สร้างแบรนด์ ต้องทำอย่างไร

sale-TradeMark.png

🍓อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองด้วยการเป็นเจ้าของแบรนด์ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า หรือจะขายแฟรนไชส์อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ มีขั้นตอนการทำอย่างไร

🍓เรื่องที่ควรรู้
+ โลโก้ เมื่อนำมาจดทะเบียนจะกลายเป็น เครื่องหมายการค้า
+ การจดเครื่องหมายการค้าต้องระบุรายการสินค้าที่ต้องการความคุ้มครอง
+ เครื่องหมายการค้า และ ลิขสิทธิ์ ไม่เหมือนกัน
+ แบรนด์ คือภาษาทางธุรกิจ หมายถึง ตราสินค้า
+ เจ้าของแบรนด์ หมายถึง เจ้าของสินค้ายี่ห้อนั้นๆ หรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

หากเป็นธุรกิจ เครื่องสำอาง เช่น ครีมทาผิว เซรั่ม สบู่ ฯลฯ
1.จดเครื่องหมายหมายการค้า
2.นำเอกสารการจดเครื่องหมายการค้าไปยื่นขอ อย.
3.ออกแบบ Packaging
4. เริ่มทำการตลาด

🍓ข้อควรรู้
* เครื่องหมายการค้าเมื่อยื่นจดทะเบียนแล้วจะใช้เวลาในการพิจารณา 8-18 เดือน
* หากให้ผู้ผลิตยื่นขอ อย. ผ่านระบบออนไลน์สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้เอกสารการจดเครื่องหมายการค้า
แต่หากนำมาจดเครื่องหมายการค้าภายหลังและชื่อไม่ผ่าน ต้องกลับไปแก้ไขชื่อที่ อย. อีกครั้ง
* หาก Packaging สั่งผลิตไปแล้วและชื่อนั้นไม่สามารถจดเครื่องหมายการค้าได้ Packaging ที่ผลิตแล้วจะทำอย่างไร

🍓การสร้างแบรนด์ เสื้อผ้า
1. จดเครื่องหมายหมายการค้า
2. นำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วส่งให้ผู้ผลิตติดลงบนเสื้อผ้า
3. ออกแบบ Packaging
4. เริ่มทำการตลาด

****************

🍓ธุรกิจขายแฟรนไชส์อาหารเครื่องดื่ม
1. จดเครื่องหมายหมายการค้า
2. นำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไปใช้ในงานออกแบบสื่อได้เลย
3. หากต้องขายแฟรนไชส์ต้องรอให้เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนก่อน
4. เมื่อขายแฟรนไชส์ต้องทำสัญญาและยื่นจดทะเบียนต่อกรมฯ

🎀เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ตัว R หรือ TM วางบนเครื่องหมายการค้าได้ R คือสัญลักษณ์ว่า #โลโก้ หรือ #ตราสินค้า นี้ได้ #จดเครื่องหมายการค้า เอาไว้แล้ว จะใช้ R หรือ TM ก็ได้ และ #ใครจดก่อนจะได้ชื่อนั้นไปก่อน

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า

รับจดลิขสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!