รายการสินค้าจำพวกที่ 23

 

รายการสินค้าจำพวกที่ 23
ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทำสิ่งทอ


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

 

ด้ายกำมะหยี่

ด้ายขนแกะ

ด้ายขนแกะปั่น

ด้ายขนสัตว์

ด้ายจากการปั่น

ด้ายใช้ถัก

ด้ายใช้ในการทอ

ด้ายใช้ในการเย็บปักถักร้อย

ด้ายใช้ปะ

ด้ายใช้ปัก

ด้ายใช้เย็บผ้า

ด้ายดิบ

ด้ายดิบจากขนสัตว์

ด้ายดิบใช้ในการทอ

ด้ายดิบทำจากฝ้าย

ด้ายดิบทำจากใยสังเคราะห์

ด้ายดิบทำจากแร่ใยหิน

ด้ายดิบทำจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์

ด้ายดิบทำจากเส้นใยเคมีผสม

ด้ายดิบทำจากเส้นใยที่นำกลับมาใช้ใหม่

ด้ายดิบทำจากเส้นใยสังเคราะห์

ด้ายดิบทำจากไหม

ด้ายดิบทำจากไหมเทียม

ด้ายดิบทำจากไหมผสม

ด้ายดิบทำจากอีลาสติคใช้ในการทอ

ด้ายดิบที่ใช้สำหรับการปักลวดลายทุกประเภท

ด้ายดิบเทียม

ด้ายดิบโพลีเอสเตอร์

ด้ายดิบโพลีแอมไมด์

ด้ายดิบเรยอน

ด้ายดิบสำหรับใช้ทำสิ่งทอ

ด้ายทำจากขนสัตว์

ด้ายทำจากฝ้าย

ด้ายทำจากโลหะไม่มีค่าใช้ในการเย็บปักถักร้อย

ด้ายทำจากวัสดุพลาสติกใช้ในการทอผ้า

ด้ายทำจากไหม

ด้ายที่ทำจากเส้นใยเรยอน

ด้ายเทียม

ด้ายไนล่อน

ด้ายไนล่อนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์

ด้ายผสมขนสัตว์

ด้ายผสมฝ้าย

ด้ายผสมใยป่าน

ด้ายผสมใยสังเคราะห์

ด้ายผสมไหม

ด้ายพลาสติกใช้ในการทอ

ด้ายเย็บผ้าทำจากการปั่น

ด้ายเย็บผ้าทำจากปอ

ด้ายเย็บผ้าทำจากป่าน

ด้ายเย็บผ้าทำจากฝ้าย

ด้ายเย็บผ้าทำจากแพรที่ทำจากเศษไหม

ด้ายเย็บผ้าทำจากยาง

ด้ายเย็บผ้าทำจากใยสังเคราะห์

ด้ายเย็บผ้าทำจากลินิน

ด้ายเย็บผ้าทำจากวัสดุพลาสติก

ด้ายเย็บผ้าทำจากไหม

ด้ายเย็บผ้าทำจากไหมเทียม

ด้ายเย็บผ้าทำจากไหมเทียมปนฝ้าย

ด้ายเย็บผ้าทำจากไหมปั่น

ด้ายเย็บผ้าโพลีเอสเตอร์

ด้ายสังเคราะห์

ด้ายหลอด

ด้ายหลอดใช้เย็บผ้า

ด้ายหลอดทำจากคอตต้อน

ด้ายหลอดทำจากปอ

ด้ายหลอดทำจากป่าน

ด้ายหลอดทำจากพลาสติก

ด้ายหลอดทำจากเรยอน

ด้ายหลอดทำจากเส้นด้ายใยสังเคราะห์

ด้ายหลอดทำจากเส้นไหม

ฝ้ายที่ปั่นแล้ว

ใยด้ายดิบใช้ในการทอ

เส้นด้าย

เส้นด้ายกึ่งสังเคราะห์

เส้นด้ายแก้วสำหรับใช้กับสิ่งทอ

เส้นด้ายเคลือบมัน

เส้นด้ายชนิดบิดเป็นเกลียว

เส้นด้ายใช้กับสิ่งทอ

เส้นด้ายใช้ชุนผ้า

เส้นด้ายใช้ถัก

เส้นด้ายใช้ทอใบเรือ

เส้นด้ายใช้ทอผ้า

เส้นด้ายใช้ทอผ้าดิบ

เส้นด้ายใช้ในการทอ

เส้นด้ายใช้ในการเย็บปักถักร้อย

เส้นด้ายใช้ในงานเย็บ

เส้นด้ายใช้ป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้สอดหรือประกบกับเอกสารสำคัญที่ใช้แสดงหรือยืนยัน

