สำนักพัฒนาธุรกิจการค้าเขตกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด

sale-TradeMark.png

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งอยู่ที่ อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี หากต้องการคัดหนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง สำหรับ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต้องไปที่ สำนักพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ตามที่อยู่และเบอร์โทรดังนี้


Thai TradeMark เราให้บริการ จดทะเบียนบริษัท รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า)
อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0 2446 8160-1, 67 , 69 FAX. 0 2446 8191

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)
อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)
อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3
ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
โทร. 0 2276 7253,55,56,59,66 FAX. 0 2276 7263

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์)
อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น GB เลขที่ 388
ถ.สี่พระยา แขวงแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศรีนครินทร์)
อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250
โทร.0 2108 6076-77 Fax. 0 2108 6078

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.0 2143 7921-2

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547-5155 FAX. 0 2547-5153

 


ในส่วนต่างจังหวัดให้ติดต่อที่

สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคกลาง

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 1
ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
โทร. 0 5570 5171-3 โทรสาร. 0 5570 5172
kamphaengphet@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
116 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ. ชัยนาท 17000
โทร. 0 5642 1315-6 โทรสาร. 0 5642 1315
chainat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
เลขที่ 642/48-49 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ. นครปฐม 73000
โทร. 0 3425 0620 . 0 3424 3652 , 0 3425 0620
โทรสาร. 0 3421 3529
nakhonpathom@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
400/65 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5622 4560 , 0 5622 3712-3
โทรสาร. 0 5622 3713 , 0 5622 4560
nakhonsawan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
15 ซ.รัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2591 7882 , 0 2589 7958 โทรสาร. 0 2580 1071
nonthaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
35 / 2 หมู่ 1 ซ.วัดเสด็จ ถ.ปทุม – รังสิต
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0 2567 0399 , 0 2567 0344 โทรสาร. 0 2567 3146
pathumthani@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42/2 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3534 6227 โทรสาร. 0 3534 6229-30
ayuthaya@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0 3642 1347 , 0 3641 3390
โทรสาร. 0 3641 3390 , 0 3641 3168
mailto:lopburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
3/1 ซอยศรีวิทยานอก ถ.ศรีสมุทร
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2395 1361-63 โทรสาร. 0 2395 1364
samutprakan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
92/11 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0 3471 6746 , 0 3471 1228 โทรสาร. 0 3471 1228
samutsongkhram@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
1600 / 47 อาคารรอยัลเพลส ถ.ท่าปรง
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3442 3231 , 0 3442 7529
โทรสาร. 0 3442 3231 , 0 3482 0268
samutsakhon@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
81 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3622 0293-4 , 0 3622 3205 (ON-LINE) โทรสาร. 0 3622 0294
saraburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ราชการจังหวัด อาคารพาณิชย์จังหวัด
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3653 9550 , 0 3653 9679 โทรสาร. 0 3653 9549
singburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถ. ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0 5561 1742 , 0 5561 2822 , 0 5561 2558
โทรสาร. 0 5561 1801
sukhothai@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
9/9 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน-บางลี่
ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3554 5705 , 0 3555 5025 โทรสาร. 0 3554 5705
suphanburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
22/1 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0 3561 3521-2 โทรสาร. 0 3561 3521
angthong@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
129 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0 5652 4776 , 0 5651 3819
โทรสาร. 0 5652 4776 , 0 5651 2570
uthaithani@dbd.go.th


สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคเหนือ

สำนักงานพาณิชย์เชียงใหม่

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5311 2736-7 โทรสาร. 0 5311 2738
chiangmai@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์เชียงราย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงรายชั้น 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0 5374 4115-6 โทรสาร. 0 5374 4116
chiangrai@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์น่าน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
4/16 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0 5477 4033 , 0 5477 4034 โทรสาร. 0 5477 4034
nan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พะเยา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5448 4370 โทรสาร. 0 5444 84327
payaow@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พิจิตร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930
โทรสาร. 0 5665 2891
phichit@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พิษณุโลก

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5521 6780 , 0 5521 6779
โทรสาร. 0 5521 6779
phitsanulok@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์เพชรบูรณ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
193 หมู่ที่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเคียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5673 7042 ,0 5673 7044
โทรสาร. 0 5673 7043
phetchabun@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์แพร่

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0 5452 2051 , 0 5452 1616
โทรสาร. 0 5452 2052
phrae@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์แม่ฮ่องสอน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2742 โทรสาร.0 5361 2743
maehongson@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ลำปาง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ. ลำปาง 52000
โทร. 0 5432 3040 , 0 5423 0110 ,
0 5423 0132 โทรสาร. 0 5423 0110
lampang@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ลำพูน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 0 5356 1483 โทรสาร. 0 5356 1483

