รายการสินค้าจำพวกที่ 22

 

รายการสินค้าจำพวกที่ 22
เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันน้ำ ใบเรือ กระสอบและถุงที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น วัสดุ (ยกเว้นยางหรือพลาสติก) ใช้ทำเบาะหรือยัดไส้ วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

 

กระชังเลี้ยงปลา (Fish Pot)

กระสอบใช้เก็บวัสดุ

กระสอบใช้ในการขนส่ง

กระสอบทำจากสิ่งทอ

กระสอบทำด้วยสิ่งทอสังเคราะห์ใช้ในการขนส่ง

กระสอบบรรจุข้าวสาร

กระสอบป่าน

กระสอบผ้าใบสำหรับเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ

กระสอบสินค้าสำหรับการขนส่ง

ขนแกะ

ขนแกะใช้ในการยัดไส้

ขนนก

ขนนกใช้ยัดไส้เบาะเก้าอี้

ขนนกสำหรับใช้ทำฟูกที่นอน

ขนนกสำหรับยัดใส่เบาะ

ขนเป็ด

ขนฝ้ายใช้ในการยัดไส้

ขนแพะ

ขนสัตว์ชนิดตัดแล้ว

ขนสัตว์ชนิดเป็นแผ่น

ขนสัตว์ใช้ยัดไส้เบาะ

ขนสัตว์ที่แปลงแล้ว

ขนสัตว์เทียม

ขนสัตว์ปีก

ขนสัตว์ปีกใช้ทำที่นอน

ขนสัตว์ปีกใช้ยัดเบาะ

ขนสัตว์ฟอก

ขนอ่อนเป็ด

ขี้กบ (wood shaving)

ขี้เลื่อยใช้ในการยัดไส้

เชือก

เชือกเกลียว

เชือกเกลียวสำหรับทำตาข่าย

เชือกเคลือบขี้ผึ้ง

เชือกใช้ในการปีนเขา

เชือกใช้ในการหีบห่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ

เชือกใช้โยงเรือ

เชือกทำด้วยฝ้าย

เชือกที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ

เชือกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนถ่าย

เชือกไนล่อน

เชือกไนล่อนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์

เชือกผูกของ

เชือกพลาสติก

เชือกฟั่นทำจากด้ายฝ้ายใช้ผูกห่อพัสดุไปรษณีย์

เชือกฟางสำหรับมัดของ

เชือกไฟเบอร์ใช้ผูกใบเรือ

เชือกสายป่าน

เชือกเส้นใยเกลียว

ตาข่าย

ตาข่ายกันแสงแดด(แสลน)

ตาข่ายคลุมแปลงปลูกพืช

ตาข่ายจับปลาใช้ในการพาณิชย์

ตาข่ายไนล่อน

ตาข่ายพรางตา

ตาข่ายพรางแสง

ตาข่ายพลาสติก

ตาข่ายโพลีเอธิลีนใช้ดักปลา

ตาข่ายใยสังเคราะห์

ตาข่ายเลี้ยงปลา(กระชัง)

ตาข่ายสำหรับใช้ในการประมง

เต้นท์

เต้นท์คลุมรถยนต์

เต้นท์ผ้าใบ

เต้นท์ผ้าใบสำเร็จรูป

เต้นท์สำหรับการไต่เขา

เต้นท์สำหรับการพักแรม

เต็นท์สำหรับตั้งแคมป์

ถุงใช้เก็บวัสดุ

ถุงใช้ขนส่ง

ถุงใช้ในการเก็บของขนาดใหญ่

ถุงตาข่ายใช้ใส่เสื้อผ้าสำหรับซัก

ถุงทำด้วยสิ่งทอใช้ในการหีบห่อ

ถุงทำด้วยสิ่งทอสังเคราะห์ใช้ในการขนส่ง

ถุงที่ทำจากสิ่งทอใช้ในการเก็บวัสดุจำนวนมาก

ถุงที่ทำจากสิ่งทอสำหรับใช้ในการขนส่ง

ถุงบรรจุของขนาดใหญ่ทำด้วยสิ่งทอ

ถุงไปรษณีย์

ถุงผ้าใบสำหรับเก็บบรรจุของ

ถุงผ้าใบสำหรับเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ

ถุงใส่ศพ

แถบเชือกทำจากป่าน

แถบเชือกมัดของที่ไม่ได้ทำจากโลหะ

แถบใช้ในการมัดของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ

แถบรัดของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ

แถบสำหรับใช้ในการห่อหุ้มของที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ

