08/09/2017

จดเครื่องหมายการค้า

เราให้บริการ จดเครื่องหมายการค้า แบบประหยัดครอบคลุมสินค้าได้กว้างมากขึ้น แต่ จ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่า เหมาะสำหรับ เครื่องหมายการค้าที่มีรายการสินค้าจดทะเบียนไม่มากนัก และรายการสินค้าที่จดทะเบียนนั้นไม่ควรเกิน 5 รายการ เต่หากมีสินค้ามากกว่านั้นจะแนะนำให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเหมาจ่าย จะช่วยให้ครอบคลุมสินค้าเกือบทั้งหมดในจำพวกนั้นๆ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มองแบรนด์ในระยะยาวไม่ต้องจดสินค้าเพิ่มในอนาคต


การให้บริการ

  • ตรวจความเหมือนคล้าย
  • กรณี ชื่อหรือโลโก้ เหมือนคล้ายกับของบุคคลอื่นจะแนะนำแนวทางแก้ไขและตรวจสอบใหม่ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม )
  • ยื่นจดเครื่องหมายการค้าให้ ฟรี !
  • ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ( 8 – 12 เดือน )   

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com หรือ

เราให้บริการ จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

จดลิขสิทธิ์

สร้างแบรนด์ ต้องทำอย่างไร

ประโยชน์ของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

“ใจถึงพึ่งได้” จากสโลแกนสู่การค้า


* ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจ เราให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพื่อแสดงผลงาน

ทีมงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้  จดเครื่องหมายการค้า กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อบรมเครื่องหมายการค้า 8 อบรมเครื่องหมายการค้า 4 อบรมเครื่องหมายการค้า 3 อบรมเครื่องหมายการค้า 2