สำนักงานพาณิชย์อุตรดิตถ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
168 หมู่ 3 ถ.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5544 2787 , 0 5544 2572 โทรสาร. 0 5544 2572
uttaradit@dbd.go.th


 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานพาณิชย์กาฬสินธุ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
3/3 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 1435 โทรสาร. 0 4381 1431
kalasin@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ขอนแก่น

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
4/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4324 1184 , 0 4324 1519
โทรสาร. 0 4324 1162 , 0 4324 3415
khonkaen@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ชัยภูมิ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.บรรณาการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0 4483 0490-1 โทรสาร. 0 4483 0489
chaiyaphum@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นครพนม

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 3
ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0 4251 3957 , 0 4251 1887 , 0 4251 3888
โทรสาร. 0 4251 3888
nakhonphanom@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นครราชสีมา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราขสีมา
624/10 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0 4425 9806-7 โทรสาร. 0 4425 9806-7
korat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์บึงกาฬ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
251/3 หมู่ 1 ถ.รักสงบ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทร.0 4249 1960 โทรสาร. 0 4249 1970
bungkan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์บุรีรัมย์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 67/22 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0 4460 1400 โทรสาร. 0 4460 1353
buriram@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์มหาสารคาม

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
19/1 ถ.จุฑางกูร (มหาชัยดำริห์ ซอย 21)
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4372 5251 โทรสาร. 0 4374 0329
sarakham@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์มุกดาหาร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
อาคารพาณิชย์จังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัด
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4263 2733 , 0 4261 4201 โทรสาร. 0 4263 2734
mukdaharn@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ยโสธร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
125 หมู่ที่ 5 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ. ยโสธร 35000
โทร. 0 4571 4069 โทรสาร. 0 4571 4069
yasothon@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ร้อยเอ็ด

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
58 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.0 4351 3736 , 0 4351 3738 , 0 4351 8089
โทรสาร. 0 4351 3736
roiet@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์เลย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
302/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0 4281 2759 โทรสาร.0 4281 2719
loei@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ศรีสะเกษ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
428/4 ถ.ขุนอำไพอุทิศ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 4063 , 0 4562 3016 โทรสาร. 0 4561 4063
sisaket@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สกลนคร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 5090 , 0 4271 6537 โทรสาร. 0 4271 5090
sakonnakhon@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สุรินทร์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0 4451 2807 , 0 4451 8813 โทรสาร.0 4451 2807
surin@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์หนองคาย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซอยศูนย์ราชการ สาย 3
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0 4241 1528 , 0 4242 2813 โทรสาร. 0 4242 2813
nongkhai@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์หนองบัวลำภู

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.อุดร-เลย ต.ลำภู
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 0 4231 2731 , 0 4231 2732 โทรสาร. 0 4231 2732
nongbualumpoo@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์อำนาจเจริญ

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ชยางกูร
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000
โทร. 0 4545 1453 ,0 4551 2118 โทรสาร. 0 4545 1433
amnatcharoen@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์อุดรธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
247/1 หมู่ที่ 7 ถนนอุดร-หนองคาย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
โทร. 0 4232 4969 , 0 4224 7324 โทรสาร. 0 4224 4192
udonthani@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์อุบลราชธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทร.0 4524 6108 โทรสาร. 0 4504 6108 , 0 4526 2790
ubonratchatani@dbd.go.th


 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคตะวันออก

 

สำนักงานพาณิชย์จันทบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
1162/2 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0 3930 1611 โทรสาร. 0 3931 1990
chanthaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ฉะเชิงเทรา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
246/3 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 2223 , 0 3881 4436
โทรสาร. 0 3851 2223
chachoengsao@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ชลบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 9169 , 0 3827 4812 โทรสาร. 0 3827 9521
chonburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ชลบุรี (สาขาพัทยา)

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
33/32 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 038-222106 , 038-222108, 038-2222109

สำนักงานพาณิชย์ตราด

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
322/1 หมู่ 5 ถ.ดอนจวบ-บ้านล่าง ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0 3951 1530 โทรสาร. 0 3952 0704
trat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นครนายก

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2(หลังเดิม)
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0 3731 3181 , 0 3731 2262 โทรสาร. 0 3731 3181
nakhonnayok@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ปราจีนบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัด (แห่งใหม่) ถ.สุวินทวงศ์
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3745 4070-1 , 0 3745 4071-2 โทรสาร. 0 3745 4070-1
prachinburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สระแก้ว

