. MGS
1326. ที่เปิดกระป๋องชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1327. can openers, non-electric

1328. ที่เปิดกระป๋องที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
1329. tin openers, non-electric

1330. ที่ยึดหินลับมีด
1331. holders for whetstone

1332. ที่ลับมีด
1333. Knife sharpeners

1334. MGS
1335. ที่ลับมีดแล่ปลา
1336. fist filleting knife sharpeners

1337. ที่เลาะด้าย
1338. Seam Ripper

1339. MGS
1340. ที่ใส่มีดพกใช้เวลาดำน้ำ
1341. Diving knife holders

1342. ที่หั่นไข่ไม่ใช้ไฟฟ้า
1343. egg slicers, non-electric

1344. MGS
1345. แท่งคนสำหรับผสมสี
1346. stirring sticks for mixing paint

1347. แท่งเหล็กใช้ขัดสำหรับงานเคลือบ
1348. abrading sticks, of metal used in coating

1349. แท่งเหล็กใช้ลับมีด
1350. sharpening steels

1351. แท่งเหล็กสำหรับลับมีด
1352. knife steels

1353. แท่นตัด
1354. cutter bars [hand tools]

1355. เบ้าข้อต่อกุญแจปากตาย
1356. socket joints for wrench

1357. เบ้าขันนอต
1358. socket screwdriver

1359. เบ้าทำจากเหล็ก
1360. moulding irons

1361. เบ้าทำสลักเกลียว
1362. socket head bolts

1363. เบ้าสวมกันกระแทก
1364. shock absorbers

1365. เบ้าเสียบชนิดใช้มือ
1366. socket spanners [hand tools]

1367. เบ้าเสียบประแจปากตาย
1368. open end socket wrenches

1369. เบ้าเหล็ก
1370. molding irons

1371. ใบตัดกระเบื้อง
1372. tile cutter blades

1373. ใบตัดทำด้วยไฟเบอร์ใช้ตัดโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องมือ
1374. metal cutting blades of fiber [part of hand tools]

1375. ใบตัดโลหะและหินอ่อนที่เป็นส่วนของเครื่องมือ
1376. metal and marble cutting blades [part of hand tools]

1377. ใบพายใช้กวนที่เป็นเครื่องมือ
1378. spatulas [hand tools]

1379. ใบเพชรใช้ตัดคอนกรีต
1380. diamond blades for cutting concrete

1381. ใบเพชรใช้ตัดโลหะ
1382. diamond blades for cutting metal

1383. ใบมีด(เครื่องมือ)
1384. blades [hand tools]

1385. ใบมีดกบไสไม้
1386. blades for planes

1387. ใบมีดกรรไกร
1388. scissor blades

1389. MGS
1390. ใบมีดกรรไกรขนาดใหญ่
1391. blades for shears

1392. ใบมีดกรรไกรตัดกิ่งไม้
1393. blades for pruning shears

1394. ใบมีดกรรไกรตัดขน
1395. shear blades

1396. ใบมีดกรีดยาง
1397. rubber tapping blades

1398. ใบมีดกลมตัดกระเบื้อง
1399. circular blades for tile cutting

1400. ใบมีดโกน
1401. razor knives

1402. MGS
1403. ใบมีดโกนคู่
1404. double edge razor blades

1405. ใบมีดโกนที่ใช้ซอยผม
1406. shaving blades for hair trimming

1407. ใบมีดโกนสำหรับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
1408. Blades for electric razors

1409. ใบมีดโกนหนวด
1410. beard shaving blades

1411. ใบมีดขูดเท้า
1412. foot scraper blades

1413. ใบมีดซอยผม
1414. blades for hair clipper

1415. ใบมีดตัดกระดาษ
1416. blades for cutting paper

1417. ใบมีดตัดกิ่งไม้
1418. pruning blades

1419. ใบมีดที่เป็นเครื่องมือ
1420. tool blade

1421. ใบเลื่อยฉลุ
1422. coping saws

1423. ใบเลื่อยชัก
1424. reciprocating saw blades

1425. ใบเลื่อยตัดไม้
1426. Crosscut saw blades

1427. ใบเลื่อยตัดเหล็ก
1428. hacksaw blades

1429. ใบเลื่อยที่เป็นส่วนของเครื่องมือ
1430. saw blades [parts of hand tools]