แถบสำหรับผูกมัดของซึ่งไม่ได้ทำจากโลหะ

นุ่น

นุ่นทำจากเยื้อไม้ใช้ยัดไส้

บันไดเชือก

ใบเรือ

ปอกระเจา

ป่าน

ป่านอะซิเตท

ปุยขนสัตว์

เปลญวน

ผ้าใบ

ผ้าใบกันแดด

ผ้าใบกันน้ำ

ผ้าใบกันฝน

ผ้าใบกันสาด

ผ้าใบคลุมของ

ผ้าใบชนิดม้วนที่ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์

ผ้าใบชุบน้ำมัน

ผ้าใบชุบน้ำมันสำหรับใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการพรางตา

ผ้าใบใช้ทำเหมือง

ผ้าใบทำด้วยวัสดุสังเคราะห์

ผ้าใบทำด้วยสิ่งทอ

ผ้าใบที่ใช้คลุมอุปกรณ์และเครื่องมือ

ผ้าใบที่มีลักษณะเป็นซองสำเร็จเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ

ผ้าใบเรือ

ผ้าใบอาบน้ำมัน

ฝ้ายดิบ

ฟองน้ำใช้ทำเบาะ

ฟางใช้ในการยัดไส้

มูลฝ้าย

เยื่อไม้ซีซัลใช้ทำเชือก

ใยแก้ว

ใยแก้วสำหรับใช้ในการทอผ้า

ใยผ้าใช้ในการยัดไส้

ใยฝ้าย

ใยฝ้ายใช้บุรองผ้านวม

ใยสังเคราะห์สำหรับยัดไส้หมอน

ลูกทุ่นแหจับปลา

วัตถุบุรองที่ทำจากฝ้ายสำหรับใช้กับผ้านวม

วัสดุใช้ยัดเบาะทำจากไฟเบอร์

วัสดุใช้ยัดไส้ที่ไม่ได้ทำด้วยพลาสติก

วัสดุใช้ยัดไส้ที่ไม่ได้ทำด้วยยาง

วัสดุที่ไม่ได้ทำด้วยยางใช้ในการบุ

วัสดุที่ไม่ได้ทำด้วยยางใช้ในการอัดหีบห่อ

วัสดุที่ไม่ได้ทำด้วยยางใช้เป็นวัสดุยัดไส้

วัสดุเทียมที่ไม่ได้ทอใช้ในการขนส่งเพื่อป้องกันการกระแทกเสียหาย

วัสดุบุรองที่ไม่ได้ทำด้วยพลาสติก

วัสดุยัดไส้ทำจากโพลีเอสเตอร์

วัสดุใยสังเคราะห์สำหรับกรองน้ำในตู้ปลา

วัสดุสำหรับบุรองที่ไม่ได้ทำด้วยพลาสติกใช้ป้องกันภาชนะบรรจุขนาดใหญ่กระแทก

วัสดุเส้นใยดิบสำหรับใช้ในการทอผ้า

วัสดุเส้นใยทอผ้า

วัสดุอ่อนนิ่มใช้บุรองเบาะ

เศษเชือกใช้ยัดไส้

เศษป่านใช้ยัดไส้

เศษฝ้ายใช้ทำเบาะ

สยพานผ้าใบใช้ในการยกของ

สายป่านใช้ยัดไส้

สายพาน(ไม่ใช่โลหะ)ใช้สำหรับยกของหนัก

สายพานที่ไม่ได้ทำจากโลหะใช้ในการขนย้าย

สายพานที่ไม่ได้ทำจากโลหะใช้ในการยกของหนัก

สายพานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนถ่าย

สายพานผ้าใบ

สาหร่ายทะเลใช้ยัดไส้สิ่งของ

เส้นขนสัตว์ใช้ยัดไส้

เส้นใยแก้วใช้ในการทอ

เส้นใยคาร์บอนสำหรับใช้ในการทอผ้า

เส้นใยดิบ

เส้นใยทอผ้าทำจากใยสังเคราะห์

เส้นใยทำจากต้นกล้วยเพื่อนำมาทอเป็นผ้า

เส้นใยที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์

เส้นใยไนล่อนที่ใช้ในการผลิตผ้าทำกระเป๋าใส่สัมภาระ

เส้นใยผสมของไนล่อนกับอะคริลิค

เส้นใยผ้าเทียม

เส้นใยฝ้ายอะคริลิค

เส้นใยโพลิเอสเตอร์

เส้นใยโพลีแอมไมด์

เส้นใยฟิลาเมนต์

เส้นใยไฟเบอร์

เส้นใยมะพร้าว

เส้นใยสังเคราะห์

เส้นใยสังเคราะห์ที่ปลายเส้นใยติดกัน

เส้นใยสิ่งทอ

เส้นใยสิ่งทอสังเคราะห์

เส้นใยอะซิเตท

เส้นใยอารามิดใช้กับสิ่งทอ

ไส้ผ้านวมทำจากฝ้าย

ไส้ผ้านวมทำด้วยใยสังเคราะห์

อวน

 

 

Update : 25 ก.ย. 56