เครื่องหมายบริการ

sale-TradeMark.png

เครื่องหมายบริการ ( Service Mark ) หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายใช้ หรือมีเจตนาจะใช้ในลักษณะที่เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับการบริการของตน เพื่อเป็นการแสดงให้บุคคลทั่วไปทราบว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

คำว่า “บริการ” หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความหมายในเชิงธุรกิจก็คือการรับใช้ รับจัดการให้ รับเป็นสื่อให้ เพื่อประโยชน์หรือความสะดวกของลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ เช่น บริการจัดทัวร์ให้กับคณะนักท่องเที่ยว บริการโฆษณาสินค้า บริการขนส่งสินค้า บริการนายหน้าตัวแทน เหล่านี้ ในบางบริการ อาจจัดควบคู่ไปกับการค้าก็ได้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องการใช้ทั้งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและคุ้มกันจากธุรกิจการค้าหรือธุรกิจบริการของบุคคลอื่น ซึ่งเครื่องหมายบริการจะเป็นเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า แต่ใช้เฉพาะที่เกี่ยวกับบริการหรือเซอร์วิส

ซึ่งแต่เดิมมาการบริการหรือเซอร์วิส มักจะรวมอยู่ในธุรกิจของการค้า แต่ต่อ ๆ มาธุรกิจด้านบริการกำลังขยายตัวและแยกตัวจากการค้าค่อนข้างเด่นชัดขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การใช้กฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไปคุ้มครองการบริการไม่สะดวกนัก จึงได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าไปคุ้มครองการบริการด้วย

ตัวอย่างเครื่องหมายบริการ เช่น เครื่องหมายสัญลักษณ์ของการบินไทย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของธนาคาร เครื่องหมายบริการการขายสินค้าของ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างบิกซี ห้างโลตัส เป็นต้น


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

 

 

error: Content is protected !!