1431. MGS
1432. ใบเลื่อยสำหรับเลื่อยมือ
1433. blades for hand saws

1434. ปฏัก
1435. spears

1436. ประแจ(เครื่องมือ)
1437. Wrenches [hand tools]

1438. MGS
1439. ประแจกระบอก
1440. socket wrenches

1441. ประแจกระบอกกลม
1442. round socket wrenches

1443. ประแจกระบอกชนิดเปลี่ยนหัวได้
1444. socket wrenches set

1445. ประแจกระบอกที่มีด้ามจับ
1446. socket wrenches with handle

1447. ประแจกระบอกที่มีด้ามจับรูปตัวที
1448. T-handle socket wrench

1449. ประแจขันท่อ
1450. pipe wrenches

1451. MGS
1452. ประแจขันท่อแบบโซ่
1453. chain pipe wrench

1454. ประแจขันท่อแบบหนัก
1455. straight pipe wrench

1456. ประแจขันนอต
1457. nut wrench

1458. ประแจขันนอตล้อรถ
1459. lug wrench

1460. ประแจขันหัวสว่าน
1461. drill chuck key wrench

1462. ประแจขันสกรู
1463. spud wrench

1464. ประแจขันสกรูนอต
1465. flare nut wrench

1466. ประแจขันหัวเทียน
1467. spark plug wrench

1468. ประแจคอม้าแบบมีข้อต่อเลื่อน
1469. monkey wrenches

1470. MGS
1471. ประแจจับแป๊บ
1472. pipe wrench

1473. ประแจชนิดใช้มือ
1474. Wrenches, hand-operated

1475. ประแจดัดเหล็ก
1476. bar bending wrench

1477. ประแจที่มีด้ามจับรูปตัวที
1478. T-handle wrench

1479. ประแจที่มีด้ามจับรูปตัวทีและมีปลายตัวผู้หกเหลี่ยม
1480. T-handle hex wrench

1481. ประแจแบบก้านยาว
1482. long wrench

1483. ประแจแบบโซ่
1484. chain wrench

1485. ประแจแบบรวม
1486. combination wrench

1487. ประแจบ๊อกซ์
1488. Socket spanners [hand operated tools]

1489. MGS
1490. ประแจปรับได้
1491. adjustable wrench

1492. ประแจปลายเปิดคู่
1493. open end wrench

1494. ประแจปากตาย
1495. Die wrenches [hand tools]

1496. MGS
1497. ประแจรูปตัวที
1498. T-wrench

1499. ประแจล็อก
1500. locking piler

1501. ประแจเลื่อน
1502. spanners [hand tools]

1503. MGS
1504. ประแจวัดแรงบิด
1505. Torque wrenches

1506. ประแจวัดแรงบิดแบบลื่นไหล
1507. torque wrench

1508. ประแจวัดแรงบิดแบบหมุน
1509. rotator ratchet wrenches

1510. ประแจสำหรับกัดผิวท่อ
1511. straight pipe wrenches

1512. ประแจหกเหลี่ยม
1513. Hex wrenches

1514. ประแจหกเหลี่ยมปลายมน
1515. ball point hexagon wrenches

1516. ประแจหมุนทางเดียว
1517. ratchet wrenches [hand tools]

1518. ประแจแหวนข้างปากตาย
1519. combination wrenches

1520. ประแจแหวนปากตาย
1521. ring spanners

1522. ปลอกมีด
1523. knife sheaths

1524. MGS
1525. ปลอกมีดทำจากหนัง
1526. Knife sheaths of leather

1527. ปลอกสวมหมุนประแจไขหัวเทียนที่มีด้ามจับรูปตัวที
1528. spark plug socket wrenches with t-handle

1529. ปลอกหนังสำหรับใส่มีด
1530. Leather sheaths for knives

1531. ปัตตาเลียนตัดผมชนิดใช้ไฟฟ้า
1532. hair clippers, electric

1533. ปัตตาเลียนตัดผมชนิดใช้ไฟฟ้าและชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1534. hair clippers for personal use, electric and non-electric

1535. ปัตตาเลียนตัดผมชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1536. hair clippers, non-electric

1537. ปากกาจับชิ้นงานชนิดติดตั้งบนโต๊ะ
1538. tabletop mounting clamps

1539. ปากกาจับชิ้นงานที่เป็นเครื่องมือ
1540. clamps [hand tools]

