10 คดีตัวอย่าง “ละเมิดเครื่องหมายการค้า”

sale-TradeMark.png

ทั้ง 10 คดีเป็นเพียงตัวอย่างจากคดีนับร้อย ๆ คดีเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าเท่านั้น จะเห็นว่า โดยแท้จริงคดีการฟ้องร้องระหว่างลีเวอร์กับไลอ้อนก็เป็นเพียงกรณีหนึ่ง แต่ที่อาจจะแตกต่างไปบ้าง เป็นการฟ้องร้องโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงดีเด่นด้วยกันทั้งคู่ แต่ต้องตระหนักว่า คำวินิจฉัยของศาลในคดีตัวอย่างเหล่านี้จะถือเป็นบรรทัดฐานในการเทียบเคียงกับคดีลีเวอร์-ไลอ้อนมิได้ 

 

คำพิพากษาฎีกาที่ เครื่องหมายการค้า ของโจทย์ เครื่องหมายการค้าของจำเลย คำวินิจฉัย
733/2507 MOLINARD กับ “M” MOLINARD กับ “M” จำเลยดัดแปลงตัวอักษรให้ เพี้ยนไปบ้างเพื่อแอบอิง เครื่องหมายการค้าของโจทย์ซึ่ง คิดประดิษฐ์ใช้มากว่า 20 ปี แล้วมาใช้กับสินค้าของจำเลย เป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต ศาลห้ามมิให้จำเลยใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

 

562/2510 รูปหมีนั่งป้อนนมลูกด้วยขวดนม (นมตราหมี) รูปหมียืนเกาะถ้วย รูปหมีทั่วไปไม่มีลักษณะบ่ง เฉพาะโจทย์ไม่มีสิทธิ์จะสงวน รูปหมีทั่วไปไว้ใช้สำหรับ เครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียว

 

1080/2512 COLGATE (ยาสีฟัน) COLDANG (ยาสีฟัน) จำเลยผลิตและจำหน่ายยาสีฟันบรรจุในสลากกล่องซึ่งมี รูปร่างลักษณะการวาง ตัวอักษร ตลอดจนสีที่ใช้ก็ คล้ายเหมือนกับกล่อง เครื่องหมายการค้าของโจทย์ ทุกอย่างทำให้คนซื้อหลงเข้าใจ ผิด นับว่าเป็นการละเมิด เครื่องหมายการค้าของโจทย์

 

1778/2514 DEQUADIN (ยาอมแก้เจ็บคอ) DEORADIN (ยาอมแก้เจ็บคอ) ตัวอักษรโรมัน 8 ตัวเท่ากัน พิมพ์ขนาดไล่เลี่ยกัน ตัวอักษร เหมือนกัน 6 ตัว สำเนียงเรียก ขานคล้ายคลึงกัน ถือว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสอง คล้ายคลึงกันจนถือได้ว่าเป็น การลวงสาธารณชนได้

 

1306/2516 GANTRISIN (ยาปฏิชีวนะ) KANDICIN (ยาปฏิชีวนะ) สำเนียงใกล้เคียงกับ เครื่องหมายการค้าของโจทย์ ซึ่งใช้มากว่า 10 ปี เป็นยาปฏิชีวนะเหมือนกัน เม็ดยามี ขนาดและสีอย่างเดียวกัน ตัว อักษรบนเม็ดยาคล้ายกัน ถือว่า จำเลยเลียนเครื่องหมายการค้า และละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทย์

 

1938/2517 HALLS (ลูกอม) HALL (เครื่องสำอาง) แม้จะใช้กับสินค้าต่างชนิดกันก็ อาจทำให้คนหลงเข้าใจผิดได้ เป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริต โจทย์มี สิทธิ์ห้ามจำเลยจดทะเบียน และใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้

 

3184/2522 TUPPER WARE SUPERWARE จำเลยเลียนเครื่องหมายของ โจทย์เป็นละเมิดห้ามมิให้ จำเลยใช้เครื่องหมายของโจทย์

 

1413/2525 LION (กระติกน้ำร้อน) LION (สินค้าประเภทแป้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว) หากพิจารณาแต่ส่วนประกอบ ของเครื่องหมายการค้าจะเห็น ว่าแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา โดยรวมทั้งหมดจะเห็นว่า คล้ายคลึงกันมาก เพราะมีรูป หัวสิงโตหน้าตรงอ้าปากคำราม อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็น สาระสำคัญของเครื่องหมายแม้ เป็นสินค้าคนละชนิด ก็นับว่าใช้ เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกับ โจทย์เป็นการละเมิด

 

1742/2527 น้ำมันพืชก๊ก รูปตัวการ์ตูนบนขวด รูปการ์ตูนคล้ายกัน จำเลยลอกเลียนเอาจุดเด่นของ รูปการ์ตูนที่ประดิษฐ์ขึ้นของ โจทย์ไปดัดแปลงบางส่วน เมื่อ พิจารณารวมเหมือนคล้ายกัน นับเป็นการลวงสาธารณชน

 

1138/2529 รูปหัวและคอม้าลาย และคำว่าหัวม้าลายกับอักษรโรมัน รูปม้าลายยืนทั้งตัวอยู่ในวงกลม และคำว่า ตราม้าลายและอักษรโรมัน สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทย ์และจำเลย คือ รูปม้าลาย ผู้ซื้อ อาจเรียกว่า ตราม้าลาย เมื่อใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน จะทำให้เกิดสับสนและ หลงผิดในแหล่งผลิตได้ นับว่าเป็นการลวงสาธารณชน

 

บัวขาวฉุน โดนกลุ่มจีนขโมยเครื่องหมายการค้าเร่ง”จดลิขสิทธิ์โลโก้” ที่จีน

“ใจถึงพึ่งได้” จากสโลแกนสู่การค้า

จดเครื่องหมายการค้า

จดลิขสิทธิ์


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ สร้างแบรนด์ต่างๆ มากมาย มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

 

Credit : gotomanager.com

error: Content is protected !!