เครื่องหมายการค้ามีอายุกี่ปี

sale-TradeMark.png

เครื่องหมายการค้ามีอายุกี่ปี

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดให้มีอายุ 10 ปี  นับแต่วันที่จดทะเบียนตามมาตรา 42 และอาจต่ออายุได้ตามมาตรา 45 นั่นคือ อายุของเครื่องหมายการค้า มีเพียง 10 ปีเท่านั้น แต่เมื่อครบกำหนด 10 ปีแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังสามารถต่ออายุเครื่องหมายการค้าได้อีก 10 ปีต่อไปได้เรื่อย ๆ ตราบใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังใช้สิทธิต่ออายุภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า

รับจดลิขสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!