1541. ปากกาจับไม้
1542. wood working clamps

1543. ปากกาจับเหล็ก
1544. metal working clamps

1545. ปากกาหนีบวัตถุ
1546. locking clamps

1547. ปืนเจาะหู
1548. ear piercing guns

1549. ปืนฉีดกาวอุดรอยรั่วที่ทำงานด้วยมือ
1550. caulking guns, hand-operated

1551. ปืนฉีดขึ้นรูปยางที่ทำงานด้วยมือ
1552. guns for the extrusion of rubbers, hand-operated

1553. ปืนฉีดจาระบีที่ทำงานด้วยมือ
1554. grease guns, hand-operated

1555. ปืนฉีดพ่นให้เป็นละอองที่ทำงานด้วยมือ
1556. atomizer guns, hand-operated

1557. ปืนฉีดลมที่ทำงานด้วยมือ
1558. air blow gun, hand-operated

1559. ปืนฉีดอุดรอยรั่วชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1560. non-electric caulking guns

1561. ปืนใช้เป็นเครื่องมือ
1562. guns [hand tools]

1563. ปืนพ่นทรายที่ทำงานด้วยมือ
1564. hand-operated blasting gun

1565. ปืนยิงยางแมสติก
1566. guns, hand-operated, for the extrusion of mastics

1567. ปืนยิงลวดใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่ทำงานด้วยมือ
1568. hand-operated staple guns for assembling furniture

1569. ปืนยิงลวดเย็บที่ทำงานด้วยมือ
1570. hand-operated staple guns

1571. ปืนยิงลวดสำหรับงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
1572. hand-operated staple guns for construction

1573. ปืนยิงหมุดย้ำที่ทำงานด้วยมือ
1574. hand-operated riveting guns

1575. แปรงลวดที่เป็นเครื่องมือ
1576. steel wire brush [hand tools]

1577. แปรงลูกขัดใช้ขัดเงาโลหะ
1578. metal polishing wheel brush

1579. แผ่นกัดเกลียว
1580. screw plate

1581. แผ่นขนสัตว์ที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องขัด
1582. wool pad [part of polishing machine]

1583. แผ่นขัด
1584. abrasive pastes

1585. MGS
1586. แผ่นขัดเงาโลหะที่เป็นเครื่องมือ
1587. metal polishing pad [hand tools]

1588. แผ่นขัดสำหรับเหล็ก
1589. polishing irons [glazing tools]

1590. แผ่นขัดเหล็ก
1591. glazing irons

1592. แผ่นครอบใบมีดโกน
1593. razor blade cover

1594. แผ่นจานใช้เจียระไนพลอย
1595. grinding disc for gems

1596. แผ่นเจียรกระเบื้อง
1597. grinding disc for tiles

1598. แผ่นเจียรไม้
1599. grinding disc for woods

1600. แผ่นเจียรโลหะ
1601. grinding disc for metals

1602. แผ่นเจียระไน
1603. grinding disc

1604. แผ่นไฟเบอร์ใช้ขัดโลหะ
1605. metal polishing fiber pad

1606. แผ่นไฟเบอร์ใช้เจียร
1607. grinding fiber pad

1608. แผ่นสกรูรูปวงแหวน
1609. annular screw plates

1610. ฝักดาบ
1611. sword scabbards

1612. ฝาปิดกระบอกฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
1613. insecticide sprayer bottle cover

1614. พลั่ว
1615. mattocks

1616. พลั่วตักดิน
1617. soil shovel

1618. พลั่วตักทราย
1619. Sand shovel

1620. พลั่วตักหิมะ
1621. Snow shovels

1622. พลั่วเตาผิง
1623. Fireplace shovels

1624. MGS
1625. พลั่วผสมปูน
1626. mixing concrete shovel

1627. พลั่วแมททอค
1628. shovels [hand tools]

1629. พายฉาบสำหรับศิลปิน
1630. spatulas for artists

1631. เพชรตัดกระจกที่เป็นส่วนของเครื่องมือ
1632. glaziers’ diamonds [parts of hand tools]

1633. ฟิตเทปสำหรับร้อยสายไฟ
1634. Fish tape for pulling cables

1635. เฟืองขันแบบหมุนทางเดียว
1636. ratchets [hand tools]

1637. MGS
1638. มีดกรรไกรขนาดใหญ่
1639. large knives

1640. มีดกริช
1641. Keris [dagger]