เส้นด้ายใช้ปักงานฝีมือ

เส้นด้ายใช้ปักเลื่อม

เส้นด้ายใช้เย็บจักร

เส้นด้ายใช้เย็บเดินเส้น

เส้นด้ายใช้เย็บปักถักร้อย

เส้นด้ายใช้เย็บผ้า

เส้นด้ายใช้เย็บรองเท้า

เส้นด้ายใช้สำหรับจักรเย็บผ้า

เส้นด้ายดิบ

เส้นดายดิบทำจากป่าน

เส้นดายดิบทำจากฝ้าย

เส้นดายดิบทำจากเยื่อไม้

เส้นด้ายดิบทำจากใยสังเคราะห์

เส้นดายดิบทำจากไหม

เส้นด้ายดิบที่ใช้ในการทอผ้า

เส้นด้ายดิบที่ใช้ในการทำพรม

เส้นด้ายดิบสำหรับทอผ้า

เส้นด้ายทำจาก ไหมพรม

เส้นด้ายทำจากขนแกะแคชเมียร์

เส้นด้ายทำจากขนสัตว์

เส้นด้ายทำจากขนสัตว์ผสม

เส้นด้ายทำจากเทโตรอนคัตตอน(ที.ซี)

เส้นด้ายทำจากเทโตรอนเรยอง(ที.อาร์)

เส้นด้ายทำจากปอ

เส้นด้ายทำจากป่าน

เส้นด้ายทำจากป่านรานี

เส้นด้ายทำจากป่านลินิน

เส้นด้ายทำจากฝ้าย

เส้นด้ายทำจากฝ้าย(คัตตอน)

เส้นด้ายทำจากฝ้ายที่ปั่นแล้ว

เส้นด้ายทำจากฝ้ายผสม

เส้นด้ายทำจากฝ้ายผสมที่ปั่นแล้ว

เส้นด้ายทำจากฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์

เส้นด้ายทำจากแพรเทียม

เส้นด้ายทำจากแพรเทียม(เรยอง)

เส้นด้ายทำจากไฟเบอร์กึ่งสังเคราะห์

เส้นด้ายทำจากไฟเบอร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่

เส้นด้ายทำจากไฟเบอร์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี

เส้นด้ายทำจากไฟเบอร์สังเคราะห์

เส้นด้ายทำจากยางใช้ในการทอ

เส้นด้ายทำจากใยแก้ว

เส้นด้ายทำจากใยแก้วใช้ทำสิ่งทอ

เส้นด้ายทำจากใยธรรมชาติ

เส้นด้ายทำจากใยป่านผสม

เส้นด้ายทำจากใยเปลือกไม้

เส้นด้ายทำจากใยมะพร้าว

เส้นด้ายทำจากใยสงเคราะห์

เส้นด้ายทำจากใยสังเคราะห์ที่นำกลับมาใช้ใหม่

เส้นด้ายทำจากใยไหมสังเคราะห์

เส้นด้ายทำจากแร่ใยหิน

เส้นด้ายทำจากลินิน

เส้นด้ายทำจากโลหะใช้ในการเย็บปักถักร้อย

เส้นด้ายทำจากโลหะไม่มีค่าใช้ในการเย็บปักถักร้อย

เส้นด้ายทำจากวัสดุพลาสติกใช้ในการทอ

เส้นด้ายทำจากวัสดุพลาสติกใช้ในการทอ(ด้ายโปลี)