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัด
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0 3742 5042 โทรสาร. 0 3742 5043
srakae@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ระยอง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 2) ถ.สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร.0 3869 4053-4 โทรสาร. 0 3869 4054
rayong@dbd.go.th


 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคตะวันตก

สำนักงานพาณิชย์กาญจนบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
100/38 ถ. ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3451 6856 , 0 3456 4297 , 0 3456 4301 , 0 3456 4314
โทรสาร. 0 3462 2125
kanchanaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์เพชรบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
263 หมู่ 2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0 3240 0771 โทรสาร. 0 3240 0772
phetchaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ราชบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
45 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0 3232 7586 โทรสาร. 0 3232 7586
ratchaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
61 ถ.สุขใจ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3261 1528 , 0 3260 3495 โทรสาร. 0 3261 1528
prachuap@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน)

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6/230 ซอย 28 ถนนเพชรเกษม
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-520669, 032-520670

สำนักงานพาณิชย์ตาก

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 4582 โทรสาร. 0 5551 2546
tak@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ตาก (สาขาแม่สอด)

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด
เลขที่ 6/4 ถนนราชการดำริ 2 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทร. 055-532404, 055-532405


สำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัด  ที่ตั้งสำนักงาน ในเขตภาคใต้

สำนักงานพาณิชย์กระบี่

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7563 2376 โทรสาร. 0 7563 2377
krabi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ชุมพร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0 7750 2233 , 0 7750 3097 โทรสาร. 0 7750 3097
chumphon@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ตรัง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0 7521 5107-8 , 0 7521 5266 โทรสาร. 0 7521 5108
trang@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นครศรีธรรมราช

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
86 หมู่ที่ 1 ถ.มะขามชุม ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0 7534 5415 , 0 7534 0065 โทรสาร. 0 7534 5416
nakhonsi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์นราธิวาส

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0 7351 4734 , 0 7351 4355 โทรสาร. 0 7551 4734
narathiwat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ปัตตานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
12 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ต. สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0 7333 3603 โทรสาร. 0 7333 3606
pattani@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พังงา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
647/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0 7644 0635 , 0 7644 0636 โทรสาร. 0 7644 0636
phangnga@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์พัทลุง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
18/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0 7461 5162 โทรสาร. 0 7461 1344
phathalung@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ภูเก็ต

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
38/12 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0 7621 7406 , 0 7621 7746 , 0 7621 6578 โทรสาร. 0 7622 4419
phuket@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์ยะลา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 1) ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0 7324 7100 โทรสาร. 0 7324 7100 . 0 7324 3016
yala@thairegistration.com

สำนักงานพาณิชย์ระนอง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
15/16 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7782 3743 , 0 7782 1674 โทรสาร. 0 7782 1674
ranong@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สงขลา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
5 ถนนศรีภูวนารถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7425 2457-8 โทรสาร. 0 7425 2459
songkhla@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สตูล

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
4 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาณ อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0 7473 0227-8 โทรสาร. 0 7473 0227
satun@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สุราษฎร์ธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7728 1328 , 0 7721 0303 โทรสาร. 0 7728 2584
suratthani@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์สุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
119/18 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-427034


สำนักต่างๆ ภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กองทะเบียนธุรกิจ
– Call Center 1570 1570 0 2547 4441

กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ
– ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 3012 0 2547 5155 0 2547 5155

– จองชื่อนิติบุคคล 3913 0 2547 4450 0 2547 4448

กองข้อมูลธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3601-2 0 2547 4373 0 2547 4372-3

กองกำกับบัญชีธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3802 0 2547 4920 0 2547 5977

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3196 0 2547 4511 0 2547 4512

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3911 0 2547 4445 0 2547 4445

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3181 0 2547 5951 0 2547 5952

กองธุรกิจบริการ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3188 0 2547 5962 0 2547 5963-4

กองบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3921 0 2547 4429 0 2547 4427-8

สำนักกฎหมาย
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3701 0 2547 4472 0 2547 4472

สำนักงานเลขานุการกรม
-ฝ่ายบริหารกลาง 3101 0 2547 4458-59 0 2547 4459
-กลุ่มประชาสัมพันธ์ 3131-2 0 2547 4464 0 2547 4463

กองคลัง
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3501 0 2547 4510 0 2547 4509

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3322 0 2547 5974 0 2547 4481

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT CENTER
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3642 0 2547 4381 0 2547 4383

กองตรวจสอบภายใน
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3311 0 2547 4476 0 2547 4476

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3192 0 2547 5960 0 2547 5973

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3205,3982 0 2547 5048 0 2547 5048

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3913 0 2547 4449 0 2547 4448

 

error: Content is protected !!