1642. มีดกรีดยางพารา
1643. Rubber Tapping Knife

1644. มีดกันไรขนบนใบหน้า
1645. facial hair razors

1646. มีดโกน
1647. razors

1648. MGS
1649. มีดโกนคู่
1650. double razor

1651. มีดโกนชนิดใช้ไฟฟ้า
1652. razors, electric

1653. MGS
1654. มีดโกนชนิดใช้แล้วทิ้ง
1655. disposable razors

1656. MGS
1657. มีดโกนชนิดเปลี่ยนใบได้
1658. changeable blade razor

1659. มีดโกนชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1660. razors, non-electric

1661. MGS
1662. มีดโกนใช้ตัดผม
1663. razors for cutting hair

1664. มีดโกนนิรภัย
1665. safety razors

1666. มีดโกนแบบใช้แล้วทิ้ง
1667. razors, disposable

1668. มีดโกนแบบญี่ปุ่น
1669. Japanese razors

1670. MGS
1671. มีดโกนแบบพับ
1672. Straight razors

1673. MGS
1674. มีดขว้าง
1675. Throwing knives

1676. มีดขอ
1677. bill-hooks

1678. MGS
1679. มีดขอดเกล็ด
1680. scaling knives

1681. มีดคว้าน
1682. coring knives

1683. มีดโค้งใช้ตัดหญ้า
1684. sod knives

1685. มีดชุบด้วยเงินใช้บนโต๊ะอาหาร
1686. Sterling silver table knives

1687. มีดใช้เกลา
1688. Whittling knives

1689. มีดใช้แกะสลัก
1690. drawing knives

1691. MGS
1692. มีดใช้ตัดพรม
1693. Carpet knives

1694. มีดใช้ทำงานฝีมือ
1695. Knives for hobby use

1696. MGS
1697. มีดใช้บนโต๊ะอาหาร
1698. table knives

1699. MGS
1700. มีดใช้ผสมปูน
1701. cement mixing knife

1702. มีดใช้สับ
1703. mincing knives

1704. มีดใช้สำหรับการใส่เกือกม้า
1705. farriers’ knives

1706. มีดใช้สำหรับแกะสลัก
1707. carving knives

1708. มีดใช้สำหรับหั่นผัก
1709. vegetable knives

1710. มีดซอยผม
1711. hair trimmer blade

1712. มีดเซรามิก
1713. ceramic knives

1714. มีดดาบ
1715. blades[weapons]

1716. มีดตอนกิ่งไม้
1717. budding knives

1718. มีดตัดกระจก
1719. Glass cutters (Hand operated -)

1720. มีดตัดกระเบื้อง
1721. tile cutters

1722. มีดตัดกิ่งไม้
1723. pruning knives

1724. มีดตัดเค้กทำด้วยสแตนเลส
1725. stainless cake knife

1726. มีดตัดเชือก
1727. rope knife

1728. มีดตัดเนย
1729. Butter knives

1730. มีดตัดผัก
1731. paring knife for vegetables

1732. มีดตัดสายเคเบิล
1733. cable knife

1734. มีดตัดสายเบ็ด
1735. Fishing line cutters

1736. มีดทำครัว
1737. household knives

1738. MGS
1739. มีดทำครัวแบบใบมีดบาง
1740. Thin-bladed kitchen knives

1741. มีดทำจากโลหะมีค่า
1742. Knives made of precious metal

1743. MGS
1744. มีดในการเฉือนหรือตัด
1745. paring knives

1746. MGS
1747. มีดปลอกผลไม้
1748. paring knife for fruits

1749. มีดปลายปืน
1750. bayonets

1751. มีดปอกมันฝรั่ง
1752. Potato peelers knife

1753. มีดปังตอ
1754. cleavers

1755. มีดพก
1756. penknives

1757. มีดพกชนิดพับได้ที่มีช้อนส้อมพับได้รวมอยู่ด้วย
1758. pocket knife with spoon and fork

1759. มีดพกใช้เวลาดำน้ำ
1760. Diving knives

1761. มีดพกอเนกประสงค์
1762. multifunction pocket knife

1763. มีดพับแบบมีที่ล็อก
1764. locked pocket knife

1765. มีดพับสำหรับการตกปลา
1766. Fishing knives

1767. MGS
1768. มีดฟันปลา
1769. serrated knife

1770. มีดล่าสัตว์
1771. hunting knives

1772. มีดแล่เนื้อ
1773. filleting knives

1774. MGS
1775. มีดสปาต้า
1776. machetes

1777. มีดสับ
1778. choppers being knives

1779. มีดสำหรับใช้ในงานโมเดล
1780. hobby knives [scalpels]