เส้นด้ายทำจากวัสดุพลาสติค

เส้นด้ายทำจากเศษด้าย

เส้นด้ายทำจากเศษฝ้าย

เส้นด้ายทำจากสารเคมีผสม

เส้นด้ายทำจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์

เส้นด้ายทำจากเส้นใยเคมีผสม

เส้นด้ายทำจากเส้นใยเคมีสำหรับใช้ในการทอ

เส้นด้ายทำจากเส้นใยที่นำกลับมาใช้ใหม่

เส้นด้ายทำจากเส้นใยป่าน

เส้นด้ายทำจากเส้นใยไฟเบอร์เคลือบสารเคมี

เส้นด้ายทำจากเส้นใยเศษไหม

เส้นด้ายทำจากเส้นใยเศษไหมผสม

เส้นด้ายทำจากเส้นใยสังเคราะห์

เส้นด้ายทำจากเส้นใยสังเคราะห์เรยอง

เส้นด้ายทำจากเส้นใยอนินทรีสารผสม

เส้นด้ายทำจากไหม

เส้นด้ายทำจากไหมใช้ทำสิ่งทอ

เส้นด้ายทำจากไหมเทียม

เส้นด้ายทำจากไหมผสม

เส้นด้ายทำจากไหมพรม

เส้นด้ายทำจากไหมสังเคราะห์

เส้นด้ายทำจากอีลาสติคใช้ในการทอ

เส้นด้ายทำด้วยใยแก้วใช้สำหรับสิ่งทอ

เส้นด้ายทำด้วยเส้นใยธรรมชาติ

เส้นด้ายทำมาจากการปั่น

เส้นด้ายทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์

เส้นด้ายที่ใช้ในการทอ

เส้นด้ายที่ใช้ในการทอผ้า

เส้นด้ายที่ใช้ในการเย็บผ้า

เส้นด้ายที่ใช้เย็บผ้าทำจากฝ้าย

เส้นด้ายที่ทำจากฝ้าย

เส้นด้ายที่ทำจากใยสังเคราะห์

เส้นด้ายที่ทำจากเส้นใยไฟเบอร์ใช้ในการทอ

เส้นด้ายที่ทำจากไหม

เส้นด้ายที่ปั่นละเอียด

เส้นด้ายที่ปั่นแล้ว

เส้นด้ายที่มีไหมผสมอยู่

เส้นด้ายเทียม

เส้นด้ายไนล่อน

เส้นด้ายปั่นผสมไหม

เส้นด้ายผสมของเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ

เส้นด้ายพลาสติกใช้กับสิ่งทอ

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์

เส้นด้ายโพลีแอมไมด์

เส้นด้ายย้อมสี

เส้นด้ายเย็บผ้า

เส้นด้ายใยแก้วสำหรับสิ่งทอ

เส้นด้ายใยสังเคราะห์

เส้นด้ายเรยอน

เส้นด้ายละเอียดทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์

เส้นด้ายละเอียดที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์

เส้นด้ายสังเคราะห์ใช้กับสิ่งทอ

เส้นด้ายสำหรับใช้ทำสิ่งทอ

เส้นด้ายสำหรับทอผ้า

เส้นด้ายสำหรับทำพรมไนล่อน

เส้นด้ายสำหรับเย็บปักถักร้อย

เส้นด้ายสำหรับเย็บผ้า

เส้นด้ายสำหรับโรงงานถักผ้า

เส้นด้ายหยาบ

เส้นด้ายหลอด

เส้นด้ายหลอดใช้ในการทอ

เส้นด้ายหลอดใช้ในการทอผ้า

เส้นด้ายหลอดทำจากกรดน้ำส้ม

เส้นด้ายหลอดทำจากขนสัตว์

เส้นด้ายหลอดทำจากไนล่อน

เส้นด้ายหลอดทำจากป่าน

เส้นด้ายหลอดทำจากฝ้าย

เส้นด้ายหลอดทำจากโพลีเอสเตอร์

เส้นด้ายหลอดทำจากลินิน

เส้นด้ายหลอดทำจากวัสดุที่เป็นพลาสติก

เส้นด้ายหลอดทำจากเส้นใยเทียม

เส้นด้ายหลอดทำจากเส้นใยธรรมชาติ

เส้นด้ายหลอดทำจากเส้นใยสังเคราะห์

เส้นด้ายหลอดทำจากไหม

เส้นด้ายหลอดทำจากอะครายลิด

เส้นด้ายหลอดทำจากอะเซเทต

เส้นด้ายหลอดที่ได้จากการปั่น

เส้นด้ายหลอดไหมเทียม

เส้นด้ายไหมที่กรอแล้ว

เส้นด้ายไหมที่ใช้ในการเย็บ

เส้นด้ายไหมที่ทำจากตัวไหมป่า

เส้นด้ายไหมที่ปั่นแล้ว

เส้นด้ายไหมพรม

เส้นด้ายไหมพรมเทียม

เส้นด้ายไหมพรมเทียมผสมขนสัตว์

เส้นด้ายอิลาสติกใช้กับสิ่งทอ

เส้นด้ายอิลาสติกสำหรับใช้ในการทอ

เส้นไหม

เส้นไหมขนสัตว์

เส้นไหมทำจากโพลีเอสเตอร์

เส้นไหมพรม

เส้นไหมโพลีอะไมด์

เส้นไหมสังเคราะห์

ไหมชนิดปั่นแล้ว

ไหมญี่ปุ่น

ไหมที่ปั่นแล้ว

ไหมเทียม

ไหมพรม

ไหมสังเคราะห์ผสม

 

 

Update : 25 ก.ย. 56