08/09/2017

Saving Class

จดเครื่องหมายการค้า แบบ Saving Class คือการจดเครื่องหมายการค้าที่มีรายการสินค้าจดทะเบียนไม่มากนัก และรายการสินค้าที่จดทะเบียนนั้นไม่เกิน 5 รายการ จะช่วยให้ประหยัดค่าธรรมเนียม เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสินค้าไม่กี่ประเภทและไม่มีสินค้าเพิ่มเติมในอนาคต


เงื่อนไขการให้บริการมีดังนี้

  • ค่าบริการตรวจเครื่องหมายการค้า
  • ชื่อหรือโลโก้ กรณีเหมือนคล้ายกับของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แก้ไขและตรวจสอบใหม่ได้ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม )
  • ยื่นจดเครื่องหมายการค้าให้ ฟรี !
  • ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ( 8 – 24 เดือน )   
  • ค่าธรรมเนียม กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รายการละ  1,000 บาท
  • ตรวจสอบรายการสินค้าจดทะเบียน คลิกที่นี่
  • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบเครื่องหมายการค้า

 Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

ติดต่อเรา / สอบถามค่าบริการ


* ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจ Thai Trademark  ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพื่อแสดงผลงาน

ทีมงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ เครื่องหมายการค้า กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อบรมเครื่องหมายการค้า 8 อบรมเครื่องหมายการค้า 4 อบรมเครื่องหมายการค้า 3 อบรมเครื่องหมายการค้า 2