1781. มีดสำหรับตัดแต่งเกือกม้า
1782. paring irons [hand tools]

1783. มีดสำหรับพ่อครัว
1784. Chef knives

1785. มีดหั่นเนื้อ
1786. fleshing knives

1787. มีดหั่นผักทำด้วยสแตนเลส
1788. stainless paring knife for vegetables

1789. มีดอรัญญิก
1790. Aranyik knife

1791. มีดเอนกประสงค์
1792. multi-tool knives

1793. แม่แรงชนิดใช้มือ
1794. lifting jacks, hand-operated

1795. แม่แรงตะเข้ใช้ยกรถยนต์
1796. hydraulic floor jack for cars

1797. แม่แรงยกของแบบรอกที่ใช้มือชักรอก
1798. manual chain hoist

1799. แม่แรงยกรถชนิดใช้มือ
1800. vehicle jacks [hand-operated]

1801. ไม้ฉากใช้เป็นเครื่องมือ
1802. squares [hand tools]

1803. ไม้ตะพด (อาวุธป้องกันตัว)
1804. walking sticks being weapons

1805. ล้อทรายใช้ขัดเงาไม้
1806. sanding flap wheels for wood

1807. ลิ้นรองน้ำยางพารา
1808. latex spouts for tapping the rubber tree

1809. ลูกขัดสาหร่ายใช้ขัดลอกสีและทำความสะอาดผิวโลหะ
1810. stripping discs for rubbing color and cleaning metal surface

1811. ลูกตุ้มตอกเสาเข็ม
1812. pendulums for pile driving

1813. ลูกบล็อกประแจ
1814. wrench sockets

1815. ลูกล้อใช้ลับคมมีด
1816. sharpening wheels for knives

1817. ลูกล้อหินเจียรใช้กับเครื่องมือ
1818. abrasive stone wheels [hand-operated]

1819. เลื่อยคันธนู
1820. bow saws

1821. เลื่อยเจาะรู
1822. hole saws [hand-operated]

1823. เลื่อยฉลุ
1824. jig-saws

1825. เลื่อยฉลุสลักลาย
1826. hand-operated coping saws for engraving

1827. เลื่อยชนิดใช้มือ
1828. saws [hand tools]

1829. เลื่อยตัดกิ่งไม้
1830. hand-operated saws for cutting branches

1831. เลื่อยตัดไม้
1832. hand-operated saws for cutting woods

1833. เลื่อยตัดโลหะ
1834. Hack saws

1835. เลื่อยตัดเหล็กชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1836. non-electric hacksaws

1837. เลื่อยมือตัดท่อประปา
1838. hand-operated saws for cutting plumbing

1839. เลื่อยลันดา
1840. hand saws

1841. วงล้อขัดกรอ
1842. emery grinding wheels

1843. วงหินใช้ขัดหรือลับมีด
1844. sharpening wheels [hand tools]

1845. สนับมือใช้ป้องกันตัว
1846. punch rings [knuckle dusters]

1847. สนับมือป้องกันตัว
1848. knuckle dusters

1849. สว่าน
1850. augers [hand tools]

1851. สว่านเจาะไม้
1852. carpenters’ augers

1853. สว่านเจาะไม้ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1854. gimlets [hand tools]

1855. สว่านชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1856. non-electric drills

1857. สว่านมือ
1858. hand drills, hand-operated

1859. สว่านมือใช้เจาะเหล็ก
1860. hand drills for steels

1861. สว่านมือสำหรับเจาะเหล็ก
1862. priming irons [hand tools]

1863. สว่านมือหมุน
1864. breast drills

1865. ส้อมโกยปุ๋ย
1866. manure forks

1867. ส้อมโกยหญ้า
1868. weeding forks [hand tools]

1869. ส้อมขนาดใหญ่ที่ใช้จับเนื้อเพื่อตัด
1870. carving forks

1871. ส้อมขุดดิน
1872. spading forks

1873. ส้อมชุบด้วยเงินบริสุทธิ์ใช้บนโต๊ะอาหาร
1874. Sterling silver table forks

1875. ส้อมใช้บนโต๊ะอาหาร
1876. forks being tableware

1877. ส้อมที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1878. table forks

1879. ส้อมพรวนดิน
1880. hand-powered cultivators

1881. สากใช้ทุบ
1882. rammers [hand tools]

1883. สากใช้สำหรับทุบ
1884. pestles for pounding [hand tools]

1885. สายหนังใช้ลับคม
1886. leather strops

1887. สายหนังลับของมีคม
1888. stropping instruments

1889. สายหนังลับคมมีดโกน
1890. razor strops

1891. สิ่ว
1892. chisels

1893. สิ่วแกะสลัก
1894. sculptors’ chisels

1895. สิ่วเจาะรูชนิดใช้มือ
1896. mortise chisels, hand-operated

1897. สิ่วชนิดใช้มือ
1898. hand-operated chisels

1899. สิ่วใช้เซาะร่อง
1900. mortise chisels

1901. สิ่วใช้เซาะร่องชนิดใช้มือ
1902. gouges [hand tools]

1903. สิ่วเซาะร่องชนิดใช้มือ
1904. gouge chisels, hand-operated

1905. สิ่วปากแบนชนิดใช้มือ
1906. flat chisel, hand-operated

1907. สิ่วลบเหลี่ยมชนิดใช้มือ
1908. bevel edge chisel, hand-operated

1909. เสียม
1910. picks [hand tools]

1911. หมวกกันน้ำฝนสำหรับต้นยางพารา
1912. rain guards for rubber trees

1913. หวีสำหรับตัดแต่งเส้นใยพืช
1914. hackles [hand tools]

1915. หัวค้อนทำด้วยหิน
1916. stone hammer heads

1917. หัวค้อนหงอนโลหะ
1918. metal claw hammer heads

1919. หัวเครื่องพ่นของเครื่องมือพ่นยาฆ่าแมลง
1920. spray nozzles for insecticide sprayers [hand tools]

1921. หัวต่อขยายสำหรับเครื่องมือ
1922. Extensions for hand tools

1923. หัวเพชรตัดกระจก
1924. diamond head glass cutters

1925. หัวแร้งบัดกรีชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
1926. non-electric soldering irons

1927. หัวสว่านติดกากเพชรที่ไม่ใช้ไฟฟ้าใช้เจาะของแข็ง
1928. diamond dust drill chucks for solid drilling, non-electric

1929. หัวสว่านที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
1930. non-electric drill heads

1931. หินถ้วยสำหรับลับคมเครื่องมือ
1932. cup stones for grinding tools

1933. หินน้ำมันใช้ลับมีด
1934. oil stones for grinding knives

1935. หินเพชรลับคมใบเลื่อย
1936. shapening stones for saw blades

1937. หินลับคมเครื่องมือ
1938. sharpening stones

1939. หินลับคมเคียว
1940. whetstones

1941. หินลับเคียว
1942. scythe stones

1943. หินลับมีด
1944. grindstones [hand tools]

1945. หีบลมสำหรับเตาเผา
1946. fireplace bellows [hand tools]

1947. หุ่นรองเท้า
1948. shoe lasts [hand tools]

1949. เหล็กขูดผนัง
1950. wall scrapers

1951. เหล็กขูดไม้
1952. plane irons

1953. เหล็กเขี่ยไฟ
1954. fire irons

1955. เหล็กงัดยางล้อ
1956. tire irons

1957. เหล็กใช้อัดลอน
1958. goffering irons

1959. เหล็กตอกตัวหนังสือ
1960. alphabets punches

1961. เหล็กตีตรา
1962. Branding irons

1963. เหล็กถอนตะปู
1964. Hand-operated nail pullers

1965. MGS
1966. เหล็กสกัด
1967. cold chisels

1968. เหล็กสำหรับขีดเส้นบนโลหะ
1969. scratch awls for metal

1970. เหล็กหมุดสำหรับเจาะศูนย์
1971. pin punches

1972. เหล็กแหลมใช้แกะสลักหิน
1973. stone carving awls

1974. เหล็กแหลมสำหรับเจาะรู
1975. awls

1976. แหนบ
1977. tweezers

1978. แหนบใช้ดึงหนังกำพร้า
1979. cuticle tweezers

1980. แหนบถอนขน
1981. hair-removing tweezers

1982. แหนบถอนคิ้ว
1983. eyebrow-removing tweezers

1984. แหนบสำหรับดึงหนังกำพร้า
1985. cuticle nippers

1986. อีเต้อ
1987. pickaxes

1988. อุปกรณ์ใช้สำหรับตัดต่อท่อ
1989. tube cutting instruments

 

error: Content is protected !!